Indlela yokwazi xa isilumkiso sikufuphi

 

NGONAPHAKADE Ukusukela oko ndaqala ukubhalwa kwesipostile kwiminyaka eli-17 eyadlulayo, ndibone iinzame ezininzi zokuxela kwangaphambili umhla wento ebizwa ngokuba "isilumkisoOkanye Isikhanyiso seSazela. Yonke ingqikelelo ayiphumelelanga. Iindlela zikaThixo zisaqhubeka zingqina ukuba zahluke kakhulu kunezethu.

Oko kuthethiweyo, andikholelwa ukuba asinamakishi aphambili malunga nokusondela kweSilumkiso. Into endizokwabelana ngayo apha ayithethi ngeentsuku kodwa imiqondiso oko kunokucebisa ukuba kufutshane kweSilumkiso, apho iimboni ezininzi, ezinye zazo esizithumele Ukubuyela eBukumkanini, baye babanga ukuba ikufuphi, ngokwemiyalezo yeNkosi yethu kunye neyeNkosikazi yethu.

Okulandelayo “lilizwi” lomntu endikholelwa ukuba iNkosi yandinika iminyaka emininzi eyadlulayo, elo libonakala liyinyani ngokweyure. Enyanisweni, lelona gama kanye elindikhokeleyo, ngakumbi kumaxesha amva nje, malunga nalo naluphi na ulindelo lweSilumkiso. Oko kukuthi, ndinayo hayi bendilindele ukuKhanya konke konke - de kwavela iimpawu zamva nje… 

 

ISAqhwithi ESIKHULU - AMtywina ASIXHENXE

Abafundi bexesha elide bandivile ndabelana ngale nto ngaphambili. Okokuba kwiminyaka eli-16 eyadlulayo, xa ndaziva ndishukunyiselwa ukubukela isaqhwithi esinqumla amathafa, phakathi “kwamazwi ngoku” okuqala awafika kum ngaloo mvakwemini eyayinoqhwithela:

Kukho isaqhwithi esikhulu esiza emhlabeni njengesaqhwithi.

Kwiintsuku ezininzi kamva, ndatsaleleka kwisahluko sesithandathu seNcwadi yeSityhilelo. Njengoko ndandiqalisa ukufunda, ndingalindelanga kwakhona ndeva entliziyweni yam elinye igama:

Esi sisiqhwithi esikhulu. 

Okutyhileka kumbono ka-St. John kuluhlu lweziganeko ezibonakala zinxibelelene ezikhokelela ekuweni ngokupheleleyo koluntu de kube "iliso leSiqhwithi" - itywina lesithandathu / lesixhenxe - elivakala njengento eyoyikisayo efana neyo ebizwa ngokuba " ukukhanya kwesazela” okanye Isilumkiso. Ekucamngceni kwam Brace For Impact, Ndachaza ngokweenkcukacha la matywina ‘nemiqondiso yamaxesha’ ehamba nayo. 

Bendisoloko ndithe gqolo ukufunda esi sahluko sesithandathu sisebenza kuphela kwiziganeko ezizayo. Mhlawumbi amatywina athatha amashumi eminyaka okanye iinkulungwane. Kodwa ngakumbi nangakumbi, ndiyaqalisa ukukholelwa ukuba oNgcwele uYohane wabona umbono wakhe omkhulu Uguquko lwehlabathi [1]Qaphela: abakhi be "Great Reset" ngokwenene babiza le nguqulelo yesine yoShishinoyeziganeko ezenziwe ngabantu ngokuyintloko emva kokuba itywina lokuqala laphulwa. Okulandelayo yimfazwe (itywina lesibini); ukunyuka kwamaxabiso (itywina lesithathu); izibetho ezitsha, indlala nogonyamelo (itywina lesine); intshutshiso (itywina lesihlanu); ilandelwa litywina lesithandathu/lesixhenxe - into endiyibiza ngokuba "liliso lesiqhwithi" sale nkanyamba yendalo yonke. Ngaphezu kweshumi leminyaka kamva, ndafumana isiqinisekiso sohlobo lokuba itywina lesithandathu ngenene “siSilumkiso” xa ndafunda umyalezo ovela kuYesu oya kwimboni yobuOthodoki, uVassula Ryden:[2]Ubume bezenkolo kaVassula Ryden: cf. Imibuzo yakho kwiXesha

.xa ndiqhekeza elesithandathu itywina, kuya kubakho inyikima enkulu, ilanga libe mnyama njengengubo erhwexayo; Inyanga iya kuba bomvu njengegazi kulo lonke, zithi neenkwenkwezi zezulu ziwe emhlabeni, njengamakhiwane evuthuluza emkhiwaneni, xa umoya omkhulu uvuthuza; izulu liya kutshabalala njengencwadi esongwayo, zonke iintaba neziqithi ziya kunyikima kwiindawo zazo. . . . ingqumbo yeMvana; kuba uMhla oMkhulu wokusulungekiswa kwam sele ufikile kuwe kwaye ngubani onokuthi uphile? Wonke umntu okulo mhlaba kuyakufuneka ukuba ahlanjululwe, wonke umntu uya kuliva iLizwi laM aze andiqonde njengeMvana; zonke iintlanga nazo zonke iinkolo ziya kuNdibona kubumnyama bazo obungaphakathi; oku kuya kunikwa wonke umntu njengesityhilelo esifihlakeleyo sokutyhila ukufiphala komphefumlo wakho; xa uya kubona izibilini zakho kule meko yobabalo ngokwenene uya kucela iintaba kunye namatye ukuba awele phezu kwakho; ubumnyama bomphefumlo wakho buya kubonakala bunjalo ukuba unokucinga ukuba ilanga lilahlekelwe ukukhanya kwalo kwaye nenyanga iguquke ibe ligazi; uya kubonakala ngolo hlobo kuwe umphefumlo wakho, kodwa ekugqibeleni uya kundidumisa mna kuphela. —UYesu usiya eVassula, ngoMatshi 3, 1992; www.tlig.org

Kum kubonakala ngathi itywina lesibini lisendleleni, ngakumbi ngokusungulwa kwezixhobo zebhayoloji kunye nobhubhani owenziwe ngumntu osele uqalisile ukuwa kwempucuko yanamhlanje. Imfazwe kwinkulungwane yama-21 ayifanelanga ukuba ifane nezabo kwinkulungwane yama-20. 

Okwesibini, phantse wonke umntu osemhlabeni ngoku uqalisa ukuva imiphumo yokunyuka kwamaxabiso. Ingakholeleki into eyabhalwa nguSt. John kwiminyaka engama-2000 eyadlulayo:

Xa yalivulayo elesithathu itywina, ndeva eyesithathu into ephilileyo isithi, Sondela apha. Ndabona, nalo ihashe elimnyama; umkhweli walo ubambe isikali esandleni sakhe. Ndeva into engathi lilizwi phakathi kwezidalwa eziphilileyo zone. Yathi, “Ukutya okuziinkozo kubiza umrholo wosuku, kwaye iirhasi ezintathu zerhafu zibiza umvuzo wosuku. Kodwa sukuyonakalisa ioli okanye iwayini. ” (ISityhi. 6: 5-6)

Kwenzeka njalo ukuba ngqolowa isembindini wokunqongophala kokutya okukhulayo.[3]cf. trendingpolitics.com Kwakhona, ndiyakholelwa ukuba konke ukunqongophala kokutya kunye nokubonelela kwenziwa ngumntu kwaye ngabom. Kuya kufuneka ube sisidenge esipheleleyo sokucinga ukuba ungavala bonke abantu bakho kwaye ukholelwe ukuba ayizukutshabalalisa imisebenzi, amashishini, kunye noqoqosho lwasekhaya kunye nobomi bokwenyani. Ndabhena izihlandlo ezininzi ngeeleta zobuqu kubhishophu wam kunye nakoobhishophu ngokubanzi [4]cf. vula Ileta eya kooBhishophu ukugxeka ezi zitshixo ziziphatha kakubi kunye nokungakhathali, kodwa akukho namnye umfundisi owavumayo ukuba bafumene ileta yam. Uphononongo olutsha oluphononongwe ngoontanga lubonisa ukuba ukusweleka okongezelelekileyo okungama-911,026 phakathi kwabantwana bodwa abangaphantsi kweminyaka emihlanu kwenzeka ngale migaqo-nkqubo itshabalalisayo. IBill Bill, uMbutho wezeMpilo weHlabathi, kunye nabo bahlawulwayo ukuze benze ukuthanda kwabo.[5]majenali.plos.org

kunye Iinyani, Iqhwiqhwi, kwaye ngoku Polio kubonakala ukuba kuvela kwakhona, ukunqongophala kokutya, kunye nemiphumo engenakuphepheka yesiphithiphithi sasekuhlaleni kunye nokuphanga, itywina lesine liqalisa ukubonakala. 

Xa yalivulayo elesine itywina, ndeva izwi lento ephilileyo yesine lidanduluka, lisithi, Yiza ngapha. Ndabona, nalo ihashe eliluhlaza. Umkhweli walo wayebizwa ngokuba nguKufa, neHadesi yayihamba naye. Banikwa igunya lokubulala kwisahlulo sesine somhlaba ngekrele, nangendlala, nangendyikitya yokufa, nangawo amarhamncwa omhlaba. ( ISityhilelo 6:7-8 )

Itywina lesihlanu lilizwi labafeli-nkolo bedanduluka phantsi kwesibingelelo becela ubulungisa. “…baye baxelelwa ukuba babe nomonde ixeshana elidana de lizaliswe inani labo Abakhonzi kunye nabazalwana ababeza kubulawa njengoko nabo babulawayo. [6]Rev 6: 11 Umntu akanakuzibamba kodwa acinge ngamawakawaka amaKrestu ngoku atshutshiswayo kwaye ebulawa kumbindi-mpuma ngamaqela amaSilamsi abukhali njengeBoko Haram. Okanye abefundisi bahlaselwa ngogonyamelo kwiindawo zehlabathi, singasathethi ke ngeecawe neendawo ezingcwele. Phawula: eli litywina elandulela isilumkiso, okanye itywina lesithandathu. Ngelixa ndicinga ukuba eli tywina lesihlanu sele lityhilwa, yimvakalelo yam yobuqu yokuba siza kubona ugqabhuko-dubulo olothusayo oluchasene neCawe - ngakumbi eUnited States ukuba iRoe vs. Wade kunye nemithetho yokuqhomfa iphakanyisiwe. Abaxhasi bokuqhomfa sele bebonakalise ubundlobongela kwaye bathembisa “ubusuku bomsindo”[7]cf. dailycaller.com ukuba inkundla ephakamileyo isitshitshise isigwebo esibalulekileyo njengoko bekulindelwe. Kwihlobo elidlulileyo eCanada, ngaphezu kweshumi elinesibini iicawa zonakaliswa okanye zitshiswe zaphela iindlebe ukuba amangcwaba angaphawulwanga kwizikolo ezihlala abantu kutyholwa ngokuba “ngamangcwaba amakhulu” abantwana bomthonyama. Akukho nanye kwezi eqinisekisiweyo-kodwa iya kubonisa indlela iimvakalelo kwiCawe ziyi-tinderbox ngoku, ngakumbi njengoko izityholo zokuziphatha kakubi ngokwesondo kububingeleli ziqhubeka nokuvela. 

Nguye uhlaselo kububingeleli noMtshakazi kaKristu obonakala exhokonxa okusesikweni kukaThixo ngenyikima yehlabathi, mhlawumbi uhlobo oluthile lwesiganeko sasezulwini, esikhatshwa kukuKhanya kwesazela ehlabathini lonke (bona UFatima kunye nokuGungqisa okukhulu). Ewe, xa iBandla liphantsi kohlaselo olunogonyamelo nolusasazekileyo, siya kuba nesizathu sokukholelwa ukuba iSilumkiso sikufuphi kakhulu.

Kwangaxeshanye, kucacile ukuba akusiyo yonke imimandla eya kubona imiqondiso efanayo ngendlela efanayo, ngoko “sibukela kwaye sithandaze” sihlale siphaphile yaye sikulungele ukudibana neNkosi kuyo nayiphi na imeko. 

 

EMINYE IMIBONO

Igama elithi "Isilumkiso" kubonakala ngathi layilwa eGarabandal, eSpain apho abantwana abaliqela kutyholwa ukuba bafumana iziboniso kwiNenekazi Lethu. Enye yezinto awayixelela abantwana kukuba:

Xa ubuKomanisi buza kwakhona yonke into izakwenzeka. -Conchita Gonzalez, IGarabandal - iDer Zeigefinger Gottes (Garabandal - Umnwe kaThixoUAlbrecht Weber, n. 2; isicatshulwa esivela www / .umama.es

"Yonke into" ibandakanya "Isilumkiso", esityhilwe nguNenekazi wethu kwiimboni zaseSpain. Okumangalisayo kukuba, ubuKomanisi babungekamki kwangelo xesha. Kodwa ngoku icacile loo nto jikelele UbuKomanisi buqhuba kakuhle[8]ukufunda Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi - kungekhona kwiindlela zayo zangaphambili kodwa, ngeli xesha, ukuthwala umnqwazi oluhlaza phantsi kwegama elithi "imeko yendalo" kunye "nenkathalo yezempilo."[9]cf. IPaganism eNtsha Icandelo le-III & Icandelo IV

Ubukomanisi bukaMarx, obabubonakala butshabalalisiwe ngokuwa kodonga lwaseBerlin, luzelwe ngokutsha kwaye ngokuqinisekileyo luza kulawula iSpain. Ingqondo yolawulo lwentando yesininzi ithathelwe indawo yendlela enye yokucinga kunye nolawulo olungqongqo nokungahambelani nedemokhrasi… Ngeentlungu ezininzi, kufuneka ndikuxelele kwaye ndikulumkise ukuba ndibone ilinge lokwenza iSpain iyeke ukuba yiSpain. —UKhadinali Antonio Canizares Llovera waseValencia, nge-17 kaJanuwari 2020, imvblass.com

Kunokuthethwa okufanayo nakwiKhanada, iFransi, iOstreliya, iMelika, iIreland kunye namanye amazwe apho “Ukuseta kwakhona okuhle” isendleleni. 

Omnye umba obangela umdla wezo zibonakaliso bubungqina bukaMama oPhezulu oye waxelelwa okwesithathu kumfundisi ukuba isilumkiso siza emva “kwesinodi”. Njengoko bendilungiselela eli nqaku, Umoya Yonke imihla wayechanekile kulo mbandela. 

UMaría de la Nieves García, oyintloko yesikolo saseBurgos, apho imboni [uConchita Gonzales] yafunda khona ngowe-1966 nangowe-1967. Lo nongendi wayifumana le nkcazelo kubefundisi ababini. Owongamileyo (kwanikelwa ingxelo yokuba): “Ebudeni baloo mbono, iNtombi Enyulu yaxelela [umboni, uConchita Gonzales] ukuba ngaphambi kokuba iziganeko zexesha elizayo zenzeke, kuya kubakho isinodi, isinodi ebalulekileyo.”

"Ngaba uthetha iBhunga?" umakazi kuthiwa wabuza (yayilixesha leVatican II).

“Hayi, iNtombi Enyulu ayilithethanga iBhunga,” yaphendula le mboni. “Uthe ‘iSinodi,’ kwaye ndicinga ukuba iSinodi libhunga elincinane.”

…“Akunakwenzeka,” ucatshulwe njengomphathi, “ukuba intombazana eneminyaka eli-12 ubudala engenalwazi nenkcubeko ithethe ngeSinodi eyayingekho.” -spiritdaily.org

Kwisiqingatha senkulungwane kamva, igama lecawa elithi “sinodi” ngequbuliso laliza kuba yinto eqhelekileyo eCaweni. Okubalulekileyo yisinodi yakutshanje yaseJamani apho oobhishophu abaliqela basasaza izikhundla zobuhedeni, ngakumbi kwisini somntu. Kodwa iBandla, ngokubanzi, likwinkqubo yesinodi ukusuka kwi-2021 ukuya ku-2023. Malunga nokuba yintoni, ngokuchanekileyo, ayicacanga ngokupheleleyo. Kubonakala ngathi sisinodi yesinodi “yendlela yokuqhubela phambili kwindlela eya ekubeni yiCawa yesinodi kwixesha elide.”[10]cf. isinodi.va Ukuba ukuguqula iCawe ibe yiSinodi enkulu eqhubekayo yinjongo - ngakumbi ukuba imalunga nokuguqula iCawe ibe yidemokhrasi endaweni yobukumkani - ke sinokuba nenye. uphawu olungundoqo yokusondela kweSilumkiso. 

 

ISILUMKISO…KUNYE NAWE

Uphawu lokugqibela endifuna ukulugqamisa yinto eyenzekayo emphefumlweni wam kunye nabanye abaninzi endinxibelelana nabo. Kubonakala ngathi kukho ukuhlanjululwa okunzulu kunye nokuhlanjululwa okwenzekayo kubantu ababukeleyo, abathandazayo, nabafuna iNkosi. Kweyam intliziyo, uThixo utyhila kancinci kancinci ubunzulu bokwaphuka kwam, ukuzicingela kwam, kunye nesidingo sokuphiliswa kunye nenkululeko. Ibe sisikhanyiso esibuhlungu kakhulu.

Ukuba iSilumkiso sifana nelanga eligqabaza ekuzeni kokusa, ngoko ke ngoku sikwiiyure eziphambi kokuphuma kwelanga. Kaloku ubusuku sele buqalile ukukhanya; kwaye okukhona sisondela kwiSilumkiso, kokukhona iLanga loBulungisa liya kukhanyisa indawo yeentliziyo zethu. Kungathi sifumana iidosi ezincinci zokuKhanya, eziya kunyuka, kude kube ngumzuzu weSilumkiso xa iLanga loBulungisa ligqabhuka kwihlabathi liphela. Kwabo sele “bevukile” ngaphambi kokusa, ukuKhanya akuyi kuba buhlungu kangako. Kodwa kwabo bebephila ebumnyameni, kuya kuba luvuko olothusayo. 

Badanduluka ke ezintabeni nasematyeni besithi, Siweleni, nisifihle ebusweni balowo uhleli phezu kwetrone, nasengqumbeni yeMvana; ngokuba ufikile umhla omkhulu wengqumbo yabo; ngubani na onokuma phambi kwayo? ? ” (ISityhi. 6: 16-17)

Ngothando lwaKhe olungcwele, uya kuvula iingcango zeentliziyo, akhanyise zonke izazela. Wonke umntu uya kuzibona esemlilweni ovuthayo wenyaniso yezulu. Iya kufana nomgwebo omncinci. —Fr. UStefano Gobbi, KubaPristi, Oonyana Bethu Abathandekayo, ngoMeyi 22, 1988 (kunye nangemvume)

Ukoyisa iziphumo ezibi kakhulu zezizukulwana zesono, kufuneka ndithumele amandla okugqobhoza kunye nokuguqula umhlaba. Kodwa oku kunyuka kwamandla kuya kungonwabisi, kwaye kube buhlungu kwabanye. Oku kuyakwenza umahluko phakathi kobumnyama nokukhanya ukuba ube mkhulu ngakumbi. —UThixo uBawo kuthiwa kuBarbara Rose Centilli, ukusuka kwimiqulu emine Ukubona ngamehlo omphefumlo, Nge-15 kaNovemba, 1996; njengoko kucatshulwe ku Ummangaliso woKhanyiso lweSazela nguGqirha Thomas W. Petrisko, iphe. 53

Izazela zala bantu zibathandayo mazishukunyiswe ngobundlobongela ukuze “babeke indlu yabo ngocwangco”… Umzuzu omkhulu uyasondela, lusuku olukhulu lokukhanya… lixesha lokwenza isigqibo loluntu. -UMkhonzi kaThixo Maria Esperanza, Umchasi-Kristu kunye namaXesha okuGqibela, Mnu. UJoseph Iannuzzi, P. 37 (Umqulu 15-n.2, Inqaku eliFakiwe elivela ku-www.sign.org)

Njengoko sibonakala siphila kwi AmaTywina aSixhenxe oVukelo, eyona ndlela ilungileyo yokulungiselela kukuhlala ukwimo yobabalo: ukubaleka esonweni! Okwesibini, hlala usondele kwiiSakramente apho uYesu wazenza wafumaneka kuthi ngendlela engaqhelekanga: ngoBukho bakhe bokwenyani kwi-Ekaristi kunye neNceba yakhe yobuThixo kwi-confesional. Uvumo lwezono lweveki yindlela enamandla yokoyisa isono, ukuhlala siphendula, kwaye sizuze ubabalo esiludingayo kula maxesha ukuze sinyamezele kwaye sihlale sithembekile. Kwaye yirhangqe yonke ngetyathanga leRosari.

Siya kufika nini isilumkiso? Andazi. Kodwa ukuba oko ndakuva entliziyweni yam kwiminyaka eli-16 eyadlulayo kwakuyinyaniso, ndikholelwa ukuba xa sibona imiqondiso engasentla iqina ukusa kwinqanaba lokungalawuleki kwabantu kunye nokucinezelwa okuxhaphakileyo kunye nentshutshiso enogonyamelo yeCawa, ukuba uKhanya lokusa luya kuba semnyango. . Ngomzuzu wesiphithiphithi esikhulu, xa imimoya yotshintsho ishushu kakhulu, iLiso lesitshingitshane liya kugqabhuka ngokufutshane kuluntu olonzakeleyo…ithuba lokugqibela lokuba oonyana bolahleko neentombi babuyele eKhaya phambi kwesiqingatha sokugqibela seNkanyamba.[11]ukubona The Ixesha

Xa yalivulayo elesixhenxe itywina, kwabakho ukuzola ezulwini kangangesiqingatha seyure. (Iliso lesaqhwithi, ISityhilelo 8:1)

 

 

Ngokunyuka kwamaxabiso aphezulu, amasebe ngabokuqala ukunqunyulwa. 
Enkosi ngemithandazo nenkxaso yakho! 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 

Shicilela Ngobuhlobo kunye nePDF

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Qaphela: abakhi be "Great Reset" ngokwenene babiza le nguqulelo yesine yoShishino
2 Ubume bezenkolo kaVassula Ryden: cf. Imibuzo yakho kwiXesha
3 cf. trendingpolitics.com
4 cf. vula Ileta eya kooBhishophu
5 majenali.plos.org
6 Rev 6: 11
7 cf. dailycaller.com
8 ukufunda Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi
9 cf. IPaganism eNtsha Icandelo le-III & Icandelo IV
10 cf. isinodi.va
11 ukubona The Ixesha
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU noqhotyosho , , , , .