Bukela kwaye uthandazele… ubulumko

 

IT ibiyiveki entle kakhulu njengoko ndiqhubeka ukubhala olu luhlu Ubuhedeni obutsha. Ndibhala namhlanje ukucela unyamezele nam. Ndiyazi kule minyaka ye-intanethi ukuba ingqalelo yethu iphantsi kwimizuzwana nje. Kodwa into endiyikholelwayo ukuba iNkosi neNkosikazi yethu ziyandityhilela ibaluleke kangangokuba, kwabanye, oko kungathetha ukubasusa kubuqhetseba obubi esele bukhohlise abaninzi. Ndithatha amawaka eeyure zomthandazo kunye nophando kwaye ndizinciphisa ukuya kwimizuzu nje embalwa yokufunda kuwe yonke imihla embalwa. Ekuqaleni ndatsho ukuba uthotho luyakuba ngamacandelo amathathu, kodwa xa ndigqibile, inokuba ngamahlanu okanye nangaphezulu. Andazi. Ndibhala nje njengoko iNkosi ifundisa. Ndiyathembisa, nangona kunjalo, ukuba ndizama ukugcina izinto ukuya kwinqanaba ukuze ube nentsingiselo yento ekufuneka uyazi.

 

UBULUMKO AND UKWAZI

Yinqaku lesibini ke elo. Yonke le nto ndiyibhalayo yile ulwazi. Yintoni efunekayo ngokwenene, nangona kunjalo, kukuba olo lwazi unayo ubulumko. Ulwazi lusinika iinyani, kodwa ubulumko busifundisa ukuba senze ntoni ngazo. Ulwazi lutyhila iintlobo zeentaba neentlambo ngaphambili kodwa ubulumko butyhila indlela emayithathwe. Kwaye ubulumko buza ngendlela umthandazo.

Bukela kwaye uthandaze ukuze ungabikho kuvavanyo. Umoya uyavuma kodwa inyama ibuthathaka. (UMarko 14:38)

Watch kuthetha ukufumana ulwazi; thandaza kuthetha ukufumana ubabalo lokwazi ukuba uza kuyiphendula njani, leyo uThixo aya kukunika yona bulumko kuba kuYe “Bufihlwe bonke ubuncwane bobulumko nolwazi.” [1]AbaseKolose 2: 3 Ngaphandle kobulumko, ulwazi lodwa ngamanye amaxesha lunokushiya umntu edliwe luxinzelelo kunye noloyiko kangangokuba abekho “Njengamaza olwandle aqhutywa nje, aqhutywa ngumoya.” Kwelinye icala, lowo uzuza ubulumko uwela ngaphantsi komphezulu wobunzulu bentliziyo kaThixo apho uzolile khona nangoku, ubulumko…

. (Yakobi 3:17)

Okokugqibela, andicingi ndawo naphi na eSibhalweni apho ikhoyo thembiso ukuba, ukuba uthandazela into ethile, uqinisekile ukuba uyayifumana njengoko kusenziwa kubulumko.

Ukuba ke ubani kuni uswele ubulumko, makacele kuThixo, onika bonke engenakumbi, engangcikivi; (Yakobi 1: 5)

Yiyo loo nto ndithandazela ubulumko yonke imihla. Ndiyazi ukuba intando kaThixo iqinisekile!

 

UKULANDELANA

Ndonwabile ukuxelela abo bafunda inoveli yam eyintombazana enamandla kunye nokugxekwa Umthi, ukuba ngoku ukwinqanaba lokugqibela lokuhlela ukulandelelana kwakhe The Igazi. Uzama ukufikelela kwingcali ephumelele amabhaso ukuze ancede ngale nto, kodwa ufuna uncedo lwakho. Ndibala ukuba, ukuba bonke ababhalisile banikele ngeesenti ezili-15 kuphela, angabhatalela ukuhlela. Ndiyazi, ndiyazi… sibuza kakhulu.

Ungayikhuthaza le ntombazana intle ingumKatolika ngokwenza umnikelo kwiphulo layo leGoFundMe Apha.

Ndiya eTexas ukuya kuthetha kwiinkomfa ezimbini ngomso (iinkcukacha ezingezantsi). Ungasithandazela sonke apho? Ndiza kuqhubeka ndihlala ndinxibelelana nawe ngemibhalo yam. Yazi indlela endithanda ngayo kwaye ndinikhathalele. Kakhulu kangakanani ke Lowo ukudalayo.

Uyathandwa…

uphawu

 

UMAKI Ndiza kuthetha kwaye ndicula ngaphakathi Texas

kule kaNovemba kwiinkomfa ezimbini kwindawo yaseDallas / Fortworth.

Jonga ngezantsi… kunye yabona apho!

 

 

IXESHA ELIZAYO LOXOLO

Ukurhoxa kusuku ...

 

INKOMFA YOBUNYE BAMAZWE NGAMAZWE
Cofa lo mfanekiso ulandelayo ukuze ufumane iinkcukacha:

Print Friendly, PDF & Email

Imihlathi

Imihlathi
1 AbaseKolose 2: 3
exhonyiweyo EKHAYA, NEWS, UMOYA.