Kwisono

WE Kananjalo kunokuguqula ukubandezeleka okubangelwe sisono sethu kumthandazo. Konke ukubandezeleka kusisiqhamo sokuwa kuka-Adam. Nokuba kukubandezeleka kwengqondo okubangelwa sisono okanye sisiphumo saso sobomi, nako oku kungamanyaniswa nokubandezeleka kukaKristu, ongafuni ukuba sone, kodwa onqwenela ukuba…

… Zonke izinto zisebenzela ukulunga kwabo bathanda uThixo. (Roma 8:28)

Akukho nto ishiywe ingafunyanwanga nguMnqamlezo. Konke ukubandezeleka, ukuba kunyamezelwe ngomonde kwaye kumanyene nedini likaKristu, kunamandla okususa iintaba. 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UMOYA.