Ilizwi ngoku ngo-2024

 

IT akubonakali ngathi kudala ndema ethafeni njengoko isaqhwithi saqalisa ukungena. La mazwi athethwa entliziyweni yam aba ligama elichazayo elithi “ngoku” elaliza kuba sisiseko sobupostile kwiminyaka eli-18 elandelayo:Qhubekeka ukufunda