Ukukhusela iVatican II kunye noHlaziyo

 

Sisenokulubona olo hlaselo
ngokuchasene noPopu kunye neBandla
ningaphumi ngaphandle kuphela;
kunokuba, iimbandezelo zeBandla
phuma ngaphakathi eCaweni,
kwisono esikhoyo eCaweni.
Olu yayisoloko lulwazi oluqhelekileyo,
kodwa namhlanje siyibona ngendlela eyoyikeka ngokwenene:
eyona ntshutshiso inkulu yeBandla
ayiveli kwiintshaba zangaphandle;
kodwa uzelwe sisono ngaphakathi eCaweni.
-IPOPE BENEDICT XVI,

udliwano-ndlebe kwinqwelomoya eya eLisbon,
EPortugal, ngoMeyi 12, 2010

 

NA Ukuwohloka kobunkokeli kwiCawa yamaKatolika kunye nenkqubo yenkqubela phambili evela eRoma, ayanda amaKatolika abaleka amarhamente awo ukuya kufuna iiMisa “zesithethe” namakhusi ezithethe.Qhubekeka ukufunda