Uhlaziyo lwehlabathi!

 

… Ucwangco lwehlabathi liyashukuma. (INdumiso 82: 5)
 

NINI Ndabhala malunga Revolution! kwiminyaka embalwa edlulileyo, yayingelilo igama elisetyenziswa kakhulu kwesiqhelo. Kodwa namhlanje, kuthethwa kuyo yonke indawo… Kwaye ngoku, amagama “Uguquko lwehlabathi" Ziyaduma kwihlabathi liphela. Ukusuka kwimvukelo eMbindi Mpuma, ukuya eVenezuela, eUkraine, njl Uguquko “lweQela leeTi” kunye ne "Occupy Wall Street" e-US, izidubedube zisasazeka njenge "intsholongwane.”Kukho ngenene Inguquko jikelele iyaqhubeka.

IJiputa ndoyivukela iJiputa. Umzalwana uya kulwa nomzalwana, ummelwane nommelwane, umzi nomzi, ubukumkani nobukumkani. (UIsaya 19: 2)

Kodwa yinguquko esele yenzekile ixesha elide…

 

UKUSUSELA EKUQALENI

Kwasekuqaleni, iZibhalo Ezingcwele zaxela kwangaphambili ngoku Ehlabathini lonke Uhlaziyo, inkqubo yezopolitiko nefilosofi, njengoko sisazi ngoku, isolula njengendudumo enkulu kwindalo yeenkulungwane. Umprofeti uDaniel ekugqibeleni wabona kwangaphambili ukuba ukuvela kunye nokuwa kwezikumkani ezininzi ekugqibeleni kuya kuphelela ekunyukeni kobukhosi behlabathi. Wayibona embonweni ngathi "irhamncwa":

Irhamncwa lesine ke liya kuba bubukumkani besine ehlabathini, bohlukile kubo bonke abanye; Uya kuwudla uwugungxule wonke umhlaba, awucele phantsi, umtyumze. Iimpondo ezilishumi ke: kuya kusuka kume kobo bukumkani ookumkani abalishumi. Kuya kuvela omnye emva kwabo, owhlukile kunalowo wangaphambi kwakhe, oya kubathoba ookumkani abathathu. (Daniyeli 7: 23-24)

USt. John, naye wabhala umbono ofanayo walo mkhosi wehlabathi kwi-Apocalypse yakhe:

Ndabona irhamncwa liphuma elwandle, lineempondo ezilishumi. ezimpondweni zalo izizithsaba ezilishumi, kwiintloko zalo iligama (amagama) enyelisa… Inomdla, ilizwe lonke lilandela irhamncwa… lanikwa igunya kuzo zonke izizwe, neelwimi, neentlanga. (ISityhi. 13: 1,3,7)

Abaseki beCawa yokuqala (uIrenaeus, Tertullian, Hippolytus, Cyprian, Cyril, Lactantius, Chrysostom, Jerome, noAugustine) ngamxhelo-mnye baliqonda eli rhamncwa njengoBukhosi baseRoma. Kuzo kuphuma aba "kumkani balishumi".

Kodwa lo mchasi-Kristu sele ekhankanyiwe uza kufika xa amaxesha obukumkani baseRoma eya kube ezalisekisiwe, kwaye isiphelo sehlabathi ngoku sisondele. Kuyakuvela kunye ookumkani abalishumi bamaRoma, balawula kwiindawo ezahlukeneyo mhlawumbi, kodwa konke malunga nexesha elinye… —St. UCyril waseJerusalem, (c. 315-386), uGqirha weCawa, Iintetho zeCatechetical, Isifundo XV, n.12

Ubukhosi baseRoma, obabunabalele kulo lonke elaseYurophu bade bangena naseAfrika nakuMbindi Mpuma, bohlulahlulwe ukutyhubela iinkulungwane. Kukuzi apho "ookumkani abalishumi" beza.

