Umhla omkhulu wokuKhanya

 

 

Ngoku ke ndithumela umprofeti uEliya.
ngaphambi kokuba ize imini yeNkosi,
imini enkulu eyoyikekayo;
Wobuyisela iintliziyo zooyise kunyana wabo,
neentliziyo zoonyana kooyise:
hleze ndize ndilichithe ilizwe ndilonakalise.
(Mal 3: 23-24)

 

ABAZALI Qonda ukuba, nokuba unolahleko ovukelayo, uthando lwakho ngalo mntwana alupheli. Kubuhlungu kuphela oko. Ufuna nje loo mntwana ukuba "eze ekhaya" aze azifumane kwakhona. Kungenxa yoko, ngaphambi kwe-tUsuku loMthetho, UThixo, uBawo wethu onothando, uza kunika unyana wolahleko ithuba lokugqibela lokuba babuyele ekhaya- bakhwele “kwiTyeya” —ngaphambi kokuba esi saqhwithi sihlambulule umhlaba. 

Phambi kokuba ndivele njengoMgwebi olilungisa, ndiyeza kuqala njengeNkosi yeNceba. Ngaphambi kokuba ifike imini yoMgwebo, kuya kunikwa abantu umqondiso emazulwini ngolu hlobo: Zonke izikhanyiso ezulwini ziya kucinywa, kwaye ubumnyama obukhulu emhlabeni wonke. Ke umqondiso womnqamlezo uya kubonakala ezulwini, kwaye ekuvulekeni apho izandla neenyawo zoMsindisi zazibethelelwe kwakuza kuphuma imibane emikhulu ekhanyisela umhlaba ixesha elithile. Oku kuyakwenzeka ngokufutshane ngaphambi komhla wokugqibela. -UYesu kuSt Faustina, Idayari yeNceba kaThixo, Iidayari, n. 83

Umama wam yityeya kaNowa… —UYesu ukuya kuElizabeth Kindelmann, Idangatye Lothando, iphe. 109; nangemvume Ubhishophu omkhulu uCharles Chaput

Ndizakutsala inqwaba yemibhalo ukushwankathela (ngokufutshane nje ngokusemandleni am) uSuku oluKhulu lokuKhanya oluzayo emhlabeni phambi komhla "wokugqibela", njengoko ndicacisile Usuku loMthetho, ayisiyiyo intsuku ezingamashumi amabini anesine kodwa lixesha elongeziweyo leSibhalo, iSiko, kunye nezibane zesibhakabhaka saseZulwini (ukukhula okuthile ekuqondeni kufuneka ngumfundi ukuze aqonde indlela esiya ngayo "kwisityhilelo sabucala" Umxholo weSityhilelo sikaRhulumente seCawa Isiprofetho siqondwe ngokufanelekileyo kwaye Ngaba uyakwazi ukutyeshela isityhilelo sangasese?). 

 

ISIPHEPHO ESIKHULU

Phantse ekuqaleni kwesi sibhalo sobuqhetseba kwiminyaka elishumi elinesithathu eyadlulayo, ndandimi ebaleni lomfama ndibukele isaqhwithi sisondela. Ngelo xesha, ndaziva entliziyweni yam la mazwi: "Isaqhwithi esikhulu, njengesivuthuvuthu, siza phezu komhlaba." Isivakalisi esinye senza yonke "itemplate" yayo yonke enye into endiyibhale apha kuba, okona kubaluleke kakhulu, ikwayitemplate ye Isithethe esingcwele, ngokutsho kwaBaseki BeCawa bokuqala. 

Kungekudala emva koko, ndatsalwa ukuba ndifunde iSahluko 6 seNcwadi yeSityhilelo. Ndaziva kwangoko ukuba iNkosi iyandibonisa Isiqingatha sokuqala seNkqwithela. Ndiqale ukufunda "ukutywina amatywina ”:

ITywina lokuQala:

Ndabona, nalo ihashe elimhlophe; lowo ke wayehleli phezu kwalo enesaphetha. Wanikwa isithsaba, kwaye wakhwela ihashe esoyisa eqhubela phambili noloyiso lwakhe. (6: 1-2)

Lo Mkhweli, ngokweNkcubeko eNgcwele, yiNkosi uqobo.

NguYesu Kristu. Umvangeli ophefumlelweyo [uSt. John] akabonanga kuphela intshabalalo eziswa sisono, yimfazwe, yindlala nokufa; Wabona kwasekuqaleni uloyiso lukaKrestu.—IIPOPE PIUS XII, Idilesi, kaNovemba 15, 1946; umbhalo osemazantsi IBhayibhile yesiNararre, "Isityhilelo", iphe.70

Ukusukela ngeli "xesha lenceba" ngoku sihlala kuyo, ethi yaqala eFatima kwi1917Sibonile uloyiso oluninzi kangaka lukaThixo kule nkulungwane iphelileyo, ngaphandle kwezi ntlungu zihamba nazo. Sibona ukusasazeka kokuzinikela kukaMariya kunye nobukho bukaMama wethu kwiimpawu zakhe, zombini ezikhokelela imiphefumlo kufutshane noYesu; [1]cf. KwiMedjugorje Sibona ukuhanjiswa kwemiyalezo yeNceba kaThixo,[2]Ngaba Ithemba Lokugqibela Losindiso? iziqhamo zohlaziyo lweCarismatic,[3]cf. Onke umohluko ukuzalwa kwamawaka abawexuki,[4]cf. Iyure yamarhamente Intshukumo entsha yokuxolisa ikhokelwe yinxalenye enkulu ye-EWTN kaMama Angelica,[5]cf. Ingxaki esisiseko Upapa onamandla kaJohn Paul II osinike Katekisiki yeCawa yamaKatolika, i "Theology of the Body," kwaye okona kubalulekileyo, ngumkhosi wamangqina asematsha osasazekayo kwiiNtsuku zoLutsha zeHlabathi.[6]cf. Ngcwele kunye noBawo Nangona iBandla lidlula ebusika,[7]cf. Ubusika boMgwebo wethu Olu loyiso luchazwe ngokufanelekileyo njengamahlumela "entwasahlobo entsha" ezayo emva kweSiphepho. 

Itywina lokuqala lavulwa. John] uthi wabona ihashe elimhlophe, nomkhweli wehashe enesithsaba enesaphetha… Wathumela u UMoya oyiNgcwele, Abathunywa bathumela njengabatoli befika ku umntu Intliziyo, ukuze boyise ukungakholelwa. —St. UVictorinus, Amagqabantshintshi nge Apocalypse, Ch. 6: 1-2

ITywina leSibini: Sisiganeko okanye uthotho lweziganeko ezithi, ngokukaSt. “Susa uxolo emhlabeni, ukuze abantu babulalane ngogonyamelo.” [8]Rev 6: 4 khangela IYure yeNkemba apho ndilungisa khona eli tywina ngokweenkcukacha. 

ITywina leSithathuIsabelo sengqolowa sixabisa umvuzo wosuku… [9]6:6 Ngokucacileyo, eli tywina lithetha ngokuhla kwamandla emali ngenxa yokuwa kwezoqoqosho, ukunqongophala kokutya, njl. Njl., UMkhonzi kaThixo uMaria Esperanza wakha wathi, "Ubulungisa [bukaThixo] buza kuqala eVenezuela." [10]Ibhuloho lokuya ezulwini: Udliwanondlebe noMaria Esperanza waseBetania, UMichael H. Brown, iphe. 73, 171 Ngaba iVenezuela yimicrocosm kunye nesilumkiso sento ezayo emhlabeni?

Itywina lesine: le Uguquko lwehlabathi Imfazwe, ukuwa kwezoqoqosho, kunye neengxabano zikhokelela ekufeni okukhulu “Ikrele, indlala, nesibetho.” Ngaphezulu kwenye intsholongwane, nokuba yi-Ebola, i-Avian Flu, i-Black Plague, okanye "i-superbugs" ezivela ekupheleni kweli xesha lokulwa ne-biotic, zikulungele ukusasazeka kwihlabathi liphela. Ubhubhane wehlabathi ulindelwe ixesha elithile ngoku. Idla ngokuba phakathi kweentlekele apho intsholongwane isasazeka ngokukhawuleza okukhulu.

ITywina lesihlanu: ISt. John ibona umbono "wemiphefumlo eyayixheliwe" ikhalela ubulungisa.[11]6:9 Okumangalisayo kukuba, kamva uSt. John ubalisa abo "banqunyulwe iintloko" ngenxa yokholo lwabo. Ngubani onokucinga ukuba ukunqunyulwa kweentloko ngo-2019 kuya kuba yindawo eqhelekileyo, njengoko kuye kwabakho kuMbindi Mpuma nakumantla e-Afrika? Imibutho emininzi ixela ukuba, ngoku, ubuKrestu buqhubeka nentshutshiso enkulu kwezakha zakho yethu maxesha,[12]cf. Iincamily.ca nkqu nokufikelela kumanqanaba "okubulala abantu". [13]Ingxelo ye-BBCNgomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-3 ka-2019

Ngoku, bazalwana noodade, njengokuba bendifunda lamatywina ngeloxesha, bendicinga, “Nkosi, ukuba esi saqhwithi sifana nenkanyamba, ngekhe kubekho iliso loqhwithela? ” Emva koko ndafunda:

ITywina leSithandathu: ITywina leSithandathu lagqabhuka-inyikima yomhlaba, a Ukuzamazama okukhulu yenzeka njengoko amazulu exobukile, kwaye isigwebo sikaThixo sibonwa ngaphakathi wonke umntu umphefumlo, nokuba ngookumkani okanye iinjengele, usisityebi okanye ulihlwempu. Babone ntoni ebangele ukuba bakhale ezintabeni nasematyeni:

Wela phezu kwethu usifihle ebusweni balowo uhleli phezu kwetrone, nase ingqumbo yeMvana; ngokuba ufikile umhla omkhulu wengqumbo yawo; ngubani na onokuma phambi kwawo? (ISityhi. 6: 15-17)

Ukuba ubuyela kwesahluko esinye, uyakufumana inkcazo yeSt.

Ndabona iMvana imi, ngokungathi ibulewe ... (IsiTy. 5: 6)

Yiyo i, NguKristu obethelelwe emnqamlezweni.

Emva koko umqondiso womnqamlezo uya kubonakala esibhakabhakeni… -UYesu kuSt Faustina, Idayari yeNceba kaThixo, Iidayari, n. 83

Wonke umntu uziva ngathi ungene kwisigwebo sokugqibela. Kodwa ayisiyiyo. Yi isilumkiso embundwini we Usuku lweNkosi… Yi Iliso leSiphango.

 

ISILUMKISO

Apha kulapho isityhilelo sesiprofetho siqhubeka khona ikhanyisa ukuTyhilwa kukawonke-wonke kweCawa. Umbono ofana nokaSt.Faustina wanikwa imboni yaseMelika engaziwayo, uJennifer, othe imiyalezo yakhe — emva kokuba idluliselwe kuJohn Paul II — wakhuthazwa nguNobhala Waseburhulumenteni wasePoland ukuba asasazwe “kwihlabathi nangayiphi na indlela onokuyenza ngayo. ”[14]UMnumzana Pawel Ptasznik

Isibhakabhaka simnyama kwaye kubonakala ngathi kusebusuku kodwa intliziyo yam indixelela ukuba lithile emva kwemini. Ndibona izulu livuleka kwaye ndisiva ixesha elide, kutsaliwe ukuduma kweendudumo. Xa ndijonga phezulu ndibona uYesu esopha emnqamlezweni kwaye abantu bayawa ngamadolo. Emva koko uYesu uthi kum, “Baya kubona umphefumlo wabo njengoko ndibona. ” Ndiyawabona amanxeba ngokucacileyo kuYesu kwaye uYesu uthi, “Bazokubona isilonda ngasinye abasongeze kwintliziyo yam eNgcwele. ” Ngakwesobunxele ndibona uMama oSikelelweyo elila kwaye emva koko uYesu uphinda athethe nam athi, “Lungisani, zilungiseleleni ngoku ixesha lisondele. Mntwana wam, thandazela imiphefumlo emininzi eya kutshabalala ngenxa yokuzingca nokona. ” Xa ndijonga phezulu ndibona amathontsi egazi esiwa kuYesu kwaye ebetha umhlaba. Ndibona izigidi zabantu abavela kuzo zonke izizwe. Abaninzi babonakala bedidekile njengoko babejonge phezulu esibhakabhakeni. UYesu uthi, “Bakhangela ukukhanya kuba akufuneki ibe lixesha lobumnyama, kanti ke bubumnyama besono obugubungele lo mhlaba kwaye kukukhanya kuphela okuyakuba kuko oko ndiza nako, kuba uluntu alukuqondi ukuvuka okukhoyo sele eza kunikwa. Olu iya kuba lolona nyulu lukhulu ukusukela ekuqaleni kwendalo." -Bona www.wordsfromjesus.com, Septemba 12, 2003

Kwiinkulungwane ngaphambili, iSt Edmund Campion ibhengeze:

Ndivakalise usuku olukhulu ... apho ijaji eyoyikisayo kufuneka ichaze zonke izazela zabantu kwaye izame zonke iintlobo zonqulo. Olu lusuku lotshintsho, olu lusuku oluMnandi endilusongelayo, lokuba sempilweni, kwaye kuloyikeka kubo bonke abanyhwalazi. -Ingqokelela epheleleyo yeCobett yoLingo lukaRhulumentes, Umqu. Mna, iphe. 1063

Amagama akhe aqinisekisiwe koko uMkhonzi kaThixo uMaria Esperanza wayeya kuthi kamva:

Izazela zala bantu zibathandayo mazishukunyiswe ngobundlobongela ukuze “babeke indlu yabo ngocwangco”… Umzuzu omkhulu uyasondela, lusuku olukhulu lokukhanya… lixesha lokwenza isigqibo loluntu. -Umchasi-Kristu kunye namaXesha okuGqibela, Mnu. UJoseph Iannuzzi, P. 37 (Umqulu 15-n.2, Inqaku eliFakiwe elivela ku-www.sign.org)

Kungenxa yoko le nto Iliso leNkqwithela—nqumama kwisiphithiphithi; Ukupheliswa kwemimoya etshabalalisayo, kunye nesikhukula sokukhanya phakathi kobumnyama obukhulu. Lithuba lokuba umntu ngamnye akhethe Thixo, ugcine imithetho yakhe.okanye ukumala. Yiyo loo nto, emva kokuba uphawu olulandelayo lophukile…

ITywina leSixhenxe:

… Kwathi cwaka ezulwini kangangesiqingatha seyure. (ISityhi. 8: 1)

Amatywina angaphambili ayenye into ngaphandle kokuba umntu avune into ayihlwayeleyo: Isiqingatha sokuqala seNkqwithelo sisakhe:

Xa behlwayela umoya, baya kuvuna isaqhwithi… (Hoseya 8: 7)

Kodwa ngoku, Thixo kumele ungenelela ngaphambi kokuba umntu, ngokwakhe, asule lonke uluntu ngamandla atshabalalisayo awenzileyo. Kodwa ngaphambi kokuba iNkosi ikhulule ukohlwaya okungcwele ukucoca umhlaba ongaguqukiyo, uyalela iingelosi ukuba zibambe ithutyana:

Ndabona enye ingelosi inyuka ivela ekuphumeni kwelanga, inetywina loThixo ophilayo. Yadanduluka ngelizwi elikhulu kwizithunywa zezulu ezine ezazinikwe igunya lokonakalisa umhlaba nolwandle. ulwandle okanye imithi side sibeke itywina emabunzini abakhonzi boThixo wethu. ” (ISityhilelo 7: 2)

Ngumqondiso woMnqamlezo obekwe phambili kwabo. Kumbono kaJennifer weSilumkiso, ubalisa:

Xa ndijonga phezulu ndiyaqhubeka ndibona uYesu esopha emnqamlezweni. Ndiyaqhubeka nokubona uMama oBusisiweyo elila ngasekhohlo. Umnqamlezo umhlophe qhwa kwaye ukhanyiselwe esibhakabhakeni, ujongeka umisiwe. Njengoko isibhakabhaka sivuleka ndibona ukukhanya okukhanyayo kwehla emnqamlezweni kwaye koku kukhanya ndibona uYesu ovusiweyo ebonakala emhlophe ejonge phezulu ezulwini ephakamisa izandla zakhe, emva koko ujonge phantsi emhlabeni kwaye yenza uphawu lomnqamlezo lusikelela abantu baKhe. -amazwifromjesus.com

Nguye Iyure yesigqibo. UThixo uBawo unika wonke umntu elona thuba lilungileyo lokuba aguquke, eze ekhaya njengonyana wolahleko ukuze azisongele izandla zakhe ngothando kwaye abanxibe ngesidima. USt Faustina ufumene olo “khanyiso lwesazela”:

Ngokukhawuleza ndabona imeko epheleleyo yomphefumlo wam njengoko uThixo eyibona. Ndabona kakuhle konke okungamkholisiyo uThixo. Bendingazi ukuba kwanezona zono zincinci kuya kufuneka zithathelwe ingqalelo. Umzuzu onjani lo! Ngubani onokuyichaza? Ukuma phambi koThixo-oyiNgcwele! —St. UFaustina; Inceba kaThixo kuMphefumlo wamKwidayari, n. 36

 

Isiqingatha sokugqibela sesaqhwithi

Kwimimandla ethwele Imprimatur, Inenekazi lethu lidluliselwe ku-Fr. UStefano Gobbi:

UMoya oyiNgcwele uza kuza kumisela ulawulo lobuqaqawuli bukaKristu kwaye iya kuba ngumgaqo wobabalo, wobungcwele, wothando, wobulungisa noxolo. Ngothando Lakhe lobuThixo, uya kuvula iminyango yeentliziyo kwaye akhanyisele sonke isazela. Wonke umntu uya kuzibonela kumlilo ovuthayo wenyaniso kaThixo. Iya kuba njengokugweba ngento encinci. Kwaye ke uYesu Krestu uya kuzisa ulawulo Lakhe luzukileyo emhlabeni. -KuBabingeleli, Oonyana boMfazi abaziNtanda zethu, NgoMeyi 22, 1988

Ewe, ukuba ucinga kwakhona ngalo mkhweli "kwihashe elimhlophe" lwetywina lokuqala, ke "esi sigwebo sincinci" asiyonto kodwa iintolo zokugqibela ezijolise ezintliziyweni zayo yonke indoda, umfazi nomntwana phambi ukucocwa kwehlabathi kunye Isahluko soxolo. Oku “kukhanya” ngumlilo kaMoya oyiNgcwele.

