Ipolitiki yokufa

 

I-LORI UKalner waphila ngolawulo lukaHitler. Xa weva amagumbi okufundela abantwana aqala ukucula iingoma zokudumisa u-Obama kunye nekhwelo lakhe elithi "Guqula" (mamela Apha kwaye Apha), icime ii-alamu kunye neenkumbulo zeminyaka eyoyikisayo yotshintsho lukaHitler kuluntu lwaseJamani. Namhlanje, sibona iziqhamo "zezopolitiko zokufa", ezivakaliswe kwihlabathi liphela "ziinkokheli ezinenkqubela phambili" kule minyaka ingamashumi amahlanu idlulileyo kwaye ngoku bafikelela kwinqanaba labo eliphanzisayo, ngakumbi phantsi kobongameli buka "Katolika" uJoe Biden ", Inkulumbuso u-Justin Trudeau, kunye nezinye iinkokheli kwihlabathi liphela laseNtshona nangaphaya. 

Apha ngezantsi kobungqina bukaLori usasazo olulandelayo kuMark Mallett kunye noProfesa Daniel O'Connor kwi-webcast yokugqibela KubuMesiya beHlabathiapho babethetha ngeengozi zokukholelwa kubapolitiki okanye kuRhulumente kunoYesu Kristu. Bakhetha apho bebeyeke khona kwaye bagqibezele ngesilumkiso esithunyelwa yiZulu ngoku kwihlabathi liphela. 

EJamani, xa uHitler wangena kulawulo, yayilixesha loxinzelelo lwezezimali. Imali ibingaxabisekanga. EJamani abantu baphulukana namakhaya nemisebenzi, njengaseMelika yoXinezeleko kwiminyaka yoo-1930…

Ngezo ntsuku, kwilizwe lam, uAdphph Hitler wanyulwa ukuba athabathe izikhundla ethembisa "ngoTshintsho." … Ke uHitler wonyulwa ukuba abe semandleni nge-1/3 kuphela yevoti ethandwayo. Umdibaniso wamanye amaqela ezopolitiko epalamente wamenza inkokeli ephezulu. Ke, xa wayeyinkokeli, wahlaza kwaye wagxotha wonke umntu epalamente owayengahambisani naye.

Ewe. Utshintsho lweza kwilizwe lam njengoko inkokeli entsha yayithembisile.

Ootitshala kwizikolo zaseJamani baqala ukufundisa abantwana ukucula iingoma zokudumisa uHitler. Esi yayisisiqalo seentshukumo zikaHitler zolutsha. Kwaqala ngokuncoma iinkqubo ze-Fuhrer emilebeni yabantwana abamsulwa. Kwaculwa iingoma zokudumisa uHitler neenkqubo zakhe ezaziculwa emagumbini esikolo nakwiyadi yokudlala. Amantombazana amancinci namakhwenkwe adibanisa izandla kwaye acula ezi ngoma xa bebuya esikolweni.

Umnakwethu ufike ekhaya waxelela uPapa ngento eyenzekayo esikolweni. Amaculo ezopolitiko abantwana abhengeza ukuba "Utshintsho" ayeza kwilizwe lethu kwaye uFuhrer wayeyinkokeli esinokuyithemba. Soze ndibulibale ubuso bukatata. Intlungu kunye noloyiko. Wayeyazi ukuba eyona ndlela yokusasaza yamaNazi yayiyingoma emilebeni yabantwana abancinci. Kungekudala iingoma zabantwana zokudumisa uMlawuli zazivakala kuyo yonke indawo ezitratweni nonomathotholo. “Ukuba uMlawuli wethu usikhokele, singayenza! Singawutshintsha umhlaba! ”

Kungekudala emva koko uPapa, umfundisi, walelwa ekutyeleleni amarhamente asebekhulile ezibhedlele. Abantu awayeze nabo bezokuthuthuzela iLizwi likaThixo, 'babengasekho' Baye baphelela phi ngelixa babephantsi kukhathalelo lwempilo lwesizwe? Yaba yimfihlo evulekileyo. Abantu abadala nabagulayo baqala ukunyamalala kwizibhedlele iinyawo kuqala njengoko "ukubulala inceba" kwaba ngumgaqo-nkqubo. Abantwana abakhubazekileyo kunye nabo babene-Down syndrome babulawa. Abantu bahlebeza, “Mhlawumbi kubangcono ngoku kubo. Bakhuphe ngaphandle kwenkxwaleko. Abasasokola… Kwaye, ewe, ukufa kwabo kubhetele kunondyebo wesizwe sethu. Akufuneki ukuba siyisebenzise imali yethu yokuhlawulela loo mthwalo. ”

Kwaye ke ukubulala kwathiwa yinceba.

Urhulumente uthathe ishishini labucala. Amashishini kunye nokhathalelo lwempilo "zenziwa zangaselangeni." (NA-ZI kuthetha ukuba iNational Socialist Party) Amashishini awo onke amaYuda athinjwa…. Umhlaba kunye nelizwi likaThixo lajikiswa lajikwa. UHitler wabathembisa abantu ngoTshintsho lwezoqoqosho? Ayitshintshi. YayinguLusifa wamandulo oDukisa akhokelela kwintshabalalo.

Oko kwaqala ngokusasazwa kwabantwana abacula ingoma emnandi yaphela ekufeni kwezigidi zabantwana. Ubunyani bento esifikileyo busoyikeka kangangokuba nawe kwesi sizukulwana sangoku awunakukuthelekelela… Ngaphandle kokuba ikhosi yebandla laseMelika itshintshwe ngokwasemoyeni ngoku, ubuyela eNkosini, kusekho izinto ezoyikekayo ezizayo. Ndangcangcazela phezolo xa ndandiva amazwi abantwana baseMelika abaphakanyiswe ngengoma, bedumisa igama lika-Obama, umntu onekratshi othi unguMesiya waseMelika. Ukanti ndiyivile into ethethwa yile ndoda u-Obama malunga nokuqhomfa kunye "nokubulawa ngenceba" kweentsana ezincinci ezingafunekiyo.

Bambalwa kuthi abaseleyo ukukuxwayisa. Ndivile ukuba kukho ama-Katolika angama-69 ezigidi eMelika kunye nama-70 ezigidi zobuKrestu. Aphi amazwi akho? Uphi umsindo wakho? Luphi uthando kunye nevoti yakho? Ngaba uvota ngokusekwe kwizithembiso ezingenanto zomntu okhupha isisu kunye noqoqosho? Okanye uvota ngokwebhayibhile?

Itsho iNkosi ngabantwana bonke abaphilayo esesibelekweni… “Phambi kokuba ndibumbe esibelekweni bendikwazi, nangaphambi kokuba uzalwe ndakungcwalisa…”

… Ndizibonile iimpawu zopolitiko loKufa ebutsheni bam. Ndiyababona kwakhona ngoku…-ULori Kalner, lungelo-city.com

 

Bukela;

 

Mamela:

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Isilumkiso sexesha elidlulileyo

 

 Ndikusikelele kwaye ndiyabulela. 

 

Ndijoyine ngoku kwi-MeWe:

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IVIDIYO NEEPODCASTS noqhotyosho , , , , , , , , , , , .