Isiprofetho siqondwe ngokufanelekileyo

 

WE baphila kwixesha apho isiprofetho mhlawumbi singazange sibaluleke kangako, ukanti, asiqondwa kakuhle sisininzi samaKatolika. Kukho izinto ezintathu eziyingozi ezithathwayo namhlanje ngokubhekisele kwizityhilelo okanye “zabucala”, ndiyakholelwa, ngamanye amaxesha zenza umonakalo omkhulu kwiindawo ezininzi zeCawa. Inye yile yokuba "izityhilelo zabucala" ze Kufuneka siqwalaselwe kuba konke esinyanzelekileyo ukuba sikukholelwe sisiTyhilelo sikaKrestu esichazayo "kwidipozithi yokholo." Omnye umonakalo owenziweyo ngabo bathambekele ekubekeni kuphela isiprofeto ngaphezulu kweMagisterium, kodwa bayinike igunya elifanayo neZibhalo eziNgcwele. Kwaye okokugqibela, kukho isikhundla sokuba uninzi lwesiprofeto, ngaphandle kokuba senziwe ngabangcwele okanye safunyanwa ngaphandle kwempazamo, kufuneka sithintelwe. Kwakhona, zonke ezi zikhundla zingasentla zineengozi ezimbi kwaye ziyingozi.

 

ISIPROFETO: NGABA SIYAFUNA?

Kuya kufuneka ndivumelane no-Archbishop Rino Fisichella owathi,

Ukujongana nomxholo wesiprofetho namhlanje kufana nokujonga ukwaphuka emva kokuphuka kwenqanawa. - "Isiprofeto" kwi Isichazi-magama seTheology esisiseko, p. 788

Kwinkulungwane ephelileyo, ngakumbi, “uphuhliso” lwezakwalizwi lwaseNtshona alukhange lukujongele phantsi ukubaluleka kweentsomi eCaweni, kodwa nangaphezu kwendalo ngokubhekisele kwimimangaliso kaKrestu nobuthixo bakhe. Oku kube nefuthe lokubulala iintsholongwane kwiLizwi likaThixo eliphilayo, zombini uphawu (ngokubanzi kubhekiswa kwiLizwi elibhaliweyo eliphefumlelweyo) kwaye Rhama (amagama athethwayo ngokubanzi okanye intetho). Kukho ubuxoki obuqhelekileyo bokuthi, ngokusweleka kukaYohane uMbhaptizi, isiprofetho saphela eCaweni. Ayiphelanga, kunoko, ithathe ubungakanani obahlukeneyo.

Isiprofeto sitshintshe kakhulu kwimbali yonke, ngakumbi ngokubhekisele kubume bayo kwiCawe yeziko, kodwa isiprofetho asikaze siphele. -Niels Christian Hvidt, isifundiswa, Isiprofeto sobuKristu, iphe. Ngo-36, i-Oxford University Press

Cinga ngeDiphozithi yokholo njengemoto. Naphina apho imoto ihambela khona, kufuneka silandele, kuba iSiko eliNgcwele kunye nesiBhalo ziqulathe inyani etyhiliweyo esikhululayo. Isiprofeto, kwelinye icala, ses izibane YeMoto. Inemisebenzi emibini yokulumkisa kunye nokukhanyisa indlela. Kodwa izibane zangaphambili ziya naphi na apho ihamba khona imoto-yiyo i:

Asiyondima [ebizwa ngokuba "yabucala" isityhilelo] ukuphucula okanye ukugqibezela isiTyhilelo sikaKrestu, kodwa kukunceda uphile ngokupheleleyo ngaso kwixesha elithile lembali… Inkolo yobuKrestu ayinakho ukwamkela "izityhilelo" ezithi zingaphezulu okanye zichanekile ukutyhilwa kokuzaliseka kukaKristu.-Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-67

Umprofeti ngumntu othetha inyaniso kumandla oqhakamshelwano lwakhe noThixo-inyani yanamhlanje, ethi yona isinike ukukhanya ngekamva. -Khadinali uJoseph Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI), Isiprofeto SobuKristu, Inkcubeko Yasemva KweBhayibhile, Niels Christian Hvidt, intshayelelo, iphe. vii

Ngoku, kukho amaxesha apho iBandla lidlula kumaxesha obumnyama obukhulu, iintshutshiso, kunye nohlaselo olufihlakeleyo. Ngamaxesha afana nalawa, ngaphandle kwezibane zangaphakathi emotweni ezihamba ngendlela engafakwanga, izibane zangaphambili ze isiprofetho ziyimfuneko ukukhanyisa indlela ngokokusibonisa indlela yokuphila iyure. Umzekelo ingalulungiso olunikezwe nguNkosikazi wethu waseFatima: ukungcwaliswa kweRashiya, iMigqibelo yokuQala, kunye neRosari njengendlela yokuthintela imfazwe, iintlekele, kunye "neempazamo" ezakhokelela kubuKomanisi. Kufanele kucace ngalo mzuzu ukuba, nangona kungongezwa kwisiTyhilo esichazayo seCawe, ezi zityhilelo zibizwa ngokuba "zezabucala" zinamandla okutshintsha ikamva ukuba uyayimamela. Zingabalulekanga njani? Ngapha koko, singababiza njani izityhilelo "zabucala"? Akukho nto iyimfihlo malunga nelizwi lesiprofeto elijolise kwiCawe iphela.

Nditsho nomfundi wezakwalizwi ophikisayo, uKarl Rahner, naye ubuzile…

… Nokuba uThixo utyhila nantoni na ayibalulekanga. -Karl Rahner, Imibono neziprofeto, p. 25

Umfundi ngezakwalizwi uHans Urs von Balthasar wongeza athi:

Umntu angabuza nje ukuba kutheni uThixo ebonelela [ngezityhilelo] ngokuqhubekekayo [kwasekuqaleni ukuba] akukho mfuneko yokuba zithotyelwe yiCawe. -UMistica oggettiva, n. I-35

Sasibaluleke kakhulu isiprofeto kumbono kaPaul Paul, kangangokuba emva kwentetho yakhe emnandi ngothando athi "ukuba ndinesiphiwo sokuprofeta… kodwa ndingenalo uthando, andinto yanto" [1]cf. 1 Kor 13:2 uqhubeka nokufundisa:

Phuthumani uthando, kodwa zilangazeleni iziphiwo zokomoya, ngaphezu kwayo yonke into yokuprofeta. (1 Kor. 14: 1)

Kuluhlu lwakhe lweeofisi zokomoya, uSt. Paul ubeka "abaprofeti" emva kweyesibini kubapostile naphambi kwabashumayeli, abefundisi, nabafundisi. [2]cf. Efe 4:11 Kanjalo,

UKristu… uzalisekisa esi sikhundla sokuprofeta, kungengabaphathi kuphela… kodwa nangamarhamente. —Catechism yeCawa yamaKatolika, n. I-904

Oopopu, ngakumbi kule nkulungwane idlulileyo, khange bavuleleke kule charism, kodwa bakhuthaze iBandla ukuba limamele abaprofeti babo:

Kuyo yonke iminyaka iCawe ifumene uthando lwesiprofetho, ekufuneka luhlolisisiwe kodwa lungahlaziswa. -IKardinal URatzinger (UBENEDICT XVI), Umyalezo weFatima, iNkcazo yeTheology,www.v Vatican.va

Lowo ke kutyhilwe kuye eso sambulo sabucala, emelwe kukukholelwa, athobele lo mthetho, nomyalezo, ukuba ubonakalisiwe kuye, enobungqina obucokisekileyo. Kuba ke uThixo uyathetha nomnye, aze ke amfune. ukukholwa; ngenxa yoko, ukuba uyakholelwa kuThixo, lowo ufuneka ukuba enze njalo. —UBENEDICT XIV, UbuGcisa bobuNtu, V. III, iphe. 394

Abo bawele kolu lonwabo bajonga phezulu kwaye bakude, bayasigatya isiprofetho sabazalwana noodade babo… -IPOPE FRANCIS, U-Evangelii Gaudium, n. I-97

 

ABAPROFETI ABANAKWENZEKA

Mhlawumbi ngenxa yengxaki yokwenyani esinyamezele intsilelo ekushumayeleni okuthanjisiweyo epulpitini [3]Upopu uFrancis wanikezela ngamaphepha aliqela kuKhuthazo lwaBapostile lwakutshanje ukuququzelela ukuhlaziywa kulo mmandla ubaluleke kakhulu wezindlu zangasese; cf. IVangelii Gaudium, n. Ngo-135-159, Imiphefumlo emininzi iphethele kwizityhilelo zesiprofetho kungekuphela ngenjongo yokwakha, kodwa ulwalathiso. Kodwa ingxaki ethi ivele ngamanye amaxesha yile ubunzima Kungoko ezi zityhilelo zinikiwe kunye nokungabikho kobulumko kunye nomthandazo ekufuneka uzikhaphile. Nokuba iziprofeto zivela ngcwele.

Ingcali yezakwalizwi, uMfu uJoseph Iannuzzi, ongomnye weengcali eziphambili eCaweni namhlanje ekutolikeni kwezityhilelo zeziprofetho, ubhala athi:

Kungothusa abanye ukuba phantse lonke uncwadi oluyimfihlakalo luneempazamo zegrama (ifom) kwaye, ngamanye amaxesha, iimpazamo kwiimfundiso (into). -Incwadana, Abathunywa beZiqu zintathu, ngoJanuwari-Meyi 2014

Ewe, umlawuli wokomoya kwi-Itali eyimfihlakalo uLuisa Piccarreta kunye noMelanie Calvat, imboni yaseLa Salette, uyalumkisa:

Ukuhambelana nobulumko kunye nokuchaneka okungcwele, abantu abanakho ukujongana nezityhilelo zabucala ngokungathi ziincwadi ezingcwele okanye imimiselo ye-Holy See… Umzekelo, ngubani onokuqinisekisa ngokupheleleyo yonke imibono ka-Catherine Emmerich kunye ne-St Brigitte, ebonisa ukungangqinelani okubonakalayo? —St. Hannibal, kwileta eya kuFr. Peter Bergamaschi owayepapashe yonke imibhalo engacwangciswanga kaBenedictine mystic, iSt. M. Cecilia; Ibid.

Kulo nyaka uphelileyo, iyantlukwano eyoyikekayo idalwe kumazwe amaninzi ngabo balandela imboni ekuthiwa, "Maria Divine Mercy," ogama ubhishophu omkhulu kutshanje ubhengeze ukuba izityhilelo zakhe 'azinayo imvume yecawa kwaye uninzi lwezibhalo ziyangqubana nenkolo yamaKatolika. . ' [4]cf. "Ingxelo yeArchdiocese yaseDublinon umbono obonwayo" uMaria Divine Mercy "; www.lumusic.ie Ingxaki ayikuko nje ukuba imboni ngokwayo ilinganise imiyalezo yayo kwiZibhalo eziNgcwele, [5]cf. umyalezo otyholwa ngoNovemba 12, 2010 kodwa abalandeli bakhe abaninzi benza njalo kumabango akhe — imiyalezo maxa wambi ngokucacileyo 'iphikisana nenkolo yamaKatolika.' [6]cf. "UMaria Divine Mercy ”: Uvavanyo lweNkolo

 

ISIPROFETO ESISEMTHETHWENI vs “UKUGQIBELA”

Kukwakho nabo bathatha indawo yokuba, ukuba kukho ukungachaneki, nkqu negrama okanye iimpazamo zopelo, oku kuthetha ukuba, ke ngoko, ukuba imboni ekuthiwa "ngumprofeti wobuxoki" kuba "uThixo akazenzi iimpazamo." Ngelishwa, abo bagweba izityhilelo zesiprofetho ngale ndlela imbi kwaye imxinwa abakho mbalwa ngenani.

UMfu Iannuzzi uthi, kuphando lwakhe olubanzi kulomhlaba…

Nangona kwezinye iindinyana zemibhalo yabo, abaprofeti kusenokwenzeka ukuba babhala into ethile eyayiphosakele ngokweemfundiso zabo, isalathiso semibhalo yabo siveza ukuba ezo mpazamo “zazingezonjongo.”

Oko kukuthi, kwa ezi mpazamo zafunyanwa ekuqaleni kwizicatshulwa ezininzi zesiprofetho ezathi zamkelwa kamva, kwezinye iindawo ziphikiswa ziinyaniso eziyinyaniso zemfundiso ngabaprofeti abafanayo kwizibhalo ezifanayo zesiprofeto. Iimpazamo ezinjalo ke zazishiywa ngaphambi kokupapashwa.

Kwakhona, oku kungothusa abanye abafundi abathi, “Hee! Awunakho ukuhlela uThixo! ” Kodwa oko kukungaqondi ngokupheleleyo uhlobo lwento Isiprofeto, kwaye sidluliselwa njani: ngesitya somntu. Sele sineziprofeto ezingagqibekanga ngoluhlobo: zibizwa ngokuba "sisiBhalo esingcwele." Ukubeka iimboni zikaFatima, Garabandal, Medjugorje, La Salette, njl. amanga ulindelo ukuba ayisiyo mpazamo yemfundiso. Indlela efanelekileyo kukuyeka ukutolika "unobumba omsulwa" kwaye ufune "injongo" yomprofeti ngokutolika isiqu samagama esiprofetho ngokukhanya kweDepho Yokholo.

… Yonke into etyhilwa nguThixo ifunyenwe ngaphakathi nangokwemeko yesifundo. Kwimbali yesityhilelo sesiprofeto akuqhelekanga ukuba imeko yomprofeti enomda kunye nengafezekanga ichaphazeleka ngokwasemphefumlweni, isimilo okanye isiganeko somoya esinokuthintela ukhanyiselo lokomoya lwesityhilelo ekukhanyeni ngokugqibeleleyo emphefumlweni womprofeti, apho umbono womprofeti isityhilelo sitshintshiwe ngokungathandabuzekiyo. —ISityhi. UJoseph Iannuzzi, iNcwadana yeendaba, Abafundisi beZiqu zintathu eziNgcwele, ngoJanuwari-Meyi 2014

Isazi ngezonyango, ugqirha uMark Miravalle uthi:

Iziganeko ezinje ngezihlandlo zokuziphatha okungalunganga kwesiprofeto akufuneki zikhokelele ekugwetyweni komzimba uphela wolwazi olungaphaya kwendalo oluthethwe ngumprofethi, ukuba kuqondwe kakuhle ukwenza isiprofetho esinyanisekileyo. —UGqr. UMark Miravalle, Isityhilelo sabucala: Ukuqonda ngeCawe, iphe. 21

 

UKUQONDA NGENCEBA

Konke oku kuthetha ukuba ukusondela kwisiprofetho kwiCawe namhlanje ngabaninzi akubonisi nje okufutshane, kodwa ngamanye amaxesha engenanceba. Ukungxama ukubiza iimboni “njengabaprofeti ababuxoki”, nangona uphando kwizithsaba lusaqhubeka, ngamanye amaxesha kuyamangalisa, ngakumbi xa kukho "iziqhamo ezilungileyo" ezicacileyo. [7]cf. Mat 12:33 Indlela ejonga nayiphi na impazamo encinci, nasiphi na isiliphu esifanelekileyo okanye isigwebo njengesizathu sokuhlazisa ngokupheleleyo imboni hayi indlela ye-Holy See xa isiza kwisiprofeto esiqondayo. Icawe ngokubanzi inesineke ngakumbi, yenza ngabom, iyaqonda ngakumbi, ngakumbi ukuxolela xa uthathela ingqalelo umzimba uphela ngezityhilelo zomprofeti otyholwayo. Obu bulumko bulandelayo, umntu unokucinga ukuba, bunokubangela ukuba abagxeki bezwi bathathe indlela elumkileyo ngakumbi, ethobekileyo, nengqondo efanayo ukuya-kwi-Magisterium kwinto ekuthiwa iyenzeka:

Ukuba lo msebenzi okanye lo msebenzi uvela ebantwini, uya kuzitshabalalisa. Ukuba ke ivela kuThixo, akunako ukuyonakalisa; Ungazifumana ulwa noThixo. (IZenzo 5: 38-39)

Nokuba siyathanda okanye asithandi, isiprofetho siza kudlala indima enkulu kumaxesha ethu, kokulungileyo nokubi. Kuba uYesu walumkisa esithi, Kuya kuvela abaprofeti ababuxoki babe baninzi, balahlekise abantu abaninzi. [8]cf. Mat 24:11 kwaye uSt. Peter wongeza athi:

Kuyakuthi ngemihla yokugqibela ... Oonyana bakho neentombi zakho baya kuprofeta, abafana bakho baya kubona imibono… (Izenzo 2:17)

Kuya kuba yimpazamo "ukuyidlala ikhuselekile" kwaye ungasihoyi sonke isiprofeto, okanye ngokuchaseneyo, ungxamile ukubambelela kwiimboni okanye kumboni ngombono olahlekisiweyo wokuba baya ngokungenakusilela sikhokele kula maxesha. Sele sinenkokeli engenakusilela, uYesu Krestu. Kwaye uyathetha kwaye uyaqhubeka nokuthetha ngelizwi elivisisanayo le Magisterium.

Isitshixo sesiprofetho ke kukungena kwi "Imoto," ukhanyise "izibane", kwaye uthembele kuMoya oyiNgcwele ukuba akukhokele kuyo yonke inyaniso, kuba Imoto iqhutywa nguKrestu buqu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. 1 Kor 13:2
2 cf. Efe 4:11
3 Upopu uFrancis wanikezela ngamaphepha aliqela kuKhuthazo lwaBapostile lwakutshanje ukuququzelela ukuhlaziywa kulo mmandla ubaluleke kakhulu wezindlu zangasese; cf. IVangelii Gaudium, n. Ngo-135-159
4 cf. "Ingxelo yeArchdiocese yaseDublinon umbono obonwayo" uMaria Divine Mercy "; www.lumusic.ie
5 cf. umyalezo otyholwa ngoNovemba 12, 2010
6 cf. "UMaria Divine Mercy ”: Uvavanyo lweNkolo
7 cf. Mat 12:33
8 cf. Mat 24:11
exhonyiweyo EKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .