Isilumkiso-iTywina leSithandathu

 

IZIXHOBO kwaye iimfihlakalo ziyibiza ngokuba "lusuku olukhulu lotshintsho", "lixesha lesigqibo loluntu." Joyina uMark Mallett kunye noNjing.Daniel O'Connor njengoko bebonisa indlela ezayo "Isilumkiso", esondela kufutshane, kubonakala ngathi ikwangumsitho omnye kwiTywina leSithandathu kwiNcwadi yeSityhilelo.Qhubekeka ukufunda

Yase China

 

Ngo-2008, ndayiva iNkosi iqala ukuthetha nge “China”. Oko kufikelele esiphelweni ngokubhalwa oku ukusukela ngo-2011. Njengokuba bendifunda ezi ndaba zingumxholo namhlanje, kukhangeleka ngathi zilixesha lokuphinda ndizipapashe ngokuhlwanje. Kukwabonakala kum ukuba uninzi lweziqwenga ze "chess" endizibhalileyo malunga neminyaka ngoku zihamba endaweni. Ngelixa injongo yalo mpostile yayikukunceda abafundi bagcine iinyawo zabo emhlabeni, iNkosi yethu ikwathi "jongani nithandaze." Kwaye ke, siyaqhubeka ngokuthandaza sibukele…

Oku kulandelayo kwapapashwa okokuqala ngo-2011. 

 

 

IPOPE UBenedict walumkisa ngaphambi kweKrisimesi ukuba "ukusithwa kwelanga" eNtshona kubeka "ikamva lehlabathi" emngciphekweni. Wabhekisa ekuweni kobukhosi baseRoma, ebonisa ukufana phakathi kwabo namaxesha ethu (yabona Ngomhla kaEva).

Ngalo lonke eli xesha, kukho elinye igunya Kuvuka ngexesha lethu: I-China yamaKomanisi. Ngelixa kungafakwanga mazinyo afanayo nalawo ayenziwe yiSoviet Union, kuninzi ekufuneka kuxhalabile ngokunyuka kwalo mandla makhulu.

 

Qhubekeka ukufunda

Inkululeko enkulu

 

NABANINZI Ndivakalelwa kukuba isibhengezo sika-Pope Francis esibhengeza "iJubili yeNceba" ukusukela nge-8 kaDisemba, ngo-2015 ukuya nge-20 kaNovemba ngo-2016. Isizathu kukuba yenye yeempawu ezininzi iyahlangana zonke ngaxeshanye. Oko kwandichaphazela nam njengokuba ndicinga ngeNtlokoma kunye nelizwi lesiprofeto endilifumene ekupheleni kuka-2008… [1]cf. Unyaka wokuvela

Ukupapashwa kokuqala ngo-Matshi 24, 2015.

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Unyaka wokuvela

Isiprofeto eRoma-Icandelo VI

 

PHA Ngumzuzu onamandla oza emhlabeni, zizinto ezingcwele kunye neentsomi ezibizwa ngokuba "kukukhanya kwesazela." Icandelo le-VI lokwamkela iThemba libonisa indlela eli "liso loqhwithela" elilixesha lobabalo… nomzuzu ozayo sigqibo Okwehlabathi.

Khumbula: akukho ndleko yokujonga eziwebhu ngoku!

Ukubukela iCandelo VI, cofa apha: Ukwamkela iThemba leTV