Ukuvula Banzi iiMinyango zeNceba

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoMgqibelo weVeki yesiThathu yeLente, ngoMatshi 14, 2015

Imibhalo yeLigugu Apha

 

Ngenxa yesibhengezo esothusayo sikaPopu Francis izolo, ukubonakaliswa kwanamhlanje kukude kancinci. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba uyakufumana imixholo yayo kufanelekile ukuba uyibonise…

 

PHA Yinto ethile yokwakha ingqiqo, hayi phakathi kwabafundi bam kuphela, kodwa kunye neentsomi endibe nelungelo lokudibana nazo, ukuba le minyaka imbalwa izayo ibalulekile. Izolo ekucamngceni kwam yonke imihla ngeMisa, [1]cf. Ukwehla ikrele Ndabhala indlela iZulu ngokwalo eliveze ngayo ukuba esi sizukulwana sikhoyo siphila kwi “Ixesha lenceba.” Njengokukrwelela lo Thixo isilumkiso (kwaye sisilumkiso sokuba uluntu lusexesha elibolekiweyo), uPope Francis ubhengeze izolo ukuba umhla we-8 kaDisemba, 2015 ukuya kumhla wama-20 ku-Novemba 2016 uzakuba "yiNtlokoma yeNceba." [2]cf. ZenitMatshi 13, 2015 Xa ndifunda esi sibhengezo, amazwi avela kwidayari yaseSt Faustina afika kwangoko engqondweni:

Bhala: ngaphambi kokuba ndize njengoMgwebi olilungisa, ndiqala ndiwuvule ngokubanzi umnyango wenceba yam. Ongavumiyo ukungena emnyango wenceba yam uyakugqitha ngomnyango wobulungisa bam… -Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari yaseSt Faustina, n. 1146

Mhlawumbi ayimangalisi into yokuba uPopu Francis abhengeze 'unyaka ongcwele ongaqhelekanga' njengonyaka ophelileyo, kwidilesi ebhekiswa kubafundisi baseRoma, wababizela ku ...

… Live ilizwi likaMoya lithetha kwiCawe iphela yexesha lethu, eliyi ixesha lenceba. Ndiqinisekile ngale nto. AyisiLente kuphela; Siphila kwixesha lenceba, kwaye besineminyaka engama-30 okanye nangaphezulu, ukuza kuthi ga namhlanje. -IPOPE FRANCIS, eVictoria City, Ngomhla we-6 ku-Matshi 2014, www.v Vatican.va

"Iminyaka engama-30" kubhekiswa kwixesha apho ukuvalwa kwemibhalo kaSt Faustina kuphakanyiswa ngu-St. John Paul II ngo-1978. Kuba, ukusukela ngalaa mzuzu, umyalezo wenceba kaThixo uye waya i ihlabathi, ixesha libekelwe ixesha ngoku, njengoko uPopu Benedict XVI waqwalaselayo emva kohambo lobupostile ePoland:

Umnumzana Faustina Kowalska, ecinga ngamanxeba akhanyayo kaKrestu Ovukileyo, wamkela umyalezo othembekileyo woluntu owathi uJohn Paul II wavuma kwaye wawutolika kwaye owona myalezo uphambili ngokuchanekileyo ngexesha lethu: Inceba njengamandla kaThixo, njengesithintelo esingcwele nxamnye nobubi behlabathi. -POPE BENEDICT XVI, kubaphulaphuli ngokubanzi, nge-31 kaMeyi ka-2006, www.v Vatican.va

 

UKUMKANI WENCEBA

Njengoko benditshilo ngaphambili kumbono kaSt Faustina, wathi:

Ndabona iNkosi uYesu, njengokumkani ngobungangamela obukhulu, sijonge phantsi emhlabeni wethu ngobukhali obukhulu; kodwa ngenxa yokuncengela kukaMama wakhe walandisa ixesha lenceba zakhe… -Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari, n. 126I, 1160

Wambona “njengokumkani,” watsho. Okumangalisayo kukuba, iNtlokoma yeNceba izakuqala nge-8 kaDisemba kulo nyaka, ongumthendeleko wokuKhulelwa okungafezekanga, kwaye uphela kunyaka ozayo kumsitho UKristu uKumkani. Ngapha koko, idayari kaFaustina ayisiyi kuphela ukubhekiswa "kuKumkani weNceba," kodwa yile ndlela kanye uYesu awathi ufuna ukutyhilwa ngayo. kwihlabathi:

… Phambi kokuba ndize njengoMgwebi olilungisa, ndiza kuqala njengekumkani leNceba. Ibid. n. 83

UFaustina ucacisa ngakumbi:

Kuyakufika ilixa apho lo msebenzi, uThixo awufuna kakhulu, uya kuthi ngokungathi awutshabalalise. Kwaye ke uThixo uya kwenza ngamandla amakhulu, eya kuthi ibonakalise ubungqina bayo. Iyakuba bubukhazikhazi obutsha kwiCawe, nangona ibilele kuyo kudala. Ukuba uThixo unenceba engenasiphelo, akukho namnye unokuyikhanyela. Unqwenela ukuba wonke umntu akwazi oku ngaphambi kokuba eze kwakhona njengoMgwebi. Ufuna imiphefumlo ukuba imazi kuqala njengoKumkani weNceba. —Ibhid. n. 378

UFr. USeraphim Michalenko ngomnye “wootata benceba kaThixo” owayenoxanduva kwinxalenye yokuguqulelwa kwidayari kaFaustina, nowayekwangusekela-mphathi wenkqubo yokuba lilungu lakhe. Ngelixa ndisiya kwinkomfa ebesithetha kuyo, undicacisele indlela imibhalo ka-St Faustina ephantse yatshona ngayo ngenxa yeenguqulelo ezimbi ezazisasazwe ngaphandle kwemvume (into enye-iinguqulelo ezingagunyaziswanga-ikwabangele iingxaki kwimibhalo ka-Luisa Picarretta, kungoko kurhoxiswa kopapasho olungagunyaziswanga ngeli xesha). ISt. Faustina yakubona kwangaphambili konke oku. Kodwa wabona kwangaphambili ukuba inceba kaThixo iyakudlala indima “kubungangamsha obutsha” [3]cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele yecawa, eyindumasi “yoloyiso lweNtliziyo egqibeleleyo” eyathenjiswa eFatima ngo-1917.

 

INTSHOLONGWANE YOKUQALA YONYAKA?

Enye into eyenzekileyo ngo-1917: ukuzalwa kobuKomanisi. Ukuba uThixo ulibazisile ukohlwaya umhlaba uvela ezulwini, ngokuqinisekileyo uvumele ikhondo lemicimbi yoluntu ukuba liqhubeke kwindlela yabo yemvukelo, ngalo lonke elo xesha ebiza uluntu lubuyele kuYe. Ngapha koko, kwiinyanga ezingaphambi kokuba uLenin ahlasele iMoscow ngoHlaziyo lukaOkthobha wowe-1917, uMama wethu walumkisa ngelithi “iimpazamo zaseRashiya” zaziza kusasazeka kwihlabathi lonke ukuba abantu abaguquki. Kwaye silapha namhlanje. Iimpazamo zaseRussia-ukungakholelwa kubukho bukaThixo, ukuthanda izinto eziphathekayo, iMarxism, ubusoshiyali, njl. Njl. -Zisasazeke njengomhlaza kuzo zonke iinkalo zoluntu eziza neziqalo Uhlaziyo lwehlabathi.

Abanye bathabatheka, emva koko, ngamazwi kaPopu Benedict kwikhaya lakhe ngexesha lokubethelwa iimboni ezimbini zeFatima ngo-2010.

Ngamana iminyaka esixhenxe eyahlula ikhulu leminyaka yeembonakalo ikhawuleze ukuzaliseka kwesiprofeto soloyiso lwe-Intliziyo engenaMariya kaMariya, kuzuko lukaZiqu-zintathu oNgcwele. -IPOPE BENEDICT, Homily, Fatima, Portgual, Meyi 13, 2010; www.v Vatican.va

Oko kusizisa ku-2017, ikhulu leminyaka emva kokubonakala okwakubonakala ngathi kuvula "ixesha lenceba" esihlala kulo ngoku.

Amagama athi "ikhulu leminyaka" afaka enye inkumbulo eCaweni: umbono kaPapa Leo XIII. Njengoko ibali lihamba, upopu wayenombono ngexesha leMisa elamshiya emangalisiwe. Ngokwengqina lokuzibonela:

U-Leo XIII wabona ngokwenyani, embonweni, oomoya beedemon ababehlanganisene kwisiXeko esiNgunaphakade (iRoma). -Uyise uDomenico Pechenino, ingqina lokuzibonela; Ephemerides Liturgicae, ingxelo ngo-1995, iphe. 58-59; www / .umama.es

Kukholelwa ukuba uPopu Leo weva uSathana ebuza eNkosini iminyaka elikhulu ukuba ivavanye iCawe (eyakhokelela kumthandazo kuSt. Michael the Archangel. Kumbuzo kumbono otyholwa ngombono waseMedjugorje [4]cf. KwiMedjugorje ogama linguMirjana, umbhali kunye negqwetha uJan Connell ubuza lo mbuzo:

Ngokubhekisele kule nkulungwane, ngaba kuyinyani ukuba uMama osikelelweyo wanxibelelana nawe phakathi koThixo nomtyholi? Kuyo… uThixo wamvumela usathana inkulungwane enye apho asebenzise khona amandla, kwaye uMtyholi wakhetha wona la maxesha. - iphe. 23

Umboni uphendule wathi "Ewe", ecacisa njengobungqina besahluko esikhulu esibona ikakhulu kwiintsapho zanamhlanje. UConnell uyabuza:

J: Ngaba ukuzalisekiswa kweemfihlelo zaseMedjugorje kuyawaphula amandla kaSathana?

M: Ewe.

J: njani?

M: Leyo yinxalenye yeemfihlo.

J: Ngaba ungasixelela nantoni na [malunga neemfihlo]?

M: Kuya kubakho iziganeko emhlabeni njengesilumkiso kwihlabathi ngaphambi kokuba umqondiso obonakalayo unikwe uluntu.

J: Ngaba ziya kwenzeka ebomini bakho?

M: Ewe, ndiza kuba lingqina kubo. —P. 23, 21; Ukumkanikazi weCosmos (IParaclete Press, ngo-2005, uHlolo oluHlaziyiweyo)

 

INCEBA IZA…

Ke iNtlokoma yeNceba isizisa ku-2017, ikhulu leminyaka emva kukaFatima, kunye neminyaka engamashumi amahlanu emva kweVictoria II, ebingumthombo wohlaziyo kunye nolwahlulo olukhulu eCaweni, nokuba kuyinjongo okanye akunjalo. Nangona kunjalo, ndifuna ukuphinda ukuba ixesha lomntu ayiloxesha likaThixo. U-2017 unokuza kakuhle kwaye ahambe njengaye nawuphi na unyaka. Malunga noku, uPopu Benedict wayilungiselela ingxelo yakhe:

Ndithe "uloyiso" luza kusondela. Oku kuyalingana nentsingiselo yokuthandaza kwethu ukuza koBukumkani bukaThixo. Le ngxelo ibingajoliswanga- ndisenokuba sengqiqweni kakhulu ukuba ndingavakalisa ulindelo lwam kwelokuba kuzakubakhona inguquko enkulu kwaye imbali ngequbuliso iyakuthatha ikhondo elahluke ngokupheleleyo. Inqaku lalikukuba amandla obubi athintelwe amaxesha ngamaxesha, ukuba amandla kaninzi kaThixo abonakaliswe kumandla kaMama kwaye awugcine uphila. Icawe ihlala icelwe ukuba yenze oko kufunwe nguThixo ku-Abraham, nokuqinisekisa ukuba kukho amadoda alungileyo ngokwaneleyo okucinezela ububi nentshabalalo. Ndiwaqonde amazwi am njengomthandazo wokuba amandla olungileyo abuye namandla abo. Ke unokuthi uloyiso lukaThixo, uloyiso lukaMariya, luzolile, ziyinyani kunjalo. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, iphe. 166, Incoko noPeter Seewald

Kwaye loo nto ibonakala iyinqaku leNtlokoma yenceba ethe yabhengezwa-ukubuyisela umva umjelo wobubi otyhutyha uluntu ngesantya esibonakalayo; Inceba kaThixo yayiya kuthi, njengoko uPopu Benedict watshoyo emva kohambo lwakhe oluya ePoland, isebenze 'njengomqobo othintela ububi behlabathi.'

Ndiqinisekile ukuba iBandla liphela lingalufumana kule Jubili uvuyo lokuphinda ufumane kwaye lwenze ukuba lube nesiqhamo inceba kaThixo, esithe sonke sabizelwa ukuba sithuthuzele indoda nganye kunye nowasetyhini ngamnye wexesha lethu. Siyinikezela kuMama weNceba, ukuze ajike ajonge kuthi ajonge indlela yethu. —UPOPA UFRANCIS, Matshi 13, 2015, Zenit

Ukuthetha ngexesha, ukufundwa kweMisa yanamhlanje, emva koko, akunakuba kwangexesha…

Yizani sibuyele kuNdikhoyo; kaloku ukrazukile, kodwa yena uya kusiphilisa. usibethile, kodwa uya kuwabopha amanxeba ethu… Sazise, ​​masizame ukumazi uYehova; Ngokuqinisekileyo njengokufika kokusa, nomgwebo wakhe ukhanye njengokukhanya kwemini! (Ufundo lokuqala)

Tarhu, Thixo, ngokulunga kwakho;
Ngokobuninzi benceba yakho, cima ukreqo lwam! (INdumiso yanamhlanje)

… Umbuthi werhafu wema mgama engafuni nokuphakamisela amehlo akhe ezulwini kodwa wabetha isifuba sakhe wathandaza, 'Owu Thixo, yiba nenceba kum mna moni.' (IVangeli yanamhlanje)

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Iingcango zeFaustina

UFaustina, kunye nomhla weNkosi

Ukususa isithintelo

Indawo yokubaleka enkulu kunye neZiko eliKhuselekileyo

Ukudibana kunye neNtsikelelo

Ubulumko kunye nokuhlangana kwesiphithiphithi

 

Enkosi ngenkxaso yakho
Obu bulungiseleli bexesha elizeleyo!

Ukubhalisa, cofa Apha.

 

Chitha imizuzu emi-5 ngosuku kunye noMarko, ucamngca mihla le Ngoku iLizwi kufundo lweMisa
ezi ntsuku zingamashumi amane zeLente.


Idini eliza kondla umphefumlo wakho!

BHALISA Apha.

NgokuIgama leBanner

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, IXESHA LOBABALO noqhotyosho , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.