Intonga yentsimbi

UKUFUNDA Amazwi kaYesu kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta, uqala ukuyiqonda loo nto ukufika koBukumkani beNtando yobuThixo, Njengoko sithandaza yonke imihla kuBawo Wethu, yeyona njongo inye enkulu yaseZulwini. "Ndifuna ukubuyisela isidalwa kwimvelaphi yakhe," UYesu wathi kuLuisa, "... ukuba intando yam yaziwe, ithandeke, yenziwe emhlabeni njengokuba isenziwa eZulwini." [1]Umqulu. 19, Juni 6, 1926 UYesu ude athi ubuqaqawuli beeNgelosi nabaNgcwele baseZulwini "Ayiyi kugqitywa ukuba intando yam ayinalo uloyiso olupheleleyo emhlabeni."

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Umqulu. 19, Juni 6, 1926

Umbethe wentando kaThixo

 

YIBA wakha wazibuza ukuba kuluncedo ngantoni ukuthandaza “nokuphila kukuthanda kukaThixo”?[1]cf. Indlela Yokuphila Kwintando KaThixo Ibachaphazela njani abanye, ukuba kunjalo?Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

ILitye Elincinane

 

NGAMAXESHA ATHILE ukuziva ndingabalulekanga kwam kuyandoyisa. Ndiyayibona indlela ebanzi ngayo indalo kunye nendlela iplanethi enguMhlaba kodwa isuntswana lesanti phakathi kwayo yonke. Ngaphezu koko, kolu phawu lwecosmic, ndingomnye wabantu abaphantse babe zibhiliyoni ezisi-8. Kwaye kwakamsinya, njengeebhiliyoni eziphambi kwam, ndiya kungcwatywa emhlabeni kwaye konke ndilibalekile, ngaphandle mhlawumbi kwabo basondeleyo kum. Yinyaniso ethobayo. Kwaye ebusweni bale nyaniso, ngamanye amaxesha ndiyasokola ingcinga yokuba uThixo angakwazi ukuzikhathaza ngam ngendlela enzulu, yobuqu, nenzulu ecebisa ubuvangeli bale mihla kunye nemibhalo yabaNgcwele. Kodwa ke, ukuba singena kobu budlelwane bobuqu noYesu, njengoko mna kunye nabaninzi benu, yinyani: uthando esinokulufumana ngamanye amaxesha lunzulu, luyinyani, kwaye ngokoqobo "luphuma kweli hlabathi" - ukusa kwinqanaba lokuba ubuhlobo bokwenyani noThixo buyinyaniso Eyona Revolution

Okwangoku, andibuva ubuncinci bam ngamanye amaxesha kunaxa ndifunda imibhalo yoMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta kunye nesimemo esinzulu sokuba phila kwintando kaThixo... Qhubekeka ukufunda

Buza, Funa, kwaye unkqonkqoze

 

Celani, nophiwa;
funani nofumana;
nkqonkqozani novulelwa...
Ukuba ke nina, nikhohlakele nje,
niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo;
wobeka phi na ke yena uYihlo osemazulwini
Banike izinto ezilungileyo abacelayo kuye.
(Mat 7: 7-11)


KAMVA, kuye kwafuneka ndinikele ingqalelo ekuthabatheni icebiso lam. Ndabhala ixesha elidlulileyo ukuba, ngokukhona sisondela kwi iliso kwesi Saqhwithi sikhulu, kokukhona kufuneka sigxile kuYesu. Kuba imimoya yesi saqhwithi singumoya ukudideka, uloyiko, kwaye buxoki. Siya kumfamekiswa ukuba sizama ukuzijonga, siziqonde-kakhulu njengoko umntu ebeya kuba njalo xa ezama ukujonga udidi lwe-5 yenkanyamba. Imifanekiso yemihla ngemihla, izihloko zeendaba, kunye nemiyalezo inikezelwa kuwe "njengeendaba". Abekho. Eli libala lokudlala likaSathana ngoku - umlo wengqondo owenziwe ngononophelo eluntwini ukhokelwa "nguyise wobuxoki" ukulungiselela indlela yoKusethwa kwakhona okuKhulu kunye neSine seNguquko yezoShishino: ulungelelwaniso olulawulwa ngokupheleleyo, olufakwe ekhompyutheni, nolungenabuthixo.Qhubekeka ukufunda

Indlela Yokuphila Kwintando KaThixo

 

UTHIXO iye yasigcinela ‘isiphiwo sokuphila kukuthanda kukaThixo’ esakha salilungelo lika-Adam kodwa walahlwa ngenxa yesono santlandlolo. Ngoku ibuyiselwa njengenqanaba lokugqibela lohambo olude lwaBantu bakaThixo bebuyela entliziyweni kaBawo, ukuba babenze uMtshakazi “ongenabala nambibi nanye into enjalo, ukuze abe ngcwele, angabi nasiphako” ( Efe 5 : 27).Qhubekeka ukufunda

Obona Bubuxoki bukhulu

 

LWE kusasa emva komthandazo, ndaziva ndishukunyiselwa ukuba ndiphinde ndifunde ukucamngca okubalulekileyo endakubhala kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo Isihogo savulwaNdiye ndahendeka ukuba ndikuthumelele nje eli nqaku namhlanje, njengoko kuninzi kulo ebekuprofetiwe kwaye bekugxeka oko kusenzeka ngoku kulo nyaka onesiqingatha uphelileyo. Hayi indlela aye ayinyaniso ngayo loo mazwi! 

Nangona kunjalo, ndiza kushwankathela amanqaku aphambili emva koko ndidlulele “kwigama ngoku” elitsha elize kum ngexesha lomthandazo namhlanje… Qhubekeka ukufunda

Ukuthobela Okulula

 

Uze umoyike uYehova uThixo wakho,
kwaye ugcine, yonke imihla yobomi bakho,
yonke imimiselo yakhe nemithetho yakhe, endikumiselayo;
kwaye ngaloo ndlela babe nobomi obude.
Yiva ke, Sirayeli, ugcine;
ukuze ukhule ube nenkqubela ngakumbi;
ngokwedinga likaYehova, uThixo wooyihlo;
ukuba ndikunike ilizwe elibaleka amasi nobusi.

(Ukufunda kuqala, Okthobha 31, 2021 )

 

KHAWUBE nomfanekiso-ngqondweni wakho wamenywa ukuba uye kudibana nomdlali omthandayo okanye umongameli welizwe. Usenokunxiba into entle, ulungise iinwele zakho kakuhle kwaye ube kwezona hambo zindilisekileyo.Qhubekeka ukufunda

Ukuza okuzayo kokuthanda kukaThixo

 

KWIMBALI YOKUFA
YOMKHONZI KATHIXO LUISA PICCARRETA

 

YIBA wakhe wazibuza ukuba kutheni uThixo eqhubeka nokuthumela iNtombi enguMariya ukuba ivele emhlabeni? Kutheni ingenguye umshumayeli omkhulu, uPaul Paul… okanye umvangeli omkhulu, St. John… okanye upapa wokuqala, St. Peter, "iliwa"? Isizathu kukuba uMama wethu unxibelelene ngokungenakwahlukaniswa neCawe, zombini njengomama wakhe wokomoya kwaye "njengomqondiso":Qhubekeka ukufunda

Ukulungiselela iXesha loXolo

Ifoto nguMichał Maksymilian Gwozdek

 

Amadoda kufuneka akhangele uxolo lukaKristu eBukumkanini bukaKristu.
—I-POPE PIUS XI, Iikota Primas, n. 1; Ngomhla we-11, 1925

UMariya oNgcwele, Mama kaThixo, uMama wethu,
sifundise ukukholelwa, ukuba nethemba, nokuthanda nawe.
Sibonise indlela eya eBukumkanini bakhe!
Inkwenkwezi yoLwandle, khanyisa kuthi kwaye usikhokele endleleni yethu!
-IPOPE BENEDICT XVI, Thetha uSalvin. I-50

 

INTONI Ngokufanelekileyo ngaba "liXesha loXolo" elizayo emva kwale mihla yobumnyama? Kutheni le nto umfundisi wezakwalizwi koopopu abahlanu, kubandakanya no-St. John Paul II, esithi uza kuba "ngowona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, ulandela uvuko kuphela?"[1]UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayengumfundisi wezakwalizwi kaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, kunye noSt. John Paul II; ukusuka Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35 Kutheni le nto izulu lathi ku-Elizabeth Kindelmann wase-Hungary…Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayengumfundisi wezakwalizwi kaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, kunye noSt. John Paul II; ukusuka Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35

Isipho

 

"THE iminyaka yobufundisi iyaphela. ”

La mazwi ebekhala entliziyweni yam kwiminyaka eliqela eyadlulayo ayemangalisa kodwa ecacile: siza esiphelweni, hayi kulungiselelo ngomntu ngamnye; Kunoko, iindlela ezininzi kunye neendlela kunye nolwakhiwo iBandla lanamhlanje eliqhelene nalo eliye lazenzela umntu, labuthathaka, laza lahlula uMzimba kaKristu ophela. Oku “kukufa” okuyimfuneko kweCawe ekufuneka kuze ukuze abe namava uvuko olutsha, Intyatyambo entsha yobomi bukaKristu, amandla akhe, nobungcwele bakhe ngayo yonke indlela entsha.Qhubekeka ukufunda

Ummangaliso waseParis

netenstreet.jpg  


I wayecinga ukuba ukugcwala kwabantu eRoma kwakukubi. Kodwa ndicinga ukuba iParis i-crazier. Sifikile embindini wekomkhulu laseFrance sineemoto ezimbini ezipheleleyo kwisidlo sangokuhlwa kunye nelungu leNdlu yoZakuzo yaseMelika. Iindawo zokupaka ngobo busuku zazinqabile njengekhephu ngo-Okthobha, ke mna nomnye umqhubi sayilahla imithwalo yethu, saqala ukuqhuba sijikeleza ibhloko ngethemba lokuba indawo iza kuvuleka. Kulapho yenzekayo. Ndilahlekile kwenye indawo enye imoto, ndjika ngendlela engeyiyo, ngequbuliso ndalahleka. Njengosomajukujuku ongafakwanga esibhakabhakeni, ndiye ndaqala ukufunxwa kumjikelo weendlela ezingapheliyo, ezingapheliyo, ezinesiphithiphithi sezithuthi zaseParis.

Qhubekeka ukufunda

Emhlabeni njengasezulwini

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoLwesibini weVeki yokuQala yeLente, kweyoMdumba 24, 2015

Imibhalo yeLigugu Apha

 

CINGA NGOKUQONDA kwakhona la mazwi avela kwiVangeli yanamhlanje:

… Mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini.

Ngoku mamela ngononophelo kufundo lokuqala:

Liya kuba njalo ilizwi lam eliphuma emlonyeni wam; Aliyi kubuyela kum lilambatha, kodwa iya kwenza ukuthanda kwam, ufezekise isiphelo endisithumele sona.

Ukuba u Yesu wasinika eli "lizwi" ukuba sithandaze mihla le kuBawo wethu waseZulwini, umntu kufuneka abuze ukuba uBukumkani bakhe kunye nentando yakhe yobungcwele ayizukuba emhlabeni njengasezulwini? Nokuba ingaba eli "lizwi" sifundisiwe ukuba sithandaze liyakufezekisa isiphelo salo… okanye libuyele lilize? Impendulo, ewe, yeyokuba la mazwi eNkosi ngenene ayakusiphumeza isiphelo sabo kwaye ...

Qhubekeka ukufunda

Ukuphila kwintando kaThixo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoMvulo kaJanuwari 27, 2015
Khetha. ISikhumbuzo seSt. Angela Merici

Imibhalo yeLigugu Apha

 

NAMHLANJE IVangeli ihlala isetyenziselwa ukuphikisa ukuba amaKatolika ayile okanye akabaxa ukubaluleka kobunina bukaMariya.

Ngubani na uma nabazalwana bam? ” Akuba ebasingile aba bahleli esangqeni, wathi, Nanku umama nabazalwana bam; Kuba lowo wenza ukuthanda kukaThixo ngumzalwana wam, nodade wethu, noma. ”

Kodwa ngubani ke owayephila ukuthanda kukaThixo ngokugqibeleleyo, ngokugqibeleleyo, ngokuthobela kunoMariya, emva koNyana wakhe? Ukususela kumzuzu we-Annunciation [1]Ukusukela ekuzalweni kwakhe, kuba uGabriel uthi "wayezele lubabalo" Kude kube kumi phantsi koMnqamlezo (ngelixa abanye bebaleka), akukho namnye owathi cwaka waphila ukuthanda kukaThixo ngokugqibeleleyo. Oko kukuthi akukho mntu wayenjalo ngaphezulu kukamama kuYesu, ngengcaciso yaKhe, kunalo Mfazi.

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Ukusukela ekuzalweni kwakhe, kuba uGabriel uthi "wayezele lubabalo"