Buza, Funa, kwaye unkqonkqoze

 

Celani, nophiwa;
funani nofumana;
nkqonkqozani novulelwa...
Ukuba ke nina, nikhohlakele nje,
niyakwazi ukubapha abantwana benu izipho ezilungileyo;
wobeka phi na ke yena uYihlo osemazulwini
Banike izinto ezilungileyo abacelayo kuye.
(Mat 7: 7-11)


KAMVA, kuye kwafuneka ndinikele ingqalelo ekuthabatheni icebiso lam. Ndabhala ixesha elidlulileyo ukuba, ngokukhona sisondela kwi iliso kwesi Saqhwithi sikhulu, kokukhona kufuneka sigxile kuYesu. Kuba imimoya yesi saqhwithi singumoya ukudideka, uloyiko, kwaye buxoki. Siya kumfamekiswa ukuba sizama ukuzijonga, siziqonde-kakhulu njengoko umntu ebeya kuba njalo xa ezama ukujonga udidi lwe-5 yenkanyamba. Imifanekiso yemihla ngemihla, izihloko zeendaba, kunye nemiyalezo inikezelwa kuwe "njengeendaba". Abekho. Eli libala lokudlala likaSathana ngoku - umlo wengqondo owenziwe ngononophelo eluntwini ukhokelwa "nguyise wobuxoki" ukulungiselela indlela yoKusethwa kwakhona okuKhulu kunye neSine seNguquko yezoShishino: ulungelelwaniso olulawulwa ngokupheleleyo, olufakwe ekhompyutheni, nolungenabuthixo.Qhubekeka ukufunda

Indlela Yokuphila Kwintando KaThixo

 

UTHIXO iye yasigcinela ‘isiphiwo sokuphila kukuthanda kukaThixo’ esakha salilungelo lika-Adam kodwa walahlwa ngenxa yesono santlandlolo. Ngoku ibuyiselwa njengenqanaba lokugqibela lohambo olude lwaBantu bakaThixo bebuyela entliziyweni kaBawo, ukuba babenze uMtshakazi “ongenabala nambibi nanye into enjalo, ukuze abe ngcwele, angabi nasiphako” ( Efe 5 : 27).Qhubekeka ukufunda

Obona Bubuxoki bukhulu

 

LWE kusasa emva komthandazo, ndaziva ndishukunyiselwa ukuba ndiphinde ndifunde ukucamngca okubalulekileyo endakubhala kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo Isihogo savulwaNdiye ndahendeka ukuba ndikuthumelele nje eli nqaku namhlanje, njengoko kuninzi kulo ebekuprofetiwe kwaye bekugxeka oko kusenzeka ngoku kulo nyaka onesiqingatha uphelileyo. Hayi indlela aye ayinyaniso ngayo loo mazwi! 

Nangona kunjalo, ndiza kushwankathela amanqaku aphambili emva koko ndidlulele “kwigama ngoku” elitsha elize kum ngexesha lomthandazo namhlanje… Qhubekeka ukufunda

Ukuthobela Okulula

 

Uze umoyike uYehova uThixo wakho,
kwaye ugcine, yonke imihla yobomi bakho,
yonke imimiselo yakhe nemithetho yakhe, endikumiselayo;
kwaye ngaloo ndlela babe nobomi obude.
Yiva ke, Sirayeli, ugcine;
ukuze ukhule ube nenkqubela ngakumbi;
ngokwedinga likaYehova, uThixo wooyihlo;
ukuba ndikunike ilizwe elibaleka amasi nobusi.

(Ukufunda kuqala, Okthobha 31, 2021 )

 

KHAWUBE nomfanekiso-ngqondweni wakho wamenywa ukuba uye kudibana nomdlali omthandayo okanye umongameli welizwe. Usenokunxiba into entle, ulungise iinwele zakho kakuhle kwaye ube kwezona hambo zindilisekileyo.Qhubekeka ukufunda

Ukuza okuzayo kokuthanda kukaThixo

 

KWIMBALI YOKUFA
YOMKHONZI KATHIXO LUISA PICCARRETA

 

YIBA wakhe wazibuza ukuba kutheni uThixo eqhubeka nokuthumela iNtombi enguMariya ukuba ivele emhlabeni? Kutheni ingenguye umshumayeli omkhulu, uPaul Paul… okanye umvangeli omkhulu, St. John… okanye upapa wokuqala, St. Peter, "iliwa"? Isizathu kukuba uMama wethu unxibelelene ngokungenakwahlukaniswa neCawe, zombini njengomama wakhe wokomoya kwaye "njengomqondiso":Qhubekeka ukufunda

Ukulungiselela iXesha loXolo

Ifoto nguMichał Maksymilian Gwozdek

 

Amadoda kufuneka akhangele uxolo lukaKristu eBukumkanini bukaKristu.
—I-POPE PIUS XI, Iikota Primas, n. 1; Ngomhla we-11, 1925

UMariya oNgcwele, Mama kaThixo, uMama wethu,
sifundise ukukholelwa, ukuba nethemba, nokuthanda nawe.
Sibonise indlela eya eBukumkanini bakhe!
Inkwenkwezi yoLwandle, khanyisa kuthi kwaye usikhokele endleleni yethu!
-IPOPE BENEDICT XVI, Thetha uSalvin. I-50

 

INTONI Ngokufanelekileyo ngaba "liXesha loXolo" elizayo emva kwale mihla yobumnyama? Kutheni le nto umfundisi wezakwalizwi koopopu abahlanu, kubandakanya no-St. John Paul II, esithi uza kuba "ngowona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, ulandela uvuko kuphela?"[1]UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayengumfundisi wezakwalizwi kaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, kunye noSt. John Paul II; ukusuka Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35 Kutheni le nto izulu lathi ku-Elizabeth Kindelmann wase-Hungary…Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 UKhadinali Mario Luigi Ciappi wayengumfundisi wezakwalizwi kaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, kunye noSt. John Paul II; ukusuka Ikhatyathi yoSapho, (Septemba 9, 1993), iphe. 35

Isipho

 

"THE iminyaka yobufundisi iyaphela. ”

La mazwi ebekhala entliziyweni yam kwiminyaka eliqela eyadlulayo ayemangalisa kodwa ecacile: siza esiphelweni, hayi kulungiselelo ngomntu ngamnye; Kunoko, iindlela ezininzi kunye neendlela kunye nolwakhiwo iBandla lanamhlanje eliqhelene nalo eliye lazenzela umntu, labuthathaka, laza lahlula uMzimba kaKristu ophela. Oku “kukufa” okuyimfuneko kweCawe ekufuneka kuze ukuze abe namava uvuko olutsha, Intyatyambo entsha yobomi bukaKristu, amandla akhe, nobungcwele bakhe ngayo yonke indlela entsha.Qhubekeka ukufunda

Ubungcwele obutsha… okanye Uqhekeko?

bomvu-rose

 

UKUSUKA umfundi ephendula ukubhala kwam Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele:

UYesu Krestu sesona sipho sikhulu kunazo zonke, kwaye iindaba ezimnandi kukuba unathi ngoku ekuzalisekeni kwaKhe namandla ngokuhlala koMoya oyiNgcwele. Ubukumkani bukaThixo ngoku buphakathi kweentliziyo zabo bazelwe ngokutsha… ngoku ngumhla wosindiso. Okwangoku, thina, abahlangulweyo singoonyana bakaThixo kwaye siyakubonakaliswa ngexesha elimiselweyo… akufuneki silinde nakweyiphi na into ekuthiwa yimfihlo yolunye uhlobo ekuthiwa luza kuzaliseka okanye ukuqonda kukaLuisa Piccarreta kokuPhila ngobuThixo. Ngaba sifuna ukuba senziwe bagqibelele…

Qhubekeka ukufunda

Abasindileyo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaDisemba wesi-2, 2013

Imibhalo yeLigugu Apha

 

 

PHA Ezinye zezicatshulwa esiBhalweni, ngokuqinisekileyo, ziyakhathaza ukuzifunda. Ukufundwa kokuqala kwanamhlanje kuqulethe enye yazo. Ithetha ngexesha elizayo xa iNkosi iya kuhlamba “ubumdaka beentombi zaseZiyon”, ishiya ngasemva isebe, abantu, abo “bangobukhazikhazi nobuqaqawuli” baKhe.

… Isiqhamo somhlaba siya kuba yimbeko nozuko kwabasindileyo bakwaSirayeli. Ohlala eZiyon, noseleyo eYerusalem uya kuthiwa ungcwele, bonke abaphawulelwe ubomi eYerusalem. (UIsaya 4: 3)

Qhubekeka ukufunda