Isipho

 

Ekucamngceni kwam KwiRadical Traditionalism, Ekugqibeleni ndalatha kumoya wemvukelo kuzo zombini ezi zinto zibizwa ngokuba “zingqongqo ngokugqithisileyo” kunye “nenkqubela phambili” eCaweni. Ngaphambili, bamkela kuphela imbono yezakwalizwi emxinwa yeCawa yamaKatolika ngelixa begatya ukuzala koKholo. Kwelinye icala, iinzame eziqhubekayo zokuguqula okanye ukongeza “kwidiphozithi yokholo.” kananjalo abazalwa nguMoya wenyaniso; kwaye ayihambisani neSiko eliNgcwele (nangona baqhankqalaza).Qhubekeka ukufunda

Ukugxothwa komlindi

 

A Isicatshulwa esithile sencwadi kaHezekile besomelele entliziyweni yam kwinyanga ephelileyo. Ngoku, uHezekile ungumprofeti owadlala indima ebalulekileyo ekuqaleni kwam ubizo lomntu kolu bhalo lobupostile. Yayisesi sicatshulwa, enyanisweni, sandityhala ngobunono ukusuka kuloyiko ukuya kwisenzo:Qhubekeka ukufunda

Iyure kaYona

 

AS Bendithandaza phambi koMthendeleko oSikelelweyo kule mpelaveki iphelileyo, ndisiva usizi olukhulu lweNkosi yethu— ukulila, kwabonakala ngathi uluntu luye lwalandula ngolo hlobo uthando Lwakhe. Kwiyure elandelayo, salila kunye… mna, ndimbongoza ngamandla ukuba andixolele ngenxa yokusilela kwethu ukumthanda Yena ngokudibeneyo… kwaye Yena, ngenxa yokuba uluntu ngoku lukhuphe isaqhwithi esizenzele sona.Qhubekeka ukufunda

Iyaqhubeka

 

KUNYE iminyaka, bendibhala ukuba okukhona sisondela kwiSilumkiso, ngokukhawuleza iziganeko ezinkulu ziya kwenzeka. Isizathu sikukuba malunga neminyaka eli-17 eyadlulayo, xa ndandibukele isaqhwithi sinqumla amathafa, ndeva eli “lizwi ngoku”:

Kukho isaqhwithi esikhulu esiza emhlabeni njengesaqhwithi.

Kwiintsuku ezininzi kamva, ndatsaleleka kwisahluko sesithandathu seNcwadi yeSityhilelo. Njengoko ndandiqalisa ukufunda, ndingalindelanga kwakhona ndeva entliziyweni yam elinye igama:

Esi sisiqhwithi esikhulu. 

Qhubekeka ukufunda

Ubuhlwempu belixesha langoku

 

Ukuba ungumrhumeli kwiLizwi ngoku, qiniseka ukuba ii-imeyile eziya kuwe "zigunyaziwe" ngumnikezeli wakho we-intanethi ngokuvumela i-imeyile evela ku-"markmallett.com". Kwakhona, jonga inkunkuma yakho okanye ifolda ye-spam ukuba ii-imeyile ziphelela apho kwaye uqiniseke ukuba uziphawula njenge "hayi" inkunkuma okanye i-spam. 

 

PHA zizinto ezenzekayo esimele sinikele ingqalelo kuyo, into eyenziwa yiNkosi, okanye ubani anokuyithetha, eyivumela. Kwaye oko kukuhlutywa koMtshakazi waKhe, uMama iBandla, kwiingubo zakhe zehlabathi nezingcolisiweyo, ade eme ze phambi kwaKhe.Qhubekeka ukufunda

Obona Bubuxoki bukhulu

 

LWE kusasa emva komthandazo, ndaziva ndishukunyiselwa ukuba ndiphinde ndifunde ukucamngca okubalulekileyo endakubhala kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo Isihogo savulwaNdiye ndahendeka ukuba ndikuthumelele nje eli nqaku namhlanje, njengoko kuninzi kulo ebekuprofetiwe kwaye bekugxeka oko kusenzeka ngoku kulo nyaka onesiqingatha uphelileyo. Hayi indlela aye ayinyaniso ngayo loo mazwi! 

Nangona kunjalo, ndiza kushwankathela amanqaku aphambili emva koko ndidlulele “kwigama ngoku” elitsha elize kum ngexesha lomthandazo namhlanje… Qhubekeka ukufunda

Ukusefa okuKhulu

 

Ukupapashwa kokuqala ngo-Matshi 30, 2006:

 

PHA liza kuza umzuzwana xa siza kuhamba ngokholo, hayi ngentuthuzelo. Kuya kubonakala ngathi sishiyiwe… njengoYesu eGadini yaseGetsemane. Kodwa ingelosi yethu yentuthuzelo eMyezweni iya kuba kukwazi ukuba asisokoli sedwa; abanye bayakholelwa kwaye bahlupheke njengoko sisenza, kubunye obunye boMoya oyiNgcwele.Qhubekeka ukufunda

Ngo-2020: Umbono woMlindi

 

AND yayiyeye-2020. 

Kunika umdla ukufunda kumhlaba wezolonwabo indlela abantu abonwabe ngayo ngokubeka unyaka emva kwabo - ngokungathi u-2021 uza kubuyela "kwesiqhelo" kungekudala. Kodwa nina, bafundi bam, niyazi ukuba ayizukuba njalo. Kwaye ayisiyiyo kuphela ngenxa yokuba iinkokeli zehlabathi sele zinayo bazise ngokwabo ukuba asisokuze sibuyele "esiqhelweni," kodwa, okona kubaluleke kakhulu, iZulu lazise ukuba uloyiso lweNkosi yethu noMninimzi lusendleleni - kwaye uSathana uyayazi lento, uyazi ukuba ixesha lakhe lifutshane. Ke ngoku singena kwisigqibo Ukungqubana kwezikumkani - ukuthanda kukaSathana kuthelekiswa nentando kaThixo. Elinjani ukuzuka ixesha lokuphila!Qhubekeka ukufunda

Siphi ngoku?

 

SO kuninzi okwenzekayo kwihlabathi njengoko i-2020 isondela esiphelweni. Kolu sasazo lwewebhu, uMark Mallett noDaniel O'Connor baxoxa ukuba siphi kwixesha lamaxesha ezibhayibhile zeziganeko ezikhokelela esiphelweni seli xesha nasekucocweni kwehlabathi…Qhubekeka ukufunda

Umtya oMkhulu

 

IN Ngo-Epreli walo nyaka xa iicawa zaqala ukuvalwa, igama "ngoku" lalicacile kwaye licacile: Iintlungu zabasebenzi ziyinyaniNdayithelekisa naxa umama ephula amanzi kwaye uqala ukubeleka. Nokuba iziphene zokuqala zinokunyamezeleka, umzimba wakhe sele uqalile ngenkqubo engenakumiswa. Kwiinyanga ezilandelayo zazifana nomama epakisha ibhegi yakhe, eqhuba esiya esibhedlele, kwaye engena kwigumbi lokuzala ukuze aphumeze, ekugqibeleni, ukuzalwa okuzayo.Qhubekeka ukufunda

UFr. Isiprofeto sikaDolindo esimangalisayo

 

ABATHANDANI zeentsuku ezidlulileyo, ndashukunyiselwa ukuba ndiphinde ndipapashe Ukukholelwa kuYesu kuYesu. Kukubonakaliswa kwamagama amnandi kuMkhonzi kaThixo uFr. UDolindo Ruotolo (1882-1970). Ke ngale ntsasa, ugxa wam uPeter Bannister ufumene esi siprofeto simangalisayo sivela ku-Fr. UDolindo wanikwa nguMongikazi ngo-1921. Yintoni eyenza ukuba iphawuleke kangaka kukuba sisishwankathelo sayo yonke into endiyibhalileyo apha, kunye namazwi amaninzi angokwesiprofeto avela kwihlabathi liphela. Ndicinga ukuba ixesha lokufunyanwa, ngokwalo, a ilizwi lesiprofeto kuthi sonke.Qhubekeka ukufunda

Inqanawa enkulu?

 

ON Nge-20 ka-Okthobha, uMama wethu wabonakala kumboni waseBrazil uPedro Regis (onwabele inkxaso ebanzi ka-Archbishop wakhe) ngomyalezo oqinileyo:

Bantwana abathandekayo, oMkhulu oMkhulu Ukwaphuka Kwenqanawa Enkulu; Esi sesona sizathu sokubandezeleka kwamadoda nabafazi bokholo. Thembeka kuNyana wam uYesu. Yamkela iimfundiso zeMagisterium eyiyo yeCawe yakhe. Hlala kwindlela endikuxelele yona. Ungazivumeli ungcoliswe ludaka lweemfundiso zobuxoki. Nguwe Owakho weNkosi kwaye nguye yedwa omele ukulandela kwaye umkhonze. —Funda umyalezo opheleleyo Apha

Namhlanje, ngobusuku bangaphambi kweSikhumbuzo sika-St. John Paul II, i-Barque of Peter yangcangcazela kwaye yadweliswa njengoko iindaba eziphambili zazivela:

"UPapa uFrancis ufuna umthetho womanyano loluntu kwizibini ezitshatileyo,
ukusuka kwisimo seVatican ”

Qhubekeka ukufunda

Ukuza okuzayo kweMelika

 

AS NjengeCanada, ngamanye amaxesha ndihlekisa abahlobo bam baseMelika ngombono wabo "we-Amero-centric" welizwe kunye neZibhalo. Kubo, iNcwadi yeSityhilelo kunye neziprofeto zayo zentshutshiso kunye nentlekele zizinto ezizayo. Akunjalo ukuba ungomnye wezigidi ezizingelwayo okanye sele ugxothiwe kwikhaya lakho eMbindi Mpuma naseAfrika apho amaqela amaSilamsi ahlasela amaKristu. Akunjalo ukuba ungomnye wezigidi obeka ubomi bakho emngciphekweni kwiCawe engaphantsi komhlaba e-China, North Korea nakwamanye amazwe. Akunjalo ukuba ungomnye wabo bajamelana nokufela ukholo yonke imihla ngenxa yokholo lwakho kuKristu. Kubo, kufuneka bazive sele bephila kwiphepha le-Apocalypse. Qhubekeka ukufunda

Kumgangatho

 

LWE iveki, usizi olunzulu, nolungaqondakaliyo lwandifikela, njengoko kuye kwakho ngaphambili. Kodwa ndiyazi ngoku ukuba yintoni na le: kukuhla kabuhlungu okusuka entliziyweni kaThixo-ukuba umntu umlahlile ukuya kwinqanaba lokuzisa ubuntu kolu hlambululo lubuhlungu. Kulusizi ukungavunyelwa kukaThixo ukuba aloyise eli lizwe ngothando kodwa kufuneka enze njalo, ngoku, ngobulungisa.Qhubekeka ukufunda

Isahluko soxolo

 

IIMFIHLELO Kwaye oopopu ngokufanayo bathi siphila "kumaxesha okuphela", ukuphela kwexesha-kodwa hayi isiphelo sehlabathi. Okuzayo, bathi, liXesha loXolo. UMark Mallett kunye noNjing.Daniel O'Connor babonisa ukuba ikuphi na le nto eZibhalweni kwaye ihambelana njani naBaseki beCawa yasekuqaleni ukuza kuthi ga namhlanje iMagisterium njengoko beqhubeka nokuchaza iTimeline ye-Countdown to the Kingdom.Qhubekeka ukufunda

Ukohlwaya okuzayo kukaThixo

 

THE Umhlaba ukhathalele ubulungisa bukaThixo, kanye kuba siyala Inceba kaThixo. UMark Mallett kunye noNjingalwazi Daniel O'Connor bachaza ezona zizathu ziphambili zokuba kutheni ubulungisa bukaThixo bunokucoca umhlaba ngokukhawuleza, oko kuquka oko izulu labiza ngokuba ziintsuku ezintathu zobumnyama. Qhubekeka ukufunda

Utshutshiso-iTywina lesiHlanu

 

THE Iingubo zoMtshakazi kaKristu ziye zangcola. Uqhwithela olukhulu olukhoyo noluzayo luyakumhlambulula ngentshutshiso-iTywina lesiHlanu kwiNcwadi yeSityhilelo. Joyina uMark Mallett kunye noNjingalwazi Daniel O'Connor njengokuba beqhubeka nokucacisa amaXesha ngeziganeko ezenzekayo ngoku… Qhubekeka ukufunda

Ukugcwala kwesono: Ububi mabuzikhuphe

Indebe yengqumbo

 

Ipapashwe okokuqala ngo-Okthobha wama-20, 2009. Ndongeze umyalezo wakutshanje ovela kwiLady lethu elingezantsi… 

 

PHA yindebe yokubandezeleka ekufuneka iselwe kuyo Kabini kwinzaliseko yexesha. Sele ichithwe yiNkosi yethu u Yesu ngokwakhe, egadini yaseGetsemane, wayibeka emilebeni yakhe emthandazweni wakhe ongcwele wokulahlwa:

Bawo, ukuba kunokwenzeka, mayidlule kum le ndebe; okwangoku, kungekuko ukuthanda kwam, kodwa ngokuthanda kwakho. (Mat 26: 39)

Indebe iya kugcwaliswa kwakhona ukuze Umzimba wakheoya kuthi emva kokulandela iNtloko, angene ekuthandeni kwakhe ekuthatheni inxaxheba ekuhlanguleni komphefumlo:

Qhubekeka ukufunda

Ixesha labaphathiswa liyaphela

ngeposiAP Photo

 

THE Iziganeko ezenzekayo kwihlabathi liphela zihlala zibangela ukuba kubekho intelekelelo kunye noloyiko phakathi kwamanye amaKristu ngoku lixesha Ukuthenga izinto kunye nokuya ezindulini. Ngaphandle kwamathandabuzo, umtya weentlekele zendalo kwihlabathi liphela, ingxaki yokutya esondeleyo yembalela kunye nokuwa kweenkoloni zeenyosi, kunye nokuwa okuzayo kwedola akunakunceda kodwa kunike ikhefu kwingqondo esebenzayo. Kodwa bazalwana noodade kuKristu, uThixo wenza into entsha phakathi kwethu. Ulungiselela umhlaba a itsunami yeNceba. Kuya kufuneka ashukumise izakhiwo ezindala kude kuse kwiziseko kwaye aphakamise ezitsha. Kufuneka ahlube oko kukokwenyama aze asinxibe ngamandla akhe. Kwaye kufuneka abeke ngaphakathi kwemiphefumlo yethu intliziyo entsha, intsuba entsha, elungiselelwe ukwamkela iwayini eNtsha aza kuyithulula.

Ngamanye amazwi,

Iminyaka yabaPhathiswa iyaphela.

 

Qhubekeka ukufunda

Ububi obunganyangekiyo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoLwesine weVeki yokuQala yeLente, nge-26 kaFebruwari, 2015

Imibhalo yeLigugu Apha


Ukuthandazela kukaKristu kunye neNtombi Enyulu, ibangwe nguLorenzo Monaco, (1370-1425)

 

NINI sithetha "ngethuba lokugqibela" lehlabathi, kungenxa yokuba sithetha "ngobubi obunganyangekiyo." Isono sizibandakanye kwimicimbi yamadoda, sonakalise iziseko ezingezizo ezoqoqosho nezopolitiko kuphela kodwa netyathanga lokutya, amayeza, kunye nokusingqongileyo, kangangokuba kungabikho nto ingako ngaphandle kotyando lwendalo iphela. [1]cf. Utyando lweCosmic iyimfuneko. Njengoko uMdumisi esitsho,

Qhubekeka ukufunda

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Utyando lweCosmic

Abasindileyo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
kaDisemba wesi-2, 2013

Imibhalo yeLigugu Apha

 

 

PHA Ezinye zezicatshulwa esiBhalweni, ngokuqinisekileyo, ziyakhathaza ukuzifunda. Ukufundwa kokuqala kwanamhlanje kuqulethe enye yazo. Ithetha ngexesha elizayo xa iNkosi iya kuhlamba “ubumdaka beentombi zaseZiyon”, ishiya ngasemva isebe, abantu, abo “bangobukhazikhazi nobuqaqawuli” baKhe.

… Isiqhamo somhlaba siya kuba yimbeko nozuko kwabasindileyo bakwaSirayeli. Ohlala eZiyon, noseleyo eYerusalem uya kuthiwa ungcwele, bonke abaphawulelwe ubomi eYerusalem. (UIsaya 4: 3)

Qhubekeka ukufunda

Indlela encinci

 

 

DO ungachithi xesha ucinga ngamagorha abangcwele, imimangaliso yabo, ubugwenxa obungaqhelekanga, okanye ukonwaba ukuba oko kukuzisela nje ukudimazeka kule meko ukuyo (“Andisoze ndibengomnye wabo,” siyadibana, sibuyele kwangoko ubume bekho phantsi kwesithende sikaSathana). Endaweni yoko, zixakeke ngokuhamba nje kwi Indlela encinci, engakhokeleli kungaphantsi, kwiimbono zabangcwele.

 

Qhubekeka ukufunda

Umyezo Ophanzileyo

 

 

Owu Yehova, sasikhe saba ngabahlobo.
Wena nam,
ndihamba ndibambene ngesandla egadini yentliziyo yam.
Kodwa ngoku, Uphi Nkosi yam?
Ndikukhangela,
kodwa fumana kuphela iikona ezibunayo apho sasikade sithanda khona
wandityhilela iimfihlelo zakho.
Apho ndifumene uMama wakho
kwaye ndaziva ukuba uyasondela ebusweni bam.

Kodwa ngoku, Uphi?
Qhubekeka ukufunda

Snopocalypse!

 

 

IZOLO Emthandazweni, ndeva amazwi entliziyweni yam:

Imimoya yenguqu iyavuthuza kwaye ayizukuyeka ngoku ndide ndilicoca kwaye ndilicoce ilizwe.

Emva koko, sagaleleka sisaqhwithi! Sivuke kusasa namhlanje saya kwiikhephu zebhanki ukuya kuthi ga kwi-15 yeenyawo kwiyadi yethu! Uninzi lwayo lwaluyimiphumo, kungekhona yokuwa kwekhephu, kodwa yimimoya enamandla, engayekiyo. Ndaphuma ndaya ngaphandle ndathi phakathi kokutyibilika ezintabeni ezimhlophe noonyana bam-ndathwebula imipu embalwa ndisiya efama kwiselfowuni ukuze ndabelana ngayo nabafundi bam. Andizange ndibone isaqhwithi somoya sivelisa iziphumo ezinje oku!

Kuyavunywa, ayisiyiyo le nto bendiyicinga kusuku lokuqala lweNtwasahlobo. (Ndiyabona ukuba ndibhukelwe ukuba ndithethe eCalifornia kule veki izayo. Enkosi uThixo….)

 

Qhubekeka ukufunda