Isipho

 

Ekucamngceni kwam KwiRadical Traditionalism, Ekugqibeleni ndalatha kumoya wemvukelo kuzo zombini ezi zinto zibizwa ngokuba “zingqongqo ngokugqithisileyo” kunye “nenkqubela phambili” eCaweni. Ngaphambili, bamkela kuphela imbono yezakwalizwi emxinwa yeCawa yamaKatolika ngelixa begatya ukuzala koKholo. Kwelinye icala, iinzame eziqhubekayo zokuguqula okanye ukongeza “kwidiphozithi yokholo.” kananjalo abazalwa nguMoya wenyaniso; kwaye ayihambisani neSiko eliNgcwele (nangona baqhankqalaza).Qhubekeka ukufunda

Uvuko lweCawa

 

Olona luvo lusemthethweni, kunye nolunye oluvelayo
ukuvumelana kakhulu neZibhalo eziNgcwele, kukuba,
emva kokuwa komchasi-Kristu, iCawa yamaKatolika iya kuthi
uphinde ungene kwisithuba se
inkqubela noloyiso.

-Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva,
Fr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 56-57; USomalia Institute Press

 

PHA Yindinyana engaqondakaliyo kwincwadi kaDaniel eyenzekayo yethu ixesha. Iphinda ityhile oko kucetywa nguThixo ngeli lixa njengokuba ilizwe liqhubeka nokuhla kobumnyama ...Qhubekeka ukufunda

UBukumkani Obuthenjisiweyo

 

BONKE unkwantyo noloyiso olugcobileyo. Lowo yayingumbono womprofeti uDaniyeli wexesha elizayo laxa “irhamncwa elikhulu” liya kuvela ehlabathini lonke, irhamncwa ‘elahluke ngokupheleleyo’ kunamarhamncwa angaphambili awayenyanzelisa ulawulo lwalo. Wathi: “Uya kumqwenga lonke umhlaba, wawuqoba, waza wawutyumza” “ookumkani abalishumi.” Iya kuwubhukuqa umthetho kwaye iguqule nekhalenda. Entloko kwaphuma uphondo lukaMtyholi olunjongo yalo ‘ikukucinezela abangcwele bOyena Uphakamileyo. Kangangeminyaka emithathu enesiqingatha, uDaniyeli uthi, ziya kunikelwa kuye—lowo waziwa ehlabathini lonke ‘njengomchasi-Kristu.Qhubekeka ukufunda

Ixesha labapostile

 

NGOKU xa sicinga ukuba uThixo ufanele ukuphosa itawuli, Uphosa kwezinye iinkulungwane ezimbalwa. Kungenxa yoko le nto uqikelelo lungqale njengokuthi “kulo-Okthobha” ifanele ijongwe ngobulumko nangenyameko. Kodwa siyazi kananjalo ukuba iNkosi inecebo elenza ukuzaliseka, icebo elililo efikelela incopho ngala maxesha, kungekuphela nje iimboni ezininzi kodwa, eneneni, ngabaseki beCawa bokuqala.Qhubekeka ukufunda

Iminyaka Eliwaka

 

Ndabona isithunywa sezulu, sisihla siphuma ezulwini;
ephethe ngesandla isitshixo senzonzobila netyathanga elinzima.
Yayibamba inamba, inyoka yakudala enguMtyholi, uSathana ke;
Sayibopha iminyaka eliwaka, sayiphosa enzonzobileni;
awayivala, wayitywina, ukuba ingabi saba nako
zilahlekisa iintlanga, ide izaliseke iminyaka eliwaka.
Emva koko, iya kukhululwa ixesha elifutshane.

Ndabona iitrone; abo babehleli phezu kwawo baphathiswe ugwebo.
Ndibone nemiphefumlo yabo banqunyulwe iintloko
ngenxa yobungqina babo kuYesu, nangenxa yelizwi likaThixo;
nababengalinquli irhamncwa nomfanekiso walo
bengalwamkelanga uphawu lwalo emabunzini abo okanye ezandleni zabo.
Babuya badla ubomi, baba ngookumkani kunye noKristu iminyaka eliwaka.

( ISityhilelo 20:1-4 , NW. Ufundo lweMisa lokuqala lwangoLwesihlanu)

 

PHA mhlawumbi, asikho iSibhalo esitolikwa ngokuphangaleleyo, esiphikiswa ngomdla kakhulu kwaye sahlulahlula, kunale sicatshulwa sikwiNcwadi yesiTyhilelo. KwiCawa yokuqala, amaguquka angamaYuda ayekholelwa ukuba “iwaka leminyaka” libhekisela ekuzeni kukaYesu kwakhona ngokoqobo balawule emhlabeni kwaye bamisele ubukumkani bezopolitiko phakathi kwezidlo zenyama kunye nemibhiyozo.[1]"... abaya kuthi ke bavuke kwakhona baxhamle ukuzonwabisa kwizidlo zenyama ezingenakulinganiswa, ezilungiselelwe isixa senyama kunye neziselo ezinjengokothusa nje iimvakalelo zomoya opholileyo, kodwa kwanokodlula umlinganiselo wokukholelwa." (iSt. Augustine, IsiXeko sikaThixo, Bk. XX, Ch. 7) Nangona kunjalo, abaSeki beCawa bakhawuleza baluphelisa olo lindelo, belubhengeza njengoqhekeko-into esiyibizayo namhlanje Millenarianism [2]ukubona IMillenarianism -Yintoni kwaye ayikho kwaye Ilahlekile i-Era.Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 "... abaya kuthi ke bavuke kwakhona baxhamle ukuzonwabisa kwizidlo zenyama ezingenakulinganiswa, ezilungiselelwe isixa senyama kunye neziselo ezinjengokothusa nje iimvakalelo zomoya opholileyo, kodwa kwanokodlula umlinganiselo wokukholelwa." (iSt. Augustine, IsiXeko sikaThixo, Bk. XX, Ch. 7)
2 ukubona IMillenarianism -Yintoni kwaye ayikho kwaye Ilahlekile i-Era

UYesu Uyeza!

 

Ukupapashwa kokuqala ngoDisemba 6, 2019.

 

NDIFUNA ukuyithetha ngokucacileyo nangokuvakalayo nangokukhalipha kangangoko ndinako: Uyeza uYesu! Ngaba ubucinga ukuba uPopu John Paul II wayeyinkondlo xa wayesithi:Qhubekeka ukufunda

Owona Mqondiso Ubalaseleyo Wamaxesha

 

NDIYAZI ukuba andikhange ndibhale okuninzi kangangeenyanga eziliqela “ngamaxesha” esiphila kuwo. Umbhodamo wokufuduka kwethu kutshanje kwiphondo lase-Alberta ibe yingxaki enkulu. Kodwa esinye isizathu sikukuba kuye kwabakho ubuntamo-lukhuni obuthile eCaweni, ngokukodwa phakathi kwamaKatolika afundileyo aye abonakalisa ukuswela ukuqonda okukhwankqisayo kwanokukulungela ukubona oko kwenzekayo macala onke. KwanoYesu ekugqibeleni wathi cwaka xa abantu baba lukhuni iintamo zabo.[1]cf. Impendulo ethe cwaka Okumangalisayo kukuba, ngabahlekisi abakrwada abanjengoBill Maher okanye amabhinqa anyanisekileyo afana noNaomi Wolfe, abaye baba “ngabaprofeti” abangaziwayo bexesha lethu. Babonakala bebona ngokucacileyo kule mihla kunoninzi lweCawa! Kanye ii icon zeleftwing ukuchaneka kwezopolitiko, ngoku ngabo abalumkisa ngelokuba ingcamango eyingozi igqugqisile ehlabathini lonke, iphelisa inkululeko yaye inyathela ingqiqo—nokuba bathetha ngokungafezekanga. Njengoko uYesu wathi kubaFarisi:Ndithi kuni, ukuba aba [oko kukuthi, NW ]. iCawa] yathi cwaka, kwanamatye ayedanduluka.” [2]Luke 19: 40Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Impendulo ethe cwaka
2 Luke 19: 40

Hayi iWand yomlingo

 

THE Ukungcwaliswa kweRashiya nge-25 kaMatshi, i-2022 sisiganeko esibalulekileyo, xa sizalisekisa cacile isicelo seNenekazi lethu laseFatima.[1]cf. Ngaba ukungcwaliswa kweRussia Kwenzekile? 

Ekugqibeleni, Intliziyo yam engafezekanga iya koyisa. UBawo Oyingcwele uya kuyingcwalisela iRussia kum, kwaye uya kuguqulwa, kwaye nexesha loxolo liya kunikwa kwihlabathi.Ukusetyenziswa kweFatima, IVatican.va

Nangona kunjalo, kuya kuba yimpazamo ukukholelwa ukuba oku kufana nokuwangawangisa uhlobo oluthile lwentonga yomlingo eya kubangela ukuba zonke iingxaki zethu zinyamalale. Hayi, ukungcwaliswa akuwugqithisi ummiselo webhayibhile owavakaliswa nguYesu ngokucacileyo:Qhubekeka ukufunda

Imfihlelo yoBukumkani bukaThixo

 

Bunjani uBukumkani bukaThixo?
Ndingasithelekisa nantoni na?
Bunjengokhozo lwemostade awaluthabathayo umntu
watyalwa emyezweni.
Yakukhula yaba lityholo elikhulu
zathi iintaka zezulu zahlala emasebeni awo.

(IVangeli yanamhlanje)

 

NGAMNYE Ngomhla wethu, sithandaza la mazwi: “Mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa eZulwini.” UYesu ngewayengazange asifundise ukuthandaza ngaloo ndlela ngaphandle kokuba sasilindele ukuba uBukumkani bufike. Kwangelo xesha linye, amazwi okuqala eNkosi yethu kubulungiseleli bakhe ayesithi:Qhubekeka ukufunda

Amaxhoba

 

THE Eyona nto imangalisayo ngeNkosi yethu uYesu kukuba akukho nto ayigcinelayo. Akaniki kuphela lonke uzuko kuYise, kodwa ke uyafuna ukwabelana nozuko lwaKhe naye us ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba sibe iindlalifa kwaye bekopartner noKristu (cf. Efe. 3: 6).

Qhubekeka ukufunda

Ukuphumla kweSabatha okuzayo

 

KUNYE Iminyaka engama-2000, iBandla lisebenze ngokutsala imiphefumlo esifubeni sayo. Uye wanyamezela intshutshiso kunye nokungcatshwa, ubuqhetseba kunye nokuchasana. Uye wadlula kumaxesha ozuko nokukhula, ukwehla nokwahlukana, amandla kunye nentlupheko ngelixa evakalisa ngokungakhathali iVangeli-ukuba ngamanye amaxesha ngentsalela. Kodwa ngenye imini, batsho njalo abaSeki beCawe, uyakonwabela “Ukuphumla kweSabatha” - iXesha loXolo emhlabeni phambi kokuba isiphelo sehlabathi. Kodwa kuyintoni kanye kanye oku kuphumla, kwaye kubangelwa yintoni?Qhubekeka ukufunda

Ukulungiselela iXesha loXolo

Ifoto nguMichał Maksymilian Gwozdek

 

Amadoda kufuneka akhangele uxolo lukaKristu eBukumkanini bukaKristu.
—I-POPE PIUS XI, Iikota Primas, n. 1; Ngomhla we-11, 1925

UMariya oNgcwele, Mama kaThixo, uMama wethu,
sifundise ukukholelwa, ukuba nethemba, nokuthanda nawe.
Sibonise indlela eya eBukumkanini bakhe!
Inkwenkwezi yoLwandle, khanyisa kuthi kwaye usikhokele endleleni yethu!
-IPOPE BENEDICT XVI, Thetha uSalvin. I-50

 

INTONI Ngokufanelekileyo ngaba "liXesha loXolo" elizayo emva kwale mihla yobumnyama? Kutheni le nto umfundisi wezakwalizwi koopopu abahlanu, kubandakanya no-St. John Paul II, esithi uza kuba "ngowona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, ulandela uvuko kuphela?"[1]UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayengumfundisi wezakwalizwi kaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, kunye noSt. John Paul II; ukusuka Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35 Kutheni le nto izulu lathi ku-Elizabeth Kindelmann wase-Hungary…Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayengumfundisi wezakwalizwi kaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, kunye noSt. John Paul II; ukusuka Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35

Ukuza okuPhakathi

IPentecôte (IPentekoste), nguJean II Restout (1732)

 

NYE Iimfihlakalo ezinkulu 'zamaxesha okugqibela' ezityhilwa ngeli lixa yinyani yokuba uYesu Krestu uza, engengokwenyama, kodwa ngoMoya Ukuseka uBukumkani bakhe nokulawula phakathi kwazo zonke iintlanga. Ewe, nguYesu ngeke Ukuza kwinyama yaKhe enobuqaqawuli ekugqibeleni, kodwa ukuza kwaKhe kokugqibela kugcinelwe loo "mhla wokugqibela" wokoqobo emhlabeni xa ixesha liphela. Ke, xa iimboni ezininzi kwihlabathi liphela ziqhubeka zisithi, "Uyeza uYesu kungekudala" ukuzokumisa uBukumkani baKhe "kwiXesha loXolo," kuthetha ntoni oku? Ngaba ibhayibhile kwaye ikwiNkcubeko yamaKatolika? 

