Ububi obunganyangekiyo

ILIZWI NGOKU NGOKUFUNDA KWENKOSI
NgoLwesine weVeki yokuQala yeLente, nge-26 kaFebruwari, 2015

Imibhalo yeLigugu Apha


Ukuthandazela kukaKristu kunye neNtombi Enyulu, ibangwe nguLorenzo Monaco, (1370-1425)

 

NINI sithetha "ngethuba lokugqibela" lehlabathi, kungenxa yokuba sithetha "ngobubi obunganyangekiyo." Isono sizibandakanye kwimicimbi yamadoda, sonakalise iziseko ezingezizo ezoqoqosho nezopolitiko kuphela kodwa netyathanga lokutya, amayeza, kunye nokusingqongileyo, kangangokuba kungabikho nto ingako ngaphandle kotyando lwendalo iphela. [1]cf. Utyando lweCosmic iyimfuneko. Njengoko uMdumisi esitsho,

Ukuba iziseko zitshatyalalisiwe, unokwenza ntoni lowo ulilungisa? (INdumiso 11: 3)

Le yayiyimbono ka-St. John Paul II kudliwanondlebe olunyanisekileyo nabahambi ngezonqulo eJamani:

Kuya kufuneka sikulungele ukujamelana novavanyo olukhulu kwixesha elizayo elingekude kakhulu; izilingo eziya kufuna ukuba sikulungele ukunikezela nangobomi bethu, kunye nesipho esipheleleyo sokuzinikela kuKristu nakuKristu. Ngemithandazo yakho kunye neyam, kunokwenzeka ukunciphisa le mbandezelo, kodwa akusenakwenzeka ukuyinqanda, kuba kungale ndlela kuphela apho iBandla linokuhlaziywa ngokufanelekileyo. Kukangaphi na, ewe, apho kuhlaziywa iCawa kwenziwe egazini? Ngeli xesha, kwakhona, ngekhe ibe njalo. Simele somelele, kufuneka sizilungiselele, kufuneka sizinikele kuKristu nakuMama wakhe, kwaye kufuneka sinikele ingqalelo, sinikele ingqalelo kakhulu kumthandazo weRosari. —UPOPE JOHN PAUL II, udliwano-ndlebe namaKatolika eFulda, eJamani, ngoNovemba 1980; www.ewtn.com

Sifunde izolo ngempendulo yeNineve kuThixo. Baguqukile ngenene kwaye ke uThixo wazohlwaya-okwexeshana… kuba abantu baphinda babuyela kwisono esinzulu. Kumashumi eminyaka kamva, iNineve yatshatyalaliswa kungekudala ngaphambi kokuba umprofeti uNahum akhuphe isilumkiso sokugqibela:

UNdikhoyo uzeka kade umsindo kodwa unamandla; INkosi ayiyi kubagweba abo banetyala. Ngesaqhwithi nomoya ovuthuzayo uyeza… (Nahum 1: 3)

Kwaye ngoku, kumaxesha ethu, a Uqhwithela olukhulu [2]cf. AmaTywina aSixhenxe oVukelo Silapha kwaye siza-isivunguvungu esiya kuthi, sakugqiba, siwushiye umhlaba utshintshe ngonaphakade. Ukubhenela egameni lethu nguMama kaThixo, oboniswe kuKumkanikazi uEstere:

Sihlangule kwiintshaba zethu; guqula ukulila kwethu kube luvuyo, neentsizi zethu zibe kukuphelela. (Ufundo lwanamhlanje lokuqala)

KwiVangeli yanamhlanje, uYesu usixelela ukuba Celani, nophiwa;”Imithandazo yoMama wethu iyaviwa kuba uhlala ethandaza Kumyolelo KaThixo.

Kanjalo sinentembelo yokuba, ukuba sithi sicele into ngokokuthanda kwakhe, uyasiva. (1 Yohane 5:14)

Ngubani onokubala iziphumo zokuncenga kwakhe, ixesha asithenge ngalo, inceba iphumelele ngoMlamli wethu omkhulu, uYesu Kristu? Ye…

Nguwuphi na kuni onokuthi enike unyana wakhe ilitye xa ecela isonka ... wobeka phi na uYihlo osemazulwini ukubapha izinto ezilungileyo abo bamcelayo! (IVangeli yanamhlanje)

Ngokuqinisekileyo, amazwi eNdumiso yanamhlanje kufuneka abe semlonyeni wakhe: Ndiya kubulela kuwe ngentliziyo yam yonke, Nkosi, Ngokuba uwuvile umlomo wam. Ngokunjalo ke, kufuneka sihlale sinikela kungekuphela nje imibulelo yethu, kodwa kwanomthandazo wethu nokuzila ukudla kuguquko lwehlabathi, ngakumbi le Lent.

Kodwa kuyakufika umzuzu xa eli xesha lobabalo nenceba liphela; olona nyango lweli hlabathi luya kohlwaywa. Kwaye uMama wethu uya kuthandazela uThixo inceba kwisiphithiphithi. Ubulungisa baKhe bunenceba.

Inceba enkulu kaThixo ayikukuvumela ezo ntlanga zihlale ngoxolo kunye nabanye abangenalo uxolo naye. —St. UPio kaPietrelcina, iBhayibhile yam yamaKatolika yemihla ngemihla, iphe. 1482

Ke ngoko, njengokuba isiphelo seli hlabathi sisondela, imeko yemicimbi yabantu kufuneka itshintshe, kwaye ukuxhaphaka kobungendawo kube kubi; Ke ngoku la maxesha ethu, apho ubugwenxa nokunganyaniseki kuye kwanda, kwada kwaba kwelona nqanaba liphezulu, singagwetywa sinoyolo kwaye siphantse sibe yigolide xa kuthelekiswa nobubi obungenakunyangeka. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko obuThixo, Incwadi VII, Isahluko 15, I-Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

  

Enkosi ngenkxaso yakho!

Ukubhalisa, cofa Apha.

 

Chitha imizuzu emi-5 ngosuku kunye noMarko, ucamngca mihla le Ngoku iLizwi kufundo lweMisa
ezi ntsuku zingamashumi amane zeLente.


Idini eliza kondla umphefumlo wakho!

BHALISA Apha.

NgokuIgama leBanner

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

exhonyiweyo EKHAYA, UKUFUNDA KWENKOSI, INYANISO ENZIMA noqhotyosho , , , , , , , , , , .