Ikhandlela elitshisayo-Icandelo II

 

KANYE kwakhona, umfanekiso we ikhandlela elithethisayo ufikile engqondweni, kungabikho nenye i-wax esele kwikhandlela elitshileyo (jonga Ikhandlela elitshisayo ukuqonda uphawu).

Nantsi ke into endiyivileyo ngalo mfanekiso:

NjengokuKhanya kweNyaniso kuqhubeka nokucima emhlabeni, oku kuKhanya kuya kuqhubeka nokukhula ngamandla kunye nase- ukufihla kweentliziyo zabo Ndingcwaliselwe kuye. Iziqhamo zoku ziya kuba luvuyo! Ewe uya kuba yimiqondiso yokuphikisana nehlabathi. Kuba njengokuba izizwe ziyakungcangcazela luloyiko, kuyakubakho ukuzola, uxolo, kunye novuyo oluphuma njengeLanga ezintliziyweni zabo baye baxhathisa izilingo zeli xesha lethu, bazikhupha kulo mhlaba, bavulela uYesu iintliziyo zabo!

Olu vuyo sisiqhamo se inkululeko!

Ikhwelo lokuba sizincame ngokuzithandela kwizinto eziphathekayo, sizikhuphe esonweni, size sishiye ngasemva “indlu okanye abantakwethu okanye oodade wabo okanye umama okanye utata okanye abantwana okanye imihlaba” (Mat 10:29) asiyonkqubo yokuzibandeza uyolo. Endaweni yokuba kusilungiselela ukutshintshiselana ngentliziyo kaKristu neentliziyo zethu! UYesu unqwenela ukutshintshisa intliziyo yakho ngeNtliziyo yakhe eNgcwele evuthayo ukuba uyayivula ibanzi intliziyo yakho; Ewe, oku kuKhanya kweNyaniso ndithetha ngako kuyinyani kwaye kuyinyani Intliziyo eNgcwele kaYesu aya kuthi ayenze kubapostile baKhe kule mihla yokugqibela. Nantsi ke into yokuzahlulela kuMariya: lubabalo lokulungelelanisa nokulungisa imiphefumlo yethu ngokuthobeka, njengoMariya, ukuze uYesu anikwe kuthi njengoko wayesesiswini sakhe.

Uloyiso lwentliziyo yakhe engafezekanga iya kuba kukusekwa ngaphakathi kweCawa yeNtliziyo eNgcwele kaYesu.

Ndiyasebenza kwakhona de uKristu abunjwe kuni. (Gal 4:19)

 

IYEZA! IYEZA! 

Bazalwana noodade, zinikele kuye ngokupheleleyo! Shiya eli hlabathi kunye nawo onke amampunge alo kunye nokuphazamiseka okungapheliyo kunye nokukhuseleka kobuxoki kwizilwanyana zasendle eziya kuthi ngenye imini zizule malunga namabhodlo ezindlu zethu ezenziwe ngabantu. UYesu unovuyo lwanaphakade neentsikelelo zokukunika ngoku…. ubabalo oluza kuqala koku Ixesha loBabalo, kwaye sikhule ngokucacileyo kwi Isahluko soxolo.

Siyafana ingqolowa ikhula phakathi kokhula, kodwa imbewu yobomi ayinakiminxwa ukuba sihlala similiselwe kuKristu.
 

Sinesigidimi sesiprofeto esinokuthenjwa ngokupheleleyo. Uya kuba wenza kakuhle ukunikela ingqalelo kuyo, njengakwisibane esikhanya kwindawo emnyama, kude kube ngesifingo kuphume nekhwezi lokusa ezintliziyweni zenu. (2 Pet 1:19)

 

Mamela oku kulandelayo:


 

 

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:


Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IXESHA LOBABALO noqhotyosho , , , , , .