I-WAM-Kuthekani NgokuKhuseleka kwendalo?

 

NGAPHAMBILI iminyaka emithathu yomthandazo kunye nokulinda, ekugqibeleni ndisungula uthotho olutsha lwewebhu olubizwa ngokuba “Linda umzuzu.” Lo mbono weza kum ngenye imini ngelixa ndibukele obona buxoki bungaqhelekanga, impikiswano kunye nepropaganda isasazwa "njengeendaba." Ndihlala ndizibona ndisithi, "Linda umzuzu… akulunganga oko.” 

Ayiyonyani leyo kunalo nyaka uphelileyo. Njengomhleli wangaphambili kunye nentatheli kamabonwakude, andizange ndilubone uhlobo lobuxoki esinalo namhlanje, nokuba kumxholo okanye isikali. Ixhaphake kakhulu, ixhaphake kangangokuba xa uthetha nomntu oqhelekileyo malunga nokuba yintoni na ngempela kuqhubeka, badla ngokukujonga njengokuba ubuza nje ukuba amanzi amanzi. Nempendulo yabo ecingisiswe kakuhle? “Owu, kunjalo ithiyori iyelenqe.” Ewe, oko kuzithoba kunye ne-moniker egxothayo yenze umonakalo omkhulu kwingcinga enzulu kunokuba mhlawumbi nayiphi na enye - ihlala ilandelwa ngamanye amabinzana ahlazisayo afana ne-"anti-vaxxer, anti-choice, anti-maker, climate-denier, njl. ngokungathi ezi ngandlel’ ithile ziingxoxo ezinengqiqo kuzo ngokwazo.

Ukuhlanjululwa kwengqondo okukhulu, ngokomlinganiselo oye wanciphisa ukuthakathwa okwarhintyela amaJamani aqhelekileyo kwiMfazwe Yehlabathi II, kwenzeke kwihlabathi jikelele.[1]cf. Ukulahleka okunamandla Nditsho noopopu bakubona oku kwenzeka kwinkulungwane eyadlulayo.[2]cf. Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza? kudala ngaphambi kweTweets kunye neFacebook.  

Kukho enye inkcazo yokusasazeka okukhawulezayo kweengcamango zobuKomanisi ngoku ezingena kuzo zonke izizwe, ezinkulu nezincinci, ezihambele phambili kunye nasemva, ukuze kungabikho mbombo yomhlaba ukhululekileyo kuzo. Le nkcazo iya kufumaneka kwi-propaganda enobunyani bokwenyani kangangokuba umhlaba awuzange ukhe ubone ubungqina obunjalo ngaphambili. Kujolise kuyo iziko elinye eliqhelekileyo. —I-POPE PIUS XI, IDivini Redemptoris: kubukomanisi obungakholelwayo kubukho bukaThixo, Encyclical Letter, Matshi 19, 1937; n. 17

Ngoku siphila umdlalo wokugqibela wale mfundiso iphumeleleyo:

Yi ukuphazamisa. Mhlawumbi liqela le-neurosis. Yinto eze ezingqondweni zabantu kwihlabathi liphela. Nantoni na eyenzekayo eqhubeka kwesona siqithi sincinci ePhilippines naseIndonesia, ilali encinci encinci eAfrika nase Mzantsi Melika. Kuyafana - kufikile kwihlabathi liphela. —UGqr. UPeter McCullough, MD, MPH, Agasti 14, 2021; 40:44, Ukujonga ubhubhane, Episode 19

Into eyandothusa kakhulu kulo nyaka uphelileyo kukuba xa sijongana nesoyikiso esingabonakaliyo, esibonakalayo esibi, ingxoxo eqiqayo yaphuma ngefestile… Xa sijonga emva kwixesha le-COVID, ndicinga ukuba iyakubonwa njengenye iimpendulo zabantu kwizisongelo ezingabonakaliyo kwixesha elidlulileyo zibonwe, njengexesha lokuxhamla ubuninzi.  —UGqr. UJohn Lee, ugqirha wezifo zengqondo; Ividiyo evuliwe; 41: 00

Omnye weyona mikhondo ibalaseleyo yokuba ufunda ipropaganda okanye hayi kukuba inqaku, ibali leendaba, okanye “umkhangeli-zinyani” ekuthethwa ngawo liqala ngokuhlasela umntu endaweni yeengxoxo zabo. Ezinye zezona nzululwazi zikrelekrele kunye noogqirha emhlabeni baphathwa njengama-clown kuba baye bazama ukuyiphikisa le ngxelo. Oogqirha abanesibindi baye barhoxiswa iilayisenisi zabo, izazinzulu kunye neenjingalwazi ziye zachithwa, kwaye abemi abaqhelekileyo bagxothwa emisebenzini yabo - bonke ngenxa yokubeka inyaniso phambi kwemisebenzi yabo. Ngokwenene bangamagorha nabafeli-nkolo bexesha lethu xa, ngokudabukisayo, iBandla liye lasaba okanye lahlala lithe cwaka (ewe, oku IGetsemane yethu). 

UYesu wathi uSathana lixoki noyise wabo ubuxoki—umbulali kwasekuqaleni (Yohane 8:44). Yinto elula kodwa esebenzayo modus operandi owasebenza ukususela kuMyezo wase-Eden: xoka ukuze urhintyele, rhintyela ukutshabalalisa. Sibona le nkqubo isenzeka kwakhona, ngeli xesha kwinqanaba lehlabathi… kwaye kuyamangalisa ngokwenene ukubona indlela ethe yakhohlisa nempumelelo ngayo. Njengoko ndandisakuba yintatheli, ndiziva ndinomsebenzi othile, ngoko, ukuzama ukugqobhoza obu bumnyama ngokukhanya kwenyaniso, nangona ndililizwi elincinane elikhala entlango.

Kwiminyaka emininzi eyadlulayo, xa ndandijonge esibhakabhakeni ebusuku, ndingaphangeli, ndilangazelela ukondla usapho lwam, iNkosi yathetha ngokuzolileyo entliziyweni yam:

Ndicela ukuthembeka, ungaphumeleli.

Umfundisi wathi kum kulo nyaka uphelileyo, “Akukho nto ndinokuyenza. Into ezayo iyeza, kwaye ndiza kujongana nayo ngoko.” Ndaphendula ndathi, “Kodwa Fr., ayingombandela wokuba singawujika na lo msinga-kwaye ndiqinisekile ukuba into emayifike iza kuza-kodwa yeyona nto. ubungqina sinikezela ekulweni. Sisenokungaphumeleli edabini, kodwa sinokukhuthaza omnye umntu ukuba abe ngumfeli-nkolo olandelayo okanye ingcwele eya kuchaphazela ubomi besigidi… njengabaNgcwele uJohn de Brébeuf okanye uMaximillian Kolbe.”

UMartin Luther King Omnci. wakhe wathi, “Ubomi bethu buqala ukuphela mhla sithe cwaka ngezinto ezibalulekileyo.”

Inyaniso ayizoncwadi nje zezakwalizwi okanye iindinyana zeZibhalo. Uqoqosho lonke lwenyaniso luhamba ngendalo, inzululwazi, umthetho wendalo kunye nesazela somntu - ukuya kutsho kweyona nkcukacha incinci. Njengemitha yelanga ekungekho nto isindayo kuyo, iNtando yobuThixo ayishiyanga nto ingachatshazelwanga bubukrelekrele bobuthixo.

EBulumkweni kukho umoya
    ukrelekrele, ungcwele, ukhethekile,
Okuninzi, okufihlakeleyo, okuguquguqukayo,
    icacile, ayinabala, ngokuqinisekileyo,
Awunangxaki, uthanda okulungileyo, unomdla,
    ongathintelekiyo, onobubele, onobubele,
Iqinile, ikhuselekile, izolile,
    onamandla onke, obona konke,
Kwaye ujikeleze yonke imimoya,
    nangona benengqondo, benyulu kwaye benobuqili kakhulu.
Kuba Ubulumko buhamba ngaphaya kokunyakaza konke,
    yaye ugqobhozile aze atyhutyhe izinto zonke ngenxa yobunyulu bakhe. ( Ubulumko 7:22-23 )

Yiyo loo nto, nenyaniso ethile malunga nehlabathi, indlela esebenza ngayo into, kutheni isebenza… sisityana esincinane sokukhanya okungcwele esisikhulula ngandlel’ ithile njengezidalwa ezenziwe emhlabeni. umfanekiso Dei. Mangaphi amadoda athandana nenzululwazi kumaxesha angaphambili ngenxa yokuba, ngenxa yoko, abonakala ekhupha isigqubuthelo esisithelise uMdali, nangakumbi kancinane. Kodwa namhlanje, amayeza nenzululwazi ziye zalahleka zaza zahlukaniswa nemvelaphi yazo yobuthixo njengoko amaBhabhiloni amandulo ayecinga ukuba anokwakha inqaba ezulwini.[3]cf. INqaba eNtsha yaseBhabheli kunokuba bajonge kuLowo wabadalayo.

Kuba bayayigocagoca imisebenzi yakhe,
kodwa baphazanyiswa koko bakubonayo,
ngenxa yokuba izinto ezibonwayo zilungile.

Kodwa kwakhona, azikho noxolelo.
Kuba ukuba ukuza kuthi ga ngoku baphumelele kulwazi
ukuze bacinge malunga nehlabathi,
abafumananga njani ngokukhawuleza kweNkosi yabo?
(Ubulumko 13: 1-9)

Oko kuthetha, ndiye ndasokola kakhulu ngamanye amaxesha ndizibuza ukuba nam, ndiyaphazamiseka kodwa ngezinye iindlela. Eyona nto iye yandinceda kakhulu ekuqondeni kwam mvanje ibe ziileta ezininzi ezivela ehlabathini lonke, zivela kwizazinzulu, abefundisi, namarhamente ngokufanayo, endikhuthaza ukuba ndiqhubeke. 

Kwaye ke, ngaloo nto, ndiphehlelele olu chungechunge lutsha lwewebhu olubizwa ngokuba Linda umzuzu (kwaye wenze udidi kwibar esecaleni ukuze ufikeleleke ngokulula). Ezi zifutshane, iiwebcasts ezithe ngqo ezijoliswe ukugqobhoza ubuxoki, ukuphikisana kunye nepropaganda. Oku kuya kundivumela ukuba ndikwazi ukugxila kwam imibhalo kwiinyaniso ezibaluleke ngakumbi: ubudlelwane bethu noThixo kunye nokuqhubeka nokulungiselela ngokomoya ukuphela kweli xesha. 

Bayatshabalala abantu bam kukuswela ukwazi; (Hoseya 4: 6)

Ngaphambi kokuba ndiveze i-webcast yam yokuqala kolu ngcelele lungezantsi, manditsho ukuba ndiyayixabisa kangakanani na kwaye imfuneko imithandazo yakho. Imfazwe yokomoya eyandulela le webcast, kunye nomdlalo wam Ngaba Ulandela Inzululwazi? (ngoku engaphezulu kwe izimvo ezizigidi!) ibukhali kwaye ngamanye amaxesha ayishukumi. Nceda, ukuba unako, unikele ngentsimbi okanye ezimbini okanye iirosari zakho kobu bulungiseleli. 

 
Yima umzuzu-Kuthekani malunga nokuKhuselwa kwendalo

Le webcast ilandelayo, kum, ithetha ngeyona ndawo inkulu yedabi ngokuchasene nobuchwepheshe bezempilo obunamandla obunayo yonke inkululeko etyumkileyo. Njengoko uza kubona, ukugxothwa ngokupheleleyo kokugonyeka kwethu kwendalo esikunikwe nguThixo kunye nokukwazi ukulwa nezifo - kunye nokunqulwa okulandelayo "kweSitofu sokugonya" - ngokwenene luhlaselo kuThixo ngokwakhe. 

Umbuzo weNkosi: "Wenze ntoni?", Ongenakukwazi ukubalekela uKayin, uye wabhekiswa nakubantu banamhlanje, ukubenza babone ubukhulu kunye nobunzima beentlaselo zobomi eziqhubeka ukuphawula imbali yabantu ... Nabani na ohlasela ubomi bomntu , Ngandlela ithile uhlasela uThixo ngokwakhe. —UAPOPE JOHN PAUL II, U-Evangelium Vitae; n. 10

Umbutho wezeMpilo weHlabathi uchaze ngokutsha inkcazo yokugonywa komhlambi kulo nyaka uphelileyo usithi akusabandakanyi ukungakhuseleki ngosulelo lwendalo. Kodwa Linda umzuzu… 

Watch

 

Mamela

 

Mamela oku kulandelayo:


 

 

Landela uMarko kunye "nemiqondiso yamaxesha" yemihla ngemihla kum:


Landela imibhalo kaMarko apha:


Ukuhamba noMark kwi The Ngoku iLizwi,
cofa kwibhena engezantsi ukuya rhuma.
I-imeyile yakho ayizokwabelwana naye nabani na.

 
Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 cf. Ukulahleka okunamandla
2 cf. Kutheni le nto ooPopu bengekhwaza?
3 cf. INqaba eNtsha yaseBhabheli
exhonyiweyo EKHAYA, IVIDIYO NEEPODCASTS, LINDA UMZUZU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , .