Amandla Angaphaya Kwendalo Azisekho?

 

THE IVatican ikhuphe imigaqo emitsha yokuqonda “izigigaba ezithiwa zingaphaya kwendalo”, kodwa ngaphandle kokushiya oobhishophu benegunya lokubhengeza izinto ezingaqondakaliyo njengezithunyelwe ezulwini. Ingaba oku akuyi kuba nefuthe njani kuphela ekuqondweni okuqhubekayo kwemibono kodwa yonke imisebenzi yamandla angaphezu kwendalo eCaweni?Qhubekeka ukufunda

EMelika: Ukuzalisekisa Isityhilelo?

 

Bufa nini ubukhosi?
Ngaba iyawa ngomzuzu omnye owoyikekayo?
Hayi hayi.
Kodwa kuza ixesha
xa abantu bayo bengasakholelwa kuyo...
-inqwelo erhuqwayo, Megalopolis

 

IN Ngo-2012, njengokuba inqwelomoya yam inyukela phezulu eCalifornia, ndeva uMoya undibongoza ukuba ndifunde isiTyhilelo izahluko 17-18. Ndithe ndisaqala ukufunda, kwaba ngathi kuphakanyiswa isigqubuthelo kule ncwadi ye-arcane, njengelinye iphepha lezicubu ezibhityileyo ezijikayo ukutyhila ngakumbi umfanekiso ongaqondakaliyo “wamaxesha okuphela.” Igama elithi “apocalypse” lithetha, enyanisweni, ukutyhilwa.

Oko ndakufundayo kwaqalisa ukubeka iMelika kukukhanya okutsha ngokupheleleyo kweBhayibhile. Njengoko ndandiphanda ngeziseko zembali yelo lizwe, andizange ndikwazi ukuzibamba kodwa ndabona ukuba mhlawumbi ngoyena mgqatswa ufanelekileyo wento iSt. Imfihlelo iBhabhiloni). Ukusukela ngoko, iindlela ezimbini zamva nje zibonakala ngathi ziyayiqinisa loo mbono…

Qhubekeka ukufunda

Gcinani Kunye

 

NA Imixholo yeendaba iya isiba manyumnyezi yaye ilusizi ngakumbi ngelo xesha namazwi esiprofeto aphindaphinda into efanayo, uloyiko nexhala zibangela ukuba abantu “baphulukane nalo.” Le webcast ibalulekileyo icacisa, ke, ukuba singayigcina njani “indawonye” njengoko ilizwe elisingqongileyo liqala ukuwohloka…Qhubekeka ukufunda

Utyando lweCosmic

 

Yapapashwa okokuqala ngoJulayi 5, 2007…

 

UKUTHANDAZA Phambi kweSigramente Esikelelekileyo, u Yehova wabonakala ngathi uyacacisa ukuba kutheni umhlaba ungena ekuhlanjweni ngoku, okubonakala ngathi akunakuguqulwa.

Kuyo yonke imbali yeCawa yam, kuye kwakho amaxesha apho umzimba kaKristu uye wagula. Ngelo xesha ndithumele amayeza.

Qhubekeka ukufunda