I-1942 yethu

 

Kwaye ke ndiyakuqinisekisa namhlanje
ukuba andinatyala ngegazi lakhe nabani na;
kuba andinqabanga ukunazisa lonke icebo likaThixo…
Lumka ukhumbule ukuba iminyaka emithathu, ubusuku nemini,
Ndanibongoza ngokungenasiphelo ndininye nenyembezi.
( IZenzo 20:26-27, 31 )

 

LAKHE Icandelo lomkhosi laliza kukhulula eyokugqibela kweziinkampu zoxinaniso zintathu eJamani.

UCharles J. Palmeri wayekhonza ne-United States Rainbow Division xa i-sergeants ezimbalwa, ezazisele zise Dachau, zamxelela ngezinto abazibonileyo apho. Waphendula ke wathi, Ayinakwenzeka loo nto; Akukho mntu unokuyenza loo nto. ” Ngosuku olulandelayo, nge-29 ka-Epreli, 1945, iqela lakhe langena enkampini.

Into yokuqala esiyibonileyo yayimalunga ne-30 iimoto zikaloliwe ezazilayishe izidumbu nje… Emva koko, sangena enkampini, kwaye kwakukho izidumbu ezifumene, imizimba ehamba ze-amadoda nabafazi kwanabanye abantwana… Yintoni eyayindiphazamisa kunabafi — kwaye abafileyo bandikhathaza, kucacile — yayingabantu ababesaphila, bejikeleza bexhwalekile… bebengakwazi nokuhamba, kwaye imilenze yabo ibibhityile kunesiporo. -Columbia , ngoMeyi 2020, iphe. 27

Kwiminyaka emithathu ngaphambili, umYuda wasemzini owaziwa ngokuba nguMoishe the Beadle, wayalelwa ukuba ashiye idolophu yakhe yaseSighet. Baqokelelwa ngamapolisa aseHungary kumakhareji eenkomo, baweliswa kumda Pholend. Ngequbuliso, uloliwe wema.

AmaYuda ayalelwa ukuba ehle aze akhwele iilori ezaziwalindile. Iilori zasingisa ehlathini. Apho wonke umntu wayalelwa ukuba aphume. Kwanyanzeleka ukuba bembe imisele emikhulu. Akuba ewugqibile umsebenzi wawo, amadoda amaGestapo aqalisa owawo. Ngaphandle kothando okanye ukungxama, bawadubula amabanjwa abo, awanyanzeleka ukuba asondele ngamnye kumsele aze anikele ngeentamo zawo. Iintsana zaphoswa emoyeni zaza zasetyenziswa njengendawo ekujoliswe kuyo kwimipu yoomatshini. -Busuku nguElie Weisel, iphepha 6

Kodwa uMoishe owenzakeleyo wakwazi ukubaleka, wabonakala kwiinyanga kamva eSighet. Imini nobusuku, wayelumkisa abemi belali ukuba amaJamani ayesiza onke amaYuda, yaye zaziyintoni iinjongo zamaNazi. Kodwa bambalwa abamkholelwayo okanye amabali.

Ukutshabalalisa abantu bonke? Kutshatyalaliswe abantu abasasazeke kwiintlanga ezininzi kangaka? Zizigidi ngezigidi zabantu! Ngaziphi iindlela? Embindini wenkulungwane yamashumi amabini! —P. I-8

Ekugqibeleni amaJamani afika ahlala kwidolophu yawo, kodwa nalapho, abantu bathi oku kwakungenxa “yezizathu zobuchule, ngenxa yezizathu zopolitiko.” Amajoni aseJamani athetha kancinci, anembeko kwaye encuma ngamaxesha athile. Elinye igosa laseJamani lada leza neetshokolethi. Abo babenethemba bavuya: “Kaloku? Sakuxelela ntoni? …Nabo ke, amaJamani akho. Uthini ngoku? Iphi inkohlakalo yabo edumileyo?” Ewe, amaJamani ayesele esedolophini, amaFasi sele elawula, isigwebo sasisele siphumile—yaye amaYuda aseSighet ayesancumile.

Ngenye imini, zavalwa izindlu zesikhungu. UWiesel uthi: “Phantse ikhaya ngalinye likarabhi laba yindlu yomthandazo. “Sasela, satya, sacula.” Kodwa ke, ngokuqhwanyaza kweliso, kwaqalisa ukubanjwa. Abantu babengenakuwashiya amakhaya abo. UMoishe iBeadle weza ebaleka endlwini kaWeisel:

“Ndikulumkisile,” wakhwaza watsho. 

Kwandula ke kwalandela ukuthinjwa kwezinto zobuqu; emva koko iinkwenkwezi ezimthubi; emva koko iighetto… kwaye emva koko, iimoto zeenkomo. Uhambo lwamaYuda eSighet lwaphela eAuschwitz.

 

ISIQINISEKISO SOKUCHASANA NOBOM

Bazalwana noodade bam abathandekayo, iminyaka eyi-15 bendihleli kule desika ndinibhalela iveki neveki ndinilungiselela iyure esele ifikile. Kwaye ayindim kuphela: abalindi kwihlabathi jikelele, rhoqo ngexabiso legama labo, imisebenzi, kunye nobudlelwane babo, baye balumkisa ngamaxesha esidlula kuwo ngoku. 

Ukuba le yayiyi-1942, yayiza kuba lixesha elithi "Moishies" elikhalayo ukuba iyelenqe lokwenyani elichasene nobomi liyenzeka-amadoda afana noPopu St. John Paul II:

Le nkcubeko ikhuthazwa ngamandla enkcubeko, ezoqoqosho kunye nezopolitiko ezikhuthaza ingcamango yoluntu oluxhalabele ngokugqithisileyo. Ukujonga imeko ngokwale mbono, kunokwenzeka ukuthetha ngengqiqo ethile yemfazwe yamandla ngokuchasene nababuthathaka: ubomi obuya kufuna ukwamkelwa okukhulu, uthando kunye nokunyamekela kuthathwa njengento engenamsebenzi, okanye ibanjwe njengento engenakunyamezeleka. ngumthwalo, kwaye ke ngoko waliwe ngandlela thile okanye ngenye. Umntu othi, ngenxa yokugula, isiphene okanye, ngokulula nje, ngenxa nje yokuba ekho, alalanise impilo-ntle okanye indlela yokuphila yabo bababalwa ngakumbi utyekele ekujongweni njengotshaba olumele luxhathiswe okanye lupheliswe. Ngale ndlela kutyhilwa uhlobo “lweyelenqe elinxamnye nobomi”. -U-Evangelium Vitae, n. 12

Ah, kodwa “Ayinakwenzeka le nto. Akukho mntu unokuyenza loo nto!”

Kodwa abalindi bayaqhubeka bekhwaza besithi, ngeli xesha, abameli beli yelenqe abakho kwiijackboots ezixhobe ngoombayimbayi, kodwa ngoosopolitiki, abagwebi, abantu abathanda inceba kunye nezazinzulu ezilalanisayo eziqhuba le “mfazwe yabanamandla.”

Uxanduva olwahlukileyo lolwabasebenzi bokhathalelo lwempilo: oogqirha, oosokhemesti, abongikazi, abefundisi, amadoda nabafazi ngokwenkolo, abalawuli kunye namavolontiya. Umsebenzi wabo ufuna ukuba babe ngabagcini kunye nabakhonzi bobomi babantu. Kwimeko yanamhlanje yenkcubeko nezentlalo, apho inzululwazi kunye nokwenza amayeza kubeka emngciphekweni wokuphulukana nembonakalo yokuziphatha, iingcali zokhathalelo lwempilo zinokulingwa ngokuqatha ngamanye amaxesha ukuba zibe ngabakhohlisi bobomi, okanye abameli bokufa. -U-Evangelium Vitae, n. I-89

“Amayeza ethu kunye nezitofu zokugonya zisetyenziselwa ukugula, ukusibulala iintsholongwane okanye ukusibulala? Ayinakwenzeka le nto. Akukho mntu unokuyenza loo nto!”[1]Ngokutsho kophando lweHarvard, "Bambalwa abantu abaziyo ukuba amayeza amatsha kagqirha anethuba eli-1 kwisi-5 lokubangela ukugula okunzulu emva kokuba evunyiwe… Bambalwa bayazi ukuba uphononongo olucwangcisiweyo lweetshathi zasesibhedlele lufumanise ukuba namayeza amiselwe ngokufanelekileyo (ngaphandle kokuchaza ngendlela engafanelekanga, ukugqithisa, okanye ukuzichaza) abangela malunga ne-1.9 yezigidi zokulaliswa esibhedlele ngonyaka. Ezinye izigulana ezingama-840,000 ezilaliswe esibhedlele zinikwa amachiza abangela ukuchasana okumandundu kwitotali ye-2.74 yezigidi zeziphumo ezibi kakhulu zeziyobisi. Bamalunga ne-128,000 abantu ababulawa ngamayeza abawanikiweyo. Oku kwenza ukuba amayeza achazwe ngugqirha abe yingozi enkulu kwimpilo, ebeka indawo yesi-4 nge-stroke njengonobangela ophambili wokufa. IKomishoni YaseYurophu iqikelela ukuba ukuchaswa kwamayeza kagqirha kubangela ukufa kwabantu abangama-200,000 328,000; ngoko, malunga nama-XNUMX abaguli eUnited States naseYurophu babulawa ngamayeza kagqirha nyaka ngamnye.” - "Amachiza amatsha amiselweyo: Umngcipheko oMkhulu wezeMpilo kunye neZibonelelo ezimbalwa zokuLungisa", uDonald W. Ukukhanya, nge-27 kaJuni, 2014; Imilinganiselo.harvard.edu; bona Ubhubhani woLawulo

Kodwa abalindi bayaqhubeka bekhala, ubusuku nemini, ukuba kukho isizathu sokuba abaninzi bagula, abaninzi bayafa: inzululwazi ilahlekelwe ngumphefumlo wayo kunye neyeza ukuziphatha kwayo.

Kweli nqaku, uphando lwezenzululwazi ngokwalo lubonakala ngathi luxakeke kakhulu kuphuhliso lweemveliso ezihlala zilula kwaye zisebenza ekucinezeleni ubomi… -U-Evangelium Vitae, n. I-13

“Hayi, uliyelenqe eliphambeneyo!” bhombolozani abo bathandabuzayo kunye nabajonga inyaniso. “Ayinakwenzeka le nto. Akukho mntu unokuyenza loo nto.”

Ke bona abalindi bema bazimisile, bazimisile iintsika zabo, baduma kakhulu ngakumbi.

Sicinga ngamagunya amakhulu omhla wangoku, wezinto ezingaziwayo zemali eziguqula abantu babe ngamakhoboka, ezingasekhoyo izinto zabantu, kodwa ngamandla angaziwayo asebenza ngabantu, abathi abantu bangcungcuthekiswe bade babulawe. Bona zingamandla atshabalalisayo, amandla awoyikisa umhlaba. -UPOPE BENEDICT XVI, Umbono emva kokufundwa kwe-ofisi yeYure yesiThathu ngale ntsasa kwi-Sinodi Aula, e-Vatican City, nge-11 ka-Okthobha ka-2010.

“Yeyiphi imidla ongachazwanga igama lakho? Imibutho efihlakeleyo? IiFreemasons? Ubunzulu belizwe? Owu nceda… Ayinakwenzeka le nto. Akukho mntu unokuyenza loo nto.”

Ke, njengoko iicawe zivaliwe, imigca yokutya yakhula, kwaye banyanzela abaninzi ukuba banxibe imaski… njengoko iindonga zesayensi elungileyo zazidilika kunye nezahlulo ze-plexiglass zinyuka…wayegula ukuba afe yedwa… Abaninzi batsho ngokulula, oku kungenxa “yezizathu zobuchule, izizathu zonyango.” Yeha, imizi emininzi yaba zizindlu zomthandazo. Basela, batya, bacula. “Kungekudala, yonke into iza kudlula,” bakhwaza njengoko babevula enye iNetflix.

Kodwa abalindi (abaquka amazwi ka yokuziphatha izazinzulu kunye azinikezele oogqirha bezonyango) bakhala ngelithi ukuvalelwa yedwa enempilo wayengekho krelekrele ngendlela ekrelekrele okanye engasebenzi kakuhle kwezonyango. Ukuba ukuwohloka koqoqosho okubangelwa koko, ukuphazamiseka kwekhonkco lokutya, nokudodobala kwamazwe kwakuya kuba nemiphumo eyingozi ngakumbi.

Ndixhalabile kakhulu kukuba iziphumo zentlalo, zoqoqosho nezoluntu koku kunyibilika kufutshane kubomi obuqhelekileyo-izikolo kunye namashishini avaliwe, iindibano ziyavalwa-ziya kuhlala ixesha elide kwaye zibe yintlekele, mhlawumbi zibekho kunokubulawa ngqo kwintsholongwane uqobo. Imarike yemasheya iya kubuyisa umva ngexesha, kodwa amashishini amaninzi akasoze. Intswela-ngqesho, intlupheko kunye nokuphelelwa lithemba okunokubangelwa ziziphene zempilo yoluntu. —UGqr. UDavid Katz, ugqirha waseMelika kunye nomphathi osungula iZiko loPhando nge-Yale University; zitshabangu.eu

Kukho okungakumbi kunokubonwa, abalindi balumkisa. Oku yaba Ubhubhane woLawulo kucwangciswe ixesha elide kwaye kusenziwa. I-“philanthropists” yehlabathi jikelele, phantsi kwekhuselo “lokhathalelo lwempilo”, ngokwenene lulawulo lwabantu ii-eugenics.[2]cf. Ityala elichasene neGates , Ubhubhani woLawulo kwaye UkuThola okuKhulu; Bukela: “Dibana noBill Gates" Inkxaso-mali yabo yophando kumayeza okwenziwa, ukuguqulwa kwemfuza kokutya kunye nezolimo, kunye “nokutshintsha kwemozulu” kumalunga nolawulo lwezona ziseko zobomi bomntu kunokubulondoloza.[3]Ityala elichasene neGates, Ubhubhani woLawulo

“Ayinakwenzeka le nto,” yatsho ingcaphephe. “Akukho mntu unokuyenza loo nto,” iphinde yatsho imeko ekhoyo.

“Owu, ewe bebeya kwenjenjalo,” batsho oonogada. “Kwaye ba—kunye ne Ncumo. "

Sibona indlela ububi obunqwenela ngayo ukulawula ihlabathi kwaye kuyimfuneko ukungena edabini nobubi. Siyabona indlela ekwenza ngayo ngeendlela ezininzi, igazi, ngeendlela ezahlukeneyo zobundlobongela, kodwa zigqunywe ngokulungileyo, kwaye ngokuchanekileyo ngale ndlela, ukutshabalalisa iziseko zokuziphatha zoluntu. —UPOPE BENEDICT XVI, ngoMeyi 22, 2012, kwisiXeko saseVatican

Kwaye ke, njengoko iitrayisi zoqhagamshelwano uxhobe ngee-smartphones kunye namaxwebhu anokuthi anyanzelise ukuvalelwa yedwa, zisasazeke kwiindawo ezikufutshane;[4]I-Microsoft.com njengezicwangciso zogonyo olusisinyanzelo, “iipasipoti zokugonya”, kunye nedijithali Ii-ID zomntu wonke emhlabeni ziphuhlisiwe;[5]biometricupdate.com njengoko iimaski zomyili zaqala ukuphuma kwiwebhu kunye nezikhumbuzi zokungena eluntwini kunomathotholo zaba yinto eqhelekileyo; njengoko isiya nga uluntu cashless phambili kunye nenethiwekhi ye-5G yabaleka ukuba ibekho enokulandelela wonke umntu osemhlabeni ngexesha lokwenyani… abalindi balumkisa ukuba isicwangciso asisafihlwa. Akusekho mfuneko yokuba. Isijikelezi-langa siphela, kuquka iCawa yamaKatolika, sanikezela ngaphandle kokukhalaza. I-Big Pharma, i-Big Tech, i-Big Banks ... zonke zidibanisa kunye nesantya sokuqhawula intamo ukuze kuphunyezwe uMyalelo weHlabathi eNtsha-"Ukusethwa kwakhona okukhulu" -kwaye ukuqhayisa malunga nayo yonke into.

Ngeli xesha… amahlakani obubi abonakala edibana kunye, kwaye ezamana nentlupheko emanyeneyo, ekhokelwa okanye encediswa ngumbutho olungelelanisiweyo nosasazekileyo obizwa ngokuba ziiFreemasons. Abasenakuzifihla iinjongo zabo, ngoku bavukela uThixo ngenkalipho. —I-POPE LEO XIII, Uhlobo lomntu, Encyclical on Freemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

Yi Ubukomanisi ngomnqwazi owahlukileyo kunye noncumo olupeyintiweyo. Isuke yalinda ethunzini, ilindele ixesha elifanelekileyo lokuvela.

Uguquko olukhulu lulindele thina. Ingxaki ayenzi ukuba sikhululeke ukuba sicingele ezinye iimodeli, elinye ikamva, elinye ilizwe. Kusinyanzela ukuba senze njalo. -Owayesakuba nguMongameli wase-France u-Nicolas Sarkozy, nge-14 kaSeptemba 2009; nonwo.org; bona Guardian

 

AMALUNGISELELO OKUGQIBELA

UPenny Lea ubalisa ngebali loMkristu waseJamani owayehlala kufutshane nomzila kaloliwe ngexesha leMfazwe Yehlabathi II. Wamxelela ukuba bayazi ukuba xa kukhala impempe kaloliwe kuya kuba njalo kwalandela kamsinyane ngezikhalo zamaYuda ezazipakishwe kwiinqwelo zeenkomo.

Yayiphazamisa kakhulu! Akukho nto sasinokuyenza ukunceda aba bantu bangamahlwempu, kodwa isikhalo sabo sasingcungcuthekisa. Sasilazi kakuhle ixesha laloo mlozi, yaye sagqiba kwelokuba ekuphela kwendlela yokuphepha ukuphazanyiswa sesi sikhalo yayikukuqalisa ukucula iingoma zethu. Ngethuba lo loliwe wayefika egungqa kwiyadi yecawa, sasicula ngelizwi eliphezulu. Ukuba ezinye izikhalo zazifikelela ezindlebeni zethu, sasiye sicule kancinane de singabi samva. Iminyaka ihambile kwaye akukho mntu uthetha ngayo kakhulu, kodwa ndiseva loo mlozi kaloliwe ebuthongweni bam. Ndibava bekhala becela uncedo. UThixo usixolele sonke thina abazibiza ngokuba singamaKristu, kodwa akenzanga nto ukungenelela. -guqula.com/singalittlelouder.html

Inyaniso yeyokuba uninzi lufuna ukuvele lucule kancinci kancinci xa luxelelwa “ngeyelenqe elichasene nobomi” elifikelela kuvuthondaba ngoku “kwinkcubeko yethu yokufa” Ixesha elilungile. Abakwazi ukukholelwa ukuba kukho amadoda anamandla atyala imali kwiibhiliyoni ukuze anganciphisi nje ukukhula kwabemi, kodwa olona luntu ngokwalo. Abafuni ukukholelwa ukuba sinjalo zigqunywe okweenkomo kulawulo lwehlabathi lonke oluya kusibek’ esweni, lusivumele (okanye lungasivumeli) ukuba sibe nenxaxheba ekuhlaleni—inkqubo ebonakala ifana ngokuphawulekayo nolawulo lomchasi-Kristu njengoko luchazwe kwisahluko seshumi elinesithathu seSityhilelo.

“Ayinakwenzeka le nto. Akukho mntu unokuyenza loo nto!”

Kodwa bobabini oopopu kunye neZulu bebesilumkisa ngabo iminyaka ukuba oku kunjalo ngokwenene. Kwaye u…

…asimva uThixo kuba asifuni kuphazanyiswa, kwaye ke sihlala singakhathali ebubini…. 'ubuthongo' yeyethu, kwabo bangafuniyo ukubona amandla agcweleyo obubi kwaye abafuni ukungena kwiPassion yakhe.. —UPOPE BENEDICT XVI, I-Catholic News Agency, EVictoria City, Epreli 20, 2011, kubaphulaphuli ngokubanzi

Umdla weCawe.[6]cf. "Ngaphambi kokuza kwesibini kukaKrestu, iBandla kufuneka liphumelele kuvavanyo lokugqibela oluya kugungqisa ukholo lwamakholwa amaninzi." -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-675

Sijongene nokujongana nembali enkulu yoluntu eyadlulayo… Sijongene nembambano yokugqibela phakathi kweCawe kunye nabachasene neCawe, iVangeli ngokuchasene neVangeli-yeVangeli, kaKristu ngokuchasene no-anti-Christ… Lityala… leminyaka engama-2,000 yenkcubeko nempucuko yobuKristu, nazo zonke iziphumo zalo kwisidima somntu, kumalungelo omntu, amalungelo oluntu kunye namalungelo ezizwe. -Cardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA; Nge-13 ka-Agasti ka-1976; cf. Katolika kwi-Intanethi (iqinisekiswe nguDeacon Keith Fournier owayekhona)

Bazalwane noodade, iNkosi yandilumkisa kumbindi wentliziyo yam iminyaka emininzi ukuba “Ixesha lifutshane.” Kodwa ukususela oko kuvalwe iicawa ehlabathini lonke ekuqaleni kwalo nyaka, ngoku ndiyeva yonke imihla:

Uphelelwe lixesha.

Andikwazi ukutsho ngokuqinisekileyo ukuba oku kuthetha ukuthini. Ngaphandle kokuba eli asiloxesha “lokubuyela kwisiqhelo” kodwa a ihlobo lokulungiselela kweyona nto iqinisekileyo "ukuqhekezwa kwamatywina” yesiTyhilelo (bona i Ixesha). Ukuba uyazibuza ukuba ezi zilandelayo nini "iimoto zebhokisi” ziyeza, ke, sele zifumba. Ukuwohloka kwezoqoqosho okuzayo sele kuvakala ngokuvalwa kwamashishini, ukutshona kwemali kunye nokudendwa kwabantu abaninzi. ENew York kuphela, amashishini amalunga ne-100,000 XNUMX aye ngokusisigxina ivaliwe.[7]yahoo.com I-Boeing isandula ukubeka i-12,000.[8]Reuters.com Abalimi bayatshona[9]fb.org njengoko intswela-ngqesho isanda.[10]iindaba.bloomberglaw.com Ukunqongophala kokutya, okuxelwe kwangaphambili ngoMatshi, sele kuvakala kwihlabathi jikelele.[11]dlulisa.co.uk, bloomberg.com Iinkumbi eAfrika kunye Asia ngoku zingene kumaza esibini kwaye ngokuphindwe kamashumi amabini okubi ngakumbi, kubeka izizwe ezininzi emngciphekweni wendlala.

Ihlabathi alisayi kuphinda lifumane ithuba lokuphefumla. Uburhalarhume beengxaki buyanda, kwaye azizukwahlulwa. —USunita Narain weZiko leNzululwazi kunye nokusiNgqongileyo laseNew Delhi; I-Press Associated

[12]cbn.com ENtshona, isinye kwisithathu sabantu baseMelika ngoku sibonisa iimpawu zoxinzelelo lweklinikhi.[13]iaweb.comEzinye izibhedlele ziqala ukunika ingxelo yokuba kukho abantu abaninzi abazibulalayo ngenxa yokuvalelwa bodwa kwe-COVID-19 kunokusweleka yintsholongwane yokwenene.[14]wwwokangqinincam.com; bona cbsnews.com Iicawa zamaKatolika ziyaqhubeka nokucinezelwa ngamalungelo ambalwa kuneendawo zokutyela kunye neendawo zokungcakaza.[15]zuluzikhealekang.com Kwaye amagubu emfazwe phakathi kweTshayina neMelika aya esiba phezulu.[16]cnn.com, aljazeera.com

Iyaphi yonke lento? Lo myalezo ulandelayo, ekutyholwa ukuba uvela kwiNenekazi lethu ukuya kwimboni uGisella Cardia e-Italiya, uyahambelana nesivumelwano sesiprofeto senkulungwane edlulileyo okanye ngaphezulu, kunye nesembonini ezininzi eziphilayo namhlanje kunye nemibhalo yam apha:

Zintanda zam, ndiyabulela ngokumanyana emthandazweni nangokumamela ubizo lwam ezintliziyweni zenu. Kungekudala, kungekudala, kuya kufika uKhanya [Isilumkiso], oluya kukubeka kwimeko yovuyo eya kuhlala malunga nemizuzu eli-15; niyabona, izulu liya kuba bomvu okomlilo, nive isandi esikhulu kakhulu; ningoyiki; Bantwana bam abaziintanda, la ngamaxesha apho umchasi-Kristu sele eza kungena. Kamva ke ndiya kukunika eminye imiyalelo. Bantwana abathandekayo, musani ukuthandaza kuphela ukuze nicele [izinto], kodwa nokubulela kuNyana wam uYesu ngoxolo nangobomi benu. Ndiyanithanda bantwana bam ndohlala ndisecaleni kwenu. Khumbula ukuba emva kokuzola kuya kufika iNkanyamba. Bathandazeleni abo banamandla ukuze uThixo abe nenceba kubo. Thandazela iBandla kunye nababingeleli. Ngoku ndiyanisikelela egameni loYise, loNyana noMoya oyiNgcwele. Amen. -Nge-26 kaMeyi, 2020; Yiya e yobuntunkingdom.com 

Kungekudala? Andaz. Kodwa ngokucacileyo, iziganeko zisenzeka ngesantya esimangalisayo ngoku-ngokuya sisondela ngakumbi Iliso leSiphango. UGisella ayisiyiyo kuphela imboni ethi isilumkiso "kungekudala" (Ndive abanye ababini, omnye ngasese, nomnye Apha). Oko kwathiwa, oku kubonakala ngathi yi-1942 yethu ... umzuzu wokukhanyela, ukuqala kwesiphithiphithi, kunye nolawulo lombuso ngaphambi kokubonakala komsindisi wobuxoki.

… Ukuba sifunda okomzuzwana nje imiqondiso yexesha langoku, iimpawu ezothusayo zemeko yethu yezopolitiko kunye noguquko, kunye nenkqubela phambili yempucuko kunye nokukhula kwangaphambili kobubi, ehambelana nenkqubela phambili yempucuko kunye nokufunyanwa kwezinto ukuhleleka, asinakusilela ukubona kwangaphambili ukusondela kokuza komntu wesono, kunye neentsuku zenkxwaleko eyaxelwa kwangaphambili nguKristu.  -Fr. UCharles Arminjon (1824-1885), Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, p. I-58; USomalia Institute Press

Eli tyala, nangona kunjalo, liya kuba lifutshane, ngokutsho kweSibhalo.[17]cf. Marko 13:20; ISityhilelo 13:5 Emva koko uya kuza I-1945 yethu: umzuzu wenkululeko xa ubuso bomhlaba buya kuhlaziywa kwaye iinkumbulo zale mihla yosizi, ukuphambuka eluntwini, ukuthoba ubuntu, kunye nentshabalalo ziya kuqalisa ukuphela.

… Iya kuba ngamadoda ngokwawo esiya kuvusa impikiswano esondelayo, kwaye iya kuba ndim ngokwam oza kutshabalalisa amandla obugwenxa ukuze enze okuhle kuyo yonke le nto, kwaye iya kuba nguMama, ngoyena ungcwele kaMariya, oza kutyumza intloko inyoka, ngaloo ndlela iqala ixesha elitsha loxolo; IYA KUSUKA IXESHA LENKOSI YAM EBUSA NAMHLANJE. Iya kuba kukubuyela kukaMoya oyiNgcwele ngePentekosti entsha. Iya kuba luthando lwam olunenceba oluya kunqoba inzondo kaSathana. Iya kuba yinyaniso nokusesikweni okuyahlulahlula ihlelo kunye nokungekho sikweni; Lukhanyiso olo olo, luya kububambisa ubumnyama besihogo. —UYesu kuFr. uOttavio Michelini, umfundisi, imimangaliso, nelungu leNkundla kaPopu kaPopu St. Paul VI; Disemba 9, 1976; yobuntunkingdom.com

Bantwana abathandekayo! Thandazani kunye nam ubomi obutsha nonke. Ezintliziyweni zenu, bantwana abancinci, niyazi ukuba yintoni ekufuneka itshintshiwe. Buyela kuThixo kunye nemiyalelo yakhe, ukuze uMoya oyiNgcwele atshintshe ubomi bakho kunye nobuso balo mhlaba, obufuna ukuvuselelwa emoyeni. Bantwana abancinci, thandazani ngabo bonke abangazithandazeli; Yiba nemihlali kubo bonke abangayiboniyo indlela yokuphuma; babe ngabaphathi bokukhanya ebumnyameni beli xesha lokuthula. Thandaza ucele uncedo kunye nokukhuselwa kwabangcwele ukuze ukwazi ukulangazelela izulu kunye nezinto zasezulwini. Ndikunye nawe kwaye ndiyakhusela kwaye ndinisikelela nonke ngentsikelelo yam yomama. Enkosi ngokuphendula umnxeba wam. -Inenekazi lethu laseMedjugorje ukuya eMarija, nge-25 kaMeyi, 2020; yobuntunkingdom.com

KUFUNDWA NGOKUBA

Xa ubuKomanisi babuya

Umchasi-Kristu kwiXesha lethu

Ubhubhani woLawulo

 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Ngokutsho kophando lweHarvard, "Bambalwa abantu abaziyo ukuba amayeza amatsha kagqirha anethuba eli-1 kwisi-5 lokubangela ukugula okunzulu emva kokuba evunyiwe… Bambalwa bayazi ukuba uphononongo olucwangcisiweyo lweetshathi zasesibhedlele lufumanise ukuba namayeza amiselwe ngokufanelekileyo (ngaphandle kokuchaza ngendlela engafanelekanga, ukugqithisa, okanye ukuzichaza) abangela malunga ne-1.9 yezigidi zokulaliswa esibhedlele ngonyaka. Ezinye izigulana ezingama-840,000 ezilaliswe esibhedlele zinikwa amachiza abangela ukuchasana okumandundu kwitotali ye-2.74 yezigidi zeziphumo ezibi kakhulu zeziyobisi. Bamalunga ne-128,000 abantu ababulawa ngamayeza abawanikiweyo. Oku kwenza ukuba amayeza achazwe ngugqirha abe yingozi enkulu kwimpilo, ebeka indawo yesi-4 nge-stroke njengonobangela ophambili wokufa. IKomishoni YaseYurophu iqikelela ukuba ukuchaswa kwamayeza kagqirha kubangela ukufa kwabantu abangama-200,000 328,000; ngoko, malunga nama-XNUMX abaguli eUnited States naseYurophu babulawa ngamayeza kagqirha nyaka ngamnye.” - "Amachiza amatsha amiselweyo: Umngcipheko oMkhulu wezeMpilo kunye neZibonelelo ezimbalwa zokuLungisa", uDonald W. Ukukhanya, nge-27 kaJuni, 2014; Imilinganiselo.harvard.edu; bona Ubhubhani woLawulo
2 cf. Ityala elichasene neGates , Ubhubhani woLawulo kwaye UkuThola okuKhulu; Bukela: “Dibana noBill Gates"
3 Ityala elichasene neGates, Ubhubhani woLawulo
4 I-Microsoft.com
5 biometricupdate.com
6 cf. "Ngaphambi kokuza kwesibini kukaKrestu, iBandla kufuneka liphumelele kuvavanyo lokugqibela oluya kugungqisa ukholo lwamakholwa amaninzi." -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-675
7 yahoo.com
8 Reuters.com
9 fb.org
10 iindaba.bloomberglaw.com
11 dlulisa.co.uk, bloomberg.com
12 cbn.com
13 iaweb.com
14 wwwokangqinincam.com; bona cbsnews.com
15 zuluzikhealekang.com
16 cnn.com, aljazeera.com
17 cf. Marko 13:20; ISityhilelo 13:5
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.