Xa athe weza [uMoya oyiNgcwele] uya kulohlwaya ihlabathi lidane, ngenxa yesono, nangenxa yobulungisa, nokugwetywa; isono, ngokuba bengakholwa kum; ubulungisa, ngokuba ndiye kuBawo, ize ningabi sandibona; ngenxa yokuba umphathi weli hlabathi egwetyiwe. (UYohane 16: 8-11)

Okanye, kweminye imiyalezo eya ku-Elizabeth Kindelmann, olu lubabalo lubizwa ngokuba Idangatye Lothando Yentliziyo engafezekanga.[15]"Ummangaliso omkhulu kukubuya okuphindaphindiweyo kukaMoya oyiNgcwele. Ukukhanya kwakhe kuya kusasazeka kwaye kungene kuwo wonke umhlaba."-Idangatye Lothando (iphepha 94). Uhlobo loHlelo Apha, uMama wethu ucebisa ukuba oku “kukhanya” sele kuqale kwinqanaba elithile ngendlela efanayo, nangaphambi kokuba ilanga liphume, ukukhanya kokusa kuqala ukubususa ubumnyama. Ewe, ndiva kwimiphefumlo emininzi mva nje ukuba bahamba ngantoni na kwezona ndawo zibuhlungu zokucocwa kwangaphakathi, ukuba akunjalo ukukhanyisa ngesiquphe kanye njengoSt Faustina.

Eli Flame ligcwele ngeentsikelelo eziphuma kwintliziyo yam engafakwanga, kwaye endikunika lona, ​​kufuneka liphume entliziyweni liye entliziyweni. Uyakuba ngummangaliso omkhulu wokukhanya okumfamekisa uSathana… Isikhukula seentsikelelo esiza kuzamazamisa umhlaba kufuneka siqale ngenani elincinci lemiphefumlo ethobekileyo. Umntu ngamnye ofumana lo myalezo kufuneka awamkele njengesimemo kwaye kungabikho mntu kufuneka akhubeke okanye angawuhoyi… -Bona www.bumafelida.org

Kodwa njengokuba uThixo uBawo etyhile omnye umboni waseMelika, uBarbara Rose Centilli (onemiyalezo iphantsi kovavanyo lwedayosisi), esi silumkiso ayisosiphelo sesaqhwithi, koko kukwahlulwa Ukhula lwengqolowa:

Ukoyisa iziphumo ezibi kakhulu zezizukulwana zesono, kufuneka ndithumele amandla okugqobhoza kunye nokuguqula umhlaba. Kodwa oku kunyuka kwamandla kuya kungonwabisi, kwaye kube buhlungu kwabanye. Oku kuyakwenza umahluko phakathi kobumnyama nokukhanya ukuba ube mkhulu ngakumbi. —Kusuka kwimiqulu emine Ukubona ngamehlo omphefumlo, Nge-15 kaNovemba, 1996; njengoko kucatshulwe ku Ummangaliso woKhanyiso lweSazela nguGqirha Thomas W. Petrisko, iphe. 53

 Kumyalezo ovela kuBawo waseZulwini oya kuMatthew Kelly, Kuthiwa wathi:

Ngenceba yam engenasiphelo ndiya kunika isigwebo esincinci. Kuya kuba buhlungu, kubuhlungu kakhulu, kodwa kufutshane. Uya kuzibona izono zakho, uyakubona indlela ondikhubekisa ngayo yonke imihla. Ndiyazi ukuba ucinga ukuba oku kuyavakala kuyinto entle kakhulu, kodwa ngelishwa, ayizukuzisa lonke uthando lwam. Abanye abantu baya kujika kude lee kum, baya kuba nekratshi neenkani…. Abo baguqukayo baya kunikwa ukunxanelwa okungapheliyo koku kukhanya… Bonke abo bandithandayo baya kujoyina ukunceda ukwenza isithende esityumza uSathana. —Ukusuka Ummangaliso woKhanyiso lweSazela nguGqirha Thomas W. Petrisko, iphe. 96-97

Esi silumkiso okanye "ukukhanya kwesazela," ke, ayisosiphelo solawulo lukaSathana, kodwa kukwaphulwa kwamandla akhe kwizigidi zemiphefumlo. Yi Iyure yolahleko xa abaninzi beza kubuyela ekhaya. Kananjalo, oku kuKhanya kukaMoya oyiNgcwele kuya kukhupha ubumnyama obukhulu; Idangatye lothando liya kumfamekisa uSathana; iyakuba kukukhupha inyoka ngobuninzi "ngenamba" ngokungafaniyo nantoni na eyaziwayo lihlabathi kangangokuba izakuba sisiqalo solawulo loBukumkani boBungcwele bokuthanda kukaThixo ezintliziyweni zabangcwele bakhe abaninzi.

Ngoku kuza usindiso namandla, nobukumkani boThixo wethu negunya loMthanjiswa wakhe. Kuba ugxothiwe umtyholwa wabazalwana bethu… Kodwa yeha, wena mhlaba nalwandle, ngokuba uMtyholi uhlile weza kuwe enomsindo omkhulu, kuba uyazi ukuba ixesha analo lifutshane… Yaza inamba yamqumbela umfazi. wemka waya kulwa nayo yonke inzala yakhe, abo bagcina imiyalelo kaThixo kwaye bangqina ngoYesu. Lema endaweni yalo phezu kwentlabathi yolwandle. [Irhamncwa] laxhamla [irhamncwa] amandla alo netrone, kunye negunya elikhulu. (ISityhi. 12: 10-13: 2)

Kuthathwe izigqibo; kukhethwe amacala; Iliso leNkqwithelo lidlulile. Ngoku kuza "ukungqubana kokugqibela" kweli xesha, isiqingatha sokugqibela seNkqwithela.

 … Abanyuliweyo kuya kufuneka balwe neNkosana yoBumnyama. Iya kuba sisaqhwithi esikhulu. Endaweni yoko, iya kuba yinkanyamba eya kufuna ukutshabalalisa ukholo nokuzithemba kwabo banyuliweyo. Kulengxwaba-ngxwaba eyoyikekayo eqhubeka ngoku, uyakubona ukuqaqamba kweLangatye lam lothando likhanyisa izulu nomhlaba ngokusetyenziswa kwesiphumo sobabalo endiludlulisela emiphefumlweni kobu busuku bumnyama. —INenekazi lethu kuElizabeth Kindelmann, Idangatye lothando lwentliziyo engafezekanga kaMariya: Idayari yokomoya, Uhlobo loHlelo, Iindawo ezingama-2998-3000. NgoJuni ka-2009, u-Cardinal Peter Erdo, u-Archbishop wase-Budapest kunye no-Mongameli we-Council of Episcopal Conferences of Europe, nangemvume egunyazisa upapasho lwemiyalezo enikwe ngaphezulu kwesithuba seminyaka engamashumi amabini. 

Sijongene nokugqibela ukungqubana phakathi kweCawa kunye nokuchasana necawa, phakathi kweVangeli kunye nokuchasana negospile, phakathi kukaKristu nomchasi kristu. Olu ngquzulwano luphakathi kwezicwangciso zobonelelo lukaThixo; luvavanyo ekufuneka iCawe iphela, kunye nePoland, ngakumbi. Olu luvavanyo lwesizwe sethu kunye neCawa kuphela, kodwa ngandlela-thile kuvavanyo lweminyaka engama-2,000 XNUMX yenkcubeko kunye nenkcubeko yobuKristu, nazo zonke iziphumo zayo kwisidima somntu, amalungelo abantu, amalungelo oluntu kunye namalungelo ezizwe. -Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kwi-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA kumbhiyozo weminyaka emibini wokutyikitywa kwesibhengezo senkululeko; Ezinye zezicatshulwa zale ndawo zibandakanya amagama athi "uKristu nomchasi kristu" njengasentla. Umdikoni Keith Fournier, obekho, unika ingxelo ngolu hlobo lungentla; cf. Katolika kwi-Intanethi; Nge-13 ka-Agasti ka-1976

Oku kulandelayo akusosiphelo sehlabathi kodwa sisiqalo sexesha elitsha apho UBawo wethu iya kuzaliseka. Ubukumkani buza kuza kwaye ukuthanda kwakhe kuyenzeka “Emhlabeni njengasezulwini” ngendlela yePentekoste entsha. Njengoko uFr. UGobbi ucacisile:

Bazalwane ababingeleli, obu [Bukumkani bokuthanda kukaThixo], nangona kunjalo, ayinakwenzeka ukuba, emva koloyiso phezu kukaSathana, emva kokususa umqobo ngenxa yokuba amandla akhe [uSathana] atshabalalisiwe… oku akunakwenzeka, ngaphandle kokona kubalulekileyo ukuthululwa kukaMoya oyiNgcwele: iPentekoste yesibini. -http://www.mmp-usa.net/arc_triumph.html

