Oopopu kunye noMyalelo weHlabathi oMtsha-Icandelo II

 

Unobangela ophambili wotshintsho kwezesondo nakwinkcubeko yimibono. Inenekazi lethu leFatima lithe iimpazamo zaseRussia ziya kusasazeka kwihlabathi liphela. Kwaqala kwenziwa phantsi kobundlobongela, i-classical Marxism, ngokubulala amashumi ezigidi. Ngoku yenziwa ikakhulu yinkcubeko yeMarxism. Kukho ukuqhubeka ukusuka kuguquko kwisini sikaLenin, ngeGramsci kunye nesikolo saseFrankfurt, ukuya kumalungelo esini kunye neembono zesini. I-Classical Marxism yenze ngathi ihlengahlengisa uluntu ngokuthatha ipropathi ngogonyamelo. Ngoku inguquko iya isiba nzulu; izenza ngathi ichaza kwakhona usapho, ubuni besini kunye nendalo yomntu. Le ideology izibiza ngenkqubela phambili. Kodwa ayikho enye into ngaphandle koko
isithembiso esenziwe yinyoka yakudala, ukuze umntu alawule, endaweni kaThixo,
ukulungiselela usindiso apha, kweli hlabathi.

—UGqr. UAnca-Maria Cernea, intetho kwi-Sinodi yoSapho eRoma;
Oktobha 17th, 2015

Ukupapashwa kokuqala kukaDisemba ka-2019.

 

THE IKatekism yeCawa yamaKatolika Ilumkisa ngelithi "ityala lokugqibela" eliza kugungqisa ukholo lwamakholwa amaninzi liza kuthi, ngokuyinxenye, libe zizimvo zikaMarx zokulungiselela "usindiso apha, kweli hlabathi" ngurhulumente wehlabathi.

Inkohliso yomchasi-Kristu sele iqalile ukubonakala emhlabeni ngalo lonke ixesha ibango lisenziwa ukufumanisa ngaphakathi kwimbali elo themba likaMesiya elinokufezekiswa ngaphaya kwembali ngesigwebo se-eschatological ... -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. Ngama-675-676

Eli tyala liPhupha lakhe xa eza kulandela iNkosi yakhe ekufeni nasekuvukeni kwakhe.[1]IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-677 Njengokuba iinjongo zeZizwe eziManyeneyo "zophuhliso oluzinzileyo" zithatha indawo (uninzi lwazo lufihla ezi zimvo zikaMarx), kwaye iCawe ibonakala ngathi iyazixhasa, ayikokungabikho URomanita ukuzibuza ukuba "kuqhubeka ntoni?" Isilingo nangona-kwaye siyingozi-kukuba amaKatolika ajike nopopu ngokungathi avumela amasango esihogo ukuba oyise iBandla. Nalu olunye umbono.

Njengokuba uYesu wanikezela ngabom umzimba wakhe kwabasemagunyeni ukuba abethelelwe emthini, ngokunjalo, iBandla, uMzimba oyimfihlakalo kaKristu, kufuneka unikezelwe ukuze alandele iNkosi yakhe ngokuthanda kwakhe, ukufa nokuvuka kwakhe. Injalo ayiyonyani ukuba ngobusuku benkanuko yakhe, u-Kristu wadla no-Judas, nkqu nkxu isonka kwisitya esinye? Ngokunjalo, oopopu bethu kule iyure yokugqibela sinamadoda abandakanyekayo angenazinjongo zeCawe. Oku kuthetha ukuba oopopu ayingoYudas; Endaweni yoko, ngabo bathi “Uzenzele inkolo kodwa uwalahle amandla alo,” [2]I-2 Tim 3: 5 abo "bathetha" neCawa kodwa bangahoyi umyalezo wayo; abo imilebe yabo inika "ukwanga" kodwa iintliziyo zabo ziphethe isando kunye nezikhonkwane.

Ewe, kukho ababingeleli abangathembekanga, noobhishophu, kwaneekhadinali abasilelayo ukugcina ubunyulu. Kodwa kananjalo, kwaye oku kubi kakhulu, bayasilela ukubambelela nkqi kwimfundiso eyiyo! Bayamdida umKristu othembekileyo ngentetho yabo edidayo nengacacanga. Bayakrexeza kwaye baxokise iLizwi likaThixo, bekulungele ukujija nokugoba ukuze bafumane ukwamkelwa lihlabathi. NguYudas Skariyoti wexesha lethu. -Ukhadinali Robert Sarah IHerald yamaKatolikaEpreli 5th, 2019

“Kodwa yima,” abanye benu batsho. “Akasisebenzisi uPopu uFrancis 'ngentetho edidayo nengacacanga'?” Impendulo ngu-ewe no-hayi. Abo banqwenela ukutolika obu bupopu bumnyama okanye mhlophe ngokungaphephekiyo bayasilela-bayasilela ukubona ukuba uKrestu uyikhokela njani iBandla laKhe kule mizuzu yokugqibela yexesha lethu, nkqu ngoopopu abakwaziyo ukwenza iimpazamo.

U-Kristu akaliyeki iBandla laKhe. Isihogo siya kwenza ze woyisa

 

KUZA KUFIKELELA KWAKUKHO NTO

Ekuqaleni kwenkulungwane yama-20, uPopu St. Pius X wamisela umbono omhle nowesiprofeto Ukuvuka okuzayo kweCawa, "Ukubuyiselwa kwezinto zonke kuKrestu" okuya kufezekiswa kwimida yexesha. Ayizukubuyisa kuphela izizwe kubuhlanti bukaKristu kodwa iya kumisela oyinyaniso ubulungisa noxolo emhlabeni okwexeshana. Kwiminyaka elishumi elinesine kamva, uMama wethu wathembisa ukuba iya kufezekiswa Ngentliziyo yakhe egqibeleleyo.

