Ukuza okuzayo kweMelika

 

AS NjengeCanada, ngamanye amaxesha ndihlekisa abahlobo bam baseMelika ngombono wabo "we-Amero-centric" welizwe kunye neZibhalo. Kubo, iNcwadi yeSityhilelo kunye neziprofeto zayo zentshutshiso kunye nentlekele zizinto ezizayo. Akunjalo ukuba ungomnye wezigidi ezizingelwayo okanye sele ugxothiwe kwikhaya lakho eMbindi Mpuma naseAfrika apho amaqela amaSilamsi ahlasela amaKristu. Akunjalo ukuba ungomnye wezigidi obeka ubomi bakho emngciphekweni kwiCawe engaphantsi komhlaba e-China, North Korea nakwamanye amazwe. Akunjalo ukuba ungomnye wabo bajamelana nokufela ukholo yonke imihla ngenxa yokholo lwakho kuKristu. Kubo, kufuneka bazive sele bephila kwiphepha le-Apocalypse.

Ndiza kukuxelela into: Abafeli-nkolo banamhlanje baninzi kunenkulungwane yokuqala… kukho inkohlakalo efanayo kumaKristu namhlanje, kwaye kwinani elikhulu. —UPOPA FRANCIS, nge-26 kaDisemba, ngo-2016; Zenit

 

INDIMA YAMAMERIKA

Uselapha is into malunga neMelika eyibeka kanye embindini weziganeko zehlabathi kunye nesiBhalo. Kwi Imfihlelo iBhabhiloni, Ndacacisa ukuba kutheni kwaye njani. Ukuba awuyifundanga, ndiyakukhuthaza ukuba uthathe imizuzu embalwa ukuqonda ukuba zombini iingcambu zobuKristu kunye neMasonic zaseMelika zibonakala zizalisekisa isiprofeto seBhayibhile ngoku kwinqanaba le-epic. Cinga kwakhona ngombono ka-St.

Umfazi wayenxibe ezimfusa nezingqombela, ehombe ngegolide, namatye anqabileyo, neeperile. Wayephethe ikomityi yegolide eyayizele zizenzo ezenyanyekayo nezenyanyekayo zokuhenyuza kwakhe. Ebunzini lakhe kubhalwe igama eliyimfihlakalo: IBhabheli enkulu, unina wamahenyukazi, nowamasikizi omhlaba. (ISityhi. 17: 4-5)

Khumbula ukuba igama elithi "imfihlakalo" apha livela kwisiGrike kufuneka, oko kukuthi:

… Imfihlelo okanye “imfihlakalo” (ngokusebenzisa uluvo lokuthula olunyanzeliswa kukungena kwizithethe zonqulo.) -Isichazi magama seTestamente eNtsha, IBhayibhile yesiHebhere-yesiGrike yokufunda iBhayibhile, Spiros Zodhiates kunye nabapapashi be-AMG

Umdiliya Ukucaciswa kwamagama ebhayibhile kongeza:

Phakathi kwamaGrike amandulo, 'iimfihlelo' yayizizithethe zonqulo kunye nemisitho eyayisenziwa intlalo eyimfihloapho nabani na onqwenela ukwamkelwa. Abo baqaliswa kwezi mfihlelo baba ngabanini bolwazi oluthile, olwalungadluliswanga kwabangaziswanga, babizwa ngokuba 'ngabagqibeleleyo.' -Vines Gcwalisa i-Expository Dictionary yamagama eTestamente eNdala naTsha, WE Vine, uMerrill F. Unger, uWilliam White, Omnci., Iphe. 424

Kuthotho lwam ku IPaganism eNtsha, Ndacacisa indlela iingcambu zale mibutho ifihlakeleyo elandelwa ngayo ukuza kuthi ga kwixesha likaMoses, nendlela iifilosofi zabo eziphosakeleyo eziye zadlula ngayo kwiinkulungwane ezidlulileyo zaba yinto eyaziwayo, neyagwetywa yiCawe namhlanje, njenge-Freemasonry.[1]Kwakudingeka umbutho weSecret Societies ukuguqula iingcamango zezithandi zobulumko zibe yinkqubo yekhonkrithi neyoyikekayo yokutshabalalisa impucuko. ” —UStefano, uMahowald, Uya kutyumza intloko yakho, Inkampani yokuPapasha iMMR, iphe. 4

… Bambalwa abantu abaziyo ukuba zinzulu kangakanani iingcambu zeli hlelo. Ukuzikhusela ngokukhululekileyo lelona gunya likhulu likhulu nelicwangcisiweyo emhlabeni namhlanje kwaye iimfazwe zijongana nezinto zikaThixo mihla le. Ngamandla alawulayo emhlabeni, asebenza ngasese ebhankini nakwezopolitiko, kwaye ungene ngokufanelekileyo kuzo zonke iinkolo. Imasonry lihlelo elifihlakeleyo lehlabathi elijongela phantsi igunya leCawa yamaKatolika nge-ajenda efihliweyo kumanqanaba aphezulu okutshabalalisa upopu. -Ted Flynn, Ithemba labangendawo: Isicwangciso esiyiNtloko sokulawula uMhlaba, iphe. 154

Kubaluleke kangakanani ukuba isoyikiso esibangelwa ngabaFreimasonry?

Ewe, oopopu abasibhozo kumaxwebhu alishumi elinesixhenxe asigxekile… ngaphezulu kwamakhulu amabini okugwetywa nguPopu okukhutshwe yiCawa ngokusesikweni okanye ngokungacwangciswanga… kwisithuba esingaphantsi kwamakhulu amathathu eminyaka. —UStefano, uMahowald, Uya kutyumza intloko yakho, Inkampani yokuPapasha iMMR, iphe. 73

Kuya kwanela ukucaphula isigwebo esinye sepapa apha ukukhumbuza umfundi ukuba kutheni iMasonry ithathwa njengesoyikiso esikhulu kubuKrestu nakwihlabathi:

Ngeli xesha, nangona kunjalo, abaxhasi bobubi babonakala bedibanisa kunye, kwaye besokola nobunye ubumbano, bekhokelwa okanye bencedwa ngumbutho olungelelaniswe kakhulu kwaye usasazekile obizwa ngokuba yiFreemason. Abasenzi mfihlakalo ngeenjongo zabo, kodwa ngoku ngenkalipho bavukela uThixo ngokwakhe… eyona njongo yabo iyazinyanzela ukuba izijonge — oko kukuthi, ukubhukuqwa ngokupheleleyo kwayo yonke inkolo nenkolo yezopolitiko zehlabathi enemfundiso yobuKrestu. iveliswe, kwaye endaweni yezinto ezintsha ngokungqinelana nezimvo zazo, apho iziseko kunye nemithetho ziya kuthathwa khona ubume bendalo. —I-POPE LEO XIII, Uhlobo lomntu, Encyclical on Freemasonry, n. 10, Epreli 20, 1884

Xa u-Lady wethu waseFatima wabonakala ngo-1917, walumkisa ukuba "iimpazamo zaseRashiya" zaziza kusasazeka. Wayethetha ngokuchanekileyo kwiimpazamo ze-Freemasonry: iMarxism, ukungakholelwa kubukho bukaThixo, ukuthanda izinto eziphathekayo, njl. Ngapha koko, izilumkiso zakhe zizise ukukhanya okutsha okunzulu malunga neyure esiphila kuyo: obu bukumkani beMason, utsho, "Irhamncwa" ISityhilelo 13:

Iintloko ezisixhenxe zibonisa iindawo zokulala ezahlukeneyo, ezisebenza kuyo yonke indawo ngendlela efihlakeleyo neyingozi. Eli Rhamncwa limnyama lineempondo ezilishumi kwaye, ezimpondweni, izithsaba ezilishumi, eziyimpawu zolawulo nobukhosi. Imithetho yokuBamba nokulawula kulo lonke ihlabathi ngokusebenzisa iimpondo ezilishumi. -Umyalezo omde kuFr. UStefano Gobbi, KuMbingeleli, Oonyana Bethu Bathandekayo, n. 405.de

Inantoni na le nto ne-United States? IMelika iya kusetyenziswa yile mibutho ifihlakeleyo njengehenyukazi ukulungisa isiseko soMyalelo weHlabathi eNtsha osekwe kwiifilosofi ezingenabuthixo ze-Freemasonry "ezikhanyiselweyo".

IMelika iya kusetyenziselwa ukukhokela umhlaba kubukumkani befilosofi. Uyaqonda ukuba iMelika yasekwa ngamaKristu njengesizwe samaKristu. Nangona kunjalo, bebehlala bekhona abantu kwelinye icala abafuna ukusebenzisa iMelika, bewasebenzisa gwenxa amandla ethu omkhosi kunye namandla ethu emali, ukumisela idemokhrasi ekhanyiselweyo kwihlabathi liphela kunye nokubuyisela iAtlantis elahlekileyo. —UGqr. UStanley Monteith, I-Atlantis eNtsha: Iimfihlelo ezifihlakeleyo zeziQalo zaseMelika (ividiyo); Udliwanondlebe noGqirha Stanley Monteith

Elilahlekileyo okanye “iNtloko yeAtlantis” sisihloko senoveli esenziwa ngomnye wootatomkhulu beFreemasonry, uSir Francis Bacon. 'Ibonakalisa ukudalwa komhlaba ongenamntu apho "ububele nokukhanyiselwa, isidima nobungangamsha, ubungcwele kunye nomoya wasesidlangalaleni" zezona mpawu zixhaphakileyo…'[2]Ibid. Yintoni engalunganga kuloo nto? Umbono lowo ngaphandle UKristu, yiloo nto. Ndikwacinga ngenoveli kumchasi-kristu uPopu uFrancis acebise ukuba kufundwe ngokuthembekileyo: INkosi yeHlabathi. Ebhalwe ngaphezulu kwekhulu leminyaka eyadlulayo, umbhali uRobert Hugh Benson utyhila lo Nyana wentshabalalo evuka, engabi nguzwilakhe, hayi ekuqaleni-kodwa njengomsindisi kwihlabathi elingene engxakini nasengozini. Icawe ekule meko ayisenampembelelo, ayisenagunya lokuziphatha. Ubukumkani bukaSathana iza njengomgunyathi kuKristu ngokutsala wonke umntu ingcinga enye Umchasi-Kristu.[3]cf. Ukungqubana kwezikumkani ezibini Yi…

… Uxolelwaniso lwehlabathi ngokungeyiyo leNyaniso kaThixo… kwabakho ubunye obungafaniyo nento eyaziwayo embalini. Oku kuye kwabulala ngakumbi ekubeni inezinto ezininzi ezinokulunga. Imfazwe, ngokucacileyo, yayisele iphelile, kwaye ayibobukristu obabuyenzile; Umanyano ngoku lwabonwa lungcono kunokudibana, kwaye isifundo sasifundwe ngaphandle kweCawe… Ubuhlobo bathatha indawo yesisa, ukwanelisa indawo yethemba, nolwazi indawo yokholo. -Nkosi Yehlabathi, URobert Hugh Benson, 1907, iphe. 120

Kodwa ngaphambi kokuba lo "mhlaba" ufeze kwaye iCawe ingenamsebenzi, bekuya kufuneka kubekho "ubukhosi bulumko".[4]“Ngelishwa, ukumelana noMoya oyiNgcwele awugxininisayo uSt. UPaul ngaphakathi kunye nokuzithoba njengokuxhathisa, umzabalazo kunye nemvukelo eyenzeka entliziyweni yomntu, ifunyanwa kuwo onke amaxesha embali ingakumbi kweli xesha langoku ubungakanani bayo bangaphandle. ithatha uhlobo lwekhonkrithi njengomxholo wenkcubeko kunye nenkcubeko, njengenkqubo yefilosofi, umbono, inkqubo yokwenza kunye nokubumba indlela yokuziphatha kwabantu. Ifikelela kwimbonakalo yayo ecace gca kwizinto ezibonakalayo, zombini ngohlobo lwayo ithiyori: njengenkqubo yokucinga, nakwimo yayo esebenzayo: njengendlela yokutolika kunye nokuvavanya iinyani, kananjalo njengenkqubo yokuziphatha okungqinelanayo. Inkqubo ethe yaphuhliswa kakhulu yaze yaqhuba neziphumo zayo ezibi kakhulu ngolu hlobo lweengcinga, iingcinga kunye ne-praxis kukuthanda izinto eziphathekayo kunye nembali, esaziwa njengeyona nto iphambili kwiMarxism. —UPOPE JOHN PAUL II, I-Dominum kunye neVivificantem, n. I-56 Njengoko bendichazile Imfihlakalo iBhabheli, indima "efihlakeleyo" yaseMelika ibikukusasaza ezi "demokhrasi zikhanyiselweyo" ziphantsi "kwehenyukazi" elingunina "wazo. Ngokwenyani, amaxesha ngamaxesha sibonile ukuba oorhulumente bangaphambili baseMelika kunye noogxa babo bangene njani kwamanye amazwe, okanye banikezela "abavukeli" ngezixhobo zokubhukuqa oorhulumente balapho… kuphela kula mazwe angazinzanga ukuba axhomekeke kwiibhanki zangaphandle nakwimibutho iinkokeli zabo zihlala ingamadoda aquka le mibutho ifihlakeleyo. Eyona ibalulekileyo yindlela uncedo lwangaphandle oluhlala luxhomekeke ngayo kula mazwe abonelela "ngamalungelo okuzala" njengokukhupha isisu kunye nokuthintela inzala. kunye nokukhuthaza ubufanasini kunye neengcinga zesini. Ke, ukusasazeka "kwedemokhrasi" namhlanje kuye kwalingana nokusasazeka kwe-ajenda "yenkqubela phambili" evula iingcango zemifanekiso engamanyala, iziyobisi, kunye nokuziphatha okungcolileyo kwimithombo yeendaba kunye nokuzonwabisa. Leyo yindima ebuhlungu 'yehenyukazi' elingunina "wezinto ezinezothe zomhlaba."[5]Rev 17: 5 Ngenene, xa uPapa Francis wayebhekisa kwincwadi ka Benson yomchasi kristu, wongeze ngelithi abo bayifundayo…

… Uyakuqonda ukuba ndithetha ukuthini ngokoloniyali. —Yan. 20, 2015; mkhusini.org

Kwaye ithini ifilosofi okanye umbono wobukumkani? Ubukomanisi. Ewe, bambalwa abayiqondayo into yokuba uVladimir Lenin, uJoseph Stalin, noKarl Marx ababhale i Imanifesto yobuKomanisi, babekuhlawulo lwe-Illuminati, uluntu oluyimfihlo oludibene ne-Freemasonry.[6]cf. Uya kutyumza intloko yakho nguStephen Mahowald, iphe. 100; 123

Kodwa khupha engqondweni yakho ngoku imifanekiso yelizwe elalisakuba yiSoviet Union kunye neNorth Korea, yeebhatyi kunye nemikhosi yomkhosi. Ubukomanisi obuvelayo namhlanje bunobuso obutsha phantsi kweebhanile “Ipolitiki eluhlaza, "UUphuhliso oluphathekayo","imo iyatshintshaKwaye "Ukuseta kwakhona okuhle. ” Ubunkokeli bayo abunakubanjwa kunye neenjengele kodwa ngabanini beebhanki kunye nabanobubele. Izixhobo zayo ayizizo imipu kunye nemipu kodwa "kukhathalelo lwempilo" kunye netekhnoloji.[7]cf. Ubhubhani woLawulo kwaye I-1942 yethu Ukuba oku akubonakali kuwe okwangoku ngeli xesha ”isifo esikho elizweni jikelele" - indlela inkululeko yakho kunye nezigqibo zakho malunga nentlalontle yakho, indlela yokuphila, kunye nosapho zingasekho kude ezandleni zakho kwakhona-ke lixesha lokuba uvuke.

Ayisafuneki “iBhabhiloni Enkulu”.

 

IBHABHILONI ENKULU

Ngaphambi kokuwa kweBhabheli, uSt. John usinika inkcazo engalibalekiyo yemeko yakhe yokomoya.

Iwile, iwile iBhabheli, loo mzi mkhulu! Yindawo yokuhlala yeedemon, indawo yokuhlala yoomoya bonke abangcolileyo, indawo yokuhlala zonke iintaka ezingcolileyo, nentiyo; Ngokuba zonke iintlanga zisele iwayini yobunqambi bayo, Ookumkani bomhlaba bahenyuza nayo, Nabarhwebi bomhlaba baba zizityebi, ngeengcinga zayo zokutyeba. (Isityhi. 18: 3 RSV / NAB)

UPapa Benedict XVI wathi,

The Incwadi yeSityhilelo Ibandakanya phakathi kwezono ezinkulu zeBhabheli-uphawu lweedolophu ezinkulu ezingakholwayo-inyani yokuba ithengisa ngemizimba nemiphefumlo kwaye iyithatha njengempahla. (cf. IsAm 18: 13). Kule meko, ingxaki yamachiza iphinda ikhule entloko, kwaye ngamandla anyukayo yandisa ii-octopus tentacles kwihlabathi liphela-intetho ethandekayo yobuzwilakhe be-mammon egqwetha uluntu. Akukho lonwabo lwaneleyo, kwaye ukugqithisa kokukhohlisa ukunxila kuya kuba bubundlobongela obuqhekeza yonke imimandla-kwaye konke oku kusenziwa kukungaqondi kakuhle kwenkululeko okuyijongela phantsi inkululeko yomntu kwaye ekugqibeleni iyitshabalalise. —UPOPE BENEDICT XVI, Kumsitho weZibuliso zeKrisimesi, nge-20 kaDisemba, 2010; http://www.vatican.va/

Ngelixa iMelika ingekho nakoluphi na uhlanga kuphela emhlabeni oluye lwangena ekuziphatheni okubi (jonga ilizwe lam, iCanada, enye yezona ndawo anti-ubomi, anti-yeendaba ajenda eNtshona), yi sasaza koku kuziphatha okubi kwezinye "iidemokhrasi ezikhanyiselweyo" ngamandla eHollywood kunye I-Silicon Valley eyenza ukuba ilungele inkcazo "kanina wamahenyukazi" mhlawumbi ngaphezu kwalo naliphi na ilizwe emhlabeni. NgeZiko lezoRhwebo leHlabathi, iNew York Stock Exchange kunye neZizwe eziManyeneyo esifubeni sakhe, loluphi olunye uhlanga olunabaninimzi abaninzi kunye noosomashishini abajikeleze yena kunye "nedola yakhe"?

Kwaye xa bethetha ngorhwebo "ngemizimba nemiphefumlo", abantu abakumgangatho ophezulu baseHollywood baqala ukuthetha ngokubhekisele ekuxhatshazweni kwabantwana ngokwesini (cinga "uJeffrey Epstein").[8]umz. jonga UBlake Onomdla ubungqina Cinga ukuba ukuxhaphaza abantwana ngokwesondo okurekhodiweyo (okwaziwa ngokuba yi "child porn") lelinye lamashishini akhula ngokukhawuleza kwi-Intanethi; ukuba i-624,000 + yabathengisi be-porn yabantwana ifunyenwe kwi-Intanethi e-US, kwaye phakathi kwe-2005 kunye ne-2009, iphonografi yabantwana yabanjwa kumaseva akwiindawo ezingama-50.[9]ukulwa neenqwelo Kwakuneminyaka elishumi elinanye eyadlulayo. “Wonke umoya ongahlambulukanga” ubonakala ngathi ukhululwe emathunjini eSihogo[10]cf. Isihogo savulwa Ababonakalisanga uburheletyo nje kuphela kodwa inkohlakalo engathethekiyo, imvukelo nobundlobongela — ezivezwe kwiindaba zasebusuku ukuze zibonwe lihlabathi. Azaliseka njani amazwi kaPaul.

… Kuyakubakho amaxesha ayoyikeka ngemihla yokugqibela. Abantu baya kuba ngabazithandayo nabathandi bemali, abanekratshi, abanekratshi, abakhohlakeleyo, abangathobeli bazali babo, abangenambulelo, abangenankolo, abangenabubele, abangenatarhabaxa, abanyolukileyo, abakhohlakeleyo, abathiye into elungileyo, abangcatshi, abangenatarhu, abazidlayo, abathanda iziyolo. endaweni yokuthanda uThixo… (2 Tim 3: 1-4)

 

UMNQOPHISO OBALASELEYO: UKUTHIYA

Ewe, mhlawumbi eyona nkcazo imangalisayo inikwe nguSt.John eyenzeka ngexesha lokwenyani yile:

Iimpondo ezilishumi ozibonileyo nerhamncwa ziya kulithiya ihenyukazi; bayishiye ingamabhodlo, behamba ze; bayidle inyama yakhe, bayitshise ngomlilo. (ISityhi. 17:16)

Sele sixoxile ukuba kutheni irhamncwa masihambe ngalo mfazi ixesha elithile, kutheni "limsebenzisa". Kodwa ke ithi irhamncwa liya kwenza njalo thiyile ihenyukazi. Asinakuyibona njani le nto phambi kwamehlo ethu njengoko amaMelika atshisa ngokungaqhelekanga kwaye ephanga izixeko zawo, enyathela iflegi yawo, ebhukuqa imifanekiso eqingqiweyo, kwaye epeyinta izivakalisi zikaMarx kwizitrato zabo—ngemvume yamagosa esixeko kunye nokuvunywa kwezopolitiko!? Ubuza umsasazi wentetho kanomathotholo uDennis Prager:

Ngaba iMelika ingaphila ukuba abantu bayo bayayidelela? - "Kutheni amaMelika eyithiyile iMelika?", I-Blaze, Julayi 8th, 2016

Lwafika njani olo hlanga luhle noluchumileyo koku? Impendulo kukuba yalala phantsi kokutsha kancinci kweMarxism. U-Alexander Trachtenberg, owaziwa ngokuba yi-"enforcer" yaseMoscow ngexesha lokuphakama kobuKomanisi, uthe:

Xa silungiselela ukuthatha i-United States, asizukuyithatha phantsi kwelebhile yobusoshiyali… Siza kuyithatha iMelika phantsi kweelebhile esizenze zathandeka kakhulu; siza kuyithatha phantsi kwenkululeko, phantsi kwenkqubela phambili, phantsi kwentando yesininzi. Kodwa yithathe siza kuyenza. -returntoorder.org

Nabani na oye wafunda incwadi yemidlalo kaMarxism uyaqonda ukuba enye yeendlela eziphambili zokufikelela kwiinjongo zakhe "kukwahlula kwaye oyise" ngokwenza iklasi, isini, kunye nokwahlukana ngokobuhlanga.

… Umba obizwa ngokuba “sisini” ngoku usezintweni ezithandwayo kwi-UN. Umcimbi wesini uneengcambu ezininzi, kodwa enye yezi ayinakuphikiswa. Umlingane kaMarx uFriedrich Engels ucacise ithiyori yobudlelwane phakathi kwamadoda nabasetyhini njengemizekelo yobudlelwane obuphikisanayo kumzabalazo weklasi. UMarx ugxininise umzabalazo phakathi kwenkosi kunye namakhoboka, ongxowankulu nomsebenzi. I-Engels kwelinye icala, yabona ukutshata nomntu ongatshatanga naye njengomzekelo wokucinezela abantu basetyhini. Ngokutsho kwakhe, inguquko kufuneka iqale ngokupheliswa kosapho. -UMlawuli uMichel Schooyans, "Simele sixhathise", Ngaphakathi kwiVatican, October 2000

… Umlo wokugqibela phakathi kweNkosi nolawulo lukaSathana uya kuba ngomtshato nosapho… —ISk. U-Lucia, imboni ka-Fatima, kudliwanondlebe no-Cardinal Carlo Caffara, u-Archbishop wase-Bologna, ovela kwiphephancwadi Ilizwi likaPadre Pio, Matshi 2008; cf. nguyen-beligsb.com

Umbutho kwi-vanguard yenguqulelo kaMarxist e-United States nguMcimbi wokuPhila kwabaNtsundu (BLM). Abantu abaninzi baseMelika abaphakamisa amanqindi bekhwaza izilogeni zabo kubonakala ngathi abayiqondi kwaphela into yokuba abaseki bayo “bangamaMarx aqeqeshiweyo.”

Siqeqeshwe ngamaMarx. Sinolwazi oluphezulu, uhlobo, lweethiyori zengqondo. Kwaye ndicinga ukuba eyona nto sizamile ukuyenza kukwakha intshukumo enokusetyenziswa ngabantu abaninzi abamnyama. -Umseki-co-Patrisse Cullors, I-New York Post, Juni 25th, 2020

Kude kube kutshanje, iwebhusayithi yabo ibhengeze ngesibindi iMarxist yakudala ijolise ekuchaseni ngokupheleleyo nobuKristu:

Siphazamisa imfuno yenyukliya emiselweyo yintsapho yenyukliya ngokuxhasana njengeentsapho ezandisiweyo kunye "neelali" ezikhathalelanayo, ngakumbi abantwana bethu, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba oomama, abazali nabantwana bakhululeke. Sikhuthaza uthungelwano oluqinisekisayo. Xa sihlanganisene, sikwenza oko ngenjongo yokuzikhulula kwingcinezelo yeengcinga ezingafaniyo, okanye mandithi, inkolelo yokuba bonke abantu emhlabeni ngabantu abathandanayo (ngaphandle kokuba yena okanye bachaze ngenye indlela)… Siqulathe kwaye senze ubulungisa, inkululeko, noxolo kwiindibano zethu nabanye. -lvvngcego.com (iphepha elinolu lwazi linyamalele ngaphandle kwengcaciso)

U-Matthew J. Peterson, usekela-Mongameli wezeMfundo kwiZiko laseClaremont, uthi abantu baseMelika abaqondi ukuba i-BLM ixhaswa njani kwaye ihlelwe njani.

UMcimbi oMnyama woBomi awubonakalisi uMbutho waMalungelo oLuntu wakudala. Ayifuni ukulingana phantsi komthetho. Kwaye ayizimiselanga kumisa ide ibhukuqe kwawona mbono kunye nolwakhiwo lwaseMelika njengoko besisazi njalo… I-BLM yile nto ithi iyile: liqela lobuhlanga likaMarxist elifuna ukutshintsha ngokupheleleyo indlela yokuphila yaseMelika. Banamandla kunye nezixhobo ngoku kunayo nayiphi na intshukumo yemvukelo kwimbali yaseMelika. Abayi kuyeka bade banqandwe. -Americanmind.org, Septemba 1st, 2020

Nangona ubuhlanga ngokungathandabuzekiyo bukhona, "ingxaki" yobuhlanga eUnited States ubukhulu becala liqhinga eliqulunqwe "lihambele phambili" leli lizwe. Kwi Ukuwa kweMfihlakalo yaseBhabheli, Ndicaphule kwincwadi IKomanisi elihamba ze apho owayesakuba yiarhente yeFBI, uCleon Skousen, watyhila ngeenkcukacha ezothusayo ezingamashumi amane anesihlanu iinjongo zobuKomanisi ngo-1958. Phakathi kwabo:

# 25 Yaphula imigangatho yenkcubeko yokuziphatha ngokukhuthaza iphonografi kunye namanyala ezincwadini, kwiimagazini, kwimifanekiso eshukumayo, kunomathotholo nakumabonwakude.

# 26 Bonisa ubufanasini, ukonakala kunye nokuziphatha gwenxa njengesiqhelo, sendalo, sisempilweni.

# 17 Fumana ulawulo lwezikolo. Basebenzise njengeebhanti zokudlulisela kubusoshiyali nakwipropaganda yobuKomanisi yangoku. Thambisa ikharityhulam. Fumana ulawulo lwemibutho yootitshala. Beka umgca wepati kwiincwadi zezifundo.

# 31 Nciphisa zonke iintlobo zenkcubeko yaseMelika kwaye ungakhuthazi ukufundiswa kwembali yaseMelika…

Umsebenzi ufezekisiwe.

 

UKUQALISA OKUZAYO

Oko kwathethi, i-BLM sisixhobo sikaSathana nje sokunyusa umkhosi wamaMarx wabaselula umabonwakude ongenangqondo, umdlalo wevidiyo kunye nenkcubeko ye-hedonistic. Nabani na ocinga ukuba esi sizukulwana asinamsindo kwaye bafundiswe ngokwaneleyo ukuba benze intshutshiso yeCawa kufuneka babuyisele iindaba kwakhona. Kudala nditsho ukuba iiNtsuku zoLutsha zikaJohn Paul II azange zisungulwe ukuba ziye ethekweni kunye namaKatolika aselula kodwa ngokukhulisa umkhosi wamakholwa aselula kuBukumkani bukaKristu.[11]cf. I-Vaccum enkulu kwaye Ubuhedeni obutsha-Icandelo I

Ihlabathi lahlulwe ngokukhawuleza laba ziinkampu ezimbini, ubuqabane bokuchasa uKristu kunye nobuzalwana bukaKristu. Imigca phakathi kwezi zimbini iyatsalwa… kungquzulwano phakathi kwenyaniso nobumnyama, inyaniso ayinakuphulukana nayo. -UBhishophu owaziwayo u-Fulton John Sheen, DD (1895-1979); umthombo "IYure yamaKatolika"

Hayi, ukuwa kweMelika-amaziko ayo ezemali, ukubusa kwezomkhosi, njl. Njl. -Kuza kuvela kwezinye izinto nako, hayi izixhobo ezincinci esele zikhutshiwe kwamanye amazwe.[12]Ubungqina, ngokutsho kwezazinzulu, buqhubeka nokunyuka ukuba i-COVID-19 kungenzeka ukuba yaqatshelwa kwilabhoratri ngaphambi kokuba ikhutshwe ngengozi okanye ngabom kuluntu. Ngelixa ezinye izazinzulu zase-UK zisithi i-COVID-19 ivela kwimvelaphi yendalo iyodwa, (nature.comiphepha elivela kwiYunivesithi yaseTshayina yeTekhnoloji ithi 'umbulali we-coronavirus mhlawumbi uvela kwilabhoratri eseWuhan.' (Feb. 16, 2020; dailymail.co.ukKwasekuqaleni kukaFebruwari 2020, uGqr. Francis Boyle, owayila umthetho wase-US "weZixhobo zeBhayoloji", wanika ingxelo eneenkcukacha evuma ukuba i-Wuhan Coronavirus ka-2019 sisixhobo esihlaselayo se-Biological Warfare kwaye uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) sele uyazi ngayo. (cf. zerohedge.comUmhlalutyi wemfazwe kwibhayiloji yase-Israeli naye wathetha okufanayo. (Jan. 26, 2020; yokuhlamba.comUPeter Chumakov we-Engelhardt Institute of Molecular Biology kunye neRussian Academy of Sciences uthi “ngexa injongo yoososayensi baseWuhan ekwenzeni i-coronavirus yayingenabungozi — endaweni yoko, babezama ukufunda ubukho bale ntsholongwane… Benza ngokupheleleyo izinto eziphambeneyo… Umzekelo, ifaka kwigenome, enike intsholongwane amandla okusulela iiseli zomntu. ”zerohedge.comUNjingalwazi uLuc Montagnier, owaphumelela amabhaso kaNobel ngo-2008 kwezamayeza kunye nendoda eyafumanisa intsholongwane kaGawulayo ngo-1983, ibanga ukuba i-SARS-CoV-2 yintsholongwane eyenziweyo eyakhutshwa ngempazamo kwilabhoratri eseWuhan, China. mercola.comA uxwebhu olutsha, ecaphula izazinzulu ezininzi, ekhomba kwi-COVID-19 njengentsholongwane eyakhiwe.mercola.comIqela lezazinzulu lase-Australia livelise ubungqina obutsha inoveli coronavirus ibonisa iimpawu "zongenelelo lomntu."elamav.com; yokuhlamba.comOwayesakuba yintloko ye-arhente yezobuntlola yase-M16, u-Sir Richard Dearlove, uthe uyakholelwa ukuba intsholongwane i-COVID-19 yenziwa elebhu yasasazeka ngengozi.iposi.comIsifundo esidibeneyo saseBritane-saseNorway sithi iWuhan coronavirus (COVID-19) yi "chimera" eyakhiwe kwilebhu yaseTshayina. (UkuThengs.comUNjingalwazi Giuseppe Tritto, ingcali eyaziwayo kwilizwe jikelele kwibhayoloji nakwinanotechnology kunye nomongameli I-World Academy yeSayensi yezoBugcisa kunye neTeknoloji (WABT) ithi "Yayenziwe ngemfuza kwi-Wuhan Institute of Virology's P4 (high-containment) ilebhu kwinkqubo eyayijongwa ngumkhosi wase China."lungeloxs.comKwaye nengcali yentsholongwane ehloniphekileyo yaseTshayina uGqirha Li-Meng Yan, owabaleka eHong Kong emva kokuveza ulwazi lukaBejing malunga necoronavirus kwangaphambi kokuba kuvele iingxelo zayo, wathi “imarike yenyama eWuhan sisikrini somsi kwaye le ntsholongwane ayiveli kwindalo… Ivela kwelebhu eseWuhan. ”dailymail.co.uk) Nangona kunjalo, iya kuba yimpazamo ukwamkela imeko yokuba iMelika kufuneka iwele phantsi "kuba ibhayibhile iyatsho", ukuba kunjalo. Endaweni yoko, ukuwa kweMelika, ngokwenene iNtshona iphela, sisiqhamo semvukelo yakhe kuThixo.

Ingxaki yokomoya ibandakanya umhlaba wonke. Kodwa umthombo wayo useYurophu. Abantu baseNtshona banetyala lokumlahla uThixo… Ukuwa ngokwasemoyeni kunesimo saseNtshona. -Khadinali uSara, IHerald yamaKatolikaEpreli 5th, 2019

Njengoko iNkosi yethu isitsho kumboni wase-Italiya uValeria Capponi izolo:

Ayindim owokohlwaya, kodwa nina ngokwenu ngezenzo zenu ezimbi nitsalela uSathana nazo zonke ezinye imimoya engendawo. -NgoSeptemba 30th, 2020

… Kwaye iNenekazi lethu lithi kuGisella Cardia:

Niyazibuza: kutheni le nto umhlaba kufuneka ucoceke ngokuqatha? Ubulindele ntoni emva kwazo zonke izono ozenzileyo !! Uyakholelwa kuThixo onenceba ukanti akakho kubulungisa bakhe. -Septemba 29, 2020

Uthi, Indlela yeNkosi ayilungelelene. Khanive, ndlu kaSirayeli; indlela yam ayilungelelene, yini na? Asizezenu na iindlela ezingalungeleleneyo? (UHezekile 18:25)

 

UMSEBENZI OPHAKAMILEYO

Oku kusibuyisa ukuba kutheni iMelika ingumnqa kwiziko loqwalaselo lwehlabathi: Ndicinga ukuba abantu bayakubona ukubaluleka kwesiprofetho. Umkhonzi kaThixo waseVenezuela uMaria Esperanza wakhe wathi uvakalelwa kukuba iUnited States “kufuneka ilisindise ihlabathi.” Kwaye kungenxa yoko le nto: iriphabhlikhi yaseMelika kunye nentando yesininzi yaseNtshona, ethi iUnited States iqhubeke ngomkhosi wayo, lulwandiso lwenyani Ubukhosi baseRoma, obungazange buwe ngokupheleleyo. Ngenxa yoko, UmKristu IMelika, ngokuyinxenye, ibambe obu bukhosi bamaKomanisi behlabathi kwelinye icala; kwelinye icala, imikhosi emnyama yeMasonic emsebenzisileyo ilungiselela ukubhubha kwakhe. Owu, ungquzulwano ngoku lubonakaliswe ngokupheleleyo!

Ke xa iintsalela zobu Bukhosi baseRoma zitshona-oko kukuthi, aBaseki beCawa, kuxa "irhamncwa" liphuma endaweni yabo. 

Ngoku ke eli gunya lithintelayo livunywa njengobukhosi baseRoma… Andikuniki ukuba ubukhosi baseRoma buhambile. Kude lee: ubukhosi baseRoma buhleli kude kube ngulo mhla… Kwaye njengoko iimpondo, okanye izikumkani, zisekhona, inyani, ngenxa yoko asikakuboni ukuphela kobukumkani baseRoma. -Ikhadinali ebusisiweyo uJohn Henry Newman (1801-1890), Ixesha loMchasi-Kristu, INtshumayelo 1

Kodwa xa ikomkhulu lehlabathi liyakube liwile, kwaye liqale ukuba sisitrato… ngubani ongathandabuzayo ukuba isiphelo ngoku sifikile kwimicimbi yabantu nehlabathi liphela? —ULactantius, uBawo weCawa, Amaziko kaThixo, Incwadi VII, Ch. 25, "KumaXesha okuGqibela, nakwisiXeko saseRoma ”; Phawula: U-Lactantius uqhubeka athi ukuwa koBukhosi base-Roma ayisosiphelo sehlabathi, kodwa kuphawula ukuqala kolawulo luka "Kristu lweminyaka eliwaka" kwiCawe yaKhe, kulandele ukupheliswa kwazo zonke izinto. Yabona Ilahlekile i-Era

INgcwele uPaul ithi "umgcini”Ebamba" ongenamthetho "owandulelwa yimvukelo okanye gu qulelo. Ngenxa yokuba uBukhosi baseRoma baguqukele ebuKristwini, namhlanje, umntu angayithatha impucuko yaseNtshona njengomdibaniso weengcambu zobuKristu / zopolitiko.

Le mvukelo [uwexuko], okanye ukuwa, kuqondwa ngokubanzi, ngooyise bakudala, ngemvukelo yobukumkani baseRoma, eyayiqala ukutshatyalaliswa, ngaphambi kokuza kuka-Antichrist. Kusenokwenzeka, mhlawumbi, kuqondwe ngemvukelo yamazwe amaninzi kwiCawe yamaKatolika, esele iyinxenye esele yenzekile, esebenzisa uMahomet, uLuther, njl njl. Umchasi-Kristu. —Umbhalo wama-2 kwabaseTesalonika 2: 3, IBHAYIBHILE EINGCWELE, IBaronius Press Limited, 2003; iphe. 235

Yiyo loo nto ukuwa kweMelika kunye nokubhukuqwa kweCawa, ngakumbi upopu, ibonisa ukuza komchasi-Kristu. Kungenxa yoko le nto ukufana phakathi kukaMongameli uDonald Trump kunye noPopu uFrancis kumangalisa kakhulu njengoko bengazi kwaye besetyenziswa ngokufanelekileyo njengezixhobo Ukusefa okukhulu iyenzeka ngoku (jonga Abavukeli ).

 

UKUQINISEKISWA KWEZIPROFETO

Ukuqukumbela, ndinqwenela ukuphinda ndibone kwizilumkiso ezifumaneka kwisiprofeto ngokunjalo. I-Melika (kunye neNtshona) sele iza kuthotywa -kodwa ihlanjululwe. Oku kucacile. Okwangoku, amanye awona maKristu amangalisayo kwaye azinikeleyo endiwaziyo ehlabathini ahlala eMelika, ilizwe esingenakulibala ikwangoyena mntu ubenesibindi nesibindi ekunikeleni ubungqina elukholweni. INkosi ayiyi kukulibala oko… yiyo loo nto, ngenceba yaYo, yona ngeke yicoce kunye nehlabathi liphela ushiye intsalela esazulwini salo.

UPopu Benedict XVI walumkisa:

Isoyikiso somgwebo sikwasichaphazela, iBandla laseYurophu, iYurophu kunye neNtshona ngokubanzi… INkosi iyakhala nasezindlebeni zethu… “Ukuba awuguquki ndiza kuza kuwe ndisuse isiphatho sezibane sakho endaweni yaso.” Ukukhanya kungasuswa kuthi kwaye senza kakuhle ukuvumela esi silumkiso ukuba siphume kunye nokuzimisela okupheleleyo ezintliziyweni zethu, ngelixa sikhala eNkosini: "Sincede siguquke!" -Ukuvula iHomily, ISinodi yoBhishophu, nge-2 ka-Okthobha ka-2005, eRoma

UYesu kumboni waseMelika, Jennifer, Meyi 22nd, 2012:

Ndilila namhlanje bantwana bam kodwa ngabo abasilelayo ukuthobela isilumkiso sam esiya kulila ngomso. Imimoya yasentwasahlobo iya kujika ibe ngothuli olunyukayo lwehlobo njengoko ilizwe liza kuqala ukubonakala njengentlango. Phambi kokuba abantu bakwazi ukutshintsha ikhalenda yeli xesha uyakube ubonile ukuwa kwemali. Kuphela ngabo bathobela izilumkiso zaM baya kulungiswa. INyakatho iya kuhlasela emazantsi njengoko ii-Kores ezimbini zisemfazweni. IJerusalem iya kugungqa, iMelika iya kuwa kwaye iRussia iya kudibana kunye neChina ukuze babe ngabaDanzisi behlabathi elitsha. Ndizicenga ngezilumkiso zothando nenceba kuba ndinguYesu kwaye isandla sobulungisa sisoyikeka.

UYesu kumboni wase-Italiya, uGisella Cardia, NgoSeptemba 8th, 2020:

Bantwana, intsalela yam ayiyi koyika kuba iingelosi zam kunye neengelosi ezinkulu ziyakukhusela. Thandazela iMelika, eza kusela indebe ekrakra kungekudala.

Agasti 18th, 2020:

Ndiyakucela ukuba ungaze uwuyeke umthandazo: iya kuba sisixhobo esikukukhusela sodwa. * ICawa iyaphikisana: Oobhishophu balwa noBhishophu, Amakhadinali ngokuchasene neKhadinali. Thandazela iMelika kuba kuya kubakho ukungqubana okukhulu ne China. Bantwana bam, ndicela ukuba nigcine ukutya okungenani iinyanga ezintathu. Besele ndikuxelele ukuba inkululeko oyinikwe iya kuba yinto engekhoyo-uya kunyanzelwa kwakhona ukuba uhlale emakhayeni akho, kodwa ngeli xesha liza kubi ngakumbi kuba imfazwe yamakhaya isondele.

Ityholwa imboni yaseCanada, uFr. UMichel Rodrigue, uthi wanikwa ezi zityhilelo zilandelayo:

Ngoku, uSathana akasenaxesha. Uza kuqala imfazwe yenyukliya eyakubakho kwihlabathi liphela-imfazwe yesithathu- imfazwe yakhe nxamnye nabo bonke abantu… Ziya kuvunyelwa iintolo zenyukliya ezisixhenxe ukubetha i-United States ngenxa yamasikizi. Imijukujelwa emininzi yenyukliya iya kuphambuka sisandla sikaThixo kuba iMelika iyathandaza kwi-Divine Mercy Chaplet. —Cf. yobuntunkingdom.com

AmaKristu amaninzi aseMelika aseMelika athetha into efanayo nale miboni, njengoJonathan Cahn noDana Coverstone.

Kwelam icala, xa ndandihambahamba eUnited States kukhenketho lwekonsathi ngo-2005, iNkosi yatyhila amagama angenakulibaleka kunye nemifanekiso yangaphakathi. Njengokuba sasibamba umendo ngenye imini, ndeva entliziyweni yam, “Ezi ndlela zenziwe zayinto engekhoyo (okt ityala)… Yonke le mibono iza kuhla. ” Ngamanye amaxesha ngaphandle kohlaza, iNkosi yayibonakala ngathi, “Esi sakhiwo asisayi kuma” or “Loo bhulorho ayisayi kuphinda ibekho.” Ndandihamba ndiye kwiWalmart ndize ngequbuliso ndiyibone ingenanto, iphangiwe, kwaye iphazamisekile. Xa sasihamba kwiindawo zokurhafisa, ndandinamandla omoya omchasi-Krestu kwaye zazizakusetyenziswa ngenye imini ukulawula ukuhamba kwabantu… Kwaye ngo-2008, ndaziva uMama wethu esithi:

Ngokukhawuleza ngoku… Uqoqosho, emva koko intlalo, emva koko ucwangco kwezopolitiko Iya kuwa njengeedominoes, kwaye kubo, kuya kuvela iNkqubo eNtsha yeHlabathi.

Ndiyazi kakuhle ukuba ezinye zezi zinto zinokoyikisa abafundi. Kodwa okwenyani, into eyoyikisayo kum yile yokuba ulutsha lwesi sizukulwana, lushiywe luphela lungenamalusi, luyakutshayelwa luze lukhohliswe ngulo mvukelo kaMarxist; ukuba igazi labangakazalwa kunye nabadala bethu liya kuqhubeka lichithwa ngokukhupha isisu kunye ne-euthanasia; ukuba iphonografi iya kuqhubeka itshabalalisa iingqondo ezichumileyo zamadoda nabasetyhini; ukuba into engenanto kwaye engenabuthixo esiyibiza ngokuba "kukuzonwabisa" iya kuqhubeka nokuwohloka kwesi sizukulwana kwaye uninzi luzakufa ngaphandle kolo lubabalo lusindisayo esizuzwe yiNkosi yethu uYesu. Yeyona ntlekele imbi-ayikokuphela koluntu lwethu lwabathengi.

NguTianna WilliamsNgaphandle kophawu lwalo naluphi na uhlobo lwenguquko yelizwe kufutshane — hayi, ingxoxo-mpikiswano yokuqala kamongameli yayiyithemometha yesiprofetho yetinderbox yaseMelika sele ikho- okuninzi koku kubonakala kungenakuphepheka. Kodwa into engenakuphepheka luloyiso lukaSathana kwimiphefumlo. Ngomthandazo, ukuzila ukutya, kunye nokunikela ubungqina ngenkalipho kwiVangeli, masihluthe kwimiphefumlo kaSathana kangangoko sinako. UThixo unako kwaye uya kulakha kwakhona eli hlabathi ukuze Isahluko soxolo; kodwa imiphefumlo ingalahleka ngonaphakade. Oku kufanele ukuba kube kukujoliswa kwethu ngoku-hayi ukuphulukana nentuthuzelo kunye neendlela zokuphila. Njengoko uPopu Benedict watshoyo xa wayethelekisa iNtshona nokuwa koBukhosi baseRoma, kubonakala ngathi sifikelele kwinqanaba apho konke okunokusisindisa ngoku kungamandla kaThixo.

Kude kube siyakuvuma oko, kutheni iSiphepho singayi kuqhubeka?

Ukwahlulwa kwemithetho-siseko ephambili yezomthetho kunye nemo yokuziphatha esisiseko esiyixhasayo yawavula amadama kude kube lelo xesha ayekhusela ukuhlalisana ngoxolo phakathi kwabantu. Ilanga lalitshona kwihlabathi liphela. Rhoqo iintlekele zendalo ziyonyusa ngakumbi le meko yokungazithembi. Kwakungekho gunya libonakalayo elinokuphelisa oku kwehla. Eyona nto yayinyanzeliswa, yayikukucela amandla kaThixo: isicelo sokuba aze kukhusela abantu bakhe kuzo zonke ezi zisongelo.. —UPOPE BENEDICT XVI, Idilesi eya kwi-Roman Curia, nge-20 kaDisemba ka-2010; www.yiyinim.at

Uluntu aluyi kuba noxolo lude luguquke ngokuthembela kwinceba yam. -Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 300

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Imfihlelo iBhabhiloni

Ukuwa kweMfihlakalo yaseBhabheli

Ukususa isithintelo

AmaTywina aSixhenxe oVukelo

Xa ubuKomanisi babuya

Isiprofeto sikaIsaya soBukomanisi beHlabathi

Ukungqubana kwezikumkani

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Kwakudingeka umbutho weSecret Societies ukuguqula iingcamango zezithandi zobulumko zibe yinkqubo yekhonkrithi neyoyikekayo yokutshabalalisa impucuko. ” —UStefano, uMahowald, Uya kutyumza intloko yakho, Inkampani yokuPapasha iMMR, iphe. 4
2 Ibid.
3 cf. Ukungqubana kwezikumkani ezibini
4 “Ngelishwa, ukumelana noMoya oyiNgcwele awugxininisayo uSt. UPaul ngaphakathi kunye nokuzithoba njengokuxhathisa, umzabalazo kunye nemvukelo eyenzeka entliziyweni yomntu, ifunyanwa kuwo onke amaxesha embali ingakumbi kweli xesha langoku ubungakanani bayo bangaphandle. ithatha uhlobo lwekhonkrithi njengomxholo wenkcubeko kunye nenkcubeko, njengenkqubo yefilosofi, umbono, inkqubo yokwenza kunye nokubumba indlela yokuziphatha kwabantu. Ifikelela kwimbonakalo yayo ecace gca kwizinto ezibonakalayo, zombini ngohlobo lwayo ithiyori: njengenkqubo yokucinga, nakwimo yayo esebenzayo: njengendlela yokutolika kunye nokuvavanya iinyani, kananjalo njengenkqubo yokuziphatha okungqinelanayo. Inkqubo ethe yaphuhliswa kakhulu yaze yaqhuba neziphumo zayo ezibi kakhulu ngolu hlobo lweengcinga, iingcinga kunye ne-praxis kukuthanda izinto eziphathekayo kunye nembali, esaziwa njengeyona nto iphambili kwiMarxism. —UPOPE JOHN PAUL II, I-Dominum kunye neVivificantem, n. I-56
5 Rev 17: 5
6 cf. Uya kutyumza intloko yakho nguStephen Mahowald, iphe. 100; 123
7 cf. Ubhubhani woLawulo kwaye I-1942 yethu
8 umz. jonga UBlake Onomdla ubungqina
9 ukulwa neenqwelo
10 cf. Isihogo savulwa
11 cf. I-Vaccum enkulu kwaye Ubuhedeni obutsha-Icandelo I
12 Ubungqina, ngokutsho kwezazinzulu, buqhubeka nokunyuka ukuba i-COVID-19 kungenzeka ukuba yaqatshelwa kwilabhoratri ngaphambi kokuba ikhutshwe ngengozi okanye ngabom kuluntu. Ngelixa ezinye izazinzulu zase-UK zisithi i-COVID-19 ivela kwimvelaphi yendalo iyodwa, (nature.comiphepha elivela kwiYunivesithi yaseTshayina yeTekhnoloji ithi 'umbulali we-coronavirus mhlawumbi uvela kwilabhoratri eseWuhan.' (Feb. 16, 2020; dailymail.co.ukKwasekuqaleni kukaFebruwari 2020, uGqr. Francis Boyle, owayila umthetho wase-US "weZixhobo zeBhayoloji", wanika ingxelo eneenkcukacha evuma ukuba i-Wuhan Coronavirus ka-2019 sisixhobo esihlaselayo se-Biological Warfare kwaye uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) sele uyazi ngayo. (cf. zerohedge.comUmhlalutyi wemfazwe kwibhayiloji yase-Israeli naye wathetha okufanayo. (Jan. 26, 2020; yokuhlamba.comUPeter Chumakov we-Engelhardt Institute of Molecular Biology kunye neRussian Academy of Sciences uthi “ngexa injongo yoososayensi baseWuhan ekwenzeni i-coronavirus yayingenabungozi — endaweni yoko, babezama ukufunda ubukho bale ntsholongwane… Benza ngokupheleleyo izinto eziphambeneyo… Umzekelo, ifaka kwigenome, enike intsholongwane amandla okusulela iiseli zomntu. ”zerohedge.comUNjingalwazi uLuc Montagnier, owaphumelela amabhaso kaNobel ngo-2008 kwezamayeza kunye nendoda eyafumanisa intsholongwane kaGawulayo ngo-1983, ibanga ukuba i-SARS-CoV-2 yintsholongwane eyenziweyo eyakhutshwa ngempazamo kwilabhoratri eseWuhan, China. mercola.comA uxwebhu olutsha, ecaphula izazinzulu ezininzi, ekhomba kwi-COVID-19 njengentsholongwane eyakhiwe.mercola.comIqela lezazinzulu lase-Australia livelise ubungqina obutsha inoveli coronavirus ibonisa iimpawu "zongenelelo lomntu."elamav.com; yokuhlamba.comOwayesakuba yintloko ye-arhente yezobuntlola yase-M16, u-Sir Richard Dearlove, uthe uyakholelwa ukuba intsholongwane i-COVID-19 yenziwa elebhu yasasazeka ngengozi.iposi.comIsifundo esidibeneyo saseBritane-saseNorway sithi iWuhan coronavirus (COVID-19) yi "chimera" eyakhiwe kwilebhu yaseTshayina. (UkuThengs.comUNjingalwazi Giuseppe Tritto, ingcali eyaziwayo kwilizwe jikelele kwibhayoloji nakwinanotechnology kunye nomongameli I-World Academy yeSayensi yezoBugcisa kunye neTeknoloji (WABT) ithi "Yayenziwe ngemfuza kwi-Wuhan Institute of Virology's P4 (high-containment) ilebhu kwinkqubo eyayijongwa ngumkhosi wase China."lungeloxs.comKwaye nengcali yentsholongwane ehloniphekileyo yaseTshayina uGqirha Li-Meng Yan, owabaleka eHong Kong emva kokuveza ulwazi lukaBejing malunga necoronavirus kwangaphambi kokuba kuvele iingxelo zayo, wathi “imarike yenyama eWuhan sisikrini somsi kwaye le ntsholongwane ayiveli kwindalo… Ivela kwelebhu eseWuhan. ”dailymail.co.uk)
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU noqhotyosho , , , , , , , .