IMelika: Ukugcwalisa Isambulo?

 

Ufa nini umbuso?
Ingabe liyawa ngesikhathi esisodwa esibi?
Cha, cha.
Kodwa kufika isikhathi
lapho abantu bakhona bengasakholelwa kuyo...
-trailer, IMegalopolis

 

IN 2012, njengoba indiza yami indiza ngaphezu kweCalifornia, ngezwa uMoya ungikhuthaza ukuthi ngifunde isAmbulo Izahluko 17-18. Lapho ngiqala ukufunda, kwaba sengathi kuphakama iveyili kule ncwadi ye-arcane, njengelinye ikhasi lezicubu ezincanyana eziphendukayo ukuze liveze okwengeziwe ngomfanekiso ongaqondakali “wezikhathi zokuphela.” Igama elithi “apocalypse” lisho, eqinisweni, ukwembulwa.

Engakufunda kwaqala ukubeka iMelika ekukhanyeni okusha ngokuphelele kweBhayibheli. Njengoba ngicwaninga izisekelo zomlando zalelo zwe, angikwazanga ukuzibamba kodwa ngalibona njengelona ikhandidethi elifaneleka kakhulu kulokho uSt. John akubiza ngokuthi “mystery babylon” (funda Imfihlakalo iBabiloni). Kusukela lapho, izindlela ezimbili zakamuva zibonakala ziqinisa lowo mbono…

Qhubeka ukufunda