Iimpawu zeXesha lethu

I-Notre Dame ngomlilo, UTomas Samson / Agence France-Presse

 

IT Lwalulolona suku lwalubanda kakhulu kutyelelo lwethu eJerusalem kwinyanga ephelileyo. Umoya wawungenanceba njengoko ilanga lalisilwa namafu ukuze lilawule. Kulapha kwiNtaba yemiNquma apho uYesu walilela kweso sixeko samandulo. Iqela lethu lomhambi langena ecaweni apho, linyuka ngaphezulu kweGadi yeGetsemane, ukuba lenze iMisa. 

Nje ukuba iLiturgy iqale (yayiyintsimbi yesiThathu), isandi esingalindelekanga sento eyayibonakala ngathi yintsimbi. Shofar yavakala kwaye iqhubeka ivuthelwa ngamaxesha athile. I-shofar luphondo lwenkunzi yegusha okanye ixilongo elivuthelwa kwiTestamente eNdala ukuvakalisa zombini ukutshona kwelanga kunye noMhla woMgwebo (Rosh Hashanah). Ngokungazi kuthi, kwi kwangexesha elifanayo oku kwakusenzeka, umhlobo wam uKitty Cleveland kunye neqela lakhe labahambi ngezonqulo abasuka eMelika babengaphandle kwecawa. Bonke babenikela ubungqina ummangaliso welanga-idiskhi yayo ihamba, idanisa, imenyezela, ikhupha amahlumela okukhanya, zonke zibonakala kwiliso elingenanto ngaphandle kokwenzakala okanye ubunzima. Kwandula ke, kanye njengokuba iMisa yaphelayo, kwakwanjalo ke nesandi seshofa, ukuze singaphindi siviwe kwakhona. 

Ngosuku olulandelayo, uKitty wandibalisela ibali lakhe, yaye eqonda ukuba kwakusenzeka ebudeni beMisa yethu, ndambuza enoba wayekhe wayiva na ishofa, yaye wenjenjalo. Bendicinga ukuba uzondixelela ukuba ngomnye umntu okwiqela lakhe kuba lisondelelene, ngathi kukho umntu ome echapel elivuthelayo. Kodwa waphendula ngokukhwankqisayo wathi, “Nam andisazi ukuba sivela phi na esi sandi. 

 

IIMPAWU ZAMAXESHA ETHU

Kwakukho iziprofeto ezicacileyo nemiqondiso eyaxela kwangaphambili ngokuza kukaYesu emhlabeni okokuqala. Gcina ezintathu bulumko amadoda aseMpuma, wonke umntu wayewakhumbula. Ngoku, kwiminyaka engamawaka amabini kamva, siphila kwisizukulwana esiye santywiliselwa kwimiqondiso engenakubalwa. Isuka e imizimba engenakonakala yeengcwele ezibonakala kwiibhokisi zeglasi ezisasazeke kulo lonke elaseYurophu, ukuya Imimangaliso yoMthendeleko, Ukuya Iimpawu zikaMarian, ukuphiliswa ngendlela engaqondakaliyo “egameni likaYesu”, sisisizukulwana seIMPAWU. Kwaye yonke, yonke, ifikeleleka nge-injini yokukhangela.

Kwaye noko, ngandlela ithile, ngokungakholelekiyo, siyayiphosa imiqondiso yamaxesha kwakhona. Kuloo ndawo ibekwe kwiintaba zaseBosnia-Hercegovina apho iVatican ngoku ivumela uhambo ngezonqulo olusemthethweni; le ndawo ikwiVatican IKomishini yaseRuini, ngo kwe ingxelo evuzayo, iqinisekise imvelaphi yamandla angaphezu kwendalo yezaboniso zokuqala apho... Inenekazi lethu laseMedjugorje kutyholwa ukuba latsho kungekudala kakhulu:

Bantwana bam, anizazi na iimpawu zala maxesha? Ngaba awuthethi ngazo?—Aprili 2, 2006, ocatshulwe ku Intliziyo yam iyaphumelela nguMirjana Soldo, iphe. 299

Kwaye kwakhona,

Kungokulahla ngaphakathi kuphela apho uya kuthi ulwamkele uthando lukaThixo kunye neempawu zexesha ohlala kulo. Niya kuba ngamangqina ale miqondiso kwaye niya kuqala ukuthetha ngayo. - Matshi 18, 2006, Ibid.

Ndicinga ukuba kungenxa yoko le nto iNenekazi lethu libonakale phantse ebantwaneni ukutyhubela iinkulungwane: sele bethambekele ekubeni bancinci kwaye bathobeke-abangekabikho umoya wokuqiqa oko kuye kwayitshabalalisa ingqiqo “yabantu abadala” beli xesha lethu.

Kwakhona kule veki, omnye umqondiso ophawulekayo watyhila, okanye ubuncinane omnye unokuthi, isimboli sayo yonke into ayinakuphikiswa. Kwiveki ephelileyo, zombini UKhadinali Robert uSarah kwaye Upopu Benedict XVI yathetha ngokuwohloka ngokupheleleyo kokholo kwihlabathi laseNtshona okubangele ingxaki yokomoya ngoku egquba ehlabathini lonke. Kwaye ke, kwiintsuku nje ezimbalwa kamva, uphahla lolona phawu lukhulu lobuKristu ngaphandle kweRoma lwawa, njengoko umlilo ukrazula imiqadi yeNotre Dame. Indikhumbuza into endiyibhale kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo malunga "nowexuko" kwi-hierarchy, i iwa phantsi yeenkwenkwezi zabefundisi (bona Xa iinkwenkwezi ziwayo). UKhadinali uSarah wayila le yowexuko ngokuchanekileyo kumxholo wePasion yeCawe:

Ewe, kukho ababingeleli abangathembekanga, noobhishophu, kwaneekhadinali abasilelayo ukugcina ubunyulu. Kodwa kananjalo, kwaye oku kubi kakhulu, bayasilela ukubambelela nkqi kwimfundiso eyiyo! Bayamdida umKristu othembekileyo ngentetho yabo edidayo nengacacanga. Bayakrexeza kwaye baxokise iLizwi likaThixo, bekulungele ukujija nokugoba ukuze bafumane ukwamkelwa lihlabathi. NguYudas Skariyoti wexesha lethu. -IHerald yamaKatolikaEpreli 5th, 2019

Kwaye emva koko omnye umqondiso: umfundisi, uBawo uJean-Marc Fournier, wabalekela kulaa cathedral itshayo waze wagcina intsalela yesithsaba sameva. I-Notre Dame yayisele kudala, ubuncinci kuninzi lwabantu baseFransi, yaba yimyuziyam kancinane. Eneneni, njengoko iicawa zivala iHlabathi laseNtshona zize ezinye eziseleyo zihlale zivulekile, zixhaswe kukufudukela kwelinye ilizwe, kucacile ukuba ngoku iCawa imele iwanxibe ngokwawo loo Meva. Ndikhumbula amazwi kaJohn Paul II xa wayebhalela iqela labahambi ngezonqulo baseJamani. 

Kufuneka sikulungele ukujamelana nezilingo ezinkulu kwixesha elizayo elingekude kakhulu; izilingo eziya kufuna ukuba sincame ubomi bethu, nesipho esipheleleyo sobuqu kuKristu nakuKristu. Ngemithandazo yakho kunye neyam, kunokwenzeka ukuba unciphise le mbandezelo, kodwa ayisenakwenzeka ukuyinqanda, ngenxa yokuba kungale ndlela kuphela apho iBandla linokuhlaziywa ngokusebenzayo. Kukangaphi, eneneni, ukwenziwa ngokutsha kweCawa kwenziwe ngegazi? Ngesi sihlandlo, kwakhona, akuyi kuba ngenye indlela. —UPOPE ST. UYOHANE UYOHANE PAUL II, uFr. Regis Scanlon, ecatshulwe kwi Umkhukula kunye noMlilo, uHomiletic kunye noPhononongo lwabefundisi, UEpreli 1994

Izolo, xa ndicinga ngezi zinto ... iCathedral evuthayo, ukugcinwa kwesithsaba sameva, iMyolelo yeCawe ezayo, njl.njl. Ndigqibe kwelokuba ndingabhali nto okwangoku. Kwandula ke, kodwa emva kweyure njengoko ndandiqhuba kwidolophu encinane ekufuphi nendawo esihlala kuyo, ndabona umsi. Kwimizuzu nje embalwa, ndandibaleka ndingena kwindlu yommelwane esitshayo, ndilondoloza nantoni na esasinayo ngaphambi kokuba umlilo utshise ifreyimu yayo. Esinye isikhuzo esothusayo sikhomba kwiziganeko zale veki. 

 

IIMPAWU ZININGI

Ewe, iminyaka elishumi elinesithathu ngoku, bendinyanzelekile ukuba ndithethe ngePasion of the Church. Ekuqaleni, kuvakala ngathi ngumbandela olusizi. Kodwa akunjalo. Okuzayo luvuko loMtshakazi kaKristu oya kubuyisela ubuhle bangaphakathi bangaphambili obabunabo e-Eden. Kodwa ngaphambi kokuba ndigqibe kwelo nqaku, kufuneka siqwalasele “uLwesihlanu olungileyo” weCawa.

Omnye weyona "miqondiso ephambili yaloo maxesha" yinto endiyiyo ethetha iveki yonke: uwexuko, ukuwa okukhulu elukholweni, esikungqinayo ngexesha lokwenyani. ICatechism ithetha ngale nto:

… Uwexuko Kukulahlwa ngokupheleleyo kwinkolo yobuKrestu… Eyona nkohliso iphambili yenkolo yeyomchasi-kristu, ubuxoki bobuMesiya athi umntu azizukise yena endaweni kaThixo noMesiya wakhe weza esenyameni. Inkohliso yomchasi-Kristu sele iqala ukubonakala emhlabeni ngalo lonke ixesha ibango lenziwa ukuba liqonde ngaphakathi kwimbali elo themba likaMesiya elinokufezekiswa ngaphaya kwembali ngesigwebo se-eschatological. Icawe iyazikhaba ngaw 'omane iindlela eziguqulweyo zobu buxoki bobukumkani ukuba bube phantsi kwegama le-millenarianism, ngakumbi uhlobo lwezopolitiko "olugwenxa ngokwendalo" lobuMesiya belizwe. -Katekisiki yeCawa yamaKatolika, n. 2089, 675-676

Isithethi samaKatolika, umbhali, unjingalwazi, nomhlobo osenyongweni, uMichael D. O'Brien, ukubethelele oko uKhadinali uSarah noBenedict XVI bakugxininisayo kule Nzila:

Ukujonga kwihlabathi langoku, nkqu nelizwe lethu "ledemokhrasi", asinakutsho ukuba siphila kanye kulo moya wobukrelemnqa? Kwaye lo moya awubonakaliswanga ngokukodwa kwimeko yawo yezopolitiko, ethi iCatechism ibize olona lwimi luchanekileyo, "kukugqwetha okungaphakathi"? Bangaphi abantu kula maxesha ethu abakholelwa ukuba uloyiso lokulungileyo phezu kobubi emhlabeni luya kufezekiswa ngohlaziyo lwentlalo okanye ukuvela kwendalo? Bangaphi abaye banikezela kwinkolelo yokuba umntu uya kuzisindisa xa ulwazi kunye namandla awaneleyo esetyenziswa kwimeko yomntu? Ndingacebisa ukuba oku kugwenxa okungaphakathi ngoku kulawula lonke ilizwe laseNtshona. —Thetha kwicawa yaseSt. Patrick eOttawa, Canada, nge-20 kaSeptemba 2005. wwwqdndincube.com

… Inkolo engeyiyo, engeyiyo yenziwe kumgangatho wobuzwilakhe ekufuneka wonke umntu awulandele. —UPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko kunye noPeter Seewald, iphe. 52

Kule veki, ndifumene amagqabantshintshi ambalwa kubafundi abasokola ngezi zilumkiso. Bavakalelwa kukuba ndifanele ndinikele ingqalelo ngakumbi kwizinto ezakhayo. “Khawujonge iintsikelelo nentsabelo yabantu baseFransi! Jonga umnqamlezo oqaqambileyo kunye neentsalela ezasindiswayo! Jonga umonakalo lowo wenza ayinakwenzeka!" Ngokwembono yelifa, ndiyavuma. Nakwimbono yokomoya, bubungqina… kodwa ngendlela efanayo “neentombi zaseYerusalem” ezema zilila njengoko uYesu wayedlula kuzo. INtshona imlahlile uYesu. Masingazenzi ngathi luVuko kakade! Ezo zicula zithembekileyo Ave Maria ngaphambi kokuba imisi yomsi yaseNotre Dame ibe bubungqina obukhaliphileyo nobukhuthazayo ngokwahlukileyo kumaKatolika, namhlanje. uneentloni ngoYesu.

Ekungcwalisweni kwengcwele enkulu yaseFransi, uJoan waseArc, uPopu St. Pius X waphawula:

Kweli xesha lethu kunakuqala kweyona asethi inkulu yabantu ababetyekele ebubini bubugwala kunye nokuba buthathaka kwamadoda alungileyo, kwaye onke amandla olawulo lukaSathana abangelwa bubuthathaka obulula bamaKatolika. Owu, ukuba ndingabuza umkhululi ongcwele, njengoko umprofeti uZachary wenzayo ngomoya, 'Ayintoni na la manxeba asezandleni zakho?' impendulo ayizukuthandabuza. 'Ngezi ndenzakele endlwini yabo babendithanda. Ndenzakaliswe ngabahlobo bam abangakhange bandenze nto ukuzondikhusela kwaye, ngamaxesha onke, babezenza abahambisana nabachasi bam. ' Olu hlazo lunokuziswa kumaKatolika abuthathaka nawoyikayo kuwo onke amazwe. -Ukupapashwa koMmiselo weeNdawo eziHorikhi zikaSt.Joan waseArcnjl., Nge-13 kaDisemba, 1908; IVatican.va

Wathi ke uYesu kwezo ntombi zaseYerusalem: Ukuba ezi zinto zenziwa xa umthi uluhlaza kuya kwenzeka ntoni xa womile? [1]Luke 23: 31 Ngamanye amazwi, ukuba emva kokubona yonke le mimangaliso nemiqondiso kunye nokuva amazwi am, nisandibethelela, kuyakwenzeka ntoni na kumawaka amabini eminyaka ukusukela ngoku emva kokuba iVangeli yam yaziwe, nentaphane yemiqondiso nezimanga isasazeke kulo lonke ihlabathi… kwaye basandikhanyela?
 
Njengoko uPawulos VI wathi: 
Kukho ukungonwabi okukhulu, ngeli xesha, emhlabeni naseCaweni, kwaye Into ekuthethwa ngayo apha lukholo… Ngamanye amaxesha ndifunda isicatshulwa seVangeli samaxesha okuphela kwaye ndiyangqina ukuba, ngeli xesha, ezinye iimpawu zeli phupha ziyavela… Into endibethayo, xa ndicinga ngehlabathi lamaKatolika, kukuba ngaphakathi kobuKatolika, kubonakala ngathi ngamanye amaxesha -ukuchaza indlela engeyoyamaKatolika yokucinga, kwaye kunokwenzeka ukuba ngomso le ngcinga ingeyoyamaKatolika ngaphakathi kobuKatolika, iya kuthi ngomso ube namandla. Kodwa ayisoze imele ingcinga yeCawe. Kuyimfuneko ukuba umhlambi omncinci uphila, nokuba incinci kangakanani. —UAPOPE PAUL VI, Imfihlo Paul VI, UJean Guitton, iphe. 152-153, Imbekiselo (7), iphe. ix.
Ungalahli ithemba, ibingumyalezo kaBenedict XVI kutshanje. Musa ukucinga ngeCawe njengeziko lezopolitiko ekufuneka sililungise, kodwa njengoMtshakazi kaKristu ekufuneka ebuyiselwe.
Namhlanje, isityholo esibhekiswe kuThixo, ngaphezu kwako konke, malunga nokuchaza iBandla laKhe njengelibi ngokupheleleyo, kwaye ngaloo ndlela siyasikhupha kuyo. Ingcamango yeCawa engcono, eyenziwe sithi ngokwethu, eneneni sisindululo sikaMtyholi, afuna ukusikhokelela ngaso kude noThixo ophilayo, ngengqiqo enenkohliso esikhohliswa ngayo ngokulula. Hayi, nanamhlanje iBandla alenziwanga nje ngeentlanzi ezimbi nokhula. IBandla likaThixo lisekho nanamhlanje, kwaye namhlanje isesona sixhobo asisindisa ngaso uThixo. -I-EMERITUS UPAPA BENEDICT XVI, nge-10 ka-Epreli 2019, I-Catholic News Agency
 
UVUKO LUZAYO

Kwincwadi yam ethi Phambili kuDaniel O'Connor entsha ephawulekayo Isithsaba sobungcwele: KwiZambulo zikaYesu eziya eLuisa PiccarretaNdaphawula ukuba igama elithi “apocalypse” lithetha “ukutyhilwa,” nto leyo ebhekisela, ngokuyinxenye, le ukutyhilwa komtshakazi. Kanye njengokuba ubuso bomtshakazi bufihlakele ngaphantsi kwesigqubuthelo sakhe, njengoko buqala ukuphakama, ubuhle bakhe bubonakala ngakumbi. I-Apocalypse eNgcwele kaYohane (ISityhilelo) ayithethi kangako ngokutshutshiswa kweCawa lutshaba lwayo olungapheliyo, “inamba ebomvu,” esisixhobo sayo silirhamncwa. Endaweni yoko, imalunga nokusulungekiswa kunye nokutyhilwa kwe ubuhle obutsha nobungcwele bangaphakathi nobungcwele yoMtshakazi kaKristu, oliBandla.

Masigcobe, sigcobe, simnike uzuko; ngokuba umtshato weMvana ufikile, noMtshakazi wayo uzilungisile; wavunyelwa ukuba athiwe wambu ngelinen ecikizekileyo, eqaqambileyo, eqaqambileyo. ( ISityhilelo 19:7-8 )

Oku kungqina imfundiso kaPawulos owayethelekisa uKristu kunye neCawa kumyeni nenkosikazi, "ukuze alimise phambi kwakhe iBandla linobuqaqawuli, lingenabala, lingenamibimbi, nanye into enjalo, ukuze libe ngcwele, lingabi nasiphako. [2]Efese 5: 27 Kodwa nini? Ngokutsho kukaSt. John Paul II, kweliwaka leminyaka lesithathu:

NguThixo ngokwakhe owalungiselela ukuzisa ubungcwele "obutsha nobungcwele" apho uMoya Oyingcwele unqwenela ukucebisa amaKristu ekuqaleni kwenkulungwane yesithathu, ukwenzela "ukumenza uKristu intliziyo yehlabathi." —IIPOPE ST. UYOHANE PAUL II, Idilesi yooTata abaNtsundu n. 6, www.v Vatican.va

Le asiyomfundiso entsha kapopu ongasekhoyo owathi, enyanisweni, wabiza ulutsha ukuba lube “ngabalindi bakusasa abavakalisa ukuza kwelanga elinguKristu Ovusiweyo!”[3]UPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBawo Oyingcwele oya kuLutsha lweHlabathi, uSuku lweHlabathi loLutsha lweXVII, n. 3; [cf. Isaya 21:11-12; Ngokwenene, ngabaseki beCawa bokuqala wafundisa oku njenge isigaba sokugqibela yohambo lweCawa phambi kwe UkuBuya kweSibini kukaYesu enyameni:

Icawe, enabanyulwa abanyuliweyo, ngokufanelekileyo ichwechwe ukuba kukusa okanye kokusa ... Iya kuba yimini epheleleyo xa likhanya ngobuqaqawuli obugqibeleleyo bokukhanya okungaphakathi. —St. UGregory the Great, uPopu; Ubungakanani bamaxesha eeyure, V. III, iphe. 308  

Umnqweno kaKristu konga thina. Umdla weCawe ingcwalisa thina. Yiyo loo nto umlilo weNotre Dame ungeloxesha lokuphelelwa lithemba—kodwa ingelilo nomzuzwana wolindelo lobuxoki. Lubizo lokuphakamisela amehlo ethu kude ngaphaya kwelo nqanaba litshayayo ukuya kwixesha elitsha kunye noMlilo omtsha oza kuhlaziya iBandla, eneneni, uhlaziye ubuso bomhlaba. [4]cf. Uvuko lweCawa Ngamazwi omnye ongcwele waseFransi omkhulu:

Kuyakwenzeka nini, lo mkhukula wothando olusulungekileyo oza kulitshisa lonke ihlabathi kwaye uzakuza, ngobunono kodwa ngamandla, ukuba zonke izizwe…. iya kubanjiswa ngamadangatye ayo kwaye iguqulwe? …Xa uphefumlela uMoya wakho kubo, ziyabuyiselwa kwaye ubuso bomhlaba buhlaziyiwe. Thumela lo Moya odlayo konke emhlabeni ukudala ababingeleli abatsha ngalo mlilo mnye kwaye ubulungiseleli babo buya kuhlaziya ubuso bomhlaba buhlaziye iBandla lakho. —St. ULouis de Montfort, Isuka KuThixo Wedwa: Iincwadi Eziqokelelweyo zaseSt. Louis Marie de Montfort; Epreli 2014, Yimagnificat, iphe. 331

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Ngaba nyhani uYesu uyeza?

Bawo oyiNgcwele othandekayo… Unguye Iyeza!

Ukuza okuPhakathi

Uloyiso-Icandelo I-III

Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele

Ubungcwele obutsha… okanye Uqhekeko?

Ngaba iSango laseMpuma liyavulwa?

Ungathini ukuba…?

Inkxaso yakho yemali kunye nemithandazo kutheni
ufunda le namhlanje.
 Ndikusikelele kwaye ndiyabulela. 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Imibhalo yam iyaguqulelwa kwi French! (UMerci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ehlungwini le drapeau:

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Luke 23: 31
2 Efese 5: 27
3 UPOPE JOHN PAUL II, Umyalezo kaBawo Oyingcwele oya kuLutsha lweHlabathi, uSuku lweHlabathi loLutsha lweXVII, n. 3; [cf. Isaya 21:11-12;
4 cf. Uvuko lweCawa
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.