Qhubekeka ukufunda

Ukuqala kweThemba

 

INTONI Ngaba iXesha loXolo liza kufana? UMark Mallett noDaniel O'Connor baya kwiinkcukacha ezintle ze-Era ezayo njengoko zifunyenwe kwiNkcubeko eNgcwele kunye neziprofeto zeemfihlakalo kunye neemboni. Bukela okanye umamele le webcast inomdla ukuze ufunde ngeziganeko ezinokwenzeka ebomini bakho!Qhubekeka ukufunda

Isahluko soxolo

 

IIMFIHLELO Kwaye oopopu ngokufanayo bathi siphila "kumaxesha okuphela", ukuphela kwexesha-kodwa hayi isiphelo sehlabathi. Okuzayo, bathi, liXesha loXolo. UMark Mallett kunye noNjing.Daniel O'Connor babonisa ukuba ikuphi na le nto eZibhalweni kwaye ihambelana njani naBaseki beCawa yasekuqaleni ukuza kuthi ga namhlanje iMagisterium njengoko beqhubeka nokuchaza iTimeline ye-Countdown to the Kingdom.Qhubekeka ukufunda

I Museum Last

 

Ibali elifutshane
by
UMark Mallett

 

(Ukupapashwa kokuqala ngoFebruwari 21, 2018.)

 

2088 AD... Iminyaka engamashumi amahlanu anesihlanu emva kwesaqhwithi esikhulu.

 

HE utsale umoya omninzi njengoko ejonge kuphahla olugqwethekileyo, olugqunywe ngomlotha lweMyuziyam yokugqibela — ebizwa njalo, kuba izakuba njalo. Evale amehlo akhe ngqindilili, isikhukula senkumbulo sakrazula umngxuma engqondweni yakhe owawusele utywiniwe… ixesha lokuqala awakhe wabona ngalo ukuwa kwenyukliya… uthuli oluvela kwiintaba-mlilo ... umoya oxineneyo… amafu amnyama axhonyiweyo isibhakabhaka ngathi sisixa esixineneyo seediliya, sithintela ilanga kangangeenyanga ...Qhubekeka ukufunda

Xa Ethulisa Isaqhwithi

 

IN kwixesha elidlulileyo lomkhenkce, iziphumo zokupholisa umhlaba zazitshabalalisile kwiindawo ezininzi. Amaxesha amafutshane okukhula akhokelela kwizityalo ezingaphumelelanga, indlala kunye nendlala, kwaye ngenxa yoko, izifo, ubuhlwempu, izidubedube zasekuhlaleni, inguquko kunye nemfazwe. Njengoko ufunda nje ngaphakathi Ubusika boMgwebo wethubobabini oososayensi kunye neNkosi yethu baxela kwangaphambili oko kubonakala ngathi kukuqalisa kwesinye sexesha "lomkhenkce omncinci." Ukuba kunjalo, inokuphinda ikhanyise ngesizathu sokuba uYesu athethe ngale miqondiso ekupheleni kweminyaka (kwaye isishwankathelo AmaTywina aSixhenxe oVukelo kukwathethwe nguSt. John):Qhubekeka ukufunda

Ixesha elizayo Lothando

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Okthobha 4, 2010. 

 

Bahlobo abathandekayo, iNkosi ifuna ukuba nibe ngabaprofeti beli xesha litsha… -IPOPE BENEDICT XVI, Kwasekhaya, USuku loLutsha lweHlabathi, eSydney, e-Australia, nge-20 kaJulayi ka-2008

Qhubekeka ukufunda

Ukuba yityeya kaThixo

 

Icawe equka abanyulwa,
kufakwe ngokufanelekileyo ukubakho kokusa okanye ukuntwela kokusa…
Iya kuba yimini epheleleyo kuye xa ekhanya
ngokuqaqamba okugqibeleleyo kokukhanya kwangaphakathi
.
—St. UGregory the Great, uPopu; Ubungakanani bamaxesha eeyureUmqulu III, iphe. 308 (jonga kwakhona Ikhandlela elitshisayo kwaye Amalungiselelo omtshato Ukuqonda umanyano lwendibaniselwano oluzayo, oluya kwandulelwa “bubusuku obumnyama bomphefumlo” kwiCawe.)

 

NGAPHAMBI IKrisimesi, ndibuze umbuzo: Ngaba iSango laseMpuma liyavulwa? Oko kukuthi, ngaba siqala ukubona imiqondiso yokufezekiswa kokugqibela koPhumeleleyo lwentliziyo engafikanga eza kuvela? Ukuba kunjalo, yeyiphi imiqondiso esifanele siyibone? Ndingacebisa ukuba uyifunde loo nto ukubhala okubangela umdla ukuba awukabinayo.Qhubekeka ukufunda

Uhambo oluya kwiLizwe Lesithembiso

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
Nge-18 ka-Agasti ka-2017
NgoLwesihlanu weveki ye-XNUMX ngeXesha eliQhelekileyo

Imibhalo yeLigugu Apha

 

THE yonke iTestamente eNdala luhlobo lwesikweko kwiCawa yeTestamente eNtsha. Okwenzekileyo kwindawo yenyama yaBantu bakaThixo “ngumzekeliso” wento uThixo aya kuyenza ngokwasemoyeni ngaphakathi kwabo. Kungoko, kumdlalo weqonga, amabali, uloyiso, ukungaphumeleli, kunye nohambo lwamaSirayeli, zifihliwe izithunzi zento ekuyiyo, kwaye izakuza kwiCawe kaKristu…Qhubekeka ukufunda

Xa ukhula luqala ukuya entloko

I-Foxtail kwidlelo lam

 

I ufumene i-imeyile evela kumfundi okhathazekileyo ngefayile ye- inqaku Evele kutshanje kwi Youth Vogue elinomxholo othi: “Ukwabelana ngesondo ngesini: Into ekufuneka uyazi”. Inqaku laqhubeka ukukhuthaza abantu abancinci ukuba baphonononge i-sodomy ngokungathi ayinabungozi emzimbeni kwaye baziphathe kakuhle njengokucofa iinzwane zakho. Njengokuba bendicinga ngeli nqaku-kunye namawaka ezihloko endizifundileyo kule minyaka ilishumi idlulileyo okanye okokoko kubhala ubuqhetseba, amanqaku abalisa ngokuwa kwempucuko yaseNtshona- umzekeliso weza engqondweni. Umzekeliso wamadlelo am…Qhubekeka ukufunda

Ukutyhilwa okuKhulu

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ka-Epreli 11th, 2017
NgoLwesibini weVeki eNgcwele

Imibhalo yeLigugu Apha

 

Yabonani, umoya ovuthuzayo kaYehova, uphume ubushushu,
Umoya ovuthuzayo ovuthuzayo!
Kuya kuwela entlokweni yabangendawo.
Awuyi kubuya umsindo kaYehova
ade enze kwaye enze
iingcinga zentliziyo yakhe.

Ngemihla yokugqibela niya kuyiqonda ngokugqibeleleyo.
(Yeremiya 23: 19-20)

 

UYEREMIYA Amagama asikhumbuza omprofeti uDaniyeli, owathetha into efanayo emva kokuba naye efumene imibono "yemihla yokugqibela":

Qhubekeka ukufunda

Ungathini ukuba…?

Yintoni ejikeleze ukugoba?

 

IN evulekileyo ileta eya kuPapa, [1]cf. Bawo Oyingcwele ... Uyeza! Ndacacisa ubungcwele baKhe iziseko zakwalizwi "zexesha loxolo" ngokuchasene noqhekeko luka Millenarianism. [2]cf. I-Millenarianism: Iyintoni kwaye ayikho kunye neCatechism [CCC} n. 675-676 Ewe, uPadre Martino Penasa wabuza lo mbuzo kwisiseko sesibhalo sembali yoxolo kunye nehlabathi Ukuqobisana Iminyaka eliwaka kwiBandla leMfundiso yeNkolo:È imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ngaba ixesha elitsha lobomi bobuKristu lisondele? "). Owayengundabamlonyeni ngelo xesha, Cardinal Joseph Ratzinger waphendula, "I-La kutakaione è ancora aperta alla libera talkione, Giacchè la Santa Sede isiphelo segama":

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Bawo Oyingcwele ... Uyeza!
2 cf. I-Millenarianism: Iyintoni kwaye ayikho kunye neCatechism [CCC} n. 675-676

Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela

Ifoto, uMax Rossi / Reuters

 

PHA Ngaphandle kwamathandabuzo abapapa benkulungwane ephelileyo bebesebenzisa isikhundla sabo sokuprofeta ukuze bavuse amakholwa kumdlalo oqhubekayo kumhla wethu (jonga Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?). Yidabi lokuthatha isigqibo phakathi kwenkcubeko yobomi kunye nenkcubeko yokufa… umfazi owembethe ilanga-ezabeleni ukuzala ixesha elitsha—Ukuqobisana inamba ufuna ukutshabalalisa ukuba ayizami ukuseka obakhe ubukumkani kunye "nobudala obutsha" (jonga iSityhilelo 12: 1-4; 13: 2). Kodwa ngelixa sisazi ukuba uSathana uza kusilela, uKrestu akazukuphumelela. Ingcwele enkulu yaseMarian, uLouis de Montfort, izakhele kakuhle:

Qhubekeka ukufunda

Ukudalwa ngokutsha

 

 


THE "Inkcubeko yokufa", ukuba UkuThola okuKhulu kwaye Ityhefu enkulu, ayililo igama lokugqibela. Umonakalo owonakaliswe yiplanethi ngumntu ayisosigqibo sokugqibela kwimicimbi yabantu. Kuba iTestamente eNtsha okanye iTestamente eNdala azithethi ngesiphelo sehlabathi emva kwempembelelo nolawulo lwerhamncwa. Endaweni yoko, bathetha ngobuthixo Refit zomhlaba apho uxolo lwenene nobulungisa buya kulawula okwexeshana njengokuba “ulwazi lweNkosi” lusasazeka ukusuka elwandle ukuya elwandle (cf. Is 11: 4-9; Yer 31: 1-6; Hez 36: 10-11; Mik 4: 1-7; Zek 9:10; Mat 24:14; ISityhi 20: 4).

bonke iziphelo zehlabathi ziya kukhumbula zibuyele kuYehovaOKANYE; zonke Ziya kuqubuda kuye iintsapho zeentlanga. (Nd 22:28)

Qhubekeka ukufunda

UBukumkani abusoze buphele

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoLwesibini, nge-20 kaDisemba, ngo-2016

Imibhalo yeLigugu Apha

Isibhengezo; USandro Botticelli; 1485

 

PHAKATHI awona mazwi anamandla nesiprofeto awathethwa kuMariya yingelosi uGabriyeli yayisithembiso sokuba uBukumkani boNyana wakhe abusoze buphele. Ezi ziindaba ezimnandi kwabo boyika ukuba iCawa yamaKatolika ekufeni kwayo iphosa…

Qhubekeka ukufunda

Ukuthethelelwa nozuko

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoLwesibini, nge-13 kaDisemba, ngo-2016
Khetha. Isikhumbuzo sikaSt. John woMnqamlezo

Imibhalo yeLigugu Apha


Isuka e Ukudalwa kuka-Adam, UMichelangelo, c. 1511

 

“OWU Ndizamile. ”

Ngenye indlela, emva kwamawaka eminyaka yembali yosindiso, ukubandezeleka, ukufa kunye noVuko loNyana kaThixo, uhambo olunzima lweCawa kunye nabangcwele bayo ukutyhubela iinkulungwane… Ndiyathandabuza ukuba ayakuba ngamazwi eNkosi ekugqibeleni. Isibhalo sisixelela ngenye indlela:

Qhubekeka ukufunda

Ukuzifihla Ekuboneni Plain

 

NOT kudala sitshatile, umfazi wam watyala igadi yethu yokuqala. Undithathele ukhenketho ndalatha iitapile, iimbotyi, iikhukhamba, iletisi, umbona, njl. Emva kokuba egqibile ukundibonisa loo miqolo, ndiye ndaguqukela kuye ndathi, "Kodwa ziphi zona izicumba?" Wajonga kum, wakhomba kumqolo wathi, “Iikhukhamba zikhona.”

Qhubekeka ukufunda

Intuthuzelo ekuzeni kwaKhe

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoLwesibini, nge-6 kaDisemba, ngo-2016
Khetha. Isikhumbuzo sikaSt. Nicholas

Imibhalo yeLigugu Apha

nguyen

 

IS kungenzeka ukuba, le Advent, silungiselela ngokwenene ukuza kukaYesu? Ukuba simamela izinto ebezithethwa ngoopopu (Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela), Oko uMama wethu akutshoyo (Ngaba nyhani uYesu uyeza?), koko kuthethwa ngaBaseki beCawa (Ukuza okuPhakathi), kwaye ubeke onke amaqhekeza ndawonye (Bawo Oyingcwele ... Uyeza!), impendulo ithi "ewe!" Ayisiyiyo ukuba uYesu uza ngalo Disemba 25. Kwaye akazanga ngohlobo lokuba imiboniso bhanyabhanya evangeli ibisoloko iphakamisa, yandulelwa luxhwilo, njalo njalo Kukuza kukaKristu. Ngaphakathi Iintliziyo zabanyanisekileyo ukuzalisekisa zonke izithembiso zesiBhalo esizifunda kulenyanga kwincwadi ka-Isaya.

Qhubekeka ukufunda

Kule Mlindo

umlindi3a

 

A Igama eliye landinika amandla iminyaka emininzi ngoku livela kwiNkosikazi yethu kwiimpawu ezidumileyo zaseMedjugorje. Ebonisa ukukhuthazwa kweVatican II kunye noopopu bangoku, ukwasibizele ukuba sijonge "imiqondiso yamaxesha", njengoko wabongoza ngo-2006:

Bantwana bam, anizazi na iimpawu zala maxesha? Ngaba awuthethi ngazo? —Aprili 2, 2006, ocatshulwe ku Intliziyo yam iyaphumelela nguMirjana Soldo, iphe. 299

Kwakukulo nyaka mnye apho iNkosi yandibiza ngamava anamandla ukuba ndiqale ukuthetha ngemiqondiso yamaxesha. [1]ukubona Amagama nezilumkiso Ndandisoyika kuba, ngeloxesha, ndandivuselwa kwinto yokuba iCawe yayingena “kumaxesha okuphela” —kungekhona ukuphela komhlaba, kodwa eloxesha eliza kuthi ekugqibeleni lingenise izinto zokugqibela. Ukuthetha "ngamaxesha okuphela", nangona kunjalo, kuvula kwangoko ukwaliwa, ukungaqondi kunye nokugculelwa. Nangona kunjalo, iNkosi yayindicela ukuba ndibethelelwe kulo mnqamlezo.

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 ukubona Amagama nezilumkiso

Ngaba nyhani uYesu uyeza?

lwando.jpgIfoto nguJanice Matuch

 

A Umhlobo oqhagamshelwe kwiCawe engaphantsi komhlaba e-China undixelele ngesi siganeko kungekudala:

Abantu ababini basezintabeni behla baya kwisixeko saseTshayina bekhangela inkokeli ethile yebhinqa yecawa engaphantsi komhlaba apho. Le ndoda nomfazi okhulileyo babengengomaKristu. Kodwa embonweni, banikwa igama lomfazi ababemele bamkhangele kwaye bahambise umyalezo.

Xa befumene lo mfazi, esi sibini sathi, “Indoda enentshebe ibonakale kuthi esibhakabhakeni yathi siza kuza sikuxelele 'UYesu uyabuya.'

Qhubekeka ukufunda

Ubungcwele obutsha… okanye Uqhekeko?

bomvu-rose

 

UKUSUKA umfundi ephendula ukubhala kwam Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele:

UYesu Krestu sesona sipho sikhulu kunazo zonke, kwaye iindaba ezimnandi kukuba unathi ngoku ekuzalisekeni kwaKhe namandla ngokuhlala koMoya oyiNgcwele. Ubukumkani bukaThixo ngoku buphakathi kweentliziyo zabo bazelwe ngokutsha… ngoku ngumhla wosindiso. Okwangoku, thina, abahlangulweyo singoonyana bakaThixo kwaye siyakubonakaliswa ngexesha elimiselweyo… akufuneki silinde nakweyiphi na into ekuthiwa yimfihlo yolunye uhlobo ekuthiwa luza kuzaliseka okanye ukuqonda kukaLuisa Piccarreta kokuPhila ngobuThixo. Ngaba sifuna ukuba senziwe bagqibelele…

Qhubekeka ukufunda

Inkwenkwezi yokusa yasekuseni

 

UYesu wathi, “Ubukumkani bam asibubo obeli hlabathi” (Jn 18: 36). Kutheni le nto uninzi lwamaKristu namhlanje lujonge kwezopolitiko ukubuyisela zonke izinto kuKristu? Kungokuza kukaKrestu kuphela apho ubukumkani baKhe buya kumiselwa ezintliziyweni zabo balindileyo, baze bona, bahlaziye ubuntu ngamandla oMoya oyiNgcwele. Jonga eMpuma, bazalwana noodade abathandekayo, kwaye akukho ndawo yimbi…. kuba Uyeza. 

 

Kulahleke Phantse kuzo zonke iziprofeto zamaProtestanti yileyo thina maKatolika siyibiza ngokuba “luloyiso lwentliziyo engafezekanga.” Kungenxa yokuba amaVangeli amaKrestu aphantse ayishiya indima yendima yeNtombi Enyulu kaMariya kwimbali yosindiso ngaphaya kokuzalwa kukaKrestu-into eyenziwayo sisibhalo ngokwaso. Indima yakhe, etyunjwe kwasekuqalekeni kwendalo, inxibelelene ngokusondeleyo neCawe, kwaye njengeCawa, ijolise ngokupheleleyo ekuzukiseni uYesu kuBathathu Emnye Ongcwele.

Njengoko uza kufunda, "ilangatye lothando" lentliziyo yakhe engagungqiyo yile ikhwezi eliphuma kusasa Oku kuyakuba neenjongo ezimbini zokutyumza uSathana kunye nokuseka ulawulo lukaKrestu emhlabeni, njengaseZulwini…

Qhubekeka ukufunda

Apho izulu lichukumisa umhlaba

ICANDELO VII

inyamakazi

 

IT yayiza kuba nguMthendeleko wethu wokugqibela eMonastri ngaphambi kokuba mna nentombi yam sibuyele eCanada. Ndavula i-missalette yam ukuya kwi-29 ka-Agasti, iSikhumbuzo se Umnqweno kaYohane oNgcwele uMbhaptizi. Iingcinga zam zabuyela kwiminyaka eliqela eyadlulayo xa, xa ndandithandaza phambi kweSigramente Esikelelekileyo kwindlu yam yomlawuli womoya, ndeva entliziyweni yam amazwi athi, “Ndikunika ulungiselelo lukaYohane uMbhaptizi. ” (Mhlawumbi yiloo nto ndiye ndaziva uMama wethu endibiza ngegama lesidlaliso "Juanito" kolu hambo. Kodwa masikhumbule ukuba kwenzeka ntoni kuYohane uMbhaptizi ekugqibeleni…)

Qhubekeka ukufunda

Apho izulu lichukumisa umhlaba

ICANDELO VI

Img_1525UMama wethu kwiNtaba yaseThabor, eMexico

 

UThixo uzityhila kwabo balindele eso sityhilelo,
kwaye ngubani ongazami ukukrazula umqukumbelo wemfihlakalo, enyanzelisa ukubhengezwa.

-UMkhonzi kaThixo, uCatherine de Hueck Doherty

 

MY iintsuku kwiNtaba yaseTabhore zazisondela esiphelweni, ukanti, ndandisazi ukuba kwakusekho “ukukhanya” okungakumbi okwakusaza kubakho.Qhubekeka ukufunda

Uvuko oluzayo

Uyesu-uvuko-lobomi2

 

Umbuzo ovela kumfundi:

KwisiTyhilelo 20, ithi banqunyulwe intloko, njl.njl baya kubuyela ebomini balawule noKristu. Ucinga ukuba kuthetha ntoni oko? Okanye ingaba ibonakala njani? Ndiyakholelwa ukuba inokuba yeyokwenyani kodwa uzibuze ukuba ubunokuqonda ngakumbi…

Qhubekeka ukufunda

Ukulungiselela uLawulo

yenyani3b

 

PHA Isicwangciso esikhulu kude emva kweLenten Retreat ethe uninzi lwenu lwathatha inxaxheba kulo. Ubizo kweli lixa lokuthandaza ngamandla, ukuvuselelwa kwengqondo nokunyaniseka kwiLizwi likaThixo Ukulungiselela uLawulo-Ukulawula kobukumkani bukaThixo nasemhlabeni, njengasezulwini.

Qhubekeka ukufunda

Into entle

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
nge-29 ka-30 ka-Novemba ngo-2015
Umthendeleko ka-Saint Andrew

Imibhalo yeLigugu Apha

 

AS Siqala le Advent, intliziyo yam igcwele ukumangaliswa ngumnqweno weNkosi wokubuyisela zonke izinto kuye, ukwenza ilizwe lihle kwakhona.

Qhubekeka ukufunda