Ukuwa kweMfihlakalo yaseBhabheli

 

Ukusukela ukubhala oku kulandelayo ukuya Imfihlelo iBhabhiloni, Ndimangalisiwe kukubona indlela iMelika eqhubeka nokuzalisekisa ngayo esi siprofetho, kwanasemva kweminyaka embalwa… Kuqala kwapapashwa ngo-Agasti 11, 2014. 

 

NINI Ndaqala ukubhala Imfihlelo iBhabhiloni Ngo-2012, ndothuswa yimbali yaseMelika emangalisayo, apho amandla obumnyama kunye nokukhanya abe nesandla ekuzalweni nasekubunjweni kwakhe. Isiphetho sasimangalisa, ukuba ngaphandle kwemikhosi elungileyo kolo hlanga luhle, iziseko eziyimfihlakalo zelizwe kunye nemeko yalo yangoku kubonakala ngathi zizalisekisa, ngendlela emangalisayo, indima "IBhabheli enkulu, unina wamahenyukazi, nowamasikizi omhlaba." [1]cf. ISityhi 17: 5; ngengcaciso yokuba kutheni, funda Imfihlelo iBhabhiloni Kwakhona, lo mbhalo wangoku awusogwebo kubantu baseMelika, uninzi lwabo ndibathandayo kwaye ndenze ubuhlobo obunzulu nabo. Endaweni yoko, kukucacisa ngokubonakala ngamabomu ukuwa kweMelika eqhubeka nokufezekisa indima ye Imfihlakalo iBhabheli…

Ndiza kuyenza le nto kuqoqosho olukhulu lwamagama, ukudibanisa iincwadi, udliwanondlebe kunye namanqaku amaninzi ukuze uqonde imeko yesiprofetho yento eyenzekayo, kwaye izakwenzeka eUnited States, kwaye ngenene, umhlaba wonke , njengombindi weSitshingitshane esele silapha…

 

NGUBANI IRhamncwa?

INgcwele uJohn ichaza lo “mama wamahenyukazi” njengokhwele “irhamncwa.” Njengoko bendichazile Imfihlelo iBhabhiloni, irhamncwa eli liqulathe ezo arhente zinamandla Imibutho efihlakeleyo abaqhubeka nokuqhubela phambili iinjongo ezingathandekiyo zolawulo lwehlabathi ngendlela yoqoqosho lwehlabathi kunye nenkolo. [2]cf. UDaniyeli 7: 7, ISityhilelo 13: 1-3.

… Eyona njongo yazo iphambili iyazinyanzela ukuba zijongwe-oko kukuthi, ukubhukuqwa ngokupheleleyo kwayo yonke inkolo kunye nezopolitiko zehlabathi eziveliswe yimfundiso yobuKrestu, kunye nokutshintshwa kwemeko entsha yezinto ngokuhambelana nezimvo zabo, apho iziseko kunye nemithetho ziya kuthathwa kwindalo nje. —I-POPE LEO XIII, Uhlobo lomntu, Encyclical on Freemasonry, n. 10, Apri 20thl, 1884

Kwinto emangalisayo kunye, kwaye njengoko kwavela, Echanileyo izityhilelo ezisolwa ku-Mama oBusisiweyo ukuya ku-Fr. UStefano Gobbi woMbutho wamaPristi waseMariya kwihlabathi liphela, uMama wethu uqinisekisa ukuba leliphi irhamncwa elineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi kwincwadi yeSityhilelo. Ewe ndiyibonisile ngezibali zembali kwi Imfihlelo iBhabhiloni uqinisekisiwe kulo myalezo unikezwe kwitheko leNtliziyo engafezekanga kaMariya ngoMgqibelo wokuqala kaJuni umhla we-3, 1989:

Iintloko ezisixhenxe zibonisa iindawo zokulala ezahlukeneyo, ezisebenza kuyo yonke indawo ngendlela efihlakeleyo neyingozi. Eli Rhamncwa limnyama lineempondo ezilishumi kwaye, ezimpondweni, izithsaba ezilishumi, eziyimpawu zolawulo nobukhosi. Imithetho yokuBamba nokulawula kulo lonke ihlabathi ngokusebenzisa iimpondo ezilishumi. -Umyalezo omde kuFr. UStefano, KuMbingeleli, Oonyana Bethu Bathandekayo, n. 405.de

Gcina ukhumbula, sonke isiseko semibutho eyimfihlo yi intanda-bulumko Inkqubo-inkohliso kaSathana eyakhulelwa eMyezweni wase-Eden "nguyise wobuxoki," uSathana ngokwakhe. Olu phuhliso lwefilosofi lukhulisiwe kwaye lwaqhutywa phambili ukutyhubela iinkulungwane ukuza kuthi ga kulo mhla wethu, kwaye lanikwa "umphefumlo" yile mibutho ilungelelanisiweyo:

Umbutho wemibutho eyimfihlo wawufuneka ukuguqula iingcinga zezithandi zobulumko Kwikhonkrithi kunye nenkqubo eyoyikisayo yokutshatyalaliswa kwempucuko.-Nesta Webster, Uhlaziyo lwehlabathi, iphe. 4 (ugxininiso lwam)

Le "nkqubo yoyikekayo" ngoku igcwele ngokupheleleyo.

