Ukunyanzelwa kweCawe

 

KUNYE Kwiiveki ezimbini emva kokurhoxa kukaPopu Benedict XVI, isilumkiso esaye savela entliziyweni yam sokuba iBandla ngoku liyangena “Iintsuku eziyingozi” kunye nexesha le "Isiphithiphithi esikhulu." [1]Cf. Uwufihla Njani Umthi Loo magama ayiphembelele kakhulu indlela endiza kusondela ngayo kolu bhalo lobupostile, ndisazi ukuba kuyimfuneko ukulungiselela nina, bafundi bam, imimoya yesaqhwithi ezayo.

Yintoni ebisiza? Umnqweno weCawa xa kufuneka epase ...

… Ngesilingo sokugqibela esiya kushukumisa ukholo lwamakholwa amaninzi… Icawe iyakungena ebuqaqawulini bobukumkani kuphela ngale Pasika yokugqibela, xa iyakulandela iNkosi yayo ekufeni naseVukweni kwayo. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, 675, 677

Namhlanje, ukudideka kunye neentlungu ezixhonywe kwigumbi eliphezulu kwisidlo sangokuhlwa sokugqibela nazo zityhutyha ibandla ngeli lixa. Abapostile babenjalo izanyazanyiswa ngamazwi athi uYesu kufuneka eve ubunzima kwaye afe; izanyazanyiswa ukuba ukungena kwaKhe eYerusalem yayingelulo uloyiso ababelulindele; izanyazanyiswa ukufumanisa ukuba omnye wabo uza kungcatsha iNkosi yabo.

Emva koko uYesu wathi kubo, “Ngobu busuku nonke ukholo lwenu luya kugungqiswa kum, kuba kubhaliwe kwathiwa: 'Ndiya kumbetha umalusi, zichithwachithwe izimvu zomhlambi'….” (Mateyu 26:31)

On olusuku lwenkanuko yeCawa, ngokunjalo, siyashukunyiswa kwaye ngendlela efanayo: ngokubetha komalusi, oko kukuthi, i ulawulo lwabaphathi.

 

UMBULELO

Amanyundululu ezesondo athe gqolo ukubonakala achukumise ububingeleli kangangokuba kwiindawo ezininzi iCawa iphulukene nokuthembeka kwayo. Kunjengokuba naye ngoku ekhwele iesile “lokuthotywa” esiya eYerusalem.

Ngenxa yoko, ukholo olunjalo alukholeleki, kwaye iBandla alinako ukuzibonakalisa ngokwalo njengomvakalisi weNkosi. -IPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, uPapa, iCawa, kunye neMiqondiso yamaXesha: Incoko noPeter Seewald, iphe. 25

Kwangelo xesha, uPopu uFrancis, ngolwimi oluqine kakhulu, wacela umngeni kububingeleli ukuba bamkele imeko yobomi ngokuxelisa ukuthobeka kweNkosi yethu: kubulula, ukungafihli nto, kunye nokufumaneka.

Yabona, ukumkani wakho uza kuwe, enobulali, ekhwele e-esileni… (Mat 20: 5)

Ukushenxiswa kwayo yonke into ukusuka kwikomkhulu eliqhelekileyo likapopu, ukuya kwii-limousines, kwanakwisinxibo sikapopu kutsale ingqalelo yehlabathi. Nabo bakhale ngohlobo "Hosana" njengoko bebona into encomekayo ebonakala.

…nini wangena eYerusalem umzi wonke wanyikima…

Njengokuba imbono yabantu ngoYesu yayilahlekisiwe-ukumbona esengumprofeti nje wethemba labo lobuxoki likaMesiya-ngokunjalo, umyalezo wenceba kaPope Francis awuqondwanga kakuhle ngabaninzi njengemvume yokuhlala esonweni.

"Ngubani lo?" Bathi ke abantu, Lo nguYesu, umprofeti ongowaseNazarete yelaseGalili.

 

Abangcatshi

Ukunyikima akuzange kuphele ngokungena kukaKristu, kodwa kwaqhubeka ukubuyela kwigumbi eliphezulu xa wayesazisa ukuba omnye wabo uza kumngcatsha.

