Ukuvuswa KweSonto

 

Umbono onegunya kunawo wonke, nalowo ovelayo
ukuvumelana kakhulu nomBhalo Ongcwele, ngukuthi,
emva kokuwa Umphik'ukristu, iSonto LamaKatolika
uphinde ungene esikhathini se-
ukuchuma nokunqoba.

-Ukuphela Kwezwe Lamanje kanye Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo,
UFr. UCharles Arminjon (1824-1885), k. 56-57; ISophia Institute Press

 

LAPHO yindimana engaqondakali esencwadini kaDaniel eyenzeka kuyo yethu isikhathi. Iphinde iveze lokho uNkulunkulu akuhlelayo kulelihora njengoba umhlaba uqhubeka nokwehla kwawo ubumnyama…Qhubeka ukufunda

Umdlandla weSonto

Uma igama lingaguquki,
kuyoba yigazi eliguqukayo.
—I-ST. UJOHN PAUL II, enkondlweni ethi “Stanislaw”


Abanye babafundi bami abavamile kungenzeka ukuthi baye baqaphela ukuthi ngibhale kancane ezinyangeni zamuva. Ingxenye yesizathu, njengoba wazi, ingoba silwela izimpilo zethu ngokumelene nezinjini zomoya zezimboni - impi esiqala ukuyenza. inqubekelaphambili ethile on.

Qhubeka ukufunda

UbuKristu bangempela

 

Njengoba nje nobuso beNkosi yethu bancipha ngenxa yenkanuko Yakhe, kanjalo, nobuso beBandla buye bawohloka kulesi sikhathi. Umeleni? Uyini umsebenzi wakhe? Uthini umlayezo wakhe? Yini eyenza ubuKristu bangempela ngempela kubukeka kanjani?

Qhubeka ukufunda

Ofakazi Ngobusuku Bokholo Lwethu

UJesu uwukuphela kweVangeli: akukho okunye esingakusho
noma yimuphi omunye ufakazi okumelwe afakaze.
—UPOPA JOHN PAUL II
I-Evangelium Vitae,n. 80

Konke okusizungezile, imimoya yalesi Siphepho Esikhulu isiqalile ukushaya lesi sintu esimpofu. Umbukiso odabukisayo wokufa oholwa umgibeli woPhawu Lwesibili lwesAmbulo “osusa ukuthula emhlabeni” (IsAmbulo 6:4), udabula izizwe zethu ngesibindi. Kungakhathaliseki ukuthi ngempi, ukukhipha isisu, ukubulawa kwesiguli, i ubuthi ukudla kwethu, umoya, namanzi noma ikhemisi kwabanamandla, i isithunzi womuntu unyathelwa ngaphansi kwezinselo zalelo hhashi elibomvu… nokuthula kwakhe ebanjiwe. “Ngumfanekiso kaNkulunkulu” ohlaselwayo.

Qhubeka ukufunda