Bawo Oyingcwele ... Uyeza!

 

TO Ubungcwele bakhe, uPapa Francis:

 

Bawo oyiNgcwele Othandekayo,

Ngalo lonke ixesha lobuphathiswa besikhundla sakho, uSt. John Paul II, ebeqhubeka esibongoza, ulutsha lweCawa, ukuba sibe "ngabalindi bakusasa ekuzeni kokusa kwenkulungwane entsha." [1]UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (Umz. 21: 11-12)

… Abalindi ababhengeza kwihlabathi liphela elitsha ithemba, ubuzalwana noxolo. —UAPOPE JOHN PAUL II, kwidilesi yeGuellielli Youth Movement, nge-20 kaMatshi ngo-2002, www.v Vatican.va

Ukusuka eUkraine ukuya eMadrid, ePeru ukuya eCanada, wasibiza ukuba sibe "ngabadlali abaphambili bamaxesha amatsha" [2]UPOPU JOHN PAUL II, Umsitho owamkelekileyo, kwiSikhululo senqwelomoya saseMadrid-Baraja, ngoMeyi wesi-3, 2003; www.fjp2.com ebekwe ngqo phambi kweCawa kunye nehlabathi:

Lutsha olutsha, kuxhomekeke kuwe ukuba ngu abalindi kwangesasa ndibhengeza ngokuza kwelanga ngubani uKrestu ovusiweyo! —UAPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBawo Oyingcwele kuLutsha lweHlabathiI-XVII yoSuku loLutsha lweHlabathi, n. 3; (cf. ngaba 21: 11-12)

Umanduleli wakho okhawulezileyo uqhubekile nokuphakamisa umnxeba wokucacisa:

Sinikwe amandla nguMoya, kwaye sisebenzisa umbono otyebileyo wokholo, isizukulwana esitsha samaKristu siyabizwa ukuba sincedise ekwakheni umhlaba apho isipho sikaThixo sobomi samkelwa, sihlonitshwe kwaye sigcinwa… Ixesha elitsha apho ithemba lisikhulula khona, ukungakhathali, kunye nokuzifunxa ngokwakho okubulala imiphefumlo yethu kunye nokonakalisa ubudlelwane bethu. INkosi ifuna ukuba nibe njalo Abaprofeti Yeli xesha litsha… -I-POPE BENEDICT XVI, iKhaya leSizwe loLutsha, eSydney, e-Australia, nge-20 kaJulayi ka-2008

Imigaqo esacelwa ukuba "sibukele kwaye sithandaze" yenziwa yacaca:

Abaselula bazibonakalisile bengabo iRoma kwaye yeCawa isipho esikhethekileyo soMoya kaThixo… andizange ndithandabuze ukubacela ukuba benze ukhetho olungqongqo lokholo kunye nobomi kwaye ndibanike umsebenzi omkhulu: ukuba babe "ngabalindi bakusasa" ekuqaleni kwewaka leminyaka elitsha. —UPOPE JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9

Ukuba "yiRoma kunye neCawa," emva koko, kuye kwathetha ukuba sinike "ukuthobela ukholo" kwiNkcubeko yamaKatolika. [3]cf. 2 KwabaseTesalonika 2: 15 Ukugcina iliso, khange sicelwe ukuba sitolike "imiqondiso yamaxesha" ngokusebenzisa iilensi zethu, kodwa kunye neMagisterium yeCawe. Simamele ke ilizwi leNkcubeko eNgcwele ethwelwe ngamaphiko oMoya ixesha liqala ngaBapostile, ooTata beCawa, amaBhunga, imibhalo yoomantyi kunye nesiBhalo esingcwele; simamele ngenyameko koogqirha, abangcwele, kunye nezinto eziyimfihlakalo zeCawa. Ye…

… Nokuba isiTyhilelo sele sigqityiwe, khange sicaciswe gca; Ihlala ikukholo lobuKristu ngokuthe ngcembe ukuze ikubambe ngokupheleleyo ukubaluleka kokuhamba kweenkulungwane. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-66

Okokugqibela, sinike ingqwalaselo kwaye sazinikela kulowo usikhokelayo kuVangelo Olutsha, "uMariya, inkwenkwezi ekhanyayo ebhengeza iLanga." [4]UPAPA JOHN PAUL II, Intlanganiso yaBantu aLutsha e Isiseko soMoya seCuatro Vientos, Madrid, Spain; Ngomhla we-3 ka-Meyi 2003; www.v Vatican.va Kungoko, Bawo oyiNgcwele othandekayo, umi kwindawo yethu “ngoMoya,” sinqwenela ukwazisa eCaweni oko sikubonileyo, nesikubonileyo. Ngovuyo nangolangazelelo, sidanduluka ngokusuka ezintliziyweni zethu sisithi: “Uyeza! Uyeza! UYesu Krestu ovukile, uza esebuqaqawulini nasemandleni. ”

Imini yeNkosi iphezu kwethu. Sibizelwe ukuba sivakalise ezi ndaba zilungileyo, ithemba elingaphaya JPIIPokujonga 1Umda wewaka lesibini leminyaka, uku…

… Babe ngabalindi abathembekileyo beVangeli, abalindele nokulungiselela ukuza koMhla omtsha onguKristu iNkosi. -UPOPE JOHN PAUL II, Intlanganiso noLutsha, nge-5 kaMeyi 2002; www.v Vatican.va

… Ukujonga amehlo ethu kwikamva, silindele ngokuqinisekileyo ukuvela koSuku olutsha… “Balindi, yintoni ebusuku?” (Is. 21:11), kwaye siva impendulo: “Hark, abalindi bakho baphakamisa ilizwi labo, bamemelela kunye, ngamehlo bakubona ukubuyela kweNkosi eZiyon ”…. "Njengokuba iwaka lesithathu leNtlawulelo lisondela, uThixo ulungiselela intwasahlobo enkulu yobuKristu, kwaye sele siyibona imiqondiso yokuqala." Kwangathi uMariya, iNkwenkwezi yasekuseni, asincede sitsho ngentshiseko ukuba "ewe" kwicebo likaBawo losindiso ukuze zonke izizwe neelwimi zibubone ubuqaqawuli bakhe. -UPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo we-World Mission ngeCawa, n. 9, Oktobha 24, 1999; www.v Vatican.va

 

USUKU LENKOSI: OOTATA BENKONZO

Umntu akanakuthetha "ngemini yeNkosi" engakhange abuyele kwindawo yeSityhilelo abuyele "kwidiphozithi yokholo," emva kuphuhliso lwayo kwiCawe yokuqala. Ngokwenkcubeko ephilayo yeCawe isuka kuKristu yaya kubaPostile, emva koko yadlula kuBawo beCawa ukutyhubela iminyaka.

Isiko elivela kubapostile lenza inkqubela phambili eCaweni, ngoncedo loMoya oyiNgcwele. Kukho ukukhula ekuqondeni kwizinto eziyinyani kunye namazwi adluliswayo… Amazwi oobawo abangcwele abubungqina bobukho obunika ubomi beli Siko…. -UMgaqo-siseko we-Dogmatic kwiSityhilelo esiNgcwele, Dei Verbum, IVictoria II, nge-18 kaNovemba, 1965

Ngelishwa, ubungcwele bakho, ukusuka kumaxesha okuqala njengoko ngokungathandabuzekiyo uyazi, uqhekeko lusibekele i-eschatology kaTata kangangokuba imfundiso efanelekileyo yezenkolo ibisoloko isilela. Uqhekeko luka Millenarianism kwiifom zayo ezahlukeneyo "eziguqulweyo" ziyaqhubeka ukuvela namhlanje kanye njengokugqwetha kunye nokuqonda okungachanekanga yemini yeNkosi yoyisa. Kodwa iinzame ezintsha zobufundisi kunye nezityhilelo ezivunyiweyo ezicaweni zichithe ukuqonda okunzulu nokufanelekileyo malunga noko kwafundiswa ngaBaseki beCawe, njengoko bakufumanayo kubaPostile, ngaloo ndlela belungisa ulwaphulo olwalukho. Ngomhla "weNkosi," bafundisa:

… Ngalo mhla wethu, ohambelana nokuphuma nokutshona kwelanga, ngumfuziselo wosuku olukhulu apho isekethe eliwaka leminyaka lixhoma imida yayo. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko kaThixo, iNcwadi VII, Isahluko 14, Intyilalwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

Kwaye kwakhona,

Ewe, imini yeNkosi iya kuba yiminyaka eliwaka. -Umhla kaBharnabhas, Ootata beCawe, Ch. Ngama-15

Wayibamba inamba, inyoka yakudala enguMtyholi, uSathana ke, wayibopha iminyaka eliwaka… ukuze ingabi nakulahlekisa iintlanga, ide izaliseke iminyaka eliwaka. Emva koku, iza kukhululwa ixeshana elifutshane… ndabona nemiphefumlo yabo… baphile, balawula noKristu iminyaka eliwaka. (ISityhi. 20: 1-4)

Abaseki beCawa bamandulo baqonda ukuba uSuku lweNkosi luthabatha ixesha elide njengoko lifanekiselwa linani “lewaka.” Bathathe imfundiso yabo yemini yeNkosi ngenxalenye ukusuka "kwiintsuku ezintandathu" zokudala. Njengokuba uThixo waphumla ngomhla wesixhenxe, babekholelwa ukuba iCawe nayo iya kuba "nokuphumla kwesabatha" njengoko uSt.

… Ukuphumla kusele kubantu bakaThixo. Kwaye nabani na ongena ekuphumleni kukaThixo, uphumla kwimisebenzi yakhe njengoThixo kweyakhe. (Heb 4: 9-10)

ENkosini imini enye injengeminyaka eliwaka, newaka leminyaka injengemini enye. (2 Pet 3: 8)

Ingcinga yokuba uKristu uza kubuya enyameni phakathi kwemibhiyozo emikhulu kunye neziyolo zenyama kwaye balawula umhlaba "iminyaka eliwaka" yokoqobo yakhatywa yiCawa yokuqala, njengoko zazitshintshiwe iifom (iChiliasm, iMontanism, ubuMesiya behlabathi, njl.). Eyona nto yayifundiswa nguBawo yayilulindelo lwe ngokomoya Ukuhlaziywa kweCawa. Kuya kwandulelwa ngumgwebo wabaphilayo oya kuhlambulula umhlaba kwaye ekugqibeleni ulungiselele uMtshakazi kaKristu ukudibana naye xa ebuya esebuqaqawulini ekupheleni kwexesha lokuvuka kwabafileyo kunye noMgwebo wokuGqibela.  

Siyavuma ukuba ubukumkani buthenjisiwe kuthi emhlabeni, nangona buphambi kwezulu, kuphela kwenye imeko yobukho; kuba kuyakuba semva kovuko iminyaka eliwaka kwidolophu eyakhiwe nguthixo wase Yerusalem… Sithi esi sixeko sanikwa nguThixo ukuba samkele abangcwele eluvukweni lwabo, nokubahlaziya ngentabalala kwako konke. ngokomoya Iintsikelelo, njengembuyekezo kwabo sibajongela phantsi okanye saphulukana nabo. -UTertullian (155-240 AD), uNicawe weBandla laseNicene; Umthengi uMarcion, NguAnte-Nicene Fathers, uHenrickson Publishers, 1995, Vol. 3, iphe. 342-343)

Ngcwele_AugustineUgqirha wecawe uSt. Augustine wacebisa, kunye nezinye iinkcazo ezintathu, ukuba ixesha elinje "leentsikelelo zokomoya" eCaweni linokwenzeka…

… Ngokungathi yinto efanelekileyo ukuba abangcwele ke ngoko bonwabele uhlobo lokuphumla ngeSabatha ngeloxesha, ulonwabo olungcwele emva kwemisebenzi yamawaka amathandathu eminyaka ukusukela oko umntu wadalwayo… (kwaye) kufuneka kulandele ukugqitywa kwesithandathu iminyaka eliwaka, njengeentsuku ezintandathu, uhlobo lweSabatha yomhla wesixhenxe kwiminyaka eliwaka elandelayo… Kwaye olu luvo belungayi kuphikiswa, ukuba bekukholelwa ukuba uvuyo lwabangcwele, ngeSabatha leyo, ziya kuba zezomoya, kunye neziphumo ubukho bukaThixo... —St. UAugustine waseHippo (354-430 AD; Ugqirha weCawa), De Civitate Dei, Bk. I-XX, Ch. I-7, iYunivesithi yamaKatolika yeMelika Press

 

Imini yeNkosi: Imagnethi

Le mfundiso yaBaseki beCawa yaqiniswa kwakhona yiMagisterium kwikhomishini yezakwalizwi ngo-1952 eyagqiba kwelokuba ayiphikisani nenkolo yamaKatolika ukugcina…

… Ithemba loloyiso oluthile lukaKristu apha emhlabeni phambi kwesiphelo sokugqibela sezinto zonke. Isiganeko esinjalo asikhutshelwa ngaphandle, asinto ingenakwenzeka, ayiqinisekiswanga yonke into yokuba akusayi kubakho thuba lide lobuKristu boyisayo ngaphambi kokuphela.

Ukuyeka ngokucacileyo kwi-millenarianism, bagqiba ngokufanelekileyo:

Ukuba phambi kwesiphelo sokugqibela kuya kubakho ixesha, elingaphezulu okanye elingaphantsi, lobungcwele boyiso, eso siphumo asizukuziswa kukuvela komntu onguKrestu kuKhulu kodwa ngokusebenza kwala magunya okungcwaliswa ngoku kuyasebenza, uMoya oyiNgcwele kunye neSakramente zeCawa. -Imfundiso yeCawa yamaKatolika; njengoko kuchaziwe kwi- Uloyiso loBukumkani bukaThixo kwiMillenium kunye nasekupheleni kwexeshas, UMfu Joseph Iannuzzi, iphe. 75-76

UPadre Martino Penasa uthethe noMsgr. S. Garofalo (Umcebisi kwiBandla eliNgesizathu saBangcwele) kwisiseko sezibhalo sexesha lembali kunye nendalo yoxolo, ngokuchasene nemillenarianism. UNksk. Ucebise ukuba umcimbi ubhekiswe ngqo kwiBandla leMfundiso yoKholo. UFr. UMartino wabuza lo mbuzo: “È imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ngaba ixesha elitsha lobomi bobuKristu lisondele? "). Owayengundabamlonyeni ngelo xesha, Cardinal Joseph Ratzinger waphendula, "I-La kutakaione è ancora aperta alla libera talkione, Giacchè la Santa Sede isiphelo segama":

Umbuzo usavulelekile kwingxoxo yasimahla, njengoko i-Holy See ingakhange ichaze nayiphi na ingcaciso malunga noku. -Il Segno del Soprannauturale, Udine, Italia, n. 30, iphe. I-10, i-Ott. 1990; Fr. UMartino Penasa wazisa lo mbuzo “wolawulo lweminyaka elishumi” kuKhadinali Ratzinger

Abafundisi bezakwalizwi bangoku abangazithinteli kwizifundo zakwalizwi bodwa, kodwa bamkele umzimba opheleleyo wesityhilelo kunye nophuhliso lweemfundiso kwiCawe ngokuqala ngemibhalo yabathetheli, baye baqhubeka nokukhanyisa kwi-eschaton. Njengoko uSt. Vincent waseLerins wabhala:

KwiStVincentofLerins.jpg… Ukuba kuvela umbuzo omtsha apho kungekho sinqumo sinikiweyo, kufuneka babhenele kwizimvo zooBawo abangcwele, babo ubuncinci, abathi, elowo ngexesha lakhe nasendaweni yakhe, bahlale kubunye bobudlelane ngokholo ke zamkelwa njengeenkosi ezivunyiweyo. Kwaye nantoni na ekunokuthi kufunyaniswe ukuba ibigcinwe, ngamxhelo mnye nangemvumelwano enye, oku kufuneka kuthathwe njengemfundiso eyinyani neyamaKatolika yeCawa, ngaphandle kwamathandabuzo. -Isiqhelo ka-434 AD, "Kwizinto zakudala kunye neUniversity of the Catholic Faith Against the Profane Novelties of All Heresies", Ch. 29, n. 77

Yiyo loo nto, njengabalindi, siqwalasele ikakhulu abo balandele imiyalelo yaseSt.

Isiqinisekiso esiyimfuneko sesigaba esiphakathi apho abangcwele bavukekileyo basesemhlabeni kwaye bengekangeni kwinqanaba labo lokugqibela, kuba le yenye yezinto zemfihlakalo yeentsuku zokugqibela ekusafuneka zityhilwe.. -Ukhadinali uJean Daniélou, SJ, isifundiswa, Imbali yeMfundiso yoBukristu bokuqala phambi kweBhunga laseNicea, 1964, iphe. 377

Nanini na xa ooTata beCawa bethetha ngokuphumla ngeSabatha okanye ixesha loxolo, abaxeli kwangaphambili ukubuya kukaYesu esenyameni, okanye ukuphela kwembali yoluntu, endaweni yoko bakhuthaza amandla oMoya Oyingcwele aguqulayo kwiisakramente ezigqibezela iBandla, ukuze uKristu ambeke kuye njengomtshakazi ongafikanga ekufikeni kwakhe kokugqibela. —ISityhi. I-JL Iannuzzi, Ph.B., STB, M.Div., STL, STD, Ph.D., isazi ngezakwalizwi, Ubungangamsha beNdalo, p. 79

 

USUKU LWEENKOSI: IMIPHEFUMLO ENGCWELE

Eyona nto ibaluleke kakhulu, ubungcwele bakho, ngamazwi kaPetrine athe avakala kule nkulungwane iphelileyo, aqala ngoLeo XIII kwaye afikelela esiphelweni ngoPius XII kunye noSt. Icawa. Amazwi kunye nezenzo zabo balungiselela umhlaba abo balilandelayo ukukhokela iBandla kwiwaka elitsha leminyaka. Umanduleli wakho uthe, enyanisweni, intlanganiso yeBhunga lesiBini leVatican…

...uzilungiselele, ngokungathi kunjalo, kwaye idibanisa indlela eya kubunye kuluntu, leyo iyafuneka njengesiseko esifunekayo, ukuze isixeko sasemhlabeni sibe nokuziswa sifane neso sixeko sasezulwini apho kulawula khona inyaniso, uthando lungumthetho, kwaye ubungakanani bawo banaphakade. —IPOPA ST. JOHN XXIII, Idilesi ekuvulweni kweBhunga lesiBini leVatican, nge-11 ka-Okthobha u-1962; www.paphende

UJohn XXIII wayeqinisekisa ukuba "iPentekoste entsha", iyakwenza lula ukuba iCawa ihlanjululwe ukuze imenze "angabinangqondo" kwintlanganiso "yezixeko ezibini":

U-Kristu walithanda ibandla, wazinikela ngenxa yalo… ukuze alimise phambi kwakhe linobuqaqawuli, lingenabala, lingenamibimbi nanye into enjalo, ukuze libe ngcwele, lingabi nasiphako… (Eph 5:25, 27)

Ke, kukho intsingiselo yesiprofetho sokuba kutheni uBungcwele bakhe uJohn XXIII wakhetha amagama akhe:upopu-john-xxiii-01

Umsebenzi kaPopu John othobekileyo “kukulungiselela iNkosi abantu abafezekileyo,” kanye okufana nomsebenzi womBhaptizi, umxhasi wakhe nalowo uthatha igama lakhe. Kwaye akunakwenzeka ukuba ucinge ngokugqibeleleyo okuphezulu nangaphezulu okuxabisekileyo kunoloyiso loxolo lobuKristu, oluseluxolweni entliziyweni, uxolo ngolungelelwaniso lwentlalo, ebomini, impilo-ntle, ukuhloniphana, kunye nobuzwe bezizwe . —IIPOPE ST. UYOHANE XXIII, Uxolo lwenene lwamaKristu, Nge-23 kaDisemba ngo-1959; www.catholicculture.org

Uye waprofeta esithi “ubonelelo lukaThixo lusikhokelela kulwalamano olutsha” [5]—IPOPA ST. JOHN XXIII, Idilesi ekuvulweni kweBhunga lesiBini leVatican, nge-11 ka-Okthobha u-1962; www.paphende kunye "nokudityaniswa kwalo lonke uluntu kuKristu." [6]cf. UPAPA JOHN XXIII, Abacebisi beeSeminari, nge-28 kaJanuwari 1960; www.catholicculture.org Eli “xesha loxolo” nangona, ibingazukuba yiyo final Ukuza kukaKristu ekupheleni kwexesha, [7]“Ekupheleni kwexesha, uBukumkani bukaThixo buya kuza buphelele.” -CCC, n. 1060 kodwa yayo ukulungiselela:

Ngamana ubulungisa noxolo zingamkela ekupheleni kwewaka lesibini ezisilungiselela zona Ukuza kukaKristu esebuqaqawulini. —UPOPE JOHN PAUL II, eHomily, e-Edmonton Airport, nge-17 kaSeptemba, 1984; www.v Vatican.va

Oopopu bale nkulungwane yama-20 baphindaphinda umthandazo kaKristu:

"Kwaye ziya kuliva izwi lam, kwaye kuya kubakho isibaya esinye kunye nomalusi omnye." Wanga uThixo… ngokufutshane uza kusizalisekisa isiprofetho sakhe sokuguqula lo mbono udlamkileyo wexesha elizayo ube yinto yokwenene… Kungumsebenzi kaThixo ukuzisa olu lonwabo yure kwaye sikwenze kwazeke kubo bonke abantu… Xa sifikile, siya kuba sisidima yure, inye kuphela ineziphumo kungekuphela kokubuyiselwa koBukumkani bukaKristu, kodwa kunye noxolo lwehlabathi. Sithandaza ngokunyanisekileyo, kwaye sicela abanye ngokufanayo ukuba bathandazele le ntlalo ilangazelelwa kakhulu yoluntu. —I-POPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi "Kuxolo lukaKristu eBukumkanini bakhe", UDisemba 23, 1922

Ubunye behlabathi buya kuba njalo. Isidima somntu asiyi kwamkelwa ngokusesikweni kuphela kodwa nangempumelelo. Ukungabinabomi kobomi, ukususela esibelekweni ukuya ebudaleni… Ukungalingani okufanelekileyo kwezasekhaya kuya koyiswa. Ubudlelwane phakathi kwabantu buya kuba noxolo, obunengqiqo nobobuhlobo. Nokuba kukuzingca, okanye ukuzingca, okanye ubuhlwempu… [abuyi] kuthintela ukusekwa kolungelelwano lokwenene lomntu, into elungileyo, yimpucuko entsha. —UAPOPE PAUL VI, Umyalezo we-Urbi et Orbi, Epreli 4th, 1971

Oopopu ababhekiseli kokufuphi kwaye Ukuza ngokuqinisekileyo koBukumkani bukaThixo, nto leyo ibiya kuba kukuphambuka “kwiNkcubeko ephilayo” yeCawa evakaliswe ngokucacileyo ngaBaseki beCawa yokuqala. Endaweni yoko, bajongana neminyaka ezayo kwi- okwethutyana Indawo apho "inkululeko yokuzikhethela" kunye nokukhetha komntu kuhlala, kodwa uMoya oyiNgcwele uyaphumelela ngaphakathi nakwiCawa. Simamele njengoko umanduleli wakho ecacisa ukuba "ukuza kukaYesu okokugqibela," apho umyalezo ka-St Faustina weNceba kaThixo usilungiselela khona kungekudala.

Ukuba umntu ebeyithatha le ngxelo ngokwexesha, njengomyalelo wokulungela, ngokungathi kunjalo, ngokukhawuleza ukuBuya kwesiBini, kuya kuba bubuxoki. —UPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko kunye noPeter Seewald, iphe. Ngowe-180-181

Kunoko,

inceba-kaThixoIlixa lifikile xa umyalezo weNceba kaThixo ukwazi ukuzalisa iintliziyo ngethemba kwaye ube yintlantsi yempucuko entsha: impucuko yothando. —UPOPE JOHN PAUL II, Homily, Krakow, Poland, Agasti 18, 2002; www.v Vatican.va

Ewe, abalandela uPetros banalo melezwa Imfundiso yobuthixo exhaswa ngootata ukuba ngesifingo yemini yeNkosi izisa ukuzaliseka kwezo Zibhalo zingakafiki ekugqityweni kwazo “ngokuzaliseka kwexesha,” ngakumbi ukusasazeka kweVangeli kude kuse eziphelweni zomhlaba.

Icawe Lweminyaka Eliwaka Kufuneka ube nolwazi olwandileyo lokuba buBukumkani bukaThixo kwinqanaba labo lokuqala. —UAPOPE JOHN PAUL II, L'Osservatore Romano, IsiNgesi, ngo-Epreli 25, 1988

ICawa yamaKatolika, yobukumkani bukaKristu emhlabeni, imiselwe ukusasazeka ebantwini bonke nakwiintlanga zonke… —I-POPE PIUS XI, Iikota Primas, I-12-11, n. Ngomhla we-1925, ngoDisemba 24, 14; cf. Mat XNUMX:XNUMX

Kungoko kanye xa “ihlabathi liya kuzala kukwazi uYehova" [8]UIsaya 11: 9, waphawula uPapa St. Piux X, ukuba kuya kubakho ngaphakathi kwembali “uphumlo lwesabatha” ababethetha ngalo abaSeki beCawa- “usuku lwesixhenxe” okanye “usuku lweNkosi.”

Owu! xa kugcinwa umthetho weNkosi ngokuthembeka kuzo zonke iidolophu neelali, xa kuhlonitshwa izinto ezingcwele, xa Iisakramente Ziya rhoqo, kwaye imimiselo yobomi bobuKrestu izalisekisiwe, ngokuqinisekileyo akusayi kubakho mfuneko yokuba sisebenze ngakumbi ukubona zonke izinto zibuyiselwa kuKrestu… Ekugqibeleni, iyakucaca kubo bonke into yokuba icawe, njengoko yayimiselwe nguKrestu, kufuneka yonwabele inkululeko epheleleyo nokuzimela ngaphandle kolawulo lonke lwangaphandle… “Uya kuzaphula iintloko zeentshaba zakhe,” ukuze bonke yazi "ukuba uThixo ngukumkani wehlabathi lonke," ukuze iintlanga zazi ukuba zingamadoda. Konke oku, Bazalwane abahloniphekileyo, Siyakholelwa kwaye silindele ngokholo olungagungqiyo. —UPOPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Ekubuyiselweni kwezinto zonke", n. 14, 6-7

So, intsikelelo eyaxelwa kwangaphambili ngokungathandabuzekiyo ibhekisa ixesha loBukumkani Bakhe... Abo babona uYohane, umfundi weNkosi, [basixelele] ukuba beva kuye ukuba iNkosi ifundisa kwaye ithetha ngalamaxesha ... —St. UIrenaeus waseLyon, uBawo weCawa (140- 202 AD); IiNdawo zokuHamba, UIrenaeus waseLyons, V.33.3.4, Ootata beCawe, Ukupapashwa kweCIMA

UJohn Paul II usikhumbuze ukuba lo msebenzi aphoivangeli yobukumkani kufuneka ishunyayelwe kwihlabathi liphela" [9]I-Matt 24: 14 kusafuneka izalisekise ukuzaliseka kwayo:

Umsebenzi kaKristu uMhlanguli, ophathiswe iCawe, usekude ukuba ugqitywe. Njengokuba iwaka lesibini leminyaka emva kokufika kukaKrestu lisondela esiphelweni, umbono jikelele woluntu lubonisa ukuba le mishini isekukuqala kwaye kufuneka sizinikele ngentliziyo iphela kwinkonzo yayo. —UAPOPE JOHN PAUL II, Umsebenzi weRedemptoris, n. I-1

Kungoko, “ixesha elitsha,” “ixesha loxolo” okanye “iwaka lesithathu” lobuKristu, utshilo uJohn Paul II, ayilothuba “lokuzibandakanya neminyaka eliwaka elitsha…”

… Ngesilingo sokuxela utshintsho olukhulu kulo kubomi boluntu luphela kunye yingqkrazonke umntu ngamnye. Ubomi babantu buza kuqhubeka, abantu baya kuqhubeka nokufunda ngempumelelo kunye nokusilela, amaxesha ozuko kunye namanqanaba okubola, kwaye uKrestu iNkosi yethu uyakuhlala enjalo, kude kube sekupheleni kwexesha, ibe kuphela komthombo wosindiso. -UAPOPE JOHN PAUL II, kwiNkomfa yeSizwe yooBhishophu, nge-29 kaJanuwari ka-1996; www.v Vatican.va

Icawa yeminyaka eliwaka lesithathu wathi izakuhlala iyiCawe "le-Eucharist kunye neNtetho," [10]cf. L'Osservatore Romano, IsiNgesi, ngo-Epreli 25, 1988 weSakramente, ephethe uphawu lwenkqubo yexeshana, kwaye eya kuthi iqhubeke ibe "ngumthombo kunye nengqungquthela" yobomi bobuKristu kude kube sekupheleni kwembali yoluntu. [11]"Imiyalelo Engcwele ngumthendeleko apho uthunywa nguKristu kubapostile bakhe uqhubeka usetyenziswa eCaweni kude kube sekupheleni kwexesha." -CCC, 1536

INkosi isixelele ukuba iBandla liyakuhlala lisokola, ngeendlela ezahlukeneyo, kude kube sekupheleni kwehlabathi. -UPOPE BENEDICT XVI, Udliwanondlebe neeNtatheli ezisabalele ePortugal, nge-11 kaMeyi ka-2010

Ukanti, ukuphakama kobungcwele apho iBandla liya kufikelela khona kwixesha elizayo kuya kuba bubungqina kuzo zonke izizwe:

… Ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kushunyayelwa kwihlabathi liphela njengobungqina kuzo zonke iintlanga, kwandule ke ukufika ukuphela. (Mat 24:14)

Esi siphelo, uMvangeli ufundisa-kwaye njengoko kungqinwe ngaBaseki beCawa basekuqaleni-beza emva “ixesha loxolo” ekuphelisweni 'komhla wesixhenxe.'

Yakuba igqityiwe iminyaka eliwaka, uSathana uya kukhululwa eluvalelweni. Uya kuphuma alahlekise izizwe kwiimbombo zone zomhlaba, uGogi noMagogi, abahlanganisele emfazweni… (ISityhi 20: 7-8)

Indoda phakathi kwethu egama linguYohane, omnye wabaPostile bakaKrestu, yamkela yaxela kwangaphambili ukuba abalandeli bakaKrestu bazakuhlala eJerusalem iminyaka eliwaka, emva koko iyonke kwaye, ngamafutshane, uvuko olungunaphakade nomgwebo ziya kwenzeka. —St. UJustin Martyr, Incoko kunye noTraypho, Ch. 81, Ootata beCawe, Ilifa lamaKristu

Umgwebo wokugqibela ke ungenisa “umhla wesibhozo” nangosuku olungapheliyo lweCawa.

… Xa uNyana wakhe efika atshabalalise ixesha labachasene nomthetho agwebe abangenabuthixo, kwaye atshintshe ilanga nenyanga neenkwenkwezi — uyakuphumla ke ngomhla wesixhenxe… emva Ukunika ukuphumla kuzo zonke izinto, ndiza kwenza ukuqala komhla wesibhozo, oko kukuthi, ukuqala komnye umhlaba. -Ileta kaBharnabhas (Ngo-70-79 AD), ebhalwe ngu-Apostolic Tata wenkulungwane yesibini

Kwaye ke, Bawo oyiNgcwele othandekayo, kuyacaca ukuba iCawe, kwasekuqaleni ukuza kuthi ga ngoku, ifundise ngexesha elizayo elizayo loxolo emva UKUVUKA KOMHLABAla maxesha osizi, "lixesha lomchasi-mthetho," esikholelwa ukuba lilo kufuphi. Ewe, njengabalindi, siziva sinyanzelekile ukuba sibhengeze, kungekuphela nje isifingo, kodwa isilumkiso Ubusuku bobusuku buza kuqala kwaye, ngokwamazwi kaPius X, “kusenokubakho emhlabeni" uNyana wentshabalalo "athetha ngaye uMpostile. [12]UPAPA ST. I-PIUS X, E Supremi, Encyclical Kubuyiso lweZinto zonke kuChrist, n. 3, 5; Nge-4 ka-Okthobha ka-1903 Njengoko iMagisterium ifundisa, ngaphambi "kovuko lokuqala," [13]cf. ISityhi 20:5 njengoko uMvangeli eyibizayo njalo, iBandla kufuneka lidlule kwiThando lakhe…

… Xa iyakulandela iNkosi yakhe ekufeni nasekuvukeni kwayo. -CCCn.677

'Lowo uchasene nomthetho' asililo ilizwi lokugqibela kula maxesha ethu. Kwakhona, ukubuyela kwiNkcubeko eNgcwele:

U-St. Thomas no St John Chrysostom bacacisa la magama Ubalo-mbono ngo-Jesu ngumzekelo we-adventus sui (“Leyo iNkosi uYesu iyakumtshabalalisa ngokuqaqamba kokuza kwayo”) ngengqiqo yokuba uKrestu uya kubetha umchasi-Kristu ngokumkhazimla ngokuqaqamba okuya kufana nelizwi nomqondiso wokuza kwakhe okwesibini… igunya jonga, kwaye enye ebonakala ihambelana kakhulu neSibhalo esiNgcwele, kukuba, emva kokuwa komchasi-Kristu, iCawa yamaKatolika iya kuphinda ingene kwixesha lokuphumelela kunye noloyiso. -Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 56-57; USomalia Institute Press

Ekugqibeleni kuya kwenzeka ukuba amanxeba amaninzi aphiliswe kwaye bonke ubulungisa buvele kwakhona ngethemba lokubuyiselwa kwegunya; ukuba ubukhazikhazi boxolo buhlaziyeke, neenkemba neengalo ziwe phantsi kwaye xa bonke abantu beya kubamkela ubukumkani bukaKrestu kwaye bathobele ilizwi lakhe ngokuzithandela, zize zonke iilwimi zivume ukuba iNkosi uYesu ikuZuko lukaYise. -UPOPE LEO XIII, Ukungcwaliswa kweNtliziyo eNgcwele, ngoMeyi 1899

Okulungileyo uza kubulawa; uBawo Oyingcwele uya kuva ubunzima obukhulu; izizwe ezahlukahlukeneyo ziya kutshatyalaliswa. Ekugqibeleni, Intliziyo yam engafezekanga iya koyisa. UBawo Oyingcwele uya kuyingcwalisela iRussia kum, kwaye uya kuguqulwa, kwaye nexesha loxolo liya kunikwa umhlaba. -INkosikazi yethu yaseFatima, Umyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

 

Imini yeNkosi: uMariya neemfihlakalo

Kolu “lindo lasebusuku,” Bawo Oyingcwele othandekayo (lowo "ngumsebenzi omkhulu"), siyathuthuzelwa kwaye sixhaswe kukukhanya kweKhwezi lokusa, UMaria Stella, Oyintombi eyiNtombikazi kaMariya ovakalisa ukusasa nokuza kwemini yeNkosi ngokumiselwa kwangaphambili nguThixo.

Owethu_u_u_FatimaUMario Luigi Cardinal Ciappi, isazi ngezenkolo sikapopu sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noJohn Paul II babhala bathi:

Ewe, ummangaliso wathenjiswa eFatima, owona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, owesibini emva koVuko. Kwaye loo mmangaliso iya kuba lixesha loxolo olungazange wanikwa ngaphambili emhlabeni. -Okthobha we-9, 1994, Ikhatyhulethi yoSapho lwaBapostile, iphe. 35

Njengoko uMariya sisipili seCawa kwaye ngokubhidanaSibona kuye, kwangoko, indima efanayo eyaphefumlelwa ukuba ayithathe uJohn XXIII- eyile, "ukulungisa indlela yeNkosi":

… Umyalezo weNenekazi Lethu leFatima ngumama, ukomelele kwaye uthathe isigqibo. Kuvakala ngathi nguYohane uMbhaptizi owayethetha kwiindonga zeYordan. —UPOPE JOHN PAUL II, Homily, I-L'Osservatore Romano, Uhlelo lwesiNgesi, nge-17 kaMeyi, 1982

Kwaye umyalezo kaJohn uMbhaptizi wawusithi:

Eli lixesha lokuzaliseka, kwaye ubukumkani bukaThixo busondele; guqukani, nikholwe kwivangeli. (UMarko 1:15)

Indima kaMama kaThixo kumaxesha ethu ayisiyiyo kuphela ukuvakalisa ukukhanya; nguye ngokwakhe Yambethe isifingo, “Umhla omtsha onguKristu iNkosi.” [14]UPOPU JOHN PAUL II, Idilesi yoLutsha, Isiqithi saseIschia, ngoMeyi 5, 2001; www.v Vatican.va

Kwabonakala ke umqondiso omkhulu ezulwini, umfazi eyambethe ilanga… (ISityhi 12: 1)

Umema thina, bantwana bakhe, ngokuzinikezela kuye, ukuze nathi sambathe noYesu “ukukhanya kwehlabathiUkuze ube "ityuwa yomhlaba.”Kungoko, watsho uJohn Paul II:

wena Iya kuba kukusa kosuku olutsha, ukuba ngabathwali boBomi, onguKristu! —UPOPE JOHN PAUL II, kwiNtetho yaBantu abaDala yaBathunywa boPostile, eLima Peru, ngoMeyi we-15, 1988; www.v Vatican.va

IBhunga lesiBini leVatican ngokwesiprofetho lacela kwaye lamkela uMoya oyiNgcwele, lowo ebesilungiselela eli xesha likaMariya, ngokungathi iBandla ngoku lihlanganisene “kwigumbi eliphezulu.” Ngo “fiat” kaMariya namandla oMoya oyiNgcwele, UYesu wangena ehlabathini. Ngoku, "umfazi owambethe ilanga" ulungiselela iBandla ukubuya kukaKristu ngo ukuyila kubantwana bayo amandla afanayo okumnika "fiat" ukuze, kwesi sigaba sokugqibela, uMoya Oyingcwele asibekele iBandla kwi "Pentekoste entsha." Njengabalindi, singatsho ke ngovuyo ukuba izimangaliso zaseMarian kunye nokucela kukaMoya oyiNgcwele ngenene zilungiselela iBandla leMini yeNkosi. I-Parousia, ke, yandulelwa kukuthululwa okunamandla kokuhlaziywa.

Ngokuthobekileyo sicela uMoya oyiNgcwele, uParaclete, ukuze "athi ngobabalo anike iBandla izipho zobunye noxolo," kwaye ahlaziye ubuso bomhlaba ngokuthululwa ngokutsha kothando lwaKhe losindiso lwabo bonke. —UPOPE BENEDICT XV, I-Pacem Dei Munus PulcherrimumNgomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-23 ka-1920

Ukuza koMoya oyiNgcwele ngoMariya, "uMlamli" [15]cf. CCC, n. I-969 lobabalo, luququzelela umlilo ohlambululayo olungiselela uMtshakazi kaKrestu ukwamkela uYesu ekupheleni kwexesha. Oko kukuthi, ukuBuya kwesiBini kukaYesu kuqala ngaphakathi eCaweni (njengokuza kwakhe okokuqala esibelekweni sikaMariya) ade abonakale esebuqaqawulini enyameni yakhe evukileyo ekupheleni kwembali yoluntu.

Ngokuqinisekileyo u-Annunciation ngumzuzu wokugqibela wokholo lukaMariya ekulindeni kwakhe uKristu, kodwa kunjalo ikwayindawo yokuhamba apho lonke "uhambo ubhengezo_albanikuThixo ”kuyaqala. —UPOPE JOHN PAUL II, I-Redemptoris Mater, n. I-14; www.v Vatican.va

Kananjalo, "ixesha loxolo" ngumzuzu wokugqibela kwinkolo yeCawa ekulindeni kwakhe uKrestu, kodwa ikwayindawo yokuya kumthendeleko woMtshato ongunaphakade.

Wanga [uMariya] angaqhubekeka esomeleza imithandazo yethu kunye neevoti zakhe, ukuze, phakathi koxinzelelo kunye nengxaki yamazwe, ezo zinto zintle zingavuselelwa ngovuyo nguMoya oyiNgcwele, owaxelwa kwangaphambili ngamazwi kaDavide: “ Thumela uMoya wakho, ziyakudalwa, ubuhlaziye ubuso bomhlaba ”(Nd. Ciii., 30). —UPOPE LEO XIII, I-Divinum Illud Munus, n. I-14

Yiyo ke loo nto singasokungabamameli abantwana bakaMariya, athe uThixo wabaphakamisa ngala maxesha — abo bangabakholwayo, abathi ngokuvumelana neNkcubeko eNgcwele, baprofete balungiselela iCawe ukuba balungiselele ezo “zinto zingcwele”… amazwi anje ngoVerable Conchita Cabrera de Armida:

Ixesha lifikile lokuphakamisa uMoya oyiNgcwele emhlabeni... Ndinqwenela ukuba eli xesha lokugqibela lingcwaliswe ngendlela ekhethekileyo kuloMoya oyiNgcwele… Lithuba lakhe, lixesha lakhe, luloyiso lothando kwiCawe Yam, kwindalo iphela. -Ukusuka kwizityhilelo ukuya kwiConchita; UConchita: Incwadi yedilesi yokomoya kaMama, iphe. Ngowe-195-196; UFr. UMarie-Michel Philipon

UJohn Paul II waluchaza olu “loyiso lothando” eCaweni njenge…

… Ubungcwele “obutsha nobungcwele” apho uMoya oyiNgcwele anqwenela ukutyebisa amaKrestu ekuzeni kusa kwewaka lesithathu, ukuze amenze uKristu intliziyo yelizwe. —UAPOPE JOHN PAUL II, I-L'Osservatore Romano, Uhlelo lwesiNgesi, nge-9 kaJulayi, 1997

ICatechism yeCawa yamaKatolika isinika ukukhanya okungakumbi indalo Obo "bungcwele":

… 'Ngexesha lokuphela' uMoya weNkosi uya kuzihlaziya iintliziyo zabantu, Ukukrola umthetho omtsha kuzo. Uya kubabutha abaxolelanise abantu abaziintsali abazahluleyo; Uza kuyiguqula indalo yokuqala, uThixo ke ahlale nabantu apho ngoxolo. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-715

"Umthetho omtsha" obhalwe ezintliziyweni zethu kubhaptizo uyakuza, utshilo uJohn Paul II, ngendlela "entsha nengcwele". UYesu noMariya batyhilela uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta ukuba obu bungcwele butsha buza eCaweni buquka "ukuhlala kwintando kaThixo":

Ah, ntombi yam, esi sidalwa sihlala sibaleka ngakumbi ebubini. Zingaphi iindlela zentlekele abazilungisayo! Baya kuhamba ke, bade bazibhinqise ebubini. Kodwa bathi besazibhokoxa ekuhambeni kwabo, ndiya kuzibandakanya ekuphelisweni nasekugqibeleleni kwam I-Fiat Voluntas Tua  ("Intando yakho mayenziwe") ukuze Intando yam ilawule emhlabeni- kodwa ngendlela entsha. Ewe ewe, ndiyafuna lb-iliso2yenza indoda ibhideke kuThando! Ke ngoko, nikela ingqalelo. Ndifuna ukuba nawe ulungiselele eli xesha lothando lwasezulwini nobungcwele… —UYesu waya kuMkhonzi kaThixo, uLuisa Piccarreta, kwiMibhalo-ngqangi, Feb 8th, 1921; isicatshulwa esivela Ubungangamsha beNdalo, UMfu Joseph Iannuzzi, iphe. 80

BuBungcwele abukaziwa, kwaye ndiza kubazisa, obuya kuthi bubeke umhombiso wokugqibela, obona buhle kwaye buqaqambe phakathi kwazo zonke ezinye izinto ezingcwele, kwaye buya kuba sisithsaba kunye nokugqitywa kwazo zonke ezinye izinto ezingcwele. —Ibhidi. 118

"Ukuphumla kwesabatha," ke, kunxibelelene ngaphakathi "nokuthanda kukaThixo." Ngamandla oMoya oyiNgcwele, awunqwenelayo uThixo ukuwuthululela phezu kweCawe eshiyekileyo, uya kuba nakho ukuphila fiat kaMariya ekwenziwe kuye ukuthanda kukaYise “nasemhlabeni, njengasezulwini.”UYesu unxibelelanisa“ ukuphumla ”kwethu“ nedyokhwe ”yokuthanda kukaThixo:

Yizani kum nonke nina nibulalekayo, nisindwayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumla. Thabathani idyokhwe yam niyithwale, funda kum… (Mat 11:28)

Ngokuphathelele "ukuphumla kwesabatha," iSt Paul uthi "abo babekade bezifumana iindaba ezilungileyo abazukungena [ekuphumleni] ngenxa yokungathobeli…." [16]I-Heb 4: 6 Ngu “ewe” wethu kuThixo, ukuthobela kwethu intando kaThixo, nokuphila “ngendlela entsha” yobungcwele, elo liphawu lwelixesha elizayo neliza kuba lingqina lobuKrestu eliyinyani phambi kwezizwe zobomi uMhlawuleli.

Ngokuthobela kwakhe wazisa inkululeko. -IBhunga leVatican leSibini, Lumen Gentium, n. I-3

Yile ndlela ekufuneka siwaqonde ngayo amazwi ka-St. “Balawula noKristu iminyaka eliwaka”[17]Rev 20: 4 - hayi kunye naye kwinyama yakhe ezukisiweyo, kodwa kunye naKhe intobelo.

Isenzo sikaKristu sokuhlangula asizibuyiseli ngokwaso zonke izinto, senza nje umsebenzi wentlawulelo ukuba ube khona, siqale ukukhululwa kwethu. Njengokuba bonke abantu besabelana ngokungathobeli kuka-Adam, ngokunjalo bonke abantu kufuneka babelane ekuthobeleni uKrestu kwintando kaYise. Ukuhlangulwa kuya kugqitywa kuphela xa bonke abantu besabelana ngokuthobela kwakhe. —Fr. UWalter Ciszek, Undikhokela, iphe. 116-117

Kwaye ke, “uphumlo lwesabatha”…

… Injengendlela esihamba kuyo ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni. Kowokuqala, uKrestu waba yintlawulelo yethu; okokugqibela, uya kubonakala njengobomi bethu; kobu buza phakathi, ulapha ukuphumla nentuthuzelo.…. Ekuzeni kwakhe kokuqala, iNkosi yethu yeza isenyameni yethu nakubuthathaka bethu; koku kuza phakathi uza ngomoya nangamandla; Ekuzeni kokugqibela uya kubonakala enobuqaqawuli nobungangamsha… —St. UBernard, Ubungakanani bamaxesha eeyure, Vol I, iphe. 169

Olu “phumlo lwesabatha,” amanqaku awandulelayo, yindlela efanelekileyo yokuqonda ukuhlaziywa kweCawa elindelwe ngooBawo abaNgcwele:

Ngelixa abantu ngaphambili babethetha kuphela ngokuza kuka-Kristu ezimbini-kanye eBhetelehem kwaye kwakhona emva kwexesha-uSanta Bernard waseClairvaux wathetha malunga adventus MediusUkufika okuphakathi, enkosi apho ahlaziya rhoqo ungenelelo lwakhe kwimbali. Ndiyakholelwa ukuba umahluko kaBernard ubetha inqaku elifanelekileyo. Asinakucofa xa liphela ilizwe. U-Kristu ngokwakhe uthi akukho bani ulaziyo ilixa, nditsho noNyana. Kodwa kufuneka sihlale simi kufutshane nokuza kwakhe, ngokungathi kunjalo-kwaye kufuneka siqiniseke, ngakumbi phakathi kweembandezelo, ukuba ukufuphi. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, p. 182-183, Incoko noPeter Seewald

Ke ngoko, Bawo oyiNgcwele othandekayo, kude lee nakwindlela yokunciphisa okanye eguqulweyo yemillenarianism, uSuku lweNkosi luqala kwaye UPapaEraIyahambelana ne Ukuza kobukumkani bukaThixo, ulawulo lukaYesu lwehlabathi ezintliziyweni zabathembekileyo:

… Yonke imihla xa sithandaza kuBawo wethu oyiNgcwele sicela iNkosi: “Intando yakho mayenziwe emhlabeni, njengokuba isenziwa ezulwini” (Matt 6:10)…. Siyaqonda ukuba "izulu" kulapho intando kaThixo yenziwa khona, kwaye "umhlaba" uba "lizulu" -ie, indawo yobukho bothando, yokulunga, yenyaniso kunye nobuhle bukaThixo-kuphela emhlabeni intando kaThixo yenziwe. —UPOPE BENEDICT XVI, Abaphulaphuli Jikelele, ngoFebruwari 1, 2012, kwisiXeko saseVatican

Abantu abatsha beliwaka elitsha leminyaka… Ngale ndlela uyakufumanisa ukuba kungokulandela intando kaThixo kuphela apho singaba kukukhanya kwehlabathi kunye netyuwa yomhlaba! Le nyaniso iphakamileyo kwaye inzima inokufunyanwa kuphela kwaye uphile emoyeni wokuthandaza rhoqo. Le yimfihlo, ukuba siza kungena size sihlale kwintando kaThixo. —UPOPE JOHN PAUL II, uya kuLutsha lwaseRoma, Matshi 21, 2002; www.v Vatican.va

Ngokubambisana, imfundiso yenkolo eyimfihlakalo kaSt. John woMnqamlezo iya kuhlala kweli xesha litsha. Umzimba kaKristu, udlula kumanqanaba ngamanqanaba ku khanyisa kwaye intlambululo yemiphefumlo ukutyhubela iinkulungwane, malunga nokungena kwindawo ephezulu simanyene imeko (Isipho sokuPhila ngentando kaThixo) elungisa indlela yokubuyela kokugqibela kukaYesu enyameni yakhe ezukileyo.

Ngokuphawulekayo, ngo-2012, umfundi wezakwalizwi uMfu uJoseph L.Iannuzzi wenza intetho yakhe yokuqala yobugqirha kwimibhalo kaLuisa kwiPontifical University yaseRome, kwaye ngezobuchwephesha wachaza ukungqinelana kwabo namaBhunga eCawa, kunye ne-patristic, ezemfundo kunye ne-theology yezixhobo. Isidanga sakhe safumana imvume yeYunivesithi yaseVatican kunye nokuvunywa kwicawa. Kuya kubonakala ngathi nako oku "ngumqondiso wamaxesha," njengoko uYesu watyhila kuLuisa:

Ixesha ekuzakwaziswa ngalo le mibhalo lihambelana kwaye lixhomekeke kubume bemiphefumlo enqwenela ukufumana into entle kangaka, kunye nomzamo wabo kufuneka bazinikele ekubeni ngabathwali bamaxilongo ngokunikela umbingelelo wokubhengeza kwixesha elitsha loxolo… —UYesu waya eLuisa, Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta, n. 1.11.6, uMfu Joseph Iannuzzi

 

UYEZA!

Ukuqukumbela, Bawo oyiNgcwele othandekayo, sinqwenela ukwazisa kwiCawe iphela yentsasa ezayo, eyiyo “Ukuqaqamba” wokuza kwe Ukuphuma kwelangaUYesu ngamandla nozuko. Kukuza okuza kusasaza ubumnyama kwezi nkulungwane zexesha lethu kwaye kungenise ixesha elitsha… kanye ngendlela imisele yokuqala yokusa ephelisa ngayo izothuso zobusuku obuphambi kwelanga. Ndinqwenela ukukhwaza kwakhona: Uyeza uYesu! Uyeza! INgcwele uPaul wabhala:

… Andule ukutyhilwa ongendawo iNkosi uYesu eya kumbulala kunye no Umoya (pneuma) yomlomo wakhe; kwaye uya kutshabalalisa ngokuqaqamba kokuza kwakhe… (2 Tes 2: 8; Douay Rheims)

UMkhweli wehashe elimhlophe wandulelwa “nguMoya” othunyelwa nguYesu “ngomlomo wakhe” ophelisa ulawulo loMchasi-Kristu. Kukunqoba kwentliziyo engafezekanga, ukutyunyuzwa kwentloko yenamba, kunye nokungena kolawulo loBukumkani bukaThixo. Iintliziyo zabangcwele bakhe. Njengoko iNkosi yethu ityhile uSt. Margaret Mary:

Oku kuzinikela [kwiNtliziyo eNgcwele} yayiyinzame yokugqibela yothando lwaKhe awayeza kuyinika abantu kwezi sizukulwana zokugqibela, ukuze abarhoxe kubukumkani bukaSathana, awayenqwenela ukubutshabalalisa, ukuze babazise inkululeko emnandi yolawulo lothando lwaKhe, awayenqwenela ukuyibuyisela ezintliziyweni zabo bonke abo bamkele oku kuzinikela.-I-St. Margaret Mary,www.linyecitydd.com

Yiyo ke loo nto, ngokubonakala kweNtombi Enyulu uMariya, umyalezo weNceba kaThixo, iBhunga lesiBini leVatican, ukubongoza ulutsha kwimboniseli, kunye "neempawu zamaxesha" ezimangalisayo neziphazamisayo ezenzeka mihla le kwilizwe lethu " ”Lelona libalulekileyo, [18]"Uwexuko, ukulahleka kokholo, kusasazeka kwihlabathi liphela nakwezona nqanaba ziphezulu kwiCawa. ” -UPOPU PAUL VI, Idilesi yesikhumbuzo seminyaka engamashumi amathandathu yeFatima Apparitions, ngo-Okthobha 13, 1977 Siphinda kwakhona Bawo oyiNgcwele othandekayo: Uyeza.

Ngokokutsho kweNkosi, ixesha langoku lixesha loMoya nelokungqina, kodwa ikwangalixesha elisaxakwe "kukubandezeleka" kunye nokulingwa kobubi okungasindisi iBandla kwaye kungenisa umzabalazo wemihla yokugqibela. Lixesha lokulinda nokubukela.  -CCC, 672

Sele, “ukuqaqamba kokuza kwaKhe” okanye “isifingo” kuyaphuma ezintliziyweni zentsalela ezingcwaliselwe kuyo, neyalungiswa nguMongikazi wethu. Kungoko, kunye naye, sijonge kwaye silinde "ukulingwa kokugqibela" kwelixesha eliza kuzisa iMini yeNkosi.

Ngoku simi ebusweni beyona ngxabano inkulu yoluntu eye yadlula. Andiqondi ukuba izangqa ezibanzi zoluntu lwaseMelika okanye iindawo ezibanzi zoluntu lobuKristu ziyakuqonda oku ngokupheleleyo. Sijongene nokujongana okokugqibela phakathi kweCawa kunye ne-anti-Church, yeVangeli kunye ne-anti-Gospel. Olu ngquzulwano luphakathi kwezicwangciso zolungiselelo lukaThixo. Kuluvavanyo oluthi iBandla liphela… liluthathe. -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Nge-13 ka-Agasti ka-1976

Ndiyabulela, Bawo oyiNgcwele othandekayo, ngobungqina bakho obuyinyani, uthando oluqaqambileyo lukaYesu, kunye no "ewe" wakho ukukhokelela kwiBarque kaPeter ukuya kwi-Millennium yesiThathu. Ukuthembeka kwakho ku Yesu kula maxesha “okreqo” kwaye kwaye kuya kuba "ngumqondiso" Le yimihla yokukhohlisa, kodwa amaxesha azukileyo. Njengabalindi, sizamile ukuphendula ngo "ewe" wethu kuBawo oyiNgcwele, ewe wethu eRoma naseCaweni. Siyaqhubeka nokubukela kwaye sithandaze kunye nawe kwinkonzo ethobekileyo kunye nokuthobela iNkosi yethu noMsindisi, uYesu Krestu.

 

Umkhonzi wakho kuKristu noMariya,

UMark Mallett
Epreli 25th, 2013
Umthendeleko weSt. UMarko uMvangeli

 

Ukuphuma kwiintlungu zokulila,
kubunzulu bentliziyo ebangela ukukhathazeka
yabantu abacinezelweyo kunye namazwe
kuvela i-aura yethemba.
Inani eliya lisanda ngokwanda lemiphefumlo ebekekileyo
Kuza ingcinga, intando,
icace gca kwaye yomelele,
ukwenza eli hlabathi, olu dushe,
Isiqalo sexesha elitsha lokulungiswa okude,
ukulungelelaniswa ngokupheleleyo kwehlabathi.
—UPOPI PIUS XII, Umyalezo weRadio Christmas, ka-1944


… Zinkulu kakhulu iimfuno kunye neengozi zeli xesha langoku,

bukhulu kakhulu ubume boluntu obutsalelekileyo
ukuhlalisana kwehlabathi kwaye akunamandla okukufezekisa,
ukuba akukho lusindiso kuyo ngaphandle kwe
ukuthululwa okutsha kwesipho sikaThixo.
Makhe eze, uMoya oDalayo,
Ukuhlaziya ubuso bomhlaba!
—UAPOPE PAUL VI, Gaudete eDomino, Meyi 9th, 1975
www.v Vatican.va

 

A_Entsha_Entsha2

 

Cofa apha ngezantsi ukuguqulela eli phepha ulwimi olwahlukileyo:

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (Umz. 21: 11-12)
2 UPOPU JOHN PAUL II, Umsitho owamkelekileyo, kwiSikhululo senqwelomoya saseMadrid-Baraja, ngoMeyi wesi-3, 2003; www.fjp2.com
3 cf. 2 KwabaseTesalonika 2: 15
4 UPAPA JOHN PAUL II, Intlanganiso yaBantu aLutsha e Isiseko soMoya seCuatro Vientos, Madrid, Spain; Ngomhla we-3 ka-Meyi 2003; www.v Vatican.va
5 —IPOPA ST. JOHN XXIII, Idilesi ekuvulweni kweBhunga lesiBini leVatican, nge-11 ka-Okthobha u-1962; www.paphende
6 cf. UPAPA JOHN XXIII, Abacebisi beeSeminari, nge-28 kaJanuwari 1960; www.catholicculture.org
7 “Ekupheleni kwexesha, uBukumkani bukaThixo buya kuza buphelele.” -CCC, n. 1060
8 UIsaya 11: 9
9 I-Matt 24: 14
10 cf. L'Osservatore Romano, IsiNgesi, ngo-Epreli 25, 1988
11 "Imiyalelo Engcwele ngumthendeleko apho uthunywa nguKristu kubapostile bakhe uqhubeka usetyenziswa eCaweni kude kube sekupheleni kwexesha." -CCC, 1536
12 UPAPA ST. I-PIUS X, E Supremi, Encyclical Kubuyiso lweZinto zonke kuChrist, n. 3, 5; Nge-4 ka-Okthobha ka-1903
13 cf. ISityhi 20:5
14 UPOPU JOHN PAUL II, Idilesi yoLutsha, Isiqithi saseIschia, ngoMeyi 5, 2001; www.v Vatican.va
15 cf. CCC, n. I-969
16 I-Heb 4: 6
17 Rev 20: 4
18 "Uwexuko, ukulahleka kokholo, kusasazeka kwihlabathi liphela nakwezona nqanaba ziphezulu kwiCawa. ” -UPOPU PAUL VI, Idilesi yesikhumbuzo seminyaka engamashumi amathandathu yeFatima Apparitions, ngo-Okthobha 13, 1977
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOXOLO noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .