Iyure yamarhamente


Usuku Lwehlabathi Lutsha

 

 

WE bangena kwelona xesha linzima lokuhlanjululwa kweCawa kunye neplanethi. Iimpawu zamaxesha zijikeleze thina njengoko isiphithiphithi kwindalo, uqoqosho, kunye nozinzo kwezentlalo nakwezopolitiko zithetha ngomhlaba osemaphethelweni Uhlaziyo lwehlabathi. Yiyo loo nto ke ndiyakholelwa ukuba sisondela kwiyure kaThixo ”umzamo wokugqibela”Phambi kwe “Umhla wobulungisa”Ifikile (yabona Umzamo wokugqibela), njengoko uSt. Faustina ebhalwe kwidayari yakhe. Ayisosiphelo sehlabathi, kodwa ukuphela kwexesha:

Thetha kwihlabathi ngenceba yam; Bonke abantu mabayiqonde inceba yam engenakuthelekiswa nanto. Ngumqondiso wexesha lokuphela; emva kwayo iya kufika imini yomgwebo. Ngelixa ixesha lisekhona, mabavumele ukuba baphume kumthombo wenceba yam; mabazuze kwiGazi naManzi athe gqi kubo. —UYesu ukuya eSt Faustina, Inceba kaThixo kuMphefumlo wamIidayari, n. 848

Igazi naManzi Uthulula lo mzuzu usuka kwiNgcwele yeentliziyo zikaYesu. Yile nceba iphuma entliziyweni yoMsindisi engumzamo wokugqibela…

… Urhoxe [eluntwini] kubukumkani bukaSathana awayenqwenela ukubutshabalalisa, aze ngaloo ndlela ababazise kwinkululeko emnandi yolawulo lothando lwaKhe, awayenqwenela ukulubuyisela ezintliziyweni zabo bonke abo bamkele oku kuzinikela.—St. UMargaret Mary (1647-1690), holyheartdevotion.com

Kungenxa yale nto ndikholelwa ukuba sibizelwe kuyo IBastion-ixesha lomthandazo onzulu, ukugxila, kunye nokulungiselela njenge Utshintsho qokelela amandla. Ukwenzela i amazulu nomhlaba ziya kunyikima, Kwaye uThixo uza kugxila kuthando lwaKhe kumzuzu wokugqibela wobabalo ngaphambi kokuba umhlaba uhlanjululwe. [1]ukubona Iliso leSiphango kwaye Inyikima enkulu Kungenxa yeli xesha apho uThixo alungiselele khona umkhosi omncinci, ubukhulu becala amarhamente.

 

ILIYURE LABANTU

IVictoria II (ngaphandle kwabo basebenzise gwenxa imiyalelo yeBhunga) ayiphefumli iCawe nje kuphela, kodwa ifumene ubomi obutsha kumarhamente. Le minyaka ingamashumi amane idlulileyo ibikukulungiselela la maxesha siphila kuwo ngoku:

… IBhunga lesiBini leCawa laseVatican liphawule utshintsho. Ndikunye neBhunga, Iyure yamarhamente wabethwa ngenene, kwaye abaninzi balala bethembekile, amadoda nabafazi, babuqonda ngokucacileyo ubizo lwabo lobuKristu, noluthi ngokwendalo lubizo lompostile ... —USIKELELWE UJOHANE PAUL II, INtlokoma yoMpostile wamaLungelo, n. I-3

Ukuqonda kukaJohn Paul II kuyisiprofeto kokubona kwabo kwangaphambili kunye nokubona kwangaphambili, ngenxa yenxalenye yeengxaki ezazisenzeka kububingeleli, okothusayo kukuba, zaphuma kwiVictoria II. Enye into, abefundisi baphulukene nentembeko engathethekiyo emva kokuvela kwehlazo lesini kumazwe amaninzi. Okwesibini, ukugqwethwa kweemfundiso eziyinyani zeVictoria II kube neziphumo ezibi, ukusuka Ukusetyenziswa gwenxa kweenkonzo, ukufundisa ngamanzi, nokusasazeka ubufanasini kwiisemina, kwimfundiso yenkolo yenkululeko, kunyeukungasebenzi kwamandla epulpiti”Eshiye umhlambi kwiindawo ezininzi ngaphandle kwabelusi bokwenene. [2]ukubona Amaxilongo esilumkiso-Icandelo I Okwesithathu, intshutshiso, ejolise okokuqala kububingeleli, sele iza kugqabhuka kwiCawe yendalo yonke eya kuthi ibeke umda kwinkululeko yokuthetha, isuse ububele, kwaye ide ikhokelele ekuvalweni kweeparishi. [3]ukubona Intshutshiso! Itsunami yokuziphatha Yongeza oko ekuweni ngokubanzi nasekubuneni kwemithetho emininzi yenkolo ngenxa yokwamkelwa kobufazi, inkqubela phambili kwezakwalizwi, kunye nokuziphatha okuyekelelayo, kwaye kuyabonakala ukuba "umoya kaMoya" ubusoloko uvuthuza ikakhulu ngenxa yengcambu amarhamente (enkosi kwinxalenye yoopopu abankcenkceshele imbewu).

I-bureaucracy ichithwe kwaye idiniwe. La malinge avela ngaphakathi, kuvuyo lwabantu abatsha. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko noPeter Seewald, p. 59

Ngenxa yoko, ngoku siphila 'kwilixa lamarhamente.' Oku akuthethi ukuba, nangona kunjalo, ububingeleli buyekile (okanye akukho ndawo zonqulo ziphumelelayo). Hayi! Ngaphandle kobubingeleli, amarhamente akanakukondliwa "ngeSonka soBomi." Ngaphandle kobubingeleli, ukuxolelwa kwezono akufumaneki. Ngaphandle kobubingeleli, wonke umthendeleko womthendeleko uyawa kwaye amandla kaKristu abonakaliswe ngeSakramente ayaphela. Ngapha koko, omnye wemiqondiso emikhulu yokunyaniseka kokwabo yeyabo uthando nokuthobela abelusi abo banikwe bona ngokulandelelana kobupostile. Kwaye, ngenene, ababingeleli abancinci abaza phezulu kwizikhundla banamandla amakhulu kwaye banethemba lokuba amarhamente aza kuphinda akwazi ukulandela iinkokeli ezingabapostile.

“Iyure yamarhamente” ngu lo ixesha, ke, xa ukukhanya okuphelayo kwempembelelo yabefundisi, uMoya oyiNgcwele ubiza amakhosikazi asekhaya, abarhwebi, oogqirha, izazinzulu, abayeni, abantwana, njl. njl. ukuze babe "ziimpawu zokuphikisana" kwindawo yentengiso.

Ukuhlangabezana neemfuno zangoku zovangelo, intsebenziswano yamarhamente iya isiba yinto ebaluleke kakhulu. Le asiyomfuno yokwenyani ebangelwa kukuncitshiswa kwabasebenzi bezenkolo, kodwa lithuba elitsha, elingazange libonwe ngaphambili nguThixo. Ixesha lethu linokubizwa ngokuba lixesha lamarhamente. Ke ngoko vula ukuze ubeke igalelo labantu. Bancede baqonde izizathu zokomoya zenkonzo abayenzayo kunye nawe, ukuze babe "yityuwa" enika ubomi incasa yobuKrestu, kunye "nokukhanya" okuqaqamba ebumnyameni bokungakhathali nokuzingca. Njengabantu abanyanisekileyo abathembekileyo kubuntu babo, babizelwe ukunika ukhuthazo lobuKristu kulungelelwaniso lwexeshana ngokuguqula nangokusebenzayo uluntu ngokuhambelana nomoya weVangeli. —UAPOPE JOHN PAUL II, Kwii-Oblates zikaSt. NgoFebruwari 17th, 2000

Ukuba ngumqondiso obonakalayo wobukho bukaKristu ngezenzo zethu nangenyaniso esibizelwe ukuba sithethe. Ngamagama, ukusebenzisa uxanduva lwethu lokubhaptizwa kunye nelungelo:

Kuwe iBhunga livule izimvo ezingaqhelekanga zokuzinikela kunye nokuzibandakanya kwimishini yeCawa. Ngaba iBhunga alizange likukhumbuze ngokuthatha kwakho inxaxheba kububingeleli, kwisiprofeto nakubukumkani bukaKristu? Ngendlela ekhethekileyo, ooTata beBhunga bakuphathise umsebenzi "wokufuna ubukumkani bukaThixo ngokuzibandakanya kwimicimbi yexeshana kwaye ubalathise ngokwentando kaThixo" (i-lumen gentiumn. 31).

Ukusukela ngoko ixesha lemibutho eliqhakazileyo liqhakazile, apho, kunye namaqela emveli, iintshukumo ezintsha, isododim kunye noluntu luvele (cf. UChristifideles laicin. 29). Namhlanje kunakuqala, bazalwana noodade abathandekayo, ukreqo lwakho lubaluleke kakhulu, ukuba iVangeli iza kuba kukukhanya, ityuwa kunye negwele lobuntu obutsha.  —USIKELELWE UJOHANE PAUL II, INtlokoma yoMpostile wamaLungelo, n. I-3

Ngenene, xa uThixo wathulula uMoya wakhe phezu kwabafuduki abaninzi kwiYunivesithi yaseDuquesne ngo-1967, neyathi yadala into eyaziwa ngokuba yi "Charismatic Renewal" namhlanje. [4]cf. uthotho ebizwa Ngobukrakra? yaqala nge amarhamente. Eminye imibutho enje ngeFocolare, iTaizé, iLife yoLutsha, uSuku loLutsha lweHlabathi, njlnjl. Itekhnoloji ikwadlale indima ebalulekileyo kule yure ngokunikezela ngokulula kumalungu e-intanethi, umabonwakude, iiCD, iikhasethi, iincwadi kunye nezinye izinto zosasazo. U-Thixo ebesoloko elungisa umkhosi omncinci wamakholwa entliziyweni nasezingqondweni, abathi, xa bejamelene nengxaki yobufundisi, bakulungele ukwenza eyabo indima ukunceda ukukhokela aBantu bakaThixo kwimpumelelo, "kubuntu obutsha" …

 

UKUKOLELA KWEZINTLIZIYO ZIMBINI

Uloyiso oluya kuphelela-ekugqibeleni kwilizwe elihlanjululwe kwi Isahluko soxolo [5]cf. Ukudalwa ngokutsha-Iqondwa ngokwamaKatolika njengokuthi "uloyiso lwentliziyo emsulwa" kunye "noloyiso lwentliziyo engcwele" phakathi kwezinye izihloko ("intwasahlobo entsha", "ipentekoste entsha", njl.

Sithi iyakuba luloyiso lwentliziyo engafakwanga, kuba nguMariya onikwe umsebenzi okhethekileyo wokuqokelela nokwenza umkhosi wamakholwa. Sitsho ukuba iyakuba luloyiso lweZingcwele Iintliziyo ezimbini nguTommy CanningIntliziyo kuba uMariya akazibuthelelanga umkhosi, kodwa abantu abaza kwenza isithende esiya kutyumza intloko yenyoka, bazise Uzuko lukaYesu luse eziphelweni zehlabathi. Uloyiso, ke, luloyiso olunqumlayo kwiZiqu zintathu eziNgcwele. La ngamaxesha abhalwe ngabaprofeti u-Isaya, uHezekile, uZekariya, uSt. John kwi-Apocalypse yakhe, axelwa kwangaphambili ngaBaseki beCawa ixesha loloyiso kubo bonke abantu bakaThixo xa uKrestu eya kulawula "iminyaka eliwaka" ngeBandla lakhe. UMthendeleko oNgcwele uya kuba sisiqalo kunye neziko ekuya kuthi kuyo kuqukuqele yonke imisebenzi yabantu. Kungelo xesha apho “ixesha loxolo” apho iCawe iyakuba ngcwele ngokuhlangeneyo, [6]cf. Ukulungiselela umtshatos edlulile kwinkanuko yakhe, emlungiselela ukunyukela ezulwini.

 [UMariya] wathunywa ukuba alungiselele uMtshakazi ngokuhlambulula u "ewe" wethu ukuba afane naye, ukuze wonke u-Kristu, iNtloko kunye noMzimba, akwazi ukunikela ngedini elipheleleyo lothando kuYise. U-"ewe" wakhe njengomntu kawonke-wonke ngoku uza kwenziwa yiCawe njengomntu odibeneyo. UMariya ngoku ufuna ukungcwaliswa kwethu kuye ukuze asilungiselele aze asizise kuye "ewe" kaYesu emnqamlezweni. Ufuna ukuzinikezela kwethu kwaye hayi nje ukuzinikela okungacacanga kunye nokuhlonela uThixo. Endaweni yoko, ufuna ukuzinikela kwethu kunye nokuhlonela uThixo kwingcambu yentsingiselo yamagama, okt., "Ukuzinikela" njengokunikela ngezibhambathiso zethu (ukuzinikezela) kunye "nokuhlonela uThixo" njengempendulo yoonyana abathandayo. Ukuqonda lo mbono wecebo likaThixo lokulungiselela uMtshakazi wakhe "ixesha elitsha", sidinga ubulumko obutsha. Obu bulumko butsha bufumaneka ngakumbi kwabo bazingcwalisileyo kuMariya, isihlalo soBulumko. -UMoya noMtshakazi bathi "Yiza!", UFr. UGeorge Farrell kunye noFr. UGeorge Kosicki, iphe. 75-76

Khumbula, Nkosi, iBandla lakho kwaye ulihlangule kubo bonke ububi. Ugqibelele ngothando lwakho; kwaye, xasakuba singcwalisiwe, yihlanganiseleni ndawonye kumoya omine ningene ebukumkanini enibulungiselele yona. Amandla nobuqaqawuli bakho ngonaphakade. -Kusuka kuxwebhu lwakudala olunesihloko esithi "Imfundiso yabaPostile Abalishumi Elinambini", Imini yeeYure, Vol III, iphe. 465

 

UKUGQIBELA KUKA-GIDEON

Umntu unokuthelekisa le yure yamarhamente kunye noKoyiso oluzayo kwibali likaGidiyon (bona Idabi lethu loMama). KwiTestamente eNdala, uGidiyon ubizwa ukuba akhokele umlo ngokuchasene notshaba. [7]Abagwebi Ch. 7 Unamajoni angama-32 000, kodwa uThixo ufuna ukuba alinciphise inani lawo. Ekuqaleni, angama-22 000 amadoda shiya ngokuzithandela UGidiyon. Ngaba oku akunakuthelekiswa nokreqo olutshabalalise iCawe ngenani elikhulu labafundi bezakwalizwi nabefundisi belushiya ukholo oluyinyani lwendlela elula yokwenza izinto ezintsha kunye nokulalanisa?

Umsila womtyholi usebenza ekuphelisweni kwehlabathi lamaKatolika. Ubumnyama bukaSathana bangene buze banwenwela kwiCawe yamaKhatholika yade yafikelela encotsheni yayo. Uwexuko, ukulahleka kokholo, kuyasasazeka kwihlabathi liphela nakwezona nqanaba ziphezulu ngaphakathi kweCawa. -UPOPU PAUL VI, Idilesi yesikhumbuzo seminyaka engamashumi amathandathu yeFatima Apparitions, ngo-Okthobha 13, 1977

UThixo uyawukhuphela ngaphandle umkhosi, uthabathe kuphela loo majoni axhapha amanzi njengenja, okt eyona miphefumlo ithobekileyo. Ekugqibeleni, ngamajoni angama-300 kuphela akhethiweyo ukuba alwe nomkhosi omkhulu weentshaba — imeko engenakwenzeka leyo.

Ngokuchanekileyo.

Uloyiso luya kuza, hayi ngamandla emikhosi yoopopu okanye ngokuloyisa, kodwa ikakhulu intsalela encinci Iquka abo babingeleli bathembekileyo, abenkolo kunye nabantu nje abaye banikezela "i-fiat" yabo UGidiyon, ungathi, umele iNenekazi lethu, elithi kumkhosi omncinci:

Ndijonge kwaye ulandele ukhokelo lwam. (ABagwebi 7:17)

Kule nqanaba lehlabathi, ukuba uloyiso luza kuza noMariya. U-Kristu uza koyisa ngaye kuba ufuna uloyiso lweCawe ngoku nakwixesha elizayo luxhumeke kuyo. —UAPOPE JOHN PAUL II, Ukuwela uMda weThemba, iphe. 221

UGidiyon wabanika bonke iimpondo kunye neetotshi ngaphakathi kweengqayi ezingenanto. Akukho zixhobo. Akukho zixhobo…

Hayi ngumkhosi, andinamkhosi, kodwa ngumoya wam; utsho uNdikhoyo onamandla onke. (Zekariya 4: 6)

