Unogumbe waBaprofeti bobuxoki-Icandelo II

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Epreli 10th, 2008. 

 

NINI Ndeva iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo malunga no-Oprah Winfrey ukukhuthaza ngobundlobongela ubume bexesha elitsha, umfanekiso wobunzulu bolwandle obunzulu weza engqondweni. Intlanzi imisa ukukhanya okuzikhanyayo phambi komlomo wayo, okutsala ixhoba. Emva koko, xa ixhoba lithatha inzala eyaneleyo yokusondela…

Kwiminyaka eliqela eyadlulayo, la mazwi ayesoloko esiza kum, “Iindaba ezilungileyo ngokwe-Oprah.”Ngoku siyasibona isizathu.  

 

Qhubekeka ukufunda

Phuma eBhabheli!


“Isixeko Esimdaka” by UDan Krall

 

 

SINE Kwiminyaka eyadlulayo, ndeva igama elinamandla emthandazweni ebelikhula kutshanje ngamandla. Kwaye ke, kufuneka ndithethe ngokusuka entliziyweni amazwi endiva kwakhona:

Phuma eBhabheli!

IBhabheli ifuzisela inkcubeko yesono kunye nokuzitika. U-Kristu ubiza abantu baKhe baphume kwesi sixeko, baphume edyokhweni yomoya yelixesha, baphume ekuwohlokeni, ekuthandeni izinto eziphathekayo, nakwiminqweno yenkanuko ethe yaxhuma imijelo yayo, yaza yaphuphuma ezintliziyweni nasemakhayeni abantu baKhe.

Emva koko ndeva elinye ilizwi liphuma ezulwini lisithi: “Mkani kuyo, bantu bam, ukuze ungathathi nxaxheba ezonweni zayo, ungabi nanxaxheba kwizibetho zayo, kuba izono zayo zifunjelwe ezulwini. 18)

“Yena” kwesi sicatshulwa seZibhalo yi “Bhabhiloni,” uPapa Benedict usandul 'ukuyitolika njengo…

… Uphawu lweedolophu ezinkulu ezingakholwayo… —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi eya kwiRoyal Curia, nge-20 kaDisemba ka-2010

KwisiTyhilelo, waseBhabheli ngequbuliso iwe:

Iwile, iwile iBhabheli enkulu. Uye waba likhaya leedemon. Uvalelwe yonke imimoya engcolileyo, indlwana yentaka yonke eyinqambi, indlwana yazo zonke izilwanyana ezingcolileyo nezenyanyekayo…Yeha, yeha, isixeko esikhulu, iBhabheli, isixeko esinamandla. Ngelixa elinye umgwebo wakho ufikile. (ISityhi. 18: 2, 10)

Kwaye ke isilumkiso: 

Phuma eBhabheli!

Qhubekeka ukufunda

Umhlaba uyalila

 

UMNTU ndibhale kutsha nje ndibuza ukuba yintoni le ndiyithathayo Iintlanzi ezifileyo kunye neentaka ezibonisa umhlaba wonke. Okokuqala, oku bekusenzeka ngoku ngokuhamba rhoqo kule minyaka imbalwa idlulileyo. Iindidi ezininzi ngequbuliso "ziyafa" ngamanani amakhulu. Ngaba sisiphumo sezizathu zendalo? Ukuhlasela kwabantu? Ukungena kwetekhnoloji? Izixhobo zenzululwazi?

Inikwe apho sikhona ngeli xesha kwimbali yoluntu; Xa ndinonikwa i izilumkiso ezinamandla ezivela ezulwini; inikwe amazwi anamandla oobawo abangcwele Kule nkulungwane iphelileyo… ikhondo lokungahloneli Thixo uluntu olunalo ngoku iyalandelwaNdiyakholelwa ukuba iSibhalo sinempendulo kwinto eyenzekayo emhlabeni kunye nomhlaba wethu:

Qhubekeka ukufunda

He zekile 12


Umhlaba wehlobo
NguGeorge Inness, ngo-1894

 

Bendirhalela ukukunika iVangeli, kwaye ngaphezulu koko, ukukunika obam ubomi; Uthandwa kakhulu ndim. Bantwana bam, ndinjengomama enizalayo, ade uKristu amiliswe ngaphakathi kwenu. (1 Tes 2: 8; Gal 4:19)

 

IT sekuphantse unyaka ukusukela oko mna nomfazi wam sathabatha abantwana bethu abasibhozo saza safudukela kwisiqwenga somhlaba kumathafa aseCanada phakathi ndawo. Yindawo yokugqibela ebendiya kuyikhetha .. ulwandle oluvulekileyo lwamasimi efama, imithi embalwa, nomoya omninzi. Kodwa yonke eminye iminyango ivaliwe kwaye yile ivulekileyo.

