Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele

Intyatyambo yasentwasahlobo_Fotor_Fotor

 

UTHIXO unqwenela ukwenza into eluntwini angazange ayenze ngaphambili, ngaphandle kwabantu abambalwa, kwaye oko kukunika isipho saKhe ngokupheleleyo kuMtshakazi waKhe, ukuba aqale aphile kwaye ashukume abe kwimeko entsha ngokupheleleyo. .

Unqwenela ukunika iBandla “ubungcwele bobungcwele.”

 

Ubungcwele obutsha nobungcwele

Kwintetho encinci eyaziwayo eya kubaseki beRogationist, uPopu John Paul II waphawula ukuba, ngomsunguli wabo uBusisiwe Annibale Maria di Francia (ngoku oyiSt. Annibale okanye iSt. Hannibal)…

NguThixo ngokwakhe owalungiselela ukuzisa ubungcwele "obutsha nobungcwele" apho uMoya Oyingcwele unqwenela ukucebisa amaKristu ekuqaleni kwenkulungwane yesithathu, ukwenzela "ukumenza uKristu intliziyo yehlabathi." —UAPOPE JOHN PAUL II, Idilesi yooTata abaNtsundu n. 6, www.v Vatican.va

Imigaqo-siseko emithathu eSt. Hannibal, okanye amahlumelo amathathu onokuthi, anokuqhakaza kule ntwasahlobo intsha yile:

I. Ukubeka i-Ekaristi esikelelekileyo kwiziko lobomi bobuqu kunye noluntu, Ukuze ufunde kuyo indlela yokuthandaza nothando ngokweNtliziyo kaKristu.

II. Ukubakho njengomzimba kubunye, ngobunye beentliziyo ezenza umthandazo wamkeleke kuThixo.

III. Umanyano olusondeleyo kunye nokubandezeleka kweyona Ntliziyo ingcwele kaYesu. [1]cf. UPAPA JOHN PAUL II, Idilesi yooTata abaNtsundu n. 4, www.v Vatican.va

Oko kuchazwa nguSt.John Paul apha ngasentla kuyinkqubo kuba kunye nenkqubo of Ixesha loxolo oluzayo emva kokuhlanjululwa kwehlabathi apho uMthendeleko, umanyano, kunye nokubandezeleka kweCawe kuya kusebenza ukuzisa Nye Umtshakazi kaKristu, engenabala engenasiphako, elungiselelwe umsitho woMtshato ongunaphakade weMvana. Njengokuba uYohane oyiNgcwele evile kwaye wabona embonweni:

Masivuye sigcobe, simzukise. Kuba ufikile umhla womtshato weMvana, umtshakazi uzilungisile. Wayevunyelwe ukuba anxibe ilinen eqaqambileyo, ecocekileyo. (ISityhi. 19: 7-8)

Oko kukuthi, wavunyelwa ubungcwele “obutsha nobungcwele”…

 

ISIPHO

Iintsomi ezininzi zithethile ngeli xesha lizayo lizayo, nangona zisebenzisa amagama ahlukeneyo ukuyichaza. 'Oku kubandakanya "uMzimba oMfihlakeleyo" ka-Conchita de Armida no-Arhcbishop u-Luis Martinez, "Ukuhlala okutsha" kuka-Elizabeth uElizabeth oBathathu Emnye, "Ukunyuswa kweMiphefumlo ngothando" kuka-St. Maxamilian Kolbe, Usikelele uDina Belanger ', [2]cf. Isithsaba kunye nokuGqitywa kwako konke ukungcwatywa NguDaniel O'Connor, iphe. 11; iyafumaneka Apha i "Flame of Love" kaElizabeth Kindelmann (ubuncinci njengesiqalo sayo), kunye "nesipho sokuphila kwintando yobuthixo" yomkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta.

Obu bungcwele “butsha nobungcwele” ngokuyintloko yimeko yobukho in Intando kaThixo eyayiphethwe nguAdam noEva ngaphambi kokuwa, kwaye yafunyanwa ku "Eva mtsha", uMariya, kwaye ke yayiyindlela kaKristu engaguqukiyo, "uAdam omtsha." [3]cf. 1 Kor 15:45 Intombikazi enguMariya, njengoko ndibhalileyo ngaphambili, ngu isitshixo ukuqonda imeko yeCawa njengoko injalo, kwaye izakuba njalo. [4]cf. Isitshixo kuMfaziKuza kubonakala njani oku? 