Iimpondo zimele iLizwi likaThixo-ngokuchanekileyo, umyalezo weendaba ezilungileyo, wenceba kaThixo, isibhengezo sokuba kuKristu, usuku olutsha luyasa. Iitotshi ezifihlwe ngaphakathi kwezimbiza zibonisa amalungiselelo afihliweyo aqhubeka ngaphakathi kwimiphefumlo yabo bangcwaliselwe uMama wethu. Luthini olu lungiselelo? Ukuvutha kwelangatye lothando ezintliziyweni zentsalela. Kuba ngaphandle kothando, amazwi ethu ayinto nje yentsimbi yokuqhayisa, izenzo zethu ziyintsimbi yomsi kunokuba sisiqhumiso esimnandi soMoya oyiNgcwele. Eli Flame loLuthando liza kuthi lisuka kuMama osikelelweyo wentliziyo engafakwanga. Kodwa intliziyo yakhe yayikhanyisiwe njengekhandlela kumalangatye angunaphakade eNtliziyo eNgcwele. Uyabona ke, umsebenzi wakhe kukuzisa utshintsho kumfanekiso woNyana wakhe, ukuze uYesu aziwe kuthi kuthi kulo lonke ihlabathi. uthando; ukuba umhlaba ungatshiswa ngomlilo ngaMadangatye eNceba exhuma entliziyweni yakhe esiya kweyakhe.

Ukusuka kwimiyalezo exhaswa ecaweni enikwe uElizabeth Kindlemann:

Thatha eli Dangatye… Lidangatye lothando lwentliziyo yam. Ungayihoyi eyakho intliziyo kwaye uyidlulisele kwabanye! Eli Flame ligcwele ngeentsikelelo eziphuma kwintliziyo yam engafakwanga, kwaye endikunika lona, ​​kufuneka liphume entliziyweni liye entliziyweni. Iya kuba ngummangaliso omkhulu wokukhanya okumfamekisa uSathana. Ngumlilo wothando kunye nemvumelwano (umanyano oluhambelanayo). Ndilufumene olu lubabalo egameni lakho kuBawo ongunaPhakade ngenxa yamanxeba amahlanu asikelelweyo oNyana wam oyiNgcwele… Isikhukula seentsikelelo eziza kushukumisa umhlaba kufuneka siqale ngenani elincinci lemiphefumlo ethobekileyo. Umntu ngamnye ofumana lo myalezo kufuneka awamkele njengesimemo kwaye kungabikho mntu kufuneka akhubeke okanye angawuhoyi… —Kususela kwidayari kaElizabeth Kindlemann (malunga nowe-1913-1985), “Idangatye Lothando Lweentliziyo Ezingcwele zikaMariya”; NgoJuni ka-2009, uKhadinali Peter Erdo, uBhishophu omkhulu waseBudapest, eHungary kunye noMongameli weBhunga leeNkomfa ze-Episcopal zaseYurophu, wanika isigunyaziso sakhe ukugunyazisa ukupapashwa kwemiyalezo eyanikwa nguThixo noMariya kuElizabeth Kindlemann kwisithuba seminyaka engamashumi amabini ukusuka ngo-1961. Yabona www.bumafelida.org

Ngokomyalelo kaGidiyon, bavuthela izigodlo zabo, bazaphula iingqayi ukuze ngequbuliso ezabo iitotshi zazibonakala. Ndiyakholelwa, luphawu olufanelekileyo lokutyhilwa kweNtliziyo eNgcwele ezayo ngamandla-yinxalenye yomzamo wokugqibela wenceba kaThixo kwilizwe elinxaxhileyo.

Ndingawuthelekisa lo mkhukula (wobabalo) kunye nePentekoste yokuqala. Iya kugubungela umhlaba ngamandla oMoya oyiNgcwele. Lonke uluntu luya kuyithathela ingqalelo lo mmangaliso. Nanku kuza ukuhamba komlilo weLangatye lothando loMama wam oyiNgcwele. Ihlabathi elimnyama sele liswele ukholo liza kudlula kwiinyikima ezinkulu kwaye abantu baya kukholelwa! Ezi jolts ziya kuvusa umhlaba omtsha ngamandla okholo. Ithemba, liqinisekiswe lukholo, liyakuthabathela iingcambu emiphefumlweni kwaye ubuso bomhlaba buya kuhlaziywa. Akuzange nanini na oko kuhanjiswa kobabalo kunikwe ngaphambili okoko iLizwi laba yinyama. Oku kuhlaziywa komhlaba, kuvavanywa kukubandezeleka, kuya kwenzeka ngamandla nokunyanzelwa kweNtombi Enyulu! -UYesu waya kuElizabeth Kindlemann, eIbid.

Iya kuba ngumzuzu wenceba, umzuzu wesigqibo, kwaye umkhosi kaMariya, intsalela kaThixo, uyakubizelwa isenzo ukubuyisa imiphefumlo emininzi kangangoko "ngekrele lenyaniso" nangelizwi lesiprofetho. Umhla wokuba "umhla wobulungisa" uqalile.

Babephethe iitotshi ngezandla zabo zasekhohlo, ngasekunene bevuthela iimpondo, bedanduluka besithi, “Ikrele likaYehova nelikaGidiyon!” (ABagwebi 7:20)

Ingqina kuYesu ngumoya wesiprofetho. (ISityhi. 19:10)

Igama elithi umfeli-nkolo lithetha "ingqina," kwaye ke, "ukuthanda, ukufa, kunye novuko" lweCawa kuya kuba yimbewu yexesha elitsha kunye nehlabathi elihlaziyiweyo, lisondela esiphelweni "seyure lamarhamente," kunye nokumakisha ukusa komhla omtsha.

Ukulandela uKrestu kufuna isibindi sokhetho olukhulu, oluhlala luthetha ukuya ngokuchasene nomlambo. "SinguKrestu!", Watsho uSt Augustine. Abafeli-nkolo namangqina okholo izolo nanamhlanje, kubandakanya nabaninzi abathembekileyo, babonisa ukuba, ukuba kunyanzelekile, masingathandabuzi ukunikela nangobomi bethu ngenxa ka Yesu Krestu.  —USIKELELWE UJOHANE PAUL II, INtlokoma yoMpostile wamaLungelo, n. I-4

Ke ngoko, uNyana kaThixo Osenyangweni kunye namandla… uya kuyitshabalalisa intswela-bulungisa, enze umgwebo wakhe omkhulu, kwaye uya kukhumbula ebomini amalungisa, athi… azimanye nendoda iminyaka eliwaka, abalawule ngokona kulungileyo umyalelo… Umbhali we-Orthodox wenkulungwane ye-4, uLactantius, "Amaziko kaThixo", I-ante-Nicene Fathers, Vol 7, iphe. 211

Siyavuma ukuba ubukumkani sibuthembisile emhlabeni, nangona ngaphambi kwezulu, kuphela kwenye imeko yobomi; njengokuba kuyakuba njalo emva kovuko lweminyaka eliwaka kwisixeko esakhiwe nguThixo ngokwaphezulu ... -UTertullian (155-240 AD), uNicawe weBandla laseNicene; Adversus Marcion, Ante-Nicene Fathers, uHenrickson Publishers, 1995, Vol. 3, iphe. 342-343)

Mna kunye nawo onke amanye amaKhristu esiqhelo siziva siqinisekile ukuba luyakuba khona uvuko lwenyama olulandelwa yiminyaka eliwaka, yakwakhiwa, yaxhonywa, yandiswa isixeko saseYerusalem, njengoko kwabhengezwa nguMprofeti uHezekile, u-Iaya nabanye… Indoda phakathi kwethu ogama linguYohane, omnye wabaPostile bakaKristu, wafumana kwaye waxela kwangaphambili ukuba abalandeli bakaKristu baya kuhlala eYerusalem iminyaka eliwaka, nokokuba emva koko indalo iphela kwaye, ngokufutshane, uvuko lwanaphakade kunye nomgwebo ziyakwenzeka. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo kunye noTrypho, uCh. 81, OoBawo beCawa, iLifa leMveli lobuKristu

* Iintliziyo ezimbini zobugcisa nguTommy Canning: www.art-of-divinemercy.co.uk

Ukupapashwa kokuqala ngoJulayi 7, 2011.

 

Cofa apha ngezantsi ukuguqulela eli phepha ulwimi olwahlukileyo:

 

Ngaba uye wazinikezela kuMariya? Fumana isikhokelo saseSt. Louis de Montforts simahla:

www.imayincu.org 

 

 


Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOBABALO noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.