Ukujikeleza ngamehlo

 

UKUPHUPHEKA KWENKOSIKAZI EBUSISIWEYO MARIYA,
UMAMA KATHIXO

 

Oku kulandelayo "ligama ngoku" entliziyweni yam kulo Mthendeleko woMama kaThixo. Ithathwe kwisahluko sesithathu sencwadi yam Imbonakalo yokuGqibela malunga nexesha elikhawulezayo. Ngaba uyaziva? Mhlawumbi yiloo nto…

-----

Kodwa ilixa liyeza, kwaye ngoku lifikile… 
(UJohn 4: 23)

 

IT inokubonakala ngathi ukusebenzisa amazwi abaprofeti beTestamente eNdala kunye nencwadi yeSityhilelo ukuya yethu Usuku mhlawumbi kukukhukhumala okanye nokuba ngumgaqo-siseko. Ukanti, amazwi abaprofeti abanjengoHezekile, uIsaya, uYeremiya, uMalaki kunye noSt John, ukubala nje abambalwa, ngoku atshisa entliziyweni yam ngendlela ebebengazange ngaphambili. Abantu abaninzi endikhe ndadibana nabo ekuhambeni kwam bathetha into enye, ukuba ukufundwa kweMisa kuthathe intsingiselo enamandla kunye nokubaluleka abangazange baziva ngaphambili.

 

UMOYA WESIBHALO

Ekuphela kwendlela yokuqonda ngokufanelekileyo indlela izicatshulwa ezazibhalwe kumawaka eminyaka eyadlulayo ezinokusebenza ngayo kumhla wethu, kukuba iZibhalo zinjalo Philayo—Ilizwi likaThixo eliphilayo. Bahlala kwaye baphefumle ubomi obutsha kwisizukulwana ngasinye. Oko kukuthi, bona ibe kuzaliseka, ziyabakho kuzaliseka, kwaye Iya kuba kuzaliseka. Ezi zibhalo zihlala zijikeleza ukutyhubela iminyaka, zifezekiswa kumanqanaba anzulu nangaphezulu ngokobulumko obungapheliyo bukaThixo kunye noyilo olufihliweyo.

Umoya ungabonakala kwindalo yonke. Ipateni yamagqabi ajikeleze isiqu seentyatyambo, iipayini, iipayinapile kunye neelwandle ezityibilikayo ezingafakwanga kwi-spirals. Ukuba ubukele amanzi edreyini engena kwisinki okanye idreyini, iyahamba kwipateni yomoya. Iinkanyamba kunye neenkqwithela zenzeka kwimo yokujikeleza. Iminyele emininzi, kubandakanya neyethu, iyajikeleza. Kwaye mhlawumbi eyona nto inomdla kakhulu kukujikeleza okanye imilo yehelical yeDNA yomntu. Ewe, elona laphu lomzimba womntu lenziwe ziimolekyuli ezijikelezayo, ezimisela iimpawu ezizodwa zomntu ngamnye.

Mhlawumbi ILizwi lenziwe inyama Uzibonakalisile eZibhalweni kwimo yomoya. Njengokuba sihamba ixesha, iLizwi lakhe liyazalisekiswa kumanqanaba amatsha ahlukeneyo njengoko siqhubeka sisiya kwelona "jongwana" lincinci, ukuphela kwexesha, ngonaphakade. Ukuchazwa kwembali, ukuzekelisa, kunye nokuziphatha kweSibhalo kwenzeka ngeendlela ezininzi ngobuninzi bamaxesha. Oku sikubona ngamandla kakhulu kwiNcwadi yeSityhilelo xa iSt. John ichaza aMatywina aSixhenxe, izitya ezisixhenxe kunye namaXilongo asixhenxe. Bona Kubonakala ngathi kubonakala ngathi inzulu kunye nokuzalisekiswa komnye nomnye kumanqanaba ngamanqanaba. (Nditsho "nommangaliso welanga", njengoko kungqinwe ngabantu abamalunga nama-80,000 eFatima nakwiindawo ezahlukeneyo kwihlabathi liphela kumaxesha ethu, ihlala iyisipina esijikelezayo, ngamanye amaxesha esijikeleza umhlaba… yabona Ukuhlawula amatyathanga ngemimangaliso elanga).

 

UMOYA WEXESHA

Ukuba indalo kaThixo ihamba kwicala lokomoya, mhlawumbi ixesha nayo iyenza.

Ukuba ukhe wehla ingqekembe kwenye yezo zonikelo “zonikelo”, nangona ingqekembe igcina indlela ejikelezayo, ihamba ngokukhawuleza nangokukhawuleza njengoko isiya esiphelweni. Uninzi lwethu luziva kwaye luhlangabezana nohlobo olufanayo lokunyusa namhlanje. Apha ndithetha ngendiza, umbono wokuba uThixo unokukhawulezisa ixesha ngelixa umlinganiselo Ixesha ngokwalo lihlala lihleli.

Kanjalo ukuba iNkosi ibingayinqamlelanga loo mihla, bekungayi kubakho mntu usindayo; koko ithe ngenxa yabanyulwa ebanyulileyo, yayinqamlela imihla leyo. (UMarko 13:20)

Ngamanye amagama, kanye nje ngokuba ingqekembe yenza isangqa esipheleleyo ngumoya, kodwa iya isanda kwisangqa esincinci kwaye sikhawuleze de iye kungena kwindawo yokugcina imali, ngokufanayo lixesha lokugqibezela imijikelo yeeyure ezingama-24, kodwa ngokomoya indlela ekhawulezayo.

Sisingise esiphelweni sexesha. Ngoku sisondela esiphelweni sexesha, kokukhona siya kukhawuleza-yile nto ingaqhelekanga. Kukho, ngokungathi kunjalo, ukukhawulezisa okubaluleke kakhulu ngexesha; kukho ukukhawulezisa ngexesha njengoko kukho ukukhawulezisa kwisantya. Kwaye sihamba ngokukhawuleza nangokukhawuleza. Kuya kufuneka sikhathalele oku ukuze siqonde okwenzekayo kwihlabathi lanamhlanje. —Fr. Marie-Dominique Philippe, OP, Icawa yamaKatolika ekupheleni kweminyaka, uRalph Martin, iphe. 15-16

Ngelixa usuku luseyure ezingama-24 kunye nomzuzu kwimizuzwana engama-60, ngokungathi ixesha ngandlela thile likhawulezisa ngaphakathi kulo.

Njengokuba bendikucinga oku ngexesha elidlulileyo, iNkosi ibingathi iyawuphendula umbuzo wam ngothelekiso lobuchwephesha: i "MP3." Yifomathi yengoma yedijithali yezixhobo ze-elektroniki kunye ne-Intanethi esebenzisa "uxinzelelo" apho ubukhulu befayile yengoma (ubungakanani bendawo okanye imemori yekhompyuter eyithathayo) inokuthi "inciphe" ngaphandle kokuchaphazela ngokucacileyo umgangatho wesandi. Inkqubo ye- ubungakanani yefayile yengoma iyancipha ngelixa ifayile ye- ubude yengoma ihlala injalo. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba uxinzelelo lungaqala ukonakala kakhulu kumgangatho wengoma: okt. kokukhona kukho uxinzelelo ngakumbi, kokukhona isandi siba mandundu.

Ngokukwanjalo, njengoko imihla ibonakala ngathi iya "xinezeleka", kokukhona kukho ukonakala kokuziphatha, ucwangco kuluntu, kunye nendalo.

Ngenxa yokwanda kobubi, luya kuphola uthando lwabaninzi. (UMateyu 24:12)

Kudala wabeka iziseko zomhlaba ... zonke ziguga njengengubo ... kuba indalo yalulanyiselwa kokuphuthileyo, kungengakuthanda kwayo, kodwa ngenxa yalowo wayithobayo, ngethemba lokuba indalo ngokwayo iya kukhululwa ebukhobokeni ukonakala kunye nesabelo kwinkululeko ezukileyo yabantwana bakaThixo. (INdumiso 102: 26-27; Roma 8: 20-21)

 

ISIqhwithi Somoya

Uninzi lwabafundi bam lundivile ndisabelana ngesiprofeto endisifumene kwiminyaka eliqela eyadlulayo xa ndandithandaza ebaleni njengoko ndandibukele isaqhwithi esasisondela:

Isaqhwithi esikhulu, njengesaqhwithi, siza phezu komhlaba.

Kwiminyaka eyadlulayo, ndandiye ndifunde ukuba lo myalezo wawunikwe iimfihlakalo ezininzi, kubandakanya le ivela kuMama wethu ukuya ku-Elizabeth Kindelmann:

Imiphefumlo ekhethiweyo kuya kufuneka ilwe neNkosana yoBumnyama. Iya kuba sisaqhwithi esoyikisayo - hayi, hayi isaqhwithi, kodwa inkanyamba eyonakalisa yonke into! Ufuna nokuchitha ukholo kunye nokuzithemba kwabanyuliweyo. Ndiza kusoloko ndisecaleni kwakho kwisaqhwithi esiqalisa ngoku. Ndingu mama wakho. Ndingakunceda kwaye ndiyafuna! Uyakubona kuyo yonke indawo ukukhanya kweLangatye lam loLuthando kuphuma njengelitha lombane likhanyisela iZulu nomhlaba, nalapho ndiya kuvutha khona nkqu nemiphefumlo emnyama neyoyikayo! Kodwa ke lusizi kum ukubona abantwana bam abaninzi bezijula ​​esihogweni! -Umyalezo ovela kwiNtombi Enyulu kaMariya usiya kuElizabeth Kindelmann (1913-1985); yamkelwe nguKhadinali Péter Erdö, intshinga yaseHungary

Inqaku yile: ukusondela kufikelela "kwiliso lesiphango," kokukhona le mimoya ivuthuzayo inyuka ngesantya, amandla kunye nengozi. Imimoya eyonakalisa kakhulu yile iphakathi kodonga lwamehlo lwenkanyamba Phambi kokuba ngequbuliso banike indlela yokuzola, ukukhanya, nokuzola kwesaqhwithi. Ewe kuyeza nako, a Usuku oluKhulu lokuKhanya okanye into abanye abayithandayo bathi “kukukhanya kwesazela” okanye “Isilumkiso.” Kodwa ngaphambi koko, imimoya yokudideka, iyantlukwano, isiphithiphithi kunye nobundlobongela zizokutshayela ihlabathi, i AmaTywina aSixhenxe oVukelo ukuba, njengoko ndibhalayo, ziqala ukungatyibiliki kwizizwe ezininzi.

Ngo-2013 emva kokurhoxa kuka-Benedict XVI, ndayiva iNkosi isitsho ngamandla kwisithuba seeveki ezimbini:

Ngoku ungena kumaxesha anobungozi kwaye adidayo.

Ngelo xesha, akukho namnye kuthi owakha weva ngoKhadinali Jorge Bergoglio owayeza kuba ngupopu olandelayo Indawo yokuflasha ubukhulu becala isiphithiphithi esikhoyo kwiCawe, nokuba siyinyani okanye siyacinga. Namhlanje, imimoya yokudideka neyantlukwano eCaweni iyanda ngokukhawuleza…

 

2020 NESIPHULA

Umda we-2020, akukho, ngandlela thile, akukho nto intsha iqhubekayo kodwa kunokuba ukwanda kwenani kwinto esele iqalile. Yiyo i, Ubuntu buhamba ngokukhawuleza nangokukhawuleza ukuya kwiLiso leNkqwithela. Kufuneka sinikele ingqalelo koku! Kwisilingo sokulala, ukwenza ngathi izinto ziya kuqhubeka njengoko zinjalo ngokungenasiphelo, ukuba baxakeke kuko konke ukudideka kunye neengxaki okanye, ngokuchaseneyo, ukuzonwabisa enyameni kwaye ngaloo ndlela baphulukane nekhampasi yokuziphatha ... kuya kunyuka kuphela. USathana urhuqela imiphefumlo emininzi entshabalalweni, ngakumbi abo bebehleli ngocingo, ngakumbi MaKrestu adikidiki. Ukuba uThixo wayekunyamezele ukulalanisa kwethu kwaye imowudi vivendi kunye nenyama kwixa elidlulileyo, akusekho njalo. Ndifuna ukukuxelela ngothando olukhulu nokuzimisela okukhulu: iintanda ebomini bakho bokomoya ziya kuba iindawo kaSathana ukwenza umonakalo kwimitshato yakho, iintsapho, kunye nolwalamano-ukuba ushiywe uvulekile. Guquka kwezi; guquka ngokunyanisekileyo. Bazise Ukuvuma kwaye vumela uYesu wakho onenceba atywine iintanda ngothando lwaKhe kwaye akuhlangule kwintshutshiso yomcinezeli.

INkosana yoBumnyama ibetha ngokungxolayo njengoko isazi ukuba ixesha lokungenelela kukaSt. Michael kunye neyure ka Ibali leNenekazi lethu elincinci uyeza-lowo Usuku oluKhulu lokuKhanya xa Idangatye Lothando iya kugqabhuka njenge Imitha yokuqala a IPentekoste eNtsha kwaye uBukumkani boThando oluNgcwele buya kuqala, ngaphakathi, ulawulo lwalo jikelele ngaphakathi kweentliziyo.

Eli Flame ligcwele ngeentsikelelo eziphuma kwintliziyo yam engafakwanga, kwaye endikunika lona, ​​kufuneka liphume entliziyweni liye entliziyweni. Uyakuba ngummangaliso omkhulu wokukhanya okumfamekisa uSathana… Isikhukula seentsikelelo esiza kuzamazamisa umhlaba kufuneka siqale ngenani elincinci lemiphefumlo ethobekileyo. Umntu ngamnye ofumana lo myalezo kufuneka awamkele njengesimemo kwaye kungabikho mntu kufuneka akhubeke okanye angawuhoyi… -INenekazi lethu ku-Elizabeth Kindelmann; Yabona www.bumafelida.org

Emva koko iinqaba ezigcinwe nguSathana kunye nabalandeli bakhe kwimiphefumlo emininzi ziya kwaphulwa kwaye uMtyholi uya kulahlekelwa ngamandla akhe amaninzi kwizinto ezibizwa ngokuba yiZulu "izulu", engekho iParadesi, kodwa indawo yokomoya Emhlabeni uSathana ebezule iminyaka engaphezu kwama-2000.

Umzabalazo wethu awuphumi nenyama negazi, kodwa ngowamagunya, naloo magunya, nabo balawuli balo bumnyama, nabo oomoya abakhohlakeleyo. emazulwini. (Kwabase-Efese 6:12)

St. John uyacacisa:

Kwabakho ke imfazwe emazulwini; UMikayeli neengelosi zakhe balwa idabi nenamba. Inamba nezithunywa zayo zalwa, kodwa aziphumelelanga kwaye azisenandawo ezulwini. Inamba enkulu, inyoka yakudala, leyo kuthiwa nguMtyholi, uSathana ke, lowo ulilahlekisayo elimiweyo liphela; yaphoswa emhlabeni, nezithunywa zayo zaphoswa kunye nayo. Emva koko ndeva ilizwi elikhulu ezulwini lisithi: “Ngoku luthe usindiso namandla, nobukumkani boThixo wethu, negunya loMthanjiswa wakhe.” (ISityhi. 12: 7-10)

Oku, nangona kunjalo, ayisosiphelo sesaqhwithi kodwa sisiqabu esivela kuThixo (ezinye iimfihlakalo, ezinje ngo-Fr. Michel Rodrigue, zindulula ukuba le ikhefu kwiNkqwithela iza kuhlala "iiveki"). Kungcono ibeke iBandla kunye nabachasene necawa kwimpikiswano yayo yokugqibela. Kumyalezo oyimfihlo UBarbara Rose, UThixo uYise uthetha ngokwahlulwa kokhula nengqolowa:

Ukoyisa iziphumo ezibi kakhulu zezizukulwana zesono, kufuneka ndithumele amandla okugqobhoza kunye nokuguqula umhlaba. Kodwa oku kunyuka kwamandla kuya kungonwabisi, kwaye kube buhlungu kwabanye. Oku kuyakwenza umahluko phakathi kobumnyama nokukhanya ukuba ube mkhulu ngakumbi. —Kusuka kwimiqulu emine Ukubona ngamehlo omphefumlo, Nge-15 kaNovemba, 1996; njengoko kucatshulwe ku Ummangaliso woKhanyiso lweSazela nguGqirha Thomas W. Petrisko, iphe. 53; cf. kubawogad.net

Oku kungqinwa yimiyalezo eya ku-Australia u-Matthew Kelly, owaxelelwa ukukhanya okuzayo kwezazela okanye "umgwebo omncinci."

Abanye abantu baya kujika kude lee kum, baya kuba nekratshi neenkani….  -Isusela Ummangaliso woKhanyiso lweSazela nguGqirha Thomas W. Petrisko, iphe. 96-97

Emva koko kuyakufika isiqingatha sokugqibela sesaqhwithi xa uSathana eza kugxila kweliphi igunya alishiye kumntu omnye u-Siko athi "nguNyana wentshabalalo."

Yamqumbela umfazi inamba, yemka yaya kulwa nabaseleyo bembewu yakhe, abo bagcina imithetho kaThixo nabangqinayo ngoYesu, yema entlabathini yolwandle. Ndabona irhamncwa liphuma elwandle, lineempondo ezilishumi. ezimpondweni zalo izizithsaba ezilishumi, kwiintloko zayo amagama okunyelisa… (Izityhilelo 12: 17-13: 1)

… Kusenokubakho emhlabeni "uNyana wentshabalalo" athetha ngaye uMpostile. —IIPOPE ST. IPIUS X, E Supremi, I-Encycology on the Return of zonke Izinto kuKristu, n. 3, 5; Ngomhla we-4 ku-Okthobha 1903

Ngamafutshane, uSathana kunye nabalandeli bakhe baya kuthi ngelo xesha ukudinwa ngokwabo ngobubi ngentshutshiso emfutshane nengqumbo yeCawa. Ke, bayeke. Amehlo ethu, bazalwana noodade wethu, kufanele ukuba ajonge kwezona zinto zilandela emva kwesiqhwithi (kuba kanye njengokuba uza kuphuphuthekiswa bubutyobo benkanyamba yokwenene, ngokunjalo, umntu unokuphazanyiswa ngabo bonke ububi emhlabeni) . Kukuchuma koBukumkani bokuthanda kukaThixo xa amazwi ka UBawo wethu ziya kuzalisekiswa ekugqibeleni:Ubukumkani bakho mabufike, intando yakho mayenziwe nasemhlabeni, njengasezulwini. "

Ah, ntombi yam, esi sidalwa sihlala sibaleka ngakumbi ebubini. Zingaphi iindlela zentlekele abazilungisayo! Baya kuhamba ke, bade bazibhinqise ebubini. Kodwa bathi besazibhokoxa ekuhambeni kwabo, ndiya kuzibandakanya ekuphelisweni nasekugqibeleleni kwam I-Fiat Voluntas Tua  (“Intando yakho mayenziwe”) ukuze intando yam ilawule emhlabeni-kodwa ngendlela entsha. Ah ewe, ndifuna ukudanisa umntu kuThando! Ke ngoko mamela. Ndifuna wena nam ukuba nilungiselele lo Mhla woMumo wezulu kunye nothando lobuthixo… —UYesu waya kuMkhonzi kaThixo, uLuisa Piccarreta, kwiMibhalo-ngqangi, Feb 8th, 1921; isicatshulwa esivela Ubungangamsha beNdalo, UMfu Joseph Iannuzzi, iphe. 80

Eli liXesha loXolo elizayo nobungcwele obungenakuthelekiswa nanto endinqwenela ukuqhubeka nokujongana nalo kuNyaka oMtsha, ndiqala ngesiphithiphithi esijikeleze uMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta ngokwakhe…

 

 

Inkxaso yakho yemali kunye nemithandazo kutheni
ufunda oku namhlanje,
kwaye ziyafuneka kakhulu njengoko siqala i-2020.
 Ndikusikelele kwaye ndiyabulela. 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.