U-Yesu ucacisele uConchita oDumileyo:

Oku kungaphezulu komtshato wokomoya. Lubabalo lokundenza umntu, lokuphila kunye nokukhula emphefumlweni wakho, ungaze uwushiye, ukuba ubenakho kwaye ubenakho njengakwinto enye. Ndim onxibelelana nomphefumlo wakho kwisivumelwano esingenakuqondwa: lubabalo lobabalo… lumanyano lwendalo efanayo nolomanyano lwezulu, ngaphandle kweparadesi isigqubuthelo esifihla ubuThixo. iyanyamalala… —Catshulwe kwi Isithsaba kunye nokuGqitywa kwako konke ukungcwatywa, NguDaniel O'Connor, iphe. 11-12; Qaphela. URonda Chervin, Hamba nam, Yesu

Kuphinda kwakhona, ngelizwi elinye in ukuthanda kukaThixo. Ithetha ntoni le nto? Bazalwane noodade, ibekelwe la maxesha, kodwa ndiyakholelwa ubukhulu becala amaxesha azayo, Ukukhupha imfundiso epheleleyo nobubanzi bento ayiyo uThixo nezakuyenza. Kwaye siqale nje. Njengoko uYesu watshoyo kuLuisa:

Ixesha ekuzakwaziswa ngalo le mibhalo lihambelana kwaye lixhomekeke kubume bemiphefumlo enqwenela ukufumana into entle kangaka, kunye nomzamo wabo kufuneka bazinikele ekubeni ngabathwali bamaxilongo ngokunikela umbingelelo wokubhengeza kwixesha elitsha loxolo… —UYesu waya eLuisa, Isipho sokuphila kwiNtando yoKupapashwa kukubhalwa kukaLuisa Piccarreta, n. 1.11.6, uMfu Joseph Iannuzzi

I-St. Louis de Montfort mhlawumbi ikubamba kakuhle ukugcuma okukhula ngokuthe ngcembe emzimbeni kaKristu kulo Thixo mtsha isipho as ububi buyaqhubeka nokuzikhathaza:

Imithetho yakho yaphukile, iVangeli yakho iphoselwe ecaleni, imilambo yobugwenxa igcwele umhlaba wonke uthatha nabakhonzi bakho ... Ngaba yonke into iya kufikelela esiphelweni njengeSodom neGomora? Awusoze waphula ukuthula kwakho? Ngaba uya kuyinyamezela yonke le nto ngonaphakade? Ngaba akuyonyaniso ukuba ukuthanda kwakho kufuneka kwenziwe emhlabeni njengasezulwini? Ayilonyani na ukuba ubukumkani bakho bufanele bufike? Ngaba awuzange unike eminye imiphefumlo, othandekayo kuwe, umbono wokuvuselelwa kweCawa kwexa elizayo? -Ukuthandazela abavangeli basemazwenin. 5; www.ewtn.com

Endaweni yokuzama ukutyhila apha into ethathe u-Luisa ukuba abhale imiqulu engama-36- umsebenzi oshiyekileyo ungaguqulwanga kwaye ungaguqulelwanga (kwaye, phofu, uphantsi konqunyanyiso lokupapashwa, gcina imisebenzi embalwa ekhankanywe ngezantsi), ndiza kongeza nje thsuphe okungakumbi kolu lubabalo luzayo ngaphambi kokuba ndibuyele kwimishini yam ethile "yokubhengeza kwixesha elitsha loxolo." [5]“Ixesha elitsha apho uthando lunganyolukiyo okanye luzifunela ngokwalo, kodwa lusulungekile, luthembekile kwaye lukhululekile ngokwenyani, luvuleleke kwabanye, bahloniphe isidima sabo, bafuna ukulunga kwabo, beveza uvuyo nobuhle babo. Ixesha elitsha apho ithemba lisikhulula khona kukungabi nanto, ukungakhathali, kunye nokuzifunela ngokwakho okubulala imiphefumlo yethu kunye nokonakalisa ubudlelwane bethu. Bahlobo bam abathandekayo, iNkosi ifuna ukuba nibe ngabaprofeti beli xesha litsha… ” -I-POPE BENEDICT XVI, iKhaya leSizwe loLutsha, eSydney, e-Australia, nge-20 kaJulayi ka-2008

Kwincwadi yakhe ebalaseleyo yoGqirha, ephethe amatywina okuvuma kweYunivesithi yasePapa kaGregorian kunye nemvume yecawa egunyaziswe yi-Holy See, isifundiswa sezakwalizwi uMfu uJoseph Iannuzzi usinika umbono wolu bumnandi "bePentekoste entsha" ezayo Iipopu zenkulungwane edlulileyo bezithandazela.

Kuyo yonke imibhalo yakhe uLuisa uveza isipho sokuPhila ekuThatweni okungcwele njengokuhlala okutsha okuvela kuThixo emphefumlweni, abhekisa kuye njengo “Bomi boqobo” bukaKristu. Ubomi boqobo bukaKristu buquka ikakhulu ukuthatha inxaxheba komphefumlo kubomi bukaYesu kwi-Ekaristi. Ngelixa uThixo enokubakho ngokubonakalayo kwindwendwe engaphiliyo, uLuisa uqinisekisa ukuba kunokuthethwa into efanayo ngesihloko esiphilayo, okt umphefumlo womntu. -Isipho sokuphila ngentando kaThixo, Ngu-Mfu Joseph Iannuzzi, n. 4.1.21, iphe. 119

Olu tshintsho lube 'ngumhlali ophilayo' obonisa imeko yangaphakathi kaYesu ', [6]Ibid. n. 4.1.22, iphe. 123 Ngelixa sihleli sisisidalwa esinenkululeko epheleleyo nenkululeko kodwa simanyene ngokupheleleyo kubomi bangaphakathi boBathathu Emnye, siza kuza njengesipho esitsha, ubabalo olutsha, ubungcwele obutsha obuza kuthi, ngokukaLuisa, bubenze ubungcwele abangcwele be Ixesha elidlulileyo libonakala ngathi njengesithunzi xa kuthelekiswa. Ngamazwi alowo ungcwele waseMarian:

Ukuya esiphelweni sehlabathi… uThixo uSomandla kunye noMama waKhe Ongcwele kufuneka baphakamise iingcwele ezinkulu eziza kugqwesa ngobungcwele uninzi lwabanye abangcwele njengemisedare yaseLebhanon ngaphezulu kweetyholwana.. —St. ULouis de Montfort, Ukuzinikela kwenene kuMariya, Ubugcisa. 47

Kodwa usenokuthi ngoku, “Intoni…? Ubungcwele obukhulu kunoCatherina waseSienna, kunoJohn woMnqamlezo, kunoSt. Francis waseAssisi ?? ” Impendulo yokuba kutheni ulele kwimfumba yamaxesha…

 

UMQHELELO WABADALA

Kwixesha elidlulileyo, kwafika ingcinga kum yokuba ndibhale malunga Ixesha elizayo Lothando kwaye i Amaxesha amane oBabalo. Iminyaka emithathu yokuqala yeyesenzo sikaBathathu Emnye oyiNgcwele ngaphakathi kwexesha. INgcwele uJohn Paul II kwintetho yayo eya kwiRogationists yathetha "ngobizo lobungcwele kwindlela yeengcebiso zevangeli." [7]Ibid., N. 3 Omnye unokuthetha ngeminyaka emithathu yokholo, iThemba, noThando [8]cf. Ixesha elizayo Lothando eyindlela eya “kubungcwele bengcwele.” Njengoko isitsho kwiCatechism:

Indalo inokulunga kwayo kunye nokugqibelela okufanelekileyo, kodwa ayiphumanga igqibelele ezandleni zoMdali. Indalo yonke yadalwa “ikwimeko yokuhamba”kwi-statu viae) ukuya ekupheleleni kokugqibela ekusafuneka kufikelelwe, apho uThixo amisele khona. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-302

The Ubudala bukaBawo, eli "lixesha lokholo", laqala emva kokuwa kuka-Adam no-Eva xa uThixo wangena kwiminqophiso noluntu. Ubudala boNyana, okanye "iminyaka yeThemba", yaqala ngoMnqophiso omtsha kwi umhlaba_ dawn_Fotor
UKristu. Kwaye Ixesha Lomoya Oyingcwele yile nto singena ngayo xa siwela “umda wethemba” ukuya “kwixesha lothando.”

Lifikile ixesha lokuphakamisa uMoya oyiNgcwele emhlabeni…. Ndinqwenela ukuba lo msebenzi wokugqibela angcwaliswe ngendlela ekhethekileyo kulo Moya ungcwele ... Lixesha lakhe, lithuba lakhe, loloyiso lothando eCaweni yam. , kwindalo iphela. —UYesu kuLowo uhloniphekileyo uMaría Concepción Cabrera de Armida; UFr. UMarie-Michel Philipon, uConchita: Idayari kaMama yokomoya, iphe. 195-196

Olu loyiso lweNenekazi lethu kunye neCawe ayilulo ulonwabo lweZulu, imeko eqinisekileyo yokugqibelela okupheleleyo emzimbeni, emphefumlweni nasemoyeni. Yiyo loo nto "ixesha loxolo" okanye "iwaka lesithathu" lobuKristu, utsho uJohn Paul II, ayilothuba "lokuzibandakanya kwinkqubo entsha Millenarianism"…

… Nesihendo sokuqikelela iinguqu ezinokubakho kubomi boluntu ngokubanzi nakumntu ngamnye. Ubomi bomntu buya kuqhubeka, abantu baya kuqhubeka nokufunda malunga nempumelelo kunye nokusilela, amaxesha ozuko kunye namanqanaba okubola, kwaye uKrestu iNkosi yethu uya kuhlala, kude kube sekupheleni kwexesha, abe kuphela komthombo wosindiso. -UAPOPE JOHN PAUL II, kwiNkomfa yeSizwe yooBhishophu, nge-29 kaJanuwari ka-1996; www.v Vatican.va

Okwangoku, inqanaba lokugqibela lokukhula kweCawe kwimfezeko nayo ayinakulinganiswa kwimbali, kuba iSibhalo ngokwaso siyangqina ukuba u Yesu uzilungiselela uMtshakazi oza kungcwaliswa.

Wasinyula kuye, kwaphambi kokusekwa kwehlabathi, ukuba sibe ngcwele, singabi nasiphako phambi kwakhe… . (Kwabase-Efese 1: 4, 5:27)

Ngapha koko, u Yesu, uMbingeleli wethu oMkhulu, wathandazela ubungcwele ngokuchanekileyo, obuya kufezekiswa ngokugqibeleleyo ubunye :

… Ukuze bonke babe banye, njengokuba wena, Bawo, ukum, mna ndikuwe, ukuze nabo babenathi… ukuze baziswe ukuphelela ukuze liqonde ihlabathi ukuba wena undithumile, wabathanda, njengokuba wandithandayo nam. (UYohane 17: 21-23)

Kwinkulungwane yesibini yabapostile “iNcwadi kaBharnabhas”, uBawo weCawa uthetha ngobu ngcwele buzayo emva ukubonakala komchasi-Kristu kwaye kwenzeke ngexesha "lokuphumla" kweCawa:

. . . xa uNyana wakhe, esiza [kwakhona], alitshabalalise ixesha longendawo, aze agwebe abantu abangahloneli Thixo, alitshintshe ilanga, nenyanga, neenkwenkwezi, yaye ngokuqinisekileyo uya kuphumla emhlabeni. umhla wesixhenxe. Ngaphezu koko, uthi, Uze ungcwalise ngezandla ezihlambulukileyo, nangentliziyo ehlambulukileyo; Ukuba, ke ngoko, kukho bani unako ngoku ukuwungcwalisa umhla awawungcwalisayo uThixo, ukuba akathanga abe nyulu ngentliziyo ezintweni zonke, siyalahlekiswa. Yabonani ke ngoko, inene, ingcwalisiwe nguThixo, ukuba ingcwalise ke thina ngokwethu, sakuba samkele idinga, ukuba okungendawo kungabi sabakho; Siya kwandula ke sibe nako ukuyingcwalisa, sithe sazingcwalisa thina kuqala… xa, ndiphumza zonke izinto, ndiya kwenza isiqalo somhla wesibhozo, oko kukuthi, isiqalo sehlabathi. -Incwadana kaBharnabhas (70-79 AD), Ch. 15, ibhalwe nguBawo ongumPostile wenkulungwane yesibini

Kwimibhalo yakhe, u-Lord uthetha noLuisa ngezi zigaba zintathu zexesha, oko akubiza ngokuba yi- "Fiat of Creation", "Fiat of Redemption", kunye ne- "Fiat yokungcwaliswa ”yenze indlela enye eya kwiNgcwele yeeNgcwele.

Bobathathu ngokudibeneyo baya kulungelelanisa kwaye bafeze ukungcwaliswa komntu. UFiat wesithathu [woBungcwaliso] uya kunika ubabalo oluninzi emntwini ade ambuyisele kwimo yakhe yoqobo. Kuphela kuxa ndibona umntu njengokuba ndamdalayo, apho umsebenzi waM uya kugqitywa khona. —UYesu waya eLuisa, Isipho sokuphila ngentando kaThixo, Ngu-Mfu Joseph Iannuzzi, n. 4.1, iphe. 72

Njengokuba bonke abantu besabelana ngokungathobeli kuka-Adam, ngokunjalo bonke abantu kufuneka babelane ekuthobeleni uKrestu kwintando kaYise. Ukuhlangulwa kuya kugqitywa kuphela xa bonke abantu besabelana ngokuthobela kwakhe. —Fr. UWalter Ciszek, Undikhokela, iphe. 116-117

Oku kunokwenzeka ngamandla oMoya oyiNgcwele:

Emva kokuba u-Kristu egqibile ukuthunywa kwakhe emhlabeni, kwahlala kuyimfuneko kuthi ukuba sibe nenxaxheba kwindalo eliLizwi. Kwafuneka sinikezele ngobomi bethu kwaye sitshintshe ukuze siqale ukuphila uhlobo olutsha ngokupheleleyo lobomi oluya kumkholisa uThixo. Le yayiyinto esinokuyenza kuphela ngokwabelana noMoya oyiNgcwele. -ISt. ICyril yase-Alexandria

Ngaba akukho sikweni, ukuba abo bahlala kweli xesha lokugqibela lomntu babe ngabona bangcwele? Impendulo ixhomekeke kwigama elithi “isipho.” Njengoko uSt. Paul wabhala:

Kuba nguThixo okusebenzayo ngaphakathi kwenu ukuthanda oko, nangokokusebenza kwakhe. KwabaseFilipi 2:13.

Isipho sokuphila ngentando yobuthixo uThixo anqwenela ukusinika iBandla laKhe kula maxesha okugqibela siza kuza ngqo ngalo umnqweno nentsebenziswano yomzimba kaKrestu awuphefumlayo nguThixo ngokwakhe-njengesiqhelo. Ke, lo ngumsebenzi omkhulu kaMama kaThixo ngeli lixa: ukusihlanganisela kwigumbi eliphezulu lentliziyo yakhe engenasono ukulungiselela iBandla ukuba lamkele "ilangatye lothando" elinguYesu Krestu ngokwakhe, [9]cf. ILangatye leLove, iphe. 38, kwidayari kaElizabeth Kindelmann; Ngo-1962; Imprimatur UBhishophu omkhulu uCharles Chaput ngokukaElizabeth Kindelmann. Yile nto kanye uLuisa ayibhalileyo xa echaza esi sipho siza kuza njengo “Bomi bokwenene” bukaKrestu kwaye kutheni singathetha ngoku njengokufika “kwemini yeNkosi”, [10]cf. Iintsuku ezimbini ezingakumbi okanye "ukuza phakathi" kukaKristu, [11]cf. Uloyiso - Izahlulo I, II, yaye III; "Ekuzeni kwayo okokuqala iNkosi yethu yeza isenyameni yethu nakubuthathaka bethu; koku kuza phakathi uza ngomoya nangamandla; Ekuzeni kokugqibela uya kubonakala eluzukweni nakwimbeko… ” —St. UBernard, Ubungakanani bamaxesha eeyure, Vol I, iphe. 169 okanye “ukuphuma kweKhwezi lokusa" [12]cf. Inkwenkwezi yokusa yasekuseni Lokwazisa kwaye ngu isiqalo Ukubuya kokugqibela kukaYesu esebuqaqawulini ekupheleni kwexesha, [13]cf. Bawo Oyingcwele ... Uyeza! xa siza kumbona ubuso ngobuso. Kukwayinzaliseko kaBawo wethu uBawo— “Mabufike ubukumkani bakho ” -Ukude njengoko uThixo esenza icebo lakhe lobuthixo kwimbali yosindiso:

… UBukumkani bukaThixo buthetha uKrestu uqobo, esinqwenela ukuza kuye imihla ngemihla, kwaye ke singathi sofika ngokukhawuleza, sibonakalaliswe kuye. Kuba, njengoko eluvuko lwethu, ekubeni siphi kuye, sisuka sivuke kuye, ukuze ngokunjalo aqondwe ukuba bubukumkani bukaThixo, kuba siyalawula kuye. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. 2816

Yiyo ingaphakathi ukuza kukaKristu phakathi koMtshakazi waKhe. 

Icawe, enabanyulwa abanyuliweyo, ngokufanelekileyo ichwechwe ukuba kukusa okanye kokusa ... Iya kuba yimini epheleleyo xa likhanya ngobuqaqawuli obugqibeleleyo bokukhanya okungaphakathi. —St. UGregory the Great, uPopu; Ubungakanani bamaxesha eeyure, V. III, iphe. 308  

Oku, kwakhona, kuyaqinisekiswa kwimfundiso yobugqi yeCawa:

Ayizukungqinelani nenyaniso ukuqonda amagama, “Intando yakho mayenziwe nasemhlabeni njengasezulwini,” Ukuthetha ukuthi: “kwiCawe njengakwiNkosi yethu uYesu Krestu uqobo”; okanye "kuMtshakazi obezelwe, kanye njengokuba kunjalo kuMyeni akwenze ukuthanda kukaYise." -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2827

Ndabona nemiphefumlo yabo babenqunyulwe iintloko ngenxa yobungqina babo kuYesu nangenxa yelizwi likaThixo, nababengalinqulanga irhamncwa nomfanekiso walo, abangalwamkelanga uphawu lwalo ebunzini nasesandleni. Baye baphila kwaye babelawula kunye noKristu kangangeminyaka eliwaka. (ISityhi. 20: 4)

 

ENKULU KUNOKUDLULA I-ST. UFrancis umvelaphi wegama lokuqala

Mhlawumbi singasiqonda isizathu sokuba ubungcwele babangcwele beli xesha elizayo buzogqitha obo bezizukulwana ezidlulileyo ngokubuyela umva kwinqanaba lesibini lobabalo, i "Fiat of Redemption" UYesu wathi,

Inene, ndithi kuni, Phakathi kwabo bazelweyo ngabafazi, akakho mkhulu kunoYohane umbhaptizi; kanti ke nomncinanana kwabanye ebukumkanini bamazulu mkhulu kunaye. (Mat. 11:11)

Uyabona, uAbraham, uMoses, uYohane uMbhaptizi, njlnjl. Yayingamadoda amakhulu awathi ukholo lwawo lwabekwa kuwo. Ukanti, uYesu uyayicacisa le ngongomaukuba Fiat yokuHlangulwa yanika isizukulwana esilandelayo into enkulu ngakumbi, kwaye eso sisipho sikaBathathu Emnye ohlala kuye. Ubudala bokholo buye endaweni yeThemba eliphilayo kunye nethuba elitsha lobungcwele kunye nokunxibelelana noThixo. Ngesi sizathu, nabona bancinci eBukumkanini banento enkulu kunoosolusapho ababephambi kwabo. Ubhala uSt Paul:

UThixo wayesibonelele kwangaphambili okungcono, ukuze ngaphandle kwethu bangagqibeki. (Heb 11:40)

kodwa unathi, bayakulazi ukugqibelela nabo bonke ubuqaqawuli bokholo lwabo kuThixo (kwaye lukhangeleka njani ubungunaphakade lwaziwa nguThixo kuphela. UAbraham enyanisweni angafikelela kwinqanaba eliphezulu lozuko kunabo bangcwele. Ngubani owaziyo?)

Xa uLuisa ebuza eNkosini lo mbuzo wokuba kwenzeka njani ukuba kungabikho mntu ungcwele owayehlala esenza intando kaThixo eNgcwele kwaye wayehlala 'ngentando yakho', uYesu waphendula wathi:

Ewe kukho abangcwele abasoloko besenza ukuthanda kwam, kodwa bathabathe kuMyolelo wam kuphela njengoko besazi ngako.

U-Yesu emva koko uthelekisa ukuthanda kwakhe ngobuThixo kunye "nebhotwe elinobungangamsha" ne athe yena, njengenkosana yayo, wayityhila, kancinane kancinane, ubudala ngeminyaka, nozuko lwayo

Kwiqela elinye labantu uye wabonisa indlela eya ebhotwe lakhe; kwiqela lesibini uchaze umnyango; ukuya kowesithathu ubonise izinyuko; kwigumbi lesine belinamagumbi okuqala; kwaye kwiqela lokugqibela uvule onke amagumbi… —UYesu waya eLuisa, Umqu. XIV, Novemba 6, 1922, Abangcwele ngentando kaThixo ngu-Fr. USergio Pellegrini, ngemvume ka-Archbishop waseTrani, Giovan Battista Pichierri, iphe. 23-24

Oko kukuthi uAbraham, uMoses, uDavide, uYohane uMbhaptizi, uPaul uPaul, uSt Francis, uSt Aquinas, uSt Augustine, uSt Therese, uSt Faustina, uSt. ICawe iya isiba nzulu kwaye ingene nzulu kwimfihlelo kaThixo esiya kuthi SONKE sihlanganyele kuyo ubungangamsha beZulu ngokuzaliseka kwayo, njengomzimba omnye, yitempile enye kuKristu.

… Ningabemi kunye nabangcwele kunye namalungu endlu kaThixo, eyakhelwe phezu kwesiseko sabapostile nabaprofeti, noKristu Yesu ngokwakhe njengelitye lembombo. Ngaye lonke ulwakhiwo luyabanjwa kwaye lukhula lube yitempile engcwele eNkosini; enithi nani nakhelwe ndawonye kuye, ukuze nibe yindawo yokuhlala kaThixo ngaye uMoya. (Kwabase-Efese 2: 19-22)

Ke ngoku, ngeli xesha kwimbali yosindiso, "uThixo usibonelele kwangaphambili okuthile okusilungeleyo", ukusizisela iimfihlelo ezinzulu ngentando yakhe yobungcwele. njengomzimba. [14]cf. Yohane 17:23 kunye Igagasi elizayo lobunye Obo Bunye bugqibelele, obuvela kwi-Eucharist eNgcwele, buza kuza ngePhupha leCawe, le…

Indlela yokugqibelela idlula ngendlela yoMnqamlezo. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2015

Amahlumelo amathathu eSt. Hannibal [15]Qaphela. USt Hannibal wayengumlawuli wokomoya waseLuisa Piccarreta -Eucharist, Umanyano, kunye noMnqamlezo-zizisa uBukumkani bukaThixo emhlabeni:

UBukumkani bukaThixo bebusoloko busiza ukususela kwisidlo sangokuhlwa sokugqibela, kwi-Ekaristi, buphakathi kwethu. Buya kuza uBukumkani ebuqaqawulini xa uKristu eyinikela kuYise. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-2816

Ubukumkani bam emhlabeni bubomi baM emphefumlweni womntu. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 1784

Kwaye ubunye, njengokuba kwakunjalo phakathi kuka-Adam no-Eva, Ingaba i uvuthondaba lokuphila ngokuthanda kukaThixo, ubungcwele bobungcwele, okuyintando kaThixo emhlabeni njengasezulwini. Olu lawulo lukaKristu kunye nabangcwele baKhe luya kulungiselela iBandla ukuba lingene kwisigaba sokugqibela nesanaphakade ekupheleni kwexesha. 

… Yonke imihla xa sithandaza kuBawo Wethu Osezulwini sicela iNkosi: “Makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini” (Mat 6:10)…. Siyaqonda ukuba "izulu" kulapho intando kaThixo yenziwa khona, kwaye "umhlaba" uba "lizulu" -ie, indawo yobukho bothando, yokulunga, yenyaniso kunye nobuhle bukaThixo-kuphela emhlabeni intando kaThixo yenziwe. —UPOPE BENEDICT XVI, Abaphulaphuli Jikelele, ngoFebruwari 1, 2012, kwisiXeko saseVatican

UYesu ngokwakhe yinto esiyibiza ngokuba 'lizulu.' —UPOPE BENEDICT XVI, ocatshulwe kwi Yimagnificat, iphe. 116, ngoMeyi 2013

… Izulu nguThixo. —UPOPE BENEDICT XVI, Ngomthendeleko woNyuko lukaMariya, Homily, Agasti 15, 2008; UCastel Gondolfo, e-Itali; Inkonzo yeendaba zamaKatolika, www.catholicnews.com

Kutheni ungamceli ukuba asithumelele amangqina amatsha obukho bakhe namhlanje, lowo ngokwakhe uza kuthi? Kwaye lo mthandazo, nangona ungajolisanga ngqo kwisiphelo sehlabathi, kunjalo umthandazo wokwenene wokuza kwakhe; Iqulathe ububanzi bomthandazo awasifundisa wona ngokwakhe: "Mabufike ubukumkani bakho!" Yiza, Nkosi Yesu! —UPOPE BENEDICT XVI, UYesu waseNazarete, iVeki eNgcwele: Ukusuka ekungeneni eYerusalem ukuya eluVukweni, iphe. 292, Ignatius Cinezela 

______________________ 

 

IINKCUKACHA EZINxulumene

Ngokwazi kwam, kukho imisebenzi embalwa kuphela kwimibhalo kaLuisa enokwamkelwa kwecawa ngelixa imiqulu yakhe ihlelwa ngononophelo kwaye iguqulelwa. Yimisebenzi esemagqabini ukunceda umfundi aqonde imfundiso yenkolo “yesipho sokuphila ngentando yobuthixo”:

  • Isipho sokuPhila ngentando kaThixo Ngu-Mfu Joseph Iannuzzi, PH. B., STB, M. Div., STL, STD, Imveliso yaseSt. Andrew, www.SaintAndrew.com; ikwafumaneka nakwi- www.ltdw.org
  • Abangcwele ngentando kaThixo ngu-Fr. USergio Pellegrini; Jonga isicatshulwa kwi www.lumusic.co

Incwadi entsha ivele nje nguDaniel S. O'Connor etsala iitekisi ezivunyiweyo ze Isipho sokuPhila ngentando kaThixo. Isingeniso esihle kakhulu kwizinto zokomoya kunye nemibhalo kaLuisa Piccarreta eya kuthi incede ekuphenduleni imibuzo emininzi esisiseko kwixesha elizayo loxolo xa esi "sipho" siza kufezekiswa ngokupheleleyo eCaweni:

  • Isithsaba kunye nokuGqitywa kwako konke ukungcwatywanguDaniel S. O'Connor; iyafumaneka Apha.
  • Iiyure zomnqweno weNkosi yethu uYesu Krestuebhalwe nguLuisa Piccarreta kwaye yahlelwa ngumlawuli wakhe wokomoya, uSt. Hannibal. 
  • Intombi Enyulu uMariya kuBukumkani bukaThixo ikwathwele ukwenziwa kwe-Imprimatur kunye neNihil obstat

Mhlawumbi owona mbuzo ubalulekileyo ngulo silungiselela njani ukufumana esi sipho? U-Anthony Mullen, uMlawuli weSizwe e-United States of America kwi-International Movement ye-Flame of Love ye-Immaculate Heart of Mary, ubhale isishwankathelo esihle sendlela esi sipho esidibana ngayo kwiPentekoste eNtsha esathandazelwa ngu-Pope's wenkulungwane ephelileyo. , kwaye okona kubaluleke kakhulu, yintoni uMama oBusisiweyo asicele yona ngokukodwa ukuba siyenze ukulungiselela. Ndithumele ukubhala kwakhe apha: Amanyathelo afanelekileyo oMoya

 

IZIBHALO EZIPHATHELELEYO NGUMarko:

 

Enkosi ngenkxaso yakho
Obu bulungiseleli bexesha elizeleyo!

Ukubhalisa, cofa Apha.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. UPAPA JOHN PAUL II, Idilesi yooTata abaNtsundu n. 4, www.v Vatican.va
2 cf. Isithsaba kunye nokuGqitywa kwako konke ukungcwatywa NguDaniel O'Connor, iphe. 11; iyafumaneka Apha
3 cf. 1 Kor 15:45
4 cf. Isitshixo kuMfazi
5 “Ixesha elitsha apho uthando lunganyolukiyo okanye luzifunela ngokwalo, kodwa lusulungekile, luthembekile kwaye lukhululekile ngokwenyani, luvuleleke kwabanye, bahloniphe isidima sabo, bafuna ukulunga kwabo, beveza uvuyo nobuhle babo. Ixesha elitsha apho ithemba lisikhulula khona kukungabi nanto, ukungakhathali, kunye nokuzifunela ngokwakho okubulala imiphefumlo yethu kunye nokonakalisa ubudlelwane bethu. Bahlobo bam abathandekayo, iNkosi ifuna ukuba nibe ngabaprofeti beli xesha litsha… ” -I-POPE BENEDICT XVI, iKhaya leSizwe loLutsha, eSydney, e-Australia, nge-20 kaJulayi ka-2008
6 Ibid. n. 4.1.22, iphe. 123
7 Ibid., N. 3
8 cf. Ixesha elizayo Lothando
9 cf. ILangatye leLove, iphe. 38, kwidayari kaElizabeth Kindelmann; Ngo-1962; Imprimatur UBhishophu omkhulu uCharles Chaput
10 cf. Iintsuku ezimbini ezingakumbi
11 cf. Uloyiso - Izahlulo I, II, yaye III; "Ekuzeni kwayo okokuqala iNkosi yethu yeza isenyameni yethu nakubuthathaka bethu; koku kuza phakathi uza ngomoya nangamandla; Ekuzeni kokugqibela uya kubonakala eluzukweni nakwimbeko… ” —St. UBernard, Ubungakanani bamaxesha eeyure, Vol I, iphe. 169
12 cf. Inkwenkwezi yokusa yasekuseni
13 cf. Bawo Oyingcwele ... Uyeza!
14 cf. Yohane 17:23 kunye Igagasi elizayo lobunye
15 Qaphela. USt Hannibal wayengumlawuli wokomoya waseLuisa Piccarreta
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOXOLO noqhotyosho , , , , , , , .