Isisombululo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngoSeptemba 30, 2014
Isikhumbuzo seSt. Jerome

Imibhalo yeLigugu Apha

 

 

NYE Umntu ukhala ngeembandezelo zakhe. Omnye uya ngqo kubo. Indoda enye ibuza ukuba kutheni izalwe. Omnye ugcwalisa ikamva lakhe. Omabini la madoda ayakulangazelela ukufa.

Umahluko kukuba uYobhi ufuna ukufa ukuze aphelise ukubandezeleka kwakhe. Kodwa uYesu ufuna ukufa ukuze aphele yethu ukubandezeleka. Kwaye ke…

Yakuzaliseka imihla yokuba uYesu anyuswe, wazimisela ukuya eYerusalem. (IVangeli yanamhlanje)

Mhlawumbi uhendelwa ekubeni ukhalaze njengoYobhi. Ubona umhlaba usiza ngokwahlukileyo kwaye usihla ngokukhawuleza usiya kwisiphithiphithi kwaye ubuza, "Ndizalelwe ntoni la amaxesha? Kutheni le nto zingenakwenzeka ikhulu leminyaka ukususela ngoku? ”

Undiphose ezantsi emhadini, enzonzobileni. Ubushushu bakho phezu kwam bunzima, kwaye uyaphuphuma ngamaza akho onke. (INdumiso yanamhlanje)

Ndiyazi njengokuba ndibukele abantwana bam abadala beshiya ikhaya, beqala ukuthandana, bethetha ngemitshato, abazukulwana bokuqala… Ndizifumana ndikhathazekile kuba ezi zinto zinokugutyungelwa ziiTyala eziKhulu esele zilapha. Kodwa inyani yile, njengoYesu, mna nawe sazalelwa la amaxesha. Sikhethwe nguBawo ngenjongo, umsebenzi okhethekileyo. Oko uBawo akufunayo kuwe nakum kuya kubakho qina njengoYesu. Akazange ajike emnqamlezweni, kodwa wawamkela. Akazange abaleke kubatshutshisi Bakhe kodwa wazinikela ezandleni zabo. Ngoba? Kuba wayesazi ukuba injongo yakhe yayikukubasindisa. Olu yayiluvuyo olwalubekwe phambi kwakhe…. kwaye ngoku thina.

Ke ngoko, ekubeni singqongwe lilifu elingaka lamangqina, masithi nathi sibubeke ecaleni bonke ubunzima, nesono esisibambe kakhulu, masilubaleke ngonyamezelo ugqatso olubekwe phambi kwethu, sijonge kuYesu onguvulindlela nomphelelisi. ngokholo lwethu, owathi ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakhe, wawunyamezela umnqamlezo, elidelile ihlazo, waza wahlala phantsi ngasekunene kwetrone kaThixo. (Heb 12: 1-2)

UYesu ufuna nathi unxano yemiphefumlo, ukuba novelwano ngabo balahlekileyo, ukuyenzela imbuyekezo (umthandazo, ukuzila ukutya, uMgqibelo wokuqala, njl. KwiVangeli yanamhlanje, xa uYakobi noYohane babefuna ukubiza umlilo uhle ezulwini udle iintshaba zakhe, uYesu wabakhalimela. Umsebenzi wakhe yayingekokuhlisa ubulungisa, kodwa inceba. Kwangokunjalo, uYesu akaceli ukuba mna nawe sakhe izindlu zesamente kwaye sithandazeleiintsuku ezintathu zobumnyama" [1]cf. Imihla emithathu yobumnyama kwaye Impendulo ukucima umhlaba… kodwa ube zizitya zenceba nokuthethelela uguquko lwehlabathi.

Bazalwana noodade, masinike ngesibindi zonke kuThixo, engabambisi nto. Masizimisele ngokuzimisela ukuya eJerusalem noYesu sisazi ukuba sinembeko engathethekiyo nelungelo lokubandezeleka ngenxa yakhe, nakuYe, ngovuyo olubekwe phambi kwethu.

Zilungiselele ukubeka ubomi bakho emgceni ukuze ukhanyisele umhlaba ngenyaniso kaKrestu; ukuphendula ngothando kwintiyo kunye nokungakhathaleli ubomi; ukubhengeza ithemba likaKrestu ovukileyo kuzo zonke iimbombo zomhlaba. -UPOPE BENEDICT XVI, Umyalezo kuLutsha kubantu beLizwe, uSuku loLutsha lweHlabathi, ngo-2008

 

 


Enkosi ngemithandazo yakho nenkxaso.

NGOKU FUMANEKA!

Incwadana entsha enamandla yamaKatolika…

 

UMBUZO

UMthi

by
UDenise Mallett

 

Ukusuka kwigama lokuqala ukuya kwelokugqibela ndathinjwa, ndanqunyanyiswa phakathi koloyiko kunye nokumangaliswa. Kwenzeka njani ukuba omnye omncinci kangaka abhale imigca eyintsokothileyo, abalinganiswa abantsokothileyo, ingxoxo enomdla kangaka? Kwenzeka njani ukuba umntwana ofikisayo abe nobuchule bokubhala, kungekuphela nje ngobuchule, kodwa ngobunzulu beemvakalelo? Angayiphatha njani imixholo enzulu ngobuqili ngaphandle kokushumayela? Ndisoyika nangoku. Ngokucacileyo isandla sikaThixo sikulesi sipho. Njengokuba ekubonelele ngalo lonke ubabalo ukuza kuthi ga ngoku, angaqhubeka nokukukhokela kwindlela ayikhethileyo kuwe nangonaphakade.
-UJanet Klasson, umbhali we I-Pelianito Journal Blog

Kubhalwe ngokukhethekileyo… Ukususela kumaphepha okuqala entshayelelo, Khange ndikwazi ukuyibeka phantsi!
-UJanelle Reinhart, Umculi orekhodayo ongumKristu

Ndiyabulela uBawo wethu omangalisayo okunike eli bali, lo myalezo, oku kukhanya, kwaye ndiyabulela kuwe ngokufunda ubugcisa bokuMamela kwaye wenze oko akunike ukuba ukwenze.
-ULarisa J. Strobel

YIYALELE IKOPI YAKHO NAMHLANJE!

Incwadi Yomthi

Kude kube ngu-30 Septemba, ukuhambisa kuphela yi- $ 7 / incwadi.
Ukuhanjiswa simahla kwii-odolo ezingaphezu kwe- $ 75. Thenga 2 ufumane 1 Simahla!

Ukufumana The Ngoku iLizwi,
Ukucamngca kukaMarko kufundo lweMisa,
nokucamngca kwakhe “ngemiqondiso yamaxesha,”
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

Joyina uMarko kuFacebook nakuTwitter!
FacebooklogoTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, UKUTSHINTSHWA NGOKOYIKA noqhotyosho , , , , , , , , .