Ukwahlula Okukhulu

 

Ndize kutshisa ihlabathi;
kwaye hayi indlela endinqwenela ngayo ukuba sele ivutha!…

Niba ndize kungenisa uxolo na ehlabathini?
Ndithi kuni, Hayi, kanye kanye.
Ukususela ngoku kuya kwahlulwa indlu yabahlanu;
abathathu bebambene nababini, nababini bechasa nabathathu...

(Luka 12: 49-53)

Ke ngoko sathi qheke kubini isihlwele ngenxa yakhe.
(UJohn 7: 43)

 

NDIYATHANDA elo lizwi livela kuYesu: Ndize kuwutshisa umhlaba, hayi indlela ekunqwenela ngayo ukuba ubusele udangazela! INkosi yethu ifuna abantu abasemlilweni ngothando. Abantu ababomi babo kunye nobukho babo buphembelela abanye ukuba baguquke kwaye bafune uMsindisi wabo, ngaloo ndlela bekhulisa uMzimba kaKristu oyimfihlakalo.

Ukanti, uYesu ulandela eli lizwi ngesilumkiso sokuba lo Mlilo uNgcwele ngenene uyakwenza ukwahlula. Akumthathi umfundisi wezakwalizwi ukuqonda ukuba kutheni. UYesu wathi, “Ndiyinyaniso” kwaye sibona imihla ngemihla ukuba inyaniso yaKhe isahlula njani. KwanamaKristu athanda inyaniso anokucaphuka xa elo krele lenyaniso liwahlaba siqu intliziyo. Sinokuba nekratshi, sizikhusele, kwaye sixabane xa sijongene nenyaniso ye ngokwethu. Kwaye ayiyonyani na into yokuba namhlanje sibona uMzimba kaKristu waphulwa kwaye wahlulwa kwakhona ngeyona ndlela imbi njengoko ubhishophu echasa ubhishophu, ukhadinali umi ngokuchasene nekhadinali - kanye njengoko iNenekazi lethu laxela kwangaphambili e-Akita?

 

Ucoceko olukhulu

Kwezi nyanga zimbini zidlulileyo ndisiya ngapha nangapha izihlandlo ezininzi phakathi kwamaphondo aseKhanada ndifudusa intsapho yam, ndiye ndaneeyure ezininzi zokucinga ngobulungiseleli bam, okwenzeka ehlabathini, okwenzekayo kweyam intliziyo. Ngamafutshane, sidlula kolona sulungekiso lukhulu loluntu ukususela kuNogumbe. Oko kuthetha ukuba nathi sinjalo sihluzwe njengengqolowa - wonke umntu, ukusuka kwihlwempu ukuya kupapa. Qhubekeka ukufunda

Amalahle avuthayo

 

PHA yimfazwe engaka. Imfazwe phakathi kwezizwe, imfazwe phakathi kwabamelwane, imfazwe phakathi kwezihlobo, imfazwe phakathi kweentsapho, imfazwe phakathi kwamaqabane. Ndiqinisekile ukuba wonke umntu kuni ulixhoba ngandlel’ ithile kwinto eyenzekileyo kule minyaka mibini idlulileyo. Iyantlukwano endiyibonayo phakathi kwabantu ikrakra kwaye inzulu. Mhlawumbi alikho elinye ixesha kwimbali yoluntu amazwi kaYesu asebenza ngokulula ngolo hlobo nangomlinganiselo omkhulu ngolu hlobo:Qhubekeka ukufunda

Kukho iBarque enye kuphela

 

…njengeCawe enye nokuphela kwayo umantyi ongahlulwahlulwayo,
upopu noobhishophu bemanyene naye;
kuthwala
 olona xanduva lunzima ukuba akukho phawu lucacileyo
nokuba iphuma kubo imfundiso engacacanga.
ukubhida abathembekileyo okanye ukubalahlekisa
kwimvakalelo yobuxoki yonqabiseko. 
—UKhadinali Gerhard Müller,

owayesakuba ngumfundisi weBandla leMfundiso yoKholo
Izinto ZokuqalaEpreli 20th, 2018

Ayingombuzo wokuba 'yipro-' uPope Francis okanye 'ngokuchasana' noPope Francis.
Ngumbuzo wokukhusela inkolo yamaKatolika,
kwaye oko kuthetha ukukhusela iOfisi kaPetros
apho uPope aphumelele khona. 
-Khadinali Raymond Burke, Ingxelo yeHlabathi yamaKatolika,
January 22, 2018

 

NGAPHAMBI wasweleka, phantse kunyaka ophelileyo ukuya kumhla kanye ekuqaleni kobhubhane, umshumayeli omkhulu uMfundisi John Hampsch, CMF (c. 1925-2020) wandibhalela ileta yokukhuthaza. Kuyo, ufake umyalezo ongxamisekileyo kubo bonke abafundi bam:Qhubekeka ukufunda

Indlu eyahluleleneyo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
nge-10 ka-Okthobha ka-2014

Imibhalo yeLigugu Apha

 

 

“WONKE ubukumkani obahlulelene bodwa, buyaphanza, nendlu iya kuwa nxamnye nendlu. La ngamazwi kaKrestu kwincwadi yeVangeli yanamhlanje ekufuneka ivakalisiwe phakathi kweSynod yoBhishophu ehlanganisene eRoma. Njengokuba simamele iintetho ezizayo malunga nendlela yokujongana nemiceli mngeni yokuziphatha yanamhlanje ejongene neentsapho, kuyacaca ukuba kukho izithuba phakathi kwabafundisi malunga nendlela yokujongana isono. Umphathi wam wokomoya undicelile ukuba ndithethe ngale nto, kwaye ke ndiza kwenza njalo komnye umbhalo. Kodwa mhlawumbi kufuneka sigqibe ukucamngca ngale veki ngokungaphumeleli koopopu ngokumamela ngononophelo kumazwi eNkosi yethu namhlanje.

Qhubekeka ukufunda