Njengokuba bendithandaza ngale ntsasa, ndicinga ngotshintsho olukhawulezileyo noluphantse lwoyikisa usapho lwethu, amazwi abuyile kum endilibele ukuba ndiwafunde kwakamsinya phambi kokuba sive ukuba masishukume… UHezekile, Isahluko 12.

Qhubekeka ukufunda

Unogumbe wabaprofeti bobuxoki

 

 

Ukupapashwa kokuqala kukaMeyi 28th, 2007, ndihlaziye lo mbhalo, ubaluleke ngakumbi kunakuqala…

 

IN iphupha ethi ngokuqhubekayo ibonakalise amaxesha ethu, uSt. John Bosco wabona iBandla, elimelwe yinqanawa enkulu, ethe ngqo phambi kwe ixesha loxolo, wayehlaselwa kakhulu:

Iinqanawa zotshaba zihlasela ngayo yonke into abanayo: iibhombu, imikhosi, umpu, nkqu iincwadi neencwadana baphoswa kwinqanawa kaPopu.  -Amaphupha Amashumi amane eSt. John Bosco, Ihlanganiswe kwaye yahlelwa ngu-Fr. J. Bacchiarello, SDB

Oko kukuthi, iBandla liza kukhukula ngoNogumbe abaprofeti bobuxoki.

 

Qhubekeka ukufunda

Kutheni umangalisiwe?

 

 

UKUSUKA umfundi:

Kutheni le nto abefundisi bebandla bethe cwaka ngeli xesha? Kubonakala kum njengababingeleli bethu befanele ukusikhokela… kodwa ama-99% ayathula… ngoba bathule… ??? Kutheni abantu abaninzi belele? Kutheni bengavuki nje? Ndiyayibona into eyenzekayo kwaye andibalulekanga… kutheni abanye bengenako? Kufana negunya elivela ezulwini elithunyelwe ukuba livuke kwaye libone ukuba ngubani ixesha… kodwa bambalwa kuphela abaphaphileyo kwaye bambalwa abasabelayo.

Impendulo yam yile umangaliswe yintoni? Ukuba kungenzeka ukuba siphila "kumaxesha okuphela" (hayi ukuphela kwehlabathi, kodwa isiphelo "sexesha") uninzi loopopu babebonakala ngathi bacinga njengoPius X, uPaul V, noJohn Paul II, ukuba akunjalo Bawo Oyingcwele, ngoku le mihla iya kuba njengoko iSibhalo sathi siyakuba njalo.

Qhubekeka ukufunda

KwabaseRoma I

 

IT kusemva kokubona ngoku ukuba amaRoma isahluko 1 abe yenye yezona ndima zesiprofeto kwiTestamente eNtsha. USt.Paul ubeka inkqubela phambili enomdla: ukukhanyela uThixo njengeNkosi yendalo kukhokelela kwiingcinga ezilambathayo; Ukuqiqa okulambathayo kukhokelela kunqulo lwendalo; kunye nokunqula isidalwa kukhokelela kuguquko lomntu **, kunye nokuqhuma kobubi.

AmaRoma 1 mhlawumbi yenye yeempawu eziphambili zamaxesha ethu…

 

Qhubekeka ukufunda

O Canada… Uphi na?

 

 

 

Ukupapashwa kokuqala ngoMatshi 4, 2008. Oku kubhalwa kuhlaziyiwe kunye neziganeko zamva nje. Iyinxalenye yomxholo osisiseko se Icandelo lesithathu lesiprofeto eRoma, Ukuza ku Ukwamkela iThemba leTV Kamva kule veki. 

