Umbethe wentando kaThixo

 

YIBA wakha wazibuza ukuba kuluncedo ngantoni ukuthandaza “nokuphila kukuthanda kukaThixo”?[1]cf. Indlela Yokuphila Kwintando KaThixo Ibachaphazela njani abanye, ukuba kunjalo?Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Buza, Funa, kwaye unkqonkqoze

 

Celani, nophiwa;
funani nofumana;
nkqonkqozani novulelwa...
Ukuba ke nina, nikhohlakele nje,
niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo;
wobeka phi na ke yena uYihlo osemazulwini
Banike izinto ezilungileyo abacelayo kuye.
(Mat 7: 7-11)


KAMVA, kuye kwafuneka ndinikele ingqalelo ekuthabatheni icebiso lam. Ndabhala ixesha elidlulileyo ukuba, ngokukhona sisondela kwi iliso kwesi Saqhwithi sikhulu, kokukhona kufuneka sigxile kuYesu. Kuba imimoya yesi saqhwithi singumoya ukudideka, uloyiko, kwaye buxoki. Siya kumfamekiswa ukuba sizama ukuzijonga, siziqonde-kakhulu njengoko umntu ebeya kuba njalo xa ezama ukujonga udidi lwe-5 yenkanyamba. Imifanekiso yemihla ngemihla, izihloko zeendaba, kunye nemiyalezo inikezelwa kuwe "njengeendaba". Abekho. Eli libala lokudlala likaSathana ngoku - umlo wengqondo owenziwe ngononophelo eluntwini ukhokelwa "nguyise wobuxoki" ukulungiselela indlela yoKusethwa kwakhona okuKhulu kunye neSine seNguquko yezoShishino: ulungelelwaniso olulawulwa ngokupheleleyo, olufakwe ekhompyutheni, nolungenabuthixo.Qhubekeka ukufunda

Indlela Yokuphila Kwintando KaThixo

 

UTHIXO iye yasigcinela ‘isiphiwo sokuphila kukuthanda kukaThixo’ esakha salilungelo lika-Adam kodwa walahlwa ngenxa yesono santlandlolo. Ngoku ibuyiselwa njengenqanaba lokugqibela lohambo olude lwaBantu bakaThixo bebuyela entliziyweni kaBawo, ukuba babenze uMtshakazi “ongenabala nambibi nanye into enjalo, ukuze abe ngcwele, angabi nasiphako” ( Efe 5 : 27).Qhubekeka ukufunda

Obona Bubuxoki bukhulu

 

LWE kusasa emva komthandazo, ndaziva ndishukunyiselwa ukuba ndiphinde ndifunde ukucamngca okubalulekileyo endakubhala kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo Isihogo savulwaNdiye ndahendeka ukuba ndikuthumelele nje eli nqaku namhlanje, njengoko kuninzi kulo ebekuprofetiwe kwaye bekugxeka oko kusenzeka ngoku kulo nyaka onesiqingatha uphelileyo. Hayi indlela aye ayinyaniso ngayo loo mazwi! 

Nangona kunjalo, ndiza kushwankathela amanqaku aphambili emva koko ndidlulele “kwigama ngoku” elitsha elize kum ngexesha lomthandazo namhlanje… Qhubekeka ukufunda

Ukuthobela Okulula

 

Uze umoyike uYehova uThixo wakho,
kwaye ugcine, yonke imihla yobomi bakho,
yonke imimiselo yakhe nemithetho yakhe, endikumiselayo;
kwaye ngaloo ndlela babe nobomi obude.
Yiva ke, Sirayeli, ugcine;
ukuze ukhule ube nenkqubela ngakumbi;
ngokwedinga likaYehova, uThixo wooyihlo;
ukuba ndikunike ilizwe elibaleka amasi nobusi.

