Oko Kwakhelwe Esantini


ICathedral yaseCanterbury, eNgilane 

 

PHA yi Uqhwithela olukhulu uyeza, kwaye sele ulapha, apho ezo zinto zakhiwe esantini ziyawa. (Ipapashwe okokuqala ngo-Okthobha, 12, 2006.)

Wonke umntu owamameleyo la mazwi am, angawenzi, woba njengesidenge esakha indlu yakhe phezu kwentlabathi. Imvula ina, izikhukula zeza, kwavuthuza imimoya, zabetha indlu. Kwaye yawa kwaye yonakala ngokupheleleyo. (UMateyu 7: 26-27)

Kakade, imimoya eqhubayo yokungakhathali sele izisasazile iinkolo ezahlukeneyo. I-United Church, i-Anglican Church of England, i-Lutheran Church, i-Episcopalian, kunye namawaka amanye amahlelo amancinci sele eqalisile ukungena Amanzi esikhukhula yesimilo esihambelana nokuziphatha kwisiseko sabo. Ukuvunyelwa koqhawulo-mtshato, ukuthintela inzala, ukuqhomfa kunye nokutshata kwabantu besini esinye kuye kwayonakalisa inkolo ngokokude iimvula ziqale ukuhlamba inani elikhulu lamakholwa.

KwiCawa yamaKatolika, kukho nomonakalo omkhulu. Njengoko ndibhalile Utshutshiso (iTsunami yokuziphatha), abafundi bezakwalizwi, abaphengululi, abantu nje, oonongendi, kwanabefundisi abakwizikhundla eziphezulu baye banikezela kumaza aloluqhwithela. Kodwa eyakhiwe elulwalweni lukaPeter imi. Kuba uKrestu wathembisa ukuba amasango esihogo awasokuze oyise iBandla azakulakha ngokwakhe. 

Kukho isiphoso maxa wambi phakathi kwamaKatolika abizwa ngokuba “kukuloyisa,” uhlobo lokugcoba ngokugqithisileyo ngenyaniso, okanye iinyaniso zoKholo lobuKatolika. Kungumnqweno wam ukuyiphepha le mpazamo ngelixa kwangaxeshanye ndikhwaza ndiphezu kwendlu oko uKristu ngokwakhe wasiyalela ukuba sikwenze: shumayela iVangeli! Ayisiyo nxalenye yeVangeli kuphela, kodwa lonke IVangeli ebandakanya ubuncwane obumangalisayo bokomoya, imfundiso yokuziphatha, nangaphezulu kwazo zonke iSakramente, eziye zadluliselwa kuthi ukutyhubela iminyaka. Uza kuthini u-Kristu kuthi ngomhla woMgwebo ukuba sigcine ubuncwane buvaliwe kuba besingafuni ukukhathaza iimvakalelo zomntu? Ngaba sazifihla iisakramente phantsi kwebhasikithi ngenxa yokoyika ukubonakala ngathi akukho manyano? Ukuba sayeka ukumema abanye abantu kwi-Eucharistic Banquet ngenxa yokuba bekukho ukuvuza okukhulu eluphahleni?

Ngaba asiboni ngamehlo ethu ukuba kwenzeka ntoni kwezi zindlu zakhiwe esantini, nokuba ku zizindlu ebezimelwe ngeenkulungwane? Ukuqhubeka koopopu, ngakumbi kule nkulungwane iphelileyo yemfazwe, izidubedube, kunye nowexuko ngokuqinisekileyo bubungqina benyaniso kaMateyu 16:18! 

Kwaye ndiyakuxelela, unguPeter, kwaye phezu kolu lwalwa ndiza kulakha ibandla lam, kwaye amandla okufa awasayi kuloyisa. 

Kwaye okwangoku, ndiyazi ukuba ndizama ukuphakamisa ilizwi lam elincinci ngaphezulu kololiwe ogqumayo wemithombo yeendaba ekhethekileyo, ipropaganda echasene nobuKatolika, ewe, nezethu izono, zibukelwe ngombala ukuze zibonwe ngabantu bonke. Awu, iCawe khange ibe yinto ephikisanayo kwasekuqaleni? UPeter, uPopu wokuqala, wamkhanyela uKristu. Abanye abapostile babaleka uKrestu eGadini. UPawulos noBharnabhas babeneeyantlukwano ezinzulu. UPeter wohlwaywa nguPawulos ngenxa yohanahaniso. AbaseKorinte babeyantlukwano… njalo njalo. Ewe, ngamanye amaxesha siye sibe lolona tshaba lwethu.

Nangona kunjalo, u-Kristu wayesazi ukuba kuyakuba njalo. Ethetha ngokuprofetayo, waguqukela kuSimon Peter ngaphambi kokungena kwi-Passion yakhe wathi,

Simon, Simon, uyabona, uSathana ubenibanga ukuze anihluze njengengqolowa; ke ndithandazela ukuba ukholo lwenu lungapheli; kwaye xa ubuye umva, kufuneka womeleze abazalwana bakho.  (Luka 22: 31-32)

Kwaye namhlanje, uSathana uyaqhubeka esihluza sonke njengengqolowa. Ukanti, ndiva uKristu esitsho kwakhona ku-Peter, kwilandela lakhe uPope Benedict XVI, “Uze ubazimase abazalwana bakho.” Uyabona, siya kufumana amandla kuloPopu, siya kufumana ukhuseleko kunye nendawo yethu yokuhlala isaqhwithi soDideko, kuba nguKristu ngokwakhe owayalela uPetros ukuba “Yondla izimvu zam”. Ukusondla nge iqiniso esikhululayo.

Ayizonjongo zam ukukhomba iminwe, kodwa endaweni yoko ndolula isandla, ukumema nabani na oza kuphulaphula eze kwiTafile yoSapho apho uKrestu azakusondla khona. ICawa yamaKatolika ayiyiyo eyam. Ayisiyo kaPopu. NgokaKristu. YiBandla He eyakhiwe elulwalweni.

Wathi iliwa elo, lalinjalo peter.

Ngaphantsi kwabasebenzi balo malusi, uPopu Benedict, yeyona ndawo ikhuselekileyo ukuba ube phakathi koku ukuvuka kwesiphango. UKristu wakwenza oko.

Kuba eyakhelwe entlabathini iyaqhekeka.

Iinkokeli zeCawa yaseTshetshi zilumkise izolo ukuba ukubiza uThixo ngokuthi “Yena” kukhuthaza amadoda ukuba ababethe abafazi bawo… Le ngcebiso—eyamkelwe ngokupheleleyo nguBhishophu Omkhulu waseCanterbury uGqr. enoba owona mthandazo uyintloko wobuKristu ufanele uqhubeke waziwa njengoMthandazo weNkosi uze uqalise ngokuthi “Bawo Wethu”. Imithetho iphinda iphose umbuzo weBhayibhile ngokubiza ukuba uphinde utolike amabali apho uThixo asebenzisa khona ubundlobongela.  -Mail Daily, UK, Oktobha 3, 2006

Ukusuka kwiKatolika kwi-Intanethi:

Umongameli omtsha we-Episcopal Divinity School uyi-gay ngokuphandle kwaye ungummeli ophandle wokuqhomfa kunye namalungelo e-“LGBT” (Lesbian Gay Bisexual Transexual)… [Ukusuka kwintshumayelo kwibhlog yakhe]: “Xa owasetyhini efuna umntwana kodwa engakwazi ukumhlawula… okanye ukufikelela kukhathalelo lwempilo, okanye ukhathalelo lwasemini, okanye ukutya okwaneleyo.… Ukuqhomfa kuyintsikelelo." -Katolika kwi-Intanethi, Aprili 2, 2009

Ukusuka kwiindaba zeTelegraph zaseNgilani:

I-Cathedral yaseCanterbury iyaqhekeka kwiindawo ezihamba kuyo, kunye namacwecwe amatye awileyo ezindongeni zawo kunye nesihlanu seentsika zangaphakathi zemarble ezigcinwe kunye ngetape tape. -Epreli 10th, 2006

 

 

Xhasa uMark kwinkonzo yexesha elizeleyo:

 

kunye UNihil Obstat

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Ngoku kwiTelegram. Cofa:

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:

Mamela oku kulandelayo:


 

 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, KUTHENI UNKATHOLIKI?.

Amagqabantshintshi zivaliwe.