Musa ukoyika Ikamva

 

Ukupapashwa kokuqala ngoNovemba 19, 2007. 

 

MBINI izinto. Ikamva lelinye ithemba; kwaye okwesibini — lihlabathi hayi sele iza kuphela.

U-Bawo oyiNgcwele kwi-Angelus yangeCawa uthethe ngokudimazeka kunye noloyiko olubambe abaninzi eCaweni namhlanje.

Xa nithe neva iimfazwe neziphithiphithi, itsho iNkosi; musani ukoyika; kuba ezo zinto zimele ukuthi zihle kuqala; (Luka 21: 9). Ekhumbula esi siluleko seNkosi, icawe kwasekuqaleni yayihlala kulindelo lomthandazo lokubuya kweNkosi, iphonononga imiqondiso yamaxesha kwaye ibeka abathembekileyo ukuba bazilinde nxamnye neentshukumo zobuMesiya ezazisoloko zibhengeza ukuba isiphelo Ihlabathi lisondele. —-POPE BENEDICT XVI, Angelus, Novemba 18th, 2007; Inqaku leZENIT:  Kholosa ngoThixo

Isiphelo sehlabathi asikufuphi. Kodwa ukubetha kwesiprofetho eCaweni kukuba i ukuphela kwexesha ibonakala isondela. Ngaphandle kokukholelwa kwam koku nakubaninzi benu, isikhathi Lo mbuzo uya kuhlala uyimfihlakalo kuthi. Nangona kunjalo, kukho uluvo lokuba "into" isondele kakhulu. Okwangoku khulelwe kunye utshintsho.

Yile "into" endikholelwa ukuba ngunobangela wethemba. Ukuba ubukhoboka boqoqosho lwabaninzi kwihlabathi liphela buza kuphela. Oko kuzonwabisa kuya kwaphulwa. Oko kuqhomfa kuya kuba yinto yexesha elidlulileyo. Ukutshatyalaliswa kweplanethi kuya kuphela. Kuya kubakho uxolo nobulungisa. Inokuza kuphela ngokukhulula kunye nokuhlanjululwa kwe ubusika, kodwa ixesha elitsha lasentwasahlobo ngeke yiza. Isenokuthetha ukuba iBandla liyakudlula ekuKhathazeni kwakhe, kodwa liya kulandelwa luVuko oluzukileyo.

Iza kwenzeka njani le nto? Ngokungenelela kukaYesu Krestu ngamandla aKhe, nenceba, nobulungisa. UThixo akafanga-Uyeza… Ngandlela thile, ngendlela enamandla, uYesu uza kungenelela phambi kwe Usuku loMthetho. Yintoni i Ukuvuka okukhulu kwabaninzi oku kuya kuba.

 

Masingaloyiki ikamva, nokuba libonakala limfiliba kuthi, kuba uThixo ka Yesu Krestu, othathe imbali ukuyivulela ukuzalisekiswa kwayo okungaphaya, ngu-alfa no-omega, isiqalo nesiphelo. —- IPOPE IBENEDICT XVI, Ibid.

Akunakwenzeka ukuba ndibakhe ubomi bam kwisiseko sesiphithiphithi, ukubandezeleka kunye nokufa. Ndibona umhlaba uguqulwa kancinci uyintlango, ndisiva isandi sendudumo esiza kuthi, ngenye imini, siyakusitshabalalisa nathi. Ndiva ukubandezeleka kwezigidi. Kwaye okwangoku, xa ndijonga phezulu esibhakabhakeni, ndiziva ngathi yonke into izakutshintsha ibe ngcono, ukuba le nkohlakalo nayo iyakuphela, ukuba uxolo noxolo luzakubuya kwakhona. -Idayari ka-Ann Frank, Julayi 15, 1944

Wanga uThixo… kungekudala angasizalisekisa isiprofeto saKhe sokuguqula lo mbono ududuzayo wexesha elizayo ube yinyani yangoku… Kungumsebenzi kaThixo ukuzisa eli lixa lokonwaba nokwenza ukuba laziwe ngabo bonke… Xa lifikile, liza kuvela yiba yiyure enesidima, inkulu kunye neziphumo kungekuphela ekubuyiselweni kobukumkani bukaKristu, kodwa kunye noxolo lwehlabathi. Sithandaza ngokunyanisekileyo, kwaye sicela abanye ngokufanayo ukuba bathandazele le ntlalo ilangazelelwa kakhulu yoluntu. —I-POPE PIUS XI, "Ngoxolo lukaKrestu eBukumkanini bakhe" Ubi Arcani dei Consilioi "

Ekugqibeleni kuya kwenzeka ukuba amanxeba amaninzi aphiliswe kwaye bonke ubulungisa buvele kwakhona ngethemba lokubuyiselwa kwegunya; ukuba ubukhazikhazi boxolo buhlaziyeke, neenkemba neengalo ziwe phantsi kwaye xa bonke abantu beya kubamkela ubukumkani bukaKrestu kwaye bathobele ilizwi lakhe ngokuzithandela, zize zonke iilwimi zivume ukuba iNkosi uYesu ikuzuko lukaYise. —I-POPE LEO XIII, Ukungcwaliswa kweNtliziyo eNgcwele, NgoMeyi 1899

 

EZINYE IZIFUNDO:

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UKUTSHINTSHWA NGOKOYIKA.