Hlalani kum

 

Yapapashwa okokuqala ngoMeyi 8, 2015...

 

IF awuxolanga, zibuze imibuzo emithathu: Ngaba ndikwintando kaThixo? Ngaba ndiyamthemba? Ngaba ndiyamthanda uThixo nommelwane ngalo mzuzu? Ngokulula, ndinguye uthembekile, ukuthemba, yaye onothando?[1]ukubona Ukwakha iNdlu yoXolo Nanini na xa uphulukana noxolo, yiya kule mibuzo njengoluhlu, kwaye emva koko uhlengahlengise inkalo enye okanye ngaphezulu yendlela ocinga ngayo kunye nokuziphatha ngalo mzuzu, usithi, "Ah, Nkosi, ndiyaxolisa, ndiyekile ukuhlala kuwe. Ndixolele kwaye undincede ndiqale kwakhona.” Ngale ndlela, uya kwakha ngokuthe ngcembe a Indlu yoXolo, nditsho naphakathi kwezilingo.

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 ukubona Ukwakha iNdlu yoXolo

Ukuvuselela

 

LWE kusasa, ndiphuphe ndisenkonzweni ndihleli ecaleni, ecaleni kwenkosikazi yam. Umculo owawudlalwa yayiziingoma endandizibhalile, nangona ndandingazange ndizive de kwafika eli phupha. Icawe yonke yayithe cwaka, kungekho mntu uculayo. Ngequbuliso, ndaqala ukucula ngokuzolileyo ngokuzolileyo, ndiphakamisa igama likaYesu. Ndithe ndisenza njalo abanye bacula bedumisa, amandla kaMoya oyiNgcwele ehla. Ibintle. Emva kokuba ingoma iphelile, ndeva ilizwi entliziyweni yam: Imvuselelo. 

Ndaye ndavuka. Qhubekeka ukufunda

UmKrestu wokwenene

 

Kudla ngokuthiwa namhlanje inkulungwane yangoku inxanelwe ukunyaniseka.
Ingakumbi ngokubhekisele kulutsha, kuthiwa
banokoyikeka kwizinto ezenziweyo okanye zobuxoki
kwaye ngaphezu kwako konke bafuna inyaniso nokunyaniseka.

Le “miqondiso yamaxesha” ifanele isifumane siphaphile.
Nokuba ngokuvakalayo okanye ngokuvakalayo-kodwa rhoqo ngamandla-siyabuzwa:
Ngaba uyayikholelwa ngokwenene le nto uyivakalisayo?
Ngaba uphila into oyikholelwayo?
Ngaba ngokwenene uyayishumayela le nto uyiphilayo?
Ubungqina bobomi buye baba yimeko ebalulekileyo kunakuqala
ukuze uphumelele ngokwenene ekushumayeleni.
Ngokuchanekileyo ngenxa yoku, kwinqanaba elithile,
uxanduva lwenkqubela yeVangeli esiyivakalisayo.

—IPOPA ST. UPAWULOS VI, Evangelii nuntiandi, n. I-76

 

TODAY, kukho udaka olusaluswa ngabasemagunyeni ngokuphathelele imeko yeCawa. Ukuqiniseka, bathwele uxanduva olukhulu kunye nokuphendula ngemihlambi yabo, kwaye uninzi lwethu lukhungathekile kukuthula kwabo okoyikekayo, ukuba akunjalo. intsebenziswano, phambi koku revolution yehlabathi engenaThixo phantsi kwebhena "Hlela kwakhona ”. Kodwa esi ayisosihlandlo sokuqala kwimbali yosindiso ukuba umhlambi uphelele nje Lahliwe - ngeli xesha, kwiingcuka "ukuqhubela phambili"Kwaye"ukuchaneka kwezopolitiko”. Kungamaxesha anjalo kanye, nangona kunjalo, athi uThixo akhangele kumarhamente, ukuba aphakame phakathi kwawo abangcwele abathi babe njengeenkwenkwezi ezikhanya ebumnyameni. Xa abantu befuna ukutywatyusha abefundisi kule mihla, ndiyabaphendula ndithi, “Kaloku, uThixo ukhangele kum nawe. Ngoko masiyeke!”Qhubekeka ukufunda

Indalo ethi "Ndiyakuthanda"

 

 

“APHO nguThixo? Kutheni ethule nje? Uphi?" Phantse wonke umntu, ngaxa lithile ebomini bakhe, uthetha la mazwi. Sihlala sisentlungwini, ekuguleni, kubulolo, kwizilingo eziqatha, kwaye mhlawumbi amaxesha amaninzi, kukomileyo kubomi bethu basemoyeni. Ukanti, ngokwenene sifanele siphendule loo mibuzo ngombuzo-buciko onyanisekileyo othi: “Unokuya phi na uThixo?” Uhlala ekho, uhlala ekhona, esoloko enathi naphakathi kwethu - nokuba kunjalo ingqiqo Ubukho bakhe abunakuchukunyiswa. Ngandlel’ ithile, uThixo ulula yaye usoloko esoloko ekho ngokuzifihla.Qhubekeka ukufunda

Ubusuku obumnyama


I-Thérèse yoMntwana uYesu

 

nina ukumazi ngeentyatyambo zakhe kunye nokulula kobumoya bakhe. Kodwa bambalwa abamaziyo ngenxa yobumnyama obahambileyo ngaphambi kokuba afe. Ukubandezeleka kwesifo sephepha, iSt. Uye wathi kumongikazi wakhe osecaleni kwebhedi:

Ndiyamangaliswa kukuba kungabikho ukuzibulala phakathi kwabantu abangakholelwa kuThixo. —Njengoko kwabikwa nguDade Marie oziqu zithathu; YIzindlu.com

Qhubekeka ukufunda

Eyona Revolution

 

THE ihlabathi lilungele inguqu enkulu. Emva kwamawaka eminyaka oko kufane kubizwe ngokuba yinkqubela phambili, asikho ngaphantsi koKayin. Sicinga ukuba sihambele phambili, kodwa abaninzi abanalwazi ngendlela yokutyala igadi. Sibanga ukuba siphucukile, kodwa sahlulelene ngakumbi kwaye sisengozini yokuzibhubhisa ngobuninzi kunaso nasiphi na isizukulwana sangaphambili. Ayisiyonto incinci ukuba iNenekazi lethu litshilo ngabaprofeti abaninzi ukuba "niphila kwixesha elibi ngakumbi kunexesha loMkhukula,” kodwa wongeza, "... kwaye ixesha lifikile lokubuya kwakho."[1]Nge-18 kaJuni, 2020, “Imbi ngaphezu koMkhukula” Kodwa ubuyele entwenini? Kunqulo? Ukuya “kwiMisa yesithethe”? Ukuya phambi kweVatican II…?Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Nge-18 kaJuni, 2020, “Imbi ngaphezu koMkhukula”

Indlela encinane yaseSt

 

Vuyani ngamaxesha onke;
kwaye bulela kuzo zonke iimeko,
kuba oku kukuthanda kukaThixo
ngenxa yenu kuKristu Yesu. 
( 1 Tesalonika 5:16 )
 

UKUSUSELA Ndigqibele ndinibhalela, ubomi bethu bungene kumbhodamo njengoko sele siqalisile ukusuka kwelinye iphondo ukuya kwelinye. Ngaphezulu koko, iindleko ezingalindelekanga kunye nolungiso luye lwakhula phakathi komzabalazo oqhelekileyo kunye neekontraka, imihla ebekiweyo, kunye nekhonkco lobonelelo olwaphukileyo. Izolo, ekugqibeleni ndavuthela i-gasket kwaye kwafuneka ndihambe ixesha elide.Qhubekeka ukufunda

Amalahle avuthayo

 

PHA yimfazwe engaka. Imfazwe phakathi kwezizwe, imfazwe phakathi kwabamelwane, imfazwe phakathi kwezihlobo, imfazwe phakathi kweentsapho, imfazwe phakathi kwamaqabane. Ndiqinisekile ukuba wonke umntu kuni ulixhoba ngandlel’ ithile kwinto eyenzekileyo kule minyaka mibini idlulileyo. Iyantlukwano endiyibonayo phakathi kwabantu ikrakra kwaye inzulu. Mhlawumbi alikho elinye ixesha kwimbali yoluntu amazwi kaYesu asebenza ngokulula ngolo hlobo nangomlinganiselo omkhulu ngolu hlobo:Qhubekeka ukufunda

Ukunikezela yonke into

 

Kufuneka silwakhe ngokutsha uluhlu lwethu lomrhumo. Le yeyona ndlela ilungileyo yokuhlala unxibelelana nawe - ngaphaya kovavanyo. Bhalisa Apha.

 

LWE kusasa, ngaphambi kokuba avuke ebhedini, uYehova wabeka isibingelelo INovena yokuShiya entliziyweni yam kwakhona. Ubusazi na ukuba uYesu wathi, "Akukho novena esebenza ngakumbi kunale"?  Ndiyayikholelwa. Ngalo mthandazo ukhethekileyo, iNkosi yazisa impiliso efuneka kakhulu emtshatweni wam nasebomini bam, kwaye isaqhubeka isenza njalo. Qhubekeka ukufunda