Ukutolika iSityhilelo

 

 

NGAKHO ngokungathandabuzekiyo, iNcwadi yeSityhilelo yenye yezona zinempikiswano kuzo zonke iZibhalo eziNgcwele. Kwelinye icala lesiphelo ngabaxhasi bezinto ezithile abathatha igama ngalinye ngokoqobo okanye ngaphandle komxholo. Kwelinye ngabo bakholelwa ukuba le ncwadi sele izalisekisiwe ngenkulungwane yokuqala okanye abathi le ncwadi yingcaciso nje yentsomi.

Kodwa kuthekani ngamaxesha exesha elizayo, yethu amaxesha? Ngaba isityhilelo sinento yokuthetha? Ngelishwa, kukho umkhwa wanamhlanje phakathi kwabefundisi abaninzi kunye nabefundisi bezenkolo ukuba bayeke ingxoxo yemiba yesiprofeto se-Apocalypse kwi-loony bin, okanye bayigxothe nje imbono yokuthelekisa amaxesha ethu kwezi ziprofeto njengezinobungozi, zinzima kakhulu, okanye zilahlekile kwaphela.

Inye kuphela ingxaki ngokuma, nangona kunjalo. Ibhabha phambi kweNkcubeko ephilayo yeCawa yamaKatolika kunye namazwi eMagisterium ngokwawo.

 

IZIBHEDLELA EZIMBINI

Umntu usenokuzibuza ukuba kutheni kukho ukuthandabuza okunje ukubonakalisa izicatshulwa zesiprofeto ezicace ngakumbi. Ndiyakholelwa ukuba inento yokwenza nengxaki ngokubanzi yokholo kwiLizwi likaThixo.

Zimbini iingxaki ezinkulu ngeli xesha lethu xa kufikwa kwiZibhalo ezingcwele. Enye kukuba amaKatolika awafundi kwaye athandaze kunye nebhayibhile ngokwaneleyo. Enye into kukuba iZibhalo ziye zenziwa iintsholongwane, zahluzwa, kwaye isasazwe yinkcazo yale mihla njengombhalo nje wasembali kunoncwadi lwe Philayo ILizwi likaThixo. Le ndlela yoomatshini yenye yeengxaki ezichaza ixesha lethu, kuba ivule indlela yoqhekeko, ubuhule, nokungabi nantlonelo; iye yaphelisa iimfihlelo, iimfundiso zabefundisi abalahlekisiweyo, kwaye kwezinye iimeko ukuba azikho zininzi, yaphula ukholo lwabanyanisekileyo — abefundisi nabantu nje abaqhelekileyo. Ukuba uThixo akasenguye iNkosi yemimangaliso, yesisa, yeSakramente, yeePentekoste ezitsha kunye nezipho zokomoya ezihlaziya nokwakha uMzimba kaKrestu… nguThixo onguye kanye? Intetho yobukrelekrele kunye neeturgy ezingenamandla?

Kwincwadi ebhalwe ngononophelo eyabhalwa nguPostile, uBenedict XVI walatha kokulungileyo nakwimiba emibi yendlela ebaluleke kakhulu kwimbali yebhayibhile. Uyaphawula ukuba ukutolika ngokomoya / kwezenkolo kubalulekile kwaye kuyancomeka kuhlalutyo lwembali:

Ngelishwa, ukwahlukana okungenabumba ngamanye amaxesha kudala umqobo phakathi kwenkcazo kunye nethiyoloji, kwaye oku “kwenzeka nakumanqanaba aphezulu emfundo”. -UPOPE BENEDICT XVI, UPhononongo lwePost-Synodal Apostolic, I-Verbum Domini, n. 34

"Amanqanaba aphezulu emfundo. ” Lawo manqanaba ahlala ekuloo mfundo yokufundisa nto leyo ethetha ukuba abefundisi bexesha elizayo bahlala befundiswa umbono ogqwethekileyo weSibhalo, esikhokelele ekubeni…

Ii-generic kunye ne-abstract homilies ezifihla ukungangqalanga kwelizwi likaThixo… kunye nokushiya okungenamsebenzi okubeka emngciphekweni omkhulu ukutsala ingqalelo kumshumayeli kunakuyo intliziyo yomyalezo weVangeli. —Ibhid. n. 59

Omnye umfundisi oselula wandibalisela ngendlela isikolo awayefunda ngaso esasichitha ngayo iSibhalo kangangokuba sashiya ingcamango yokuba uThixo akakho. Uthe uninzi lwabahlobo bakhe ebebengenalo ubume bangaphambili bangena kwisikolo sabefundisi benemincili ngokuba ngabangcwele ... Ukuba abelusi bayinto yam, kwenzeka ntoni kwizimvu?

UPopu Benedict ubonakala egxeka olu hlobo lokuhlalutya ibhayibhile, ekhomba iziphumo ezibi zokuzikhawulela kwimbono engqongqo yembali yeBhayibhile. Uphawula ngokukodwa ukuba isithuba sokutolikwa kwesibhalo esisekwe kwinkolo sihlala sigcwaliswa kukuqonda okungokwasemhlabeni kunye nefilosofi enje ukuba…

… Nanini na xa into yobuthixo ibonakala ikho, kufuneka icaciswe ngenye indlela, kuncitshiswe yonke into kubuntu… Isimo esinjalo singangqina ukuba siyingozi kubomi beCawa, siphose ukuthandabuza iimfihlelo ezisisiseko zobuKristu nembali yazo— njengoko, umzekelo, ukusekwa kwe-Ekaristi kunye nokuvuka kukaKristu… -POPE BENEDICT XVI, Inkuthazo yabapostile-yeSinodi, I-Verbum Domini, n. 34

Ngaba oku kunxulumene nantoni neNcwadi yeSityhilelo kunye notoliko lwanamhlanje lombono wesiprofeto? Isiphelo asinakusijonga njengesiqwengana nje sembali. Nguye Philayo ILizwi likaThixo. Ithetha nathi kumanqanaba amaninzi. Kodwa inye, njengoko siza kubona, licandelo lesiprofetho namhlanje-Linqanaba lokutolika ngendlela engaqhelekanga eyaliwa ngabafundi abaninzi beZibhalo.

Kodwa hayi ngoopopu.

 

ISITYHILELO NAMHLANJE

Okumangalisayo kukuba, yayinguPopu Paul VI owasebenzisa isicatshulwa esivela kumbono wesiprofeto sika-St John ukuchaza, ngokuyinxenye, le ngxaki yokukholelwa kwiLizwi likaThixo.

Umsila womtyholi usebenza ekuhlakazekeni kwamaKatolika umhlaba. Ubumnyama bukaSathana bungene buze bunwenwele kwiCawe yamaKhatholika kude kufikelele encotsheni yayo. Uwexuko, ukulahleka kokholo, kuyasasazeka kwihlabathi liphela nakwezona nqanaba ziphezulu ngaphakathi kweCawa. -Idilesi kwisithuba seminyaka engamashumi amathandathu yesikhumbuzo seFatima, ngo-Okthobha 13, 1977

YayinguPaul VI owayebhekisa kwiSityhilelo Isahluko 12:

Kwaphinda kwavela omnye umqondiso esibhakabhakeni; Yayiyinamba enkulu ebomvu, ineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi, kwiintloko zayo izizithsaba ezisixhenxe. Umsila wayo wawususa isahlulo sesithathu seenkwenkwezi esibhakabhakeni waza waziphosa emhlabeni. (ISityhi. 12: 3-4)

Kwisahluko sokuqala, iSt. John ubona umbono kaYesu ebambe isixhenxe Nkwenkwezis kwisandla sakhe sasekunene:

… Iinkwenkwezi ezisixhenxe zizithunywa zamabandla asixhenxe. (ISityhi 1:20).

Olona toliko lunikezelwa ngabaphengululi beBhayibhile kukuba ezi ngelosi okanye iinkwenkwezi zimele oobhishophu okanye abefundisi abongamela kwiindawo ezisixhenxe zamaKristu. Yiyo loo nto uPaul VI ebhekisa kuye uwexuko phakathi kwabefundisi “abakhukulisiweyo.” Kwaye, njengoko sifunda kweyesi-2 kwabaseTesalonika 2, uwexuko lwandulela kwaye luhamba kunye "nalowo ungenamthetho" okanye umchasi-Kristu abathi Abaseki beCawe babekwabhekisa kuye "njengerhamncwa" kwisiTyhilelo 13.

UJohn Paul II ukwenze ukuthelekisa ngokuthe ngqo kwamaxesha ethu kwisahluko seshumi elinambini seSityhilelo ngokwenza umzobo ofanayo nedabi eliphakathi kwe inkcubeko yobomi kwaye i inkcubeko yokufa.

Lo mzabalazo uhambelana nomlo ongaphefumlelwanga ochazwe ku [Rev 11: 19-12: 1-6, 10 kwidabi phakathi "komfazi owambethe ilanga" kunye "nenamba"]. Ukulwa amadabi okuBulala uBomi: "inkcubeko yokufa" ifuna ukuzinyanzelisa kumnqweno wethu wokuphila, kwaye siphile ngokugqibeleleyo.  -UAPOPE JOHN PAUL II, Cherry Creek State Park Homily, eDenver, eColorado, ngo-1993

Ngapha koko, iSt. John Paul II inika ngokucacileyo iSityhilelo kwikamva…

"Ubutshaba," obuxelwe kwangaphambili ekuqaleni, buqinisekisiwe kwi-Apocalypse (incwadi yeziganeko zokugqibela zeCawe kunye nehlabathi), apho kukho kwakhona umqondiso "womfazi," ngeli xesha "embethe ilanga" (ISityhi. 12: 1). -UPAPA JOHN PAUL II, I-Redemptoris Mater, n. 11 (Qaphela: isicatshulwa esikwi-parenthesis ngamagama kaPapa)

Kwaye uPopu Benedict akazange athandabuze ukungena kumhlaba wesiprofeto seSityhilelo awusebenzisa kumaxesha ethu:

Lo mlo sizifumana kuwo… [ngokuchasene] namagunya atshabalalisa umhlaba, kuthethwa ngawo kwisahluko se-12 seSityhilelo… Kuthiwa inamba ikhokelela kumjelo omkhulu wamanzi ngokuchasene nomfazi obalekayo, ukumtshayela… ndicinga ukuba Kulula ukutolika ukuba lo mlambo umeleni: yile misinga ilawula wonke umntu, kwaye ifuna ukuphelisa ukholo lweCawa, olubonakala ngathi alunandawo yokuma phambi kwamandla alomsinga azinyanzelisa njengeyona ndlela yokucinga, ekuphela kwendlela yobomi. —UPOPE BENEDICT XVI, iseshoni yokuqala yesinodi ekhethekileyo kuMbindi Mpuma, nge-10 ka-Okthobha ka-2010

Upopu uFrancis waziphinda ezo ngcinga xa wayebhekisa ngqo kwinoveli yoMchasi-Kristu, INkosi yeHlabathi. Uye wayithelekisa namaxesha ethu kunye ne "ideology colonization" eyenzekayo efuna wonke umntu " ingcinga enye. Le ngcinga inye kuphela sisiqhamo sobuhlanga… Oku… kubizwa ngokuba kukuwexuka. ”[1]Homily, nge-18 kaNovemba, 2013; Zenit

… Abo banolwazi, ngakumbi oovimba abazisebenzisayo, [banegunya] lokulawula lonke uluntu nehlabathi liphela… Lisezandleni zikabani eli gunya, okanye liyakuphela liphela? Kuyingozi enkulu ukuba inxalenye encinci yoluntu ibe nayo. -IPOPE FRANCIS, Laudato si 'n. 104; www.v Vatican.va

UBenedict XVI ukwatolika “iBhabheli” kwisiTyhilelo 19, hayi njengesiqhelo, kodwa ebhekisa kwizixeko ezikhohlakeleyo, kubandakanya nezexesha lethu.. Le nkohliso, oku "kuthanda umhlaba" -ukuthanda ukuthanda ulonwabo- uthi, kukhokelela eluntwini ebukhoboka

The Incwadi yeSityhilelo Ibandakanya phakathi kwezono ezinkulu zeBhabheli-uphawu lweedolophu ezinkulu ezingakholwayo-inyani yokuba ithengisa ngemizimba nemiphefumlo kwaye iyiphatha njengezinto zorhwebo (cf. IsAm 18: 13). Kule meko, ingxaki iziyobisi zikhulisa intloko, kwaye ngamandla anyukayo yandisa ii-octopus tentacles kwihlabathi liphela-intetho ethandekayo yobuzwilakhe obugqwetha uluntu. Akukho lonwabo lwaneleyo, kwaye ukugqithisa kokukhohlisa ukunxila kuya kuba bubundlobongela obuqhekeza yonke imimandla-kwaye konke oku egameni lokungaqondi kakuhle kwenkululeko eyijongela phantsi inkululeko yomntu kwaye ekugqibeleni iyitshabalalise. —UPOPE BENEDICT XVI, Kumsitho weZibuliso zeKrisimesi, nge-20 kaDisemba, 2010; http://www.vatican.va/

Ubukhoboka kubani?

 

URHIRHO

Impendulo, ewe, yinyoka yakudala, umtyholi. Kodwa sifunda kwi-Apocalypse kaJohn ukuba umtyholi unika "amandla kunye netrone yakhe negunya lakhe elikhulu" "kwirhamncwa" eliphuma elwandle.

Ngoku, ngokufuthi kwinkcazo ebaluleke kakhulu yezembali, kutolikwa ngokungacacanga lo mbhalo ubhekisa kuNero okanye komnye umtshutshisi wakudala, ngalo ndlela ucebisa ukuba "irhamncwa" laseSt. Noko ke, leyo asiyongcamango engqongqo yaBaseki BeCawa.

Uninzi lwabaTata lubona irhamncwa njengelimele umchasi kristu: U-Iranaeus, umzekelo, uyabhala: “Irhamncwa elivelayo lingumzekelo wobubi nobuxoki, ukuze amandla apheleleyo okreqo alibekayo angaphoswa iziko lomlilo. ” —Cf. UIrenaeus oyiNgcwele, Ngokuchasene noqhekeko, I-5, 29; IBhayibhile yeNavarre, iSityhilelo, iphe. 87

Irhamncwa limntwisiwe nguSt. John obonayo ukuba linikiwe “Umlomo oqhayisayo, kunye nokunyelisa,”  kwaye kwangaxeshanye, bubukumkani obudibeneyo. [2]Rev 13: 5 Kwakhona, uSt. John Paul II uthelekisa ngokuthe ngqo le “mvukelo” yangaphandle ikhokelwa "lirhamncwa" kwinto eyenzekayo ngeli lixa:

Ngelishwa, ukumelana noMoya oyiNgcwele awugxininisayo uSt. ubungakanani bangaphandle, ethatha ifom yekhonkrithi njengomxholo wenkcubeko kunye nenkcubeko, njenge Inkqubo yefilosofi, i-ideology, inkqubo yokwenza kunye nokubunjwa kokuziphatha komntu. Ifikelela kwimbonakalo yayo ecace gca kwizinto ezibonakalayo, zombini ngohlobo lwayo ithiyori: njengenkqubo yokucinga, kunye nendlela eyiyo yokusebenza: njengendlela yokutolika nokuvavanya iinyani, ngokunjalo Inkqubo yokuziphatha ehambelanayo. Inkqubo ephuhlise kakhulu kwaye yaqhuba kwiziphumo zayo ezibi kakhulu ngolu hlobo lwengcinga, umbono kunye ne-praxis kukuthanda izinto eziphathekayo kunye nembali, esaziwa njengeyona nto iphambili IMarxism. —UPOPE JOHN PAUL II, IDominum kunye neVivificantem, n. I-56

Ngapha koko, uPopu Francis uthelekisa le nkqubo ikhoyo-uhlobo lokudityaniswa kobuKomanisi kunye ubukhulu bentloko-Kuhlobo oluthile lwesilo uyadla:

Kule nkqubo, exhomekeke kuyo ginya Yonke into emi endleleni yengeniso eyandisiweyo, nokuba yintoni ethe-ethe, njengommandla, ayinakuzikhusela phambi komdla a senziwe isithembiso market, eba kuphela komgaqo. -U-Evangelii Gaudium, n. I-56

Ngelixa wayesakhadinali, uJoseph Ratzinger wakhupha isilumkiso malunga neli rhamncwa-isilumkiso esimele ukuvakala kubo bonke abakweli xesha lobuchwephesha:

I-Apocalypse ithetha ngomchasi kaThixo, irhamncwa. Esi silwanyana asinalo igama, kodwa inombolo [666]. [Kumothuko weenkampu zoxinaniso], bancama ubuso kunye nembali, bamguqula umntu ukuba abe linani, bamnciphise ukuba yi-cog kumatshini omkhulu. Indoda ayingomsebenzi.

Ngemihla yethu, masingalibali ukuba bafanekisela ikamva lomhlaba eliqhuba umngcipheko wokwamkelwa kolwakhiwo olunye lweenkampu zoxinaniso, ukuba umthetho wamashishini wonke wamkelwe. Oomatshini abakhiweyo banyanzelisa umthetho omnye. Ngokwalo mgaqo, umntu kufuneka atolikwe yikhompyuter kwaye oku kunokwenzeka kuphela xa kutolikwa amanani.
 
Irhamncwa linani kwaye liguquka libe ngamanani. UThixo, nangona kunjalo, unegama kwaye ubiza ngegama. Ungumntu kwaye ujonge umntu. -Ukhadinali Ratzinger, (UPAPA BENEDICT XVI) Palermo, Matshi 15, 2000

Kucacile ke ngoko ukuba ukusebenzisa iNcwadi yeSityhilelo kweli xesha lethu ayisiyomdlalo ulungileyo kuphela, kodwa iyahambelana phakathi kwabapapa.

Ewe, aBaseki beCawa basekuqaleni zange bathandabuze ukutolika iNcwadi yeSityhilelo njengomboniso weziganeko ezizayo (jonga Ukujonga kwakhona amaxesha okuGcina). Bafundisa, ngokweNkcubeko ephilayo yeCawe, ukuba iSahluko sama-20 seSityhilelo a ikamva isiganeko ebomini beCawe, ithuba lokomfuziselo "leminyaka eliwaka" apho, emva Irhamncwa liyatshatyalaliswa, uKrestu uya kulawula kwabangcwele baKhe “kwixesha loxolo.” Ngapha koko, umzimba omkhulu wesityhilelo esiprofeto sithetha ngokuza okutsha kweCawa kwandulelwa yimbandezelo enkulu, kubandakanya nomchasi-Kristu. Zingumfanekiso wesipili weemfundiso zaBaseki beCawa bokuqala kunye namazwi esiprofeto oopopu bale mihla (Ngaba nyhani uYesu uyeza?). INkosi yethu ngokwayo icacisa ukuba ukubandezeleka okuzayo kwamaxesha okugqibela akuthethi ukuba isiphelo sehlabathi sisondele.

… Ezo zinto kufuneka zenzeke kuqala, kodwa ayisayi kuba sisiphelo kwangoko. (ULuka 21: 9)

Ngapha koko, intetho kaKristu ngamaxesha okuphela ayigqitywanga ukuza kuthi ga ngoku njengoko ehambisa umbono ocinezelweyo wesiphelo. Kulapho abaprofeti beTestamente eNdala kunye neNcwadi yeSityhilelo basinika khona ulwazi oluthe kratya olusishukumisayo esivumela ukuba sidibanise amazwi eNkosi yethu, ngaloo ndlela sifumana ukuqonda okupheleleyo "kwamaxesha okuphela." Emva kwayo yonke loo nto, nkqu nomprofeti uDaniel uxelelwa ukuba imibono yakhe yesiphelo kunye nomyalezo-esisipili kwabo bakwi-Apocalypse- kufuneka batywinwe kude kube lixesha lokuphela. [3]cf. Dan 12: 4; bona kwakho Ngaba isigqubuthelo siyaphakama? Kungenxa yesi sizathu le nto iSiko eliNgcwele kunye nokuphuhliswa kwemfundiso evela kuBaseki beCawa kubalulekile. Njengoko uSt. Vincent waseLerins wabhala:

KwiStVincentofLerins.jpg… Ukuba kuvela umbuzo omtsha apho kungekho sinqumo sinikiweyo, kufuneka babhenele kwizimvo zooBawo abangcwele, babo ubuncinci, abathi, elowo ngexesha lakhe nasendaweni yakhe, bahlale kubunye bobudlelane ngokholo ke zamkelwa njengeenkosi ezivunyiweyo. Kwaye nantoni na ekunokuthi kufunyaniswe ukuba ibigcinwe, ngamxhelo mnye nangemvumelwano enye, oku kufuneka kuthathwe njengemfundiso eyinyani neyamaKatolika yeCawa, ngaphandle kwamathandabuzo. -Isiqheloka-434 AD, "Kwizinto zakudala kunye neUniversity of the Catholic Faith Against the Profane Novelties of All Heresies", Ch. 29, n. 77

Kuba ayingawo onke amazwi eNkosi yethu abhalwayo; [4]cf. Yohane 21:25 ezinye izinto zazidluliselwa ngomlomo, kungekuphela nje ngokubhalwa. [5]cf. Ingxaki esisiseko

Mna kunye nawo onke amanye amaKhristu esiqhelo siziva siqinisekile ukuba luyakuba khona uvuko lwenyama olulandelwa yiminyaka eliwaka, yakwakhiwa, yaxhonywa, yandiswa isixeko saseYerusalem, njengoko kwabhengezwa nguMprofeti uHezekile, u-Iaya nabanye… Indoda phakathi kwethu ogama linguYohane, omnye wabaPostile bakaKristu, wafumana kwaye waxela kwangaphambili ukuba abalandeli bakaKristu baya kuhlala eYerusalem iminyaka eliwaka, nokokuba emva koko indalo iphela kwaye, ngokufutshane, uvuko lwanaphakade kunye nomgwebo ziyakwenzeka. —St. UJustin Martyr, Incoko kunye noTraypho, Ch. 81, OoBawo beCawa, iLifa leMveli lobuKristu

 

NGABA ISITYHILELO ASISONA ISICWANGCISO SIKATHIXO?

Kuye kwaboniswa ngabaphengululi beZibhalo, ukusuka kuDkt. Scott Hahn ukuya kuKhadinali Thomas Collins, ukuba iNcwadi yeSityhilelo iyafana neLiturgy. Ukusuka kwi "Rite Penite" kwizahluko zokuqala ukuya kwiLiturgy yeLizwi ukuya ukuvulwa komsongo kwiSahluko 6; imithandazo yokuqhutywa kwenkonzo (8: 4); “uAmen omkhulu” (7:12); ukusetyenziswa kwesiqhumiso (8: 3); ikhandlela okanye iziphatho zezibane (1:20), njalo njalo. Ngaba oku kuyaphikisana notoliko lwexesha elizayo lwesityhilelo? 

Ngokuchasene noko, iyayixhasa ngokupheleleyo. Ngapha koko, iSityhilelo sikaSt. UYohane sihambelana ngabom ne-Liturgy, esisikhumbuzo esiphilayo se Ukuthanda, Ukufa noVuko yeNkosi. Icawa ngokwayo ifundisa ukuba, njengoko iNtloko yaphuma, ngokunjalo noMzimba uya kudlula ekuthandeni kwakhe, ekufeni nasekuvukeni.

Phambi kokuza kwesibini kukaKrestu, iBandla kufuneka lidlule kwityala lokugqibela eliya kushukumisa ukholo lwamakholwa amaninzi… ICawe iyakungena ebuqaqawulini bobukumkani kuphela ngale Pasika yokugqibela, xa iyakulandela iNkosi yayo ekufeni nasekuVukeni kwayo. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, 675, 677

Ngobulumko obuNgcwele kuphela obabunokuphefumlela iNcwadi yeSityhilelo ngokomfuziselo weLiturgy, ngelixa kwangaxeshanye isombulula izicwangciso zobutshaba ngokuchasene noMtshakazi kaKristu kunye nesiphumo sokoyisa ububi. Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, ndibhale uthotho ngokusekwe kule nkalo ibizwa ngokuba Ityala leminyaka esixhenxe

 

NAKWEZEMBALI

Ukutolikwa kwexesha elizayo kweNcwadi yesiTyhilelo, ke, akuyikhupheli ngaphandle imeko yezembali. Njengokuba iNgcwele uJohn Paul II isitsho, eli dabi phakathi 'komfazi' naleyo yenyoka yamandulo "ngumzamo ekufuneka uqhubeke kuyo yonke imbali yoluntu."[6]cf. I-Redemptoris Matern.11 Ngokuqinisekileyo, iSt. John's Apocalypse ikwabhekisa kwiimbandezelo zomhla wakhe. Kwiileta ezazisiya kwiiCawe zaseAsia (ISityhi 1-3), uYesu wayethetha ngokukhethekileyo kumaKristu nakumaYuda elo xesha. Kwangelo xesha, la mazwi abambe isilumkiso esingapheliyo kwiCawe ngawo onke amaxesha, ngakumbi ngokubhekisele kuthando olukhule lubanda kwaye ukholo oludikidiki. [7]cf. Uthando Lokuqala Lulahlekile Ngapha koko, ndothuswe kukubona ukufana phakathi kwentetho yokuvala kukaPopu Francis kwiSynod kunye neeleta zikaKristu eziya kumabandla asixhenxe (jonga Izilungiso eziHlanu). 

Impendulo ayisiyokuba iNcwadi yeSityhilelo nokuba yeyembali okanye yexesha elizayo-kunoko, zombini. Okufanayo kunokuba njalo Abaprofeti beTestamente eNdala abamagama abo athetha ngeziganeko ezithile zalapha ekhaya kunye namaxesha asezembalini, ukanti zibhaliwe ngohlobo lokuba zisabambe inzaliseko yexesha elizayo.

Kuba iimfihlakalo zikaYesu azikagqitywa ngokupheleleyo kwaye azalisekiswa. Aphelele, eneneni, ayibubuntu bukaYesu, kodwa hayi kuthi, abangamalungu akhe, okanye eCaweni, umzimba wakhe ongaqondakaliyo. —St. U-John Elies, phatha "kubukumkani bukaYesu", Ubungakanani bamaxesha eeyure, VV IV, iphe. 559

Isibhalo sifana nomoya othi, njengoko ujikeleza ixesha, uzalisekiswe kaninzi, kumanqanaba ohlukeneyo. [8]cf. Isangqa… Umoya Umzekelo, ngelixa uMdlandla noVuko lukaYesu luzalisekisa amazwi ka-Isaya kuMkhonzi oBandezelekileyo… awuzalisekanga ngokubhekisele kwiQela laKhe eliyimfihlakalo. Asikafiki "kwinani elipheleleyo" leeNtlanga eBandleni, i ukuguqulwa kwamaYuda, ukuvela nokuwa kwerhamncwa, Amatyathanga kaSathana, ukubuyiselwa koxolo kwindalo iphela, kunye nokusekwa kolawulo lukaKrestu eBandleni ukusuka kumanxweme ukuya kunxweme emva kokugwetywa kwabaphilayo. [9]cf. Izigwebo zokugqibela

Kwiintsuku ezizayo, intaba yendlu yeNkosi iya kusekwa njengeyona ntaba iphakamileyo kwaye iphakanyiswe ngaphezu kweenduli. Zonke izizwe ziya kugxalathelana ukuya kuwo; Uya kugweba phakathi kweentlanga, Amise izizwe ezininzi. Ziwakhande amakrele azo abe ngamakhuba, nezikhali zazo zibe zizitshetshe zeediliya; uhlanga olunye aluyi kuphakamisela uhlanga ikrele, nezizwe zingabuyi ziqeqeshele imfazwe. (Isaya 2: 2-4)

ICawa yamaKatolika, yobukumkani bukaKristu emhlabeni, imiselwe ukusasazeka ebantwini bonke nakwiintlanga zonke… —I-POPE PIUS XI, Iikota Primas, I-12-11, n. Ngomhla we-1925, ngoDisemba 24, 14; cf. Mat XNUMX:XNUMX

Ukuhlangulwa kuya kugqitywa kuphela xa bonke abantu besabelana ngokuthobela kwakhe. —Fr. UWalter Ciszek, Undikhokela, iphe. 116-117

 

IXESHA LOKUBUKELA NOKUTHANDAZA

Okwangoku, umbono we-Apocalyptic umbono uhlala uthathwa njengemfundiso phakathi kwabafundi bamaKatolika kwaye baxelwe ngokulula njenge- "paranoia" okanye "i-sensationalism." Kodwa umbono onjalo uyaphikisana nobulumko obungapheliyo beCawa kaMama:

Ngokokutsho kweNkosi, ixesha langoku lixesha loMoya nelokungqina, kodwa ikwangalixesha elisaxakwe "kukubandezeleka" kunye nokulingwa kobubi okungasindisi iBandla kwaye kungenisa umzabalazo wemihla yokugqibela. Lixesha lokulinda nokubukela.  -CCC, 672

Lixesha lokulinda nokubukela! Ukulinda ukubuya kukaKristu kwaye ukubukele-nokuba kukuBuya kwaKhe kwesiBini okanye Ukuza kwakhe buqu ekupheleni kwendlela yendalo yobomi bethu. INkosi yethu Ngokwayo yathilindani nithandaze!"[10]I-Matt 26: 41 Yeyiphi indlela ephucukileyo yokubukela nokuthandaza ngaphandle kweLizwi likaThixo eliphefumlelweyo, kubandakanya iNcwadi yeSityhilelo? Kodwa apha sifuna isiqinisekiso:

… Akukho siprofetho sesibhalo esingumbandela wokuzitolika, kuba akukho siprofeto sakha savela ngokuthanda komntu; kodwa kunoko abantu abaqhutywa nguMoya oyiNgcwele bathetha phantsi kwempembelelo kaThixo. (2 Pet. 1: 20-21)

Ukuba kufuneka sijonge kwaye sithandaze kunye neLizwi likaThixo, kufuneka libekho nebandla wabhala kwaye ke uyatolika ela Lizwi.

… ISibhalo kufuneka sibhengezwe, siviwe, sifundwe, samkelwe kwaye sibe namava njengelizwi likaThixo, kumjelo weNkcubeko yabaPostile apho singenakwahlulwa khona. -POPE BENEDICT XVI, Inkuthazo yabapostile-yeSinodi, I-Verbum Domini, n. 7

Ewe, xa uSt. John Paul II wabiza abatsha ukuba babe "ngabalindi bakusasa" ekuqaleni kwewaka leminyaka elitsha, 'watsho ngokukodwa ukuba kufuneka sibe "yiRoma neCawa."[11]UNovo Millenio Inuente, n. 9, Jan. 6, 2001

Ke, umntu unokufunda iNcwadi yeSityhilelo esazi ukuba uloyiso lukaKristu kunye neCawe yaKhe kunye noloyiso olulandelayo loMchasi-Kristu noSathana ziyinyani yangoku neyexesha elizayo elindele ukuzaliseka.

… Kuza ilixa, nangoku selikho, xa abanquli abayinyaniso baya kumnqula uBawo ngoMoya nangenyaniso… ”(Yohane 4:23)

 

Ukupapashwa kokuqala ngoNovemba 19, 2010 ngohlaziyo namhlanje.  

 

KUFUNDWA NGOKUBA:

Ukulandela oku kubhaliweyo:  Ukuphila iNcwadi yeSityhilelo

AmaProtestanti kunye neBhayibhile: Ingxaki esisiseko

Ubuqaqawuli benyaniso

 

Iminikelo yakho iyakhuthaza
nokutya kwetafile yethu. Usikelelke
kwaye ndiyabulela. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Homily, nge-18 kaNovemba, 2013; Zenit
2 Rev 13: 5
3 cf. Dan 12: 4; bona kwakho Ngaba isigqubuthelo siyaphakama?
4 cf. Yohane 21:25
5 cf. Ingxaki esisiseko
6 cf. I-Redemptoris Matern.11
7 cf. Uthando Lokuqala Lulahlekile
8 cf. Isangqa… Umoya
9 cf. Izigwebo zokugqibela
10 I-Matt 26: 41
11 UNovo Millenio Inuente, n. 9, Jan. 6, 2001
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.