Bebindekile yile nto, baqala ukuthi kuye omnye komnye, Inene, asinguwe, Nkosi? (UMateyu 26:22)

Inye kuphela into eqinisekileyo yokupapa kukaFrancis: kukhokelela kwi ukuhluza okukhulu ngeli lixa, enye apho "ukholo" lomntu ngamnye wethu luvavanywa kwinqanaba elithile.

… Njengokuba uKristu waxelela uPetros, “Simon, Simon, uyabona, uSathana ubenibanga, ukuze anihluze njengengqolowa,” namhlanje “sibuhlungu kwakhona ukuba uSathana uvunyelwe ukuba ahluze abafundi phambi kwehlabathi liphela. ” —UPOPE BENEDICT XVI, kwiMisa leSidlo seNkosi, nge-21 ka-Epreli 2011

Uhlobo oluzenzekelayo kunye nokungaqondakali okungaqhelekanga kwalo papa kukhokelele kungekuphela nje kwiyantlukwano ebukhali ekutolikeni amaxwebhu kapopu, kodwa nakwiinkampu ezahlukeneyo ezibanga oko bona ngabo bathembeke kakhulu kwiincwadi zeVangeli. 

Waphendula ke uPetros wathi kuye, Nokuba bonke baya kukholwa kuwe, mna ke ndingade ndigungqiswe. (Mateyu 26:33)

Ekugqibeleni, yayingengoYudas kuphela, kodwa noPetros owangcatsha uKrestu. UYuda, ngenxa yokuba wala iNyaniso; UPetros, ngokuba wayeneentloni ngaLo.

 

UYUDAS PHAKATHI KWATHI

Oko sikubonayo namhlanje kuyinto ehambelana neSidlo sangokuhlwa sokugqibela apho iiJudases ngoku ziyavela. Oobhishophu nababingeleli ebebezizithunzela ngoku, njengoJudas, baziva beqinisiwe yinkqubo kaPopu Francis, bedlala ngokungaqondakaliyo okubangelwe yindlela yakhe yobunkokeli. Endaweni yokuba batolike oku kungacaci njengoko kufanelekileyo-ngelensi yeNkcubeko eNgcwele- bavukile kwiTheyibhile likaKristu bathengisa iNyaniso “ngamaqhosha esilivere amashumi amathathu” (Oko kukuthi, amathemba alambathayo nethemba). Kutheni le nto kufanele kusimangalise? Ukuba kwakungumxholo weMisa eNgcwele apho uYuda wayeya kuvuka angcatshe iNkosi, ngokunjalo, iya kuba ngabo babelana ngeSidlo sikaThixo nathi abaya kuvuka bangcatshe iNkosi ngeyure yokuKhathazeka kwethu. 

Kwaye bawungcatsha njani uMzimba kaKristu?

Kwafika ke isihlwele, kwaye umntu lowo ubizwa ngokuba nguYuda, omnye weshumi elinababini, ebakhokela. Wasondela kuYesu eza kumanga; Uthe ke uYesu kuye, Yuda, umngcatsha uNyana woMntu ngokumanga na? (ULuka 22: 47-48)

Ewe, la madoda avele "awanga" uMzimba kaKristu ngobuxoki kwaye Ulwaphulo-mthetho, uluhlu lwamagama abonakala ngathi "luthando", "inceba", kunye "nokukhanya" kodwa bubumnyama ngokwenyani. Abakhokeleli kwinyaniso leyo iyodwa esikhululayo -ku Inceba eyiyo. Nokuba ziinkomfa zika-bhishophu zonke ezijija iNkcubeko, iiyunivesithi zamaKatolika zinika amaqonga kubaqhekeki, abezopolitiko abangamaKatolika bethengisa, okanye izikolo zamaKatolika ezifundisa ngokucacileyo ngemfundo yezesondo… sibona ukungcatshwa okunzulu kwaLowo uyiNyaniso phantse kuwo onke amanqanaba oluntu.

Ngapha koko, amaKatolika amaninzi aziva elahliwe ikakhulu nguPopu Francis ngenxa nakala ngathi ukungahoyi ingxaki ebonakalayo. Imibuzo ishiyekile kwabanye ukuba kutheni eqokelele uninzi lwa madoda "akhululekileyo" amjikelezileyo; Kutheni evumela aba bakwaJudase ukuba basebenze ngokukhululekileyo; okanye kutheni engaphenduli ngokucacileyo i-Cardinal's "dubia" -isicelo sabo sokucaciswa kwimicimbi yomtshato kunye nesono esifanelekileyo. Ndiyakholelwa ukuba impendulo inye yile ezi zinto kufuneka zenzeke njengoko ilixa lePasion yeCawa lifikile. NguKrestu, ekugqibeleni, okuvumelayo oku kuba inguye- hayi uPopu- lo “wakha” iBandla lakhe. [2]Cf. Mat 16:18

Ngeli xesha, xa uYuda wayemngcatsha kwaye abaPostile babetsala amakrele ukuze banqande bonke obo bubhanxa, uYesu wayexakeke kukubonisa inceba kude kube ngumzuzu wokugqibela- nakwabo babeza kumbamba:

Athi uYesu, Akusekho apha; Wayichukumisa indlebe yakhe, wamphilisa. (ULuka 22:51)

 

UKUKHANJWA KUKAPETROS

Okulusizi — mhlawumbi okulusizi nangakumbi kunoko kungcatshwa nguYudas okungenakuphepheka — ngabakwaPeter phakathi kwethu. Ndiye ndachukumiseka kakhulu kule veki iphelileyo ngamazwi ka-St.

Ke ngoko, nabani na ocinga ukuba umile ukhuselekile kufuneka aqiniseke ukuba angawi. (1 kwabaseKorinte 10:12)

Asingobafundisi bobuqhetseba okanye oobhishophu abanenkqubela-phambili abavuka ebusuku baye bandothusa; Ngabo bavukele iBandla ngomsindo ofanayo kunye nokukhanyela ukuba uPetros wakhulula ngobo busuku babuhlungu. Khumbula xa uPetros wayechasa esithi u Yesu uzakusokola kwaye afe:

Waza uPetros wamthabathela bucala, wamkhalimela, esithi, Makube njalo, Nkosi; Akuyi kwenzeka into enjalo kuwe. Wajika ke wathi kuPetros, Suka uye emva kwam, Sathana, Ungumqobo kum. Awucingi njengoThixo, ucinga njengabantu. (Mat 16: 22-23)

Lo ngumfuziselo wabo bangakwamkeliyo iBandla elingenziwanga ngokomfanekiselo wabo. Abonelisekanga kukudideka kwesi sikhundla sikhoyo, ubuhlwempu be-post-Vatican II liturgy, kunye nokungahlonitshwa ngokubanzi (konke oku kuyinyani). Kodwa endaweni yokuhlala noKristu kule Getsemane, bayabaleka iBandla. Abacingi njengoThixo, kodwa bacinga njengabantu. Kuba abayiqondi into yokuba iBandla limelwe kukuba nalo liqhubeke nalo. Ababoni ukuba olu xinzelelo lwangoku luvavanyo lokuba ukholo lwabo likuYesu Krestu… okanye kubuqaqawuli bangaphambili beziko. Baneentloni, njengoPetros ngoYesu, ukubona uMzimba kaKristu ukwimeko embi ngolo hlobo.

Waqala ke ukuqalekisa nokufunga, "Andimazi loo mntu." Yasuka yalila kwaoko inkuku. (Mateyu 26:74)

Nathi sikufumanisa kunzima ukuyamkela into yokuba wazibophelela kwimida yeCawe yakhe kunye nabaphathiswa bayo. Nathi asifuni kuyamkela into yokuba akanamandla kweli hlabathi. Nathi sifumana izizathu zokuba ngabafundi bakhe beqala ukuba neendleko ezinkulu, nokuba yingozi. Sonke sifuna ukuguqulwa okusivumela ukuba samkele uYesu kwinyani yakhe njengoThixo nomntu. Sifuna ukuthobeka komfundi olandela intando yeNkosi yakhe. —UPOPE BENEDICT XVI, kwiMisa leSidlo seNkosi, nge-21 ka-Epreli 2011

Ewe ndiyayithanda ingoma, amakhandlela, ii-cassocks, ii-icon, iziqhumiso, izibingelelo eziphakamileyo, imifanekiso eqingqiweyo, kunye neefestile zeglasi njengayo nayiphi na i-sedevacantist. Kodwa ndiyakholelwa ukuba u Yesu uyakusikhulula ngokupheleleyo kwezi zinto ukuze asibuyisele embindini wenkolo yethu, onguMnqamlezo (nomsebenzi wethu ukuwubhengeza ngobomi bethu). Inyani, nangona kunjalo, kukuba abaninzi banokukhetha ukubhiyozela iMisa ngesiLatin kunokuba baya kugcina umanyano loMzimba kaKristu.

Kwaye uMzimba waKhe uyaphulwa kwakhona.

 

UMDLALO KAJOHANE

Kuthi, iindawo ezingenanto etafileni yomsitho womtshato weNkosi… izimemo zala, ukungabi namdla kuye nokusondela kwakhe… nokuba kuyavakala okanye akunjalo, akusengomzekeliso kodwa kuyinyani, kula mazwe athe wawutyhila ukusondela kwakhe ngendlela ekhethekileyo. —UPOPE BENEDICT XVI, kwiMisa leSidlo seNkosi, nge-21 ka-Epreli 2011

Bazalwane noodade, ndizithetha ezi zinto ngorhatya lwangokuhlwa, hayi ukutyhola, kodwa ukusivusa kwilixa esiphila kulo. NjengabaPostile baseGetsemane, abaninzi balele…

Kukulala kwethu kubukho bukaThixo okusenza singabukhathaleli ububi: asimva uThixo kuba asifuni kuphazanyiswa, kwaye ke sihlala singabukhathalele ububi… ubuthongo 'bobethu, bobethu ongafuniyo ukubona amandla apheleleyo obubi kwaye ungafuni ukungena kwi-Passion yakhe. —UPOPE BENEDICT XVI, kwiArhente yeendaba zamaKatolika, kwisiXeko saseVatican, ngoAprili 20, 2011

“Ngokuqinisekileyo ayindim, Nkosi?”…. "Nabani na ocinga ukuba umile ukhuselekile kufuneka aqiniseke ukuba angawi."

NgokweeVangeli, xa ixesha lokuhluzwa lafika, bonke abaPostile babaleka egadini. Kwaye ke, sinokuhendeka ekubeni siphelelwe lithemba sisithi, “Ngaba nam, Nkosi, ndiza kukungcatsha? Ngokuqinisekileyo ayinakuphepheka le nto! ”

Nangona kunjalo, kwakukho umfundi omnye ongazange amshiye ekugqibeleni uYesu: St. Nasi isizathu. KwiSidlo Sangokuhlwa Sokugqibela, sifunda oku:

Omnye wabafundi bakhe, lowo wayethandwa nguYesu, wayelele ecaleni kwesifuba sikaYesu. (UYohane 13:23)

Nangona uJohn wabaleka iGadi, wabuyela kunyawo loMnqamlezo. Ngoba? Kuba wayelele ecaleni kwesifuba sikaYesu. UJohn wamamela ukubetha kwentliziyo kaThixo, ilizwi likaMalusi eliphindaphinda kaninzi, "Ndiyinceba. Ndiyinceba. Ndinenceba… ndithembe. ” Kamva uJohn wabhala, “Uthando olugqibeleleyo lulukhuphela ngaphandle uloyiko…” [3]1 John 4: 18 Yayingumsindo wezo ntliziyo zikhokele uYohane emnqamlezweni. Ingoma yothando evela kwiNtliziyo eNgcwele yoMsindisi yalirhola ilizwi loloyiko.

Into endiyithethayo kukuba iyeza lokuwexuka kula maxesha ayisiyokubambelela nje ngokungqongqo kwiNkcubeko eNgcwele. Ngenene, yayingabo basemthethweni ababamba uYesu nabaFarisi abathi bafuna ukubethelelwa emnqamlezweni. Endaweni yoko, ngulowo uza kuye njengomntwana omncinci, engathobeli nje kuphela yonke into ayityhilileyo, kodwa nangaphezulu kwayo nantoni na ebeka iintloko zakhe esifubeni sakhe kwindibano yomthandazo. Ngale nto andithethi amagama alandelelanayo, kodwa umthandazo osuka entliziyweni. Ayisiyokuthandaza nje kuThixo, kodwa kufuneka ube ulwalamano Naye… nokwabelana okufutshane phakathi “kwabahlobo.” Konke oku kwenzeka, hayi entloko kuphela, kodwa ikakhulu entliziyweni.

Intliziyo yindawo yokuhlala apho ndikhoyo, apho ndihlala khona… intliziyo yindawo "endirhoxa kuyo"… yindawo yenyaniso, apho sikhetha khona ubomi okanye ukufa. Yindawo yokuhlangana, kuba njengomfanekiso kaThixo siphila ngokunxulumene: yindawo yomnqophiso…. Umthandazo wamaKristu bubudlelwane bomnqophiso phakathi koThixo nomntu okuKristu. Sisenzo sikaThixo nesomntu, esiphuma kuMoya oyiNgcwele nakuthi, esijolise ngokupheleleyo kuYise, ngokudibana nentando yoNyana kaThixo eyenziwe ngumntu… umthandazo lulwalamano oluphilayo lwabantwana bakaThixo. kunye noYise olungileyo ongenamlinganiselo, kunye noNyana wakhe uYesu Krestu noMoya oyiNgcwele. Ubabalo boBukumkani "kukumanyana kwayo yonke ingcwele kunye nobukumkani oziqu zithathu ... Ke, ubomi bomthandazo ngumkhwa wokuba phambi kobuthixo obungcwele kathathu kunye nokunxibelelana naye. -IKatekism yeCawa yamaKatolika, n. Ngama-2563-2565

Njengokuba singena ngoku kwi-Triduum yePasika, ndikushiya namazwi eNkosi yethu malunga "nokuthanda, ukufa, kunye novuko" lweCawa, olunikezwe ngePentekoste ngoMvulo kaMeyi, ngo-1975 eSt.Peter Square phambi kukaPopu UPaul VI:

Kuba ndiyakuthanda, ndifuna ukukubonisa into endiyenzayo emhlabeni namhlanje. Ndifuna ukukulungiselela into ezayo. Imihla yobumnyama iyeza emhlabeni, imihla yembandezelo ... Izakhiwo ezimiyo ngoku azizukuma. Ixaso ekhoyo eyenzelwe abantu bam ngoku ayiyi kubakho. Ndifuna ukuba nilungiselele, bantu bam, ukuba nazi mna kuphela kwaye nokuncamathela kum nokundibeka ngendlela enzulu kunangaphambili. Ndiza kukukhokelela enkangala ... ndiza kukuhluba yonke into oxhomekeke kuyo ngoku, ke uxhomekeke kum. Liyeza ixesha lobumnyama emhlabeni, kodwa liyeza ixesha lobuqaqawuli ngeCawe yam, ixesha lobuqaqawuli buyeza abantu bam. Ndiya kuthulula phezu kwakho zonke izipho zoMoya wam. Ndiza kukulungiselela umlo wokomoya; Ndiza kukulungiselela ixesha lobuvangeli elingazange labonwa lihlabathi…. Kwaye xa ungenanto ngaphandle kwam, uya kuba nayo yonke into: umhlaba, amasimi, amakhaya, kunye nabazalwana noodade kunye nothando kunye novuyo kunye noxolo ngakumbi kunangaphambili. Lunga, bantu bam, ndifuna ukunilungiselela… -Nikwe uRalph Martin kwindibano kunye no-Pope kunye ne-Charismatic Renewal Movement

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Francis, kunye nokuza okuzayo kweCawa

Isitya sokuntywila

Xa ukhula luqala ukuya entloko

Ngaba Nam Ndiza Kubaleka?

Ukulenga Ngomsonto

Ngomhla kaEva

 

Ndikusikelele kwaye ndiyabulela
Umnikelo wakho wamalizo ngale Lent!

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Cf. Uwufihla Njani Umthi
2 Cf. Mat 16:18
3 1 John 4: 18
exhonyiweyo EKHAYA, UVAVANYO OLUKHULU.