Ndiyavuma ukuba iRoma, ngokombono womprofeti uDaniyeli, yaphumelela iGrisi, ngoko ke uMchasi-Kristu ulandela iRoma, kwaye uMsindisi wethu uKrestu ulandela uMchasi-Kristu. Kodwa ayikulandeli ukuba umchasi-Kristu uyeza; kuba andiyiniki into yokuba ubukhosi baseRoma buhambile. Kude lee: ubukhosi baseRoma buhleli kude kube ngulo mhla… Kwaye njengoko iimpondo, okanye izikumkani, zisekhona, inyani, ngenxa yoko asikakuboni ukuphela kobukumkani baseRoma. -Ikhadinali ebusisiweyo uJohn Henry Newman (1801-1890), Ixesha loMchasi-Kristu, Intshumayelo 1

KwakunguYesu owachaza isiphithiphithi esiza kubeka inqanaba lokunyuka kweli rhamncwa:

Uhlanga luya kuvukelana nohlanga, nobukumkani buvukelane nobukumkani…

Ubukumkani nxamnye nobukumkani bubonisa imbambano Ngaphakathi Isizwe: Ukungavisisani ... gu qulelo. Ngapha koko, ukudalwa kokungavisisani kuya kuba sisicwangciso somdlalo 'wenamba,' uSathana, oza kunika amandla akhe kwirhamncwa (ISityhi 13: 2).

 

I-ORDO AB IZIXHOBO

Zininzi iingcinga zelenqe ezijikelezayo malunga nezi ntsuku. Kodwa into engeyiyo iyelenqe-ngokweMagisterium yeCawa yamaKatolika-kukuba bakho Imibutho efihlakeleyo Ukusebenza kwimvelaphi yobomi bemihla ngemihla kwilizwe lonke, ukusebenzela ukuzisa inkqubo entsha apho amalungu alawulayo ale mibutho eya kuthi ekugqibeleni izame ukulawula (jonga Sasilunyukisiwe).

Ngelixa ndandibanjelwe kwigumbi labucala eFrance kwiminyaka embalwa eyadlulayo, ndabona incwadi ekukuphela kwayo yesiNgesi endandiyifumana kwiishelufa zabo.Imibutho Efihlakeleyo Nemvukelo. ” Yabhalwa ngumbhali-mbali ophikisayo uNesta Webster (c. 1876-1960) owabhala kakhulu kwi-Illuminati [1]ukusuka kwisiLatini khanyisa intsingiselo "ukukhanyiselwa": iqela yamadoda anamandla ahlala egxila kubugqi, othe kwizizukulwana, wasebenza ngenkuthalo ukuzisa ulawulo lwehlabathi lobuKomanisi. Ukhomba kwindima abayidlalayo ekuziseni i-French Revolution, i-1848 Revolution, iMfazwe yeHlabathi yokuQala kunye ne-Bolshevik Revolution ngo-1917, eyaphawula ukuqala kobuKomanisi kula maxesha (kwaye ihleli ngeendlela ezahlukileyo namhlanje e-North Korea, iTshayina, kunye namanye amazwe ososhiyali anefilosofi engaphantsi kweMarxism.) Njengoko ndibonisa kwincwadi yam, Imbonakalo yokuGqibela, le fomu yanamhlanje yale mibutho ifihlakeleyo ikhuphe umfutho kwiifilosofi ezingezizo zexesha lokuKhanya. Le yayi "yimbewu" yoHlaziyo lweHlabathi ezinamhlanje ziqhakaza ngokupheleleyo (deism, rationalism, ukuthanda izinto eziphathekayo, inzululwazi, ukungakholelwa kubukho bukaThixo, imarxism, ubukomanisi, njl.).

Kodwa ifilosofi ngamagama kuphela de ibe iyasetyenziswa.

Umbutho wemibutho eyimfihlo wawudingeka ukuguqula iingcinga zezithandi zobulumko zibe yikhonkrithi kunye nenkqubo eyoyikisayo yokutshatyalaliswa kwempucuko. -Nesta Webster, Uhlaziyo lwehlabathi, iphe. 4

I-Ordo Ab Chaos lithetha "uMyalelo woKhuphiswano." Sisaci sesiLatini esithi I-33e degree Freemason, ihlelo eliyimfihlo eliye lagwetywa ngokucacileyo yiCawa yamaKatolika ngenxa yeenjongo zabo ezingekho mthethweni kunye nezithethe kunye nemithetho kwiidridi eziphezulu:

Uyazi ngenene, ukuba injongo yeli cebo lobugwenxa kukuqhubela abantu ekubhukuqeni lonke ucwangco lwemicimbi yoluntu nokubasondeza kwiingcamango ezingendawo zobu Socialism nobuKomanisi… —UPOPI PIUS IX, UNostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DISEMBA 8, 1849

Ke, ngoku sibona elundini kuHlaziyo lweHlabathi…

Ngeli xesha, nangona kunjalo, abathathi-nxaxheba bobubi babonakala bedibanisa kunye, kwaye bezabalaza kunye ne-vehemence emanyeneyo, ekhokelwa okanye encediswa ngumbutho olungelelaniswe ngokudibeneyo nobandileyo obizwa ngokuba yiFreem times. Engasenzi mfihlakalo yeenjongo zabo, ngoku bavukela uThixo ngenkqu ... eyinjongo yabo ephambili iyazinyanzela ngokwayo-oko kukuthi, ukubhukuqwa kwalo lonke ucwangco lwenkolo nolwepolitiki lwehlabathi olunemfundiso yobuKristu. ukuveliswa, kunye nokufakwa endaweni yelizwe elitsha izinto ngokweembono zabo, apho iziseko kunye nemithetho ziya kuthi zithathwe kwindalo iphela. —I-POPE LEO XIII, Uhlobo lomntu, I-Encyclical kwi-Freemasonry, n. 10, u-Apri 20thl, ngo-1884

 

UTSHINTSHO OLUTSHA LOBUKomanisi

Njengoko ndibhalile Yase China, Yiyo kanye le nto uMama wethu waseFatima ethunyelwe ukuba alumkise abantu:iimpazamo zakhe kwihlabathi liphela, zibangela iimfazwe kunye nokutshutshiswa kweCawa,”Kuvula indlela yokunyuka kobuKomanisi behlabathi. Ngaba eli lirhamncwa leSityhilelo elikhobokisa lonke uluntu?

… Ngaphandle kwesikhokelo sothando lwenene, lo mbutho wehlabathi ungadala umonakalo ongazange ubonwe kwaye udale iyantlukwano entsha kusapho loluntu… ubuntu buqhuba umngcipheko omtsha wobukhoboka nokuphathwa .. -IPOPE BENEDICT XVI, IiCaritas ezikwiVenisa, n. 33, 26

Umntu unokubuza, nangona kunjalo, ukuba ingaba uMama kaThixo angakuthintela njani ukunyuka kwesi silwanyana. Impendulo kukuba akakwazi. Kodwa unako ukulibaziseka ngokusebenzisa yethu imithandazo. Ukungenelela kwe-apocalyptic "koMfazi owambethe ilanga" ukulibazisa ukunyuka kweli rhamncwa ngokubiza imithandazo yethu kunye nokubingelela akukho nto imfutshane kwi-Church yokuqala:

Kukwakho nenye into ebaluleke kakhulu ekuthandazeleni abalawuli… Kuba siyazi ukuba umothuko omkhulu uphezu komhlaba uphela — ewe, isiphelo sazo zonke izinto esisoyikisa ooyeyikekayo — silibazisekile ngokuqhubeka kobukhosi baseRoma. Asinawo ke umnqweno, ngoko, wokweyiswa zezi ziganeko zoyikekayo; kwaye xa sithandazela ukuba ukufika kwabo kungalibaziseka, sinika uncedo lwethu kwixesha laseRoma. —Tertullian (c. 160–225 AD), aBaseki beCawa, Ukuxolisa, Isahluko 32

Ngubani onokuthi le nguqulelo yeHlabathi ihlehlisiwe ukuza kuthi ga ngoku njengoko ixesha leNceba kaThixo livumelekile? UPopu St. Pius X wayecinga ukuba uMchasi-Kristu wayesele ephila-ngo-1903. Kwakungo-1917 kwathi kwavela iNkosikazi yethu kaFatima. Kwakungo1972 apho uPaul VI avumayo ukuba "umsi kaSathana" wawungene kanye kuloo ncopho yeCawa — inkolelo, uninzi luye lwatolika, ukuba iFreemasonry yangena ngaphakathi kulawulo lwayo.

Kwinkulungwane ye-19, umbingeleli ongumFrentshi nombhali, uFr. UCharles Arminjon ushwankathele "imiqondiso yamaxesha" egqithileyo eyenze isiseko sethu:

… Ukuba sifunda okomzuzwana nje imiqondiso yexesha langoku, iimpawu ezothusayo zemeko yethu yezopolitiko kunye noguquko, kunye nenkqubela phambili yempucuko kunye nokukhula kwangaphambili kobubi, ehambelana nenkqubela phambili yempucuko kunye nokufunyanwa kwezinto ukuhleleka, asinakusilela ukubona kwangaphambili ukusondela kokuza komntu wesono, kunye neentsuku zenkxwaleko eyaxelwa kwangaphambili nguKristu. —Fr. UCharles Arminjon (c. 1824 -1885), Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, iphe. 58, Iziko leendaba laseSophia

Isiseko sikaFr. Isiteyitimenti sikaCharles sikwabapapa abaninzi abathe babonisa ukuba iinzame zemibutho efihlakeleyo yokungena kunye nokuzinzisa iifilosofi eziphosakeleyo zoKhanyiso kuluntu zikhokelele uwexuko ngaphakathi kweCawa kunye nokuvela kwakhona kobuhedeni emhlabeni:

Ngubani onokuthi asilele ukubona ukuba eli xesha likhoyo ngoku, nangaphina ixesha elidlulileyo, elihlaselwa sisifo esibi nesendeleyo, ethi ikhule yonke imihla kwaye itye ngaphakathi, idonse intshabalalo? Niyasiqonda, Madoda aqondekayo, siyintoni esi sifouwexuko evela kuThixo… —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremi, Encyclical Ekubuyiselweni Kwazo Zonke Izinto kuKristu, n. 3; Nge-4 ka-Okthobha ka-1903

Asinakho ngokuzolileyo ukwamkela lonke uluntu lubuyela umva kubuhedeni. -Cardinal Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Ukuvangela okutsha, Ukwakha inkcubeko yothando; Idilesi yeeKhathekist nooTitshala bezeNkolo, nge-12 kaDisemba 2000

Kumbhalo osemazantsi, UFr. UCharles wongeza:

… Ukuba ukuphambuka kuyaqhubeka, kuya kuqikelelwa ukuba le mfazwe inguThixo mayiphele iyonke, kukuwexuka okugcweleyo. Linyathelo nje elingephi ukusuka kwinkolo yombuso — oko kukuthi, umoya wokusebenzisa kunye nokunqula uthixo-wombuso okuyinkolo yexesha lethu, ukuya kunqulo lomntu ngamnye. Sifikile apho ... -Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, umbhalo osemazantsi n. 40, iphe. 72; Iziko leendaba laseSophia

UPapa wethu wangoku walumkisa oko sifikelele kuloo ndawo:

Asinakukhanyela ukuba utshintsho olukhawulezileyo olwenzekayo kwihlabathi lethu lubonisa iimpawu zokuqhekeka kunye nokubuyela umva umntu ozimeleyo. Ukwanda kokusetyenziswa konxibelelwano lwe-elektroniki kwezinye iimeko kuye kwabangela ukuba abantu babe bodwa. Abantu abaninzi -kubandakanya nabaselula-bafuna iindlela ezizezona zilungileyo zoluntu. Enye yezinto ezixhalabisayo kukusasazeka kweengcamango zobuhlanga ezijongela phantsi okanye zilahle inyani egqithileyo. —UPOPE BENEDICT XVI, intetho eCaweni yaseSt. Joseph, ngoAprili 8, 2008, Yorkville, New York; I-Arhente yeendaba yamaKatolika

 

LE BUNGOZI NGOKU ...

UVladimir Solovëv, kwindawo yakhe edumileyo Ibali elifutshane loMchasi-Kristu, [2]papashwe kwi1900 yaphefumlelwa ngaBaseki beCawa bokuqala basempuma.

UPopu John Paul II wamncoma uSolovëv ngokuqonda nangombono wakhe wesiprofeto [3]U-'Osservatore Romano, Agasti 2000. Kwibali lakhe elifutshane eliyintsomi, uMchasi-Kristu, oba ngumntu we-narcissism, ubhala incwadi enyanzelisayo efikelela kuzo zonke iinkalo zopolitiko nezenkolo. Kwincwadi yomchasi kristu…

Ubuntu obuzimeleyo bume ecaleni kwenzondelelo evuthayo yokulunga okuqhelekileyo. -Ibali elifutshane loMchasi-Kristu, UVladimir Solovëv

Ngokwenene, ezi zinto zimbini kumbono wesiprofetho kaSolovëv zidityanisiwe namhlanje kumxube obulalayo obizwa ngokuba yi "relativism" apho i-ego iba ngumgangatho wokumiselwa kokulungileyo nokubi, kunye nengcinga edadayo "yokunyamezelana" ibanjwa njengelungileyo.

Ukuba nokholo olucacileyo, ngokobungqina beCawa, kuhlala kubizwa ngokuba sisiseko. Ukanti, ukuthembela kubomi obungenakuphikiswa, oko kukuthi, ukuvumela ubani ukuba aphoswe phantsi kwaye 'akhukuliswe yiyo yonke imimoya yeemfundiso', kubonakala kuphela kwesimo sengqondo esamkelekileyo kwimilinganiselo yanamhlanje. -Ukhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Epreli 18th, 2005

Ukugatywa kwegunya lokuziphatha, okuqhutyelwa phambili ngamahlazo ngaphakathi nakwiziko lenkolo, kuye kwabangela isizukulwana esiza kwamkela nantoni na singakholelwa nto. Umngcipheko wamaxesha ethu kukuba uQinisekiso lweHlabathi luqhubeka (ekunokwenzeka ukuba alunakuchaphazela ngokupheleleyo iNtshona de ibe nefuthe kwizisu zethu) emngciphekweni wokuvula indlela yesisombululo esingahloneli Thixo kwingqumbo ekhulayo kunye nokukhathazeka ngokuchasene neCawa kunye namaziko ezopolitiko. Kulula ukubona ukuba abantu, ingakumbi ulutsha, baya besiba nobutshaba koosopolitiki noopopu ngokufanayo. Umbuzo ke, ngulo Ngubani ngokuchanekileyo abantu bakulungele ukubakhokela ebusweni bokunyibilika komhlaba? Umshini omkhulu yobunkokheli kunye nokuziphatha ngokuchanekileyo kubeke "ikamva lehlabathi lisemngciphekweni, ”Utshilo uPopu Benedict kutshanje. Ngenxa yeemeko ezifanelekileyo ze izidubedube zasekuhlaleni, ukunqongophala kokutya, yaye Imfazwe—Zonke ezi zinto zibonakala ngathi azinakuphepheka — zinokubeka umhlaba kwindawo ebeka esichengeni “sokukhotyokiswa nokuphathwa.”

Ultimatley, ukungakholelwa kuThixo akunakuba yimpendulo [4]ukubona Inkohliso enkulu. Umntu ngendalo ungumntu wenkolo. Sadalelwa uThixo, kwaye ke, ngaphakathi, sinxanelwe yena. Kwibali likaSolovëv, ucinga ngexesha apho imeko yangoku yokungakholelwa kuTixo entsha iza kuqhuba:

Uluvo lwendalo iphela njengenkqubo yeathom yokudanisa, kunye nobomi njengesiphumo soqokelelo lomatshini lotshintsho oluncinci kwimathiriyeli akusenelisekanga nengqondo enye yokuqiqa. -Ibali elifutshane loMchasi-Kristu, UVladimir Solovëv

Abaqulunqi beNew World Order bazimisele ukuphelisa le nkanuko yenkolo emntwini ngehlabathi elingenamntu ngokuvisisana nendalo, indalo iphela, kunye "nokristu" ngaphakathi (jonga Ubuxoki obuzayo). "Unqulo lwehlabathi" olumanyanisa zonke iinkolo kunye neenkolelo (oluya kwamkela nantoni na kwaye lungakholelwa kwanto) yenye yeenjongo ezichaziweyo zemibutho eyimfihlo emva koHlaziyo lweHlabathi. Ukusuka kwiwebhusayithi yeVatican:

Ukwabelana ngesiZukulwana esitsha nenani lamaqela anempembelelo kwilizwe liphela, injongo yokuthatha indawo engaphezulu okanye egqithileyo kwiinkolo ezithile ukudala indawo yenkolo yendalo iphela enokuthi idibanise uluntu… I-Age eNtsha eza kuqala iya kubekwa ngabantu abafezekileyo, nabangenangqondo. abalawula ngokupheleleyo imithetho yendalo. Kule meko, ubuKrestu kufuneka bususwe buyeke inkolo yehlabathi kunye nolawulo lwehlabathi elitsha. -NguYesu Krestu, UMphathi waManzi oBomi, n. 2.5, amaBhunga oPopu kwiNkcubeko kunye neDialogu yezenkoloe

Usikelelwe u-Anne Catherine Emmerich (1774-1824), unongendi waseJamani u-Augustinian no-stigmatist, wayenombono onzulu apho wabona amaMason azama ukudiliza udonga lwe-St. Peter eRoma.

Kwakukho phakathi kwabachasi-dolophu ababekekileyo benxibe iyunifomu kunye neminqamlezo. Khange basebenze ngokwabo kodwa bamakishe eludongeni nge trowel [Isimboli yeMasonic] apho kwaye kufuneka ichithwe khona. Ndothuka ndakubona abefundisi bamaKatolika phakathi kwabo. Nanini na xa abasebenzi bengazi ukuba baqhubeke njani, babesiya komnye kwiqela labo. Wayenencwadi enkulu eyayibonakala iqulethe yonke iplani yesakhiwo kunye nendlela yokuyonakalisa. Baphawule ngokuthe ngqo ngetrowel iinxalenye eziza kuhlaselwa, kwaye kungekudala behla. Basebenza ngokuzolileyo nangokuzithemba, kodwa ngobuqili, ngobukrwada nangolwabiwo. Ndabona uPope ethandaza, engqongwe ngabahlobo bobuxoki ababedla ngokwenza ngokuchaseneyo noko wayekuyalele… -Ubomi buka-Anne Catherine Emmerich, Umqu. 1, ebhalwe nguMfu KE Schmöger, Tan Books, 1976, iphe. 565

Ephakama endaweni yeSt.Peter, wabona inkolo entsha [5]ukubona Upapa oMnyama?:

Ndabona amaProtestanti akhanyiselweyo, amacebo enzelwe ukuxubana kweenkolelo zonqulo, ukucinezelwa kwegunya likapopu… Kulo mbono ndabona icawe iqhushumbe zezinye iinqanawa… Yayisoyikiswa macala onke… Bakha icawe enkulu, eyoyikekayo eyayizokwamkela zonke iinkolelo ngamalungelo alinganayo… kodwa endaweni yesibingelelo yayingamasikizi nentshabalalo kuphela. Yayinjalo ke inkonzo entsha ukuba… -Ubusisiwe u-Anne Catherine Emmerich (1774-1824 AD) Ubomi kunye neZityhilelo zika-Anne Catherine EmmerichNge-12 ka-Epreli ngo-1820

Abasemva kwale nto, utsho uPopu Leo XIII, bangena phantsi kwefilosofi ezahlukeneyo, kodwa zonke zisuka kwingcambu enye yobusathana: inkolelo yokuba umntu angathatha indawo kaThixo (2 Tes. 2: 4).

Sithetha ngeli hlelo lamadoda athi… abizwa ngokuba ngabusoshiyali, amakomanisi, okanye ama-nihilists, athi, asasazeke kulo lonke ihlabathi, kwaye abotshwe kunye ngamaqhina asondeleyo kubumbano olubi, abasafuni ikhusi leentlanganiso ezifihlakeleyo, kodwa, ngokuphandle nangokukhaliphileyo bematsha ekukhanyeni kwemini, balwela ukuzisa entloko into ekudala beyicwangcisa-ukubhukuqwa kwayo yonke into yoluntu ngokubanzi. Ngokuqinisekileyo, ngabo abo, njengoko iziBhalo ezingcwele zingqina, 'Hlambela inyama, udele ubukhosi, unyelise ubungangamsha. ' (Umgwebi 8). ” - UPAPA LEO XIII, Incwadana ye-Quod Apostolici Muneris, Nge-28 kaDisemba, 1878, n. 1

 

NGENQANABA?

Singahluleka njani ukuwaqonda amaxesha esiphila kuwo, evuleka phambi kwamehlo ethu kwimithombo ye-intanethi kunye neendaba zekhefu ezingama-24? Akunjalo nje uqhankqalazo eAsia, isiphithiphithi eGrisi, izidubedube zokutya eAlbania okanye izidubedube eYurophu, kodwa kwakhona, ukuba akunjalo, ukunyuka komsindo eUnited States. Umntu uphantse afumane umbono ngamanye amaxesha wokuba "umntu" okanye isicwangciso esithile sinjalo ngabom ukuqhuba abantu baye elunxwemeni lotshintsho. Nokuba zizigidi ngezigidi zeedola kuWall Street, ukuhlawulwa kwesigidi kwi-CEO, ukuqhuba ityala likazwelonke kumanqanaba anobuqhophololo, ukushicilelwa okungapheliyo kwemali, okanye ukunyhashwa okwandayo kwamalungelo akho egameni "lokhuseleko lwesizwe," umsindo kunye noxinzelelo ngaphakathi kwelizwe ziyabonakala. Njengombutho wasezantsi obizwa ngokuba yi "Iqela leTi”Ikhula [6]Ukukhumbuza inguquko yeQela leTi yeBoston ka-1774, intswela-ngqesho ihleli iphezulu, amaxabiso okutya enyuka, kunye nokuthengiswa kwemipu kufikelela kumanqanaba eerekhodi, iresiphi ye Inguquko sele iqalile. Emva kwayo yonke loo nto, kwakhona, kubonakala ngathi ngamanani axhaphakileyo kwaye anamandla afihliweyo kwindawo eqhubeka nokudibana nemibutho efihlakeleyo enje ngoKhakhayi kunye namathambo, iBohemian Grove, iRicicrucians njl.

Amanye amadoda amakhulu eMelika, kwicandelo lezorhwebo kunye nokwenza, ayoyika umntu, oyika into ethile. Bayazi ukuba kukho amandla kwenye indawo ahlelwe ngolu hlobo, acekeceke, ajonge, axhumene, agqityiwe, agcwele, kangangokuba kungcono bangathethi ngaphezu kokuphefumla kwabo xa bethetha ngokuwugweba. -UMongameli Woodrow Wilson, Inkululeko eNtsha, Ch. Ngama-1

Bazalwane noodade, le nto ndiyibhalileyo apha kunzima ukuyifumana. Yimbonakalo yeminyaka engamawaka yembali ebonakala ifikelela kuvuthondaba kula maxesha ethu: ungquzulwano lwakudala phakathi koMfazi neNamba yeGenesis 3:15 nesiTyhilelo 12…

Sijongene nokujongana nembali enkulu yoluntu eyadlulayo… Sijongene nokugqibela okokugqibela phakathi kweCawa kunye nabachasene neCawa, iVangeli kunye neVangeli ezichasayo. -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Nge-13 ka-Agasti ka-1976

Ukuxhuzula kwindalo ... ukreqo olukhulayo… amazwi oobawo abangcwele… iimbonakalo zeNkosazana Yethu… imiqondiso icace gca njani? Kwaye okwangoku, kuya kuhlala ixesha elingakanani ezi mvukelo kunye neentlungu zomsebenzi? Iminyaka? Kumashumi eminyaka? Asazi, kwaye akunamsebenzi. Okubalulekileyo kukuba siphendule kwizicelo zaseZulwini ezityhilwe kuthi ngabo bobabini uMfazi-uMariya kunye neNkosikazi-yeCawe. Kwakhe Incwadi ye-Encyclical on the Communism Communism, UPopu Pius XI washwankathela into ebalulekileyo phambi komKristu ngamnye onesazela — esingenakuphinda sityeshele:

Xa abapostile babuza uMsindisi ukuba kutheni bengakwazanga ukuwukhupha umoya ongcolileyo kwidemon, Inkosi yethu yaphendula yathi: "Olu hlobo alukhutshelwa ngaphandle kodwa ngomthandazo nangokuzila ukutya." Ngokunjalo ke, nobubi obuthuthumbisa uluntu namhlanje bunokoyiswa kuphela ngumnqamlezo womhlaba wonke womthandazo nezohlwayo. Sicela ngokukodwa iMiyalelo yokuCamngca, amadoda nabafazi, ukuba baphindaphinde imithandazo kunye nokuzincama kwabo ukuze bafumane uncedo olusemazulwini lweCawa kumzabalazo wangoku. Bavumele babongoze nokuthethelelwa ngamandla kweNtombi Enyulu engafezekanga ethi, xa ithe yaphula intloko yenyoka yakudala, ihlale ikhusela kwaye ingoyiki "Uncedo lwamaKrestu". —I-POPE PIUS XI, Ileta ye-Encyclical kumaKomanisi angakholelwayo kuThixom, Matshi 19th, 1937

 

Ukupapashwa kokuqala ngoFebruwari 2nd, 2011.

 


 

UKUFUNDA OKUNYE NOKUQHUBA:

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 ukusuka kwisiLatini khanyisa intsingiselo "ukukhanyiselwa"
2 papashwe kwi1900
3 U-'Osservatore Romano, Agasti 2000
4 ukubona Inkohliso enkulu
5 ukubona Upapa oMnyama?
6 Ukukhumbuza inguquko yeQela leTi yeBoston ka-1774
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , .