Ulawulo oluNgunaphakade

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
ngoSeptemba 29, 2014
Umthendeleko wabaNgcwele uMikayeli, uGabriel, noRafael, iingelosi zengelosi

Imibhalo yeLigugu Apha


Umkhiwane

 

 

BONKE UDaniel no-St. John babhala ngerhamncwa eloyikekayo eliya kuloyisa ilizwe lonke okwexeshana… kodwa lilandelwe kukumiselwa koBukumkani bukaThixo, “ulawulo olungunaphakade.” Akunikiwe kuphela kulowo “Njengonyana womntu”, [1]cf. Ukufunda kokuqala kodwa…

… Ubukumkani, negunya, nobukhulu bezikumkani phantsi kwamazulu onke ziya kunikwa abantu abangcwele bOsenyangweni; (Dan 7:27)

le izandi njengeZulu, yiyo loo nto abaninzi bephazama bethetha ngesiphelo sehlabathi emva kokuwa kweli rhamncwa. Kodwa abaPostile nabaSeki beCawa bayiqonda ngokwahlukileyo. Babelindele ukuba, kwixesha elizayo, uBukumkani bukaThixo buza kuza ngendlela ebanzi nendalo yonke ngaphambi kokuphela kwexesha.

Siyavuma ukuba ubukumkani sibuthembisile emhlabeni, nangona ngaphambi kwezulu, kuphela kwenye imeko yobomi; njengokuba kuyakuba njalo emva kovuko lweminyaka eliwaka kwisixeko esakhiwe nguThixo ngokwaphezulu ... —Tertullian (155–240 AD), Bawo wase Nicene Church; UAdversus Marcion, Ootata baseAnte-Nicene, Abapapashi bakaHenrickson, 1995, Umqu. 3, iphepha 342-343)

Oku kungqinwa kwakhona yiMagisterium:

ICawa yamaKatolika, yobukumkani bukaKristu emhlabeni, imiselwe ukusasazeka ebantwini bonke nakwiintlanga zonke… -POPE PIUS XI, ii-Quas Primas, Encyclical, n. 12, Disemba 11, 1925; cf. Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. I-763

Ngokufanayo, Iimfundiso zeCawa yamaKatolika, epapashwe yikhomishini yezakwalizwi ngo-1952, yagqiba ukuba ayiphikisani nemfundiso yamaKatolika ukukholelwa okanye ukuvuma…

… Ithemba loloyiso oluthile lukaKristu apha emhlabeni phambi kwesiphelo sokugqibela sezinto zonke. Isiganeko esinjalo asikhutshelwa ngaphandle, asinto ingenakwenzeka, ayiqinisekiswanga yonke into yokuba akusayi kubakho thuba lide lobuKristu boyisayo ngaphambi kokuphela.

Kokunye ukufundwa kokuqala kwanamhlanje, uSt. UMichael iNgelosi enkulu ubonwa njengophula amandla enamba (uSathana) kunye neengelosi zakhe eziwileyo. Umxholo ngokucacileyo 'ayikuko ukuwa kweengelosi ekuqaleni kwexesha' [2]cf. Ignatius Catholic Bible Study, IsiTyhilelo, iphe. 51 kodwa ngokugxothwa kunye nokuncitshiswa kwamandla kaSathana (oko kugxile "kwirhamncwa"). Ngelo xesha, nangona kunjalo-nangaphambi kokuba irhamncwa loyiswe-iSt. UYohane uva ilizwi elikhulu ezulwini likhwaza,

Ngoku kuza usindiso namandla, nobukumkani boThixo wethu negunya loMthanjiswa wakhe. (Ufundo lokuqala)

Siyiqonda njani le nto, ngakumbi xa sifunda kwisahluko esilandelayo ukuba irhamncwa eli “Bavunyelwe ukuba benze imfazwe nabangcwele kwaye boyise”? [3]cf. ISityhi 13:7 Impendulo yile Ubukumkani bukaThixo bulawula ngokomoya, hayi kwezopolitiko. iPentekoste entsha.

“Kwaye baya kuliva izwi lam, kwaye kuya kubakho umhlambi omnye nomalusi omnye.” Wanga uThixo… kungekudala angasizalisekisa isiprofeto saKhe sokuguqula lo mbono ududuzayo wexesha elizayo ube yinyani yangoku… Kungumsebenzi kaThixo ukuzisa eli lixa lokonwaba nokwenza ukuba laziwe ngabo bonke… Xa lifikile, liza kuvela yiba yiyure enesidima, inkulu kunye neziphumo kungekuphela ekubuyiseleni uBukumkani bukaKristu, kodwa kunye noxolo lwehlabathi. Sithandaza ngokunyanisekileyo, kwaye sicela abanye ngokufanayo ukuba bathandazele le ntlalo ilangazelelwa kakhulu yoluntu. —UPOPE PIUS XI, Ubi Arcani dei Consilioi “Ngoxolo lukaKristu eBukumkanini bakhe”, ngoDisemba 23, 1922

Ke, xa uDaniyeli esiva embonweni wakhe ukuba Ubukumkani bakhe bubukumkani obungunaphakade, obungayi kudlula, nobukumkani bakhe bobungayi konakaliswa. Kungenxa yokuba ukwaphula amandla enamba Kuhambelana nokuza kukaMoya oyiNgcwele, ngokudibeneyo noMoya oyiNgcwele uMichael kunye neengelosi. “umfazi owambethe ilanga” uyabeleka ukuze azalele yona kanye le nto: ubukumkani boNyana wakhe phezu komhlaba ukuze umzimba kaKristu ufikelele “kubukhulu bawo obupheleleyo” phambi kokuphela kwexesha — ulawulo oluza kuqhubeka ngonaphakade kwimo yozuko nokugqibelela. [4]cf. Efe 4:13

Ukukhanya okuthambileyo kweLangatye lam loThando kuyakukhanyisa umlilo usasazeka phezu komhlaba uphela, kuthothisa USathana emenza engenamandla, ekhubazeke ngokupheleleyo. Musa ukufaka isandla ekwandiseni iintlungu zokuzala. —Inenekazi lethu kuElizabeth Kindelmann; Idangatye Lothando, Imprimatur evela ku-Archbishop Charles Chaput

UDaniel noYohane babona kwangaphambili ukumiselwa kolawulo lukaYesu ezintliziyweni yabangcwele ngendlela yendalo iphela. Ke nangona abanye beza kuba ngabafelukholo ngeli xesha, irhamncwa alinakukwazi ukutshabalalisa UBukumkani ngaphakathi, oluya kusasazeka ukusuka kunxweme ukuya kunxweme.

… UMoya wePentekoste uya kuwuzalisa umhlaba ngamandla akhe… Abantu bayakukholwa kwaye bayakudala umhlaba omtsha… Ubuso bomhlaba buya kuhlaziywa kuba into enje ayikhange yenzeke oko iLizwi laba yinyama. —UYesu kuElizabeth Kindelmann, ILangatye leLove, iphe. 61

Icawe ijonge phambili, ke ngoko, kwimpumelelo yokugqibela: ixesha loxolo apho iBandla liyakubizwa njengoNathaniel kwiVangeli yanamhlanje ukusuka phantsi komthunzi "womkhiwane" kwisipho sokuphila kwintando yobungcwele. "Emhlabeni njengasezulwini."

Eli lithemba lethu elikhulu kunye nesicelo sethu, 'Ubukumkani bakho mabufike!' -Ubukumkani boxolo, ubulungisa kunye noxolo, oluya kuphinda lumisele imvisiswano yendalo. —ST. UPOPU JOHN PAUL II, abaphulaphuli ngokubanzi, nge-6 kaNovemba, 2002, iZenit

 

KUFUNDWA NGOKUBA

 

 

 
 

Enkosi ngemithandazo yakho nenkxaso.

NGOKU FUMANEKA!

Incwadana entsha enamandla yamaKatolika…

 

UMBUZO

UMthi

by
UDenise Mallett

 

Ukusuka kwigama lokuqala ukuya kwelokugqibela ndathinjwa, ndanqunyanyiswa phakathi koloyiko kunye nokumangaliswa. Kwenzeka njani ukuba omnye omncinci kangaka abhale imigca eyintsokothileyo, abalinganiswa abantsokothileyo, ingxoxo enomdla kangaka? Kwenzeka njani ukuba umntwana ofikisayo abe nobuchule bokubhala, kungekuphela nje ngobuchule, kodwa ngobunzulu beemvakalelo? Angayiphatha njani imixholo enzulu ngobuqili ngaphandle kokushumayela? Ndisoyika nangoku. Ngokucacileyo isandla sikaThixo sikulesi sipho. Njengokuba ekubonelele ngalo lonke ubabalo ukuza kuthi ga ngoku, angaqhubeka nokukukhokela kwindlela ayikhethileyo kuwe nangonaphakade.
-UJanet Klasson, umbhali we I-Pelianito Journal Blog

Kubhalwe ngokukhethekileyo… Ukususela kumaphepha okuqala entshayelelo, Khange ndikwazi ukuyibeka phantsi!
-UJanelle Reinhart, Umculi orekhodayo ongumKristu

Ndiyabulela uBawo wethu omangalisayo okunike eli bali, lo myalezo, oku kukhanya, kwaye ndiyabulela kuwe ngokufunda ubugcisa bokuMamela kwaye wenze oko akunike ukuba ukwenze.
-ULarisa J. Strobel

 

YIYALELE IKOPI YAKHO NAMHLANJE!

Incwadi Yomthi

Kude kube ngu-30 Septemba, ukuhambisa kuphela yi- $ 7 / incwadi.
Ukuhanjiswa simahla kwii-odolo ezingaphezu kwe- $ 75. Thenga 2 ufumane 1 Simahla!

Ukufumana The Ngoku iLizwi,
Ukucamngca kukaMarko kufundo lweMisa,
nokucamngca kwakhe “ngemiqondiso yamaxesha,”
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

Joyina uMarko kuFacebook nakuTwitter!
FacebooklogoTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Ukufunda kokuqala
2 cf. Ignatius Catholic Bible Study, IsiTyhilelo, iphe. 51
3 cf. ISityhi 13:7
4 cf. Efe 4:13
exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI noqhotyosho , , , , , , , , , , , , .