UBawo Oyingcwele uya kuyingcwalisela iRussia kum, kwaye uya kuguqulwa, kwaye nexesha loxolo liya kunikwa umhlaba. -INkosikazi yethu yaseFatima, Umyalezo kaFatima, www.v Vatican.va

Ewe, ummangaliso wathenjiswa eFatima, owona mmangaliso mkhulu kwimbali yehlabathi, owesibini emva koVuko. Kwaye loo mmangaliso iya kuba lixesha loxolo olungazange wanikwa ngaphambili emhlabeni. -UMario Luigi Cardinal Ciappi, isazi sopopu sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noJohn Paul II, nge-9 ka-Oktobha 1994, Ikhatyhulethi yoSapho lwaBapostile, iphe. 35

Nangona kunjalo, uSt.Pius X uvumile ukuba abanye bazakubarhanela oopopu emsebenzini wabo wokunceda ukuzalisekisa lo msebenzi ungcwele:

Ngokuqinisekileyo abanye baya kufunyanwa abathi, ukulinganisa izinto ezingokobuthixo ngemigangatho yabantu beya kufuna ukufumana iinjongo eziyimfihlo zeLethu, bazigqwethe ukuya kumhlaba wasemhlabeni kunye nokuyilwa kwamaqela. -E Supremi, n. I-4

Mhlawumbi akukho papa kula maxesha akutshanje oye wakrokrelwa ngaphezu kukaPopu Francis.

 

UPAPA OMTSHA, Ngaba YINKCUKACHA ENTSHA?

Njengomprofeti ekhala kwintlango yedijithali, uKhadinali Jorge Bergoglio ukhuthaze ukuba…

Icawa ibizelwe ukuba iphume kuye kwaye iye kwimida kungekuphela ngokwendawo yokuhlala kodwa nakwizinto ezikhoyo: ezo ziyimfihlakalo yesono, zentlungu, yokungabi nabulungisa, yokungazi, zokwenza ngaphandle kwenkolo, zokucinga nako konke ukubandezeleka. -Homily phambi kwenkomfa yepapa, Ityiwa kunye noMagazini wokuKhanya, iphe. 8, Imba 4, uHlelo olukhethekileyo, 2013

Kwiintsuku kamva, wayeza kubekwa njengelandela le-266 kwiSt. Peter — kwaye phantse kwangoko wahlaba umkhosi hayi yiba neshishini njengesiqhelo. Ukuthintela indawo yokuhlala yasepapa kunye nembeko, ukuqhuba ezimotweni ezincinci kunye nokuma emgceni wesidlo sangokuhlwa, ukuhlekisa ngobufundisi kunye nenqanaba langoku, isiLatin American Pope wacela umngeni kuyo yonke iCawa ukuba ibe lula kwaye ukuthembeka. Ngelinye igama, wayezama ukubonisa ukuba "ubulungisa" buchazwe ziincwadi zeVangeli.

Kodwa waqhubela phambili. Akazange ayihoye iirubrikhi kwaye wahlamba iinyawo zabafazi nezamaSilamsi ngoLwesine oNgcwele; wamisela abakhululekileyo kwizikhundla eziphezulu; wamkela ngokufudumeleyo abantu ababenempikiswano kubapopu nakwiinkomfa; wamkela iinkokeli zonqulo zehlabathi eneenjongo “zobudlelane bomntu,” kwaye wayixhasa ngokucacileyo inkqubo ye-UN yokutshintsha kwemozulu.

Bahlobo abathandekayo, ixesha liphelile! … Umgaqo-nkqubo wamaxabiso ekhabhoni ubalulekile ukuba uluntu lufuna ukusebenzisa oovimba bendalo ngobulumko… iziphumo zemozulu ziya kuba yintlekele ukuba sidlula umda we-1.5ºC ochazwe kwiinjongo zesiVumelwano saseParis. -POPE FRANCIS, Juni 14th, 2019; Brietbart.com

Ngoku sasinopopu Ngokwabo ukuxhasa uxwebhu lwe-UN oluthi ngokuzibandakanya lubandakanye ezinye iithagethi ezinzima:

Amaqela kufuneka, xa ethatha amanyathelo okujongana notshintsho lwemozulu, ahloniphe, akhuthaze kwaye athathele ingqalelo uxanduva lwawo kumalungelo oluntu, ilungelo lempilo… ngokunjalo ukulingana ngokwesini, ukuxhotyiswa kwabasetyhini... -Isivumelwano Paris, 2015

Injongo yesi-5 kwi-Ajenda yowama-2030 ye-UN “kukufezekisa ukulingana ngokwesini nokuxhobisa bonke abantu basetyhini namantombazana.” Le njongo ibandakanya oku kujolise kuko, njengoko kuchaziwe Icandelo I, sisimo sokukhupha isisu kunye nokuthintela ukukhulelwa:

Ukuqinisekisa ufikelelo kwindalo iphela kwimpilo yezesondo kunye nokuzala kunye namalungelo okuzala… -Ukuguqula umhlaba wethu: i-Ajenda yowama-2030 yoPhuhliso oluZinzileyo, n. I-5.6

Iinzame zikaPopu kwincoko yababini ethandanayo zazingaphikisani. Utyikitye isibhengezo ecaleni kwe Iman yamaMuslim ethi “iyantlukwano ye zonquloImibala, isini, ubuhlanga kunye nolwimi zithandwa nguThixo kubulumko bakhe… ”[3]Uxwebhu "ngoBuntu boLuntu kuXolo lweHlabathi kunye nokuPhila kunye", e-Abu Dhabi, ngoFebruwari 4th, 2019; IVatican.va Kuba umbala, isini, kunye nohlanga zizinto ezithandwa nguThixo, abanye babecinga ukuba uPopu uthi nguThixo ngenxaxheba Unqwenela iinkolo ezininzi endaweni yeCawe enye eyasekwa nguKrestu, kwaye, ke ngoko, yayiphikisana neyayingaphambi kwakhe.

… Bafundisa imposiso enkulu yelixesha — ukuba inkolo kufuneka ithathwe njengomcimbi ongenandaba, kwaye zonke iinkolo ziyafana. Le ndlela yokuqiqa ibalwa ukuzisa ukonakala kwazo zonke iintlobo zenkolo… —I-POPE LEO XIII, Uhlobo lomntu,. n. 16

Ngelixa uPopu wenza Lungisa oku kuqonda xa uBhishophu uAthanasius Schneider wadibana naye ngobuqu, esithi yintando kaThixo “evumelekileyo” yokuba iinkonzo ezininzi zibekhona,[4]Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 7; elamav.com Isiteyitimenti esiphikisayo sihleli njenge kwi Iwebsite yeVatican. Ngapha koko, eso sibhengezo siqhubele phambili saya kwelinye inqanaba, ngentsebenziswano noFrancis, apho ke kukhuthazwa imigqaliselo “yobumbano lomntu,” i-Abrahamic House House iya kwakhiwa e-United Arab Emirates.

Icawe, indlu yesikhungu kunye ne-mosque ziya kwabelana ngesiseko esinye ... iprojekthi iya kubonisa uhlobo olutsha loyilo lwehlabathi. "Akuzange kubekho sakhiwo esineenkolelo ezintathu ngendlela enye." -Iindaba zeVatican, Septemba 21st, 2019

Konke oku kwalandelwa kwiintsuku kamva yindibano eyayinempikiswano kwiiVictoria Gardens ukuphawula ukuvulwa kwe-Amazon Synod. Njengokuba uPopu ejonge, iqela lomthonyama lenza isangqa esingcwele laza laqubuda kumfanekiso oqingqiweyo womthi kunye nesiduli sodaka, yiyo loo nto kwavusa isiphithiphithi esivela kumaKatolika kwihlabathi jikelele.

 

Iziganeko zepapa

Umfundisi kunye nomfeli-nkolo wokubulawa kwabantu ngamaNazi wakha wathi:

Ngexesha elithile elizayo umbhali-mbali othembekileyo uyakuthetha izinto ezikrakra ngegalelo leeCawe ekudalweni kwengqondo yabaninzi, yobumbano, ubuzwilakhe njalo njalo. —Fr. UAlfred Delp, SJ, Ukubhalwa kweNtolongo (Iincwadi zeOrbis), iphe. Xxxi-xxxii; UFr. UDelp wabulawa ngenxa yokuchasa ulawulo lwamaNazi.

Ngaba uPopu Francis uyanceda ekubuyiseleni zonke izinto "ekubuyiselweni kuKristu," okanye ngaba ngamanye amaxesha uye washiya ingxelo kaThixo?

 

Kwingxoxo edibeneyo

Kwakhona,

Oopopu bazenzile kwaye benza iimpazamo kwaye oku akumangalisi. Ukungaphumeleli kugciniwe ikhedarera [“Esihlalweni” sikaPeter, oko kukuthi, ukuvakaliswa kwemfundiso esekwe kwiNkcubeko eNgcwele]. Akukho papa kwimbali yeCawa abake benza ikhedarera iimpazamo. —ISityhi. UJoseph Iannuzzi, ugqirha wezakwalizwi kunye nochwephesha kwezobuchwephesha

Xa wayehlangana namaSilamsi eVatican, uPopu John Paul II wanikwa ikopi yeQuran. Ngelixa kuqhelekile ukuba abapapa bafumane izipho, kwenzeke ntoni Emva koko wothusa amaKristu amaninzi: wayiphuza-incwadi enezinto ezingahambelaniyo nobuKrestu. Njenge- "Pachamama scandal" kwiiVictoria Gardens, ii-optic zazisoyikeka.

Kwaye kwabakho uMhla woThandazo woXolo weHlabathi owabanjwa ngo-1986 e-Assisi, wabizwa nguPopu John Paul II ukuqokelela iinkokheli zonqulo. Umbuzo yayikukuba amadoda enkolo ezahlukeneyo, nokuba ngoothixo abohlukeneyo, angadibana njani na emthandazweni? UKhadinali Ratzinger ngokucacileyo ukhethe ukungayi kweso siganeko, kamva wathi:

… Kukho iingozi ezingenakuphikwa kwaye ayinakuphikiswa into yokuba iintlanganiso zase-Assisi, ngakumbi ngo-1986, zazitolikwe ngendlela engeyiyo ngabantu abaninzi. -Ukusebeza abefundisi, NgoJanuwari 9th, 2011

Injongo yentlanganiso yayingekokudibanisa iinkolo ezahlukeneyo kuhlobo lokungakhathali ngokwenkolo (njengoko abanye besitsho) kodwa yayikukhuthaza uxolo kunye nothethathethwano kwihlabathi elonakaliswe ziiMfazwe zeHlabathi ezimbini kunye nokwanda kohlanga-amaxesha amaninzi egameni "Inkolo." Kodwa incoko iphele phi? UPapa Francis uphendula lo mbuzo:

Incoko edibeneyo iyimfuneko yoxolo emhlabeni, kwaye ke luxanduva kumaKristu nakwezinye iindawo zonqulo. Le ncoko kwindawo yokuqala yincoko malunga nobukho bomntu okanye ngokulula, njengoko oobhishophu base-India beyibeka, into yokuba "bavuleleke kubo, babelane ngovuyo kunye nosizi lwabo". Ngale ndlela sifunda ukwamkela abanye kunye neendlela zabo ezahlukeneyo zokuphila, ukucinga nokuthetha… Ukuvuleka kokwenyani kubandakanya ukuhlala uzimasekile kwezona nkolelo zinzulu zikabani, ucacile kwaye wonwabile kwisazisi sakhe, ngelixa kwangaxeshanye "uvulekele ukuqonda abo elinye iqela ”kwaye“ usazi ukuba incoko ingalityebisa icala ngalinye ”. Into engancediyo kukuvuleleka kozakuzo othi "ewe" kuyo yonke into ukunqanda iingxaki, kuba le iyakuba yindlela yokukhohlisa abanye nokubaphika kokuhle esikunikiweyo ukuba sabelane nabanye ngesisa. Ukushunyayelwa kweendaba ezilungileyo kunye nothethathethwano olunxulumene nenkolo, endaweni yokuba kuchaswe, kuyaxhasana kwaye kuyondlekana. -IVangelii Gaudium, n. 251, IVatican.va

Cinga ngentlanganiso kaYesu nebhinqa elingumSamariya equleni. Akazange aqalise kwisibhengezo sokuba unguMsindisi wehlabathi kodwa wahlangana naye, okokuqala, kwinqanaba lesidingo esisisiseko somntu.

Kufika intokazi yelamaSamariya, isiza kukha amanzi, athi uYesu kuyo, Ndiphe ndisele. Athi uYesu kuyo, Ndiphe ndisele. (UYohane 4: 7)

Yaqala njalo ke “ingxoxo.” Okwangoku, u-Yesu akazange aziveze ukuba ungubani -kodwa-kodwa wahlola kunye naye imfuno esisiseko yabantu: ukunxanelwa u-thixo, intsingiselo yobomi, ogqithileyo.

Waphendula uYesu wathi kuyo, Ukuba ubusazi isipho sikaThixo, nokuba ngubani na lo uthi kuwe, Ndiphe ndisele: unge ucele kuye wena, wakupha amanzi aphilileyo. (UYohane 4:10)

Kwakukule nto iqiniso, lo “mhlaba wonke,” awathi uYesu wakwazi ukuwuphakamisa ekugqibeleni "amanzi aphilileyo" awanxanelwe, waze wamvuselela ukuba aguquke.

“Lowo usela amanzi endiya kumpha wona, akasayi kunxanwa naphakade; aya kundinika amanzi, abe ngumthombo kuye wamanzi ampompozela ebomini obungunaphakade. ” Ithi intokazi kuye, Nkosi, ndiphe loo manzi, ukuze ndinganxanwa, ndingezi nokuza kukha apha. (UYohane 4: 14-15)

Kule akhawunti, sinomfanekiso oxineneyo wendlela eyiyo "incoko yababini" ebonakala ngathi.

ICawa yamaKatolika iyala into eyinyani nengcwele kwezi nkolo. Ujonga ngentlonelo enyanisekileyo ezo ndlela zokuziphatha kunye nobomi, loo miyalelo kunye neemfundiso ethi, nangona yahlukile kwimiba emininzi kuleyo ayibambayo kwaye wayibeka, nangona kunjalo ibonisa ukukhanya kwaloo Nyaniso ikhanyisela bonke abantu. Ewe uyabhengeza, kwaye kufuneka avakalise uKrestu “indlela, nenyaniso, nobomi” (UJohn 14: 6), apho abantu banokufumana ukuzaliseka kobomi benkolo, athe kuye uThixo wazixolelanisa naye zonke izinto. -IBhunga leVatican leSibini, I-Nostra Aetate, n. I-2

Ngokwenene, ngomhla wokugqibela wendibano yeenkonzo ezahlukeneyo e-Assisi, iSt. John Paul II yachaza Ngubani “amanzi aphilayo” ngu:

Nditsho apha ngokutsha yam ukuqiniseka, okwabelwana ngawo onke amaKristu, ukuba UYesu UKristu, njengoMsindisi wabo bonke, uyinyaniso uxolo luyafumaneka, “Uxolo kwabakude, uxolo kwabakufuphi”... Ndiphinda ngokuzithoba apha ukuqiniseka kwam: uxolo lubizwa ngegama lika UYesu UKristu. -Idilesi kaJohn Paul II eya kuBameli beeCawe zamaKrestu kunye neeNgingqi zeeNkundla kunye neeNkolo zeHlabathi, I-Basilica yaseSt. Francis, nge-27 ka-Okthobha ka-1986

Ngaba le ikwayinjongo kaPopu Francis ngamanyathelo enkolo awenzileyo? Kufuneka sicinge ukuba kunjalo, nokuba kuhlala kubonakala ngathi intetho yencoko ayikapheli kodwa ithi, “Ndiphe ndisele.” Ngomhla emva kokuvela kwinkolo yokuzonwabisa apho uPapa Francis wathi "sonke singabantwana bakaThixo," watsho e-Angelus:

… IBandla “linqwenela ukuba Zonke izizwe zomhlaba ziyakwazi ukudibana noYesu. ukubona uthando lwaKhe olunenceba… [iBandla] linqwenela ukubonisa ngentlonipho, kuwo onke amadoda nabafazi beli hlabathi, uMntwana owazalelwa usindiso lwabo bonke. ” -Angelus, nge-6 kaJanuwari, 2016; Zenit.org

Kwangelo xesha, asinakho ukwenza ngathi uPope akasishiyanga umbono odidayo. Ngokubhekisele kumsitho owawuseVatican Gardens, uKhadinali Müller, owayesakuba yintloko yeBandla leMfundiso Yokholo, wenza olu hlolo lulandelayo:

Eli bali lilusizi liza kunika inkxaso kumahlelo amaninzi anobundlongondlongo, aphikisana namaKatolika eMzantsi Melika nakwezinye iindawo abathi kwiziqhulo zabo bathi amaKatolika anqula izithixo kwaye uPopu abamthobelayo nguMchasi-Kristu. Amakhulu amawaka ama Katolike kwingingqi yeAmazon naphina apho iividiyo zalo mboniso waseRoma ziye zabonwa bayakushiya iBandla beqhankqalaza. Ngaba ukhona umntu owacinga ngezi ziphumo okanye ngaba bathathe nje ukuba oku kungumonakalo wesibambiso? —Ukhadinali Müller, udliwanondlebe no Ukufa kweTagestpost, Novemba 15th, 2019

Ukubaxa? Imbali iyakugweba, hayi uPopu kuphela, kodwa bonke oopopu kwinkulungwane yokugqibela yenkulungwane malunga nokuba iVangeli ihanjiswe ngcono okanye ifihliwe ngalemisitho yonqulo. Ngokuqinisekileyo, uFrancis uyakwenza oko hayi kholelwa kwi-pantheism okanye kwi-animism. Ngamazwi akhe:

U-Saint John woMnqamlezo wafundisa ukuba konke ukulunga okukhoyo kwizinto ezikhoyo kunye namava eli hlabathi "kubukho bukaThixo ngokubalaseleyo nangokungenasiphelo, okanye ngokufanelekileyo, kuzo zonke ezi zinto zibalaseleyo nguThixo". Oku akungenxa yokuba izinto ezigqityiweyo zeli hlabathi zingokobuthixo ngokwenene, kodwa kungenxa yokuba amava ayimfihlelo onxibelelwano olusondeleyo phakathi kukaThixo nabo bonke abantu, kwaye ke ngaloo ndlela uziva ukuba "zonke izinto zingoThixo". -Laudato si ', n. I-234

Awu, upopu wokuqala ungumzekelo wokuba oopopu, kwilinge lokuba "babe zizinto zonke kubo bonke abantu," ngamanye amaxesha banokuwela umgca. UPeter waye wanikezela kwingcinezelo 'yalwaluko' xa wayeqala ukurhoxa ekutyeni nabantu beeNtlanga. INgcwele uPaul “yamchasa ebusweni” ithi uPeter neqela lakhe…

… Bebengekho kwindlela eyiyo ngokuhambelana nenyaniso yevangeli….

 

Kwimeko-bume

Umxholo ophambili weli papa yindawo esingqongileyo, kwaye kufanelekile. Umonakalo owenziwa ngumntu emhlabeni, kwaye ke naye unjalo (yabona Ityhefu enkulu). Kodwa uFrancis akekho kwisiqithi ekuvakaliseni le alarm. USt.Paul Paul II wathetha ngobunzima bexesha lethu ngolwimi olufanayo:

Ewe, ukonakaliswa okwandayo kwehlabathi kwendalo kubonakala kubo bonke. Iziphumo zokuziphatha kwabantu ababonisa ukungakhathali okufihlakeleyo, kodwa iimfuno ezibonakalayo zolu cwangco kunye nemvisiswano elawula indalo uqobo lwayo… Ngelixa kwezinye iimeko umonakalo osele wenzekile usenokungalungiseki, kwezinye iimeko ezininzi kusenokwenzeka kumisiwe. Kuyimfuneko, nangona kunjalo, ukuba uluntu lonke-abantu, amaZwe kunye namaqumrhu ezizwe ngezizwe-baluthathele phezulu uxanduva olululo. —UJanuwari 1, 1990, uSuku Loxolo Lwehlabathi; IVatican.va

Ngapha koko, kuloo ntetho, wamkela inzululwazi eyayixhaphakile ngomhla wakhe.ukupheliswa ngokuthe ngcembe kocwecwe lwe-ozone kunye 'negreenhouse effect' enxulumene nayo ngoku sele ifikelele kwinqanaba lobunzima. ” NjengoPopu Francis, uJohn Paul II wayexhomekeke kubacebisi bakhe abanjengoPontifical Academy of Science. Njengoko kuvela, ukuvulwa nokuvalwa “komngxunya” kwiozone “yinto yonyaka eyenzeka ngexesha lentwasahlobo yaseAntarctica.”[5]iincsmagnet.net In ngamanye amagama, uvalo lwalugqithisile.

Ingxaki entsha namhlanje "kukufudumala kwehlabathi." Kodwa kwakhona, ayingoFrancis kuphela okhokelwe ukuba akholelwe ukuba kukho intlekele yemozulu esondeleyo.

Ukulondolozwa kwendalo esingqongileyo, ukukhuthazwa kophuhliso oluzinzileyo kunye noqwalaselo oluthile kutshintsho lwemozulu zizinto ezixhalabisa kakhulu lonke usapho lwabantu. -IPOPE BENEDICT XVI, Ileta eya kuBungcwele baKhe uBartholomaios I Ubhishophu omkhulu waseConstantinople u-Patriarch omkhulu, ngo-Septemba 1, 2007

Apha, uBenedict usebenzisa intetho ye-UN, njengoFrancis. Ngelixa la magama sele ethetha into edla ngokunganqweneleki kubaninzi behlabathi abawasebenzisayo, njengokuthi "ukugcina uluntu" (okt ulawulo lwabantu),[6]ukubona IPaganism eNtsha-Icandelo III "Uphuhliso oluzinzileyo" ngokwalo aluhambelani nobuKatolika. Njenge Ukuhlanganiswa kweMfundiso yeNtlalo yeCawa ithi:

Unxibelelwano olusondeleyo olukhoyo phakathi kwe- Phuhliso yamazwe ahluphekayo, utshintsho lwenani labantu kunye a ezizinzileyo Ukusetyenziswa kwendalo esingqongileyo akufuneki kube sisizathu sokukhetha ezopolitiko kunye nezoqoqosho ezichasene nesidima somntu. —N. 483, IVatican.va

Yiyo ke loo nto, uBenedict ebonelela ngesilumkiso esimalunga neengozi ezifihle le ntshukumo:

Ubuntu namhlanje buxhalabile ngokufanelekileyo malunga nokulingana kwendalo yangomso. Kubalulekile kuvavanyo kulo mba ukuba lwenziwe ngobulumko, kuthethwano neengcali kunye nabantu abanobulumko, engathintelwanga luxinzelelo lwembono yokufikelela kwizigqibo ezikhawulezileyoKwaye, ngaphezulu kwako konke ngenjongo yokufikelela kwisivumelwano ngemodeli yophuhliso oluzinzileyo olunakho ukuqinisekisa ngentlalo-ntle yabo bonke ngelixa lihlonipha ibhalansi yendalo esingqongileyo. -Umyalezo ngoSuku lweHlabathi loXolo, nge-1 kaJanuwari, 2008; IVatican.va

Kwakhona, imbali iya kugweba ukuba uFrancis "ukhawulezile" ekuxhaseni "ubushushu behlabathi" kwisayensi. 

 

Kuqoqosho

UFrancis-ecaphula ababengaphambi kwakhe-ukwabongoza negunya lehlabathi.

… Kuko konke oku, kukho imfuneko engxamisekileyo yegunya lezopolitiko eliyinyani, njengoko owandulelayo uJohn XXIII wabonisayo kwiminyaka eyadlulayo. -Laudato si ', n. 175; cf. ICaritas kwiiVeritates, n. I-67

Njengabo bamandulelayo, uPope Francis uyayikhaba ingcinga yokuba "yi-super-State jikelele" efuna kwakhona umgaqo "wobumbano" eqinisekisa ukuzimela kwe Onke amanqanaba oluntu ukusuka "kusapho" ukuya kubaphathi bamanye amazwe.

Masigcine engqondweni umthetho-siseko wenkxaso-mali, enika inkululeko yokuphuhlisa amandla akhoyo kuwo onke amanqanaba oluntu, ngelixa ifuna ukuqonda okukhulu koxanduva lokulunga okuqhelekileyo kwabo basebenzisa amandla amakhulu. Namhlanje, yimeko yokuba amanye amacandelo ezoqoqosho asebenzisa amandla amaninzi kunokuba athi wona ngokwawo. -Laudato si ', n. I-196

Upopu uFrancis akakhange asinde ekugxekeni la "macandelo ezoqoqosho," ecela ulwimi olusondeleyo kuye.

Ubuzwilakhe obutsha ke buyazalwa, abubonakali kwaye buhlala bubonakala, obunyanzelisa ngokungathandabuzekiyo kwaye ngokungathandabuzekiyo bunyanzelisa eyabo imithetho nemigaqo. Ityala kunye nokuqokelelwa kwenzala kukwenza kube nzima kumazwe ukuba aqonde amandla oqoqosho lwawo kwaye agcine abemi ekuonwabeleni amandla abo okwenene okuthenga… Kule nkqubo, ethande ukuba ginya Yonke into emi endleleni yengeniso eyandisiweyo, nokuba yintoni ethe-ethe, njengommandla, ayinakuzikhusela phambi komdla a senziwe isithembiso imarike, eba ngumgaqo kuphela. -U-Evangelii Gaudium, n. I-56

Amagqabantshintshi aseNtshona, ngakumbi abanye baseMelika, bamgxekile uPopu besithi unguMarxist, ngakumbi xa wayethetha ngokungagogotyiyo ukuba Ukusukela imali "bubulongwe bomtyholi."[7]Idilesi kwiNtlanganiso yesiBini yeHlabathi yeeNtshukumo eziDumileyo, eSanta Cruz de la Sierra, eBolivia, ngoJulayi 10, 2015; IVatican.va UMarxist? Akunjalo. UFrancis wayethetha imfundiso yamaKatolika engeyoyongxowankulu okanye “ubukomanisi” kodwa endaweni yokuxhasa uqoqosho olwenza isidima nentlalontle umntu umgaqo wabo ophilayo. Kwakhona, abo bamandulelayo bathi kwa into inye:

… Ukuba “ubungxowankulu” buthetha inkqubo apho inkululeko kwicandelo lezoqoqosho ingabekelwa bucala ngaphakathi kwesakhelo somthetho esiqinileyo esiyibeka kwinkonzo yenkululeko yoluntu iyonke, kwaye eyijonga njengenxalenye ethile yaloo nkululeko, eyona nto iphambili kuyo kukuziphatha okuhle kunye nenkolo, kwaye impendulo ngokuqinisekileyo iyachasa. —ST. UYOHANE PAUL II, ICentesiumus Annus, n. I-42; Ukuhlanganiswa kweMfundiso yeNtlalo yeCawa, n. I-335

UFrancis wayengathandabuzi ngokuchasene nesi simangalo sobuMarx:

Uluvo lwe-Marxist alulunganga… [kodwa] uqoqosho olukhohlisayo… luveza ukuthembela okungekho sikweni nokulunga kwabalusebenzisayo amandla oqoqosho… [ezi ngcamango] zicinga ukuba ukukhula kwezoqoqosho, kukhuthazwa yintengiso yasimahla, ngokuqinisekileyo kuya kuphumelela ekuziseni okukhulu ubulungisa nokubandakanywa kwentlalo ehlabathini. Isithembiso yayikukuba xa iglasi igcwele, iyakuphuphuma, izuze abahluphekileyo. Kodwa kwenzeka ntoni endaweni yoko, kukuba xa iglasi igcwele, iya iba nkulu ngomlingo akukho nto ikhe ivele kumahlwempu. Yiyo kuphela ekubhekiswa kuyo ithiyori ethile. Andiphindanga, bendithetha, ngokwembono yezobuchwephesha kodwa ngokwemfundiso yecawa yezentlalo. Oku akuthethi ukuba yiMarxist. —UPOPA UFRANCIS, nge-14 ka-Disemba 2013, kudliwanondlebe no La Stampa; inkolo.blogs.cnn.com

Kodwa emva koko, njengoko sifunda ngaphakathi Ubuhedeni obutsha-Icandelo III, kukho ukubuyela umva okutshabalalisayo, a yenguqu umoya ngokuchasene nenkqubo yentengiso yasimahla kunye nokwabiwa ngokutsha ngokungekho sikweni kobutyebi; Yinguqulelo yokuqala ethatha uhlobo ZoLuntu (ekungekho ngaphantsi kwe-scatological).

Le mvukelo ingokomoya. Yimvukelo kaSathana ngokuchasene nesipho sobabalo. Ngokusisiseko, ndiyakholelwa ukuba umntu waseNtshona uyala ukusindiswa ngenceba kaThixo. Uyala ukwamkela usindiso, efuna ukuzakhela. "Imilinganiselo esisiseko" ekhuthazwe yi-UN isekwe ekugatheni uThixo endikuthelekisa nomfana osisityebi kwiVangeli. UThixo ukhangele eNtshona kwaye wayithanda kuba yenze izinto ezintle. Wayimema ukuba iqhubeke, kodwa iNtshona yajika yabuya umva. Ikhethe uhlobo lobutyebi enetyala lalo kuphela.  -Khadinali uSara, IHerald yamaKatolikaEpreli 5th, 2019

Kwakhona, imbali iya kugweba uPopu malunga nokuba ngaba ukuxhasa kwakhe iinjongo zeZizwe eziManyeneyo akuyiyo "intembeko engenakulinganiswa nokulunga kwabo basebenzisa amandla oqoqosho."

Konke okuthethileyo, kule nto besiyichazile apha ngasentla, esi sigunyaziso asisiyo kakhulu Ukuhamba kubanduleli bayo.

 

ISIPROFETO… OKANYE OKUNGABONAKALI?

Njengentsapho yokomoya, nangona kunjalo, lixesha lokuba ubuze imibuzo enzulu. Ingaba umsebenzi weCawa uyafezekiswa, okanye ngaba uyasithwa ngenxa "yencoko" elungiselelwe okwethutyana? Siyanceda na "ukubuyisela zonke izinto kuKristu," okanye ingaba iBandla liba nepolitiki kakhulu ngokuhambelana namaziko afana ne-United Nations? Ngaba sakha ukholo olulungileyo, okanye sithembele kakhulu kulangazelelo lwegunya lehlabathi lezopolitiko? Ngaba sithembele kubulumko namandla kaThixo, okanye kakhulu kwizisombululo ezisebenzayo zokuzisa isicwangciso saKhe sexesha elizayo "sobulungisa noxolo"?[8]cf. Nd 85: 11; Ngaba 32:17 Leyo yimibuzo enyanisekileyo.

Kodwa nantsi impendulo enyanisekileyo. Ngomzuzu wesazela, mhlawumbi silindele ukuzalwa kweZizwe eziManyeneyo kwiminyaka engama-42 kamva, uPiux X wathi:

Baninzi, Sazi kakuhle, ukuba, kulangazelelo lwabo loxolo, oko kukuthi, kukuzola kocwangco, baziqokelele ngokwabo kwimibutho nakwimibutho, abathi bayenze amaqela olungelelwano. [Kodwa ke] lithemba kunye nokuphelelwa ngumsebenzi. Kuba kukho iqela elinye locwangco olunokubuyisela uxolo phakathi kwalo lonke olu phithiphithi, kwaye lelo liqela likaThixo. Ngulo mbutho, ke ngoko, ekufuneka siqhubele phambili, kwaye utsala kuwo uninzi lwabanakho, ukuba sikhuthazwa ngokwenene luthando loxolo. -E Supremi, Iincwadi zoncwadi, n. 7

Nokuba sizibhokoxa kangakanani na esidlangalaleni, sinxibelelana noorhulumente okanye simisela ubudlelwane phakathi kwezinye iinkolo, asisokuze sibuzise uBukumkani bukaThixo emhlabeni, watsho, ngaphandle kukaYesu Krestu.[9]E Supremi, n. I-8 INkosi yethu yathi kuSt Faustina,

Uluntu aluyi kuba noxolo lude luguquke ngokuthembela kwinceba yam. -Inceba kaThixo kumphefumlo wam, Iidayari, n. 300

UThixo uthanda bonke abesilisa nabasetyhini emhlabeni kwaye ubanika ithemba lexesha elitsha, ixesha loxolo. Uthando lwakhe, olutyhilwe ngokupheleleyo kuNyana ongumntu, lusisiseko soxolo kwindalo iphela. Xa usamkelwa ezinzulwini zentliziyo yomntu, olu thando luxolelanisa abantu noThixo kunye neziqu zabo, luvuselela ubudlelwane phakathi kwabantu kwaye luvuselele umnqweno wobuzalwana onako ukusiphelisa isilingo sobundlobongela kunye nemfazwe.  -UAPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaPopu John Paul II woMbhiyozo woSuku lweHlabathi lweXolo, nge-1 kaJanuwari 2000

Yonke imisebenzi yethu yobufundisi kufuneka ekugqibeleni ijolise kuyo uxolelanisa nabanye noYise ngoYesu Krestu iNkosi yethu. [10]cf. 2 Kor 5:18 Ayingomsebenzi lo ngokungxamisekileyo kunanini na ngaphambili?

Eli asiloxesha lokuba neentloni ngeVangeli. Lixesha lokuba ushumayele phezu kophahla lwendlu. —UPOPA OYINGCWELE UJOHN PAUL II, Homily, Cherry Creek State Park Homily, Denver, Colorado, Agasti 15, 1993; IVatican.va

Ngaphandle koko, sizibeka emngciphekweni wokuwela kunqulo-zithixo, Oko kukuthi, Krexeza nomoya wehlabathi. Kukho isiprofetho esivela kuSt.Anthony wentlango ekufanele ukuba usityelele, ngakumbi njengoko iBandla liya lisiya lisiba sisithethi seNjongo yeZizwe eziManyeneyo "yophuhliso oluzinzileyo".

Amadoda ayakunikezela kumoya wexesha. Baya kuthi ukuba babephila kumhla wethu, ukholo lwaluza kuba lula kwaye lube lula. Kodwa ngomhla wabo, baya kuthi, izinto zinjalo Ezinzima; Icawe kufuneka ihlaziywe kwaye yenziwe ibe nentsingiselo kwiingxaki zosuku. Xa iBandla nehlabathi bebanye, ke loo mihla isondele kuba iNkosi yethu eNgcwele ibeke umqobo phakathi kwezinto zaKhe nezinto zehlabathi. -hphump.org

Kunika umdla ukuba umxholo wendlela “ezinzima” ngayo iimeko kusapho lwanamhlanje, kwaye nokuba “zintsonkothe” kangakanani izisombululo… zisoloko zivela AmaAmoris Laetitia—uxwebhu lukapapa oludala ukungavisisani ngakumbi kunakuqala IHumanae Vitae (Ngeli xesha, ukuba nenkululeko kakhulu kunokuba unomdla kakhulu).

 

UKUTHEMBEKA vs UKUTHEMBEKA

Ezi ziprofetho zenzelwe ukusilungiselela idabi-kodwa kungcono siqiniseke ukuba sikumlo ofanelekileyo. Sebenzisa la mazwi esiprofeto ukuhlasela upopu yinkohliso; Bathetha ngeCawe iphela, kwaye banako okanye bangangabandakanyi uPopu. Ukuba bayayenza, imeko eyiyo yile ichazwe ngobulumko nguKhadinali Robert Sarah.

Kufuneka sincedise uPapa. Kufuneka sime naye njengokuba besinokuma notata wethu. -Khadinali uSara, nge-16 kaMeyi ka-2016, Iileta ezivela kwiJenali kaRobert Moynihan

Singabanceda oopopu ngeendlela ezintlanu: 1) ngomthandazo wethu; 2) ngokuba lilizwi lokucaca xa abo bengekho; 3) ngokuphepha ukugweba ngokungxama kubo; 4) ngokutolika amagama abo ngokufanelekileyo kwaye ngokweNkcubeko; 5) nangolungiso lobuzalwana xa bephazama (eyona nto iphambili kwindima yoobhishophu). Ngaphandle koko, uKhadinali uSara unikezela nge isilumkiso:

Inyani yile yokuba iBandla limelwe emhlabeni nguMmeli kaKristu, oko kukuthi ngupopu. Nabani na ochasene nopopu, ipso facto, ngaphandle kweCawa. -Ukhadinali Robert Sarah Corriere della Sera, Okthobha 7th, 2019; americamagazine.org

Abo baxhamla nguFrancis, kwaye ke baye baqala ukufuna iindlela zokungaphumeleli ukhetho lwakhe lobupapa, kufuneka baphulaphule omnye wabagxeki ngokugqithiseleyo indlela kaPapa uFrancis:

Ndenze abantu beza kum zonke iintlobo zeempikiswano ezibuza ukunyulwa kukaPopu Francis. Kodwa ndimthiya igama ngalo lonke ixesha ndenza uMthendeleko oNgcwele, ndimbiza ngokuba nguPopu Francis, ayisiyonto ingamampunge le ndiyenzayo. Ndiyakholelwa ukuba ngupopu. Kwaye ndizama ukuyithetha ngokungaguquguqukiyo ebantwini, kuba uchanekile- ngokwendlela endibona ngayo, abantu baya besongamela impendulo yabo kwinto eyenzekayo eCaweni. -Ukhadinali Raymond Burke, udliwanondlebe kunye The New York Times, Novemba 9th, 2019

Ukunyaniseka kupopu oshiye uphawu ayikokungathembeki kuKristu; kuchasene. Kuyinxalenye yalonto “Sizabalazela ukugcina ubunye bomoya ngentambo yoxolo.” [11]Efese 4: 3 Ukunyaniseka okunjalo kutyhila ubunzulu bokholo lwethu kuYesu: nokuba siyathemba ukuba Usalakha iBandla laKhe, nokuba oopopu bayabhadula.

Kuba nokuba upopu uhambisa iBarque kaPeter kwicala elingelilo,
ayizukuya ndawo ukuba umoya kaMoya oyiNgcwele awuzizalisi iiseyile zayo.

Ngamanye amazwi, "Zonke izinto zisebenzisana ngokulungileyo, kwabo babiziweyo ngokwenjongo yakhe." [12]KwabaseRoma 8: 28 Kwaye ingaba yintoni injongo kaThixo ngeli lixa?

… Kukho isidingo se Umnqweno weCawa, ezibonakalisa ngokwendalo ngobuntu bukaPopu, kodwa uPopu useCaweni kwaye ke oko kubhengeziweyo kukubandezeleka kweCawe… —UPOPE BENEDICT XVI, udliwanondlebe neentatheli xa wayebalekela ePortugal; iguqulelwe kwisiTaliyane, Corriere della Sera, NgoMeyi 11, 2010

Naxa oopopu bethu bethetha kwaye besenza izinto ezididayo, kunjalo ze Isizathu sokushiya inqanawa. Njengoko iSt. John Chrysostom isikhumbuza:

Icawe ithemba lakho, Icawe lusindiso lwakho, Icawe ikhusi lakho. -Hom. Kwi-capto Euthropion. 6.

Oko, kwaye njengo-Msgr. URonald Knox (1888-1957) wakhe wathi, “Mhlawumbi ingayinto entle ukuba wonke umKristu, ngokuqinisekileyo ukuba wonke umfundisi, angaphupha kube kanye ebomini bakhe ukuba ungupopu — kwaye avuke kobo bunzima ebila ngumvandedwa.”

 

 

ILizwi ngoku yinkonzo yexesha elizeleyo leyo
iyaqhubeka ngenkxaso yakho.
Usikelele, kwaye enkosi. 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-677
2 I-2 Tim 3: 5
3 Uxwebhu "ngoBuntu boLuntu kuXolo lweHlabathi kunye nokuPhila kunye", e-Abu Dhabi, ngoFebruwari 4th, 2019; IVatican.va
4 Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Matshi 7; elamav.com
5 iincsmagnet.net
6 ukubona IPaganism eNtsha-Icandelo III
7 Idilesi kwiNtlanganiso yesiBini yeHlabathi yeeNtshukumo eziDumileyo, eSanta Cruz de la Sierra, eBolivia, ngoJulayi 10, 2015; IVatican.va
8 cf. Nd 85: 11; Ngaba 32:17
9 E Supremi, n. I-8
10 cf. 2 Kor 5:18
11 Efese 4: 3
12 KwabaseRoma 8: 28
exhonyiweyo EKHAYA, UHAMBO OLUSHA.