UFatima kunye neApocalypse


Zintanda, sukumangaliswa koko
ityala lomlilo lenzeka phakathi kwenu,
ngokungathi kwenzeka into engaqhelekanga kuwe.
Kodwa vuyani ngendlela nina
nesabelo kwiintlungu zikaKristu,
ukuze xa kutyhilwa uzuko lwakhe
nibe nemihlali nigcobe. 
(1 Peter 4: 12-13)

[Umntu] uya kuqeqeshwa kwangaphambili ngenxa yokungonakali,
kwaye iya phambili kwaye ichume Ngamaxesha obukumkani,
ukuze abenako ukufumana uzuko loYise. 
—St. UIrenaeus waseLyons, uBawo weCawa (140-202 AD) 

IiNdawo zokuHamba, UIrenaeus waseLyons, udlula
Bk. 5, uCh. 35, Ootata beCawe, Ukupapashwa kweCIMA Co

 

nina bayathandwa. Kungenxa yoko le nto Iimbandezelo zeli lixa zinzima kakhulu. UYesu ulungiselela iBandla ukuba lifumaneubungcwele obutsha nobungcwele”Leyo, kude kube ngala maxesha, ibingaziwa. Kodwa ngaphambi kokuba ambathise uMtshakazi wakhe kule ngubo intsha (Isityhi 19: 8), kufuneka ahlubule abathandekayo bakhe kwiingubo zakhe ezimdaka. Njengoko uKhadinali Ratzinger watsho ngokucacileyo:Qhubekeka ukufunda

Umtya oMkhulu

 

IN Ngo-Epreli walo nyaka xa iicawa zaqala ukuvalwa, igama "ngoku" lalicacile kwaye licacile: Iintlungu zabasebenzi ziyinyaniNdayithelekisa naxa umama ephula amanzi kwaye uqala ukubeleka. Nokuba iziphene zokuqala zinokunyamezeleka, umzimba wakhe sele uqalile ngenkqubo engenakumiswa. Kwiinyanga ezilandelayo zazifana nomama epakisha ibhegi yakhe, eqhuba esiya esibhedlele, kwaye engena kwigumbi lokuzala ukuze aphumeze, ekugqibeleni, ukuzalwa okuzayo.Qhubekeka ukufunda

Ukuqala kweThemba

 

INTONI Ngaba iXesha loXolo liza kufana? UMark Mallett noDaniel O'Connor baya kwiinkcukacha ezintle ze-Era ezayo njengoko zifunyenwe kwiNkcubeko eNgcwele kunye neziprofeto zeemfihlakalo kunye neemboni. Bukela okanye umamele le webcast inomdla ukuze ufunde ngeziganeko ezinokwenzeka ebomini bakho!Qhubekeka ukufunda

Inkululeko enkulu

 

NABANINZI Ndivakalelwa kukuba isibhengezo sika-Pope Francis esibhengeza "iJubili yeNceba" ukusukela nge-8 kaDisemba, ngo-2015 ukuya nge-20 kaNovemba ngo-2016. Isizathu kukuba yenye yeempawu ezininzi iyahlangana zonke ngaxeshanye. Oko kwandichaphazela nam njengokuba ndicinga ngeNtlokoma kunye nelizwi lesiprofeto endilifumene ekupheleni kuka-2008… [1]cf. Unyaka wokuvela

Ukupapashwa kokuqala ngo-Matshi 24, 2015.

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Unyaka wokuvela

Isipho esiKhulu

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngolwesiThathu weveki yesihlanu yeLente, nge-25 kaMatshi ka-2015
Imbeko ye-Annunciation yeNkosi

Imibhalo yeLigugu Apha


ku Isibhengezo NguNicolas Poussin (1657)

 

TO Qonda ikamva leCawa, ungakhangeli ngaphezulu kweNtombikazi enguMariya. 

Qhubekeka ukufunda

Isiprofetho siqondwe ngokufanelekileyo

 

WE baphila kwixesha apho isiprofetho mhlawumbi singazange sibaluleke kangako, ukanti, asiqondwa kakuhle sisininzi samaKatolika. Kukho izinto ezintathu eziyingozi ezithathwayo namhlanje ngokubhekisele kwizityhilelo okanye “zabucala”, ndiyakholelwa, ngamanye amaxesha zenza umonakalo omkhulu kwiindawo ezininzi zeCawa. Inye yile yokuba "izityhilelo zabucala" ze Kufuneka siqwalaselwe kuba konke esinyanzelekileyo ukuba sikukholelwe sisiTyhilelo sikaKrestu esichazayo "kwidipozithi yokholo." Omnye umonakalo owenziweyo ngabo bathambekele ekubekeni kuphela isiprofeto ngaphezulu kweMagisterium, kodwa bayinike igunya elifanayo neZibhalo eziNgcwele. Kwaye okokugqibela, kukho isikhundla sokuba uninzi lwesiprofeto, ngaphandle kokuba senziwe ngabangcwele okanye safunyanwa ngaphandle kwempazamo, kufuneka sithintelwe. Kwakhona, zonke ezi zikhundla zingasentla zineengozi ezimbi kwaye ziyingozi.

 

Qhubekeka ukufunda

Ngobukrakra! Icandelo VII

 

THE Inqaku lolu luhlu luphela kwizipho ezinesisa kunye nentshukumo kukukhuthaza umfundi ukuba angoyiki i engavamile kuThixo! Ukungoyiki "ukuvula iintliziyo zenu" kwisipho sikaMoya oyiNgcwele iNkosi enqwenela ukumthulula ngendlela ekhethekileyo nenamandla kula maxesha ethu. Njengokuba ndifunda iileta ezazithunyelwe kum, kuyacaca ukuba uHlaziyo loKuhlaziya aluzange lube nalo ngaphandle kweentlungu kunye nokusilela, ukusilela kwabantu kunye nobuthathaka. Ukanti, yile nto kanye eyenzekayo kwiCawe yokuqala emva kwePentekoste. Iingcwele uPeter noPaul bachitha ixesha elininzi ekulungiseni iicawa ezohlukeneyo, ukumodareyitha iicharism, kunye nokuphinda baqwalasele abahlali abasakhasayo kaninzi-ninzi kwisithethe somlomo nesibhaliweyo ababesinikwa. Into abangazange bayenze abaPostile kukukhanyela amava abakhoyo rhoqo abakholwayo, ukuzama ukuthintela i-charism, okanye ukuvala inzondelelo yoluntu oluqhuba kakuhle. Endaweni yokuba bathi:

Musani ukuwucima uMoya ... landelani uthando, kodwa zilangazelelani iziphiwo zokomoya, ngakumbi ukuze niprofete… ngaphezu kwako konke, uthando lwenu malube lukhulu ... 1: 5)

Ndifuna ukunikela inxenye yokugqibela kolu ngcelele ukuze ndibelane ngamava am kunye nembonakalo oko ndaqala ukufumana intshukumo yamandla ngo-1975. Endaweni yokuba ndinike ubungqina bam bonke apha, ndiza kuwuthintela kula mava umntu anokuthi ngu "charismatic."

 

Qhubekeka ukufunda

Ngobukrakra? Icandelo VI

ipentekoste3_FotorIPentekosti, Umculi ongaziwayo

  

IPENTEKOSTE ayisosiganeko esinye kuphela, kodwa lubabalo iBandla elinokulifumana amaxesha ngamaxesha. Nangona kunjalo, kule nkulungwane iphelileyo, oopopu bebethandazela kungekuphela nje ukuhlaziywa koMoya oyiNgcwele, kodwaentsha IPentekoste ”. Xa umntu ethathela ingqalelo yonke imiqondiso yamaxesha ahambisane nalo mthandazo — isitshixo phakathi kwabo kukuqhubeka kobukho boMama oSikelelweyo ehlanganisana nabantwana bakhe emhlabeni ngokubonakala okuqhubekayo, ngokungathi ebephindile "kwigumbi eliphezulu" nabaPostile … Amagama eCatechism athatha ingqiqo entsha:

… “Ngexesha lokuphela” uMoya weNkosi uya kuzihlaziya iintliziyo zabantu, ukrole umthetho omtsha kubo. Uya kubabutha abaxolelanise abantu abaziintsali abazahluleyo Uza kuyiguqula indalo yokuqala, uThixo ke ahlale nabantu apho ngoxolo. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-715

Ngeli xesha xa uMoya esiza "kuhlaziya ubuso bomhlaba" lixesha, emva kokufa kuka-Antichrist, ngexesha loko uBawo weCawa wakhomba kwi-Apocalypse yase-St. “Iwaka leminyaka”Xa uSathana ebotshelelwe enzonzobileni.Qhubekeka ukufunda

Ngobukrakra? Icandelo V

 

 

AS sijonga ukuhlaziywa kweCharismatic namhlanje, sibona ukwehla okukhulu kwamanani, kwaye abo baseleyo ubukhulu becala bangwevu nabaneenwele ezimhlophe. Yayiyintoni ke ngoku i-Charismatic Renewal malunga nokuba ibonakala kumphezulu ukuba iyabhabha? Njengomnye umfundi wabhala ephendula kolu ngcelele:

Ngexesha elithile intshukumo yeCharismatic yanyamalala okomlilo okhanyisa isibhakabhaka ebusuku kwaye ubuye ubuye ebumnyameni. Ndothuswa yinto yokuba ukuhamba kukaThixo uSomandla kungancipha kwaye ekugqibeleni kuyaphela.

Impendulo yalo mbuzo yeyona nto ibaluleke kakhulu kolu luhlu, kuba iyasinceda ukuqonda kungekuphela apho sivela khona, kodwa nokuba ikamva liphatheleni iBandla…

 

Qhubekeka ukufunda

Ngobukrakra? Icandelo IV

 

 

I Ndikhe ndacelwa ngaphambili ukuba "ndingumntu" onomdla ". Kwaye impendulo yam ithi, “Ndingu YamaKatolika! ” Oko kukuthi, ndifuna ukuba njalo ngokupheleleyo Katolika, ukuhlala embindini wediphozithi yokholo, intliziyo kamama wethu, iCawe. Kwaye ke, ndizabalazela ukuba "charismatic", "marian," "ndicamngce," "esebenzayo," "isakramente," kunye "nobupostile." Kungenxa yokuba konke oku kungasentla ayisiyiyo le okanye yelo qela, okanye le okanye le ntshukumo, kodwa yeka lonke Umzimba kaKristu. Ngelixa abawexuki bengahluka ngokwendlela abakhonza ngayo, ukuze baphile ngokupheleleyo, babe “sempilweni” ngokupheleleyo, intliziyo kabani, umpostile wabo, kufuneka ivulekele lonke Unondyebo wobabalo awunike uBawo kwiCawa.

Makabongwe uThixo, uYise weNkosi yethu uYesu Kristu, lowo wasisikelelayo kuKristu ngeentsikelelo zonke ezisemazulwini… (Eph 1: 3)

Qhubekeka ukufunda

sinqumo

 

AS Utyelelo lwam lwakutsha nje lobulungiseleli luqhubele phambili, ndaziva ndinobunzima obutsha emphefumlweni wam, ubunzima bentliziyo ngokungafaniyo nemishini yam yangaphambili endithunyelwe nguNkosi Emva kokushumayela ngothando lwaKhe nenceba, ndabuza uBawo ngobunye ubusuku ukuba kutheni umhlaba… kutheni nabani na Ngaba awufuni ukuvula iintliziyo zabo kuYesu onikele okuninzi, ongazange wenzakalise umphefumlo, kwaye ngubani owavulekileyo amasango ezulu kwaye wazuza zonke iintsikelelo zokomoya ngokufa kwakhe emnqamlezweni?

Impendulo yeza ngokukhawuleza, igama elivela kwiZibhalo ngokwazo:

Ke kaloku, umgwebo nguwo lo, ukuba ukhanyiso lufikile ehlabathini, baza abantu bathanda ubumnyama ngaphezu kokhanyiso; kuba imisebenzi yabo ingendawo. (UYohane 3:19)

Ingqondo ekhulayo, njengoko ndicamngce ngeli gama, kukuba ngu final igama lamaxesha ethu, ngokwenene a sinqumo Ngehlabathi ngoku elisemgubasini wotshintsho olungaqhelekanga….

 

Qhubekeka ukufunda