Intonga yentsimbi

UKUFUNDA Amazwi kaYesu kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta, uqala ukuyiqonda loo nto ukufika koBukumkani beNtando yobuThixo, Njengoko sithandaza yonke imihla kuBawo Wethu, yeyona njongo inye enkulu yaseZulwini. "Ndifuna ukubuyisela isidalwa kwimvelaphi yakhe," UYesu wathi kuLuisa, "... ukuba intando yam yaziwe, ithandeke, yenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa eZulwini." [1]Umqulu. 19, Juni 6, 1926 UYesu ude athi ubuqaqawuli beeNgelosi nabaNgcwele baseZulwini "Ayiyi kugqitywa ukuba intando yam ayinalo uloyiso olupheleleyo emhlabeni."

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Umqulu. 19, Juni 6, 1926

Isaqhwithi Somoya

A uhlobo olwahlukileyo lwesaqhwithi sahlasela ubulungiseleli bethu kunye nosapho kwinyanga ephelileyo. Ngequbuliso safumana ileta evela kwinkampani yamandla omoya enezicwangciso zokufakela iiinjini zomoya ezinkulu zemizi-mveliso kwindawo esihlala kuyo ezilalini. Iindaba zazimangalisa, kuba ndandisele ndifunda imiphumo emibi "yeefama zomoya" kwimpilo yabantu kunye nezilwanyana. Kwaye uphando luyoyikeka. Ngokukodwa, abantu abaninzi baye baphoqeleka ukuba bashiye amakhaya abo kwaye balahlekelwe yiyo yonke into ngenxa yemiphumo emibi yempilo kunye nokutshatyalaliswa ngokupheleleyo kwexabiso lepropati.

Qhubekeka ukufunda

Ngaba Ithemba Lokugqibela Losindiso?

 

THE NgeCawa yesibini yePasika ICawa kaThixo yenceba. Lo ngumhla uYesu wathembisa ukuthulula ubabalo olungenakulinganiswa ukuya kuthi ga kwinqanaba labanye “Ithemba lokugqibela losindiso.” Okwangoku, amaKatolika amaninzi awazi ukuba uyintoni na lo msitho okanye akaze eve ngawo epulpitini. Njengoko uza kubona, ayilo suku oluqhelekileyo…

Qhubekeka ukufunda

Ngamanxeba Akhe

 

UYESU ufuna ukusiphilisa, ufuna senze njalo “Yiba nobomi yaye ube nabo ngokuyintabalala” ( Yohane 10:10 ). Sisenokubonakala senza yonke into ngokufanelekileyo: yiya kwiMisa, iSivumo, sithandaze yonke imihla, sisithi iRosari, sibe nokuzinikela, njl. Banako, eneneni, ukumisa "ubomi" ukuba bungahambi kuthi ...Qhubekeka ukufunda

Umbethe wentando kaThixo

 

YIBA wakha wazibuza ukuba kuluncedo ngantoni ukuthandaza “nokuphila kukuthanda kukaThixo”?[1]cf. Indlela Yokuphila Kwintando KaThixo Ibachaphazela njani abanye, ukuba kunjalo?Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Ukuvuselela

 

LWE kusasa, ndiphuphe ndisenkonzweni ndihleli ecaleni, ecaleni kwenkosikazi yam. Umculo owawudlalwa yayiziingoma endandizibhalile, nangona ndandingazange ndizive de kwafika eli phupha. Icawe yonke yayithe cwaka, kungekho mntu uculayo. Ngequbuliso, ndaqala ukucula ngokuzolileyo ngokuzolileyo, ndiphakamisa igama likaYesu. Ndithe ndisenza njalo abanye bacula bedumisa, amandla kaMoya oyiNgcwele ehla. Ibintle. Emva kokuba ingoma iphelile, ndeva ilizwi entliziyweni yam: Imvuselelo. 

Ndaye ndavuka. Qhubekeka ukufunda

Indawo yokubaleka enkulu kunye neZiko eliKhuselekileyo

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Matshi 20, 2011.

 

Nanini na Ndibhala ngo “Ukohlwaya"Okanye"ubulungisa bukaThixo, ”Ndisoloko ndirhabaxa, kuba amaxesha amaninzi la magama awaqondwa kakuhle. Ngenxa yokwenzakala kwethu, kwaye ngaloo ndlela iimbono ezigqwethekileyo "zobulungisa", sivelisa iingcinga zethu eziphosakeleyo ngoThixo. Sibona ubulungisa "njengokubetha umva" okanye abanye befumana "oko kufanelekileyo." Into esingasoze siyiqonde kukuba "ukohlwaya" kukaThixo, "ukohlwaya" kukaBawo, kuhlala kumile, kuhlala rhoqo, ndisemathandweni.Qhubekeka ukufunda

Umfazi entlango

 

Wanga uThixo anganinika ngamnye wenu neentsapho zenu iLente esikelelekileyo...

 

NJANI Ngaba iNkosi iya kubakhusela abantu baYo, iNdawo yeBandla laYo, kumanzi alwayo angaphambili? Njani-ukuba umhlaba wonke unyanzeliswa kwinkqubo yehlabathi engahloneli Thixo ulawulo — ngaba iCawa iya kusinda?Qhubekeka ukufunda

UMbhali woBomi noKufa

Umzukulwana wethu wesixhenxe: UMaximilian Michael Williams

 

NDIYATHEMBA awunangxaki ukuba ndingathabatha ixeshana elifutshane ukwabelana ngezinto ezimbalwa zobuqu. Ibiyiveki eneemvakalelo ethe yasisusa kwincam yolonwabo yaya kutsho kumda wenzonzobila...Qhubekeka ukufunda

Gcwalisa Umhlaba!

 

UThixo wamsikelela uNowa noonyana bakhe, wathi kubo:
Qhamani, nande, niwuzalise umhlaba... Qhamani, nande;
azalise ihlabathi, aloyise.” 
(Ufundo lweMisa lwanamhlanje lwe Februwari 16, 2023)

 

Emva kokuba uThixo ehlambulule ihlabathi ngoMkhukula, waphinda wabuyela kwindoda nomfazi waza waphinda oko wayekuyalele kwasekuqaleni kuAdam noEva:Qhubekeka ukufunda

Ukunyanga Umchasi-Kristu

 

INTONI Ngaba liyeza likaThixo lokunyanga umchasi-Kristu kule mihla yethu? Siyintoni “isisombululo” seNkosi sokukhusela abantu baYo, iBarque yeCawa yaYo, kumanzi alwayo angaphambili? Leyo yimibuzo ebalulekileyo, ngakumbi xa kukhankanywa umbuzo kaKristu onobuzaza:

Xa athe wafika uNyana woMntu, wolufumana na ke ukholo ehlabathini apha? (ULuka 18: 8)Qhubekeka ukufunda

La MaXesha Omchasi-Kristu

 

Ihlabathi ekusondeleni kwewaka leminyaka elitsha,
apho iBandla liphela lilungiselela yona,
ufana nentsimi elungele ukuvunwa.
 

—ST. UPOPE JOHN PAUL II, uSuku loLutsha lweHlabathi, ekhaya, nge-15 ka-Agasti ka-1993

 

 

THE Ihlabathi lamaKatolika lithe kratya ngokukhutshwa kweleta ebhalwe nguPopu Emeritus Benedict XVI echaza ukuba. le Umchasi-Kristu uyaphila. Le leta yathunyelwa ngo-2015 kuVladimir Palko, igosa laseBratislava elalidla umhlala-phantsi elaliphila ngexesha leMfazwe Yomlomo. Upopu ongasekhoyo wabhala:Qhubekeka ukufunda

Iminyaka Eliwaka

 

Ndabona isithunywa sezulu, sisihla siphuma ezulwini;
ephethe ngesandla isitshixo senzonzobila netyathanga elinzima.
Yayibamba inamba, inyoka yakudala enguMtyholi, uSathana ke;
Sayibopha iminyaka eliwaka, sayiphosa enzonzobileni;
awayivala, wayitywina, ukuba ingabi saba nako
zilahlekisa iintlanga, ide izaliseke iminyaka eliwaka.
Emva koko, iya kukhululwa ixesha elifutshane.

Ndabona iitrone; abo babehleli phezu kwawo baphathiswe ugwebo.
Ndibone nemiphefumlo yabo banqunyulwe iintloko
ngenxa yobungqina babo kuYesu, nangenxa yelizwi likaThixo;
nababengalinquli irhamncwa nomfanekiso walo
bengalwamkelanga uphawu lwalo emabunzini abo okanye ezandleni zabo.
Babuya badla ubomi, baba ngookumkani kunye noKristu iminyaka eliwaka.

( ISityhilelo 20:1-4 , NW. Ufundo lweMisa lokuqala lwangoLwesihlanu)

 

PHA mhlawumbi, asikho iSibhalo esitolikwa ngokuphangaleleyo, esiphikiswa ngomdla kakhulu kwaye sahlulahlula, kunale sicatshulwa sikwiNcwadi yesiTyhilelo. KwiCawa yokuqala, amaguquka angamaYuda ayekholelwa ukuba “iwaka leminyaka” libhekisela ekuzeni kukaYesu kwakhona ngokoqobo balawule emhlabeni kwaye bamisele ubukumkani bezopolitiko phakathi kwezidlo zenyama kunye nemibhiyozo.[1]"... abaya kuthi ke bavuke kwakhona baxhamle ukuzonwabisa kwizidlo zenyama ezingenakulinganiswa, ezilungiselelwe isixa senyama kunye neziselo ezinjengokothusa nje iimvakalelo zomoya opholileyo, kodwa kwanokodlula umlinganiselo wokukholelwa." (iSt. Augustine, IsiXeko sikaThixo, Bk. XX, Ch. 7) Nangona kunjalo, abaSeki beCawa bakhawuleza baluphelisa olo lindelo, belubhengeza njengoqhekeko-into esiyibizayo namhlanje Millenarianism [2]ukubona IMillenarianism -Yintoni kwaye ayikho kwaye Ilahlekile i-Era.Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 "... abaya kuthi ke bavuke kwakhona baxhamle ukuzonwabisa kwizidlo zenyama ezingenakulinganiswa, ezilungiselelwe isixa senyama kunye neziselo ezinjengokothusa nje iimvakalelo zomoya opholileyo, kodwa kwanokodlula umlinganiselo wokukholelwa." (iSt. Augustine, IsiXeko sikaThixo, Bk. XX, Ch. 7)
2 ukubona IMillenarianism -Yintoni kwaye ayikho kwaye Ilahlekile i-Era

Hlala kwiKhosi

 

UYesu Kristu ukwanguye
izolo, namhlanje, nangonaphakade.
(Heb. 13: 8)

 

IGIVEN ukuba ngoku ndingena kunyaka wam weshumi elinesibhozo kobu bupostile beLizwi Ngoku, ndinombono othile. Kwaye ke ukuba izinto zinjalo hayi erhuqeka njengoko abanye besitsho, okanye eso siprofeto sinjalo hayi kuzaliseka, njengoko batshoyo abanye. Ngokuchasene noko, andinakukwazi ukuhambisana nayo yonke into eyenzekayo-ininzi yayo, into endiyibhalileyo kule minyaka. Ngelixa bendingekazazi iinkcukacha zokuba izinto ziya kwenzeka njani na, umzekelo, ukuba ubuKomanisi buya kubuya njani (njengoko iNenekazi lethu lathi lalumkisa iimboni zaseGarabandal - bona Xa ubuKomanisi babuya), ngoku siyibona ibuya ngeyona ndlela imangalisayo, ikrelekrele nefumaneka kuyo yonke indawo.[1]cf. Uhlaziyo lokugqibela Ichule kakhulu, eneneni, kangangokuba abaninzi nangoku abaqondi ukuba kwenzeka ntoni macala onke kubo. “Lowo uneendlebe kufuneka eve.[2]cf. UMateyu 13:9Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Uhlaziyo lokugqibela
2 cf. UMateyu 13:9

Ubuthandwa

 

IN Ukuvuka kukapopu ophumayo, onothando, kunye nenguquko kapopu oNgcwele uJohn Paul II, uKhadinali uJoseph Ratzinger waphoswa phantsi komthunzi omde xa wayethatha itrone kaPetros. Kodwa into eyayiza kuphawula ubupopu bukaBenedict XVI kungekudala yayingazukuba buburharha okanye uburharha, ubuntu bakhe okanye amandla akhe - eneneni, wayezolile, ezolile, ephantse ukuba mbi esidlangalaleni. Endaweni yoko, iya kuba yimfundiso yakhe yezakwalizwi engaguqukiyo kunye nepragmatic ngexesha apho iBarque kaPeter yayihlaselwa ngaphakathi nangaphandle. Ibiya kuba yimbono yakhe ecacileyo nengokwesiprofeto yamaxesha ethu eyayibonakala isusa inkungu phambi kwesaphetha salo Mkhukula Omkhulu; kwaye iya kuba yinkolelo engqina amaxesha ngamaxesha, emva kweminyaka engama-2000 yamanzi amaninzi anezaqhwithi, ukuba amazwi kaYesu asisithembiso esingagungqiyo:

Ndithi kuwe, UnguPetros wena, kwaye ndiza kulakhela phezu kolu lwalwa ibandla lam, kwaye amandla okufa akazukusoyisa. (Mat 16:18)

Qhubekeka ukufunda