(Ukufunda kuqala, Okthobha 31, 2021 )

 

KHAWUBE nomfanekiso-ngqondweni wakho wamenywa ukuba uye kudibana nomdlali omthandayo okanye umongameli welizwe. Usenokunxiba into entle, ulungise iinwele zakho kakuhle kwaye ube kwezona hambo zindilisekileyo.Qhubekeka ukufunda

Ukuza okuzayo kokuthanda kukaThixo

 

KWIMBALI YOKUFA
YOMKHONZI KATHIXO LUISA PICCARRETA

 

YIBA wakhe wazibuza ukuba kutheni uThixo eqhubeka nokuthumela iNtombi enguMariya ukuba ivele emhlabeni? Kutheni ingenguye umshumayeli omkhulu, uPaul Paul… okanye umvangeli omkhulu, St. John… okanye upapa wokuqala, St. Peter, "iliwa"? Isizathu kukuba uMama wethu unxibelelene ngokungenakwahlukaniswa neCawe, zombini njengomama wakhe wokomoya kwaye "njengomqondiso":Qhubekeka ukufunda

Ukulungiselela iXesha loXolo

Ifoto nguMichał Maksymilian Gwozdek

 

Amadoda kufuneka akhangele uxolo lukaKristu eBukumkanini bukaKristu.
—I-POPE PIUS XI, Iikota Primas, n. 1; Ngomhla we-11, 1925

UMariya oNgcwele, Mama kaThixo, uMama wethu,
sifundise ukukholelwa, ukuba nethemba, nokuthanda nawe.
Sibonise indlela eya eBukumkanini bakhe!
Inkwenkwezi yoLwandle, khanyisa kuthi kwaye usikhokele endleleni yethu!
-IPOPE BENEDICT XVI, Thetha uSalvin. I-50

 

INTONI Ngokufanelekileyo ngaba "liXesha loXolo" elizayo emva kwale mihla yobumnyama? Kutheni le nto umfundisi wezakwalizwi koopopu abahlanu, kubandakanya no-St. John Paul II, esithi uza kuba "ngowona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, ulandela uvuko kuphela?"[1]UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayengumfundisi wezakwalizwi kaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, kunye noSt. John Paul II; ukusuka Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35 Kutheni le nto izulu lathi ku-Elizabeth Kindelmann wase-Hungary…Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayengumfundisi wezakwalizwi kaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, kunye noSt. John Paul II; ukusuka Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35

Isipho

 

"THE iminyaka yobufundisi iyaphela. ”

La mazwi ebekhala entliziyweni yam kwiminyaka eliqela eyadlulayo ayemangalisa kodwa ecacile: siza esiphelweni, hayi kulungiselelo ngomntu ngamnye; Kunoko, iindlela ezininzi kunye neendlela kunye nolwakhiwo iBandla lanamhlanje eliqhelene nalo eliye lazenzela umntu, labuthathaka, laza lahlula uMzimba kaKristu ophela. Oku “kukufa” okuyimfuneko kweCawe ekufuneka kuze ukuze abe namava uvuko olutsha, Intyatyambo entsha yobomi bukaKristu, amandla akhe, nobungcwele bakhe ngayo yonke indlela entsha.Qhubekeka ukufunda

Ungathini ukuba…?

Yintoni ejikeleze ukugoba?

 

IN evulekileyo ileta eya kuPapa, [1]cf. Bawo Oyingcwele ... Uyeza! Ndacacisa ubungcwele baKhe iziseko zakwalizwi "zexesha loxolo" ngokuchasene noqhekeko luka Millenarianism. [2]cf. I-Millenarianism: Iyintoni kwaye ayikho kunye neCatechism [CCC} n. 675-676 Ewe, uPadre Martino Penasa wabuza lo mbuzo kwisiseko sesibhalo sembali yoxolo kunye nehlabathi Ukuqobisana Iminyaka eliwaka kwiBandla leMfundiso yeNkolo:È imminente una nuova era di vita cristiana?"(" Ngaba ixesha elitsha lobomi bobuKristu lisondele? "). Owayengundabamlonyeni ngelo xesha, Cardinal Joseph Ratzinger waphendula, "I-La kutakaione è ancora aperta alla libera talkione, Giacchè la Santa Sede isiphelo segama":

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Bawo Oyingcwele ... Uyeza!
2 cf. I-Millenarianism: Iyintoni kwaye ayikho kunye neCatechism [CCC} n. 675-676

Ubungcwele obutsha… okanye Uqhekeko?

bomvu-rose

 

UKUSUKA umfundi ephendula ukubhala kwam Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele:

UYesu Krestu sesona sipho sikhulu kunazo zonke, kwaye iindaba ezimnandi kukuba unathi ngoku ekuzalisekeni kwaKhe namandla ngokuhlala koMoya oyiNgcwele. Ubukumkani bukaThixo ngoku buphakathi kweentliziyo zabo bazelwe ngokutsha… ngoku ngumhla wosindiso. Okwangoku, thina, abahlangulweyo singoonyana bakaThixo kwaye siyakubonakaliswa ngexesha elimiselweyo… akufuneki silinde nakweyiphi na into ekuthiwa yimfihlo yolunye uhlobo ekuthiwa luza kuzaliseka okanye ukuqonda kukaLuisa Piccarreta kokuPhila ngobuThixo. Ngaba sifuna ukuba senziwe bagqibelele…

Qhubekeka ukufunda

Isipho esiKhulu

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngolwesiThathu weveki yesihlanu yeLente, nge-25 kaMatshi ka-2015
Imbeko ye-Annunciation yeNkosi

Imibhalo yeLigugu Apha


ku Isibhengezo NguNicolas Poussin (1657)

 

TO Qonda ikamva leCawa, ungakhangeli ngaphezulu kweNtombikazi enguMariya. 

Qhubekeka ukufunda

Amanyathelo afanelekileyo oMoya

Amanyathelo_Fotor

 

AMANYATHELO OKULUNGILEYO OKOMOYA:

Umsebenzi wakho kwi

Isicwangciso sikaThixo soBungcwele esiseduze

NgoMama wakhe

ngu-Anthony Mullen

 

nina Zitsaliwe kule webhusayithi ukuba zilungiselelwe: olona lungiselelo luphambili kukuguqulwa ngenene nangokwenyani lube nguYesu Krestu ngamandla oMoya oyiNgcwele osebenza ngoMama woMoya kunye noloyiso lukaMariya uMama wethu, kunye noMama kaThixo wethu. Ukulungiselela isiqhwithi yinto enye (kodwa kubalulekile) ekulungiseleleni “Ubungcwele oButsha & nobuNgcwele” bakho awaprofeta ngabo uSt. John Paul II ukuba buza kwenzeka "ukwenza uKrestu iNtliziyo yeHlabathi."

Qhubekeka ukufunda

Emhlabeni njengasezulwini

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoLwesibini weVeki yokuQala yeLente, kweyoMdumba 24, 2015

Imibhalo yeLigugu Apha

 

CINGA NGOKUQONDA kwakhona la mazwi avela kwiVangeli yanamhlanje:

… Mabufike ubukumkani bakho, makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini.

Ngoku mamela ngononophelo kufundo lokuqala:

Liya kuba njalo ilizwi lam eliphuma emlonyeni wam; Aliyi kubuyela kum lilambatha, kodwa iya kwenza ukuthanda kwam, ufezekise isiphelo endisithumele sona.

Ukuba u Yesu wasinika eli "lizwi" ukuba sithandaze mihla le kuBawo wethu waseZulwini, umntu kufuneka abuze ukuba uBukumkani bakhe kunye nentando yakhe yobungcwele ayizukuba emhlabeni njengasezulwini? Nokuba ingaba eli "lizwi" sifundisiwe ukuba sithandaze liyakufezekisa isiphelo salo… okanye libuyele lilize? Impendulo, ewe, yeyokuba la mazwi eNkosi ngenene ayakusiphumeza isiphelo sabo kwaye ...

Qhubekeka ukufunda

Ukuphila kwintando kaThixo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoMvulo kaJanuwari 27, 2015
Khetha. ISikhumbuzo seSt. Angela Merici

Imibhalo yeLigugu Apha

 

NAMHLANJE IVangeli ihlala isetyenziselwa ukuphikisa ukuba amaKatolika ayile okanye akabaxa ukubaluleka kobunina bukaMariya.

Ngubani na uma nabazalwana bam? ” Akuba ebasingile aba bahleli esangqeni, wathi, Nanku umama nabazalwana bam; Kuba lowo wenza ukuthanda kukaThixo ngumzalwana wam, nodade wethu, noma. ”

Kodwa ngubani ke owayephila ukuthanda kukaThixo ngokugqibeleleyo, ngokugqibeleleyo, ngokuthobela kunoMariya, emva koNyana wakhe? Ukususela kumzuzu we-Annunciation [1]Ukusukela ekuzalweni kwakhe, kuba uGabriel uthi "wayezele lubabalo" Kude kube kumi phantsi koMnqamlezo (ngelixa abanye bebaleka), akukho namnye owathi cwaka waphila ukuthanda kukaThixo ngokugqibeleleyo. Oko kukuthi akukho mntu wayenjalo ngaphezulu kukamama kuYesu, ngengcaciso yaKhe, kunalo Mfazi.

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 Ukusukela ekuzalweni kwakhe, kuba uGabriel uthi "wayezele lubabalo"

Ulawulo lweNgonyama

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaDisemba 17, 2014
yeveki yesithathu yokufika

Imibhalo yeLigugu Apha

 

NJANI Ngaba kufuneka siziqonde izicatshulwa zesibhalo ezibonisa ukuba, ngokuza kukaMesiya, ubulungisa noxolo ziya kulawula, kwaye uya kuzityumza iintshaba zakhe phantsi kweenyawo zakhe? Ngaba bekungayi kubonakala ngathi iminyaka engama-2000 kamva, ezi ziprofetho ziye zasilela ngokupheleleyo?

Qhubekeka ukufunda

Abasindileyo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaDisemba wesi-2, 2013

Imibhalo yeLigugu Apha

 

 

PHA Ezinye zezicatshulwa esiBhalweni, ngokuqinisekileyo, ziyakhathaza ukuzifunda. Ukufundwa kokuqala kwanamhlanje kuqulethe enye yazo. Ithetha ngexesha elizayo xa iNkosi iya kuhlamba “ubumdaka beentombi zaseZiyon”, ishiya ngasemva isebe, abantu, abo “bangobukhazikhazi nobuqaqawuli” baKhe.

… Isiqhamo somhlaba siya kuba yimbeko nozuko kwabasindileyo bakwaSirayeli. Ohlala eZiyon, noseleyo eYerusalem uya kuthiwa ungcwele, bonke abaphawulelwe ubomi eYerusalem. (UIsaya 4: 3)

Qhubekeka ukufunda

Ukuba Ngcwele

 


Intombazana encinci iyatshayela, IVilhelm Hammershoi (1864-1916)

 

 

NDINGU Ukuqikelela ukuba uninzi lwabafundi bam baziva bengengcwele. Obo bungcwele, ubungcwele, enyanisweni yinto engenakwenzeka kobu bomi. Sithi, “Ndibuthathaka kakhulu, ndona kakhulu, ndibuthathaka ukuba ndingaze ndiphakame ndiye kufika kumalungisa.” Sifunda iZibhalo ngolu hlobo lulandelayo, kwaye siziva ukuba zibhalwe kwiplanethi eyahlukileyo:

… Njengokuba lowo unibizayo engcwele, yibani ngcwele nani ngokwenu kuyo yonke ihambo, kuba kubhaliwe kwathiwa, Yibani ngcwele, ngokuba ndingcwele mna (1 Pet. 1: 15-16)

Okanye indalo eyahlukileyo:

Ngoko yibani ngabafezekileyo, njengokuba uYihlo osemazulwini efezekile. (Mat. 5:48)

Akunakwenzeka? Ngaba uThixo angasibuza — hayi, umyalelo thina-ukuba yinto esingenako ukuyenza? Ewe ewe, kuyinyani, asinakuba ngcwele ngaphandle kwakhe, Lowo ungumthombo wabo bonke ubungcwele. UYesu wayengenangqondo:

Mna ndingumdiliya, nina ningamasebe. Lowo uhleli kum, ndibe mna ndihleli kuye, yena uthwala isiqhamo esininzi, ngokuba ngaphandle kwam aninakwenza nto. (UYohane 15: 5)

Inyani yile-kwaye uSathana unqwenela ukuyigcina ikude kuwe-ubungcwele abunakwenzeka kuphela, kodwa bunokwenzeka ngoku.

 

Qhubekeka ukufunda

Bawo Oyingcwele ... Uyeza!

 

TO Ubungcwele bakhe, uPapa Francis:

 

Bawo oyiNgcwele Othandekayo,

Ngalo lonke ixesha lobuphathiswa besikhundla sakho, uSt. John Paul II, ebeqhubeka esibongoza, ulutsha lweCawa, ukuba sibe "ngabalindi bakusasa ekuzeni kokusa kwenkulungwane entsha." [1]UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (Umz. 21: 11-12)

… Abalindi ababhengeza kwihlabathi liphela elitsha ithemba, ubuzalwana noxolo. —UAPOPE JOHN PAUL II, kwidilesi yeGuellielli Youth Movement, nge-20 kaMatshi ngo-2002, www.v Vatican.va

Ukusuka eUkraine ukuya eMadrid, ePeru ukuya eCanada, wasibiza ukuba sibe "ngabadlali abaphambili bamaxesha amatsha" [2]UPOPU JOHN PAUL II, Umsitho owamkelekileyo, kwiSikhululo senqwelomoya saseMadrid-Baraja, ngoMeyi wesi-3, 2003; www.fjp2.com ebekwe ngqo phambi kweCawa kunye nehlabathi:

Lutsha olutsha, kuxhomekeke kuwe ukuba ngu abalindi kwangesasa ndibhengeza ngokuza kwelanga ngubani uKrestu ovusiweyo! —UAPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBawo Oyingcwele kuLutsha lweHlabathiI-XVII yoSuku loLutsha lweHlabathi, n. 3; (cf. ngaba 21: 11-12)

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 UPAPA JOHN PAUL II, UNovo Millenio Inuente, n. 9; (Umz. 21: 11-12)
2 UPOPU JOHN PAUL II, Umsitho owamkelekileyo, kwiSikhululo senqwelomoya saseMadrid-Baraja, ngoMeyi wesi-3, 2003; www.fjp2.com

Isiprofeto, iiPapa, kunye nePiccarreta


Umthandazo, by UMichael D. O'Brien

 

 

UKUSUSELA ukuthinjwa kwesihlalo sikaPeter nguPopu Emeritus Benedict XVI, bekukho imibuzo emininzi ejikeleze ukutyhilwa ngasese, ezinye iziprofetho, kunye nabaprofeti abathile. Ndiza kuzama ukuphendula le mibuzo apha…

I. Ngamanye amaxesha ubhekisa 'kubaprofeti.' Kodwa ngaba isiprofeto kunye nomnombo wabaprofeti awuzange uphele ngoYohane uMbhaptizi?

II. Akunyanzelekanga ukuba sikholelwe nakusiphi na isityhilelo sabucala nangona kunjalo?

III. Ubhale kutshanje ukuba uPope Francis akayena "anti-papa", njengoko isiprofeto sangoku sisitsho. Kodwa ngaba uPopu Honorius wayengengomqhekeki, ke ngoko, akunakwenzeka ukuba upopu wangoku abe "ngumprofeti wobuxoki"?

IV. Kodwa ngaba isiprofeto okanye umprofeti angaba ubuxoki xa imiyalezo yabo isicela ukuba sithandaze iRosari, iChaplet, kwaye sithathe inxaxheba kwiiSakramente?

V. Ngaba singayithemba imibhalo yesiprofetho yeeNgcwele?

VI. Kutheni ungabhali ngakumbi malunga noMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta?

 

Qhubekeka ukufunda