Uyazi ngenene, ukuba eyona njongo yobubi yeyokuqhuba abantu ukuba babhukuqe yonke imicimbi yoluntu kwaye babatsalele kwiingcinga ezimbi zobu Socialism kwaye Ubukomanisi... —UPOPI PIUS IX, UNostis et Nobiscum, Encyclical, n. 18, DISEMBA 8, 1849

Ngo-1917, bambalwa abasiqondayo ngokupheleleyo isizathu sokuba uMongameli wethu waseFatima abuze ngokungcwaliswa kweRussia-ngelo xesha, eyayingekabanjwa kubuKomanisi. Kwakukho nezinye iintlanga zobuhedeni. Kutheni iRussia? Impendulo kukuba iRashiya iya kuba ngumhlaba wokuqala ukwenzela i ukuqaliswa yale nkqubo yefilosofi, ayilumkisayo, iya kusasazeka kwihlabathi liphela if ikhwelo lakhe lokuba kubuyiswe kwaye kungcwaliswe kwelo lizwe khange lithobelwe.

Ndiza kuza kucela ukungcwaliswa kweRussia kwintliziyo yam engaPhumanga, kunye noMthendeleko wokuziphindezela ngoMgqibelo wokuqala. Ukuba izicelo zam ziqwalaselwe, iRussia iya kuguqulwa, kwaye kuya kubakho uxolo. Ukuba akunjalo, [iRashiya] izakusasaza iimpazamo zayo kwihlabathi liphela, ibangele iimfazwe kunye nentshutshiso yeCawa. Okulungileyo uza kubulawa; uBawo Oyingcwele uya kuva ubunzima obukhulu; izizwe ezahlukahlukeneyo ziya kutshatyalaliswa. Ukusetyenziswa kweFatima, www.v Vatican.va

Kuba asikhange sihoye esi sibheno soMyalezo, siyabona ukuba sizalisekisiwe, iRussia ihlasele umhlaba ngeempazamo zayo. Kwaye ukuba asikakuboni ukuzaliseka okupheleleyo kwenxalenye yokugqibela yesi siprofeto, siya ngakuyo ngokuthe ngcembe ngokuthatha amanyathelo amakhulu.-Mboni kaFatima, uSr Lucia, uMyalezo kaFatima, www.vatican.va

 
AMERIKA, ESETYENZISWAYO

Masishiye iRussia umzuzwana kwaye sibuze umbuzo: inantoni yokwenza le neMelika? Ukuqala kwam ukufunda iSityhilelo 17, esikhokelele ekubhaleni Imfihlelo iBhabhiloni, Ndachukumiseka ngala mazwi:

Ndabona umfazi ehleli phezu kwerhamncwa elimfusa, ligutyungelwe ngamagama onyeliso, lineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi. Iimpondo ezilishumi ozibonileyo nerhamncwa ziya kulithiya ihenyukazi; bayishiye ingamabhodlo, behamba ze; bayidle inyama yakhe, bayitshise ngomlilo. (ISityhi. 17: 3, 16)

"Ihenyukazi" likhwele phezu kwerhamncwa… kodwa kunjalo wamzonda ngayo. Ke siyabona ukuba irhamncwa kunjalo usebenzisa ihenyukazi. Njani? Njengoko bendichazile Imfihlelo iBhabhiloni: ukwenza "idemokhrasi ekhanyisiweyo" ethi ixhomekeke kwihenyukazi elingumama wabo. Ewe, amaxesha ngamaxesha sibonile ukuba iMelika ingene njani kwamanye amazwe okanye yanikezela "ngabavukeli" ngezixhobo zokubhukuqa urhulumente, kuphela kula mazwe azinzileyo ukuba axhomekeke kwiibhanki zangaphandle nakwimibutho iinkokeli zabo zihlala ingamadoda aquka le mibutho ifihlakeleyo. Qaphela indlela uncedo lwangaphandle oluhlala luxhomekeke ngayo kula mazwe aphelisa imithetho echasene nokuqhomfa, uthintelo lokuthintela ukukhulelwa, kunye nobufanasini. Ke, ukusasazeka "kwedemokhrasi" namhlanje kuye kwalingana nokusasazeka kweephonografi, iziyobisi, kunye nokuziphatha okungcolileyo kwimithombo yeendaba kunye nokuzonwabisa. Leyo yindima ebuhlungu 'yehenyukazi' elingunina "wezinto ezinezothe zomhlaba." [3]Rev 17: 5

Okwangoku, ihenyukazi ngokwalo lixhomekeke kwirhamncwa elinamandla okulitshabalalisa. Khumbula kwakhona Amagama kaMongameli uWoodrow Wilson achaza irhamncwa:

Amanye amadoda amakhulu eMelika, kwicandelo lezorhwebo kunye nokwenza, ayoyika umntu, oyika into ethile. Bayazi ukuba kukho amandla kwenye indawo ahlelwe ngolu hlobo, acekeceke, ajonge, axhumene, agqityiwe, agcwele, kangangokuba kungcono bangathethi ngaphezu kokuphefumla kwabo xa bethetha ngokuwugweba. -UMongameli Woodrow Wilson, Inkululeko eNtsha, Ch. Ngama-1

Ewe kunjalo, yayinguMthetho weFederal Reserve Act, wagijimela kuWilson ezinzulwini zobusuku nge-23 kaDisemba, ngo-1913, wadlulisela umthetho (xa amagosa amaninzi anyuliweyo ayeshiyile iWashington ngeKrisimesi) eyakhokelela ekubeni yonke inkqubo yezemali yase-US inikezelwe. kwiiBhanki zamanye amazwe. I-Federal Reserve (uninzi lwamaMelika aluqondi) liziko labucala. [4]cf. “Uya Kuyityumza Intloko Yakho” nguStephen Mahowald, iphe. 113

Irhamncwa neempondo ezilishumi zilithiyile ihenyukazi kanye ngenxa yokuba inkululeko nenkululeko yehenyukazi luchasene nenjongo yabo-ulawulo lwehlabathi. Ngubani namhlanje onokuthi inkululeko eye yananditshwa lihlabathi laseNtshona ikwazile ukuba, ngenxa yokuphathwa gadalala nokubaphatha gadalala, ikhokelele abaninzi ebukhobokeni, ngokomoya nangokwezoqoqosho? Oko, ibiyiyo kanye inqaku.

Ngaba uPopu Benedict akazange alumkise ngokuwa kwe "Bhabhiloni" xa waba nguPopu?

… Isoyikiso somgwebo siyasichaphazela, iBandla laseYurophu, iYurophu kunye neNtshona ngokubanzi. Ngale Vangeli, iNkosi ikhala ezindlebeni zethu amazwi athi kwiNcwadi yeSityhilelo ayibhekise kwiCawe yase-Efese: "Ukuba awuguquki ndiza kuza kuwe ndisuse isiphatho sezibane sakho endaweni yaso." Ukukhanya kungasuswa kuthi kwaye senza kakuhle ukuvumela esi silumkiso ukuba siphume kunye nokuzimisela okupheleleyo ezintliziyweni zethu, ngelixa sikhala eNkosini: "Sincede siguquke! ..." -UPAPA BENEDICT XVI, Ukuvula iHomily, Isinodi yoBhishophu, Okthobha 2, 2005, eRoma.

 

UBUKomanisi abufanga

Ewe, ihenyukazi linjalo nje ezisetyenzisiweyo Irhamncwa liqhubela phambili injongo yalo: kukutsala “lonke ucwangco” lwabantu kwiingcamango ezingendawo “zobuSoshiyali nobuKomanisi.” Ingenzeka njani iMelika ukuba ingatshatyalaliswa? Ukusuka ngaphakathi ngaphandle: ngu ukusasaza iimpazamo eziye zaphunyezwa eRashiya, oko kukuthi ukungakholelwa kuThixo, iMarxism, iDarwinism kunye nokuthanda izinto eziphathekayo. Oku kuvelise ezinye "ii-isms" ezinje ngobufazi obugqithisileyo, isayensi, ukulinganisa njl njl. Ezithe zonakalisa ngempumelelo kungekuphela nje iziseko zokuziphatha kodwa ezentlalo zaseNtshona. Ngokumangalisayo, okoko ibhaliweyo, ubusoshiyali kunye nezimvo zobukomanisi zifumana ukubambeka phakathi kolutsha oluhlanjululwe ingqondo eNyakatho Melika njengoko abapolitiki ngoku bekhuthaza esidlangalaleni ezinye iindlela zezopolitiko (jonga Xa ubuKomanisi babuya).  

Akumangalisi ke ukuba oopopu babelumkisa, ngolona lwimi luqilima, ngeengozi abazibona kwi isicelo zeefilosofi eziphosakeleyo zale mibutho ifihlakeleyo.

… Iintshukumo zokungakholelwa kubukho bukaThixo… zazinemvelaphi yeso sifundo sobukrelekrele esasifuna iinkulungwane ukuqhawula inzululwazi kubomi benkolo nokholo. —I-POPE PIUS XI, IDivini Redemptoris: kubukomanisi obungakholelwayo kubukho bukaThixo, n. I-4

Ewe ubhishophu ohloniphekileyo uFulton Sheen, kolunye usasazo lwakwangoko, uphawula ukuba ubuKomanisi Umntwana waseNtshona, "wokuKhanyiselwa" okwaveliswa kwaye wakhuthazwa ngabaseki beFreemasonry yale mihla: [5]cf. Imfihlelo iBhabhiloni

Akukho nanye imbono yefilosofi kubuKomanisi engazange ivele eNtshona. Ifilosofi yavela eJamani, intlalontle yayo ukusuka eFrance, ezoqoqosho zayo zisuka eNgilane. Kwaye oko i-Russia yayinika umphefumlo onamandla kodwa amandla kunye nobuso. "UbuKomanisi eMelika", cf. Youtube.com

Bambalwa abayiqondayo into yokuba uVladimir Lenin, uJoseph Stalin, noKarl Marx, ababhale i Imanifesto yobuKomanisi, bebekuhlawulwa i-Illuminati. [6]cf. “Uya Kuyityumza Intloko Yakho”  nguStephen Mahowald, iphe. 100; 123. Iinkcukacha Umyalelo we-Illuminati luluntu oluyimfihlo. Imbongi yaseJamani nentatheli nomhlobo kaMarx, uHeinrich Heine, wabhala oku ngo-1840, iminyaka engamashumi asixhenxe anesixhenxe phambi kokuba uLenin ahlasele eMoscow: Ubukomanisi ligama eliyimfihlo lalo mchasi mkhulu kangaka. '

Yiyo ke loo nto ubuKomanisi, ekwakukholelwa ukuba yayiyinto eyenziwe nguMarx, yayiqanduselwe ngokupheleleyo engqondweni yabakhanyisi kwakude kudala ngaphambi kokuba abhaliswe. —UStephen Mahowald, Uya kutyumza iNtloko yakho, p. 101

Ngokusisiseko, iRussia nabantu bayo babethatyathwa ngaba ...

… Ababhali kunye nabathengi ababecinga iRussia njengeyona ndawo ilungiselelwe ukuvavanya isicwangciso esichaziweyo kumashumi eminyaka eyadlulayo, kwaye ngubani oqhubeka nokusasaza ukusuka kwesinye isiphelo sehlabathi ukuya kwesinye. —I-POPE PIUS XI, I-Divini Redemptorisn. 24; www.v Vatican.va

Uninzi namhlanje lukholelwa ukuba ngokuwa kodonga lwaseBerlin kunye nokupheliswa kweUSSR ukuba ubuKomanisi basweleka, okanye ubuncinci, buqhubeka nje ngeendlela ezingathandekiyo. [7]Nangona ukubulawa kwezigidi ezingama-45-60 zamaTshayina phantsi kwenkokeli yamaKomanisi uMao Zedong phaya ekuqaleni kweminyaka yoo-1960 akunabungozi, kunye nentshutshiso ekhulayo namhlanje yamaKrestu apho kunye nolawulo olwandayo lwabantu. Kodwa oku akuyonyaniso. Ubukomanisi abufanga, kodwa endaweni yoko, zitshintshile iimaski. Ngapha koko, "ukuwa" kweSoviet Union kwakucingelwa ukuba kwakucetywe iminyaka ngaphambili.

U-Anatoliy Golitsyn, i-KGB eyaphambuka e-USSR, ityhile ngo-1984 "ngo-94% ngokuchanekileyo" iziganeko eziza kulandela notshintsho kwi-Bloc yamaKomanisi, ukumanyaniswa kwakhona kwe-Jamani, njl. Ngenjongo ye-New World Social Order elawulwa yi-Russia kunye ne China. Utshintsho lwathathwa nguMichel Gorbachev, owayengumkhokeli weSoviet Union, njenge "perestroika", ethetha "ukulungiswa kwakhona."

IGolitsyn inika ubungqina obungenakuphikiswa bokuba i-perestroika okanye uhlengahlengiso ayisiyiyo eyase-Gorbachev ka-1985, kodwa isigaba sokugqibela sesicwangciso esenziwe ngo-1958-1960. - ”ubuKomanisi buphila kwaye busoyikisa, KGB Defector Claims”, ingxelo kaCornelia R. Ferreira kwincwadi kaGolitsyn, Inkohliso yePerestroika

Ewe, uGorbachev ngokwakhe wayethetha ngokurekhodayo phambi kweSoviet Politburo (ikomiti yokwenza imigaqo-nkqubo yeqela lamaKomanisi) ngo-1987 esithi:

Madoda, maqabane, musani ukukhathazeka malunga nokuva konke malunga neGlasnost kunye nePerestroika nedemokhrasi kule minyaka izayo. Zenzelwe ikakhulu ukusetyenziswa kwangaphandle. Akukho lutshintsho lubalulekileyo lwangaphakathi eSoviet Union, ngaphandle kweenjongo zokuthambisa. Injongo yethu kukungasebenzi izixhobo kwabantu baseMelika kwaye sibayeke balale. —Ukusuka I-ajenda: Ukugaya ezantsi eMelika, Uxwebhu ngu Umwisi-mthetho waseIdaho uC Curtis Bowers; www.vimeo.com

Inxalenye yeli qhinga yayikukuyenga loo nxalenye yaseMelika eyayingeyontando yokuthanda ilizwe kuphela, kodwa isimilo, ebuthongweni rhwaphilizo inokuzisa, kwaye ngaye, isasaze le nkohliso kwaye ke ingxabano kwihlabathi lonke, elungiselela umhlaba umsindisi ongenamntu: ubuKomanisi. Njengokuba u-Antonio Gramsci (1891 - 1937), owasungula iQela lamaKomanisi e-Italiya wathi: "Siza kuguqula umculo wabo, ubugcisa kunye noncwadi lwabo." [8]ku I-ajenda: Ukugaya ezantsi eMelika, Uxwebhu ngu Umwisi-mthetho waseIdaho uC Curtis Bowers; www.vimeo.com Esi siprofeto simangalisayo sizalisekise kanye njengoko bekucwangcisiwe. Ewe, owayesakuba yiarhente ye-FBI, uCleon Skousen, watyhila iinkcukacha ezothusayo ezingamashumi amane anesihlanu iinjongo zobuKomanisi kwincwadi yakhe yowe-1958, IKomanisi elihamba ze. [9]cb. wikipedia.org Njengokuba ufunda ezimbalwa kuzo, uzibonele ngokwakho ukuba esi sicwangciso sihle kangakanani. Kuba ezi njongo zazikhulelwe ngaphezulu kweminyaka engamashumi amahlanu eyadlulayo:

# 17 Fumana ulawulo lwezikolo. Basebenzise njengeebhanti zokudlulisela kubusoshiyali nakwipropaganda yobuKomanisi yangoku. Thambisa ikharityhulam. Fumana ulawulo lwemibutho yootitshala. Beka umgca wepati kwiincwadi zezifundo.

# 28 Susa umthandazo okanye naliphi na inqanaba lenkolo ezikolweni kuba wophula umthetho-siseko "wokwahlukana kwecawa norhulumente."

# 31 Nciphisa zonke iintlobo zenkcubeko yaseMelika kwaye ungakhuthazi ukufundiswa kwembali yaseMelika…

# 29 Hlazisa uMgaqo-siseko waseMelika ngokuwubiza ukuba awonelanga, uphelelwe lixesha, uphume kunye nawo iimfuno zale mihla, umqobo kwintsebenziswano phakathi kwamazwe kwihlabathi liphela.

# 16 Sebenzisa izigqibo zobuchwephesha zeenkundla ukwenza buthathaka amaziko asisiseko aseMelika ngokubanga ukuba imisebenzi yabo inyhasha amalungelo oluntu.

# 40 Ukulahla usapho njengeziko. Khuthaza uhenyuzo, ukuphulula amaphambili kunye noqhawulo mtshato olula.

# 24 Susa yonke imithetho elawula ukutsalela umnxeba ngokubabiza "ngokunyanzelwa" kunye nokwaphulwa kwentetho yasimahla kunye nomatshini wokushicilela wasimahla.

# 25 Yaphula imigangatho yenkcubeko yokuziphatha ngokukhuthaza iphonografi kunye namanyala ezincwadini, kwiimagazini, kwimifanekiso eshukumayo, kunomathotholo nakumabonwakude.

# 26 Bonisa ubufanasini, ukonakala kunye nokuziphatha gwenxa njengesiqhelo, sendalo, sisempilweni.

# 20, 21 Ngena ngaphakathi kumaphephandaba. Ukufumana ulawulo lwezikhundla eziphambili kwirediyo, i-tv, kunye nemifanekiso eshukumayo.

# 27 Ngena kwiicawe kwaye utshintshe inkolo etyhiliweyo ngenkolo "yentlalontle". Hlazisa ibhayibhile.

# 41 Gxininisa isidingo sokukhulisa abantwana kude nefuthe elibi labazali.

Konke oku kuhlalisiwe kwaye kukhuthazwe ngenkuthalo ngu eendaba abasebenza njenge umfanekiso werhamncwa:

Kukho enye inkcazo yokusasazeka okukhawulezileyo kweengcinga zobuKomanisi ngoku ezingena kuzo zonke izizwe, ezinkulu nezincinci, ezihambele phambili kunye nasemva, ukuze kungabikho mbombo yomhlaba ukhululekileyo kuzo. Le nkcazo iya kufumaneka kwi-propaganda enobunyaniso bokwenyani kangangokuba ilizwe mhlawumbi alikaze lizibonele linje ngaphambili. Ijolise kwiziko elinye eliqhelekileyo. —I-POPE PIUS XI, IDivini Redemptoris: kubukomanisi obungakholelwayo kubukho bukaThixo, n. I-17

Ukuqhubela phambili kwezi zimvo kwaxhonywa, utshilo uPopu, 'yelenqe lokuthula candelo elikhulu leendaba ezingezizo ezobuKatolika zehlabathi. Sitsho iyelenqe, kuba ayinakwenzeka enye indlela yokuchaza indlela osasazo ahlala enomdla wokuxhaphaza kwaneziganeko ezincinci zobomi ziye zakwazi ukuhlala zithi cwaka ixesha elide 'kwizoyikiso eziveliswa buKomanisi. [10]cf. Ibid. n. Ngo-18 Oku ngokucacileyo kwaqinisekiswa ngumbhanki waseMelika, uDavid Rockefeller:

Siyayibulela iWashington Post, iNew York Times, iphephancwadi iTime kunye nolunye upapasho olukhulu abalawuli babo abazimase iintlanganiso zethu kwaye bahlonipha izithembiso zobulumko phantse iminyaka engamashumi amane. Ngekhe sikwazile ukuphuhlisa isicwangciso sehlabathi ukuba besiphantsi kwezibane ezikhanyayo zopapasho ngaloo minyaka. Kodwa, umhlaba ngoku uphucukile ngakumbi kwaye ulungele ukumatsha usiya kurhulumente wehlabathi. Ukuzimela geqe kwesikhundla sobukrelekrele kunye neebhanki zehlabathi ngokuqinisekileyo kukhetha ukuzimisela okuzenzekelayo okwakwenziwe kwiinkulungwane ezidlulileyo. -UDavid Rockefeller, wayethetha nge-June, 1991 kwintlanganiso ye-jpgbergerger e-Baden, eJamani (intlanganiso eyayikwaku-Rhuluneli u-Bill Clinton no-Dan Quayle ngelo xesha)

U-Archbishop ohloniphekileyo u-Fulton Sheen wayengenakushwankathela ngcono ngamazwi akhe esiprofeto asasazwa ngaxeshanye nezi njongo zobuKomanisi zatyhilwa:

Ubukomanisi, ke, buyabuya kwakhona kwilizwe laseNtshona, kuba into ethile yafa kwilizwe laseNtshona-oko kukuthi ukholo olomeleleyo lwamadoda kuThixo owabenzayo. - "Ubukomanisi eMelika", cf. Youtube.com

Iwile, iwile iBhabheli enkulu. Uye waba likhaya leedemon. Uvalelwe yonke imimoya engcolileyo, indlwana yentaka yonke eyinqambi, [indlwana yazo zonke izinto ezingahlambulukanga] nezothe. Kuba zonke iintlanga ziyisele iwayini yenkanuko yayo. Ookumkani bomhlaba baba neentlobano zesini kunye naye, kwaye nabarhwebi bomhlaba baba zizityebi ngenxa yokufuna kwakhe ubunewunewu. (ISityhi. 18: 3)

 

UKUGQIBELA KWIMFIHLO YEBHABHILONI

Andithandabuzi ukuba, kwabanye babafundi bam, olu lwazi lukhulu kwaye lubonakala luyinto entle kakhulu ukuba yinyani. Nangona kunjalo, iinzame zikaSathana zokuseka amandla kwihlabathi liphela ziyibhayibhile kwaye ziyacaca ngokucacileyo phambi kwamehlo ethu. Kuya kufuneka ndivumelane nombhali waseMelika uStephen Mahowald:

IMelika iguqulwe-wanikezela, engakhange alwe, kanye njengoko icebo likaGramsci lalitshilo. -Uya kutyumza iNtloko yakho, UStephen Mahowald, iphe. 126

Into eseleyo yeyokuwa kwe "Mystery Babeloni" ukuze ingabi nakuma endleleni yolawulo lwehlabathi. Elo xesha, bazalwana noodade, libonakala lilapha. “Unina wamahenyukazi” ufeze yonke into nangaphezulu ebelinqwenela irhamncwa. Ulwazi "lwangaphakathi" oluphuma e-United States ngoku, kubandakanya nolo lwangaphambili lweenkwenkwezi ezine iinjengele, kukuba kule minyaka imbalwa izayo, ukuwa kwenkqubo yezemali [11]cf. Ukuwa kweMelika kunye noTshutshiso olutsha kwaye 2014 kunye nerhamncwa eliKhulayo Ikufuphi, nangona izinto zibonakala ngathi ziyanda (njengaphambi kokuwa kwee-1920's, ndingongeza). [12]cf. Ukusasazwa kweTruNews, ngoJulayi 24, 2014; trunews.com Okumangalisayo kukuba, ngeli xesha lokubhalwa, ubunkokheli bezomkhosi base-US bayagxothwa okanye "bathathe umhlala-phantsi" ngesantya esikhawulezileyo kwaye noMkhosi uyancitshiswa ubungakanani obuncinci kunangaphambili kweWWII. [13]Reuters, Februwari 24, 2014; Reuters.com Iphaneli ezimeleyo etyunjwe yi-Pentagon kunye neCongress ithi, sele kuncitshisiwe emkhosini nguMongameli u-Obama kushiye iMelika ibuthathaka kakhulu ukuba ingamelana nosongelo lwehlabathi. [14]cf. IWashington Tomes, ngoJulayi 31, 2014; yokuhlamba.com Ngapha koko, ngubani onokuchaza okubonakala ngathi kukushenxiswa kwemida yaseMelika (naseYurophu) njengoko amawaka “eembacu” ethontelana ukungena elizweni? Yonke le nto iyavela, bathi uninzi lwababukeli, ukuba kungazinziswa ilizwe ngabom.

Inceba inamanzi, kwaye uThixo uye waziwa ngokutshintsha amaxesha njengoko ethanda. Eyona nto iphambili apha kukuba sibizelwe ukulungiselela, okubandakanya ngaphezulu kwako konke ukurhoxa eBhabheli:

Mkani kuyo, bantu bam, ukuze ingathathi nxaxheba ezonweni zayo kwaye ingafumani nxaxheba kwizibetho zayo, kuba izono zayo zifunjelwe ezulwini, kwaye uThixo uyalikhumbula ityala layo. (ISityhi. 18: 4-5)

 

OWONA Mqobo

Bazalwane noodade, kufuneka siqonde ukuba, ngaphandle kwezenzo kunye neenjongo ezimbi zala madoda angendawo uPius XI awabiza ngokuba "yimikhosi yobugqi," [15]IDivini Redemptoris: kubukomanisi obungakholelwayo kubukho bukaThixo, n. I-18 "icebo" lobuKomanisi behlabathi liphela uSathana. Ngapha koko, uKarl Marx wayengenguye ongakholelwa kubukho bukaThixo: wayenguSathana, njengabo bakwelona nqanaba liphezulu lee-Freemasonry. Injongo ichazwe ngokucacileyo kwiNcwadi yeSityhilelo:

Inomdla, lonke ihlabathi lilandela emva kwerhamncwa. Banqula idragoNgokuba linike irhamncwa igunya; Kanti ke balinqula nerhamncwa elo, belibonga besithi: “Ngubani onokulingana nerhamncwa; ngubani na onako ukulwa nalo?” (Isityh. 13: 3-4)

USathana, ngentiyo yakhe ngoThixo, ufuna ukunqulwa endaweni yaKhe. Kananjalo, ingelosi ewileyo, uLusifa, ulindile iwaka leminyaka ukusebenzisa icebo lakhe ngokuzeleyo, ngokokuvuma kukaThixo. Kuba njengoko uSt.Thomas Aquinas watsho ngamazwi athile athuthuzelayo:

Kwaneedemon zijongwa ziingelosi ezilungileyo, hleze zibenzakalise ngendlela ebebeya kwenza ngayo. Ngendlela efanayo, Umchasi-Kristu akasayi kwenza nto imbi ngendlela anqwenela ngayo. —St. Ngu-Thomas Aquinas, ISumma Theologica, Icandelo I, Q.113, Art. 4

Umqobo wokugqibela kwicebo likaSathana ayisiyiMelika. YiCawa yamaKatolika. Yiyo loo nto ukugwetywa okunamandla nokuphindaphindwayo OoPapa abaPhakamileyo ngokuchasene nalo "mhlaza" unganyanisekanga wobuKomanisi, obuza kwenzeka ngeli xesha Uhlaziyo lwehlabathi ngayo AmaTywina aSixhenxe oVukelo.

Olu tshintsho lwala maxesha, kunokuthiwa, lwenzekile okanye lusoyikisa yonke indawo, kwaye ligqitha kubukhulu nakubundlobongela nantoni na esele ifunyenwe kwiintshutshiso ezingaphambili ezichasene neCawa. Abantu bonke bazifumana besengozini yokubuyela kubuqaqawuli obubi ngakumbi kunobo babecinezela indawo enkulu ekufikeni koMhlawuleli. —I-POPE PIUS XI, IDivini Redemptoris: kubukomanisi obungakholelwayo kubukho bukaThixo, n. I-2

Ngubani onokuphikisana neso siprofeto njengobundlobongela obuqhutywa zizopolitiko, ukubulawa kwabantu, ubuhlanga, kunye nobundlobongela obuSilamsi obuhlala buhleli ezindabeni? Eyona nto iphawuleka kakhulu yintshutshiso yamaKristu akuMbindi Mpuma egqithileyo, ngokutsho komnye ubishophu, intshutshiso yobuKristu phantsi kukaNero. Eyona nto imbi kakhulu kukuba uninzi lwaba "bavukeli" kunye "noogqithisileyo" abenza olu dushe lwegazi baxhobile ngokuthe ngqo okanye baxhaswa ngemali yiMelika kunye / okanye amahlakani akhe. [16]cf. "ISIS: Yenziwe eMelika", nge-18 kaJuni, 2014; sehlabathi.se; cf. wnd.com Yiyo loo nto amazwi ka-St. John abhekiswa kwi-Mystery Babelon ithatha ukukhanya okutsha njengoko ukunqunyulwa kweentloko, ukuthuthunjiswa kunye nokuhlanjululwa kobuKristu kuma-Middle East kuqhubeka -kuncedwa yimisebenzi yaseMelika efihlakeleyo.

Kuyo kwafunyanwa igazi labaprofeti, abangcwele, nabo bonke ababuleweyo emhlabeni. (ISityhi. 18:24)

Siphila kumaxesha apocalyptic, ngokweeponti.[17]cf. Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza? UPopu Pius wabhala wathi, 'kokokuqala ezimbalini, sibona umzabalazo, ongenabuntu nangenjongo yenzelwe ezona nkcukacha zincinci, phakathi komntu nayo yonke "into ekuthiwa nguThixo." [18]IDivini Redemptoris: kubukomanisi obungakholelwayo kubukho bukaThixo, n. I-22  UMnumzana John Paul II wenza eli yelenqe kwindawo yalo:

Sijongene nokugqibela ukungqubana phakathi kweCawa nabachasene necawa, phakathi kweVangeli kunye ne-anti-gospel, phakathi kukaKristu nomchasi-Kristu. Olu ngquzulwano luphakathi kwezicwangciso zikaThixo; luvavanyo ekufuneka lulandelwe yiCawe iphela, kunye nePoland, ngokukodwa. Olu luvavanyo lwesizwe sethu kunye neCawa kuphela, kodwa ngandlela-thile kuvavanyo lweminyaka engama-2,000 XNUMX yenkcubeko kunye nenkcubeko yobuKristu, nazo zonke iziphumo zayo kwisidima somntu, amalungelo abantu, amalungelo oluntu kunye namalungelo ezizwe. -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA kumbhiyozo weminyaka emibini wokutyikitywa kwesibhengezo senkululeko; Ezinye zezicatshulwa zale ndawo zibandakanya amagama athi "uKristu nomchasi kristu" njengasentla. Umdikoni Keith Fournier, obekho, unika ingxelo ngolu hlobo lungentla; cf. Katolika kwi-Intanethi; Nge-13 ka-Agasti ka-1976

Kodwa kuyo yonke le nto, uYesu ume ngokuzolileyo phakathi kwemimoya namaza esi saqhwithi, athi:

Yini na ukuba nothuke, nina nilukholo luncinane? (Mat 8: 26)

UYesu, hayi uSathana, ngumphathi wesaqhwithi sonke. Kwabo bamamkelayo “kwisikhephe” sabo kwaye bebeka ithemba labo kuye, uthi:

Ndizokugcina ukhuselekile ngexesha lokulingwa eliza kuza kwihlabathi liphela ukuvavanya abemi bomhlaba. (ISityhi. 3:10)

 

 

Enkosi ngemithandazo yakho nenkxaso.

Ukufumana The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

NgokuIgama leBanner

Joyina uMarko kuFacebook nakuTwitter!
FacebooklogoTwitterlogo

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. ISityhi 17: 5; ngengcaciso yokuba kutheni, funda Imfihlelo iBhabhiloni
2 cf. UDaniyeli 7: 7, ISityhilelo 13: 1-3.
3 Rev 17: 5
4 cf. “Uya Kuyityumza Intloko Yakho” nguStephen Mahowald, iphe. 113
5 cf. Imfihlelo iBhabhiloni
6 cf. “Uya Kuyityumza Intloko Yakho”  nguStephen Mahowald, iphe. 100; 123. Iinkcukacha Umyalelo we-Illuminati luluntu oluyimfihlo.
7 Nangona ukubulawa kwezigidi ezingama-45-60 zamaTshayina phantsi kwenkokeli yamaKomanisi uMao Zedong phaya ekuqaleni kweminyaka yoo-1960 akunabungozi, kunye nentshutshiso ekhulayo namhlanje yamaKrestu apho kunye nolawulo olwandayo lwabantu.
8 ku I-ajenda: Ukugaya ezantsi eMelika, Uxwebhu ngu Umwisi-mthetho waseIdaho uC Curtis Bowers; www.vimeo.com
9 cb. wikipedia.org
10 cf. Ibid. n. Ngo-18
11 cf. Ukuwa kweMelika kunye noTshutshiso olutsha kwaye 2014 kunye nerhamncwa eliKhulayo
12 cf. Ukusasazwa kweTruNews, ngoJulayi 24, 2014; trunews.com
13 Reuters, Februwari 24, 2014; Reuters.com
14 cf. IWashington Tomes, ngoJulayi 31, 2014; yokuhlamba.com
15 IDivini Redemptoris: kubukomanisi obungakholelwayo kubukho bukaThixo, n. I-18
16 cf. "ISIS: Yenziwe eMelika", nge-18 kaJuni, 2014; sehlabathi.se; cf. wnd.com
17 cf. Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?
18 IDivini Redemptoris: kubukomanisi obungakholelwayo kubukho bukaThixo, n. I-22
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.

Amagqabantshintshi zivaliwe.