Indawo yokusabela kumaxesha ethu

 

THE Uqhwithela olukhulu njengesaqhwithi ethe yasasazeka kubo bonke ubuntu ayiyi kuyeka ide ifikelele esiphelweni sayo: ukucocwa kwehlabathi. Kananjalo, njengakumaxesha kaNowa, uThixo ubonelela nge umphongolo ukuze abantu bakhe babakhusele kwaye bagcine "intsalela." Ngothando nokungxamiseka, ndicenga abafundi bam ukuba bangachithi xesha kwaye baqale ukunyuka amanyathelo baye kwindawo uThixo asinike yona…

 

YINTONI LOKHULELA?

Kumashumi eminyaka, bekukho ukumbombozela kwizangqa zamaKatolika malunga “neendawo ezinde” -ngokoqobo iindawo emhlabeni apho uThixo aya kugcina khona intsalela. Ngaba oku kungamaphupha, yinkohliso, okanye ngaba ikhona? Ndiza kuwuphendula loo mbuzo kufutshane nesiphelo kuba kukho into ebaluleke ngakumbi kunokhuseleko lomzimba: ngokomoya indawo yokusabela.

Kwimimangaliso evunyiweyo eFatima, uMama wethu wayebonise iimboni ezintathu umbono weSihogo. Emva koko wathi:

Ubonile isihogo apho imiphefumlo yaboni abangamahlwempu iya khona. Ukubasindisa, uThixo unqwenela ukuseka ukuzinikela kwehlabathi kwintliziyo yam engafakwanga. Ukuba le ndiyitshoyo kuwe yenziwe, imiphefumlo emininzi iyakusindiswa kwaye kuya kubakho uxolo. -Umyalezo eFatima, IVatican.va

Le yingxelo engaqhelekanga-inye eqinisekileyo yokunyibilikisa iintsiba zamaKristu evangeli. Kungenxa yokuba uThixo uyathetha indlela ku "Yesu iNdlela" (Jn 14: 6) kugqityiwe ukuzinikela kuMama wethu. Kodwa umKristu oyaziyo iBhayibhile yakhe uyakukhumbula ukuba, ekugqibeleni, kumaxesha okugqibela, "umfazi" unendima ebalaseleyo ayidlalayo ekoyiseni uSathana (ISityhi 12: 1-17) esabhengezwa kwasekuqaleni:

Ndiya kubeka ubutshaba phakathi kwakho nomfazi, naphakathi kwembewu yakho nembewu yakhe; yona iya kukutyumza intloko,
wena uya kuyityumza isithende. (IGenesis 3:15)

Kule nqanaba lehlabathi, ukuba uloyiso luza kuza noMariya. U-Kristu uza koyisa ngaye kuba ufuna uloyiso lweCawe ngoku nakwixesha elizayo luxhumeke kuyo. —UAPOPE JOHN PAUL II, Ukuwela uMda weThemba, iphe. 221

Ukuzinikela kwintliziyo engenasiphelo, ke, kungumbindi woku uloyiso. UKhadinali Ratzinger ubonelela ngemeko efanelekileyo:

Ngolwimi lwebhayibhile, "intliziyo" ibonisa iziko lobomi bomntu, indawo apho isizathu, ukuthanda, ubuntununtunu kunye nemvakalelo ziyahlangana, apho umntu afumana umanyano kunye nolwazelelo lwangaphakathi. NgokukaMateyu 5: 8 [“Banoyolo abasulungekileyo entliziyweni…”], "intliziyo engenasiphako" yintliziyo ethi, ngobabalo lukaThixo, ifike kubumbano olugqibeleleyo lwangaphakathi kwaye ke "ibona uThixo." Ukuba "uzinikele" kwi-Intliziyo engapheliyo kaMariya kuthetha ngoko ukwamkela esi simo sengqondo, eyenza i fiat- "ukuthanda kwakho makwenziwe" -iziko elichaza ubomi bakho bonke. Kungaphikiswa ukuba akufuneki sibeke umntu phakathi kwethu noKristu. Kodwa ke siyakhumbula ukuba uPawulos akazange athandabuze ukuthi kwindawo ahlala kuyo: "ndilingiseni" (1 Kor 4:16; Fil 3:17; 1 Th 1: 6; 2 Th 3: 7, 9). EbuPostile babenokubona ngokuqinisekileyo ukuba kuthetha ntoni ukulandela uKrestu. Kodwa ngubani esinokufunda ngcono kuye kwisigaba ngasinye kunoMama weNkosi? -Ukhadinali Ratzginer, (UPAPA BENEDICT XVI), Umyalezo eFatima, IVatican.va

Ukuzinikela kwintliziyo engenasono, ke, akufani nohlobo oluthile lomtsalane onethamsanqa ojikeleza iindlela eziqhelekileyo zosindiso: ukholo, inguquko, imisebenzi elungileyo, njl. (Efe. 2: 8-9); ayithathi ndawo yesidima kodwa isinceda ukuba siyifumane. Ngokuchanekileyo kukuzinikela kwintliziyo yakhe engafezekanga-kumzekelo wakhe, ukuthobela, nokubhenela ekuthetheni kwakhe-ukuba sinikwa uncedo lokomoya kunye namandla okuhlala kwezo ndlela. Kwaye olu ncedo luyinyani! Ndifuna ukukhala ngentliziyo yam yonke ukuba lo "Mfazi unxibe iLanga" akangomama ongumfuziselo kodwa ngokwenene Umama ngokulandelelana kobabalo. Uyinyani kwaye uyinyani yokufihla yaboni.

… Impembelelo yeNtombi Enyulu esikelelekileyo emadodeni… iphuma isuka kwintabalala yokufaneleka kukaKristu, ixhomekeke kulamlo, ixhomekeke kuyo ngokupheleleyo, kwaye itsalele onke amandla ayo kuyo. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-970

Esona sizathu sokuba amaKristu oyike naluphi na uhlobo lokuzinikela kuMariya kukuba ngandlela thile uya kuba iindudumo zikaKristu. Endaweni yokuba inguye umbane oko kubonisa indlela eya kuYe. Ewe, kwisibonakaliso sakhe sesibini eFatima, uMama wethu wathi:

Intliziyo yam eNgenasiphelo iya kuba yindawo yakho yokusabela nendlela eya kukusa kuThixo. -INkosikazi yethu yaseFatima, ngoJuni 13, 1917, Ukutyhilwa kweentliziyo ezimbini kumaxesha anamhlanje, www.ewtn.com

 

YINJANI UYIMBACU?

Injani ngokwenene iNtliziyo yoMama wethu ukuba “yindawo yokusabela”? Unjalo, ngokulula, kuba uThixo uyikhethile.

Umsebenzi woomama kaMariya emadodeni ngaphandle kokufihla okanye ukunciphisa eli lungelo likhethekileyo likaKrestu, kodwa endaweni yoko libonisa amandla aKhe. Kuyo yonke impembelelo esindisayo yeNtombi Enyulu esuselwe emadodeni ayiveli kwimfuno yangaphakathi, kodwa ukusuka kulonwabo lukaThixo.  -IBhunga leVatican leSibini, Lumen Gentium, n. 60

U-Kristu wathanda ukuba angabi ngunina wakhe kuphela, kodwa abe ngumama wethu sonke, uMzimba wakhe oyimfihlakalo. Olu tshintsho lwenzeka phantsi koMnqamlezo:

“Mfazi, nanko unyana wakho.” Andule athi kumfundi lowo, Nanko unyoko! Wathi kwakwelo lixa, umfundi lowo wamthabatha, wamsa kwikhaya lakhe. (UYohane 19: 26-27)

Yiyo loo nto uYesu afuna siyenze nathi: thabatha uMariya ezintliziyweni zethu nasemakhaya. Xa sisenza njalo, usifaka entliziyweni yakhe-Intliziyo engenasono 'izele lubabalo.' Ngenxa yokuba ngumama ngokwasemoyeni uyakwazi ukukhulisa abantwana bakhe, ngokungathi kunjalo, ngobisi lwezi zinto zibabazekayo. Ungandibuzi ukuba wenza njani, ndiyazi nje ukuba uyayenza! Ngaba nabani na uyazi nokuba usebenza njani uMoya oyiNgcwele?

Umoya uphephezela apho uthanda khona, uze usive isandi sawo, kodwa ungazi apho uvela khona, nalapho usinga khona; banjalo nabo bonke abazelwe nguMoya. (UYohane 3: 8)

Ewe kunjalo, kunjalo iqabane loMoya oyiNgcwele. Uyakwazi ukusikhathalela kwaye asinike indawo yokusabela ngokomoya, njengaye nawuphi na umama olungileyo, kuba oko kuyintando kaTata. Ke, yindima yakhe kula maxesha ukukhusela abantwana bakhe kwiNkqwithela eNkulu esikuyo ngoku.

Intliziyo yam Egqibeleleyo: yeyona yakho ikhuselekileyo yokufihla kunye neendlela zosindiso, athe ngeli xesha, uThixo wazinika ICawe nakubuntu… Nabani na ongangeni kule nto yokufihla Iya kuqhutywa sisaqhwithi esikhulu esele siqalisile ukuba nomsindo.  -UMama wethu kuFr. UStefano Gobbi, Nge-8 kaDisemba, ngo-1975, n. 88, 154 ye Ibhuku eliluhlaza okwesibhakabhaka

Nguye yokufihla awayekulungiselele yona uMama wakho wasezulwini. Apha, uya kukhuseleka kuyo yonke ingozi kwaye, ngalo mzuzu weSiphepho, uyakufumana uxolo. —Ibhid. n. 177

Mamela ezo zithembiso! Kufuneka sisamkele esi sipho siyiyo kwaye sikhawuleze siye kule ndawo yokusabela.

Umama kaMariya, othi ube lilifa lendoda, ngu isipho: Isipho uKristu asenza ngokobuqu kuye wonke umntu. UMhlawuleli uphathise uMariya kuYohane kuba ubeka uYohane kuMariya. Ezinyaweni zoMnqamlezo kuqala apho ukunikezelwa okukhethekileyo kobuntu kuMama kaKrestu, okwathi kwimbali yeCawe kwenziwa kwaye kwabonakaliswa ngeendlela ezahlukeneyo… —UAPOPE JOHN PAUL II, I-Redemptoris Mater, n. I-45

 

IROSARI NOKHUSELEKO

Kungokuziqhelanisa nokuzinikela kuMama wethu esele sifunde ukuba isithembiso "sokusabela" kuye siyinyani. Umzekelo, esinye seZithembiso ezilishumi elinesihlanu u-Lady Wethu wasidlulisela eSt.

… Iyakuba sisixhobo esinamandla kunene esihogweni; iya kutshabalalisa ububi, ihlangule esonweni kwaye iphelise uqhekeko. --Erosary.com

Ayisiyongxaki, ke, ukuba izulu liyihlaziyile ikhwelo lalo ngababoni abaninzi kunyaka ophelileyo ukuba bathandaze iirosari imihla ngemihla. Kuba iRosari ihlala iphambili ukuzinikela Intliziyo Enyulu:

ICawe ibisoloko ithi ukusebenza kwalo mthandazo… zezona ngxaki zinzima. Ngamaxesha apho ubuKrestu ngokwabo babubonakala busemngciphekweni, ukuhlangulwa kwabo kwakubangelwe ngamandla alo mthandazo, kwaye uMama wethu weRosari wabhengezwa njengalowo ukuthethelelwa kwakhe kuzisa usindiso. —IIPOPE ST. UYOHANE PAUL II, URosarium Virginis Mariae, n. I-39

Oku akumele kusimangalise, kuba iCatechism ifundisa ukuba iCawa "yayifanekiswa ngumkhombe kaNowa, osindisayo kuphela kumkhukula." [1]IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-845 Kwangelo xesha, iBandla lifundisa ukuba uMariya “ungumzekelo 'itypusYeCawa ” [2]CCC, n. 967 okanye ubeke enye indlela:

Ngcwele uMariya… waba ngumfanekiso weCawe ezayo… -IPOPE BENEDICT XVI, Thetha uSalvi, n.50

Kananjalo, ikwaluhlobo "lomkhombe" wamakholwa. Kwimimangaliso evunyiweyo eya ku-Elizabeth Kindelmann, uYesu ngokwakhe wathi:

Umama wam yityeya kaNowa… -Ilangatye lothando, iphe. 109; nangemvume Ukusuka ku-Archbishop Charles Chaput

Kwaye kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta, uMama wethu wathi Intliziyo yakhe injalo ' umphongolo yokusabela. ”[3]Intombi Enyulu kubukumkani bokuthanda kukaThixo, Usuku 29 Cinga ngentsimbi nganye yeRosari, ngokungathi kunjalo amanyathelo ezikhokelela kwiTyeya yentliziyo yakhe. Thandaza iRosari nosapho lwakho yonke imihla. Hlanganisa ngokungathi ukhona Ukungena kwiTyeya ngaphambi kwemvula. Sixhathise isilingo sokutyeshela kungekuphela nje esi sibongozo sasezulwini, kodwa nesikhalo sikaSt. John Paul II esithi iCawe mayithathe iRosari: “Sanga esi sicelo sam singeke siviwe![4]URosarium Virginis Mariae, n. I-43

Ngokubhekisele kubantwana bakho abangasekhoyo, ndifuna ukongeza kubazali noomawokhulu ukubhala kwam Wena unguNowa. Apho uyakufumana inkuthazo malunga nabantu obathandayo abashiye ukholo. Ukuthandazela iRosari yabantwana bethu abawileyo kufana nokubeka amatye amancinci kwindlela erhabaxa ekhokelela kwiTyeya. Kungumsebenzi wakho ukubeka la matye; yindima yaseZulwini kunye nexesha lokuba bazokufumana njani kwaye nini abo ubathandayo.

Ewe yonke into endiyithethileyo ithatha ukuba uyakuvumela umama wethu ukuba akunike! Kwigama lamaKatolika, oku kubizwa ngokuba kukungcwalisela uMariya. Funda Abancedisi abasikelelweyo ukuva ngokuzingcwalisela kwam kwaye ufumane umthandazo wokuzinikezela onokutsho ngokwakho.

 

IIMPAWU ZOKUPHEPHA

Ngokucacileyo, ukuzinikela kwiNenekazi lethu akuboneleli ngokomoya kuphela kodwa ngokomzimba Ukhuseleko kwiCawe. Cinga ngokoyiswa okungummangaliso kwe Imikhosi yase-Ottoman eLepanto… Okanye indlela ababingeleli abathandaza ngayo iRosari eHiroshima bakhuselwe ngokungummangaliso kuqhushumbo lweatom kwanokutsha kwemitha:

Siyakholelwa ukuba sisindile kuba besiphila umyalezo kaFatima. Sasihlala size sithandaze iRosari yonke imihla kwelo khaya. —Fr. UHubert Schiffer, ongomnye wabasindileyo owaphila eminye iminyaka engama-33 esempilweni entle engenazo neziphumo ebezingalindelekanga kwimitha;  www.cubahome.com

Ngawo onke amaxesha okutshutshiswa, uThixo ubonelele ngohlobo oluthile lokhuselo lomzimba ukugcina, okungenani, intsalela yaBantu baKhe (funda Indawo ezizayo kunye neendawo zokubalekela). Umkhombe kaNowa yayiyindawo yokusabela yokwenene yokuqala. Kwaye ngubani onokusilela ukukhumbula indlela uSt.Joseph avuswe ngayo ebusuku ukuba akhokele iNtsapho yakhe eNgcwele kwindawo yokubalekela entlango?[5]I-Matt 2: 12-14 Okanye ngaba uThixo waphefumlela uYosefu ukuba agcine ukudla okuziinkozo iminyaka esixhenxe?[6]IGenesis 41: 47-49  Okanye indlela IiMaccabees zafumana indawo yokusabela kwintshutshiso?

Ukumkani wathumela abathunywa… ukuthintela amadini atshiswayo, amadini kunye neminikelo endaweni engcwele… Uninzi lwabantu, abashiya umthetho, bazimanya nabo benza ububi elizweni. AmaSirayeli aqhutyelwa ezimele, naphina apho afumana khona iindawo zokusabela. (1 iMacc 1: 44-53)

Ewe, uBawo waseCaweni uLactantius wabona kwangaphambili iindawo ezinde ngexesha elizayo ukuchas 'umthetho:

Elo iya kuba lixesha apho ubulungisa buya kugxothwa, nobumsulwa buthiye; Apho abakhohlakeleyo baya kuphakanyisela phezulu kwiintshaba, Akukho mthetho, nocwangco, okanye uqeqesho lomkhosi aluyi kulondolozwa ... zonke izinto ziya kudideka kwaye zidityaniswe ngokuchasene nelungelo, kunye nemithetho yendalo. Ngokwenjenje, umhlaba uya kubharha, ngokungathi ubanjiwe. Xa ke zinokwenzeka ezi zinto, aya kwandula ke amalungisa nabalandeli benyaniso bahlukane nabangendawo, basabele kuwo isolutions. -Lactantius, Amaziko obuThixo, Incwadi VII, Ch. 17

Kakade ke, abanye basenokuthi ukuzifihla kwahlukile kunelungiselelo likaThixo lendawo yokusabela yokwenene. Nangona kunjalo, uGqirha weCawa, iSt. Francis de Sales, uqinisekisa ukuba kuya kubakho iindawo zokukhusela ngexesha leentshutshiso zoMchasi-Kristu:

Imvukelo [inguquko] nokwahlukana kufuneka kuze… Ukuzincama kuya kuyeka kwaye… uNyana woMntu akanakufumana lukholo emhlabeni… Zonke ezi ndawo ziyaqondwa ngembandezelo ayakuyibanga umchasi-Krestu eCaweni… Kodwa iBandla… aliyi kusilela. , atyiswe, alondolozwe phakathi kweentlango neziqithi apho aya kuhlala khona, njengoko sitsho isibhalo, (Apoc. Ch. 12). —St. UFrancis de Sales, Umsebenzi weCawa, ch. X, n. 5

Umfazi wanikwa amaphiko amabini okhozi olukhulu, ukuze abhabhe aye kwindawo yakhe entlango, apho, kude nenyoka, wanyanyekelwa khona unyaka, iminyaka emibini, nesiqingatha sonyaka. (Izityhilelo 12:14)

Ewe, utsho uPopu St. Paul VI…

Kuyimfuneko ukuba umhlambi omncinci uphila, nokuba incinci kangakanani. —UAPOPE PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, iphe. 152-153, Imbekiselo (7), iphe. ix.

Kwizityhilelo kuFr. UStefano Gobbi, ophethe i nangemvume, Inenekazi lethu lixela ngokucacileyo ukuba Intliziyo yakhe eqinisekileyo ayiyi kunikezela ngokomoya kuphela kodwa ikhusi lokomoya:

In kula maxesha, nonke nina nidinga ukungxama ukuze nizifihle kwi yokufihla we-Im wamIntliziyo ye-maculate, kuba izoyikiso ezinzulu zobubi zixhomekeke kuwe. Obu bobokuqala kubo bonke ububi bokomoya, obunokwenzakalisa ubomi bakho obungaphezu kwendalo ... bububi bocwangco lwentlalo… Kukhuselwa kulo zonke Obu bubi, ndiyakumema ukuba uzifihle kwindawo ekhuselekileyo kwindawo ekhuselekileyo yeNtliziyo yam engafezekanga. —UJuni 7, 1986, n. 326, Ibhuku eliluhlaza okwesibhakabhaka

Ngokwezibhengezo ezivunyiweyo kuMkhonzi kaThixo uLuisa Piccarreta, uYesu wathi:

Umthetho wezulu ubeka ukohlwaya, kodwa ezi ntshaba [zikaThixo] azisondeli kuloo miphefumlo iphila ngokuthanda kukaThixo… kwiindawo ezihlala le miphefumlo… Ndibeka imiphefumlo ehlala ngokupheleleyo kwiNtando yaM emhlabeni, ikwimeko efanayo naleyo basikelelweyo [eZulwini]. Ke ngoko, phila ngokuthanda kwam ungoyiki nto. —UYesu waya eLuisa, uMqulu 11, ngoMeyi 18, 1915

Kwezinye izityhilelo ezithembekileyo zesiprofeto, sifunda ngeendawo ezinde zokulungiselela uThixo azilungiselele abantu baKhe kwangethuba ekuphakameni kweSaqhwithi Esikhulu esele siqalile:

Ixesha liyeza kwakamsinya, lisondela ngokukhawuleza, kuba iindawo zam zokuphephela zikwizigaba zokulungiswa ezandleni zabanyanisekileyo bam. Abantu bam, iingelosi zam ziya kuza zikhokele kwiindawo zakho zokubalekela apho uya kukhuselwa kwisaqhwithi kunye nemikhosi yomchasi-Kristu kunye nalo rhulumente mnye ... Lungelani abantu bam xa kufika iingelosi zam, anifuni Jika. Uya kunikwa ithuba elinye xa ilixa lifikile Thembela kum nakwintando yam ngawe, yiyo loo nto ndikuxelele ukuba uqale uqaphele. Qala ukulungiselela namhlanje, kuba [kubonakala] kwiintsuku zokuzola, ubumnyama buqhubeka. —Yesu Jennifer, NgoJulayi 14, 2004; amazwifromjesus.com

Oku kusisikhumbuzo kuYehova owakhokela amaSirayeli entlango ngomqulu welifu emini nomqulu womlilo ebusuku.

Uyabona, ndithuma isithunywa phambi kwakho,
ukukugcina endleleni, nokuzisa endaweni endiyilungisileyo.
Mqwalasele kwaye umthobele. Musa ukumvukela,
kuba akasayi kukuxolela isono sakho. Igunya lam likuye.
Ukuba uyamthobela kwaye wenze konke endikuxelela kona,
Ndiya kuba lutshaba kwiintshaba zakho
notshaba kwiintshaba zakho.
(IEksodus 23: 20-22)
 
Konke oku kuqikelelwa kwisiseko sokuba imiphefumlo enjalo sele uhlala "kwimeko yobabalo" -oko kukuthi, kwindawo yokuzimela kaKristu Inceba kaThixo. Kungenxa yale nceba, ithululelwe kwiNtliziyo yakhe eNgcwele, apho aboni bafumana indawo yokusabela kubulungisa bukaThixo, ngakumbi ngelixa lokugwetywa kwabo.[7]cf. Yohane 3:36 Ephinda amazwi kaYesu kuLuisa Piccarreta, umfundisi waseKhanada uFr. UMichel Rodriguez ubetha ibhalansi elungileyo:
Indawo yokusabela, kwindawo yokuqala, nguwe. Phambi kokuba ibe yindawo, ingumntu, umntu ophila noMoya oyiNgcwele, ekwimeko yobabalo. Indawo yokusabela iqala ngomntu ozibophelele umphefumlo wakhe, umzimba wakhe, ubukho bakhe, nokuziphatha kwakhe, ngokweLizwi leNkosi, iimfundiso zeCawa, kunye nomthetho weMithetho Elishumi. -Ibid.
 
 
URHULUMENTE WOBABALO
 
Kuyavunywa ukuba kugxilwe kakhulu kwaye kuthathelwa ingqalelo izinto ezongeziweyo kule mihla. Isizathu silula: Ukoyika. Ndixelele: ngaba ukhuselekile ngoku kumhlaza, kwiingozi zeemoto, kuhlaselwa yintliziyo okanye amanye amashwa? Oku kwenzeka lonke ixesha kumaKristu alungileyo. Oku kuthetha ukuba sisoloko, ngamaxesha onke, sisezandleni zikaBawo. UTerry Law wakha wathi, “Eyona ndawo ikhuselekileyo ngukuthanda kukaThixo.” Oku kuyinyani ngokupheleleyo. Nokuba uYesu wayeseNtabeni yeTabhore okanye iNtaba yeKalvari, kuye, ukuthanda kukaBawo yayikukutya kwakhe. Ukuthanda kukaThixo kunjalo kanye apho ufuna ukubakhona. Ngenxa yoko, NguThixo kuphela owaziyo ukuba uyakumgcina phi kwaye uzakubalondoloza phi. Ngamanye amagama, ukuzikhusela asiyonjongo yethu kodwa kukuhambelana ngokupheleleyo nokuthanda kukaThixo. Intando yakhe ngomphefumlo omnye inokuba luzuko lokufela ukholo; elandelayo, izizukulwana ezizayo; elandelayo enye into. Kodwa ekugqibeleni, uThixo uyabavuza bonke ngokokuthembeka kwabo… kwaye ngeli xesha emhlabeni kuyakubonakala ngathi liphupha elikude.
 
Xa oku kubhala ukwahlukana kwaqala kwiminyaka elishumi elinesihlanu eyadlulayo, elona “lizwi” lokuqala entliziyweni yam ukubhala Lungiselela!  Ngale nto kwakuthethwa oku: ube “kwimeko yobabalo.” Kuthetha ukuba ngaphandle kwesono sokufa, kwaye ke, kubuhlobo bukaThixo. Kuthetha ukulungela ukuhlangana neNkosi nangawuphi na umzuzu. Igama lalikhwaza kwaye licacile ngoku njengoko linjalo ngoku:
Yiba kwimeko yobabalo, soloko ukwimeko yobabalo.
Nasi isizathu. Iziganeko ezizayo emhlabeni eziza kuthatha imiphefumlo emininzi ukuya kunaphakade ngokuqhwanyaza kweliso. Oko kuya kubandakanya okuhle nokubi, umntu oqhelekileyo kunye nombingeleli, okholwayo nongakholwayo. Kwimeko enje: ngalo mbhalo, ngaphezulu kwe-140,000 yabantu babhubhile "ngokusesikweni" ngenxa ye-COVID-19, abanye ababecinga kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo ukuba bazakonwabela umoya wentwasahlobo ngoku. Kwafika njengesela ebusuku… kwaye kuya kuba njalo nakwezinye Inimba. Ngawo la maxesha siphila kuwo. Kodwa ukuba uthembele eNkosini, ukuba intando yakhe kukutya kwakho, uya kukuqonda oko nto yenzeka kuye nabani na uThixo angamvumeli. Musa ukoyika.

Musa ukoyika into enokwenzeka ngomso.
Lo Bawo unothando ukukhathaleleyo namhlanje uyakwenza njalo
ndikukhathalele ngomso nangemihla.
Nokuba uya kukukhusela ekubandezelekeni
okanye uya kukunika amandla angapheliyo ukuba uyithwale.
Yibani seluxolweni emva koko ubeke bucala zonke iingcinga kunye neembono
.

—St. UFrancis de Sales, ubishophu wenkulungwane ye-17,
Ileta eya kuManenekazi (LXXI), nge-16 kaJanuwari 1619,
isuka e Iileta zokomoya zikaS. Francis de Sales,
Rivingtons, 1871, iphepha 185

Nokuba ndihlala ukuze ndibone iXesha loXolo okanye hayi ayisiyonto yam leyo. Ndiyakuxelela oku, nangona kunjalo: Ndifuna ukubona uYesu! Ndifuna ukujonga emehlweni akhe ndimthande. Ndifuna ukwanga amanxeba aKhe, amanxeba nam, endiwafake apho… ndiwele ezinyaweni zakhe ndimnqule. Ndifuna ukubona uMama wethu. Andikwazi kulinda ukubona uMama wethu, kwaye ndimbulele ngokundinyamezela yonke le minyaka. Kwaye ndifuna ukubamba umama wam ongumama kunye nodadewethu endimthandayo ndivele ndihleke ndilile ndingaze ndiyeke… kwakhona.
 
Ndifuna ukugoduka, andithi? Sukundenza into ephosakeleyo, ndifuna ukukhulisa abanye abantwana bam kwaye ndibabone abantwana babo… kodwa intliziyo yam ibekwe eKhaya kuba andazi ukuba "isela" liza kuvela nini.
 
Kumyalezo wakutsha nje kuPedro Regis, uMama wethu usixelela apho kufuneka amehlo ethu ajonge khona:
Injongo yakho kufuneka ibe liZulu. Yonke into kobu bomi iyadlula, kodwa uBabalo lukaThixo olukuwe luya kuba nguNaphakade. -UMama wethu kuPedro, UEpreli 14, 2020
Eyona ndlela ikhuselekileyo yobomi obungunaphakade kukuqinisekisa ukuba singena kwisiphephelo seNtliziyo yakhe engenasono, loo Tyeya yokomoya, njengeCawa, ehambisa bonke abantwana bayo ekhaya ngokukhuselekileyo.

 

Inkwenkwezi yolwandle, nguTianna (Mallett) Williams

 

Namhlanje, ndifuna ukukukhokela ngesandla njengomama:
Ndifuna ukukukhokelela nzulu
kubunzulu bentliziyo yam ...

Musa ukoyika ukubanda okanye ubumnyama,
kuba uya kuba sentliziyweni kaMama wakho
Ukusuka apho uya kwalatha indlela
kuninzi lwabantwana bam abahluphekayo.

… Intliziyo yam iseyindawo yokusabela ekhusela wena
Kuzo zonke ezi ziganeko belandelana.
Uya kuhlala uzolile, awuyi kuzivumela ukhathazeke,
akuyi koyika. Uza kuzibona zonke ezi zinto zikude,
ngaphandle kokuzivumela ukuba ungoyena uchaphazeleka kubo.
'Kodwa kanjani?' ubuza kum.
Uya kuphila ngexesha, ukanti uya kuba
ngokungathi kunjalo, ngaphandle kwexesha….

Hlala ke uhlala kule ndawo yam yokusabela!

—Kubabingeleli, Oonyana Bethu Bathandekayo, umyalezo kuFr. UStefano Gobbi, n. 33

 

Inkwenkwezi yoLwandle, khanyisa kuthi kwaye usikhokele endleleni yethu!
-IPOPE BENEDICT XVI, Thetha uSalvi, n. I-50

 

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. I-845
2 CCC, n. 967
3 Intombi Enyulu kubukumkani bokuthanda kukaThixo, Usuku 29
4 URosarium Virginis Mariae, n. I-43
5 I-Matt 2: 12-14
6 IGenesis 41: 47-49
7 cf. Yohane 3:36
exhonyiweyo EKHAYA, UMARIYA, IXESHA LOBABALO.