Umoya woTshintsho

“Upopu kaMary”; Ifoto nguGabriel Bouys / Getty Izithombe

 

Yapapashwa okokuqala ngoMeyi 10, 2007… Kunika umdla ukuqaphela into ethethwayo ekupheleni kwale nto- uluvo “lokunqumama” ngaphambi kokuba “iSaqhwithi” siqale ukujikeleza isiphithiphithi esikhudlwana njengoko siqala ukusondelailiso. ” Ndiyakholelwa ukuba singena kweso siphithiphithi ngoku, ekwanenjongo. Okungakumbi ngaloo ngomso… 

 

IN ukhenketho lwethu lokugqibela lwekonsathi eMelika naseKhanada, [1]Umfazi wam nabantwana bethu ngelo xesha Siqaphele ukuba nokuba siyaphi, imimoya enamandla eqinileyo baye basilandela. Ekhaya ngoku, le mimoya ithathe ikhefu kancinci. Abanye endikhe ndathetha nabo baye baqaphela i ukwanda komoya.

Luphawu, ndiyakholelwa, kubukho bukaMama wethu osikelelweyo kunye neqabane lakhe, uMoya oyiNgcwele. Ukusuka kwibali leNenekazi lethu likaFatima:

U-Lucia, uFrancisco, noJacinta babesalusa umhlambi weegusha zabo eChousa Velha xa kwabhudla umoya onamandla kwaza kwavela ukukhanya. -Isusela le ibali kwiNkosikazi yethu yeFatima 

Umoya wazisa "iNgelosi yoXolo" eyalungiselela abantwana abathathu bakaFatima ukuba badibane neNtombikazi enguMariya. 

ISt. Bernadette yahlangabezana nomoya ofanayo eLourdes:

UBernadette… weva ingxolo Njengomoya ovuthuzayo, wajonga phezulu ngaseGrotto: "Ndabona inenekazi elinxibe ezimhlophe, lalinxibe ilokhwe emhlophe, isigqubuthelo esimhlophe ngokulinganayo, ibhanti eliluhlaza kunye nerose emthubi kunyawo ngalunye." UBernadette wenza uMqondiso woMnqamlezo kwaye wathi iRosari kunye nenenekazi.  -www.ldist-france.org 

Kukho ibali likaSt. Dominic ekubhekiswa kuye imvelaphi yeRosari. Intombikazi enyulu yabonakala kuye imcebisa ukuba athandaze "kwiNdumiso yakhe" yokuguqula imiphefumlo. Ngokukhawuleza uSt. Dominic waya kushumayela lo myalezo kwiCathedral yaseToulouse.

Xa wayeqala ukuthetha, isaqhwithi sineendudumo kwaye imimoya enamandla yeza boyika abantu. Wonke umntu okhoyo wayewubona umfanekiso weNtombi Enyulu kaMariya kwindlu yecawa enkulu; waphakamisa amatyeli amathathu ezulwini. I-Saint Dominic yaqala ukuthandaza iNdumiso yeNtombikazi kaMariya kunye nesiqhwithi-www.pilgrimqueen.com

Kwaye ke kukho imimoya edumileyo eyayihamba no "Mary's Pope", ongasekhoyo uJohn Paul II owathandazela "iPentekoste entsha" yeCawe. Ndakhe ndakho ngoSuku loLutsha lweHlabathi eToronto ngo-2002 xa, kwakhona, ukushumayela kukaPontiff kwaphazanyiswa yimimoya emikhulu… eyekile xa wayethandazela ukuzola.

 

UMlingane WOMOYA OYINGCWELE 

NgePentekoste yokuqala, kwabakho lomoya — noMariya, ehleli nabaPostile kwigumbi eliphezulu:

Bathe bengena esixekweni baya kwigumbi eliphezulu apho bebehlala khona. Bonke aba bazinikele ngazwinye emthandazweni, kunye nabafazi abathile, noMariya unina kaYesu… ngequbuliso kweza ezulwini ingxolo ngathi yeyokuqhuba ngamandla. Umoya, waza wayizalisa indlu iphela ababekuyo. (IZenzo 1: 13-14, 2: 1)

UMariya, kunye nomoya ohamba naye, umqondiso intshukumo kaMoya oyiNgcwele. Ukhona, hayi ukuzizisela uzuko, kodwa ukunceda angenise intando kaThixo. [2]Oko ukubhala le nto, ndiye ndayiqonda ngcono ukuba ithetha ntoni le nto: cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele Sibona lo myalezo we utshintsho Kwimbali yeTestamente eNdala kaNowa, ugcina engqondweni ukuba uMariya ngu Ityeya yomnqophiso omtsha: [3]cf. Ityeya enkulu kwaye Ukuqonda ukungxamiseka kwamaXesha ethu

UThixo wamkhumbula uNowa, neento zonke eziphilileyo, nezinto zonke ezizitho zine ezazinaye emkhombeni; UThixo wahambisa umoya emhlabeni, awutha amanzi. (IGenesis 8: 1)

Njengokuba umoya ungenisa ixesha elitsha lobomi emhlabeni kuNowa nosapho lwakhe, kuya kuba njalo noKoyisa kwentliziyo kaMariya kuzisa ixesha elitsha lobomi ngoLawulo lwe-Ekaristi yoNyana wakhe, uYesu [4]Bawo Oyingcwele ... Uyeza! kwaye Ngaba nyhani uYesu uyeza? -Ulawulo olungayi kuphela, kodwa luya kufikelela kuvuthondaba ngokuza kukaYesu esenyameni ekupheleni kwexesha. Uloyiso lwakhe iya kuba kukutyumza uSathana phantsi kwesithende sakhe ngoncedo lwabantwana bakhe, nokumisela uxolo emhlabeni ngeqabane lakhe, uMoya oyiNgcwele.

Intsimbi, ithayile, ubhedu, isilivere, negolide [ookumkani basemhlabeni nezikumkani] zonke zaqhekeka ngaxeshanye, zacoleka njengomququ wesanda sehlobo, kwaye zimke nomoya ngaphandle kokushiya nomkhondo. Ilitye elo, libethileyo emfanekisweni, laba yintaba enkulu, lazalisa umhlaba uphela. Ngemihla yabo kumkani, uThixo wamazulu uya kumisa ubukumkani obungayi konakala nabuwunikelwe kwabanye abantu. (Daniyeli 2: 34-35, 44)

 

ESI SIPHEPHO SIKHOYO

KwiZibhalo ezingcwele, imimoya ebonakalayo isetyenziswa njengentsikelelo kunye nezohlwayo, njengezixhobo zentando kaThixo kunye nomqondiso wobukho bakhe obungabonakaliyo namandla.

INkosi yaqhuba ulwandle umva ngo umoya onamandla wasempuma ubusuku bonke, wenza ulwandle umhlaba owomileyo, ahlulelana amanzi. Kwaye abantu bakwaSirayeli bangena phakathi elwandle kumhlaba owomileyo… (Eksodus 14: 21-22)

Izikhwebu ezisixhenxe ezingenanto zikhanyiswe nguYehova umoya wasempuma ikwa yiminyaka esixhenxe yendlala. (IGenesis 41:27)

INkosi yeza ne umoya wasempuma phezu komhlaba wonke loo mini nobusuku bonke; kwakusa umoya wasempuma wazisa iinkumbi.”(IEksodus 10:13)

Umoya luphawu lotshintsho olukhulu oluzayo eluntwini. In Amaxilongo Esilumkiso — Icandelo V, Ndibhale “ngenkanyamba yokomoya ezayo.” Ewe, uqhwithela uqalile, kwaye imimoya yenguqu ibetha ngamandla. Ngumqondiso wobukho be Ityeya yomnqophiso. Ngumqondiso ngaphezu kwabo bonke ubukho boMoya oyiNgcwele, ukuba ihobe elingcwele, libetha amaphiko akhe phezu komhlaba, lisenza imimoya kunye nokuqhwithela ukuvuthela amagqabi afileyo esono ezintliziyweni zethu, nokusilungiselelaEntwasahlobo entsha. " [5]cf. Nguwuphi Umtsalane? —Inxalenye VI 

Kodwa kuqala, ndiyakholelwa ukuba imimoya iya kuyeka yonke into ngaphambi kokuba sisondele Iliso leSiphango... 

Kuba nani ngokwenu niyazi ngokucacileyo, ukuba imini yeNkosi, njengesela ebusuku, yenjenjalo ukuza kwayo. Kuba xenikweni baya kuthi, Luxolo nokunqaba, oko baya kufikelwa yintshabalaliso ngebhaqo, kwanjengenimba komithiyo; baye bengayi kukha basinde. (1 Tes.5: 2-3)

 

  
Inkxaso yakho igcina izibane zikhanya. Enkosi!

 

Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 Umfazi wam nabantwana bethu ngelo xesha
2 Oko ukubhala le nto, ndiye ndayiqonda ngcono ukuba ithetha ntoni le nto: cf. Ukuza okuNtsha kunye nobuNgcwele obuNgcwele
3 cf. Ityeya enkulu kwaye Ukuqonda ukungxamiseka kwamaXesha ethu
4 Bawo Oyingcwele ... Uyeza! kwaye Ngaba nyhani uYesu uyeza?
5 cf. Nguwuphi Umtsalane? —Inxalenye VI
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU.

Amagqabantshintshi zivaliwe.