Isilumkiso eMoyeni

Inenekazi lethu leSizi, Ipeyintwe nguTianna (Mallett) Williams

 

Kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo, imimoya apha ibingayeki kwaye inamandla. Imini yonke izolo, besiphantsi kwesilumkiso somoya. Ukuqala kwam ukuyifunda kwakhona le post ngoku, bendisazi ukuba kufuneka ndiyiphinde ndiyipapashe. Isilumkiso apha luleke kakhulu kwaye kufuneka ithathelwe ingqalelo malunga nabo "badlala esonweni." Ulandelo lwalo mbhalo “Isihogo savulwa", Ethi inike iingcebiso ezisebenzayo ngokuvala iintanda kubomi bakho bokomoya ukuze uSathana angabi nakho ukufumana inqaba. Le mibhalo mibini sisilumkiso esinzulu malunga nokuguquka esonweni… nokuya kuvuma izono ngeli xesha sinako. Yapapashwa okokuqala ngo-2012…

 

… Wenza imimoya abathunywa bakho… Iindumiso 104: 4

 

THE umoya uvuthuza ngamandla namhlanje, njengoko kuhlala kusenzeka xa ndibona ukuba uMama wethu osikelelweyo uyandinyanzela ukuba ndinike isilumkiso. Sitshintshana ngezinyembezi, kwaye xa ixesha lilungile, ndihlala phantsi ukuphinda into endikholelwa ukuba ebethetha ngayo kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo, iiveki kunye neenyanga kwi igama ekugqibeleni ivuthiwe…

 

IZIPHUMO ZOBubi

Umfana uxhela inqwaba yabantu kwisikolo samabanga aphantsi… [1]http://connecticut.cbslocal.com/2012/12/16/ Umqhubi wenqwelomoya uvela ngequbuliso kwindawo ahamba kuyo ekhwaza ngokungangqinelaniyo… [2]cf. http://news.nationalpost.com/ umntu obhinqileyo ugqabhuza itreyila ezele yintetho kwigumbi lokufundela eyunivesithi… [3]cf. http://www.huffingtonpost.com/ indoda ifunyenwe iluma umntu iluma umntu ecaleni kwendlela ... [4]http://www.nypost.com ukungavisisani kujika kube yingxabano kwindawo yokutyela… [5]cf. http://news.nationalpost.com// oonotsheluza, abalungelelaniswe kwi-intanethi yeendaba zosasazo, ukuphanga iivenkile eziluncedo… [6]cf. http://www.csmonitor.com/ … Abasebenzi berestyu nabathengi bahlaselana kungekho nto… [7]cf. http://www.wtsp.com/ umvelisi wefilimu ubaleka eze esitratweni ekhwaza ukugcwala kwabantu… [8]cf. http://www.skyvalleychronicle.com/ umfazi kunye nomqhubi webhayisikile bangqubana ngomsindo ... [9]cf. http://www.thesun.co.uk/ Utitshala uqala ukuphosa izitulo neetafile kwigumbi lakhe lokufundela… [10]cf. http://articles.nydailynews.com umfazi ohamba ze uchitha indawo yokutyela ... [11]cf. http://www.ktuu.com/ … Inqwaba yabalandeli bayabulawa kumdlalo webhola ekhatywayo… [12]cf. http://articles.cnn.com/ amajoni aseMelika abulala ama-Afghani ali-17, kubandakanya nabantwana… [13]cf. http://www.msnbc.msn.com/ phantse ikhulu labantu babulawa ziibhombu eTurkey kwindibano yoxolo. [14]http://www.telegraph.co.uk/ Le yimizekelo nje yokuqhambuka okumangalisayo nobundlobongela obonyukayo kwihlabathi liphela kwiinyanga ezidlulileyo-kungasathethwa ke ngokuya kusanda kwizikolo naseziofisini, ukuzibulala, kwaye kungabalulekanga, ukonakaliswa UMarian imifanekiso eqingqiweyo. [15]cf. http://www.google.ca/ Ngaphandle kokuba uthatha isitokhwe, uninzi luya kuliphosa ixesha lokunyuka kwezi ziganeko kwaye uzibone, njengelinye "ibali leendaba".

… Sibona imisitho yemihla ngemihla apho abantu babonakala bekhula ngokukrakra nangakumbi… —UPOPE BENEDICT XVI, ngePentekoste Homily, ngoMeyi 27, 2012

 

INTO ENJULISILEYO… ISILUMKISO SASEKIBEHO

Kodwa kukho into enzulu apha: ezi ziganeko zibonakala zingangqinelani ziyinyani ii-harbin zokuphefumla kobubi obuzakuza kulo lonke ihlabathi. Isizathu sikhulu kakhulu ngokomoya: soI-uls eyaziwayo kwisono inika amandla obubi indawo yokuhlala ukuba isebenze ngendlela engazange ibonwe ngaphambili kumhlaba wonke. Ukanti, thina baye ndibone ububi obunje bugqabhuka ngaphambili kwi kwingingqi isikali: 1994 eRwanda. Kulapho, ukunyuka kobubi kwaqhuma kwinto enokuthi ichazwe kuphela njengombonakaliso weedemon. Xa abamelwane abanoxolo ngesiquphe bajikelana ngocelemba nangeemela, kwaye ngaphambi kokuba kugqitywe, abantu abangaphezu kwama-800,000 babulawa kwisithuba nje seenyanga ezintathu kwelinye lala maxesha anamhlanje eyona mbubhiso yoyikekayo. [16]cf. http://news.bbc.co.uk/ Umgcini woxolo waseCanada weZizwe eziManyeneyo, uGeneral Romeo Dallaire, uchaze ububi apho njengobubonakalayo, ngelinye ixesha esithi waziva ngathi uxhawule ngokoqobo "nomtyholi" kwenye yeentlanganiso zakhe.

Ukuqhambuka kobundlobongela kwihlabathi lonke kwakuprofetwe nguSt AmaTywina aSixhenxe oHlaziyo):

Xa yalivulayo elesibini itywina, ndeva eyesibini into ephilileyo isithi, Sondela apha. Kwaphuma elinye ihashe, labomvu. Lowo ke wayehleli phezu kwalo wanikwa igunya lokususa uxolo emhlabeni, ukuze abantu babulalane. Kwaye wanikwa ikrele elikhulu. (ISityhi 6: 3-4)

Ndiva izulu lilumkisa ukuba ubundlobongela buza kuqhuma ngequbuliso emhlabeni ezifana isela ebusuku kuba Siyaqhubeka nesono esinzulu, ngaloo ndlela siphulukana nenkuselo kaThixo (jonga Uhlaziyo lwehlabathi). Kwimbali ngoku evunyiweyo yiCawe, iimboni ezincinci zaseKibeho, eRwanda zabona ngokweenkcukacha-kwiminyaka eli-12 ngaphambi kokuba yenzeke—Uhlanga olwaluza kwenzeka apho. Bawugqithisa umyalezo kaNkosikazi wethu wokuhlaba ikhwelo enguqukweni ukuthintela inhlekelele… kodwa umyalezo ibinguye hayi ithotyelwe. Eyona nto yoyikisayo, iimboni zaxela ukuba isibheno sikaMariya…

… Ayibhekiswa kumntu omnye kuphela kwaye ayichaphazeli kuphela ixesha langoku; ijolise kuye wonke umntu kwihlabathi liphela. -www.kibeho.org

Ndithethile kutshanje noFr. UScott McCaig, Jikelele oPhezulu wamaqabane oMnqamlezo e-Ottawa, Canada. Utyelele eKibeho kungekudala, wathetha naye Nathalie Mukamazimpaka, Omnye wababoni abathathu abavela kwi-Holy See ngokusekwe kwisigqibo sabo esifanelekileyo sembonakalo. Uye wagcina Nathalie_MUKAMAZIMPAKA1ephinda-phinda uFr. Scott ngexesha lokuthetha kwabo kubaluleke kangakanani "thandazela iBandla. ” Uye wagxininisa, "Siza kuhamba kumaxesha anzima kakhulu." Ewe, komnye umyalezo kwiimboni, Inenekazi lethu laseKibeho lilumkisile,

Ihlabathi likhawuleza ukuya entshabalalweni, liya kuwela enzonzobileni. Umhlaba unemvukelo kuThixo, wenza izono ezininzi kakhulu, awunalo uthando noxolo. Ukuba awuguquki kwaye ungaguquki iintliziyo zakho, uya kuwela enzonzobileni. -Kumbono kaMarie-Claire ngoMatshi 27, 1982, www.kwinim.com

Abo bakholelwa ukuba le yinto eyoyikisayo abayiqondi! Lo ayingoThixo onomsindo ohlasela uluntu. Sisiqhamo sehlabathi esamkela i inkcubeko yokufa, [17]cf. Isiprofeto sikaYuda kwaye sinqumo Kwaye kweCawe emileyo ngokubanzi ayenzi nto kwaye ithe cwaka [18]cf. Abantu bam bayatshabalala Ngelixa i-anti-ivangeli ibumba iingqondo zekamva kwaye izinzile kwiinkqubo zethu zentlalo ngaphandle kokuphikisa.

Kwaye masingatsho ukuba nguThixo osohlwaya ngale ndlela; Ngokuchasene noko ngabantu ngokwabo abazilungiselela isohlwayo sabo. Ngobubele bakhe uThixo uyasilumkisa kwaye usibizele kwindlela elungileyo, ngelixa sihlonipha inkululeko asinike yona; kungoko abantu benoxanduva. –Sr. Lucia, omnye wababonisi bakaFatima, kwileta eya kuBawo oyiNgcwele, nge-12 kaMeyi, ngo-1982. 

Usibiza njani uThixo ukuba sibuyele kuye kodwa ubukhulu becala sisebenzisana naKhe abelusi. Kwaye ke, ukwanda kokuchasana nomthetho kumaxesha ethu sisiphumo ngqo sokuhlaselwa kobubingeleli kunye nokuguqulwa kokuziphatha.

… UMtyholi sele eza kwenza idabi lokugqibela kunye neNtombi Enyulu, njengoko eyazi eyona nto imcaphukisa kakhulu uThixo, kwaye ngexeshana nje elifutshane uya kuzuza elona nani likhulu lemiphefumlo. Ke, uMtyholi wenza yonke into ukoyisa imiphefumlo Ndingcwaliselwe kuThixo, kuba ngale ndlela uya kuphumelela ukushiya imiphefumlo yabathembekileyo ishiywe ziinkokeli zabo, ngaloo ndlela uya kubabamba ngokulula. —ISk. Lucia eya kuFr. Amafutha, Udade uLucia, umpostile wentliziyo kaMariya engenasiphako, UMark Fellows, iphe. I-160 (eyam yoxinzelelo)

UYesu wathi kubo, “Ngobu busuku nonke niya kukholwa kum, kuba kubhaliwe kwathiwa: 'Ndiya kubetha kumalusi, zichithwachithwe izimvu zomhlambi.'” (Mat. 26:31) 

 

IZIBONELELO

Kunanini na ngaphambili, kufuneka siwakhumbule loo mazwi siphinda-phinda i-Ista nganye kwizifungo zethu zobhaptizo xa sisala “ubuhle bobubi”. Isono bubuxoki, bubuso obunenkqayi. Ithembisa ukonwaba, kodwa ayize ihlangule, okanye ubuncinci, ayizisi uvuyo oluhlala luhleli kwaye lunika ubomi. Kungenxa yokuba

Umvuzo wesono kukufa. (Roma 6:23)

Ngapha koko, ngumgibe, kumtyholi o…

… Wayesisibulala-mntu kwasekuqaleni… ulixoki noyise wabo ubuxoki. (Yohane 8:44)

Isono sinika uSathana indawo yokugcina iintliziyo, iintsapho, uluntu, kwaye Ekugqibeleni izizwe, ngakumbi ukuba ubuxoki benziwe umthetho. Yile nto kanye yenzekileyo kula maxesha ethu apho kukho ukukhula ngoku…

… Ulawulo lobuzwilakhe oluye lwangqina ukuba akukho nto iqinisekileyo, kwaye ishiya njengowona mgangatho wokugqibela kuphela komntu kunye neminqweno yakhe. -Ukhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI) pre-conclave Homily, Epreli 18th, 2005

Nguwo kanye lo mgangatho iiNkundla eziPhakamileyo eziwunyanzelisa ngazo amanyala ezintlangeni. [19]cf. Imihlathi yenamba ebomvu

Ukuba nokholo olucacileyo, ngokobungqina beCawa, kuhlala kubizwa ngokuba sisiseko. Ukanti, ukuthembela kubomi obungenakuphikiswa, oko kukuthi, ukuvumela ubani ukuba aphoswe phantsi kwaye 'akhukuliswe yiyo yonke imimoya yeemfundiso', kubonakala kuphela kwesimo sengqondo esamkelekileyo kwimilinganiselo yanamhlanje. —UKhadinali Ratzinger (UPAPA BENEDICT XVI) Ibid.

Ingozi enkulu namhlanje, nakumaKatolika athembekileyo, yeyokuba isono sixhaphake kakhulu, sifikeleleke, sanconywa kakhulu kwinkcubeko yethu, kangangokuba into enokubothusa abahedeni bezolo ayisenzi ukuba siqhwanyaze namhlanje. Ngumzekeliso wesele obila emanzini.

Nina maGalati aswele ukuqonda! (Gal 3: 1)

Hayi indlela esisisiyatha ngayo ukukholelwa ukuba ukuhlala sihlaziswa ngabantu, isini esigqwethekileyo, kunye nobundlobongela obugqithisileyo obuthathwa ngokuba "lulonwabo" abunabungozi. [20]cf. http://washingtonexaminer.com/

… Umxholo wemithombo yeendaba ezininzi zokuzonwabisa, kunye nentengiso yezo media zidibanisa ukuvelisa "ungenelelo olunamandla lokuchaswa kwemeko kwihlabathi liphela." … Imeko yemidiya yolonwabo yale mihla inokuchazwa ngokuchanekileyo njengesixhobo esisebenzayo senkqubo yobundlobongela. Nokuba uluntu lwala maxesha lufuna ukuba oku kuqhubeke ikakhulu ngumbuzo womgaqo-nkqubo woluntu, ayisiyiyo eyenzululwazi ngokukodwa.  Isifundo seYunivesithi yaseIowa Iziphumo zoBundlobongela boMdlalo weVidiyo kuKhuseleko loMzimba kwiNdawo yoBundlobongela boBomi; I-Carnagey, Anderson, kunye noFerlazzo; Inqaku elivela kwi-ISU News Service; Nge-24 kaJulayi ngo-2006

Siziziyatha ngenene kuba asenzi nto kuphela malunga nokungafuneki, kodwa siyibhiyozele kwaye siyikhusele. Sibonakalisa ukothuka kwelinye icala xa kuphalazwa igazi kwiindawo esihlala kuzo, kodwa sizukisa ezi zinto ngokubonisa iHalloween, imiboniso bhanyabhanya eyoyikisayo, kunye nemiboniso yeTV. Yonke luphawu lwe Ukufa kweLogic. Silele, njengoko uPopu Benedict esitsho, silele. [21]cf. Uyabiza ngelixa Silala 

Kukulala kwethu kubukho bukaThixo okusenza singabukhathaleli ububi: asimva uThixo kuba asifuni kuphazanyiswa, kwaye ke sihlala singabukhathalele ububi… —UPOPE BENEDICT XVI, kwiArhente yeendaba zamaKatolika, kwisiXeko saseVatican, ngoAprili 20, 2011

Ewe, kwanokubulawa kweekholeji okanye abantwana besikolo akonelanga ukutshintsha ikhondo lobuntu kuba siyaqhubeka ukuhlala singakhathali "kwingcambu" yobubi. Sicinga ukuba "ulawulo lompu" endaweni yokuguqula intliziyo yeyona mpendulo kulwaphulo-mthetho. Okanye ukuxhobisa wonke umntu emazinyweni kunokuba aguquke kuyimpendulo ekonakaleni koluntu. 

Nina maGalati aswele ukuqonda!

Andinakuze ndiwalibale amazwi awathethwa yiNkosi entliziyweni yam kwiminyaka embalwa eyadlulayo xa ndandimva esithi nkqu nabantwana baKhe abathembekileyo.andiyiqondi indlela abawela ngayo. Impendulo ke kukuvuka kwaye, njengoko uPaul Paul esitsho,

Sanukuzifanisa neli phakade; kodwa manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqondo yenu, ukuze nikucikide into okuyiyo ukuthanda kukaThixo, okulungileyo, okukholekileyo, okuzalisekileyo. (Roma 12: 2)

Mamelani ngononophelo, bazalwana noodade abathandekayo: ukunyamezelana okanye “umda wemposiso” ekunokwenzeka ukuba iNkosi “yayivumele” kwixesha elidlulileyo, ngokungathi kunjalo, iyanyamalala. Sijongene ne ukhetho olucacileyo ukulandela ukuthanda kukaThixo, okanye iminqweno yenyama. Asiphili kumaxesha aqhelekileyo; "ixesha lenceba" esiphila kulo liphelelwe ngumhla. 

Usisidenge kangaka? Emva kokuqala ngoMoya, ngaba ngoku uphela ngenyama? (Gal 3: 1-3)

Akusayi kubakho bantu bahlala ngocingo; akusayi kubakho mhlambi “udikidiki”. [22]cf. ISityhi 3:16 Ngeli xesha lokuchasana nomthetho kunokufikelela esiphelweni ngokuvela "komchasi-mthetho" kunye nenkohliso yabo bangavumiyo "ukuvuka" (jonga Umchasi-Kristu kwiXesha lethu):

… Lowo kuza kwakhe kuphuma emandleni kaSathana kuzo zonke izenzo ezinamandla, nangemiqondiso, nangezimanga ezixokayo, nangenkohliso yonke yabo batshabalalayo ngenxa yokuba bengalwamkelanga uthando lwenyaniso ukuze basindiswe. Ke ngoko, uThixo ubathumela amandla okulahlekisa ukuze bakholwe bubuxoki, ukuze bonke abangakholwanga yinyaniso kodwa bavumile ukwenza okubi bagwetywe. (2 Tes 2: 9-12)

Ngaba asinakuthi, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile namhlanje, "imiqondiso nemimangaliso eleleyo" sele ikho, ubuncinci njengesiqalo? I-intanethi yayiyingcinga nje kwiminyaka engama-20 eyadlulayo. Ngoku, abantu bachitha iiyure bebukele iividiyo, bebukela iphonografi, okanye bedlala imidlalo engenangqondo, zonke zisongelwe bubuhle obuqaqambileyo bemibala egcweleyo yokucacisa izikrini.

… Iinzame ezenziwe ukucima ukukhanya kukaThixo ukutyhubela iminyaka, zikwenze oko ngelitha lokukhohlisa nenkohliso, zivakalise iziqendu zobundlobongela obubi ebantwini. Kungenxa yokuba iinzame zokurhoxisa igama likaThixo kumaphepha ezembali zikhokelela kukugqwetha, apho athi kwawona magama amahle kwaye ahloniphekileyo alahlekelwe yintsingiselo yokwenyani. —UPOPE BENEDICT XVI, kwisiXeko saseVatican, nge-14 kaDisemba, ngo-2012, kwiNkonzo yoLwazi yaseVatican

Kuyabonakala ukuba iSt. Elizabeth Seton yaba nombono ngeminyaka yoo-1800 apho yabona “kumakhaya onke aseMelika a ibhokisi emnyama ebeya kuthi ngawo uMtyholi angene. Kumashumi ambalwa eminyaka eyadlulayo, abaninzi babecinga ukuba wayebhekisa koomabonwakude. Kodwa emva phaya, oomabonakude yayiziibhokisi zomthi ezinezikrini ezingwevu. Namhlanje, kwikhaya ngalinye, ukuba ayililo lonke igumbi, line "bhokisi emnyama" yokwenyani-ikhompyuter, ngelishwa, uSathana uye wazibonakalisa kwiintsapho. UPopu Pius XII walumkisa ngokucacileyo ngengozi ezayo:

Wonke umntu uyazi kakuhle ukuba, rhoqo, abantwana banokuluthintela uhlaselo lwethutyana lwesifo ngaphandle kwamakhaya abo, kodwa abakwazi ukusiphepha xa sizimele ngaphakathi kwekhaya ngokwalo. Akulunganga ukwazisa umngcipheko nangaluphi na uhlobo kubungcwele bendalo esingqongileyo. —UPOPI PIUS XII, UMiranda Prorsus, Ileta Encyclical “on Motion Pictures, Radio and Television”

Apha, uPapa ulumkisa malunga Ukuphantse kwenzeke isono. Ukuba udanisa ngesihendo, uMtyholi uya kukunyathela iinzwane zakho. Umzekelo, ukuba umntu uyasokola notywala, unokucinga ukuba kulungile ukuhlala ngasemva kwebhari kunye noku-odola ikofu. Kodwa ukuphepha "isihlandlo esikufutshane sesono" kuthetha ukungahambi nasitalato apho ibhari ikhoyo! (jonga Ukuzingela). 

Kukho konke oku, uThixo uyabandisa abantu baKhe ukhuselo ukusuka kububi obukhoyo nokuza ehlabathini.

Ngenxa yokuba uwugcinile umyalezo wam wonyamezelo, ndizakukukhusela ngexesha lokulingwa eliza kuza kulo lonke ihlabathi ukuvavanya abemi bomhlaba. (ISityhi. 3:10)

Ukulandelwa kokubhalwa kwale nto kuthiwa Isihogo savulwaKuyo, ndibonakalise amanyathelo afanelekileyo ekhonkrithi ekufuneka umntu ngamnye kuthi awathathe ukuze angoyiswa ngamandla obumnyama athe akhutshwa kwezi ntsuku zidlulileyo. Kodwa mandigqibe ngezi ngcinga…

 

IYA KUBA NGOKWEZOMOYA

Ngomzuzu omfutshane kunyaka ophelileyo, ndanikwa konke ngaxeshanye ukuqonda kwangaphakathi ukuba okuzayo kwihlabathi akunakumelana namandla omntu okanye ubukrelekrele. Oko kuya, enyanisweni, kuya kuba njalo lubabalo kuphela eya kugcina ikhusele intsalela kaThixo ethembekileyo kumaxesha azayo-okoko nje simnika "fiat" yethu:

UThixo uya kukuhlangula emgibeni womthiyeli, Isibetho sikutshabalalise. Uya kunikhusela ngamaphiko, aneke amaphiko, nisabele. Ukuthembeka kukaThixo kuyakhusela. Awuyi koyika unkwantyo wasebusuku, Nalutolo lubaleka emini… (INdumiso 91: 3-5)

“Umkhombe” uThixo asinike wona ngala maxesha nguMama wethu osikelelweyo [23]ukubona Ityeya Iya Kubakhokela ngubani othe kuFatima:

Intliziyo yam eNgenasiphelo iya kuba yindawo yakho yokusabela nendlela eya kukusa kuThixo. - Imbonakalo yesibini, ngoJuni 13, 1917, Isityhilelo seentliziyo ezimbini kumaxesha anamhlanje, www.ewtn.com

Oko ndiza kukuthetha, ke, kulula kakhulu, kodwa kunamandla amakhulu, kangangokuba kuya kuyiphepha imiphefumlo emininzi. Kwaye yile: Ukuzinikezela kuMariya, uhlala kwiRosari yemihla ngemihla, uya kwakha iindonga "zomkhombe" zikujikeleze wena nendlu yakho. [24]ukubona Isipho Esikhulu Kungenxa yokuba iRosari ngumthandazo osekelwe ekucamngceni kwe UYESU khristu, Nkosi yethu, Thixo. NgoMariya, singena UPopu John Paul II uthandaza iRosari ka-Okthobha 7 kwiNdawo eNgcwele yeNtombi Enyulu kaMariya yeRosari eNgcwele embindini wePompeii, e-Itali. Upopu uphele unyaka enikezelwe kwirosari, ethandaza iimfihlakalo zokukhanya ezintlanu azongeze kwirosari ngo-Okthobha ka-2002. (Ifoto ye-CNS evela kwiReuters) (Okt. 8, 2003) Bona UMPOPHAMA-POMPEII Okt. 7, 2003.nzulu ngakumbi kwi Intliziyo Engcwele kaYesu, olizibuko lethu elikhuselekileyo nendawo yokusabela kwesi siqhwithi sangoku.

Ngenye imini umntu endisebenza naye weva umtyholi esithi ngexesha lokukhupha iidemon: “Yibani nesichotho uMariya unjengokubethwa entlokweni yam. Ukuba amaKristu ebesazi ukuba iRosari inamandla kangakanani, bekuya kuba sisiphelo sam. ” Imfihlelo eyenza lo mthandazo uphumelele kukuba iRosari kukuthandaza nokucamngca. Kubhekiswe kuYise, kwiNtombi Enyulu, nakuBathathu Emnye Ongcwele, kwaye kukucamngca okujolise kuKristu. -Umlawuli oyiNtloko weRooror, uFr. UGabriel Amorth, Echo kaMariya, uKumkanikazi woXolo, Uhlelo luka-Matshi-Epreli, 2003

Kodwa ukuzahlulela kuYesu ngoMariya ayisiyonto ilula omnye umthandazo sithi, nangona inokuba sisiqalo eso. Yi ubomi baphila, Ukulandela umzekelo kaMama kunye nokukhokela. Siphila njengoko wayezinikela ngokupheleleyo kwintando kaThixo. Ayiloxanduva ke olu luvuyo lwethu! Nangona oko kuthetha ukufa kuwe ngokunceda abanye endaweni yeminqweno yethu, oko kubethelelwa emnqamlezweni kwenyama yethu kukhokelela kuvuyo oluxakayo noxolo “olugqwesa konke ukuqonda. " [25]cf. Fil 4: 7 Ngelixa inyaniso isikhulula emva koko, isono, kwelinye icala, siyasikhobokisa:

Inene, inene, inene, ndithi kuni, Bonke abenza isono bangamakhoboka esono. (UYohane 8:34)

Kwaye nasi isilumkiso kwakhona: ukuba ubukhoboka, ngokuyinxenye, yi ngokomoya Nye. Isono sinika ithuba lokunika oomoya beedemon a inqaba ebomini bethu, ukuya kwelinye inqanaba. Ke, asinakho ukungakhathali kula maxesha. Endaweni yoko kufuneka:

Yibani nobungcathu kwaye nilumke. Umchasi wakho, uMtyholi, uhamba njengengonyama egqumayo efuna ubani angamginyayo. (1 Pet 5: 8)

Sifuna uncedo kweli dabi, uncedo oluvela kuThixo kunye nezixhobo zikaThixo. [26]cf. 2 KwabaseKorinte 10: 3-5 Esinye isixhobo esinamandla sokulwa nobumnyama obukhoyo ngoku ukuzila ukutya. 

Umzabalazo wethu awuphumi nenyama negazi, kodwa ngowamagunya, naloo magunya, nabo balawuli balo bumnyama, nabo oomoya abakhohlakeleyo basezulwini. Yambathani ke isikrweqe sikaThixo, ukuze nibe nako ukuxhathisa ngomhla omubi, kwaye, xa nenze konke, nibambe umhlaba. (Kwabase-Efese 6: 11-12)

Ingxaki kukuba uninzi lwethu lunxibe izinto ezinamathelayo zehlabathi lishiya indawo yesikrweqe sikaThixo. Ukuba isinqe sakho sibhinqe ukukhohlisa ngokwakho; ukuba isifuba sakho sigutyungelwe isigcina-sifuba sesono esingaguqukiyo; ukuba iinyawo zakho zinxibe isahlulo kunye nokungaxoleli; ukuba awukwazi ukubamba ukholo njengekhaka kuba izandla zakho zigcwele ukuzithemba; ukuba intloko yakho igutyungelwe lihlazo kwaye ikrele loMoya lityhafile ngenxa yokuba ungachithi xesha ufunda iLizwi likaThixo… ke qala ukuzila. Ukuzila ukutya kusondeza kwisono; Ukuzila ukutya kunceda intliziyo iyeke eli hlabathi ukuze ibambe elandelayo; Ukuzila ukutya kunceda umntu angene kwisikrweqe sikaThixo; ukuzila ukutya yeyona nto ikhupha idemon engenakoyiswa.

Eye kungena endlwini, bambuza abafundi bakhe ngasese, besithi, Yayiyini na ukuba singabi nako ukuyikhupha thina? Uthe ke kubo, Olu uhlobo alunako ukuphuma nganto, kungengako ukuthandaza nokuzila ukudla. (UMarko 9: 28-29)

Ukuzila kwaye mthandazo isenza ukuba sikwazi ukujonga ngakumbi kuYesu osenza sedwa ukuba ngcwele. Ubizo lobungcwele alunakukhethwa-yinto isikrweqe.

Xhobani isikrweqe sikaThixo ukuze nibe nako ukumisa nibuchase ubuqhinga boMtyholi. (Efese 6:13)

 

UMAMA UYALILA

Kutheni uMariya elila? Kuba usizi lunokuncitshiswa; imiphefumlo ingasindiswa; Ukohlwaya kungancitshiswa okanye kunqandwe (nangona ndikholelwa ukuba sele kukude kakhulu oko), ukanti abantwana bakhe abazimameli izicelo zakhe. Kuyakufika ixesha laxa engasayi kwenza nto, kwaye ndiyakholelwa ukuba uMama wethu uyalibona elo xesha liza ngokukhawuleza… kula maxesha uSt Paul awabona kwangaphambili ukuba sele elapha:

Kodwa yazi oku: kuya kubakho amaxesha ayoyikeka ngemihla yokugqibela. Abantu baya kuba ngabazithandayo nabathandi bemali, abanekratshi, abanekratshi, abakhohlakeleyo, abangathobeli bazali, abangenambulelo, abangenankolo, abangenabubele, abangenatarhabaxa, abanyolukileyo, abakhohlakeleyo, abathiye okulungileyo, abancethezi, izityhuthutyhuthu, abathiwe lwale likratshi, abathandi beziyolo. kunokuba bathande uThixo, njengoko bezenza inkolo kodwa bephika amandla alo. Bayala. (2 Tim 3: 1-5)

Kwaye, nangokuchasene nentando yethu, ingcinga ivuka engqondweni yokuba ngoku ezo ntsuku zisondele apho iNkosi yethu yaprofeta yathi: “Kwaye ngenxa yokuba ububi bugwenxa, uthando lwabaninzi luya kuphola” (Mat. 24:12). —I-POPE PIUS XI, I-Miserentissimus Redemptor, Encyclical on Revenue to the Sacred Heart, n. 17 

Kwakusekuseni apho ndaziva uMama wethu osikelelekileyo endicinezela ukuba ndibhale esi silumkiso singasentla ndaye ndagqiba kwelokuba ndibize uFr. UScott McCaig. Uye wakhankanya ukuba uninzi lwababingeleli be-odolo yakhe bafumana ilizwi eliqhelekileyo ku "kuhlala uphaphile. ” Uye wagxininisa nokubaluleka kokuzinikela kweRosari kwiiNhlungu ezisixhenxe zoMama kaThixo, awathi uMariya wacela ukuba zihlaziyeke eKibeho. [27]cf. www.kibeho.org

Ndinomhlobo apha eCanada, uJanet Klassen, obhala ngosiba "Pelianito." [28]cf. http://pelianito.stblogs.com Ngokumamela ngomthandazo, ebedlulisa "imiyalezo" enamandla kuMzimba kaKristu, njengoko abanye besitsho, "isandi" sento ebhaliweyo apha kwaye ngokubhidana. Lowo yayingumyalezo omnye, othunyelwe kwiintsuku nje ezimbalwa ngaphambi kokubulawa kwabantu esikolweni eConnecticut ngoDisemba ka-2012:

Izono zeli xesha zithenge ukubandezeleka okukhulu kwihlabathi liphela. Inkcubeko yokufa ihlwayele ukufa kwaye iya kuvuna ukufa. Abancinane bam abathembekileyo mabangoyiki. Phakamisani iintloko zenu, ngokuba ubulungisa beNkosi busondele. Intloko yenyoka iya kutyunyuzwa sisicakakazi esisulungekileyo nesiphantsi seNkosi. Vuyani bantwana bam! INkosi yakho ihleli kwaye uloyiso lukufuphi! -Bona http://pelianito.stblogs.com/

Emva kokuba ndithethile noFr. McCaig, ndafumana ileta evela umhlobo eKhalifoniya lowo uMama wethu osikelelweyo athetha naye ngendlela engaqhelekanga. UMary uhlala ethetha nalomntu ungathandabuzekiyo ngemiyalezo yamva Fr. UStefano Gobbi, ethwele i Imprimatur, ngokunika ngokulula inani lomyalezo ovela kwi "Blue Book". [29]Incwadi, "KuBabingeleli, Oonyana boMfazi abaziNtanda zethu, ”Iqulethe imiyalezo engama-604 (iindawo zangaphakathi) uFr. U-Gobbi utyholwa ukuba wafunyanwa kuMama wethu osikelelweyo phakathi kowe-1973 nowe-1997. Imiyalezo ifumene i-Imprimatur Ubona inani libonakala lijikeleza phambi kwamehlo akhe imizuzwana embalwa ngaphambi kokuba linyamalale. Uhlala endithumela inombolo kwaye, ngokumangalisayo, phantse ihlala ihambelana ngqo nale nto ndibhala ngayo. Kwakunjalo xa, kwileta yakhe, wabhala ukuba wabona ukungena, inombolo 411, "Intlungu yam enkulu":

NdinguMama wakho onosizi. Intliziyo yam engagungqiyo ihlatywa ngameva amaninzi kwaye abuhlungu. Ulawulo loTshaba lwam luba lukhulu mihla le, kwaye amandla alo ayanda ezintliziyweni nasemiphefumlweni. Ubumnyama obumnyama ngoku buhlile phezu komhlaba. Bubumnyama benkani yokwaliwa kukaThixo. Bubumnyama besono, buzinikele, bulungile kwaye akusavunywa. Bubumnyama benkanuko nokungacoceki. Ubumnyama be-egoism engalawulekiyo kunye nentiyo, yokwahlukana kunye nemfazwe. Bubumnyama bokulahlekelwa lukholo nokreqo.

Kwindebe yentliziyo yam engafezekanga, ndiyaqokelela, kwakhona namhlanje, zonke iintlungu zoNyana wam uYesu, ophilayo ngokumangalisayo uphila kwiiyure zegazi zentlungu yakhe. IGetsemane elitsha likaYesu kukubona namhlanje iCawe yakhe ihlukunyezwa kwaye ishiywe, apho uninzi lwabefundisi bayo balala ngokungakhathali nangobuthakathaka, ngelixa abanye bephinda isenzo sikaYudas kwaye basingcatsha ngenxa yokunxanelwa amandla kunye nemali.

Inamba iyagcoba bubukhulu boyiso lwayo, ngoncedo lweRhamncwa eliMnyama kunye nerhamncwa elinjengemvana, kwezi ntsuku zakho, xa umtyholi ezikhuphele kuwe, esazi ukuba lincinci ixesha elishiyekileyo kuye. Ngesi sizathu, imihla yosizi lwam olukhulu kakhulu nayo ifikile.

Lukhulu usizi lwam ekuboneni uNyana wam uYesu ecekiswa kwaye ehlatywa ngelizwi lakhe, enqatshelwe ngenxa yekratshi kunye nokuhlaselwa ngabantu Ukutolika ngokwezigqibo. Lukhulu usizi lwam xa ndicinga ngoYesu, ndikhona nyhani kwi-Eucharist, ndilityelwe ngakumbi, ndilahliwe, ndikhutyekisiwe kwaye ndinyathelwe. Lukhulu usizi lwam ukubona iCawe yam yahlulwe, yangcatshwa, yahluthwa iimpahla yabethelelwa. Lukhulu usizi lwam ekuboneni uPopu wam owela phantsi kobunzima bomnqamlezo onzima kakhulu, njengoko engqongwe ngokungakhathali okupheleleyo ngoobhishophu, abefundisi nabathembekileyo. Lukhulu usizi lwam ngenani elihlala lihleli labantwana bam abahlwempuzekileyo, ababaleka endleleni yobubi neyesono, yokuziphatha okubi kunye nokungahlambuluki, i-egoism nentiyo, benengozi enkulu yokulahleka ngonaphakade esihogweni.

Kwaye ke ndiyanibuza namhlanje, bantwana abazinikeleyo kwi-Intliziyo Yam, leyo, kule ndawo ngoMeyi 1917, ndacela kubantwana bam abathathu abancinci, uLucia, uJacinta noFrancisco, endabonakala kubo. Ngaba uyafuna ukuzinikela njengamaxhoba eNkosini, kwisibingelelo seNtliziyo yam engenasiphelo, ukuze usindise bonke abantwana bam abahluphekileyo abanesono? Ukuba uyasamkela esi sicelo sam, kuya kufuneka wenze le nto ndiyicelayo kuwe ngoku.

* Thandaza ngakumbi nangakumbi, ngakumbi ngerosari engcwele.

* Yenza iiyure rhoqo zokudumisa kunye nokuziphindisela kwi-Ekaristi.

* Zamkele ngothando zonke iintlungu ezithunyelwa yiNkosi.

* Sasaza ngaphandle koloyiko umyalezo endikunika wona, njengomprofetikazi wasezulwini ala maxesha akho okugqibela.

Ukuba ubusazi kuphela isohlwayo esikulindeleyo ukuba ungaphinda uvale umnyango weentliziyo zakho kwilizwi elikhathazekileyo likaMama wakho wasezulwini! Kungenxa yokuba Intliziyo yobuthixo yoNyana wam u Yesu unikezele kwintliziyo yam engafezekanga, okokugqibela kunye nokuzama okukukhokelela ekusindisweni. —Nikezelwa eFatima, ePortugal, nge-15 kaSeptemba, 1989, kwiTheko leNkosikazi Yethu Yosizi; "KubaPristi: Oonyana Bethu Bomama Abathandekayo", N. 411

 

Ndabhala le ngoma eIreland emva kokuva
Iinyembezi zikaMama wethu Emoyeni…

 

 

KUFUNDWA NGOKUBA

Isihogo savulwa

Ukususa isithintelo

Ilixa lokuchas 'umthetho

 

 

 

 


Ngoku kuHlelo lwayo lweSine kunye nokuprinta!

www.bluxngali.cn

Print Friendly, PDF & Email
exhonyiweyo EKHAYA, IIMPAWU noqhotyosho , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .