Ubungqina obusondeleyo

UKUHLAWULWA KWELENTEN
Usuku 15

 

 

IF ukhe waya kwenye yeendawo zam zokubaleka ngaphambili, uya kwazi ukuba ndikhetha ukuthetha ngentliziyo. Ndiyifumana ishiya indawo yeNkosi okanye uMama wethu ukuba enze nantoni na abayifunayo-njengokutshintsha umxholo. Ewe, namhlanje lelinye lala maxesha. Izolo, besicinga ngesipho sosindiso, esikwalilungelo kwaye sibiza ukuvelisa iziqhamo zoBukumkani. Njengokuba watsho uPaul Paul kwabase-Efese…

Qhubekeka ukufunda

Ukwabelana ngesondo kunye nenkululeko-Icandelo I

KWIIMVELAPHI ZESINI

 

Kukho ingxaki epheleleyo namhlanje-ingxaki yesini somntu. Oku kulandela ekuvukeni kwesizukulwana esiphantse singaqiniseki ngenyaniso, ubuhle, nokulunga kwemizimba yethu kunye nemisebenzi eyilwe nguThixo. Olu luhlu lwemibhalo ilandelayo yingxoxo ephandle ngalo mbandela oza kugubungela imibuzo malunga Iindlela ezizezinye zomtshato, ukuphulula amalungu esini, isodomy, isini somlomo, njl.njl. Ngaba iCawa ayinanto yakuthetha ngale micimbi? Siphendula sithini? Ewe kunjalo, unento entle afuna ukuyithetha.

"Inyaniso iya kunikhulula," watsho uYesu. Mhlawumbi oku akuyonyani kunakwimicimbi yesini somntu. Olu luhlu luyacetyiswa kubafundi abaqolileyo… Kuqala kwapapashwa ngoJuni, 2015. 

Qhubekeka ukufunda

Isini kunye nenkululeko-Icandelo II

 

KULUNGILE NOKUKHETHA

 

PHA yenye into emele ithethwe malunga nokudalwa kwendoda nomfazi okwamiselwa “ekuqaleni.” Kwaye ukuba asikuqondi oku, ukuba asiyiqondi le nto, ke nayiphi na ingxoxo malunga nokuziphatha, ukukhetha okuhle okanye okungalunganga, kokulandela uyilo lukaThixo, kubeka emngciphekweni ukuphosa ingxoxo yesini sabantu kuluhlu olungenazintsholongwane. Ndiqinisekile ukuba le nto iyakwenza nzulu ukwahlula phakathi kweemfundiso ezintle nezityebileyo zeCawe malunga nezokwabelana ngesondo, kunye nabo baziva belahliwe yiyo.

Qhubekeka ukufunda

Ukwabelana ngesondo kwabantu nenkululeko-Icandelo le-III

 

KWISIDIMA SOMNTU NESIFAZANE

 

PHA Luyolo ekufuneka silufumene kwakhona njengamaKristu namhlanje: uvuyo lokubona ubuso bukaThixo kwenye — kwaye oku kubandakanya abo banikezele ngesondo. Kumaxesha ethu, uSt. John Paul II, uMama Teresa osikelelweyo, uMkhonzi kaThixo u-Catherine de Hueck Doherty, uJean Vanier nabanye baye bathi qatha ezingqondweni zabo njengabantu abafumene amandla okubona umfanekiso kaThixo, nkqu nakubuhlwempu obufihlakeleyo, ukwaphuka. , kunye nesono. Bambona, ngokungathi kunjalo, "ebethelelwe emnqamlezweni" kwelinye.

Qhubekeka ukufunda

Ukufa komfazi

 

Xa inkululeko yoyilo iba yinkululeko yokuzenzela,
emva koko uMenzi ngokwakhe uyaliwa kwaye ekugqibeleni
umntu naye uhluthwe isidima sakhe njengesidalwa sikaThixo,
njengomfanekiso kaThixo embindini wobukho bakhe.
… Xa uThixo enqatshelwe, isidima somntu siyanyamalala.
—UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi yeKrisimesi kwiRomania
NgoDisemba 21, 20112; IVatican.va

 

IN Iintsomi zakudala ze-Emperor's New Clothes, amadoda amabini afika edolophini kwaye anikezela ngokuluka iimpahla ezintsha zomlawuli-kodwa eneempawu ezizodwa: iimpahla ziye zingabonakali kwabo bangakwaziyo ukwenza umsebenzi okanye ubudenge. U-Emperor uyawaqesha la madoda, kodwa ke, bebengenzanga ngubo konke konke njengoko bezenza ngathi bayamnxiba. Nangona kunjalo, akukho namnye, kubandakanya umlawuli, ofuna ukuvuma ukuba ababoni nto kwaye, ke ngoko, babonwa njengesidenge. Ke wonke umntu unxiba impahla entle abangayiboniyo ngelixa umlawuli ehamba ezitratweni ehamba ze. Ekugqibeleni, umntwana omncinci uyakhala, “Kodwa akanxibi kwanto!” Okwangoku, umlawuli okhohlisiweyo akamhoyi umntwana kwaye uqhubeka nomngcelele wakhe wobudenge.Qhubekeka ukufunda