 

IXESHA kule minyaka ili-17 idlulileyo, ubulungiseleli bam buye bandisa ukusuka kunxweme ukuya kunxweme eKhanada. Bendihleli kuyo yonke indawo ukusuka kwiiparishi ezinkulu zedolophu ukuya kwiicawa ezincinci zelizwe emi emaphethelweni amasimi engqolowa. Ndidibene nemiphefumlo emininzi enothando olunzulu ngoThixo nomnqweno omkhulu wokuba nabanye bamazi. Ndidibene nabefundisi abaninzi abathembekileyo eCaweni kwaye benza konke okusemandleni abo ukukhonza imihlambi yabo. Kwaye kukho iipokotho ezincinci apha naphaya zolutsha ezisemlilweni ngenxa yoBukumkani bukaThixo kwaye zisebenza nzima ukuzisa inguquko nakwimbinana yoontanga bayo kule mfazwe inkulu yenkcubeko phakathi kweVangeli kunye ne-anti-yeVangeli. 

UThixo undinike ilungelo lokulungiselela amashumi amawaka abantu belizwe lam. Ndinikwe intaka iliso leCawa yamaKhanada yaseKhanada ekusenokwenzeka ukuba bambalwa kubo nabefundisi abanamava.  

Yiyo le nto ngokuhlwanje, umphefumlo wam usiva ...

 

Qhubekeka ukufunda

Ukuphelelwa lithemba kunye neenkomo zobisi

 

PHA Kwenzeka kakhulu emhlabeni, ngokungathi kunjalo, kubonakala kuxinzelelo. Okanye ubuncinci, inokuba ngaphandle kokuyijonga ngelens yobonelelo lukaThixo. Ixesha lekwindla linokuba mfiliba kwabanye njengoko amagqabi ephela, ewela emhlabeni, kunye nokubola. Kodwa kulowo onokubona kwangaphambili, lamahlamvu awileyo sisichumiso esiya kuthi sivelise ixesha elizukileyo lentwasahlobo lombala kunye nobomi.

Kule veki, bendizimisele ukuthetha kwiCandelo III lesiProfetho eRoma malunga "nokuwa" esihlala kuko. Nangona kunjalo, ngaphandle kwemfazwe yokomoya yesiqhelo, kwabakho okunye ukuphazamiseka: kufike ilungu elitsha losapho.

Qhubekeka ukufunda

Eminye imibuzo kunye neempendulo… kwiSityhilelo sabucala

NgUlouLu.jpg


THE Ukwanda kwesiprofetho kunye nokutyhilwa ngasese kumaxesha ethu kunokuba yintsikelelo nesiqalekiso. Kwelinye icala, iNkosi ikhanyisela imiphefumlo ethile ukusikhokela kula maxesha; kwelinye icala, ngokungathandabuzekiyo ukukhuthazwa ziidemon kunye nokunye okucingelwayo nje. Kananjalo, kuya kusanda ngokunyanzelekileyo ukuba amakholwa afunde ukulibona ilizwi likaYesu (bona Episode 7 Kwi-EmbracingHope.tv).

Le mibuzo neempendulo zilandelayo zijongana nesityhilelo sabucala kwixesha lethu:

 

Qhubekeka ukufunda

Indoda yeshumi elinesithathu


 

AS Ndihambile kwiindawo zonke zaseKhanada naseMelika kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ndathetha nemiphefumlo emininzi, kukho imeko engqinelanayo: imitshato kunye nobudlelwane buphantsi kohlaselo oluqatha, ngakumbi UmKristu imitshato. Ukuphikisana, ukukhahlela, ukungabi namonde, umahluko obonakala ngathi awunakulungiseka kunye noxinzelelo olungaqhelekanga. Oku kugxininiswa nangakumbi ngoxinzelelo lwezezimali kunye nengqondo eyoyikisayo ixesha liyabaleka ngaphaya kokukwazi komntu ukuqhubeka.

Qhubekeka ukufunda

Ubumbano bobuxoki-Icandelo II

 

 

IT lusuku lweCanada namhlanje. Njengokuba besicula umhobe wesizwe emva kwentsasa, ndicinge ngenkululeko ebhatalelwe egazini ngookhokho bethu… inkululeko ethi itsalwe ngokukhawuleza kulwandle lokuziphatha okuhle njenge Itsunami yokuziphatha iyaqhubeka nokutshatyalaliswa kwayo.

Kwakuyiminyaka emibini edlulileyo apho inkundla yalapha yagweba okokuqala umntwana abazali abathathu (NgoJanuwari 2007). Ngokuqinisekileyo yeyokuqala eMntla Melika, ukuba ayililo ihlabathi, kwaye sisiqalo nje sotshintsho oluzayo. Kwaye ngu Melele umqondiso wamaxesha ethu: 

Khumbula, zintanda, izinto ezazithethwe ngabapostile beNkosi yethu uYesu Kristu. Babesithi kuni, Kuya kubakho abagxeki ngexesha lokugqibela, belandela iinkanuko zabo zokungahloneli Thixo. Aba ngabo bamisela iyantlukwano, abantu behlabathi, abangenaye uMoya. (UYuda 18)

Ndiqale ukupapasha eli nqaku ngoJanuwari 9, 2007. Ndiye ndalihlaziya…

 

Qhubekeka ukufunda

Umbhalo eludongeni


Umthendeleko kaBheleshatsare (1635), eRembrandt

 

Ukusukela oko kwenzeka kwiYunivesithi yase "Katolika" e-Notre Dame e-USA, apho u-Mongameli u-pro-ab0rtion wahlonitshwa kunye ne-pro-life ubanjiwe, lo mbhalo ubukhala ezindlebeni zam…

 

UKUSUSELA unyulo eCanada naseMelika apho abantu bakhethe uqoqosho endaweni yokutshabalalisa umntwana ongekazalwa njengowona mba ubalulekileyo, bendiweva la mazwi:Qhubekeka ukufunda

Upopu Benedict kunye neentsika ezimbini

 

UMDLALO WE-ST. UYOHANE BOSCO

 

Ukupapashwa kokuqala kukaJulayi 18, 2007, ndihlaziye ukubhala kulo mhla wesidlo saseSt. Kwakhona, xa ndihlaziya le mibhalo, kungenxa yokuba ndibona uYesu esithi ufuna sive kwakhona… Qaphela: Abafundi abaninzi bandibhalela bexela ukuba abasenako ukufumana ezi ncwadana, nangona bebhalisile. Inani lale meko liyanda rhoqo ngenyanga. Esona sisombululo kukwenza umkhwa wokujonga le webhusayithi rhoqo emva kweentsuku ukubona ukuba ndibhale na ukubhala. Uxolo ngale ngxaki. Ungazama ukubhala iserver yakho kwaye ubuze ukuba zonke ii-imeyile ezivela ku-markmarklett.com zivunyelwe kwi-imeyile yakho. Qiniseka ukuba izihluzi ze-junk kwinkqubo yakho ye-imeyile azizicoci ezi imeyile. Okokugqibela, ndinibulela nonke ngeeleta enindibhalela zona Ndizama ukuphendula nanini na ndinako, kodwa izibophelelo zobulungiseleli bam kunye nobomi bosapho zihlala zifuna ukuba mfutshane okanye ndingakwazi tu ukuziphendula kwaphela. Enkosi ngokuqonda.

 

NDINE kubhalwe apha ngaphambili ukuba ndiyakholelwa ukuba siphila kwimihla yesiprofeto iphupha likaSt. John Bosco (funda isicatshulwa esipheleleyo AphaIphupha apho iCawa, emelwe njenge iflegi enkulu, iqhushumbe kwaye ihlaselwe ziinqanawa zotshaba ezininzi ezisingqongileyo. Iphupha libonakala liya lifanela ixesha lethu…

Qhubekeka ukufunda

Ityeya yeziDenge

 

 

IN ukuvuka kokhetho lwase-US nase-Canada, uninzi lwenu lubhale, iinyembezi emehlweni enu, iintliziyo ezaphukileyo ukuba ubundlobongela buya kuqhubeka kwilizwe lakho "emfazweni esibelekweni." Abanye baziva intlungu yokwahlukana okungene kwiintsapho zabo kunye nokuhlatywa ngamazwi abuhlungu njengoko ukuhluzwa phakathi kwengqolowa nomququ kuya kubonakala. Ndivuke kusasa namhlanje ndinombhalo ongezantsi kwentliziyo yam.

Izinto ezimbini uYesu azicelileyo kuwe ngolu suku: uku thanda iintshaba zakho kunye Yiba sisidenge kuYe

Ngaba uza kuthi ewe?

 

Qhubekeka ukufunda

Ukuqhawulwa Kwamatywina

 

Lo mbhalo ubuphambili kwiingcinga zam ukusukela ngala mhla wawubhalwa ngayo (kwaye wawubhalwe ngoloyiko nangokungcangcazela!) Mhlawumbi sisishwankathelo sendawo esikuyo, nalapho siza kuya khona. Amatywina eSityhilelo athelekiswa "neentlungu zomsebenzi" awathetha ngazo uYesu. Ziyimboniselo yokusondela ko "Imini YeNkosi ”, kwembuyekezo kunye nomvuzo kwisikali se cosmic. Oku kwapapashwa okokuqala nge-14 kaSeptemba 2007. Yindawo yokuqala ye- Ityala leminyaka esixhenxe uthotho olubhalwe ekuqaleni kwalo nyaka…

 

UMNYHADALA WOKUPHAKAMISWA KOMNQOPHISO OYINGCWELE /
BONAKALA NGOKUPHELELWA ZINTLUNGU ZETHU

 

PHA lilizwi elifikile kum, elinamandla ngakumbi:

Amatywina sele eza kuqhawulwa.

Oko kukuthi, i amatywina eNcwadi yeSityhilelo.

 

Qhubekeka ukufunda

Isaqhwithi esigqibeleleyo


"Isiphepho esifanelekileyo", umthombo awaziwa

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Matshi 26, 2008.

 

Ukusuka kumafama asakhasayo esitya irayisi e-Ecuador ukuya kwiigourmet ezisitya i-escargot eFrance, abathengi kwihlabathi liphela bajongana nokunyuka kwamaxabiso okutya kwinto ebizwa ngabahlalutyi isaqhwithi esigqibeleleyo yeemeko. Isimo sezulu esingaqhelekanga yinto. Kodwa kunjalo notshintsho olukhulu kuqoqosho lwehlabathi, kubandakanya amaxabiso aphezulu eoyile, ukutya okusezantsi kunye nokukhula kwemfuno yabathengi e China nase India. -Iindaba zeNBC kwi-IntanethiMatshi 24, 2008 

Qhubekeka ukufunda

Wazala uNyana


Umntwana uBrad ezingalweni zikabhuti wakhe omkhulu

 

SHE uyenzile! Umtshakazi wam wazala umntwana wethu wesibhozo, kunye nonyana wesihlanu: UBradley Gabriel Mallett. Isilinganisi esincinci sinobunzima obuziikhilogram ezili-9 kunye nee-ounces ezi-3. Ungumfanekiso wokutshica udade wabo omdala uDenise xa wayezalwa. Wonke umntu unemincili, emangaliswe kakhulu yintsikelelo efike ekhaya phezolo. Mna noLea sobabini siyabulela ngeeleta nangemithandazo yenu!

Qhubekeka ukufunda

Ngaba Kuza Kudlula Isiprofeto?

 

NYE Kwinyanga ephelileyo, ndapapasha Iyure yesigqibo. Kuyo, ndatsho ukuba unyulo oluzayo eMntla Melika lubaluleke kakhulu ngokusekwe kumcimbi omnye: isisu. Njengoko ndibhala le nto, iNdumiso 95 iza engqondweni kwakhona:

Ndinyamezele iminyaka engamashumi amane eso sizukulwana. Ndathi, Bangabantu abantliziyo zaphambukayo, abaziqondi iindlela zam; Njengoko ndafungayo, ndinengqumbo, Ndathi, Unakanye ukuba bokha bangene ekuphumleni kwam!

Ibiyi Kwiminyaka engamashumi amane eyadlulayo Ngo-1968 uPopu Paul VI wazisa IHumanae Vitae. Kule leta incwadana, kukho isilumkiso sesiprofeto endikholelwa ukuba siza kufezekiswa ngokupheleleyo. UBawo oyiNgcwele wathi:

Qhubekeka ukufunda