Lixesha !!

 

PHA Kube lutshintsho kummandla wokomoya kule veki iphelileyo, kwaye kuye kwavakala kwimiphefumlo yabantu abaninzi.

Kwiveki ephelileyo, ilizwi elinamandla lafika kum: 

Ndibopha ndawonye abaprofeti bam.

Ndiye ndafumana iileta ezimangalisayo ezivela kuzo zonke iindawo zeCawe ngenjongo yokuba, "ngoku lixesha lokuba uthethe!

Kubonakala ngathi kukho umsonto oqhelekileyo "wobunzima" okanye "umthwalo" oqhutywa phakathi kwabavangeli bakaThixo nabaprofeti, kwaye ndicinga nabanye abaninzi. Kukuziva ukhathazekile kwaye usentlungwini, ukanti amandla angaphakathi okugcina ithemba kuThixo.

Kanjalo! Ungamandla ethu, kwaye inceba yakhe ingunaphakade naphakade. Ndinqwenela ukukhuthaza okwangoku ukuba Musa ukoyika ukuphakamisa ilizwi lakho ngomoya wothando nenyaniso. U-Kristu unawe, kwaye noMoya akunike wona ayingowobugwala, koko amandla kwaye uthando kwaye ukuzeyisa (2 Tim 1: 6-7).

Lixesha lokuba sonke siphakame — kwaye ngemiphunga yethu edibeneyo, sincede ukuvuthela amaxilongo esilumkiso.  —Isuka kumfundi okumbindi weKhanada

 

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.