Ndibonise uluntu ubunzulu benceba yam kwaye isibhengezo sokugqibela siya kuza xa ndikhanyisa ukukhanya kwam emphefumlweni woluntu. Eli hlabathi liyakuba phakathi kwesohlwayo sokujika ngokuzithandela ngokuchasene noMdali. Xa ulahla uthando uyalahla Mna. Xa nindilahla, niyala uthando, kuba ndinguYesu. Uxolo alusayi kuze lubekho xa ububi bugqugqisile ezintliziyweni zabantu. Ndiza kuza ndize ndicime abo bakhetha ubumnyama, kwaye abo bakhetha ukukhanya baya kuhlala.—UYesu kuJennifer, Amagama avela kuYesu; Ngomhla we-25 ku-Epreli-2005; amazwifromjesus.com

Ndiqokelele iikowuti ezininzi ezivela koopopu bale nkulungwane idlulileyo abathe bathetha ngokusa kweli xesha litsha loXolo. Yabona Iipopu, kunye neXesha lokuKhangela

Emva kococeko ngokusebenzisa ukuvavanywa kunye nokubandezeleka, ukuqala kwexesha elitsha sele liza kuqalisa. -IPOPE ST. UJOHANE PAUL II, Ababukeli ngokubanzi, nge-10 kaSeptemba 2003

 

ILIZWI LOKUGQIBELA: LUNGISELELA

Akwanelanga ukwazi ngokulula ngezinto ezinjalo; kufuneka sibaphendule ngentliziyo. Ukuba ufunda le nto, ngumnxeba oya kuyo uguquko. Kukufowuna ku lungise Intliziyo yakho ngeli dabi lokugqibela ekupheleni kweli xesha oko sele kuqhubeka. Ukwenza oku, nkqu neeNgelosi ezinkulu ziyabandakanyeka koku yure. Komnye umyalezo oya kuNkosazana Centilli, uSt. Raphael wathi:

Imini yeNkosi isondela. Zonke kufuneka zilungiselelwe. Zilungiseleleni emzimbeni, engqondweni, nangomphefumlo. Zihlambululeni. -Ibhidi., EyoMdumba 16, 1998 

Kutshanje, iSt umyalezo onamandla kumboni waseCosta Rican uLuz de María (uyakuvuyela ukwamkelwa ngubhishophu wakhe). Ingelosi enkulu ithi lisekhona ixesha phambi koqeqesho, kodwa kufuneka siqaphele ukuba uSathana ukhuphe zonke iindawo zokuma ukuze akhohlise umntu ngamnye kuthi esonweni esinzulu, ukuze ke sibe ngamakhoboka akhe. Uthi:

Kuyimfuneko ukuba abantu beKumkani yethu kunye neNkosi yethu uYesu Krestu baqonde ukuba lo ngumzuzu wehla ... Hlalani niphaphile, idini elikholisa uThixo lelona libuhlungu kakhulu. Kwisilumkiso, uya kuzibona unjalo, ngenxa yoko akufuneki ulinde, guquka ngoku! Ukusuka kwindalo iphela kuza isoyikiso esikhulu esingalindelekanga eluntwini: ukholo lubalulekile.  —St. UMichael iNgelosi enkulu kwiLuz de María, Epreli 30th, 2019

Isivakalisi sokugqibela sicacisa ukuba, okuzayo, kuya kubakho “Njengesela ebusuku. ” Asinakukubeka kude kube ngomso into ebesifanele ukuyenza namhlanje. Ngapha koko, kuyathakazelisa ukuba lo myalezo ubhekisa kwisiganeko esithile sendalo esivela emajukujukwini. Ukuba ubuyela kwitywina lesithandathu, lithetha ngesi Silumkiso senzeka emini-kwaye yinto ehambelana neenkwenkwezi: [16]cf. Xa iinkwenkwezi ziwayo

… Ilanga lajika laba mnyama njengelaphu elimnyama kwaye inyanga yonke yaba ligazi. Iinkwenkwezi esibhakabhakeni zawela emhlabeni njengamakhiwane angavuthwanga ashukunyiswa asuswa emthini ngumoya onamandla. (ISityhi 6: 12-12)

Lulwimi lokomfuziselo, kwaye ke andicingi ukuba masichithe ixesha elininzi siqikelela, nangona umbhali uDaniel O'Connor esenza umdla onomdla kumnyhadala wezendalo ozayo ngo-2022. Apha. Inqaku leli kukuba siphila "kwixesha lenceba" eliza kuphela, kwaye mhlawumbi ngokukhawuleza kunokuba sicinga. Nokuba ndiphilela ukubona olu suku lukhulu lokuKhanya, nokuba ndiyafa ndilele ngokuhlwa, kufanelekile ukuba ndizilungiselele ngalo lonke ixesha ukudibana noMgwebi noMdali wam ubuso ngobuso.

Kwisibongozo esiphikisayo kodwa esinengqiqo, umbingeleli waseMelika uFr. IBossat yathi:

… Uza kutshisa ngonaphakade! Umbuzo awungowokuba uza kutshisa okanye awuzukutsha kodwa endaweni yoko ufuna ukutshisa njani? Ndikhetha ukutshisa njengeenkwenkwezi zezulu njengenzala ka-Abraham kwaye nditshiswe luthando lukaThixo nemiphefumlo! Usenokukhetha ukutshisa enye indlela kodwa andiyicebisi tu! Qalisa ukutshisa kwicala oya kulo dEsire ukuba uhambe uthathe i-rocket, uthathe imiphefumlo emininzi kunye nawe ukuya ezulwini. Sukuvumela umphefumlo wakho ubande udikidiki, kuba oku kubaselwa umlilo oza kuthi ekugqibeleni utshise njengomququ… Njengombingeleli ndikuyalela eGameni likaKrestu ukuba utshise wonke umntu nayo yonke into ekungqongileyo ngoThando lukaThixo… Lo ngumyalelo osele uwunikwe nguThixo ngokwakhe: “Mthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho yonke, nangomphefumlo uphela. Ingqondo yenu, namandla enu onke, kunye nothando omnye komnye, kwaneentshaba zenu, njengokuba ndinithandile… ngomlilo wothando lwam. ” -Newsletter, Usapho lweCukierski, Nge-5 kaMeyi, 2019

Ngale nto, ndivala ngegama "lomntu" endilifumene kwiminyaka elishumi elinanye eyadlulayo ngelixa ndandikho kumlawuli wam wokomoya. Ndiyingenise apha kwakhona ukuqonda iBandla:

Bantwana, musani ukucinga ukuba ngenxa yokuba nina, ntsalela, nibancinci ngenani kuthetha ukuba nibalulekile. Kunoko, unguye okhethiweyo. Ukhethwe ukuba uzise iindaba ezilungileyo kwihlabathi ngelixa elimiselweyo. Olu luloyiso olulindelwe yintliziyo yam ngolangazelelo olukhulu. Konke kusetelwe ngoku. Konke kuhamba. Isandla soNyana wam sikulungele ukuhamba ngendlela ephezulu kakhulu. Libazele indlebe ilizwi lam. Ndinilungiselela, bantwana bam, ngeli lixa liNkulu leNceba. U-Yesu uyeza, eza njengoKhanya, evusa imiphefumlo elele ebumnyameni. Kuba ubumnyama bukhulu, kodwa ukukhanya kukukhulu ngakumbi. Xa uYesu efika, okuninzi kuza kuza ekukhanyeni, kwaye ubumnyama buya kuchithakala. Kungelo xesha oya kuthi uthunyelwe, njengabaPostile bakudala, ukuqokelela imiphefumlo kwiingubo zam zoMama. Yima. Konke kulungile. Bukela kwaye uthandaze. Ungaze ulahle ithemba, kuba uThixo uthanda wonke umntu.

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo

Iliso leSiphango

Ixesha elizayo le "Nkosi yeempukane"

Inkululeko enkulu

Ngasentla kwisaqhwithi

Emva kokuKhanya

Ukukhanya kwesityhilelo

IPentekoste kunye nokuKhanya

Ukukhutshelwa ngaphandle kwenamba

Ukubuyiswa okuzayo koSapho

Ngaba iSango laseMpuma liyavulwa?

Xa Ethulisa Isaqhwithi

 

 

UMark uza eOntario naseVermont
kwiNtwasahlobo ka-2019!

khangela Apha ufuna ulwazi olungolunye.

 

ILizwi ngoku yinkonzo yexesha elizeleyo leyo
iyaqhubeka ngenkxaso yakho.
Usikelele, kwaye enkosi. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. KwiMedjugorje
2 Ngaba Ithemba Lokugqibela Losindiso?
3 cf. Onke umohluko
4 cf. Iyure yamarhamente
5 cf. Ingxaki esisiseko
6 cf. Ngcwele kunye noBawo
7 cf. Ubusika boMgwebo wethu
8 Rev 6: 4
9 6:6
10 Ibhuloho lokuya ezulwini: Udliwanondlebe noMaria Esperanza waseBetania, UMichael H. Brown, iphe. 73, 171
11 6:9
12 cf. Iincamily.ca
13 Ingxelo ye-BBCNgomhla wamashumi amabini anesixhenxe ku-3 ka-2019
14 UMnumzana Pawel Ptasznik
15 "Ummangaliso omkhulu kukubuya okuphindaphindiweyo kukaMoya oyiNgcwele. Ukukhanya kwakhe kuya kusasazeka kwaye kungene kuwo wonke umhlaba."-Idangatye Lothando (iphepha 94). Uhlobo loHlelo
16 cf. Xa iinkwenkwezi ziwayo
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOBABALO.