NdinguMfundi kaYesu Krestu

 

Upopu akanako ukwenza uqhekeko
xa ethetha ikhedarera,
le yimfundiso yokholo.
Kwimfundiso yakhe ngaphandle kwe 
iingxelo ex cathedranangona kunjalo,
unokwenza izinto ezingaqondakaliyo ngokweemfundiso,
iimpazamo kwanoqhekeko.
Kwaye ekubeni upopu akafani
kunye neBandla liphela,
iCawe yomelele
kunoPopu onesono okanye ophambukayo omnye.
 
—UBhishophu uAthanasius Schneider
NgoSeptemba 19th, 2023, imvzabatshali.com

 

I YIBA kudala ephepha izimvo ezininzi kumajelo asekuhlaleni. Isizathu kukuba abantu baye baba ngabakhohlakeleyo, abagwebayo, abangenabubele - kwaye bahlala besenza egameni "lokukhusela inyaniso." Kodwa emva kwethu usasazo lwewebhu lokugqibela, ndazama ukuphendula abanye ababetyhola mna nogxa wam uDaniel O’Connor “ngokunyelisa” uPopu. Qhubekeka ukufunda

Ukuthobela Ngokholo

 

Ke kaloku, kuye onako ukomeleza.
ngokwevangeli yam novakaliso lukaYesu Kristu...
kuzo zonke iintlanga ukwenza intobelo yokholo... 
(KwabaseRoma 16: 25-26)

... wazithoba, waba ngolulamileyo, wada wesa ekufeni;
nokufa emnqamlezweni. (BFil 2: 8)

 

UTHIXO Umelwe kukuba enikina intloko yaKhe, ukuba akahleki kwiBandla laKhe. Kuba icebo eliqhubeka ukususela ekuqalekeni kweNtlawulelo ibe lelokuba uYesu azilungiselele uMtshakazi “Engenabala okanye mibimbi okanye nayiphi na into enjalo, ukuze abe ngcwele yaye angabi nasiphako” ( Efe. 5:27 ). Nangona kunjalo, abanye ngaphakathi kwi-hierarchy ngokwayo[1]cf. Uvavanyo Lokugqibela bafikelele kwinqanaba lokuyila iindlela zokuba abantu bahlale kwisono esingenanjongo, kwaye bazive “bamkelekile” eCaweni.[2]Ngokwenene, uThixo wamkela bonke abantu ukuze basindiswe. Imeko yolu sindiso ikumazwi eNkosi yethu ngokwayo: “Guqukani nikholwe kuzo iindaba ezilungileyo” (Marko 1:15). Onjani wona umahluko omkhulu umbono kunokaThixo! Onjani wona ukuba mkhulu umhadi phakathi kobunyani bento eprofetwayo ngeli lixa - ukuhlanjululwa kweCawa - kunye noko abanye oobhishophu bakucebisayo kwihlabathi!Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Uvavanyo Lokugqibela
2 Ngokwenene, uThixo wamkela bonke abantu ukuze basindiswe. Imeko yolu sindiso ikumazwi eNkosi yethu ngokwayo: “Guqukani nikholwe kuzo iindaba ezilungileyo” (Marko 1:15).

Ityala Lokugqibela?

Duccio, Ukungcatshwa kukaKristu kuMyezo waseGetsemane, 1308 

 

Nonke niza kuzanyazanyiswa ukholo lwenu, kuba kubhaliwe kwathiwa,
Ndiya kumbetha umalusi;
zichithwachithwe izimvu.
(Phawula 14: 27)

Ngaphambi kokubuya kwesibini kukaKristu
iBandla kufuneka lidlule kulingo lokugqibela
oko kuyakushukumisa ukholo lwamakholwa amaninzi…
-
IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. 675, 677

 

INTONI ngaba esi “silingo sokugqibela esiya kugungqisa ukholo lwamakholwa amaninzi?”  

Qhubekeka ukufunda

Icawe kwiLingo – Icandelo II

UMadonna omnyama waseCzęstochowa – ihlanjelwe

 

Ukuba uphila kwixesha ekungekho mntu uya kukunika iingcebiso ezilungileyo,
akukho namnye umntu okunika umzekelo omhle,
xa ubona isidima esohlwaywa kwaye ububi buvuzwa...
yima ngokuqinileyo, kwaye unamathele ngokuqinileyo kuThixo kwiintlungu zobomi...
-Saint Thomas More,
banqunyulwa intloko ngowe-1535 ngenxa yokukhusela umtshato
Ubomi bukaThomas Ngakumbi: I-Biography kaWilliam Roper

 

 

NYE esona sipho sikhulu uYesu wasishiya kwiBandla lakhe yayilubabalo ukungaphumeleli. Ukuba uYesu wathi, “Naniya kuyazi inyaniso, yaye inyaniso iya kunikhulula.” ( Yohane 8:32 ) Ngoko kunyanzelekile ukuba sonke isizukulwana sazi, ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba yintoni inyaniso. Kungenjalo, ubani unokuthabatha ubuxoki ngenyaniso aze awele ebukhobokeni. Ye...

… Wonke umntu owenza isono ulikhoboka lesono. (UYohane 8:34)

Ngenxa yoko, inkululeko yethu yokomoya ngaphakathi ekwazini inyaniso, kungoko uYesu wathembisayo, “Xa athe wafika, uMoya wenyaniso, uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso.” [1]John 16: 13 Phezu kwazo nje iziphene zamalungu ngamnye oKholo lobuKatolika kwiminyaka engamawaka amabini kwanokusilela kokuziphatha kwabalandela uPetros, iSiko lethu eliNgcwele lityhila ukuba iimfundiso zikaKristu ziye zagcinwa ngokuchanileyo ngaphezu kweminyaka engama-2000. Ngomnye weyona miqondiso iqinisekileyo yesandla sikaKrestu esiphathekayo kuMtshakazi wakhe.Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 John 16: 13

Indlela Yobomi

“Simi ngoku sijamelene neyona ngxabano inkulu eyakha yenzeka eluntwini… Sijongene nembambano yokugqibela phakathi kweCawe kunye nabachasene neCawe, iVangeli ngokuchasene neVangeli-yeVangeli, kaKristu ngokuchasene no-anti-Christ… Eli lityala ... leminyaka engama-2,000 13 yenkcubeko nempucuko yamaKristu, neziphumo zayo zonke kwisidima somntu, amalungelo abantu, amalungelo oluntu kunye namalungelo ezizwe. ” -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 1976, XNUMX; cf. Katolika kwi-Intanethi (kungqinwe nguDikoni uKeith Fournier owayezimase) “Ngoku simi phezu kolona dabaniso lukhulu lwembali oluthe lwadlulayo eluntwini… Sijongene nembambano yokugqibela phakathi kweCawe kunye nabachasene neCawe, iVangeli ngokuchasene neVangeli-yeVangeli, kaKristu ngokuchasene no-anti-Christ… Eli lityala ... leminyaka engama-2,000 13 yenkcubeko nempucuko yamaKristu, neziphumo zayo zonke kwisidima somntu, amalungelo abantu, amalungelo oluntu kunye namalungelo ezizwe. ” -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Agasti 1976, XNUMX; cf. Katolika kwi-Intanethi (iqinisekiswe nguDeacon Keith Fournier owayekhona)

Ngoku sijongene nongquzulwano lokugqibela
phakathi kweCawa kunye neCawe echasene neCawa,
yeVangeli ngokuchasene neVangeli,
kaKristu ngokuchasene nomchasi-Kristu ...
Lilingo… leminyaka engama-2,000 yenkcubeko
kunye nempucuko yobuKristu,
nazo zonke iziphumo zayo kwisidima somntu,
amalungelo omntu, amalungelo oluntu
kunye namalungelo ezizwe.

—UKhadinali uKarol Wojtyla ( UYOHANE PAUL II ), iNkongolo yoMthendeleko, ePhiladelphia, PA,
Agasti 13, 1976; cf. Katolika kwi-Intanethi

WE baphila kwiyure apho phantse yonke inkcubeko yamaKatolika yeminyaka engama-2000 igatywayo, kungekuphela nje lihlabathi (nto leyo emele ilindelwe ngandlel’ ithile), kodwa ngamaKatolika ngokwawo: oobhishophu, iikhadinali namarhamente akholelwa ukuba iCawa kufuneka “ ihlaziywe”; okanye sifuna “isinodi yesinodi” ukuze siphinde sifumane inyaniso; okanye kufuneka sivumelane neengcamango zehlabathi ukuze “sihambe” nazo.Qhubekeka ukufunda

Ubuthandwa

 

IN Ukuvuka kukapopu ophumayo, onothando, kunye nenguquko kapopu oNgcwele uJohn Paul II, uKhadinali uJoseph Ratzinger waphoswa phantsi komthunzi omde xa wayethatha itrone kaPetros. Kodwa into eyayiza kuphawula ubupopu bukaBenedict XVI kungekudala yayingazukuba buburharha okanye uburharha, ubuntu bakhe okanye amandla akhe - eneneni, wayezolile, ezolile, ephantse ukuba mbi esidlangalaleni. Endaweni yoko, iya kuba yimfundiso yakhe yezakwalizwi engaguqukiyo kunye nepragmatic ngexesha apho iBarque kaPeter yayihlaselwa ngaphakathi nangaphandle. Ibiya kuba yimbono yakhe ecacileyo nengokwesiprofeto yamaxesha ethu eyayibonakala isusa inkungu phambi kwesaphetha salo Mkhukula Omkhulu; kwaye iya kuba yinkolelo engqina amaxesha ngamaxesha, emva kweminyaka engama-2000 yamanzi amaninzi anezaqhwithi, ukuba amazwi kaYesu asisithembiso esingagungqiyo:

Ndithi kuwe, UnguPetros wena, kwaye ndiza kulakhela phezu kolu lwalwa ibandla lam, kwaye amandla okufa akazukusoyisa. (Mat 16:18)

Qhubekeka ukufunda

Ngubani uPopu Wenyaniso?

 

WHO ngupopu wenyani?

Ukuba ubunokufunda i-inbox yam, uya kubona ukuba kukho isivumelwano esincinane ngalo mbandela kunokuba ucinga. Kwaye lo mahluko wenziwa womelela ngakumbi mva nje nge Uhleli kwimpapasho enkulu yamaKatolika. Iphakamisa ithiyori efumana umdla, ngalo lonke ixesha idlala ngothando inkcaso...Qhubekeka ukufunda

Ukukhusela uYesu Kristu

Ukuphika kukaPeter ngu-Michael D. O'Brien

 

Kwiminyaka eyadlulayo ekuncotsheni kobulungiseleli bakhe bokushumayela naphambi kokushiya iliso loluntu, uFr. UJohn Corapi weza kwinkomfa endandiye kuyo. Ngelizwi lakhe elinzulu, wakhwela eqongeni, wajonga kweso sihlwele sizimiseleyo edakumbile waza wadanduluka esithi: “Ndinomsindo. Ndikuqumbele. Ndiqumbele mna.” Emva koko wahlabela mgama echaza ngenkalipho yakhe eqhelekileyo ukuba umsindo wakhe wobulungisa wawubangelwa yiCawa eyayihleli phezu kwezandla zayo ebusweni behlabathi elifuna iVangeli.

Ngaloo nto, ndiphinda ndipapashe eli nqaku ukususela nge-31 ka-Oktobha 2019. Ndiyihlaziye ngecandelo elibizwa ngokuba yi "Globalism Spark".

Qhubekeka ukufunda

Ke, Umbonile Nawe?

amantshontshoIndoda yeentlungu, Ngu-Matthew Brooks

  

Ukupapashwa kokuqala ngo-Okthobha 18, 2007.

 

IN ukuhamba kwam kulo lonke elaseKhanada naseUnited States, ndiye ndasikelelwa ukuba ndichithe ixesha kunye nababingeleli abahle kakhulu nabangcwele - amadoda abuncamela ngokwenene ubomi babo ngenxa yeegusha zabo. Banjalo ke abalusi abafunwa nguKristu kule mihla. Banjalo ke abelusi ekufuneka benayo le ntliziyo ukuze bakhokele iigusha zabo kwimihla ezayo…

Qhubekeka ukufunda