Isipho

 

Ekucamngceni kwam KwiRadical Traditionalism, Ekugqibeleni ndalatha kumoya wemvukelo kuzo zombini ezi zinto zibizwa ngokuba “zingqongqo ngokugqithisileyo” kunye “nenkqubela phambili” eCaweni. Ngaphambili, bamkela kuphela imbono yezakwalizwi emxinwa yeCawa yamaKatolika ngelixa begatya ukuzala koKholo. Kwelinye icala, iinzame eziqhubekayo zokuguqula okanye ukongeza “kwidiphozithi yokholo.” kananjalo abazalwa nguMoya wenyaniso; kwaye ayihambisani neSiko eliNgcwele (nangona baqhankqalaza).Qhubekeka ukufunda