Usuku lwesithandathu


Ifoto ngu-EPA, Ngo-6pm eRoma, ngoFebruwari 11, 2013

 

 

KUNYE Isizathu esithile, ndifikelwe lusizi oluninzi ngo-Epreli ka-2012, owayekhe kwangoko emva kohambo lukaPopu oluya eCuba. Olo lusizi lwaphelela ekubhaleni kwiiveki ezintathu kamva Ukususa isithintelo. Ithetha ngokuyinxenye malunga nendlela uPapa kunye neCawa abangamandla athintela "ongenamthetho," uMchasi-Kristu. Khange ndazi okanye akukho mntu waziyo ukuba uBawo Oyingcwele uthathe isigqibo, emva kolo hambo, sokushiya i-ofisi yakhe, awayenza kule-11 kaFebruwari uphelileyo ka-2013.

Ukurhoxa kusisondeze kufutshane umbundu weMini yeNkosi…

 

Imini yeNkosi

Abaseki beCawe babhekisele kuMhla weNkosi "njengosuku lwesixhenxe," usuku lokuphumla oluza kuza kwiCawa xa yonke indalo iyakuphumla kwaye ifumane uhlobo lokuhlaziya. [1]cf. Ukudalwa ngokutsha Ootata balinganisa olu Suku okanye "umhla wesixhenxe" ukuya kwisahluko sama-20 se-St. John's Apocalypse xa umchasi-Kristu wayeza koyiswa, uSathana abotshwe ngamatyathanga, kwaye abangcwele babeza kulawula noKristu iminyaka "eliwaka."

Ewe, imini yeNkosi iya kuba yiminyaka eliwaka. -Umhla kaBharnabhas, Ootata beCawe, Ch. Ngama-15

Yiyo ke loo nto uMhla weNkosi, othe ekugqibeleni wafikelela esiphelweni nge Ukubuya kukaYesu kuZuko ekupheleni kwexesha, ayicingelwa njengexesha elinye, elinamashumi amabini anesine kodwa lelo, nangona kunjalo, elilandela iphethini yosuku lwelanga:

… Ngalo mhla wethu, ohambelana nokuphuma nokutshona kwelanga, ngumfuziselo wosuku olukhulu apho isekethe eliwaka leminyaka lixhoma imida yayo. -Lactantius, Ootata beCawa: Amaziko kaThixo, iNcwadi VII, Isahluko 14, Intyilalwazi yamaKatolika; www.newadvent.org

Oko kukuthi, uMhla weNkosi uqala ngo umlindo… le ubumnyama bobusuku…  [2]ukufunda Iintsuku ezimbini ezingakumbi ubalo maxesha olusisiseko

 

NGENYE IMINI, IMINYAKA ELIWAKA

Abaseki beCawe bazenze iintsuku ezisixhenxe zendalo kaThixo kwiGenesis ukuba zifane ne iminyaka engamawaka asixhenxe ukulandela indalo, ngokwengxelo yebhayibhile.

ENkosini imini enye injengeminyaka eliwaka, newaka leminyaka injengemini enye. (2 Pet 3: 8)

Ke, bathathe iminyaka engamawaka amane ekhokelela ekuzalweni kukaKristu ukumela "iintsuku ezine" zokuqala "zomsebenzi" waBantu bakaThixo. Iminyaka engamawaka amabini elandelayo ukusukela ekuzalweni kukaKrestu babona ngathi babhekisa kwiintsuku ezimbini zokugqibela zeCawe. Yiyo ke loo nto, ngokujika kweminyaka eliwaka esinayo, ngokweemfundiso zikaBawo, sifike ekupheleni kosuku lweSithandathu kunye nombundu woMhla weSixhenxe-usuku lokuphumla kuyo yonke imisebenzi yabantu bakaThixo.

Ke ngoko, abantu bakaThixo bahleli ngesabatha. Kwaye nabani na ongena ekuphumleni kukaThixo, uphumle kwimisebenzi yakhe njengoThixo kweyakhe. (Heb 4: 8)

Isibhalo sithi: 'Waza waphumla uThixo ngawo umhla wesixhenxe kuyo yonke imisebenzi yakhe'… Kwaye iintsuku ezintandathu izinto ezidaliweyo zagqitywa; kuyacaca, ke ngoko, ukuba ziyakufikelela esiphelweni ngomnyaka wamawaka amathandathu… Kodwa xa umchasi-Kristu etshabalalise zonke izinto kweli hlabathi, uya kulawula iminyaka emithathu neenyanga ezintandathu, ahlale etempileni eYerusalem; INkosi iyakuza isemazulwini ngamafu… ithumele le ndoda nabo bamlandelayo edikeni lomlilo; kodwa ukuzisa amalungisa amaxesha obukumkani, oko kukuthi, okunye, usuku olungcwalisiweyo lwesixhenxe… Oku kuyakwenzeka ngamaxesha obukumkani, oko kukuthi, ngomhla wesixhenxe… iSabatha yokwenene yamalungisa.  —St. UIrenaeus waseLyon, uBawo weCawa (140- 202 AD); IiNdawo zokuHamba, UIrenaeus waseLyons, V.33.3.4, Ootata beCawe, Ukupapashwa kweCIMA Co .; (UIrenaeus oyiStudani wayengumfundi waseSt.Polycarp, owayesazi kwaye efunda kuMpostile uJohn kwaye kamva wangcwaliswa njengobhishophu waseSmirna nguJohn.)

Owu! xa kuwo wonke umzi nelali umthetho weNkosi ugcinwa ngokuthembeka, xa kuhlonitshwa izinto ezingcwele, xa iiSakramente zisenzeka rhoqo, kwaye nemimiselo yobomi bobuKristu izalisekiswa, ngokuqinisekileyo akusayi kubakho mfuneko yokuba sisebenze ngakumbi ubona zonke izinto zibuyiselwe kuKristu… Kwaye emva koko? Ekugqibeleni, iyakucaca kubo bonke into yokuba icawe, njengoko yayimiselwe nguKrestu, kufuneka yonwabele inkululeko epheleleyo nokuzimela kuwo wonke ulawulo lwangaphandle… “Uya kuzaphula iintloko zeentshaba zakhe,” ukuze bonke yazi "ukuba uThixo ngukumkani wehlabathi lonke," ukuze iintlanga zazi ukuba zingamadoda. Konke oku, Bazalwane abahloniphekileyo, Siyakholelwa kwaye silindele ngokholo olungagungqiyo. —UPOPI PIUS X, E Supremi, Encyclical "Ekubuyiselweni kwezinto zonke"N. 14, 6-7

Kwakhona, aBawo beCawe ababhekiseli kwisiphelo sehlabathi, kodwa esiphelweni se ubudala, nasekuseni kwexesha elitsha phambi kokuba Umgwebo wokugqibela ekupheleni kwexesha:

… Siyaqonda ukuba ixesha leminyaka eliwaka libonakalisiwe kulwimi lokomfuziselo… Indoda phakathi kwethu egama linguYohane, omnye wabaPostile bakaKrestu, wamkela waxela kwangaphambili ukuba abalandeli bakaKrestu bazakuhlala eJerusalem iminyaka eliwaka, kwaye emva koko iyonke kwaye, ngamafutshane, uvuko olungunaphakade nomgwebo ziyakwenzeka. —St. UJustin Martyr, Incoko kunye noTraypho, Ootata beCawe, Ilifa lamaKristu

Ukuba sisekupheleni koSuku lweSithandathu, kuya kufuneka sikubone "ubumnyama" okanye "ubusuku".

 

NGOMHLA WESITHANDATHU

Ndineenqwaba zemibhalo emininzi apha nakwi incwadi yam, ezichaza ngokweenkcukacha — ngamagama oopopu ngokwabo — ubumnyama bokomoya obulihle ihlabathi. [3]Ukuba ungumfundi omtsha, unokufumana uninzi lwezi ngcaphuno zishwankathelwe ngokubhaliweyo, Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?

Kwenzeka ntoni kanye kanye “ngosuku lwesithandathu” lokudala? Isibhalo sithi:

UThixo wathi: Masenze umntu ngokomfanekiselo wethu ngokufana nathi. UThixo wabasikelela, wathi kubo uThixo, Qhamani, nande; Gcwalisa umhlaba, uwoyise… wathi uThixo, Yabona, ndikunika lonke utyani obuvelisa imbewu emhlabeni wonke, nayo yonke imithi eneziqhamo ezithwala imbewu, ukuba ibe kukudla kwakho. Kwaba njalo ke. Wakubona uThixo konke akwenzileyo, nanko, kulungile kunene. Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesithandathu.

Kwenzeka ntoni kwi yethu Usuku lwesithandathu?

Siqalile ukuphinda senze umntu ngokomfanekiso wethu, okanye sicinga ukuba umfanekiso wethu kufuneka ube njani. Njengoko ndibhalile nje Intliziyo yoHlaziyo oluNtsha, singene yethu Amaxesha ukuya kutshintsho oluphawulekayo: inkolelo yokuba isini sebhayoloji, ukwakheka kwemfuza, kunye nokuziphatha kunokuphinda ku-odolwe ngokupheleleyo, kulungiswe ngokutsha, kutshintshwe. Sibeke ithemba lethu phantse kwisayensi nakwitekhnoloji yokusihlangula kwixesha elitsha lokukhanyiselwa kwabantu kunye nenkululeko. Senze ngamachiza nangobuchwephesha sizenzele ukungafumani bantwana. Siqalisile iinkqubo zokunciphisa kakhulu inani labantu. Eyona nto iphambili kolu tshintsho kubuntu wobusathana. Kukuhlaselwa kokugqibela kukaSathana nguMdali ngokuthi kulungisa into eyadalwa nguThixo kwaye yaqala ngomhla wesithandathu. [4]cf. Ukubuyela E-Eden?

Ndichukunyiswe ngamazwi awathethwa nguThixo kumawaka eminyaka eyadlulayo xa wayesithi, “Yabona, ndikunika yonke into ukuvelisa imbewu tyala… nawo wonke umthi onawo ukuvelisa imbewu isiqhamo kuwo sibe kukutya ... ”Namhlanje, sinezazinzulu neenkampani eziguqula ngqo le mbewu inika ubomi. Uninzi luye lusebenze ngasese kwi "Traitor Technologies." [5]cf. http://rense.com/politics6/seedfr.htm Oku kubenza ukuba babe nelungelo elilodwa lomenzi wechiza kwaye bathengise imbewu eguqulwe yemfuza ethi, ngokuphendulwa kwemichiza, "icinywe", ngaloo ndlela inzalo iyabulala imbewu ukuze ingaphinde ivelise. Akusekho fecund ukuvelisa imbewu zityalo, kwaye imbewu kufuneka iphinde ithengwe kwakhona kwixesha elilandelayo. Imibutho efana neMonsanto, ngelixa ibanga ukuba iyishiyile "imbewu yokuzibulala," yavuma ukuba kunjalo ukuqhubeka nophando olunokuthi luvumele ukuba bavule okanye bacime iimpawu ezithile zofuzo kwizityalo. [6]cf. http://www.twnside.org.sg/title/seeds-cn.htm Umonakalo osele wenziwe kumbona, umqhaphu kunye nezinye izityalo zembewu ngokuguqulwa kwemfuza kuyaqhubeka ukuza phambili. Ukusuka ekuqhubeni amafama ehlabathi kwindlala kunye nokuzibulala [7]cf. www.inofars.com Ukuzala "ukhula olukhulu", [8]http://www.reuters.com/ ukuhlutha abantu izondlo ezibalulekileyo emhlabeni, [9]cf. http://www.globalresearch.ca/ ekubangeleni isifo nokufa ziikhemikhali ezinxulumene noko ezifunekayo ukukhulisa izityalo. [10]cf. http://www.naturalnews.com/ Ke, uSuku lweSithandathu loluntu luyinto yokwenene yosuku lwesithandathu lokudala!

Kwimizekeliso yakhe, uYesu uthelekisa iLizwi likaThixo nembewu esasazeka kwimihlaba eyahlukeneyo. Ukuhlaselwa kwe imbewu yomntu kwaye i imbewu yezityalo Ekugqibeleni kukuhlasela uYesu, "uLizwi owenziwe inyama" ongu "Bomi." Kuba ilaphula kwasekuqaleni ilizwi likaYise elithi, "Chumani, nande; niwuzalise umhlaba niweyise… ” [11]I-X 1: 28 Okwesibini, yaphula umthetho othi "ukuhlakulela nokukhathalela" indalo. [12]I-X 2: 15 Okokugqibela, iyawubhukuqa umthetho wendalo kunye nowokuziphatha omiselwe nguThixo ngokunxulumene nolwalamano naYe nakwabanye, kuba: “Indoda iya kumshiya uyise nonina, inamathele emfazini wayo; abo babini baba mzimba mnye.” [13]I-X 2: 24

 

IKHANDLELA YOKUTHANDA…

Singena kubusuku boMhla wesithandathu. Ukurhoxa kukaPopu kunjalo Olona phawu lukhulu kunayo nantoni na-intshukumo yechess yesandla sikaThixo ukubeka indawo yakhe ukumkanikazi. Ngokuzenzekelayo, kwiiyure ezimbalwa emva kokubhengeza kukaPopu, umbane wabetha isibhakabhaka seSt.Peter ngentsimbi yesi-6 ngokuhlwa- ukuqala kuka ngokuhlwa.

UPopu Benedict ngokwakhe walumkisa:

… Kwiindawo ezinkulu zehlabathi ukholo lusemngciphekweni wokutshabalala njengelangatye elingasenayo ipetroli… Ingxaki yokwenyani ngalo mzuzu wembali yethu kukuba uThixo uyanyamalala ebantwini, kwaye, ngokufiphala kokukhanya okuvela kuThixo, uluntu luphulukana nokuthwala, kunye neziphumo ezibonakala zonakalisayo.-Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa uBenedict XVI oya kubo bonke oBhishophu beHlabathi, NgoMatshi 10, 2009; AmaKatolika kwi-Intanethi

Ndabelane nabafundi ngombono onamandla wangaphakathi endiwufumeneyo wekhandlela elitshisayo (funda Ikhandlela elitshisayo). Kuyo, ikhandlela lalimele ukukhanya kwenyaniso okuya kucima ehlabathini. Kodwa wethu Inenekazi, lethu Ukumkanikazi Woxolo, ibisilungisa ikhulisa oko kukhanya ezintliziyweni zentsalela yamakholwa. Ndiyakholelwa ukuba ilangatye lenyaniso sele liza kuphuma emhlabeni… kwaye linxibelelene nopopu ngandlela thile. UPopu Benedict XVI ngeendlela ezininzi “sisipho” sokugqibela sesizukulwana sabefundisi bezakwalizwi abakhulu abakhokele iCawe ngesaqhwithi sowexuko esiza kuthi gqi ngamandla awo onke ehlabathini. Upopu olandelayo uza kusikhokela nathi… [14]cf. UPapa oMnyama? kodwa unyukela kwitrone enqwenelwa lihlabathi ukuba lisibhukuqe. Yiyo leyo umda ngalo ndithetha ngalo.

Kudliwanondlebe xa wayesengumkhadinali, uPopu Benedict XVI wathi:

UAbraham, utata wokholo, kungokholo lwakhe iliwa elibambe isiphithiphithi, isikhukhula esandayo somkhukula wentshabalalo, kwaye ngaloo ndlela sigcina indalo. USimon, owokuqala ukuvuma ukuba uYesu unguKrestu… ngoku uba ngenxa yokholo luka-Abraham, oluhlaziyiweyo kuKristu, iliwa elimelene nomsinga wokungakholwa kunye nokutshatyalaliswa komntu. —UPOPE BENEDICT XVI (UKhadinali Ratzinger), Ukubizwa kuMthendeleko, Ukuqonda iBandla namhlanje, UAdrian Walker, Tr., Iphe. 55-56

UPaul uPaul wathetha ngesithintelo esibambe eli "lide lokungakholwa kunye nokutshatyalaliswa kwalo komntu" elizelwe kulowo ubizwa ngokuba "ngumchasi-mthetho" okanye uMchasi-Kristu..

Kuba imfihlelo yokuchasana nomthetho iselisebenza; kuphela kwalowo uthintelayo uya kukwenza oko, ade ade ke lowo aphambuke endleleni. Uya kwandula ke atyhileke umchasi-mthetho. (2 Tes. 2: 7-8)

Kwenye yodliwanondlebe lokugqibela lweencwadi, uPopu Benedict XVI wathi:

Icawe ihlala icelwe ukuba yenze oko kufunwe nguThixo ku-Abraham, nokuqinisekisa ukuba zikhona amadoda alungileyo ngokwaneleyo ukuba acinezele ububi kunye nentshabalalo. -UPOPE BENEDICT XVI, Ukukhanya kweLizwe, Incoko noPeter Seewald, iphe. 166

Zanele? Zithini iimpawu zamaxesha ezisixelela zona? Amagubu emfazwe abetha kwihlabathi liphela… [15]cf. http://news.nationalpost.com/; http://www.defence.pk/ … Uqoqosho luxhonywe ngentambo ... [16]cf. Www.youtube.com iimfazwe zemali ziyaqala… [17]cf. http://www.reuters.com/ Ukunqongophala kokutya namanzi kuyanda… [18]cf. http://www.businessinsider.com/ indalo kunye neelwandle ziyancwina… [19]cf. http://www.aljazeera.com/ izifo ezosulela ngokwabelana ngesondo ziyaqhuma… [20]cf. http://www.huffingtonpost.com/ Iintsholongwane ezinganyangekiyo ngamayeza zisongela ubhubhane lwehlabathi… [21]cf. www.yikings.yk umhlaba uyashukuma uvuke… [22]cf. http://www.spiegel.de/ ilanga lifikelela kwincopho yelanga esebenzayo… [23]cf. http://www.foxnews.com/ iiasteroids ziphantse zaphoswa ngumhlaba…. [24]cf. http://en.rian.ru/ Kwaye ukuba konke oko bekungonelanga, i-comet izakuvela kulo nyaka enokuthi ikhanye njengenyanga, into izazinzulu ezibiza ngokuba "kube kanye kwimpucuko". [25]cf. http://blogs.scientificamerican.com/

Niya kuva ngeemfazwe neengxelo zeemfazwe. Uhlanga luya kuvukelana nohlanga, nobukumkani buvukelane nobukumkani… kuya kubakho iinyikima zomhlaba ezinkulu, iindlala, nezifo kwiindawo ngeendawo ... kuya kubakho imiqondiso elangeni nasenyangeni nasezinkwenkwezini. Kwaye izizwe emhlabeni ziya kubhideka… (Mat 24: 6-7; Luka 21:11, 25)

Kodwa okona kubaluleke kakhulu, nguMama wethu, umfazi ogqoke ilanga, ulapha, ebonakala ehamba phakathi kwethu, elungiselela uMtshakazi woNyana wakhe. Asisodwa njengoko sijamelene nokudibana kokugqibela kwamaxesha ethu. Izulu lihlotshisiwe, lilungisiwe, kwaye liyabandakanyeka.

Kanye njengokuba indalo "ekuqaleni" yaqala ebumnyameni, ngokunjalo, indalo entsha ezayo kwiXesha loXolo iqala ebumnyameni. Kodwa ukuKhanya kuyeza…

Uya kwandula ke ukutyhilwa ongendawo, eya kuthi iNkosi uYesu imbulale ngomoya womlomo wayo; Kwaye uya ukutshabalalisa ngokuqaqamba kokuza kwakhe,… (2 Tes. 2: 8)

U-St. Thomas no St John Chrysostom bacacisa la magama Ubalo-mbono ngo-Jesu ngumzekelo we-adventus sui (“Leyo iNkosi uYesu iyakumtshabalalisa ngokuqaqamba kokuza kwayo”) ngengqiqo yokuba uKrestu uya kubetha umchasi-Kristu ngokumkhazimla ngokuqaqamba okuya kufana nelizwi nomqondiso wokuza kwakhe okwesibini… owona mbono unegunya, leyo ibonakala ihambelana kakhulu nesiBhalo Esingcwele, kukuba, emva kokuwa komchasi-Kristu, iBandla lamaKatolika liza kuphinda lingene kwixesha lempumelelo kunye noloyiso. -Ukuphela kweLizwe langoku kunye neemfihlakalo zoBomi boKamva, UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), iphe. 56-57; USomalia Institute Press

 

KUFUNDWA NGOKUBA:

 

 

Cofa apha ukuze Ungabhalisi or Bhlisa kule Journal.

Enkosi kakhulu ngemithandazo nenkxaso yenu.

www.markmallett.com

-------

Cofa apha ngezantsi ukuguqulela eli phepha ulwimi olwahlukileyo:

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amagqabantshintshi zivaliwe.